img

Doç. Dr. Fatih GÜÇLÜ

  • İşletme Fakültesi
  • İşletme
  • Muhasebe ve Finans

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
41
Atıf
71
h-index
4
Google Scholar
Yayın
39
Atıf
181
h-index
8
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Dr), 2015, 2018
Yüksek Lisans, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Yl) (Tezli), 2013, 2015
Lisans, Türkiye, Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, 2005, 2010
Araştırma Alanları
İslami Finans, Finansal Piyasalar ve Kurumlar, Yatırımlar ve Portföy Yönetimi
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Dr), 2015, 2018
Yüksek Lisans, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Yl) (Tezli), 2013, 2015
Lisans, Türkiye, Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, 2005, 2010
Kayıt Yok
İngilizce, YDS, 73, 2021 Yaban, 2021
İngilizce, YÖKDİL, 82, 09 Temmuz , 2017
İngilizce, KPDS, 77, 2012-KPDS , 2012
Sertifika, Sakarya Ekonometri Seminerleri 2017, Sakarya Üniversitesi, Türkiye, 24-07-2017, 28-07-2017
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Finans İslami Finans
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Finans Finansal Piyasalar ve Kurumlar
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Finans Yatırımlar ve Portföy Yönetimi
2022-, Doçent, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, Türkiye
2019-2022, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, Türkiye
2018-2019, Doktor Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, Türkiye
2012-2019, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, Türkiye
Kayıt Yok
Sıddık Serinoğlu, Yüksek Lisans, Çalışma sermayesi yönetiminin firma kârlılığına etkisi: Borsa İstanbul ana metal sanayi sektörü örneği, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Finans ve Bankacılık Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Mehmet Er, Yüksek Lisans, Springate ve Altman Z Skoru modelleriyle finansal sıkıntı ve iflas riskinin ölçülmesi: BİST gıda sektörü üzerine bir uygulama, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Finans ve Bankacılık Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Hüseyin Nadir Arıkan, Yüksek Lisans, Girişim sermayesi ortaklıklarının risk-getiri karakteristiğinin Sermaye Varlıkları Fiyatlama Modeli çerçevesinde incelenmesi: Borsa İstanbul'da bir uygulama, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Girişimcilik Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Alsajed Asaad Kamal Al-Doora, Yüksek Lisans, Evaluating financial performance of banks using accounting data: Evidence from Iraq, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Finans ve Katılım Bankacılığı Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
2021-2022, Yüksek Lisans Tez Çalışması, Yüksek Lisans
2021-2022, Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı, Yüksek Lisans
2021-2022, Yüksek Lisans Seminer, Yüksek Lisans
2021-2022, Finansal Yönetim, Lisans
2021-2022, Araştırma Yöntemleri, Lisans
2021-2022, Maliyet Analizi ve Bütçeleme, Lisans
2021-2022, Maliyet Muhasebesi II, Lisans
2021-2022, Yönetim Muhasebesi, Lisans
2021-2022, Maliyet Muhasebesi I, Lisans
2021-2022, Risk Yönetimi, Lisans
2021-2022, Ph.D. Field of Specialization, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2021-2022, Ph.D. Seminar, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2021-2022, Doktora Tez Çalışması, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2021-2022, Doktora Seminer, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2021-2022, Doktora Yeterlik, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2021-2022, Doktora Uzmanlık Alanı, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2021-2022, Dünyada İslami Finans Uygulamaları ve Bankacılık, Yüksek Lisans
2021-2022, Dönem Projesi, Yüksek Lisans
2020-2021, Yüksek Lisans Tez Çalışması, Yüksek Lisans
2020-2021, Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı, Yüksek Lisans
2020-2021, Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı, Lisans
2020-2021, Yüksek Lisans Seminer, Yüksek Lisans
2020-2021, Temel Bilgisayar Bilimleri, Lisans
2020-2021, Dünyada İslami Finans Uygulamaları Ve Bankacılık, Yüksek Lisans
2020-2021, Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilim Etiği, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2020-2021, Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilim Etiği, Yüksek Lisans
2020-2021, Araştırma Yöntemleri, Lisans
2020-2021, Risk Yönetimi, Lisans
2020-2021, Maliyet Muhasebesi II, Lisans
2020-2021, Maliyet Analizi ve Bütçeleme, Lisans
2020-2021, Maliyet Muhasebesi I, Lisans
2020-2021, Yönetim Muhasebesi, Lisans
2019-2020, Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı, Yüksek Lisans
2019-2020, Yüksek Lisans Seminer, Yüksek Lisans
2019-2020, Dünyada İslami Finans Uygulamaları Ve Bankacılık, Yüksek Lisans
2019-2020, Maliyet Muhasebesi II, Lisans
2019-2020, Maliyet Analizi ve Bütçeleme, Lisans
2019-2020, Temel Bilgisayar Bilimleri, Lisans
2019-2020, Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı, Lisans
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Göktaş, F., Güçlü, F. (2024) "Yeni Bir Çok Kriterli Karar Verme Yaklaşımı “Olabilirlik Değerlendirme Sistemi”: Katılım Fonları Üzerine Bir Uygulama", Black Sea Journal of Engineering and Science, 7 (1) pp. 1-8 [TR Dizin] DOI     
Tekin, H., Güçlü, F. (2023) "Environmental, social, governance investing, COVID-19, and corporate performance in Muslim countries", Journal of Islamic Monetary Economics and Finance (SCOPUS), 9 (1) pp. 107-132 DOI     
ŞEKKELİ, F.E., GÜÇLÜ, F. (2023) "KATILIM BANKALARININ FİNANSAL PERFORMANSLARININ ENTROPİ TABANLI GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ (GİA) YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ", TESAM Akademi, 10 (2) pp. 489-511 [TR Dizin] DOI      
Güçlü, F., Göktaş, F. (2023) "BIST KATILIM SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ İMALAT SEKTÖRÜ ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL PERFORMANSININ ENTROPİ AĞIRLIKLI TOPSIS VE PES YÖNTEMLERİYLE İNCELENMESİ", Uluslararası Bankacılık, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 6 (2) pp. 112-135 DOI     
Serinoğlu, S., Güçlü, F. (2023) "ÇALIŞMA SERMAYESİ YÖNETİMİNİN FİRMA KÂRLILIĞINA ETKİSİ: BORSA İSTANBUL ANA METAL SANAYİ SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ", Uluslararası Finansal Ekonomi ve Bankacılık Uygulamaları Dergisi, 4 (2) pp. 15-33 Link DOI     
Güçlü, F., Yazici, B.T. (2023) "Katılım Kitle Fonlaması: AAOIFI İslami Kitle Fonlaması Standardı Bağlamında Bir Değerlendirme ve Öneri", International Journal of Applied Economic and Finance Studies, 8 (2) pp. 41-50 Link    
Göktaş, F., Güçlü, F. (2023) "BIST Katılım Sürdürülebilirlik Endeksi Hisseleri ile Bulanık Portföy Seçimi", Ekonomi İşletme ve Yönetim Dergisi, 7 (2) pp. 223-239 Link DOI    
Güçlü, F. (2022) "İSLAMİ DUYARLILIK PORTFÖY PERFORMANSINI ETKİLER Mİ? İSLAMİ HİSSE SENEDİ YATIRIMLARINA FARKLI BİR BAKIŞ AÇISI", TESAM Akademi Dergisi, 9 (1) pp. 105-128 [TR Dizin] DOI      
Güçlü, F. (2022) "BAĞIMSIZ DENETİM RAPORLARINDA KİLİT DENETİM KONULARININ BİLDİRİLMESİ: KATILIM 50 ENDEKSİ ÖRNEĞİ", Vergi Sorunları Dergisi, 45 (401) pp. 110-121 [TR Dizin] Link      
Güçlü, F. (2022) "KATILIM HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONLARININ PERFORMANSININ GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ", Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7 (1) pp. 121-130 DOI     
Güçlü, F. (2022) "İSLAMİ FİNANS ENDÜSTRİSİNDE DENETLEME, GÖZETİM VE STANDARTLAŞMA: TKBB DANIŞMA KURULU VE AAOIFI STANDARTLARI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ", Uluslararası Bankacılık Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 5 (1) pp. 1-27 Link DOI     
GÜÇLÜ, F. (2021) "İSLAMİ HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA FİNANSAL SIKINTI RİSKİNİN ALTMAN-Z VE SPRİNGATE MODELLERİ İLE İNCELENMESİ: KATILIM 50 ENDEKSİ ÖRNEĞİ", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 10 (4) pp. 3667-3684 [TR Dizin] DOI      
Gürkan, S., Güçlü, F. (2021) "TFRS 16 KAPSAMINDA SAHİPLİĞE DAYALI KİRA SERTİFİKALARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ", Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 19 (4) pp. 437-455 [TR Dizin] DOI     
Güçlü, F., Kılıç, M. (2020) "İSLAMİ FİNANSIN DÜNYADAKİ GELİŞİMİ VE İSLAMİ FİNANSA YÖN VEREN ULUSLARARASI KURULUŞLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME", Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 16 (1) pp. 75-91 [TR Dizin] DOI      
Güçlü, F. (2020) "İSLAMİ VE KONVANSİYONEL HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDA ORTALAMA VE VARYANSTA NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: A.B.D., İNGİLTERE, MALEZYA VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ", Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 11 (1) pp. 23-40 [TR Dizin] Link      
Güçlü, F., Şekkeli, F.E. (2020) "TÜRKİYE'DEKİ İSLAMİ VE KONVANSİYONEL HİSSE SENEDİ YATIRIM FONLARININ PERFORMANS ANALİZİ VE KARŞILAŞTIRILMASI", Business & Management Studies: An International Journal, 8 (5) pp. 4463-4486 [TR Dizin] DOI      
Güçlü, F. (2020) "İSLAMİ VE KONVANSİYONEL HİSSE SENEDİ ENDEKSLERİNİN OYNAKLIKLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME", MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9 (2) pp. 1070-1088 [TR Dizin] DOI      
Güçlü, F. (2019) "KATILIM 30 ENDEKSİNİN ZAMANLA DEĞİŞEN BETASI", Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 12 (0) pp. 115-126 [TR Dizin] DOI      
Güçlü, F. (2019) "İSLAMİ HİSSE SENEDİ PİYASALARININ SİSTEMATİK RİSKİNİN MARKOV REJİM DEĞİŞİM MODELİYLE İNCELENMESİ: KATILIM 30 ÖRNEĞİ", Business & Management Studies: An International Journal, 7 (5) pp. 2910-2924 [TR Dizin] DOI      
Güçlü, F., Kılıç, M. (2019) "İSLAMİ FİNANSIN TÜRKİYE, A.B.D., İNGİLTERE VE MALEZYA'DA GELİŞİMİ", Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 17 (3) pp. 271-293 [TR Dizin] DOI      
Kılıç, M., Güçlü, F. (2015) "BIST'TE YER ALAN ŞİRKETLERE SPK TARAFINDAN VERİLEN İDARİ PARA CEZALARI ÜZERİNE BİR İNCELEME", Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 10 (1) pp. 167-191 Link     
Güçlü, F., Kılıç, M. (2014) "SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN İDARİ PARA CEZASI UYGULAMALARININ İLGİLİ MEVZUAT AÇISINDAN İNCELENMESİ", Business & Management Studies: An International Journal, 2 (3) pp. 308-320 [TR Dizin] DOI      
Tekin, H., Güçlü, F. (2022) "ESG Disclosure, COVID-19 and Corporate Performance in Muslim Countries", The 8th International Islamic Monetary Economics and Finance Conference (8th-IIMEFC) , Endonezya, (Kasım 2022
Güçlü, F. (2021) "SHARIAH GOVERNANCE IN ISLAMIC FINANCE: ASSESSING TURKEY PRACTICE", 4th Economics, Business and Organization Research (EBOR) Conference , (pp. 107), Polonya, (Haziran 2021  
Akbaş, Y., Güçlü, F. (2021) "TESTING THE VALIDITY FAMA FRENCH 5 FACTOR MODEL FOR ISLAMIC STOCK INDICES: EVIDENCE FROM TURKEY", 11th Global Islamic Marketing Conference (GIMAC-11) , (pp. 39), Türkiye, (Ekim 2021  
Güçlü, F., Şekkeli, F.E. (2021) "TEVERRUK VE KATILIM BANKALARINDA İHTİYAÇ FİNANSMANI ARACI OLARAK KULLANIMI", International Artuklu Congress on Economic Administrative and Political Sciences , (pp. 275-276), Mardin, Türkiye, (Aralık 2021  
Güçlü, F., Kayadibi, S., Şekkeli, F.E. (2021) "AAOIFI FAİZSİZ FİNANS STANDARTLARINDA MURABAHA VE TÜRK KATILIM BANKACILIĞI SİSTEMİNDE UYGULANIŞI", Uluslararası İslam Ekonomisi Kongresi, Covid-19 Sonrası İslam Ekonomisi: Fırsatlar Güçlükler ve Çözüm Önerileri , (pp. 314-315), Karabük, Türkiye, (Aralık 2021   
Güçlü, F. (2019) "İSLAMİ HİSSE SENEDİ ENDEKSLERİNDE YER ALAN ŞİRKETLERİN SEKTÖR BAZLI İNCELENMESİ: KATILIM 50 VE ZİRAAT PORTFÖY KATILIM ENDEKSİ ÖRNEĞİ", II: Business & Organization Research Conference , (pp. 1019-1037), İzmir, Türkiye, (Aralık 2019   
Güçlü, F. (2019) "AAOIFI FAİZSİZ FİNANS STANDARTLARI VE SERMAYE PİYASASI KURULU MEVZUATINDA SUKUK DÜZENLEMELERİ", II. Business & Organization Research Conference , (pp. 1050-1069), İzmir, Türkiye, (Aralık 2019   
Güçlü, F., Tan, F.Z. (2019) "S. M. M. M. BÜROLARININ ÖĞRENEN ÖRGÜT OLMA DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: KARABÜK İLİ ÖRNEĞİ", II. Business & Organization Research Conference , (pp. 1094-1113), İzmir, Türkiye, (Aralık 2019   
Güçlü, F., Kılıç, M. (2018) "KATILIM SİGORTACILIĞI (TEKAFÜL) SİSTEMİ VE TÜRKİYE’DEKİ DURUMU", II. International Symposium on Economics, Finance and Econometrics , (pp. 301-309), Balıkesir, Türkiye, (Aralık 2018   
Güçlü, F. (2018) "KATILIM 30 ENDEKSİNİN ZAMANLA DEĞİŞEN BETA RİSKİ", Business & Organization Research Conference , (pp. 321-322), Karabük, Türkiye, (Kasım 2018
Güçlü, F., Kılıç, M. (2018) "İSLAMİ FİNANSIN AVRUPA VE TÜRKİYE’DE GELİŞİM SÜRECİ", 4th SCF International Conference on ”Economic and Social Impacts of Globalization” and ”Future of Turkey - EU Relations” , (pp. 45-46), Nevşehir, Türkiye, (Mayıs 2018   
Kılıç, M., Güçlü, F. (2016) "ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ BELİRLENMESİ VE UYGULANMASINDA ETKİLİ OLAN MUHASEBE MESLEK ÖRGÜTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI", Scientific Cooperation for the Future in the Social Sciences International Conference , (pp. 704-713), Uşak, Türkiye, (Kasım 2016   
Kayıt Yok
Arıkan, H.N., Güçlü, F. (2022) "Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarının Performanslarının İncelenmesi: Borsa İstanbul'da Bir Uygulama", Kitap: Finansal Piyasaların Evrimi: Davranışsal Finans, İslami Finans, FinTech, Ankara/Türkiye : Orion Kitabevi  
Güçlü, F. (2021) "Özel Finans Kuruluşlarından Katılım Bankalarına: İhlas Finans Vakası ve Katılım Bankacılığı Sektörüne Etkileri", Kitap: Finansal Vaka Analizleri: Vakalarla Bankacılık, Ankara/Türkiye : Nobel Akademik Yayıncılık  
Al-Doora, A.A.K., Güçlü, F. (2021) "Evaluating Financial Performance of Iraqi Banks: A CAMELS Analysis", Kitap: Scientific Evaluation of Economic and Financial Issues: Theory and Practice, Ankara/Türkiye : GAZİ KİTABEVİ  
Kayadibi, S., Güçlü, F. (2021) "Shariah Governance for Islamic Financial Institutions in the Context of Malaysia", Kitap: Theoretical and Empirical Perspectives on Economic and Financial Issues, Ankara/Türkiye : Gazi Kitabevi  
Güçlü, F. (2021) "Nakit Akışlarının Sağlandığı Faaliyetler Yöntemi ile Nakit Akışlarının Analizi: Katılım 30 Örneği", Kitap: Ampirik Yöntemlerle İktisadi, Mali ve Finansal Uygulamalar, Ankara/Türkiye : Gazi Kitabevi  
Güçlü, F., Kılıç, M. (2019) "İslami Hisse Senedi Piyasaları Üzerine Bir İnceleme", Kitap: Derlemeler - I: İktisadi ve İdari Bilimler Alanyazın, İstanbul/Türkiye : Beta Basım Yayım Dağıtım  
Güçlü, F. (2019) "The Rise of Environmental Consciousness in Islamic Finance: Green Sukuk", Kitap: Handbook of Energy and Environment Policy, Berlın/Almanya : Peter Lang  
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
İSLAMİ FİNANSIN TÜRKİYE, A.B.D., İNGİLTERE VE MALEZYA'DA GELİŞİMİ
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
1 0 0 2 4 5 0 0 12
2
İSLAMİ FİNANSIN DÜNYADAKİ GELİŞİMİ VE İSLAMİ FİNANSA YÖN VEREN ULUSLARARASI KURULUŞLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi
0 0 0 1 1 8 1 0 11
3
KATILIM 30 ENDEKSİNİN ZAMANLA DEĞİŞEN BETASI
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi
0 0 0 3 4 2 0 0 9
4
İSLAMİ VE KONVANSİYONEL HİSSE SENEDİ ENDEKSLERİNİN OYNAKLIKLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi
0 0 0 1 2 3 0 0 6
5
Handbook of Energy and Environment Policy
1 0 0 3 0 0 0 0 4
6
İSLAMİ HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA FİNANSAL SIKINTI RİSKİNİN ALTMAN-Z VE SPRİNGATE MODELLERİ İLE İNCELENMESİ: KATILIM 50 ENDEKSİ ÖRNEĞİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi
0 0 0 1 3 0 0 0 4
7
İSLAMİ VE KONVANSİYONEL HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDA ORTALAMA VE VARYANSTA NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: A.B.D., İNGİLTERE, MALEZYA VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ
Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi
0 0 0 1 1 1 0 0 3
8
İSLAMİ HİSSE SENEDİ PİYASALARININ SİSTEMATİK RİSKİNİN MARKOV REJİM DEĞİŞİM MODELİYLE İNCELENMESİ: KATILIM 30 ÖRNEĞİ
Business & Management Studies: An International Journal
0 0 0 2 1 0 0 0 3
9
İSLAMİ HİSSE SENEDİ ENDEKSLERİNDE YER ALAN ŞİRKETLERİN SEKTÖR BAZLI İNCELENMESİ: KATILIM 50 VE ZİRAAT PORTFÖY KATILIM ENDEKSİ ÖRNEĞİ
0 0 0 2 0 1 0 0 3
10
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN İDARİ PARA CEZASI UYGULAMALARININ İLGİLİ MEVZUAT AÇISINDAN İNCELENMESİ
Business & Management Studies: An International Journal
0 0 0 0 1 1 0 0 2
11
KATILIM SİGORTACILIĞI (TEKAFÜL) SİSTEMİ VE TÜRKİYE’DEKİ DURUMU
0 0 0 0 2 0 0 0 2
12
BIST'TE YER ALAN ŞİRKETLERE SPK TARAFINDAN VERİLEN İDARİ PARA CEZALARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi
0 0 0 0 0 1 0 0 1
13
TÜRKİYE'DEKİ İSLAMİ VE KONVANSİYONEL HİSSE SENEDİ YATIRIM FONLARININ PERFORMANS ANALİZİ VE KARŞILAŞTIRILMASI
Business & Management Studies: An International Journal
0 0 0 0 0 1 0 0 1
14
İSLAMİ DUYARLILIK PORTFÖY PERFORMANSINI ETKİLER Mİ? İSLAMİ HİSSE SENEDİ YATIRIMLARINA FARKLI BİR BAKIŞ AÇISI
TESAM Akademi Dergisi
0 0 0 0 1 0 0 0 1
15
AAOIFI FAİZSİZ FİNANS STANDARTLARI VE SERMAYE PİYASASI KURULU MEVZUATINDA SUKUK DÜZENLEMELERİ
0 0 0 0 1 0 0 0 1
16
Finansal Vaka Analizleri: Vakalarla Bankacılık
0 0 0 0 0 1 0 0 1
17
Derlemeler - I: İktisadi ve İdari Bilimler Alanyazın
0 0 0 1 0 0 0 0 1
18
Theoretical and Empirical Perspectives on Economic and Financial Issues
0 0 0 1 0 0 0 0 1
19
Ampirik Yöntemlerle İktisadi, Mali ve Finansal Uygulamalar
0 0 0 0 1 0 0 0 1
20
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORLARINDA KİLİT DENETİM KONULARININ BİLDİRİLMESİ: KATILIM 50 ENDEKSİ ÖRNEĞİ
Vergi Sorunları Dergisi
0 0 0 0 1 0 0 0 1
21
Environmental, social, governance investing, COVID-19, and corporate performance in Muslim countries
Journal of Islamic Monetary Economics and Finance (SCOPUS)
0 0 0 1 0 0 0 0 1
22
KATILIM BANKALARININ FİNANSAL PERFORMANSLARININ ENTROPİ TABANLI GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ (GİA) YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ
TESAM Akademi
0 0 0 0 0 1 0 0 1
23
İSLAMİ FİNANS ENDÜSTRİSİNDE DENETLEME, GÖZETİM VE STANDARTLAŞMA: TKBB DANIŞMA KURULU VE AAOIFI STANDARTLARI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ
Uluslararası Bankacılık Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi
0 0 0 0 1 0 0 0 1
Kayıt Yok
Kayıt Yok
1. YL-Dünyada İslami Finans Uygulamaları ve Bankacılı (Ders Notu)
31-12-2022
Dünyada İslami Finans Uygulamaları ve Bankacılık Ders Notları
A.pdf
2. Yönetim Muhasebesi (Ders Notu)
15-02-2022
Yönetim Muhasebesi Ders Notları
A.pdf
3. Maliyet Muhasebesi II (Ders Notu)
16-02-2022
Maliyet Muhasebesi II Ders Notları
A.pdf
4. Maliyet Analizi ve Bütçeleme (Ders Notu)
17-02-2022
Maliyet Analizi ve Bütçeleme Ders Notları
A.pdf
5. Risk Yönetimi (Ders Notu)
18-02-2022
Risk Yönetimi Ders Notları
A.pdf
6. Finansal Yönetim (Ders Notu)
19-02-2022
Finansal Yönetim Ders Notları
A.pdf
7. TBT Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı (Ders Notu)
22-07-2022
8. Maliyet Muhasebesi I (Ders Notu)
07-10-2022
Maliyet Muhasebesi I Ders Notları
A.pdf
9. Menkul Kıymet ve Portföy Yönetimi (Ders Notu)
24-05-2024
Menkul Kıymet ve Portföy Yönetimi Ders Notları
Son Haftaya Kadar Vize Sonrası.pdf
Son Hafta.pdf
10. Finansal Vaka Analizi (Ders Notu)
28-05-2024
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Metin Kılıç
Karabük Üniversitesi
2014 - 2020 8
Karabük Üniversitesi
2020 - 2023 4
Karabük Üniversitesi
2023 - 2024 3
Karabük Üniversitesi
2022 - 2023 2
Karabük Üniversitesi
2021 2
Karabük Üniversitesi
2019 1
-
2021 1
Baki Tuna Yazici
-
2023 1
Alsajed Asaad Kamal Al-Doora
-
2021 1
Hüseyin Nadir Arıkan
-
2022 1
Sıddık Serinoğlu
-
2023 1
Yavuz Akbaş
-
2021 1
2024 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
228.
78591 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
197.
33159 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
56.
1285 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78591
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 33159
YÖKSİS Bilim Alanı Finans 1285
Anahtar Kelimeler İslami Finans, Finansal Piyasalar ve Kurumlar, Yatırımlar ve Portföy Yönetimi
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 15 10 0 20 155 60 210 110 95 15
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 458 . 492 . - 523 . 390 . 469 . 415 . 514 . 501 . 228 .
Sıra (Temel Alan İçinde) 374 . 405 . - 452 . 328 . 394 . 324 . 438 . 425 . 197 .
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 102 . 116 . - 138 . 66 . 88 . 51 . 110 . 100 . 56 .
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 31 . 33 . - 35 . 14 . 30 . 12 . 34 . 26 . 15 .
Sıra (Anahtar Kelime (2)) 79 . 92 . - 117 . 52 . 76 . 36 . 94 . 88 . 41 .
Sıra (Anahtar Kelime (3)) 69 . 80 . - 91 . 40 . 58 . 21 . 56 . 49 . 33 .
Toplam Yayın 1 1 0 3 8 4 10 6 6 1
Toplam Makale 1 0 0 0 3 4 2 4 6 1
Toplam Kitap 0 0 0 0 2 0 4 1 0 0
Toplam Bildiri 0 1 0 3 3 0 4 1 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 1 0 0 0 0 0 0 2 5 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 3 4 2 2 1 1
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 2 0 4 1 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 1 0 3 3 0 4 1 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri