img

Dr. Öğr. Üyesi Figen ARSLAN BİÇER

  • Fen Fakültesi
  • Kimya
  • Anorganik Kimya

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
32
Atıf
18
h-index
3
Proje
7
Google Scholor
Yayın
17
Atıf
333
h-index
6
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Dr), 2001, 2007
Yüksek Lisans, Türkiye, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Yl) (Tezli), 1999, 2001
Lisans, Türkiye, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, 1995, 1999
Araştırma Alanları
Anorganik Kimya
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Dr), 2001, 2007
Yüksek Lisans, Türkiye, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Yl) (Tezli), 1999, 2001
Lisans, Türkiye, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, 1995, 1999
İngilizce, YDS, 72, 2014-YDS S, 2014
İngilizce, YDS, 57, 2014-YDS İ, 2014
İngilizce, YDS, 60, 2013-YDS S, 2013
İngilizce, KPDS, 61, 2006 Kasım, 2006
Burs, 2225-TÜBİTAK-ALMANYA (DFG) BİLİMSEL DEĞİŞİM BURS PROGRAMI destekli yurt dışı araştırma ziyareti, University of Stuttgart, Institute of Inorganic Chemistry, D - 70569 Stuttgart, 18-10-2010, 15-01-2011
[UAK] Fen Bilimleri ve Matematik Kimya Anorganik Kimya
2007-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Türkiye
1999-2001, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Yl) (Tezli), Türkiye
2014-2017, Bölüm Başkan Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2014-, Farabi Koordinatörü, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2014-2020, Eğitim ve Öğretim Komisyon Üyeliği, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2008-2009, Eğitim ve Öğretim Komisyon Üyeliği, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2008-2017, Anabilim Dalı Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
Semiha Yıldırım, Yüksek Lisans, 3,3'-Azobispiridin ile bazı geçiş metal-sakkarinat komplekslerinin sentezi ve yapılarının aydınlatıl, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Ana Bilim Dalı, 2013, (Asıl Danışman)
2023-2024, Yüksek Lisans Tez Çalışması, Yüksek Lisans
2023-2024, Genel Kimya I, Lisans
2023-2024, Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı, Yüksek Lisans
2023-2024, Koordinasyon Kimyası, Lisans
2023-2024, Genel Kimya Laboratuvarı I, Lisans
2023-2024, İnorganik Kimya Laboratuvarı I, Lisans
2022-2023, Yüksek Lisans Tez Çalışması, Yüksek Lisans
2022-2023, Yüksek Lisans Seminer, Yüksek Lisans
2022-2023, Moleküler Simetri ve Grup Teorisi, Yüksek Lisans
2022-2023, İnorganik Kimya I, Lisans
2022-2023, İnorganik Kimya Laboratuvarı I, Lisans
2022-2023, İnorganik Kimya II, Lisans
2022-2023, İnorganik Kimya Laboratuvarı II, Lisans
2022-2023, UV-Vis Spektroskopisi, Yüksek Lisans
2022-2023, İleri Koordinasyon Kimyası, Yüksek Lisans
2022-2023, Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı, Yüksek Lisans
2021-2022, İleri Koordinasyon Kimyası, Yüksek Lisans
2021-2022, Genel Kimya Laboratuvarı I, Lisans
2021-2022, Genel Kimya I, Lisans
2021-2022, Moleküler Simetri, Lisans
2021-2022, Genel Kimya Laboratuvarı II, Lisans
2021-2022, Genel Kimya II, Lisans
2021-2022, Moleküler Simetri ve Grup Teorisi, Yüksek Lisans
2020-2021, UV-Vis Spektroskopisi, Yüksek Lisans
2020-2021, İleri Koordinasyon Kimyası, Yüksek Lisans
2020-2021, Moleküler Simetri ve Grup Teorisi, Yüksek Lisans
2019-2020, Koordinasyon Kimyası, Lisans
2019-2020, İleri Koordinasyon Kimyası, Yüksek Lisans
2019-2020, Moleküler Simetri ve Grup Teorisi, Yüksek Lisans
2019-2020, UV-Vis Spektroskopisi, Yüksek Lisans
2019-2020, Mesleki Vizyon, Lisans
2019-2020, Kimya Araştırma Projesi I, Lisans
2019-2020, Metal Kimyası, Lisans
2019-2020, Kimya Araştırma Projesi II, Lisans
2019-2020, Simetri ve Grup Teorisine Giriş, Lisans
Kayıt Yok
Bazı Metal İyonları ile Dikarboksilik asit ve N-verici ligantların Karışık Ligantlı Koordinasyon Polimerlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2023-2024
Azobispiridin ile Esnek Dikarboksilatların Koordinasyon Polimerlerinin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2018-2019
Azobispiridin ve bazı türevlerinin sentezi ve yapılarının karakterizasyonu (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2019
Synthesis and Crystal Structure of Hg(II) Coordination Polymer With The Rigid 4,4'- abpy (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2016-2016
Synthesis and Crystal Structure of Hg(II) Coordination Polymer With The Rigid 4,4'- abpy (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2016-2016
Geçiş Metalleri Biyoanorganik Model Komplekslerinin Sentezi Yapısı Spektroskopik Manyetik ve Termik Özelliklerinin Araştırılması (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2002
Bazı Yeni N O Verici Atom İçeren Karışık Ligantlı Metal Komplekslerinin Sentezi ve Özelliklerinin Araştırılması (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 1999
Kayıt Yok
Biçer, F.A., Coşkun, F.T., Salun, B., Özdemir, İ., Arıcı, M., Yeşilel, O.Z. (2023) "Copper(II) and Zinc(II) coordination polymers based on glutaric acid and 1,2-bis(4-pyridyl)ethylene: Hydrothermal synthesis, characterization and thermal behaviors", Journal of Molecular Structure, 1294 (0) p. 136561 [SCI Expanded] DOI    
Biçer, F.A., Arıcı, M., Yeşilel, O.Z. (2023) "Syntheses, characterization of three new cobalt(II) complexes with 2-phenylsuccinic acid and flexible bis(imidazole) linkers", Journal of Molecular Structure, 1284 (0) p. 135444 [SCI Expanded] Link DOI    
Biçer, F.A. (2023) "Cadmium(II) coordination polymers based on 3,3′-azobis(pyridine) and some aliphatic dicarboxylates: Hydrothermal synthesis, crystal structures, thermal stabilities and photoluminescence", Polyhedron, 244 (0) p. 116579 [SCI Expanded] Link DOI    
Biçer, F.A., Yeşilel, O.Z. (2023) "SYNTHESIS, CHARACTERIZATION AND THE EFFECT OF THE AUXILIARY LIGANDS ON THE DIMENSIONALITY OF TWO COBALT(II)-FUMARATE COORDINATION POLYMERS WITH BIS(IMIDAZOLE) LIGANDS.", Journal of Structural Chemistry, 64 (8) pp. 1423-1434 [SCI Expanded] Link DOI    
Biçer, F.A. (2019) "Hydrothermal Synthesis and Crystal Structure of Zn(II) Coordination Polymer with the Rigid 4,4’xx-azobispyridine", Journal of the Turkish Chemical Society Section A: Chemistry, 7 (1) pp. 43-48 [TR Dizin] Link DOI     
Biçer, F.A., Yıldırım, S., Wolfgang, K., Bubrin, M. (2017) "New saccharinate complexes with 3,3′-azobispyridine ligand: synthesis, characterization, and spectroscopic properties", Journal of Coordination Chemistry, 70 (16) pp. 2853-2869 [SCI Expanded] Link DOI    
Karaman, Y., Menek, N., Biçer, F.A., Halis, Ö. (2015) "Voltammetric Investigations of 2 2 Azobispyridine Zinc II andNickel II Complexes", International Journal of Electrochemical Science, 10 (0) pp. 3106-3116 [SCI Expanded] Link    
Çiğdem, Y., Canan, K., Cem, Ö., B, G.Z., Orhan, B., Figen, A.B., Mustafa, O. (2011) "Synthesis Molecular Structure and DFT Study of 2 N Benzoylbenzamido pyridine 3 yl benzoate", Journal of Chemical Crystallography, 41 (10) pp. 1520-1527 [SCI Expanded] Link DOI    
Figen, A., Halis, Ö., Mustafa, O., Orhan, B. (2010) "Synthesis Crystal Structures and Spectrothermal Characterization of a Heptacoordinated Dimeric Salicylato Cadmium II Complex with 2 2 Azobispyridine abpy abpy Cd Hsal 2 abpy 2", Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie, 636 (8) pp. 1641-1644 [SCI Expanded] Link DOI    
Figen, A., Mustafa, O., Halis, Ö., Orhan, B. (2009) "Synthesis crystal structure spectral and thermal characterization of bis o vanillinato triethylenglycoldiiminecopper II and bis R hydroxymethylpropylimine o vanillinato copper II", Polyhedron, 28 (14) pp. 2943-2948 [SCI Expanded] Link DOI    
Biçer, F.A. (2007) "Synthesis crystal structure and spectrothermal characterization of zinc II salicylato complex with 2 2 azobispyridine Zn Hsal 2 H2O abpy H2O", Dyes and Pigments, 75 (3) pp. 521-525 [SCI Expanded] Link DOI    
Mustafa, O., Figen, A., Halis, Ö., Orhan, B. (2007) "E 1 2 Bis 5 chloro 6 methylpyridin 2 yl diazene", Acta Crystallographica Section E Structure Reports Online, 63 (8) pp. 3654-3654 [SCI Expanded] Link DOI    
Mustafa, O., Figen, A., Halis, Ö., Orhan, B. (2007) "Synthesis crystal structures and spectral characterization of trans bisaquabis o vanillinato copper II cis aquabis o vanillinato copper II and aqua bis o vanillinato 1 2 ethylenediimin copper II", Dyes and Pigments, 75 (3) pp. 507-515 [SCI Expanded] Link DOI    
Figen, A., İbrahim, U., Ahmet, B., Halis, Ö., Mustafa, O., Orhan, B. (2006) "Synthesis Crystal Structure and Spectrothermal Characterization of a Novel Dimeric Cadmium II Azobispyridine Complex abpy CdCl2 abpy 2 0 86H2O", Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie, 632 (0) pp. 1606-1609 [SCI Expanded] Link DOI    
İbrahim, U., Figen, A., Ahmet, B., Halis, Ö., Orhan, B. (2004) "Aquadichloro di 2 pyridyldiazene copper II monohydrate", Acta Crystallographica Section C Crystal Structure Communications, 60 (10) pp. 523-525 [SCI Expanded] Link DOI    
Halis, Ö., Arslan, F., İçbudak, H. (2004) "Spectrothermal studies on Co II Ni II Cu II and Zn II salicylato 1 10 phenanthroline complexes", Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 76 (3) pp. 793-800 [SCI Expanded] Link DOI    
İçbudak, H., Halis, Ö., Yeşilel, O.Z., Arslan, F., Pance, N., Gligor, J., Razak, İ.A., Anwar, U., Kun, F.H., Suchada, C., Weng, N.S. (2003) "Syntheses characterization and crystal structures of novel amine adducts of metal saccharinates orotates and salicylates", Journal of Molecular Structure, 657 (0) pp. 255-270 [SCI Expanded] Link DOI    
Biçer, F.A. (2023) "Novel 2D Cu (II) coordination polymer based on the flexible 3, 3'-dimethylglutaric acid and 4,4ˈ- bipyridine: Hydrothermal synthesis and crystal structure", 6th International Eurasian Conference on Biological and Chemical Science (Eurasianbiochem 2023) , Türkiye, (Ekim 2023
Biçer, F.A. (2022) "Koordinasyon Polimerlerinin Tasarımında Organik Köprü Ligantların Etkisi", 5th International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2022) , (pp. 350), Ankara, Türkiye, (Kasım 2022
Biçer, F.A. (2018) "Hydrothermal Synthesis and Characterization of [Co(psa)(μ-abpy)(H2O)3]n.H2O", International Eurasian Conference onScience, Engineering and Technology(EurasianSciEnTech 2018) , (Kasım 2018
Biçer, F.A. (2018) "Hydrothermal Syntheses of the Double Salt and Coordination Polymer ofAzobispyridine and Phenylsuccinic acid and Their Spectroscopic and Thermal Properties", FIRST INTERNATIONAL BALKAN CHEMISTRY CONGRESS , (Eylül 2018
Biçer, F.A., Yıldırım, S., Bubrin, M. (2016) "Synthesis and Crystal Structure of Hg(II) Coordination Polymer With The Rigid 4,4’xx-abpy", International Science and Technology Conference , (Temmuz 2016
Biçer, F.A., Yıldırım, S., Wolfgang, K., Martina, B. (2015) "Zn II Cd II ve Hg II nin Karışık Ligantlı 3 3 Azobispiridin ve Sakkarinat Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu", V. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Mersin Üniversitesi, Mersin , (pp. 238), Mersin, Türkiye, (Nisan 2015
Sarıkaya, S.Y., Biçer, F.A., Frey, W., Bubrin, M. (2013) "[Hg2(µ-Sac)2(Sac)2(µ-3,3'-Abpy)(3,3'-Abpy)2]N Kompleksinin Yapısı ve Özellikleri", IV. Ulusal Anaorganik Kimya Kongresi , Türkiye, (Mayıs 2013
Figen, A., Halis, Ö., Mustafa, O., Orhan, B. (2010) "Bis o vanilinato trietilenglikoldiiminbakır II Kompleksinin Yapısı ve Özellikleri", 24. Ulusal Kimya Kongresi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi , Zonguldak, Türkiye, (Haziran 2010
Arslan, F., Ölmez, H., Odabaşoğlu, M., Büyükgüngör, O. (2007) "abpy ZnCl2 n Kompleksinin Yapısı ve Özellikleri", 1. Ulusal Anorganik Kimya Günleri, Çukurova Üniversitesi, Adana , Adana, Türkiye, (Nisan 2007
Figen, A., Halis, Ö., Mustafa, O., Orhan, B. (2006) "Karışık Ligantlı Abpy Cd Hsal 2 Abpy 2 Kompleksinin Sentezi Yapı ve Özelliklerinin Belirlenmesi", XX. Ulusal Kimya Kongresi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri , Türkiye, (Eylül 2006
Figen, A., Mustafa, O., Halis, Ö., Hasan, İ., Orhan, B. (2004) "Cu o van 2 H2O Kompleksinin Kristal Yapısının X Işınları ile İncelenmesi", I. Ulusal Kristallografi Toplantısı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun , Samsun, Türkiye, (Nisan 2004
Biçer, F.A., Ölmez, H., İçbudak, H., Odabaşoğlu, M., Bulut, A. (2004) "CuCl2 abpy H2O H2O Kompleksinin Sentezi Yapı ve Termik Özelliklerinin Belirlenmesi", XVIII. Ulusal Kimya Kongresi Kafkas Üniversitesi, Kars , Kars, Türkiye, (Temmuz 2004
Ölmez, H., İçbudak, H., Biçer, F.A. (2002) "Ni II nin Salisilik Asit en N N Dmen nia phen benz Karışık Ligantlı Komplekslerinin Sentezi Spektroskopik ve Termik Özellikleri", XVI. Ulusal Kimya Kongresi, Selçuk Üniversitesi, Konya , Konya, Türkiye, (Eylül 2002
Ölmez, H., İçbudak, H., Biçer, F.A. (2001) "Co II Ni II Cu II ve Zn II nin Bis nikotinamid N bis salisilato O Komplekslerinin Termik Özellikleri", XV. Ulusal Kimya Kongresi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul , İstanbul, Türkiye, (Eylül 2001
Kayıt Yok
Biçer, F.A. (2023) "Coordination Polymers of 3,3ˈ-Azobispyridine", Kitap: Teori ve Uygulamada Fen Bilimleri, Türkiye : YAZ Yayınları  
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Atıflar
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
; A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Syntheses characterization and crystal structures of novel amine adducts of metal saccharinates orotates and salicylates
Journal of Molecular Structure
6 0 0 0 0 0 0 0 6
2
Synthesis crystal structures and spectral characterization of trans bisaquabis o vanillinato copper II cis aquabis o vanillinato copper II and aqua bis o vanillinato 1 2 ethylenediimin copper II
Dyes and Pigments
3 0 0 0 0 0 0 0 3
3
Voltammetric Investigations of 2 2 Azobispyridine Zinc II andNickel II Complexes
International Journal of Electrochemical Science
3 0 0 0 0 0 0 0 3
4
Synthesis crystal structure spectral and thermal characterization of bis o vanillinato triethylenglycoldiiminecopper II and bis R hydroxymethylpropylimine o vanillinato copper II
Polyhedron
2 0 0 0 0 0 0 0 2
5
Spectrothermal studies on Co II Ni II Cu II and Zn II salicylato 1 10 phenanthroline complexes
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry
1 0 0 0 0 0 0 0 1
6
Cadmium(II) coordination polymers based on 3,3′-azobis(pyridine) and some aliphatic dicarboxylates: Hydrothermal synthesis, crystal structures, thermal stabilities and photoluminescence
Polyhedron
1 0 0 0 0 0 0 0 1
7
Syntheses, characterization of three new cobalt(II) complexes with 2-phenylsuccinic acid and flexible bis(imidazole) linkers
Journal of Molecular Structure
1 0 0 0 0 0 0 0 1
8
SYNTHESIS, CHARACTERIZATION AND THE EFFECT OF THE AUXILIARY LIGANDS ON THE DIMENSIONALITY OF TWO COBALT(II)-FUMARATE COORDINATION POLYMERS WITH BIS(IMIDAZOLE) LIGANDS.
Journal of Structural Chemistry
1 0 0 0 0 0 0 0 1
(2011) "TÜBİTAK - ALMANYA (DFG) AVRUPA BİLİMSEL DEĞİŞİM BURS PROGRAMI" TÜBİTAK
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Karabük Üniversitesi
2013 - 2017 4
Ölmez Halis
-
2003 - 2015 12
Büyükgüngör Orhan
-
2004 - 2011 10
Odabaşoğlu Mustafa
-
2004 - 2011 9
Hasan İçbudak
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
2001 - 2004 5
Okan Zafer Yeşilel
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
2003 - 2023 4
Halis Ölmez
-
2001 - 2004 3
Martina Bubrin
-
2013 - 2017 3
Mustafa Odabaşoğlu
Pamukkale Üniversitesi
2004 - 2007 2
Mürsel Arıcı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
2023 2
Bulut Ahmet
-
2004 - 2006 2
Kaim Wolfgang
-
2015 - 2017 2
Uçar İbrahim
-
2004 - 2006 2
Ahmet Bulut
-
2004 1
Orhan Büyükgüngör
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
2007 1
Necati Menek
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
2015 1
Yeliz Karaman
Sinop Üniversitesi
2015 1
Bubrin Martina
-
2015 1
Büşra Salun
-
2023 1
Chantrapromma Suchada
-
2003 1
Ferihan Tataş Coşkun
-
2023 1
Fun Hoong Kun
-
2003 1
Güvenç Ziya B
-
2011 1
Halis Ölmez
-
2007 1
İbrahim Abdul Razak
-
2003 1
İçbudak Hasan
-
2004 1
İlknur Özdemir
-
2023 1
Jovanovski Gligor
-
2003 1
Kazak Canan
-
2011 1
Naumov Pance
-
2003 1
Ng Seik Weng
-
2003 1
Özdoğan Cem
-
2011 1
Usman Anwar
-
2003 1
Wolfgang Frey
-
2013 1
Yüksektepe Çiğdem
-
2011 1
2023 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
405.
49719 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
224.
12780 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
121.
3353 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Fen ve Mühendislik 49719
YÖKSİS Temel Alan Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı 12780
YÖKSİS Bilim Alanı Kimya 3353
Anahtar Kelimeler Anorganik Kimya
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 52 5 50 10 15 0 0 5 245 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 614 . 653 . 662 . 664 . 647 . - - 682 . 405 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) 498 . 530 . 514 . 504 . 474 . - - 467 . 224 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 338 . 390 . 338 . 319 . 301 . - - 313 . 121 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 130 . 164 . 150 . 136 . 147 . - - 122 . 42 . -
Toplam Yayın 2 1 1 2 1 0 0 1 6 0
Toplam Makale 1 0 1 0 1 0 0 0 4 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Toplam Bildiri 1 1 0 2 0 0 0 1 1 0
Makale (SCI) 1 0 1 0 0 0 0 0 4 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Bildiri (Uluslararası) 0 1 0 2 0 0 0 1 1 0
Bildiri (Ulusal) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri