img

Prof. Dr. Fatih BAYRAM

  • İşletme Fakültesi
  • Halkla İlişkiler ve Tanıtım
  • Kişilerarası İletişim

Genel Bilgiler

Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basın ve Yayın (Dr), 2002, 2007
Yüksek Lisans, Türkiye, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sinema ve Televizyon (Yl) (Tezli), 1999, 2002
Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü, 1995, 1999
Araştırma Alanları
, İletişim Araştırmaları, Kişilerarası İletişim, Kitle İletişimi
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basın ve Yayın (Dr), 2002, 2007
Yüksek Lisans, Türkiye, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sinema ve Televizyon (Yl) (Tezli), 1999, 2002
Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü, 1995, 1999
Yabancı Dil
İngilizce, KPDS, 70, Güz, 2011
İngilizce, ÜDS, 66, Güz, 2004
Alınan Sertifikalar/Kurslar
Kayıt Yok
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler İletişim Çalışmaları
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler İletişim Çalışmaları İletişim Araştırmaları
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler İletişim Çalışmaları Kişilerarası İletişim
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler İletişim Çalışmaları Kitle İletişimi
Akademik Unvanlar
2018-, Profesör, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, Halkla İlişkiler, Türkiye
2013-2018, Doçent, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, İletişim Çalışmaları, Türkiye
2009-2013, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü, Türkiye
2008-2009, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Türkiye
2001-2008, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye
2000-2001, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü, Türkiye
Mesleki ve İdari Deneyim
2021-, Dekan, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2013-2020, Dekan Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2013-, Bölüm Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2011-2013, Dekan Yardımcısı, Akdeniz Üniversitesi, Türkiye
2009-2011, Dekan Yardımcısı, Akdeniz Üniversitesi, Türkiye
Yönetilen Tezler
Sibel Aksin, Yüksek Lisans, Pozitif örgütsel davranışın örgütsel sinizmle ilişkisi: Karabük Üniversitesi örneği, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Ibrahım Seghaer Mohamed Alghowl, Yüksek Lisans, Oil production marketing and use of oil in Libya and libyan economy, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2018, (Asıl Danışman)
Verilen Dersler
2021-2022, Medya ve İletişim Kuramları, Yüksek Lisans
2021-2022, İletişim Araştırmaları Teorileri, Yüksek Lisans
2021-2022, Örgütsel İletişim, Lisans
2021-2022, Medya Planlaması, Lisans
2020-2021, İletişim Araştırmaları Teorileri, Yüksek Lisans
2020-2021, İletişime Giriş, Lisans
2020-2021, Hit Kampanya I (Araştırma Uygulama Projesi), Lisans
2020-2021, İletişim Kuramları, Lisans
2020-2021, Bilgi Kaynakları, Lisans
2020-2021, Üniversitede Yaşam Kültürü, Lisans
2019-2020, İletişim Kuramları, Lisans
2019-2020, İletişime Giriş, Lisans
2019-2020, Halkla İlişkiler, Lisans
2018-2019, Kritik ve Analitik Düşünce, Lisans
2018-2019, Halkla İlişkiler, Lisans
2018-2019, İletişime Giriş, Lisans
2018-2019, İletişimKuramları, Lisans
2018-2019, Finansal Halkla İlişkiler, Lisans
2018-2019, Sunum Teknikleri, Lisans
2018-2019, Medya Etiğine Giriş, Yüksek Lisans
2018-2019, HİT Kampanya I (Araştırma-Uygulama Projesi), Lisans
2018-2019, İletişim Araştırmaları Etiği, Yüksek Lisans
2018-2019, Medya Planlaması, Lisans
2018-2019, İletişim ve İkna, Lisans
2018-2019, Örgütsel İletişim, Lisans
2018-2019, İletişim, Ön Lisans
2018-2019, İletişim Bilimi ve Örgütsel İletişim, Lisans
2017-2018, İletişime Giriş, Lisans
2017-2018, İletişim Bilimi ve Örgütsel İletişim, Lisans
2017-2018, Sunum Teknikleri, Lisans
2017-2018, Psikoloji, Lisans
2017-2018, Medya Planlaması, Lisans
2017-2018, İletişim Kuramları, Lisans
2017-2018, Halkla İlişkiler, Lisans
2016-2017, İletişim Bilimi ve Örgütsel İletişim, Lisans
2016-2017, İletişim Kuramları, Lisans
2016-2017, Halkla İlişkiler, Lisans
2015-2016, Acil Durumlarda Etkili İletişim, Ön Lisans
2015-2016, İletişim Bilimi ve Örgütsel İletişim, Lisans
2015-2016, Halkla İlişkiler, Lisans
2015-2016, İletişime Giriş, Lisans
2015-2016, Pazarlama İletişimi, Yüksek Lisans
2015-2016, Toplam Kalite Yönetimi, Yüksek Lisans
2015-2016, Sağlık Hizmetlerinde Halkla İlişkiler, Ön Lisans
2014-2015, İletişim Bilimi ve Örgütsel İletişim, Lisans
2014-2015, Halkla İlişkiler, Lisans
2014-2015, Toplam Kalite Yönetimi, Yüksek Lisans
2014-2015, Kişilerarası İlişkiler, Ön Lisans
2013-2014, Reklamcılık, Lisans
2013-2014, Halkla İlişkiler, Lisans
2012-2013, Basın Tarihi, Lisans
2012-2013, İletişim Kuramları, Lisans
2012-2013, Gazetecilik ve Haber Sosyolojisi, Lisans
2012-2013, İletişim Araştırmaları, Lisans
2012-2013, Gazeteciliğe Giriş, Lisans
2012-2013, Bitirme Projesi II, Lisans
2012-2013, İletişim Tarihi, Lisans
2012-2013, Okuyucu Araştırmaları, Yüksek Lisans
2012-2013, Bitirme Projesi I, Lisans
2012-2013, Uzmanlaşmış Gazetecilik, Lisans
2011-2012, İletişimin Ekonomi Politiği, Lisans
2011-2012, Uygulamalı Gazetecilik, Lisans
2011-2012, İletişim Kuramları, Lisans
2011-2012, Dergi Yayımcılığı, Lisans
2010-2011, Ekonomi Gazeteciliği, Lisans
2010-2011, Yerel Gazetecilik, Lisans
2010-2011, Gazeteciliğe Giriş, Lisans
2010-2011, İletişim Kuramları, Lisans
2010-2011, İletişim Tarihi, Lisans
2010-2011, Siyaset Bilimine Giriş, Lisans
2009-2010, Basın Fotoğrafı, Lisans
2009-2010, Gazeteciliğe Giriş, Lisans
2009-2010, Haber Toplama ve Yazma Teknikleri, Ön Lisans
Araştırma Deneyimi
Kayıt Yok
Projeler
Kayıt Yok
Fikri Mülkiyetler
Kayıt Yok
Makaleler
Kurulgan, M., Bayram, F. (2018) "MÜZELERDE ALGILANAN HİZMET KALİTESİ BOYUTLARI: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM KARİKATÜRLERİ MÜZESİ’NDE BİR İNCELEME", Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 22 (2) pp. 375-410 [TR Dizin]  
Bayram, F., Güngör, T., Bayram, S.S. (2018) "MESLEK OLARAK TIBBİ MÜMESSİLLİĞİN SEÇİMİNDE ETİK BAĞLILIK: TIBBİ TANITIM VEPAZARLAMA ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA", Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, 53 (1) pp. 201-216 [TR Dizin] Link DOI  
Yıldırım, M., Bayram, F., Oğuz, A., Günay, G. (2017) "Financial Literacy Level of Individuals and Its Relationships to Demographic Variables", Mediterranean Journal of Social Sciences, 8 (3) pp. 19-26 Link DOI  
Bayram, F. (2017) "Career Planning Tendencies of Students: An Implementation on Students of Karabuk University Business Faculty", Ecoforum, 6 (1)  
Fatih, T., Fatih, B. (2011) "Finansal Okuryazarlık Anadolu Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma", Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi, 12 (1) pp. 73-86 [TR Dizin]  
Bilal, A., Fatih, B. (2011) "İletişim Eğitimi ve İletişim Akademisyenleri Veriler Işığında Genel Bir Değerlendirme", Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 0 (15) pp. 81-98  
Fatih, T., Muammer, S., Fatih, B. (2010) "Yatırımcı İlişkileri Yönetiminde İletişim ve Bilgi Teknolojilerinin Rolü İMKB 50 Endeksi Uygulaması", Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 24 (2) pp. 1-20 [TR Dizin]  
Bayram, F. (2009) "Işık ve Aydınlatma Işığın Televizyon ve Sinemada İşlevsel Kullanımı Üzerine Bir Değerlendirme", Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 1 (2) pp. 122-131  
Fatih, T., Fatih, B., Serkan, O. (2008) "İMKB deki Aracı Kurum Üye Temsilcilerinin Bilgi Kaynakları Kullanımı Üzerine Bir Araştırma", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2 (20) pp. 621-636 Link  
Bayram, F. (2008) "Gazete Okuma Alışkanlıkları Eskişehir Kenti Okurları Üzerine Bir Araştırma", Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 0 (9) pp. 129-159  
Bayram, F. (2008) "Gazete Okurlarının Okuma Motivasyonları ve Doyumları Üzerine Bir Kullanımlar ve Doyumlar Araştırması", Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (1) pp. 321-335 [TR Dizin]  
Fatih, B., Fatih, T. (2007) "Yatırımcıların Bilgilendirilmesinde Borsa Web Sitelerinin Özellikleri FEAS Üyesi Borsalar Örneği", Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (1) pp. 305-326 [TR Dizin]  
Fatih, T., Fatih, B., Serkan, O. (2006) "İMKB de Bankacılık Sektörü Hisse Senetlerinin Fiyatlanması Sürecinde Yazılı Basında Çıkan Haberlerin Etkisi", Active Bankacılık ve Finans Dergisi, 8 (48) pp. 24-28  
Mesut, K., Fatih, B. (2006) "Üniversite Kütüphaneleri Web Sitelerinin Biçim ve İçerik Analizi Türkiye deki Uygulamaya İlişkin Bir Araştırma", Türk Kütüphaneciliği, 20 (2) pp. 141-172  
İbrahim, G.H., Fatih, B. (2005) "Yerel Haberlerin İnternet Ortamında Görünümleri Denizli Eskişehir ve Erzurum Örnekleminde Bir Değerlendirme", Selçuk İletişim, 3 (4) pp. 53-62 [TR Dizin]  
Bildiriler
Bayram, S.S., Bayram, F. (2018) "Sosyal Medya Kullanımına Ayrılan Zamanın CRT Karar Ağacı Modeliyle Sınıflandırılması - Classification of Social Mediausage Time By Model of CRT Decition Tree", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Kongresi - Usak2018 , İstanbul, Türkiye, (Nisan 2018
Günay, G., Yıldırım, M., Bayram, F., Oğuz, A. (2018) "Individuals’xxs Financial Behavior and Financial Behaviors Effects on Financial Satisfaction Levels", XV. European Conference on Social and Behavioral Sciences , (pp. 72), Muğla, Türkiye, (Şubat 2018
Kurulgan, M., Bayram, F. (2017) "Müze Ziyaretçilerinin Memnuniyet Düzeylerinin Ölçülmesi Anadolu Üniversitesi Eğitim Karikatürleri Müzesi’xxnde Bir Uygulama", 4. Uluslararası Üniversite Müzeleri Birliği Platformu Konferansı , Eskişehir, Türkiye, (Mayıs 2017
Yıldırım, M., Bayram, F., Oğuz, A., Günay, G. (2017) "Determination of the Individual Level of Financial Literacy: A Study in Kardemir Inc.", 3rd Iron and Steel Symposium(UDCS’17 , Karabük, Türkiye, (Nisan 2017
Günay, G., Oğuz, A., Bayram, F., Yıldırım, M. (2017) "A Study on the Financial Behaviour of Kardemir Inc. Employeer", 3rd Iron and Steel Symposium(UDCS’17)3-5April 2017 , (pp. 408-413), Karabük, Türkiye, (Nisan 2017
Bayram, F., Bayram, S.S. (2017) "The Motivations For Social Media Use Of The University Students: An Evaluation Within The Framework Of The Uses And Gratifications Theory", 15th Communication in the Millenium , (pp. 165-177), İrvine, California, Amerika Birleşik Devletleri, (Ekim 2017
Bayram, F., Bayram, S.S., Acar, E. (2016) "Mesleki Tutum Ölçeği Geliştirilmesi Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Öğrencilerin Tıbbi Mümessillik Mesleğine Yönelik Tutumu", ERPA International Congreses on Education 2016 , (pp. 411-419), Saraybosna, Bosna Hersek, (Temmuz 2016
Bayram, F., Güngör, T., Bayram, S.S. (2016) "A Study on the Students of Medical Promotion and Marketing About The RelationshipBetween Moral Values and Religious Beliefs in Choosing the Field of Medical Representative", XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences , Roma, İtalya, (Eylül 2016
Fatih, B., Murat, B. (2013) "Haberi İlk Veren Olmak Sosyal Medyada Gazeteciliğin Etik Kodları", 1. Uluslararası Medya Çalışmaları Sempozyumu , (pp. 63-69), (Kasım 2013
Fatih, B., Ümit, A. (2010) "Journalism in Antalya Local and Global Perspectives", International Conference on Social Sciences (ICSS) , (Ekim 2010
Fatih, B., Fatih, T., Muammer, S. (2009) "Yatırımcı İlişkileri Yönetimi Bir Halkla İlişkiler Aracı Olarak Kullanımı ve Değerlendirilmesi", Uluslararası Halkla İlişkiler Sempozyumu , (pp. 375-384), (Nisan 2009
Ümit, A., Fatih, B. (2009) "Local Journalists Attitudes Towards Local Press Dynamics of Local Press Practices in Antalya", 7th International Symposium Communication in the Millennium, , (pp. 243-253), (Mayıs 2009
Fatih, T., Fatih, B., Sinan, Y. (2009) "Financial Structures of Media Corporations in Light of the Global Financial Crisis The Case of Hürriyet and New York Times", 7th International Symposium Communication in the Millennium , (pp. 148-162), (Mayıs 2009
Bayram, F. (2007) "The Decrease of Political News in Newspapers Cases of Turkish Newspapers In 1980 1990 and 2005", Middle East and Central Asia Conference , (Eylül 2007
Bayram, F. (2007) "Demokrasinin Kurumsal Görünümü Yerel Yönetim Yerel Siyaset Yerel Medya ve Demokratik Kitle Örgütleri", Medya ve Siyaset Sempozyumu , (pp. 617-626), (Kasım 2007
Bayram, F. (2006) "Changing Contents of Newspapers The Agenda of Turkish Newspapers 25 Years Ago and Today", Internationalising Media Studies Imperatives and Impediments , (Eylül 2006
Bayram, F. (2005) "Printed Newspapers and Online News Sites A Comparison of Style and Content", 3. International Conference on Communication and Mass Media , (pp. 71-82), (Mayıs 2005
Fatih, B., Fatih, T. (2005) "Özel Sermayeli Türk Ticaret Banka Web Sayfalarının İçerik ve Biçim Açısından Karşılaştırılması", III Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, , (pp. 903-915), (Haziran 2005
Bayram, F. (2004) "Political News in the Local and National Newspapers A Study of the March 28 2004 Turkish Local Elections", Elections, News Media and Public Opinion , (Kasım 2004
Bayram, F. (2003) "Online ve Basılı Gazetelerde Haber İçeriği Karşılaştırması Milliyet Zaman Hürriyet ve Türkiye Gazetesi Örnekleri", Türkiye Bilişim Haftası Bilişim 03 , Türkiye, (Eylül 2003
Kitaplar
Kayıt Yok
Kitap Bölümleri
Bayram, F. (2019) "Antalya Basın Tarihi", Antalya/Türkiye : Antalya Büyükşehir Belediyesi  
Bayram, F. (2012) "Yatırımcı İlişkileri Yönetimi", Eskişehir/Türkiye : Anadolu Üniversitesi  
Bayram, F. (2012) "Yatırımcı İlişkileri Yönetimi", Eskişehir/Türkiye : Anadolu Üniversitesi  
Bayram, F. (2011) "Sosyal Hizmet Kurumlarında Yönetim", Ankara/Türkiye : Nobel  
Bayram, F. (2010) "Medya Hukuku", Eskişehir/Türkiye : Anadolu Üniversitesi  
Bayram, F. (2009) "Kamuoyunun Aydınlatılmasında Yatırımcı İlişkileri", Türkiye : Anadolu Üniversitesi Yayınları  
Diğer Yayınlar
Kayıt Yok
Bilimsel Dergi Editörlükleri
Kayıt Yok
Bilimsel Yayınlarda Hakemlikler
Kayıt Yok
Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlardaki Üyelikler
Üye, Antalya Gazeteciler Cemiyeti, 2013-
Üye, Akdeniz İletişim Derneği, 2013-
Atıflar
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
Sıra Yayın Makale
(WoS)
Makale
(ESCI)
Makale
(Scopus)
Makale
(TR Dizin)
Kitap
(Uluslararası)
Kitap
(Ulusal)
Makale
(Diğer)
Toplam Atıf
1
Financial Literacy Level of Individuals and Its Relationships to Demographic Variables
Mediterranean Journal of Social Sciences
0 4 0 0 0 8 12
2
Finansal Okuryazarlık Anadolu Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma
Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi
0 0 0 0 0 8 8
3
Üniversite Kütüphaneleri Web Sitelerinin Biçim ve İçerik Analizi Türkiye deki Uygulamaya İlişkin Bir Araştırma
Türk Kütüphaneciliği
0 0 0 0 0 2 2
4
MESLEK OLARAK TIBBİ MÜMESSİLLİĞİN SEÇİMİNDE ETİK BAĞLILIK: TIBBİ TANITIM VEPAZARLAMA ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi
0 0 0 0 0 2 2
5
Yatırımcı İlişkileri Yönetimi
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
0 0 0 0 0 1 1
6
Yatırımcı İlişkileri Yönetimi Bir Halkla İlişkiler Aracı Olarak Kullanımı ve Değerlendirilmesi
0 0 0 0 0 1 1
Ödüller
Kayıt Yok
Kongre/Sempozyum Görevleri
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Tasarımlar
Kayıt Yok
Sanatsal Etkinlikler
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Karabük Üniversitesi
2017 - 2018 4
Karabük Üniversitesi
2016 1
Karabük Üniversitesi
2017 - 2018 4
Karabük Üniversitesi
2017 - 2018 4
Karabük Üniversitesi
2016 - 2018 5
Karabük Üniversitesi
2016 - 2018 2
Temizel Fatih
-
2005 - 2011 8
Mesut Kurulgan
Anadolu Üniversitesi
2017 - 2018 2
Atabek Ümit
-
2009 - 2010 2
Olgaç Serkan
-
2006 - 2008 2
Sarıkaya Muammer
-
2009 - 2010 2
Arık Bilal
-
2011 1
Baran Murat
-
2013 1
Gürcan H İbrahim
-
2005 1
Kurulgan Mesut
-
2006 1
Yılmaz Sinan
-
2009 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 76999
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 31231
YÖKSİS Bilim Alanı İletişim Çalışmaları 1116
Anahtar Kelimeler İletişim Araştırmaları, Kişilerarası İletişim, Kitle İletişimi
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ağırlıklı Puan 0 15 70 40 40 0 0 0 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - 463 . 477 . 495 . 494 . - - - -
Sıra (Temel Alan İçinde) - 390 . 372 . 426 . 432 . - - - -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - 94 . 62 . 90 . 94 . - - - -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) - 75 . 47 . 70 . 65 . - - - -
Sıra (Anahtar Kelime (2)) - 27 . 16 . 26 . 26 . - - - -
Sıra (Anahtar Kelime (3)) - 34 . 15 . 37 . 40 . - - - -
Toplam Yayın 0 2 6 3 1 0 0 0 0
Toplam Makale 0 0 2 2 0 0 0 0 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Toplam Bildiri 0 2 4 1 0 0 0 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 2 4 1 0 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri