img

Prof. Dr. Ersin MÜEZZİNOĞLU

  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  • Uluslararası İlişkiler
  • Siyasi Tarihi

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
44
Atıf
43
h-index
4
Proje
4
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih (Dr), 2005, 2012
Yüksek Lisans, Türkiye, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih (Yl) (Tezli), 2001, 2004
Lisans, Türkiye, Niğde Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, 1995, 1999
Araştırma Alanları
Türk Dış Politikası Tarihi, Avrupa Tarihi
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih (Dr), 2005, 2012
Yüksek Lisans, Türkiye, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih (Yl) (Tezli), 2001, 2004
Lisans, Türkiye, Niğde Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, 1995, 1999
Kayıt Yok
İngilizce, YDS, 73, 2015
Kayıt Yok
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Siyasi Tarih Türk Dış Politikası Tarihi
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Siyasi Tarih Avrupa Tarihi
2024-, Profesör, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Türkiye
2018-2024, Doçent, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Siyasi Tarih, Türkiye
2013-2018, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Türkiye
2024-, Bölüm Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2024-, Dekan, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2022-, Anabilim Dalı Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2022-2024, Anabilim Dalı Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2016-2019, Anabilim Dalı Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2015-2018, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2015-2018, Fakülte Kurulu Üyeliği, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2015-2022, Dekan Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2015-2018, Bölüm Başkan Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2014-2015, Enstitü Müdür Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
Hira Nur Güven, Yüksek Lisans, Bölgesel ve küresel bir güç mücadele alanı olarak Doğu Akdeniz (2002-2022), Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Bölge Çalışmaları Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Fatih Koca, Yüksek Lisans, Soğuk Savaş dönemi bir bölgesei işbirliği: Kalkınma için bölgesel iş birliği teşkilatı RCD-CRD, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Uluslararası Politik Ekonomi Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Muhammet Can Pınar, Yüksek Lisans, Uluslararası futbol organizasyonlarının uluslararası ilişkilere etkisi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Uluslararası Politik Ekonomi Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Hidayet Karakuş, Yüksek Lisans, İkinci Dünya Savaşı sırasında Balkan gelişmeleri ve Türkiye, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Bölge Çalışmaları Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Mehmet Öztürk, Yüksek Lisans, Tito dönemi Türkiye-Yugoslavya ilişkileri, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Sedanur Şeyban, Yüksek Lisans, Türkiye'nin Orta Asya Türk devletlerine yönelik politikaları: İki taraflı ve çok taraflı ilişkilerde dönüşen iş birliği, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Bölge Çalışmaları Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Neslihan Altay, Yüksek Lisans, İkinci Dünya Savaşı'nda Türk Boğazları, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Uluslararası Politik Ekonomi Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Kübra Akyel, Yüksek Lisans, Uluslararası gelişmeler çerçevesinde Türk Boğazları, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası Politik Ekonomi Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Buket Arslan, Yüksek Lisans, Türkiye-İngiltere ilişkileri (1932-1939), Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
İlker Yasin Çakıroğlu, Yüksek Lisans, Balkan Savaşlarında büyük güçler ve Osmanlı devleti, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası Politik Ekonomi Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Gamze Kurt, Yüksek Lisans, Yeniden Milli Mücadele dergisi'nde Kıbrıs (1970-1980), Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Uluslararası Politik Ekonomi Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Yasemin Çelik, Yüksek Lisans, Yeniden Milli Mücadele Dergisi'nde Ortadoğu (1970 - 1980), Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Uluslararası Politik Ekonomi Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Ayşe Göktaş, Yüksek Lisans, Basın, kamuoyu ve dış politika ilişkisi bağlamında yeniden milli mücadele hareketi ve dergisi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Uluslararası Politik Ekonomi Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Hosam Mustafa Ibrahim Harzallha, Yüksek Lisans, Obstacles to democratic transformation in the Arab region: A case study of Libya, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı, 2017, (Asıl Danışman)
Gül Nazik Ünver, Yüksek Lisans, Turgut Özal dönemi Türkiye'nin Balkanlar politikası, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı, 2016, (Asıl Danışman)
2017-2018, M. Sc. Thesis Research, Yüksek Lisans
2017-2018, Master Field of Specialization, Yüksek Lisans
2017-2018, Political Economy, Yüksek Lisans
2017-2018, Yüksek Lisans Tez Çalışması, Yüksek Lisans
2017-2018, Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı, Yüksek Lisans
2017-2018, 19. Yüzyılda Uluslararası Sistem Büyük Güçler ve Osmanlı İmparatorluğu, Yüksek Lisans
2017-2018, Osmanlıca II, Lisans
2017-2018, Türk Dış Politikası I, Lisans
2017-2018, Türk Siyasal Hayatı I, Lisans
2017-2018, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I, Lisans
2017-2018, Osmanlıca Metin Okumaları I, Lisans
2016-2017, Siyasi Tarih II, Lisans
2016-2017, Siyasi Tarih I, Lisans
2016-2017, 20. Yüzyılda Türkiye ve Büyük Güçler, Yüksek Lisans
2016-2017, M. Sc. Thesis Research, Yüksek Lisans
2016-2017, Master Field of Specialization, Yüksek Lisans
2016-2017, Great Powers and Turkey in the 20th Century, Yüksek Lisans
2016-2017, Türkiye Ermenistan İlişkileri, Lisans
2016-2017, Siyasi ve Diplomatik Tarih II, Lisans
2016-2017, Yüksek Lisans Seminer Çalışması, Yüksek Lisans
2016-2017, Yüksek Lisans Tez Çalışması, Yüksek Lisans
2016-2017, Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı, Yüksek Lisans
2016-2017, 19. Yüzyılda Uluslararası Sistem Büyük Güçler ve Osmanlı İmparatorluğu, Yüksek Lisans
2016-2017, Türk Siyasal Hayatı I, Lisans
2016-2017, Türk Dış Politikası I, Lisans
2016-2017, Osmanlıca Metin Okumaları II, Lisans
2016-2017, Osmanlıca Metin Okumaları I, Lisans
2016-2017, Osmanlıca II, Lisans
2016-2017, Osmanlıca I, Lisans
2016-2017, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II, Lisans
2016-2017, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I, Lisans
2015-2016, Yüksek Lisans Tez Çalışması, Yüksek Lisans
2015-2016, Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı, Yüksek Lisans
2015-2016, Balkanlarda Milliyetçilik ve Etnik Sorunlar, Lisans
2015-2016, Türkiye Ermenistan İlişkileri, Lisans
2015-2016, Balkanlarda Uluslararası Siyaset, Yüksek Lisans
2015-2016, Osmanlıca Metin Okumaları II, Lisans
2015-2016, Osmanlıca Metin Okumaları I, Lisans
2015-2016, Türk Dış Politikası I, Lisans
2015-2016, Osmanlıca II, Lisans
2015-2016, Osmanlıca I, Lisans
2015-2016, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II, Lisans
2015-2016, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I, Lisans
2014-2015, Türk Dış Politikasında Güncel Sorunlar, Yüksek Lisans
2014-2015, Balkanlarda Milliyetçilik ve Etnik Sorunlar, Lisans
2014-2015, Yüksek Lisans Tez Çalışması, Yüksek Lisans
2014-2015, Kamuoyu ve Dış Politika, Yüksek Lisans
2014-2015, Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı, Yüksek Lisans
2014-2015, Yüksek Lisans Seminer, Yüksek Lisans
2014-2015, Modern Balkanlar Tarihi, Lisans
2014-2015, Osmanlıca II, Lisans
2014-2015, Osmanlıca I, Lisans
2014-2015, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II, Lisans
2014-2015, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I, Lisans
2013-2014, Yüksek Lisans Uzamnlık Alanı, Yüksek Lisans
2013-2014, Yüksek Lisans Seminer, Yüksek Lisans
2013-2014, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II, Lisans
2013-2014, Osmanlıca I, Lisans
2013-2014, Türk Demokrasi Tarihi, Yüksek Lisans
2013-2014, Türk Dış Politikası I, Lisans
2013-2014, Balkanlarda Milliyetçilik Ve Etnik Sorunlar, Yüksek Lisans
2013-2014, Batı Karadeniz Bölgesi Tarihi, Lisans
2013-2014, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I, Lisans
2013-2014, Osmanlıca II, Lisans
Kayıt Yok
ŞEVKET SÜREYYA AYDEMİR'İN GÖZÜYLE BOLŞEVİK DEVRİMİ VE BOLŞEVİK YÖNETİMİ(1917-1923) (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2018
BALKAN SAVAŞLARINDA BÜYÜK GÜÇLER VE OSMANLI (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2019
Türkiye-İngiltere İlişkileri(1932-1939) (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2016-2019
Bosna-Hersek Savaşında Türkiye'den Yardımlar (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2015-2016
Kayıt Yok
Müezzinoğlu, E. (2023) "Kıbrıs Meselesi Bağlamında Bir Diplomasi Aracı Olarak İyi Niyet Heyetleri (1964-1965)", Türk Dünyası Araştırmaları, 135 (266) pp. 65-92 Link   
Müezzinoğlu, E. (2018) "İsmet Paşa’nın 1932 Sovyet Rusya Ziyareti", Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20 (2) pp. 249-260 [TR Dizin] Link   
Müezzinoğlu, E. (2018) "Türk Siyasal Hayatının Vakitsiz Doğan Çocuğu: Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası", Journal of Universal History Studies (JUHIS), 1 (1) pp. 44-79 Link   
Kaya, Y., Müezzinoğlu, E. (2017) "Siyasi ve İdeolojik Kimliğiyle Mevlanzade Rıfat Bey", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6 (3) pp. 1976-1997 [TR Dizin]   
Müezzinoğlu, E., Kaya, Y. (2017) "Milli Mücadele Sonrasında Türk Kadınına Siyasal Haklar Tanınmasına Yönelik Arayışlar (1923‐1924)", Tarihin Peşinde, (18) pp. 117-136 [TR Dizin] Link   
Müezzinoğlu, E. (2017) "İzmir Milletvekili Halide Edip Adıvar’ın TBMM’deki Faaliyetleri (1950-1954)", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10 (54) pp. 330-339 DOI  
Müezzinoğlu, E. (2016) "Milli Mücadele Döneminde İttihatçılar Üzerine Bir Değerlendirme", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5 (8) pp. 2913-2933 [TR Dizin]   
Şahin, İ., Müezzinoğlu, E. (2016) "Lokarno ve Musul Kıskacında Türk Dış Politikası", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5 (4) pp. 641-676 [TR Dizin] Link   
Müezzinoğlu, E., Şahin, İ. (2016) "Sorunlu Mirasın Reddi 22 Nisan 1926 Türkiye İran Güvenlik ve Dostluk Antlaşması", Yeni Türkiye, 22 (85) pp. 237-252  
Müezzinoğlu, E. (2016) "Hilafetin Kaldırılması Sonrası Patrikhaneler ve Hahambaşılık Tartışmaları", The Journal Of Academic Social Science Studies, (46) pp. 111-127 DOI  
Müezzinoğlu, E. (2015) "Savaş Kabinelerinin Sorgulanmalarına Göre Osmanlı Devletinin Birinci Dünya Savaşı na Girişi", History Studies International Journal of History, 7 (0) pp. 121-138 [TR Dizin] Link DOI   
Müezzinoğlu, E. (2015) "Mahkeme Tutanaklarına Göre İzmir Suikastı ve Ahmet Şükrü Bey", The Journal of Academic Social Science Studies, (39) pp. 155-176 Link DOI  
Müezzinoğlu, E. (2012) "I. Dünya Savaşı Savaşı Esnasında Yetim ve Öksüz Çocukların Himayesi ve Eğitimi: Darüleytamlar", History Studies, 4 (1) pp. 399-417 [TR Dizin]  
Müezzinoğlu, E. (2012) "Doktor Abdullah Cevdet’in Samsun, Giresun, Ordu ve Trabzon Seyahat Notları", Turkish Studies, 7 (3) pp. 1843-1857 [TR Dizin] Link DOI   
Güneş, B., Müezzinoğlu, E. (2023) "THE CYPRUS FACTOR IN TURKEY'S RELATIONS WITH THE SOCIALIST BALKAN COUNTRIES IN THE 1960’S", INTERNATIONAL CONGRESS OF NEW HORIZONS IN SOCIAL SCIENCES , (pp. 50), İstanbul, Türkiye, (Aralık 2023
Müezzinoğlu, E. (2023) "MİLLETLERARASI SON KAYITTAN KURTULUŞ: TÜRK DİPLOMASİSİNİN ÖNEMLİ BİR BAŞARISI OLARAK SELANİK ANTLAŞMASI", 2. BİLSEL INTERNATIONAL AHLAT SCIENTIFIC RESEARCHES CONGRESS , (pp. 46-55), Bitlis, Türkiye, (Aralık 2023
Müezzinoğlu, E. (2023) "YUNUS NADİ’NİN ÇEKOSLOVAKYA’NIN İŞGALİNE DAİR YAZILARI ÜZERİNE BAZI TESPİTLER", ASEAD 12. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU , (pp. 507-513), Ankara, Türkiye, (Aralık 2023
Müezzinoğlu, E. (2023) "SAMET AĞAOĞLU’NUN GÖZÜYLE “SOVYET RUSYA İMPARATORLUĞU”", AKDENIZ 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES , (pp. 355), Girne/Kyrena, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, (Aralık 2023
Ekiz, M., Müezzinoğlu, E. (2023) "FRANSA’NIN NATO’NUN ASKERİ KANADINDAN ÇEKİLMESİ VE BUNUN TÜRKİYE-FRANSA İLİŞKİLERİNE ETKİSİ", 10th International Baskent Congress on Humanities and Social Sciences , (pp. 298-299), Ankara, Türkiye, (Ekim 2023
Müezzinoğlu, E. (2023) "Balkan Antantı Üyeleri Arasında Ekonomik İşbirliğini Artırma Girişimi: Ekonomik Konsey", 18. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi , (pp. 135-136), Ankara, Türkiye, (Aralık 2023
Müezzinoğlu, E. (2023) "Lozan Bağlamında Trakya Sınırının Askersizleştirilmesi Meselesi", 21. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ , (pp. 95-101), Ankara, Türkiye, (Ekim 2023
Müezzinoğlu, E. (2021) "Tarihsel Süreçte İstiklal Marşının Bestesinin Değiştirilmesine Yönelik Arayışlar", 100. Yılında İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy" Bilgi Şölen , Konya, Türkiye, (Ekim 2021
Müezzinoğlu, E. (2021) "“Türk Dış Politikasında Yeni Bir Açılım: İyi Niyet Heyetleri (1965)”", CUMHURİYET’İN İLANININ 98. YILDÖNÜMÜ ANISINA ULUSAL TARİH SEMPOZYUMU , Karabük, Türkiye, (Ekim 2021
Müezzinoğlu, E. (2020) "Demokrat Parti Kocaeli Milletvekili Dursun Erol’un Siyasetçi Kimliği ve Yassıada’da Yargılanma Süreci (1957-1961)", Uluslararası Millî Mücadelede Servetiye Cephesi Ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu-VI , (pp. 1151-1157), Kocaeli, Türkiye, (Şubat 2020
Müezzinoğlu, E. (2019) "Cemiyet-i Akvam ve Türkiye’de Ermeni ve Rumlar” Adlı RaporÜzerine", II. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Kongresi , (pp. 361372), Karabük, (Ekim 2019
Arslan, B., Müezzinoğlu, E. (2019) "YUNAN İÇ SAVAŞI SIRASINDA BATI TRAKYA TÜRKLERİVE TÜRKİYE", Econder I. Uluslararası İktisat, İşletme ve Sosyal Bilimler Kongresi , (pp. 821-830), Karabük, Türkiye, (Ekim 2019
Müezzinoğlu, E., Pınar, L. (2019) "DEMOKRAT PARTİ KOCAELİ MİLLETVEKİLİ ÖMER CEBECİ (1957-1960)", Orhan Gazi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu , (pp. 1325-1333), Kocaeli, Türkiye, (Ocak 2019
Müezzinoğlu, E. (2018) "Anadolu Harbi Ve Yunanistan Üzerine Yunan MeclisindekiTartışmalar", 1. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Kongresi , (pp. 321-334), Türkiye, (Aralık 2018
Müezzinoğlu, E. (2017) "Lozan Barış Antlaşması’nda Ecnebi Müşavirler İstihdamı Meselesi", 1. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi , (pp. 77-78), İstanbul, Türkiye, (Aralık 2017
Müezzinoğlu, E., Asker, A. (2017) "Şevket Süreyya Aydemir’in Gözüyle Bolşevik Devrimi ve Bolşevik Yönetimi (1917-1923)", II. Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırmları Kongresi , (pp. 56-57), Bakü, Azerbaycan, (Kasım 2017
Müezzinoğlu, E. (2017) "Kağıt İstiklali Yolunda Önemli Bir Teşebbüs İzmit Kağıt Fabrikası", Gazi Süleyman Paşa ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu , (pp. 1935-1950), Kocaeli, Türkiye, (Ocak 2017
Müezzinoğlu, E. (2017) "İsmet Paşa’nın 1932 Sovyet Rusya Ziyareti Üzerine Bazı Tespitler", 1. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi , (pp. 137-142), İstanbul, Türkiye, (Aralık 2017
Müezzinoğlu, E. (2009) "Ermeni Azınlık Okullarının Ermeni Milliyetçiliğinin Doğuşundaki Rolü", II. Uluslar arası Sosyal Araştırmalar Sempozyumu (EUSAS-II) , (pp. 87-110), Kayseri, Türkiye, (Ocak 2009
Müezzinoğlu, E. (2008) "Hacıların Ekonomik Gelişmesinde Batılı Bir Referans Olarak İslami Kalvinistler", I. Hacılar Sempozyumu , (pp. 509-520), Kayseri, Türkiye, (Mart 2008
Müezzinoğlu, E. (2023) "27 Mayıs'tan 12 Mart'a Türkiye'nin Ortadoğu Politikası", İstanbul/Türkiye : İdeal Kültür Yayıncılık  
Müezzinoğlu, E., Karamelikli, H. (2018) "1927 İran Azerbaycanı İstihbarat Raporu ve Analizi", Ankara/Türkiye : İmaj Yayınevi  
Müezzinoğlu, E. (2023) "TARİHSEL SÜREÇTE İSTİKLAL MARŞININ BESTESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ARAYIŞLAR", Kitap: YÜZÜNCÜ YILINDA İSTİKLAL MARŞI VE MEHMET AKİF ERSOY, Karabük/Türkiye : Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınları  
Müezzinoğlu, E. (2022) "Blok Siyasetinin Gölgesinde Türkiye'nin Balkan Politikası ve Balkan Devletleriyle İlişkileri(1945-1960)", Kitap: Türk Dış Politikası Soğuk Savaş'ın Başından Yumuşamaya(1945-1960), Konya/Türkiye : NEÜ Yayınları  
Müezzinoğlu, E. (2022) "TÜRKİYE’DE MİLLİYETÇİ-İLMÎ FİKİR EKOLÜNÜN ÖNEMLİ BİR TEMSİLCİSİ: MÜMTAZ TURHAN (1908-1969)", Kitap: TEK P ARTİ DÖNEMİNDE TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNİN FARKLILAŞAN ‘YÜZ’LERİ (1923-1950), Ankara/Türkiye : Orion Kitabevi  
Müezzinoğlu, E. (2019) "İtalya İle İlişkiler", Kitap: Ana Hatları İle Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İstanbul/Türkiye : İdeal Kültür Yayıncılık  
Müezzinoğlu, E. (2019) "Lozan Barış Antlaşması", Kitap: Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, Kurtuluş, Kuruluş ve Modernleşme(1920-1938), İstanbul/Türkiye : İdeal Kültür Yayıncılık  
Müezzinoğlu, E. (2019) "Ortadoğu İle İlişkiler", Kitap: Darbeden Muhtıraya Türk Dış Politikası(1960-1971), Ankara/Türkiye : İmaj Yayıncılık  
Müezzinoğlu, E. (2019) "İran ile İlişkiler", Kitap: Ana Hatları ile Ataürk Dönemi Türk Dış Politikası, İstanbul/Türkiye : İdeal Kültür Yyaıncılık  
Müezzinoğlu, E. (2014) "Yabancı Ülkelerdeki Osmanlı Öğrencilerinin Teftişi, Heyet-i Teftişiyenin Teşekkülü ve İlk Raporu", Kitap: Prof Dr Mustafa Keskin Armağanı, İstanbul/Türkiye : İdeal Kültür Yayıncılık  
Kayıt Yok
(Uluslararası - Kitap) Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya(1945-1960), 2022, Editör
(Uluslararası - Kitap) Ana Hatları İle Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, 2019, Editör
(Ulusal - Kitap) Darbeden Muhtıraya Türk Dış Politikası (1960-1971), 2019, Editör
(Uluslararası - Dergi) İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2019, Editör
(Uluslararası - Dergi) Journal of Universal History Studies, 2019, Yayın Kurulu Üyeliği
(Uluslararası - Dergi) İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2018,
(Uluslararası - Dergi) İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2018,
(Uluslararası - Dergi) İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2018, Editör
(Uluslararası - Dergi) İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları, 2018, Editör
(Ulusal - Dergi) İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2018, Editör
(Ulusal - Dergi) İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2018, Editör
(Ulusal - Dergi) İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2018, Editör
(Uluslararası - Kitap) Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası II, 2018, Editör
(Uluslararası - Dergi) İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2018, Editör
(Uluslararası - Dergi) İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2018, Yayın Kurulu Üyeliği
(Uluslararası - Dergi) Journal of Universal History Studies, 2018, Yayın Kurulu Üyeliği
(Uluslararası - Dergi) İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2017, Editör
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Lokarno ve Musul Kıskacında Türk Dış Politikası
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi
0 0 0 4 1 5 0 0 10
2
İsmet Paşa’nın 1932 Sovyet Rusya Ziyareti
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
0 0 0 1 2 2 0 0 5
3
I. Dünya Savaşı Savaşı Esnasında Yetim ve Öksüz Çocukların Himayesi ve Eğitimi: Darüleytamlar
History Studies
0 0 0 0 3 2 0 0 5
4
Türk Siyasal Hayatının Vakitsiz Doğan Çocuğu: Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
Journal of Universal History Studies (JUHIS)
0 0 0 0 1 2 1 0 4
5
Sorunlu Mirasın Reddi 22 Nisan 1926 Türkiye İran Güvenlik ve Dostluk Antlaşması
Yeni Türkiye
0 0 0 0 2 2 0 0 4
6
Doktor Abdullah Cevdet’in Samsun, Giresun, Ordu ve Trabzon Seyahat Notları
Turkish Studies
0 0 0 1 1 1 0 0 3
7
Savaş Kabinelerinin Sorgulanmalarına Göre Osmanlı Devletinin Birinci Dünya Savaşı na Girişi
History Studies International Journal of History
0 0 0 0 2 1 0 0 3
8
İzmir Milletvekili Halide Edip Adıvar’ın TBMM’deki Faaliyetleri (1950-1954)
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
0 0 0 1 1 0 0 0 2
9
Hilafetin Kaldırılması Sonrası Patrikhaneler ve Hahambaşılık Tartışmaları
The Journal Of Academic Social Science Studies
0 0 0 0 0 1 1 0 2
10
Milli Mücadele Döneminde İttihatçılar Üzerine Bir Değerlendirme
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi
0 0 0 1 1 0 0 0 2
11
Milli Mücadele Sonrasında Türk Kadınına Siyasal Haklar Tanınmasına Yönelik Arayışlar (1923‐1924)
Tarihin Peşinde
0 0 0 0 1 0 0 0 1
12
Mahkeme Tutanaklarına Göre İzmir Suikastı ve Ahmet Şükrü Bey
The Journal of Academic Social Science Studies
0 0 0 1 0 0 0 0 1
13
Siyasi ve İdeolojik Kimliğiyle Mevlanzade Rıfat Bey
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi
0 0 0 0 0 1 0 0 1
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
İsmail Şahin
Karabük Üniversitesi
2016 2
Yakup Kaya
Necmettin Erbakan Üniversitesi
2017 2
Karabük Üniversitesi
2017 1
Karabük Üniversitesi
2018 1
Karabük Üniversitesi
2019 1
Buket Arslan
-
2019 1
Buket Güneş
-
2023 1
Melike Ekiz
-
2023 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78591
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 33159
YÖKSİS Bilim Alanı Siyasi Tarih 153
Anahtar Kelimeler Türk Dış Politikası Tarihi, Avrupa Tarihi
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 35 75 70 150 190 0 10 80 205 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 438 . 427 . 479 . 393 . 355 . - 615 . 544 . 391 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) 354 . 340 . 381 . 322 . 293 . - 523 . 468 . 315 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 31 . 24 . 25 . 17 . 17 . - 41 . 26 . 10 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 20 . 14 . 16 . 9 . 10 . - 21 . 15 . 7 . -
Sıra (Anahtar Kelime (2)) 19 . 15 . 18 . 12 . 11 . - 20 . 16 . 6 . -
Toplam Yayın 2 5 6 5 7 0 1 2 10 0
Toplam Makale 2 4 3 2 0 0 0 0 1 0
Toplam Kitap 0 0 0 1 4 0 0 2 2 0
Toplam Bildiri 0 1 3 2 3 0 1 0 7 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 1 2 1 1 0 0 0 0 1 0
Makale (Ulusal) 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 4 0 0 2 1 0
Bildiri (Uluslararası) 0 1 3 2 3 0 1 0 7 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri