img

Dr. Öğr. Üyesi Feyzullah Esad ŞEKKELİ

  • İşletme Fakültesi
  • Finans ve Bankacılık
  • Finans ve Bankacılık

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
8
Atıf
1
h-index
0
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam İktisadı ve Finansı (Dr), 2018, 2023
Yüksek Lisans, Türkiye, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Finans Enstitüsü, Uluslararası Bankacılık ve Finans (Yl) (Tezli), 2014
Lisans, Türkiye, Yeditepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, 2009, 2014
Araştırma Alanları
İslami Finans, Bankacılık, Finansal Piyasalar ve Kurumlar
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam İktisadı ve Finansı (Dr), 2018, 2023
Lisans, Türkiye, Yeditepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, 2009, 2014
Yüksek Lisans, Türkiye, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Finans Enstitüsü, Uluslararası Bankacılık ve Finans (Yl) (Tezli), 2014
Kayıt Yok
İngilizce, YDS, 75, 2023/1 Yab, 2023
İngilizce, YÖKDİL, 77, 2019
Kayıt Yok
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Finans İslami Finans
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Finans Bankacılık
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Finans Finansal Piyasalar ve Kurumlar
2024-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Bankacılık ve Finans, Finans ve Bankacılık Anabilim Dalı, Türkiye
2017-, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Finans ve Bankacılık Bölümü, Türkiye
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Şekkeli, F.E., Güçlü, F. (2023) "KATILIM BANKALARININ FİNANSAL PERFORMANSLARININ ENTROPİ TABANLI GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ (GİA) YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ", TESAM Akademi, 10 (2) pp. 489-511 [TR Dizin] DOI    
ŞEKKELİ, F.E. (2020) "KATILIM BANKACILIĞININ REEL KESİME ETKİLERİ", Business & Management Studies: An International Journal, 8 (2) pp. 1501-1522 [TR Dizin] DOI   
Güçlü, F., Şekkeli, F.E. (2020) "TÜRKİYE'DEKİ İSLAMİ VE KONVANSİYONEL HİSSE SENEDİ YATIRIM FONLARININ PERFORMANS ANALİZİ VE KARŞILAŞTIRILMASI", Business & Management Studies: An International Journal, 8 (5) pp. 4463-4486 [TR Dizin] DOI    
Tuna, Y., Şekkeli, F.E. (2020) "EFFECTS OF PARTICIPATION BANKING ON REAL SECTOR", BUSINESS MANAGEMENT STUDIES:AN INTERNATIONAL JOURNAL, (0)  
Güçlü, F., Şekkeli, F.E. (2021) "TEVERRUK VE KATILIM BANKALARINDA İHTİYAÇ FİNANSMANI ARACI OLARAK KULLANIMI", International Artuklu Congress on Economic Administrative and Political Sciences , (pp. 275-276), Mardin, Türkiye, (Aralık 2021
Güçlü, F., Kayadibi, S., Şekkeli, F.E. (2021) "AAOIFI Faizsiz Finans Standartlarında Murabaha ve Türk Katılım Bankacılığı Sisteminde Uygulanışı", International Islamic Economics Conference, Post-Covid-19 Islamic Economy: Opportunities, Challenges and Solution Proposals , Karabük, Türkiye, (Aralık 2021
Okulu, A., Yılmaz, H.K., Şekkeli, F.E. (2018) "Katılım Bankacılığında Teverruk Uygulamaları", 1.Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Kongresi: Dünü ve Bugünü , (pp. 433-438), Karabük, Türkiye, (Aralık 2018
Okulu, A., Yılmaz, H.K., Şekkeli, F.E. (2018) "Türkiyedeki Kira Sertifikası İhraçlarının Katılım Bankacılığı Sektörüne Etkileri", 1.Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Kongresi: Dünü ve Bugünü , (pp. 439-444), Karabük, Türkiye, (Aralık 2018
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
(Uluslararası - Dergi) Uluslararası Bankacılık, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2018, Yrd. Editör
(Uluslararası - Dergi) Uluslararası Bankacılık Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2018, Yrd. Editör
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
TÜRKİYE'DEKİ İSLAMİ VE KONVANSİYONEL HİSSE SENEDİ YATIRIM FONLARININ PERFORMANS ANALİZİ VE KARŞILAŞTIRILMASI
Business & Management Studies: An International Journal
0 0 0 0 0 1 0 0 1
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Karabük Üniversitesi
2020 - 2023 4
Abdullah Okulu
-
2018 2
Hakkı Kemal Yılmaz
-
2018 2
Karabük Üniversitesi
2021 1
Yusuf Tuna
İstanbul Ticaret Üniversitesi
2020 1
Feyzullah Esad ŞEKKELİ
Karabük Üniversitesi
2020 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78591
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 33159
YÖKSİS Bilim Alanı Finans 1285
Anahtar Kelimeler İslami Finans, Bankacılık, Finansal Piyasalar ve Kurumlar
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 0 0 0 20 0 30 10 0 15 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - - - 523 . - 498 . 615 . - 580 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) - - - 452 . - 423 . 523 . - 503 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - - - 138 . - 100 . 141 . - 138 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) - - - 35 . - 36 . 53 . - 46 . -
Sıra (Anahtar Kelime (2)) - - - 65 . - 59 . 71 . - 70 . -
Sıra (Anahtar Kelime (3)) - - - 117 . - 88 . 114 . - 120 . -
Toplam Yayın 0 0 0 2 0 2 2 0 1 0
Toplam Makale 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Bildiri 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri