img

Doç. Dr. Ayşen Esra BÖLÜKBAŞI ERTÜRK

  • Safranbolu Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi
  • Mimarlık
  • Mimarlık Tarihi

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
45
Atıf
12
h-index
2
Proje
5
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi (Dr), 2000, 2004
Yüksek Lisans, Türkiye, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi (Yl) (Tezli), 1989, 1993
Lisans, Türkiye, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, 1985, 1989
Araştırma Alanları
Türk-İslam Sanatları Tarihi, Mimarlık Tarihi, Kent Tarihi
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi (Dr), 2000, 2004
Yüksek Lisans, Türkiye, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi (Yl) (Tezli), 1989, 1993
Lisans, Türkiye, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, 1985, 1989
Kayıt Yok
İngilizce, YÖKDİL, 73, 2020
Kayıt Yok
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Sanat Tarihi Türk-İslam Sanatları Tarihi
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Sanat Tarihi Mimarlık Tarihi
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Sanat Tarihi Kent Tarihi
2021-, Doçent, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Türkiye
2017-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Türkiye
2008-, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Türkiye
2005-2008, Öğretim Görevlisi (Dr), Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Safranbolu Meslek Yüksekokulu, Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü, Türkiye
1995-2005, Öğretim Görevlisi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Safranbolu Meslek Yüksekokulu, Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü, Türkiye
2015-2016, Dekan Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2009-, Anabilim Dalı Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
1999-2004, Myo/Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
1997-1998, Myo/Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
Esra Uslu, Doktora, TARİHİ YAPILARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ AÇISINDAN ZAMANSIZ MÜZE KAVRAMI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: ANKARA GAR BİNASI, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, 2024, (Asıl Danışman)
Senad Doshlak, Yüksek Lisans, Brütalist mimari açısından Kuzey Makedonya ve Türkiye üzerine bir araştırma, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Birnur Köse, Yüksek Lisans, Samsun Alaçam ilçesi yöresel mimari örnekleri üzerine bir araştırma (Uzunkıraç, Şirinköy, Umutlu, Gümüşova, Köseköy ve Pelitbüküsekecek köyleri), Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Osman Ziyaettin Yağcı, Doktora, Mobil Artırılmış Gerçeklik Tekniğinin Bir Belgeleme Yöntemi Olarak Tarihi Yapılar Üzerinde Kullanılması, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Esra Şar, Yüksek Lisans, 19. yüzyıl- 20. yüzyıl Edirne vilayetinde bulunan gayrimüslim ve yabancı devlet okullarının mimari analizi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Nur Selin Gürel Cingöz, Yüksek Lisans, Paphlagonia hadrianoupolis antik kentinin açık hava müzesine dönüştürülmesi için bir yöntem önerisi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Merve Ulukaya, Yüksek Lisans, Safranbolu'da koruma amaçlı imar planları kapsamında turizm işlevli müştemilat yapılarının incelenmesi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Osman Ziyaettin Yağcı, Yüksek Lisans, 19.yy- 20.yy Konya ve çevresinde gayrimüslim mektepleri ve yabancı devlet okullarının mimari analizi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Gizem Özal, Yüksek Lisans, Erken cumhuriyet dönemi erkek sanat okulları: Niğde Erkek Sanat Okulu örneği, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Gökçen Gökgöz, Yüksek Lisans, Kastamonu Tosya kırsal mimari bağlamında Gümele (bağ evi) mimari analizi, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Danız Sheıbanıaghdam, Yüksek Lisans, Cami mimarisinde çağdaş yaklaşımlar: Türkiye ve İran örneği, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Ayşe Merve Saraçoğlu Gezer, Yüksek Lisans, Erken Cumhuriyet Dönemi'nde Karabük'te planlama alanı dışında gelişen yapıların cephe analizi: Bayır Mahallesi örneği, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, 2018, (Asıl Danışman)
Esra Uslu, Yüksek Lisans, Tarihi çevrede kent mobilyalarının tasarımına bir yaklaşım: Safranbolu, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, 2017, (Asıl Danışman)
2019-2020, Müzecilik, Lisans
2019-2020, Müzecilik, Yüksek Lisans
2019-2020, Tarihi Kamu Yapılarının Üslupsal Analizi, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2019-2020, Cumhuriyet Dönemi Mimarlık Faaliyetleri, Yüksek Lisans
2019-2020, Karabük Mimarlık Tarihi Araştırma Stüdyosu, Lisans
2019-2020, Antik Kentler, Lisans
2019-2020, Osmanlı Dönemi Safranbolu Su Mimarisi, Lisans
2019-2020, Cumhuriyet Dönemi Sanat ve Mimarlık Ortamı, Lisans
2019-2020, Geleneksel Konut Mimarisi, Lisans
2019-2020, Mimarlık Tarihi IV, Lisans
2019-2020, Mimarlık Tarihi III, Lisans
2019-2020, Mimarlık Tarihi I, Lisans
2019-2020, Mimarlık Tarihi II, Lisans
2019-2020, Mimarlık ve Sanat Kavramlarına Giriş, Lisans
2018-2019, Geleneksel Konut Mimarisi, Lisans
2018-2019, Sanat ve Mimarlık Tarihine Giriş, Lisans
2018-2019, Mimarlık Tarihi III, Lisans
2018-2019, Mimarlık Tarihi I, Lisans
2018-2019, Tarihi Kamu Yapılarının Üslupsal Analizi, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2018-2019, Osmanlı Dönemi Safranbolu Su Mimarisi, Yüksek Lisans
2018-2019, Cumhuriyet Dönemi Mimarlık Faaliyetleri, Yüksek Lisans
2017-2018, Geleneksel Konut Mimarisi, Lisans
2017-2018, Mimarlık Tarihi III, Lisans
2017-2018, Mimarlık Tarihi I, Lisans
2017-2018, Cumhuriyet Dönemi Mimarlık Faaliyetleri, Yüksek Lisans
2017-2018, Müzecilik, Yüksek Lisans
2017-2018, Osmanlı İmparatorluğu’nda Batılı Etkiler ve Batılılaşma Süreci, Yüksek Lisans
2017-2018, Anadolu Türk Sanatında Bezemeye Bağlı İkonografik Yaklaşımlar, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2016-2017, Mimarlık Tarihi I, Lisans
2016-2017, Mimarlık Tarihi III, Lisans
2016-2017, Mimarlık Tarihi IV, Lisans
2016-2017, Mimarlık Tarihi II, Lisans
2016-2017, Sanat ve Mimarlık Tarihine Giriş, Lisans
2016-2017, Anadolu Türk Sanatında Bezemeye Bağlı İkonografik Yaklaşımlar, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2016-2017, Osmanlı İmparatorluğu’nda Batılı Etkiler ve Batılılaşma Süreci, Yüksek Lisans
2016-2017, Osmanlı Dönemi Safranbolu Su Mimarisi, Lisans
2016-2017, Geç Dönem Osmanlı Mimarisi, Lisans
2015-2016, Osmanlı İmparatorluğu’nda Batılı Etkiler ve Batılılaşma Süreci, Yüksek Lisans
2015-2016, 18. ve 19.Yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğu’nda Batılı Sanatçılar ve Gayr-I Müslim Mimarlar, Yüksek Lisans
2015-2016, Anadolu Türk Sanatında Bezemeye Bağlı İkonografik Yaklaşımlar, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2015-2016, Geleneksel Konut Mimarisi, Lisans
2015-2016, Mimarlık Tarihi IV, Lisans
2015-2016, Mimarlık Tarihi II, Lisans
2015-2016, Sanat ve Mimarlık Tarihine Giriş, Lisans
2014-2015, 18. ve 19.Yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğu’nda Batılı Sanatçılar ve Gayr-I Müslim Mimarlar, Yüksek Lisans
2014-2015, Anadolu Türk Sanatında Bezemeye Bağlı İkonografik Yaklaşımlar, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2014-2015, Osmanlı İmparatorluğu’nda Batılı Etkiler ve Batılılaşma Süreci, Yüksek Lisans
2014-2015, Mimar Sinan ve Eserleri, Lisans
2014-2015, Mimarlık Tarihi I, Lisans
Kayıt Yok
Cami Mimarisinde Çağdaş Yaklaşımlar: Türkiye İran Örneği (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2018-2019
KASTAMONU TOSYA KIRSAL MİMARİ BAĞLAMINDA GÜMELE (BAĞ EVİ) MİMARİ ANALİZİ (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2018-2019
International Symposium;The Future of Churhces Identity System For The Valorization Of Local Contexts (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2016-2017
Churches in Western Black Sea Region and Evaluation of the Tourism Potential...... (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2016-2016
UNESCO Milli Komisyonu Kültürel Miras İhtisas Komitesi’nin Türkiye’deki Dünya Miras Alanlarının Güncel Durumlarının Saptanması (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Uzman , 2007-2008
Kayıt Yok
Sheıbanıaghdam, D., Ertürk, A.E.B. (2023) "Türkiye ve İran Cami Mimarisinde Çağdaş Yaklaşımlar Üzerine Bir Değerlendirme /An Evaluation on Contemporary Approaches in Mosque Architecture in Turkey and Iran", International SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS Journal, 9 (69) pp. 2951-2967 Link DOI  
Gezer, A.M.S., Ertürk, A.E.B. (2023) "Karabük’te Erken Cumhuriyet Dönemi’nde Planlama Alanı Dışında Gelişen Yerleşme: Bayır Mahallesi", Erdem, (85) pp. 119-150 Link DOI   
Kalay, G., Ertürk, A.E.B. (2023) "IRMAK – ZONGULDAK DEMİRYOLU HATTI: KARABÜK (İSMETPAŞA) – ZONGULDAK ARASI DEMİRYOLU MİMARİ YAPILANMASI", Sanat Tarihi Dergisi, 32 (1) pp. 169-203 [ESCI] Link DOI   
Ertürk, A.E.B. (2020) "Yöresel Mimaride Geçici Yerleşmeler: Bulak Köyü Bağ Evi Örnekleri", Uluslararası Sosyal Araştımalar Dergisi, 13 (69) pp. 532-546 Link DOI  
Ertürk, A.E.B., Karataş, E. (2020) "Safranbolu’da Cumhuriyet Dönemi Konut Örnekleri Üzerine Bir Araştırma", Journal of Humanities and Tourism Research (Online), 10 (10) pp. 432-455 Link  
Uslu, E., Ertürk, A.E.B. (2019) "A Design Approach Of Urban Furniture In A Historıcal Place: Safranbolu", Turkish Studies, 14 (4) pp. 1841-1866 [TR Dizin] Link   
Gökgöz, G., Ertürk, A.E.B. (2019) "Kastamonu Kırsalında Geleneksel Konut Örneği: Gümele Yapıları", Uluslararası Sosyal Araştımalar Dergisi, 12 (67) pp. 460-476 DOI  
Ertürk, A.E.B., Arslan, B. (2019) "Safranbolu’da Sinemanın Gelişim Süreci: Özer Sineması", International Journal of History Studies, 11 (5) pp. 1539-1554 [TR Dizin] DOI   
Uslu, E., Ertürk, A.E.B. (2019) "Urban Furniture in Historical Process", Journal of History Culture and Art Research, 8 (4) pp. 425-444 [ESCI] Link DOI  
Ertürk, A.E.B. (2017) "Turizm Potansiyeli Açısından Eko-Müze Kavramının Değerlendirilmesi:Safranbolu, Yörükköy, Bulak Köyü, Yazıköy Örnekleri", Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3 (3) pp. 71-83 Link  
Ertürk, A.E.B., Türker, N. (2017) "Churches in the Western Black Sea Region and Evaluation of Their Tourism Potential", IN BO-RICERCHE E PROGETTI PER IL TERRITORIO LA CITTA E L ARCHITETTURA, 8 (11) pp. 346-357 [ESCI]  
Ertürk, A.E.B. (2014) "Safranbolu Çeşmeleri Üzerine Tipolojik Bir Yaklaşım", Turkish Studies, 9 (10) pp. 233-251 [TR Dizin] DOI   
Ertürk, A.E.B., Şeker, D.Z., Öztürk, İ. (2013) "Ottoman Period Water Structures and Water Related Architecture Examples in Safranbolu Turkey", Water Science Technology: Water Supply, 13 (3) pp. 743-752 [SCI Expanded] DOI  
Ertürk, A.E.B. (2010) "Safranbolu da Su Mimarisi Havuzlu Oda Sofa Havuzlu Selamlık Köşkü", Erdem, 1 (56) pp. 27-58 [TR Dizin]  
Ertürk, A.E.B. (1996) "Yörükköy Evleri", Art Decor, (38) pp. 74-81  
Ertürk, A.E.B. (1995) "Bektaşi Küpeleri", Art Decor, (22) pp. 96-99  
Ertürk, A.E.B. (1994) "Geleneksel Kuyumculuk Sanatımız Telkari", Art Decor, (18) pp. 116-121  
Ertürk, A.E.B. (2019) "Kültürel Mirasımızda Endüstri Yapıları: Safranbolu Örneğinde Tabakhane Bölgesi ve Tarihi Tabakhaneler", Uluslararası XIX. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu , (pp. 601-617), Ankara, Türkiye, (Mayıs 2019
Uslu, E., Ertürk, İ.E., Ertürk, A.E.B. (2018) "Tarihi Çevrede Ziyaretçi Yönetim Levhalarına Bir Yaklaşım: Safranbolu Örneği", 21. Yüzyılda Türk Sanatı: Meseleler ve Çözüm Önerileri Milletlerarası Sempozyum-Sergi-Konser-Çalıştayı , (Aralık 2018
Gökgöz, G., Ertürk, A.E.B. (2018) "Kastamonu Sanayi Mektebi Binasının Dünü – Bugünü – Yarını: Sorunlar ve Çözüm Önerileri", ”, 21. Yüzyılda Türk Sanatı Meseleler ve Çözüm Önerileri Milletlerarası Sempozyum -Sergi- Çalıştay, , Kastamonu, Türkiye, (Aralık 2018
Uslu, E., Ertürk, İ.E., Ertürk, A.E.B. (2018) "Tarihi Çevrede Ziyaretçi Yönetim Levhalarına Bir Yaklaşım: Safranbolu Örneği", 21. YÜZYILDA TÜRK SANATI: MESELELER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİMilletlerarası Sempozyum-Sergi-Konser-Çalıştay , (Aralık 2018
Ertürk, A.E.B., Ertürk, İ.E., Gökgöz, G. (2017) "Tarihi Yapılarda Yeni İşlev Önerilerinin Sürdürülebilirlik ve Turizm Olgusuna Katkısı: Kastamonu Örneği", I. Uluslararası Sürdürlebilir Turizm Kongresi , Kastamonu, Türkiye, (Aralık 2017
Ertürk, A.E.B., Ertürk, İ.E. (2017) "Yöresel Mimari Bağlamında Safranbolu ile Çevresinde Tarihi Su Yolları ve Köprüler", II. Uluslararası Anadolu Uygarlıkları Sempozyumu , (Nisan 2017
Ertürk, A.E.B. (2017) "Kültürel Mirasımızda Yöresel Mimari Değerler:Safranbolu ile Çevresinde Tarihi Su Değirmenleri", Uluslararası XVIII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmalarıı Sempozyumu , (pp. 303-319), Aydın, Türkiye, (Temmuz 2017
Ertürk, A.E.B. (2016) "Kültürel Mirasımızda Yöresel Mimari Değerler: Tarihi Çamaşırlıklar", VIII. Uluslararası Türk Kültürü. Sanatı ve Kültürel Mirası Koruma Sempozyumu/Sanat Etkinlikleri , (pp. 587-594), Konya, Türkiye, (Şubat 2016
Ertürk, A.E.B. (2013) "Safranbolu da Su Yolları Ve Jeolojik Özelliklere Bağlı Gelişen Kent Kurgusu Üzerine Örneklemeler", I. St International Conference On The Black Sea Regional Culture, 6-9 Ekim 2011, Sinop , (Ocak 2013
Ertürk, A.E.B. (2012) "Osmanlı Dönemi Sağlık Yapılarına Bir Örnek Safranbolu Tarihi Hastane Binası Dünü ve Bugünü", Uluslararası Katılımlı XV. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, 19-21 Ekim, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir , (pp. 371-380), (Ocak 2012
Ertürk, A.E.B. (2011) "Kent Kimliğinde Kültürel Değişimler Kent Tarihi Müzeleri Safranbolu Örneği", Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, 1. Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu Dün - Bugün - Gelecek, 27-29 Nisan 2011 , (pp. 593-595), Türkiye, (Nisan 2011
Ertürk, A.E.B. (2011) "Osmanlı Dönemi İstanbul Kamu Yapılarının Dış Cephelerinde Saat Kullanımı", Safranbolu Saat Kulesi ve Zaman Ölçerler Sempozyumu, 21-22 Mayıs 2010 , (pp. 51-70), Türkiye, (Mayıs 2011
Ertürk, A.E.B. (2010) "Osmanlı Sanatında Başkent Taşra Etkileşimine Bir Örnek İstanbul Safranbolu", Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sanatta Kimlik ve Etkileşim Uluslararası Sempozyumu, 10-13 Mayıs 2010 , (Mayıs 2010
Kayıt Yok
Yağcı, O.Z., Gezer, A.M.S., Ertürk, A.E.B. (2023) "Tarihi Belgeler Işığında Bir Konya Evi İncelemesi: Nuri Bakkalbaşı Evi Örneği", Kitap: Mimarlık Planlama ve Tasarım Alanında Akademik Çalışmalar, Ankara/Türkiye : Gece Kitaplığı  
Gezer, A.M.S., Yağcı, O.Z., Ertürk, A.E.B. (2023) "Karabük Yenişehir'de Pelenkoğlu Otel ve Kardemir Misafirhanesi", Kitap: Mimarlık Planlama ve Tasarım Alanında Akademik Çalışmalar, Ankara/Türkiye : Gece Kitaplığı  
Usta, Ş.K., Ertürk, A.E.B. (2023) "CUMHURİYET DÖNEMİ SANAYİYE BAĞLI OLARAK GELİŞEN MESLEK OKULLARINA BİR ÖRNEK:KARABÜK ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ", Kitap: Cumhuriyetimizin 100. Yılı Anısına Peyzaj Mimarlığı, Mimarlık ve Çevre, Ankara/Türkiye : Platanus Publishing  
Yağcı, O.Z., Gezer, A.M.S., Ertürk, A.E.B. (2023) "Hüzün Turizmi ve Mabedleşme Süreci Bakımından Afet Bölgelerinin Değerlendirilmesi: Hatay Örneği", Kitap: Sosyal Bilimlerde Güncel Tartışmalar 12, Ankara/Türkiye : Bilgin Kültür Sanat Yayınları  
Ertürk, A.E.B. (2022) "Çarşı: Kent Kurgusunda Su", Kitap: Safranbolu Çarşı'sı, Ankara/Türkiye : Nobel Akademik Yayıncılık  
Ertürk, A.E.B. (2022) "Safranbolu Çarşı'sında Tarihi Yapılar", Kitap: Safranbolu Çarşı'sı, Ankara/Türkiye : Nobel Akademik Yayıncılık  
Ertürk, A.E.B. (2021) "Coffeehouse Culture and Historical Coffeehouses in Safranbolu", Kitap: Academic Turkish World Studies: Tourism, Culture, Art and Architecture, Almanya : Peter Lang  
Yağcı, O.Z., Ertürk, A.E.B. (2021) "Milli Mimari Üslubu Örneklerinin Mimari Turizme Katkıları Bağlamında Konya Mevlana Caddesi'nin İncelenmesi", Kitap: Turizmde Mimarlık ve Kültürel Miras, Türkiye : Nobel Akademik Yayıncılık  
Ertürk, A.E.B. (2021) "Tarihi Su Yolları Üzerine Bir Araştırma: Safranbolu Su İletim Sistemleri", Kitap: Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler-III, : Gece Kitaplığı  
Şar, E., Ertürk, A.E.B. (2021) "Tarihi Yapılardan Dönüştürülen Müzeler: Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi", Kitap: Mimarlık Planlama ve Tasarım Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler-II, : Gece Kitaplığı  
Ertürk, A.E.B. (2020) "Tarihi Yapılarda Çörtenler: Ağırnas ve Germir Örnekleri", Kitap: Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar, Karadağ : Ivpe Cetinje, Montenegro  
Ertürk, A.E.B. (2020) "Ulaşım Dışında Farklı İşlevsel Özelliklere Sahip Köprüler Üzerine Bir Değerlendirme", Kitap: Sosyal ve Beşeri Bilimler Alanına Kuramsal Yaklaşımlar, Türkiye : İksad Publications  
Ertürk, A.E.B. (2020) "Geleneksel Konutlarda Ev İçi Hamamları: Yörükköy Hamamlı Evleri", Kitap: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Akademik Çalışmalar - 3, Türkiye : Gece Kitaplığı  
Ertürk, A.E.B. (2020) "Tarihi Yapılarda Yeni İşlev Önerilerinin Sürdürülebilirlik ve Korumaya Katkısı: Safranbolu Örneği", Kitap: Gelenekselden Moderne Yapı Tasarımı ve Malzemesi, Türkiye : İksad Publications  
Ertürk, A.E.B. (2019) "Mimarlık Bölümü Öğrencilerinin Mimarlık Tarihi Dersine İlişkin Algılarına Yönelik Bir Araştırma", Kitap: Mimarlık Alanında Güncel Çalışmalar, Ankara/Türkiye : İksad Publishing  
Kayıt Yok
Kayıt Yok
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 0
Üye, Anadolu Sanat Tarihçiler Derneği ASTAD, 1994-
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Ottoman Period Water Structures and Water Related Architecture Examples in Safranbolu Turkey
Water Science Technology: Water Supply
2 0 0 0 0 0 0 0 2
2
A Design Approach Of Urban Furniture In A Historıcal Place: Safranbolu
Turkish Studies
1 0 0 0 0 1 0 0 2
3
Gelenekselden Moderne Yapı Tasarımı ve Malzemesi
0 0 0 0 0 2 0 0 2
4
Tarihi Yapılarda Yeni İşlev Önerilerinin Sürdürülebilirlik ve Turizm Olgusuna Katkısı: Kastamonu Örneği
0 0 0 0 0 2 0 0 2
5
Turizm Potansiyeli Açısından Eko-Müze Kavramının Değerlendirilmesi:Safranbolu, Yörükköy, Bulak Köyü, Yazıköy Örnekleri
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
0 0 0 0 0 1 0 0 1
6
Safranbolu’da Cumhuriyet Dönemi Konut Örnekleri Üzerine Bir Araştırma
Journal of Humanities and Tourism Research (Online)
0 0 0 0 0 1 0 0 1
7
Kültürel Mirasımızda Endüstri Yapıları: Safranbolu Örneğinde Tabakhane Bölgesi ve Tarihi Tabakhaneler
0 0 0 0 0 1 0 0 1
8
Safranbolu Çeşmeleri Üzerine Tipolojik Bir Yaklaşım
Turkish Studies
0 0 0 0 1 0 0 0 1
(2023) "2. Mansiyon" Konya Büyükşehir Belediyesi
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Karabük Üniversitesi
2017 - 2018 4
Karabük Üniversitesi
2018 - 2019 4
Karabük Üniversitesi
2023 4
Karabük Üniversitesi
2021 - 2023 4
Gökçen Gökgöz
Kastamonu Üniversitesi
2017 - 2019 3
-
2023 1
Karabük Üniversitesi
2020 1
Karabük Üniversitesi
2017 1
İzzet Öztürk
İstanbul Teknik Üniversitesi
2013 1
Gizem Kalay
-
2023 1
Dursun Zafer Şeker
İstanbul Teknik Üniversitesi
2013 1
Büşra Arslan
-
2019 1
Esra Şar
-
2021 1
Şefik Kağan Usta
-
2023 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78591
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 33159
YÖKSİS Bilim Alanı Sanat Tarihi 519
Anahtar Kelimeler Türk-İslam Sanatları Tarihi, Mimarlık Tarihi, Kent Tarihi
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 10 0 50 20 110 200 160 40 170 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 463 . - 499 . 523 . 435 . 332 . 465 . 584 . 426 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) 379 . - 401 . 452 . 373 . 262 . 373 . 508 . 350 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 65 . - 56 . 72 . 39 . 9 . 26 . 84 . 27 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 49 . - 45 . 57 . 29 . 8 . 23 . 67 . 25 . -
Sıra (Anahtar Kelime (2)) 47 . - 39 . 49 . 25 . 6 . 20 . 55 . 21 . -
Sıra (Anahtar Kelime (3)) 21 . - 11 . 16 . 5 . 3 . 3 . 19 . 4 . -
Toplam Yayın 1 0 4 2 5 6 4 1 6 0
Toplam Makale 0 0 2 0 4 2 0 0 3 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 1 4 4 1 3 0
Toplam Bildiri 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 1 0 2 2 0 0 3 0
Makale (Ulusal) 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 1 4 4 1 3 0
Bildiri (Uluslararası) 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri