img

Arş. Gör. Esad Kamil TOSUN

  • İşletme Fakültesi
  • Girişimcilik
  • Girişimcilik

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
2
Atıf
0
h-index
0
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme (Dr), 2021
Yüksek Lisans, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Girişimcilik (Yl) (Tezli), 2019, 2019
Yüksek Lisans, Türkiye, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Yl) (Tezli), 2018, 2019
Lisans, Türkiye, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, 2013, 2018
Araştırma Alanları
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Yüksek Lisans, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Girişimcilik (Yl) (Tezli), 2019, 2019
Yüksek Lisans, Türkiye, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Yl) (Tezli), 2018, 2019
Lisans, Türkiye, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, 2013, 2018
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme (Dr), 2021
Esad Kamil TOSUN, Yüksek Lisans, İletişim ve pazarlamanın postmodern yüzleri: Postmodern pazarlama aracı olarak Youtube'un X, Y ve Z kuşağı tarafından anlamlandırılması üzerine nitel bir araştırma, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Girişimcilik Ana Bilim Dalı, 2021
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Tosun, E.K. (2020) "YENİ BİR "ORTAK İYİ" KAVRAMI OLARAK SOSYAL GİRİŞİMCİLİK", Economics Business and Organization Research, 2 (2) pp. 148-160 Link  
Tosun, E.K. (2019) "LİBERAL BİREYCİLİK, CEMAATÇİ ELEŞTİRİ VE DİN : ORTAK YARAR MI HAKKIN İYİYE ÖNCELİĞİ Mİ?", Ekonomi İşletme ve Yönetim Dergisi, 3 (2) pp. 208-233 Link  
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf bilgisi bulunmamaktadır
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78591
YÖKSİS Temel Alan 28508
YÖKSİS Bilim Alanı 28508
Anahtar Kelimeler -
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - - - - 541 . 524 . - - - -
Sıra (Temel Alan İçinde) - - - - - - - - - -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - - - - - - - - - -
Toplam Yayın 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Toplam Makale 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Bildiri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri