img

Doç. Dr. Ersin ÇELİKBAŞ

  • Edebiyat Fakültesi
  • Arkeoloji
  • Klasik Arkeoloji

Genel Bilgiler

Alınan Eğitimler
Yüksek Lisans, Türkiye, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klasik Arkeoloji (Yl) (Tezli), 2007, 2010
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klasik Arkeoloji (Dr), 2010, 2016
Lisans, Türkiye, Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 2003, 2007
Araştırma Alanları
Yunan ve Roma Dönemi, Hellenistik Dönem, Klasik Dönem
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klasik Arkeoloji (Dr), 2010, 2016
Yüksek Lisans, Türkiye, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klasik Arkeoloji (Yl) (Tezli), 2007, 2010
Lisans, Türkiye, Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 2003, 2007
İngilizce, YÖKDİL, 72, 2017
İngilizce, KPDS, 60, 2011
Seminer, Karabük Yakınlarındaki Hadrianoupolis Kazıları, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, 06-03-2020, 06-03-2020
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Arkeoloji Yunan ve Roma Dönemi
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Arkeoloji Hellenistik Dönem
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Arkeoloji Klasik Dönem
2020-, Doçent, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Türkiye
2016-2020, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Türkiye
2016-, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Türkiye
2012-, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Türkiye
2020-, Bölüm Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2016-, Bölüm Başkan Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
Nedime Ertekin, Yüksek Lisans, Tarihi Kentlere Yapılan Göç Ve Bu Olgunun Kültürel Mirasın Sürekliliğini Sağlamada Olumlu Ve Olumsuz, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kültürel Miras ve Miras Alan Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Erdem Tunç, Yüksek Lisans, HADRİANOPOLİS GÜNEY NEKROPOL MEZAR TİPLERİ, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Arkeoloji Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Soner Demir, Yüksek Lisans, Hadrianopolis Kare Planlı Yapı Sikkeleri, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Arkeoloji Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Mehmet Akdaş, Yüksek Lisans, Hadrianopolis Mozaiklerindeki Bitkisel ve Geometrik Motiflerin İkonografik Açıdan İncelenmesi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Arkeoloji Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Rakiye Namal, Yüksek Lisans, Roma ve Geç Antik Çağ'da Paphlagonia Hadrianopolis'i, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Sinan Ekinci, Yüksek Lisans, Hadrianopolis Antik Kenti Geç Roma Konutu Üzerine Yeni Bir Değerlendirme, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Arkeoloji Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Elifnur Çakmak, Yüksek Lisans, Hadrianopolis Antik Kenti Kuzeybatı Nekropol Kilisesi Gri Astarlı Seramikler, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Arkeoloji Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Yalçın Şaşmaz, Yüksek Lisans, Arkeolojik Alanların Tespiti, Tescili, Korunması Ve Haritalama Çalışmasının Hadrianoupolis Antik Ke, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Arkeoloji Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
2019-2020, Nümizmatik I, Lisans
2019-2020, Anadolu Tarihi Coğrafyası, Lisans
2019-2020, Maden Sanatı I, Lisans
2019-2020, Anadolu’da Maden Sanatı I, Lisans
2019-2020, Temel Fotoğrafçılık, Lisans
2019-2020, Roma Dönemi Plastiği, Lisans
2019-2020, Bitirme Tezi I, Lisans
2019-2020, Anadolu Nümizmatiği I, Lisans
2018-2019, Anadolu Tarihi Coğrafyası II, Lisans
2018-2019, Anadolu’da Maden Sanatı II, Lisans
2018-2019, Arkeolojide Arkeometrik Metotlar, Lisans
2018-2019, Bitirme Tezi II, Lisans
2018-2019, Anadolu Nümizmatiği II, Lisans
Kayıt Yok
Disiplinlerarası Birliktelik: Hadrianopolis Antik Kentinde Yaratıcı Drama ve Sanatla Terapi Çalışmaları (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2022-2023
Türk Tarih Kurumu Hadrianoupolis Antik Kenti Kazı ve Restorasyon Çalışmaları 2022 (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Yürütücü , 2022-2022
Kültür ve Turizm Bakanlığı Hadrianoupolis 2021 Çalışmaları Proje No: CK017801(2022) (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Yürütücü , 2022-2022
Kültür ve Turizm Bakanlığı Hadrianoupolis 2021 Çalışmaları CK017801(2021) (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Yürütücü , 2021-2021
Türk Tarih Kurumu Hadrianoupolis Antik Kenti Kazı ve Restorasyon Çalışmaları 2021 (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Yürütücü , 2021-2021
Hadrianoupolis 2020 Yılı Kazı Çalışmaları Proje No: MK017801(2020) (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Yürütücü , 2020-2020
Türk Tarih Kurumu Hadrianoupolis 2020 Restorasyon Projesi (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Yürütücü , 2020-2020
2019 Yılı Parion Antik Kenti Kazı Araştırma ve Restorasyon-Konservasyon Çalışmaları (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı , 2019-2019
Hadrianoupolis Antik Kenti 2019 Çalışmaları Proje No: MK17801(2019) (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Yürütücü , 2019-2019
Tokat Müzesi Hellenistik ve Roma Dönemi Metal Eserleri (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2018-2020
Parion 2018 Kazı ve Restorasyon Çalışmaları (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı , 2018-2018
Hadrianoupolis 2018 Yılı ÇalışmalarıProje No: MK01780(2018) (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Yürütücü , 2018-2018
2017 Hadrianoupolis Kazı, Restorasyon-Konservasyon Çalışmaları (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Yürütücü , 2017-2017
Parion 2017 Kazı ve Restorasyon Çalışmaları (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı , 2017-2017
Parion Roma Kolonizasyon Sikkeleri (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı
Kayıt Yok
Çelikbaş, E., Oyarçin, K. (2022) "Roman Provincial Coins of Paphlagonian Hadrianopolis", Numismatic Chronicle, (182) pp. 179-189 [AHCI] Link  
Kalkan, E., Çelikbaş, E. (2022) "NEW FINDINGS FROM PREHISTORIC PERIOD IN WESTERN BLACK SEA REGION: HADRIANOPOLIS (KARABÜK-ESKİPAZAR) PREHISTORIC POTTERY", KAREN - Karadeniz Arastirmalari Enstitusu Dergisi, 8 (16) pp. 417-431 [TR Dizin] DOI   
Çelikbaş, E., Keleş, V. (2022) "A Terracotta Appliqué Relief Mould From Parion", Turk Tarih Kurumu, (10) pp. 19-36 DOI   
Çelikbaş, E., Oyarçin, K. (2022) "An Anthropomorphic Candelabrum from Amasra Museum", Akdeniz University, 24 (0) pp. 119-131 DOI   
Çelikbaş, E., Verim, E. (2021) "Hadrianoupolis Kuzeybatı Nekropol Kilisesi'nin (Kilise C) Bema ve Apsis Mozaikleri", Journal of Mosaic Research, 3 (14) pp. 79-99 [Scopus] DOI   
Çelikbaş, E. (2019) "Hadrianoupolis Kilise C Yapısı’nda Ele Geçen İki Adet Yün Tarağı Üzerine Değerlendirme", Türkiye Bilimler Akademisi Kültür Envanteri Dergisi, 20 (1) pp. 74-82 [TR Dizin] Link DOI  
Eliüşük, M., Çelikbaş, E. (2018) "Safranbolu'dan Alınlık Tipli Bir Mezar Steli", TÜBAKED Türkiye Bilimler Akademisi Kültür Envanteri Dergisi, (18) pp. 33-48 [TR Dizin] Link  
Eliüşük, M., Çelikbaş, E. (2018) "SAFRANBOLU’DAN ALINLIK TİPLİ BİR MEZAR STELİ", Türkiye Bilimler Akademisi Kültür Envanteri Dergisi, (18) pp. 34-47 [TR Dizin] Link  
Çelikbaş, E. (2018) "TOKAT MÜZESİ GÜMÜŞ YÜZÜKLERİ", Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11 (2) pp. 1051-1066 [TR Dizin] Link DOI  
Keleş, V., Çelikbaş, E., Oyarçin, K. (2018) "Bir Grup Geç Roma Sikkesi Işığında Parion Yamaç Hamamının Son Kullanım Evresi Hakkında Görüşler", Seleucia, (0) pp. 233-268 [TR Dizin]  
Çelikbaş, E., Eliüşük, M. (2017) "Paphlagonia Bölgesinden Karı-Koca Büstlü, Eros ve Medusa’lı Bir Mezar Anıtı Üzerine Yeni Bir Değerlendirme", Journal of History Culture and Art Research, 6 (6) pp. 593-612 [ESCI] Link DOI  
Keleş, V., Çelikbaş, E. (2016) "Wall heating system in Roman architecture and spacer tubes found in the Parion Slope Structure", TALANTA, 1 (0) pp. 281-298  
Çelikbaş, E. (2014) "Anamur Müzesi’ne Satın Alma Yoluyla Gelen Bir Grup Roma ve Bizans Sikkesi", Journal of History Culture and Art Research, 3 (1) pp. 52-72 Link DOI  
Çelikbaş, E., Oyarçin, K. (2014) "Parion Yamaç Hamamı", Journal of History Culture and Art Research, 3 (4) pp. 61-85 Link DOI  
Keleş, V., Çelikbaş, E. (2014) "Parion Roma Kolonizasyon Sikkeleri", Arkeoloji ve Sanat, (145) pp. 75-84 [TR Dizin]  
Kılavuz, B.N., Çelikbaş, E. (2013) "Paphlagonia Hadrianoupolis’i", Journal of History Culture and Art Research, 2 (3) pp. 159-214 Link DOI  
Keleş, V., Çelikbaş, E. (2013) "Paphlagonia Hadrianoupolisi’nde Bulunmuş Kapı Temalı Mezar Steli", Journal of Turkish Studies, 8 (0) pp. 365-376 [TR Dizin] Link DOI  
Çelikbaş, E. (2022) "PAPHLAGONİA HADRİANOPOLİS’İNİN BATI KARADENİZ ARKEOLOJİSİNDEKİ DEĞERİ VE ÖNEMİ", 8. ULUSLARARASI ZEUGMA BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ , (pp. 817-820), Gaziantep, Türkiye, (Ağustos 2022
Çelikbaş, E., Keleş, V. (2021) "Glass Finds From Late Roman House In Paphlagonian Hadrianoupolis", ANNALES: du 21e CONGRÈS de l’ASSOCIATION INTERNATIONALE pour l’HISTOIRE du VERRE , (pp. 221-232), İstanbul, Türkiye, (Kasım 2021
Çelikbaş, E., Keleş, V. (2019) "Hadrianoupolis 2017 Çalışmaları", 40. Kazı Sonuçları Toplantısı , (pp. 11-22), Ankara, Türkiye, (Nisan 2019
Keleş, V., Kasapoğlu, H., Çelikbaş, E., Kaba, H., Oyarçin, K., Yılmaz, A., Kasapoğlu, B.E., Yılmaz, M.D., Akkaş, İ., Özmen, S. (2019) "Parion 2018 Sezonu Kazı, Restorasyon ve Konservasyon Çalışmaları", 41. Kazı Sonuçları Toplantısı , (pp. 391-414), Diyarbakır, Türkiye, (Aralık 2019
Çelikbaş, E. (2019) "Murex Workshop of Parion and Trade of Purple Dye", Paros Through The Ages From Prehistoric Times to the 16th Century AD , Paros, Yunanistan, (Temmuz 2019
Çelikbaş, E. (2019) "Parion’da Ortaya Çıkarılan Takılardaki Süslemelere ve Süsleme Tekniklerine Dair Değerlendirme", Türkiye Arkeolojisinde Takı ve Boncuk: Arkeolojik ve Arkeometrik Çalışmalar , Ankara, Türkiye, (Kasım 2019
Çelikbaş, E., Verim, E. (2019) "Paphlagonia Hadrianoupolis’i Antik Kentinde Bir Erken Bizans Dönemi Kilisesi: Kilise A", 23. Uluslararası Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu , (pp. 47-48), Edirne, Türkiye, (Ekim 2019
Çelikbaş, E. (2019) "Hadrianoupolis Kilise C Mozaikleri Konusunda Bir Ön Değerlendirme", Uluslararası Geçmişten Günümüze Karabük ve Çevresinde Dini, İlmi ve Kültürel Hayat Sempozyumu , (pp. 290-295), Karabük, Türkiye, (Aralık 2019
Çelikbaş, E., Keleş, V., Buyruk, H., Eliüşük, M., Verim, E. (2019) "Hadrianoupolis 2018 Çalışmaları", 41. Kazı Sonuçları Toplantısı , (pp. 95-112), Diyarbakır, Türkiye, (Aralık 2019
Çelikbaş, E., Keleş, V., Ergürer, H.E. (2018) "Hadrianoupolis 2016 Yılı Çalışmaları", 39. Kazı Sonuçları Toplantısı , (pp. 645-654), Bursa, Türkiye, (Nisan 2018
Keleş, V., Ergürer, H.E., Kasapoğlu, H., Çelikbaş, E., Yılmaz, A., Oyarçin, K., Kasapoğlu, B.E., Akkaş, İ. (2018) "Parion 2016 Sezonu Kazı ve Restorasyon Çalışmaları", 39. ULUSLARARASI KAZI, ARAŞTIRMA VE ARKEOMETRİ SEMPOZYUMU , (pp. 183-210), Bursa, Türkiye, (Nisan 2018
Çelikbaş, E. (2018) "Parion Altın Eserleri", Propontis ve Çevre Kültürleri Sempozyumu , (pp. 53-54), Çanakkale, Türkiye, (Eylül 2018
Keleş, V., Çelikbaş, E., Yılmaz, A. (2018) "Paphlagonia Hadrianoupolis’inin Yerel Özellikleri ve Çevre Bölgelerle Olan Kültürel Bağları", Değişimi Okumak: Antik Dönemde Kuzey ve Orta Karadeniz Bölgesi (M.Ö. 4./3. YY - M.S. 4./5. YY) , Çorum, Türkiye, (Nisan 2018
Çelikbaş, E., Keleş, V. (2018) "Recent Glass Finds from Hadrianoupolis", AIHV 21: Association Internationale Pour L’Histoire Du Verre , İstanbul, Türkiye, (Eylül 2018
Keleş, V., Ergürer, H.E., Kasapoğlu, H., Çelikbaş, E., Yılmaz, A., Kasapoğlu, B.E., Oyarçin, K., Yılmaz, M.D., Akkaş, İ. (2017) "Parion 2015 Yılı Kazı ve Restorasyon Çalışmaları", 38. Kazı Sonuçları Toplantısı , (pp. 23-46), Edirne, Türkiye, (Mayıs 2017
Başaran, C., Keleş, V., Ergürer, H.E., Kasapoğlu, H., Çelikbaş, E., Yılmaz, A., Kasapoğlu, B.E., Oyarçin, K. (2015) "Parion 2013 Yılı Kazı ve Restorasyon Çalışmaları", Kazı Sonuçları Toplantısı 36 , (pp. 413-436), Gaziantep, Türkiye, (Mayıs 2015
Sayar, M.H., Çelikbaş, E., Yılmaz, A. (2015) "Trade and Markets in West Paphlagonia with Regard to a New Inscription From Hadrianoupolis", The Danubian Lands Between the Black, Aegean and Adriatic Seas , (pp. 553), Oxford, İngiltere, (Şubat 2015
Keleş, V., Çelikbaş, E., Yılmaz, A. (2014) "Hadrianoupolis 2013 Yılı Çalışmaları", 36. Kazı Sonuçları Toplantısı , (pp. 660-671), Ankara, Türkiye, (Nisan 2014
Keleş, V., Çelikbaş, E., Yılmaz, A. (2012) "Hadrianoupolis 2010 Kazı ve Restorasyon Çalışmaları", 33.Kazı Sonuçları Toplantısı , (pp. 39-53), Malatya, Türkiye, (Mayıs 2012
Çelikbaş, E. (2020) "Tokat Müzesi Bronz Eserleri", Ankara/Türkiye : Bilgin Kültür Sanat Yayınları  
Çelikbaş, E., Keleş, V., Başaran, C. (2019) "Parion Bronz Amphora-Situlası", İstanbul/Türkiye : Arkeoloji ve Sanat Yayınları  
Çelikbaş, E., Verim, E. (2022) "HADRIANOUPOLIS 2019 - 2020 ÇALIŞMALARI", Kitap: 2019-2020 YILI KAZI ÇALIŞMALARI, Ankara/Türkiye : T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANA YAYIN NO: 3714/2  
Çelikbaş, E. (2021) "Paphlagonia Hadrianoupolisi’nin Yerel Özellikleri ve Çevre Bölgelerle Olan Kültürel Bağlarına Bir Bakış", Kitap: BYZAS 26: UNDERSTANDING TRANSFORMATIONS: EXPLORING THE BLACK SEA REGION AND NORTHERN CENTRAL ANATOLIA IN ANTIQUITY, İstanbul/Türkiye : Ege Yayınları  
Çelikbaş, E., Ekinci, S. (2021) "YENİ VERİLER IŞIĞINDA GEÇ ROMA KONUTU (DOMUS) HAKKINDA DEĞERLENDİRMELER", Kitap: PAPHLAGONİA HADRİANOUPOLİS’İ (2010-2014 SEZONLARI), Ankara/Türkiye : Bilgin Kültür Sanat Yayınları  
Çelikbaş, E. (2021) "Hadrianoupolis Mozaiklerinde Paganizm İzleri", Kitap: Anadolu Arkeolojisiyle Harmanlanmış Bir Ömür MEHMET KARAOSMANOĞLU’NA ARMAĞAN, Ankara/Türkiye : Bilgin Kültür Sanat Yayınları  
Çelikbaş, E. (2020) "Parion Altın Mücevherleri: Aplikler", Kitap: Parion Studies III: Propontis ve Çevre Kültürleri, İstanbul/Türkiye : Ege Yayınları  
Keleş, V., Çelikbaş, E., Yılmaz, A. (2019) "Paphlagonia Hadrianoupolis’i: Antik Çağ’da Bir Hac Merkezi", Kitap: Rifat Ergeç Armağanı, Ankara/Türkiye : Bilgin Kültür Sanat Yayınları  
Çelikbaş, E. (2019) "Parion Güney Nekropolü’nde Bulunan Yaldızlı Terrakota Taçlar", Kitap: Cevat Başaran’a 60. Yaş Armağanı, Ankara/Türkiye : Bilgin Kültür Sanat Yayınları  
Çelikbaş, E. (2019) "Hadrianoupolis Ön Odalı Khamosorion ve Ön Odalı Kaya Mezarı", Kitap: Apollonia a.R. Araştırmaları Band 2: Nekropol ve Peyzaj Uygulamalar, Yaklaşımlar ve Öneriler, Bursa/Türkiye : Nilüfer Belediyesi  
Eliüşük, M., Çelikbaş, E. (2019) "Güney Paphlagonia Mezar Alınlıkları", Kitap: AİZANOİ IV ÖZEL SAYI: Anadolu’da Hellenistik ve Roma Dönemleri’nde Ölü Gömme Adetleri, Ankara/Türkiye : Bilgin Kültür ve Sanat Yayınları  
Keleş, V., Çelikbaş, E. (2019) "Hadrianoupolis Nekropolleri ve Mezar Tipleri", Kitap: AİZANOİ IV ÖZEL SAYI: Anadolu’da Hellenistik ve Roma Dönemleri’nde Ölü Gömme Adetleri, Ankara/Türkiye : Bilgin Kültür ve Sanat Yayınları  
Çelikbaş, E. (2018) "Metal Objects From The Theatre", Kitap: Parion Studies I: Roman Theatre of Parion, Ankara/Türkiye : İÇDAŞ Yayınları  
Çelikbaş, E. (2018) "MINING, METALLURGICAL ACTIVITES AND ARTIFACT PRODUCTION IN PARION", Kitap: PAROS IV: Paros and Its Colonies, Atina/Yunanistan : The Institute for Archaeology of Paros and the Cyclades  
Keleş, V., Yılmaz, A., Çelikbaş, E., Yılmaz, M.D. (2016) "The Water Systems of Ancient City Of Pairon", Kitap: De Aquaeductu at Que Aqua Urbium Lyciae Pamphyliae Pisidiaethe Legacy of Sextus Julius Frontinus, Paris/Fransa : Peeters Paris  
Çelikbaş, E. (2016) "Parion Tiyatrosu Metal Eserleri", Kitap: Parion Roma Tiyatrosu, Çanakkale/Türkiye : İÇDAŞ Yayınları  
Çelikbaş, E. (2015) "Parion Slope Structure", Kitap: The Flourishing City of Ancient Troad Parion, İstanbul/Türkiye : Ege Yayınları  
Çelikbaş, E. (2015) "Parion’dan Bir Trapezophoros (=Masa Ayağı)", Kitap: Parion Kazıları 10 Yıl Armağanı, Ankara/Türkiye : Bilgin Kültür ve Sanat Yayınları  
Çelikbaş, E. (2015) "Parion Precious Stones", Kitap: The Flourishing City of Ancient Troad Parion, İstanbul/Türkiye : Ege Yayınları  
Keleş, V., Çelikbaş, E., Yılmaz, A. (2014) "Paphlagonia Hadrianoupolis’i", Kitap: Anadolu’nun Zirvesinde Türk Arkeolojisinin 40 Yılı, Ankara/Türkiye : Bilgin Kültür Sanat Yayınları  
Çelikbaş, E. (2013) "Yamaç Yapısı", Kitap: Antik Troas ın Parlayan Yıldızı Parion, İstanbul/Türkiye : Ege Yayınları  
Kayıt Yok
(Uluslararası - Kitap) PAPHLAGONİA HADRİANOUPOLİS’İ (2010-2014 SEZONLARI), 2021, Editör
(Uluslararası - Kitap) Cevat Başaran’a 60. Yaş Armağanı, 2019, Editör
(Uluslararası - Kitap) Uluslararası Propontis ve Çevre Kültürleri Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı, 2018, Editör
Kayıt Yok
Üye, Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, 2018-
Atıflar
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
Sıra Yayın Makale
(WoS)
Makale
(ESCI)
Makale
(Scopus)
Makale
(TR Dizin)
Kitap
(Uluslararası)
Kitap
(Ulusal)
Makale
(Diğer)
Toplam Atıf
1
Parion Roma Kolonizasyon Sikkeleri
Arkeoloji ve Sanat
1 0 0 2 2 1 13
2
Parion 2013 Yılı Kazı ve Restorasyon Çalışmaları
1 0 0 0 3 1 9
3
Parion Roma Tiyatrosu
2 1 0 0 4 1 8
4
Parion 2016 Sezonu Kazı ve Restorasyon Çalışmaları
0 3 0 0 0 0 7
5
Hadrianoupolis 2010 Kazı ve Restorasyon Çalışmaları
0 1 0 3 0 2 7
6
Parion 2015 Yılı Kazı ve Restorasyon Çalışmaları
0 1 0 0 0 0 7
7
Parion Yamaç Hamamı
Journal of History Culture and Art Research
1 1 0 0 0 0 5
8
Bir Grup Geç Roma Sikkesi Işığında Parion Yamaç Hamamının Son Kullanım Evresi Hakkında Görüşler
Seleucia
0 1 0 0 0 0 4
9
Wall heating system in Roman architecture and spacer tubes found in the Parion Slope Structure
TALANTA
1 0 0 0 1 0 4
10
Paphlagonia Hadrianoupolis’i
Journal of History Culture and Art Research
0 2 0 1 0 0 4
11
Paphlagonia Hadrianoupolisi’nde Bulunmuş Kapı Temalı Mezar Steli
Journal of Turkish Studies
0 0 0 2 1 1 4
12
Hadrianoupolis Kilise C Mozaikleri Konusunda Bir Ön Değerlendirme
0 1 0 1 0 1 3
13
Tokat Müzesi Bronz Eserleri
0 0 0 2 1 0 3
14
Parion Studies I: Roman Theatre of Parion
0 0 0 0 0 1 3
15
De Aquaeductu at Que Aqua Urbium Lyciae Pamphyliae Pisidiaethe Legacy of Sextus Julius Frontinus
0 0 0 0 0 0 3
16
The Flourishing City of Ancient Troad Parion
1 0 0 0 0 0 3
17
Hadrianoupolis Kilise C Yapısı’nda Ele Geçen İki Adet Yün Tarağı Üzerine Değerlendirme
Türkiye Bilimler Akademisi Kültür Envanteri Dergisi
0 2 0 0 0 0 2
18
Hadrianoupolis 2013 Yılı Çalışmaları
0 1 0 1 0 0 2
19
Hadrianoupolis 2016 Yılı Çalışmaları
0 1 0 0 0 0 2
20
Hadrianoupolis Kuzeybatı Nekropol Kilisesi'nin (Kilise C) Bema ve Apsis Mozaikleri
Journal of Mosaic Research
1 0 0 1 0 0 2
21
AİZANOİ IV ÖZEL SAYI: Anadolu’da Hellenistik ve Roma Dönemleri’nde Ölü Gömme Adetleri
0 0 0 1 0 1 2
22
Cevat Başaran’a 60. Yaş Armağanı
0 0 0 0 0 0 2
23
AİZANOİ IV ÖZEL SAYI: Anadolu’da Hellenistik ve Roma Dönemleri’nde Ölü Gömme Adetleri
0 1 0 0 0 1 2
24
Anadolu’nun Zirvesinde Türk Arkeolojisinin 40 Yılı
0 1 0 1 0 0 2
25
Antik Troas ın Parlayan Yıldızı Parion
0 1 0 0 0 0 2
26
Parion Kazıları 10 Yıl Armağanı
0 1 0 1 0 0 2
27
Paphlagonia Hadrianoupolis’i Antik Kentinde Bir Erken Bizans Dönemi Kilisesi: Kilise A
0 1 0 0 0 0 1
28
Parion’da Ortaya Çıkarılan Takılardaki Süslemelere ve Süsleme Tekniklerine Dair Değerlendirme
0 1 0 0 0 0 1
29
Hadrianoupolis 2018 Çalışmaları
0 0 0 1 0 0 1
30
Parion 2018 Sezonu Kazı, Restorasyon ve Konservasyon Çalışmaları
0 0 0 1 0 0 1
31
SAFRANBOLU’DAN ALINLIK TİPLİ BİR MEZAR STELİ
Türkiye Bilimler Akademisi Kültür Envanteri Dergisi
0 0 0 1 0 0 1
32
Safranbolu'dan Alınlık Tipli Bir Mezar Steli
TÜBAKED Türkiye Bilimler Akademisi Kültür Envanteri Dergisi
0 0 0 0 0 1 1
33
Parion Studies III: Propontis ve Çevre Kültürleri
0 0 0 0 0 0 1
34
Apollonia a.R. Araştırmaları Band 2: Nekropol ve Peyzaj Uygulamalar, Yaklaşımlar ve Öneriler
0 0 0 0 0 1 1
35
PAPHLAGONİA HADRİANOUPOLİS’İ (2010-2014 SEZONLARI)
0 0 0 1 0 0 1
36
Rifat Ergeç Armağanı
0 1 0 0 0 0 1
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Karabük Üniversitesi
2017 - 2019 5
Vedat Keleş
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
2012 - 2022 22
Alper Yılmaz
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
2012 - 2019 11
Kasım Oyarçin
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
2014 - 2022 8
Ercan Verim
Süleyman Demirel Üniversitesi
2019 - 2022 4
Hasan Ertuğ Ergürer
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
2015 - 2018 4
Büşra Elif Kasapoğlu
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
2015 - 2019 4
Hasan Kasapoğlu
Atatürk Üniversitesi
2015 - 2019 4
Michael Deniz Yılmaz
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
2016 - 2019 3
İsmail Akkaş
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
2017 - 2019 3
Cevat Başaran
Atatürk Üniversitesi
2015 - 2019 2
Emrullah Kalkan
-
2022 1
Mustafa Hamdi Sayar
İstanbul Üniversitesi
2015 1
Hazar Kaba
Sinop Üniversitesi
2019 1
Soner Özmen
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
2019 1
Sinan Ekinci
-
2021 1
Hasan Buyruk
Ordu Üniversitesi
2019 1
Bülent Nuri Kılavuz
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
2013 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 77107
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 32307
YÖKSİS Bilim Alanı Arkeoloji 685
Anahtar Kelimeler Yunan ve Roma Dönemi, Hellenistik Dönem, Klasik Dönem
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ağırlıklı Puan 90 100 60 175 317 140 140 150 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 371 . 378 . 482 . 353 . 222 . 382 . 458 . 439 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) 291 . 304 . 376 . 282 . 167 . 309 . 371 . 372 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 61 . 50 . 88 . 32 . 12 . 32 . 54 . 69 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 33 . 31 . 49 . 15 . 6 . 18 . 24 . 32 . -
Sıra (Anahtar Kelime (2)) 20 . 18 . 31 . 6 . 5 . 11 . 14 . 18 . -
Sıra (Anahtar Kelime (3)) 13 . 9 . 25 . 5 . 1 . 12 . 12 . 15 . -
Toplam Yayın 3 3 4 11 12 2 4 6 0
Toplam Makale 0 1 2 4 1 0 1 4 0
Toplam Kitap 2 2 0 2 5 2 3 1 0
Toplam Bildiri 1 0 2 5 6 0 0 1 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Makale (Uluslararası) 0 1 2 0 0 0 1 2 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 4 1 0 0 1 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 2 2 0 2 4 1 3 1 0
Bildiri (Uluslararası) 1 0 2 5 5 0 0 1 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri