img

Prof. Dr. Fatih KIRIŞIK

  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
  • Hukuk Bilimleri

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
51
Atıf
77
h-index
6
Proje
4
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi (Dr), 2002, 2008
Yüksek Lisans, Türkiye, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi (Yl) (Tezli), 1999, 2002
Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk Pr., 1993, 1998
Araştırma Alanları
Katılım ve Yönetişim, İdare Hukuku
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi (Dr), 2002, 2008
Yüksek Lisans, Türkiye, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi (Yl) (Tezli), 1999, 2002
Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk Pr., 1993, 1998
Kayıt Yok
İngilizce, ÜDS, 67, Bahar, 2009
Kayıt Yok
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Kamu Yönetimi Katılım ve Yönetişim
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Kamu Yönetimi İdare Hukuku
2022-, Profesör, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Türkiye
2022-2022, Profesör, Tam Zamanlı, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Türkiye
2017-, Doçent, Tam Zamanlı, Dumlupınar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Kamu Yönetimi, Türkiye
2009-2017, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Dumlupınar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Türkiye
2008-2009, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Dumlupınar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Türkiye
2003-2008, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye
1999-2003, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Dumlupınar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Türkiye
2023-, Rektör, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2022-, Myo/Yüksekokul Müdürü, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2017-2017, Enstitü Müdürü, Dumlupınar Üniversitesi, Türkiye
2015-, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Dumlupınar Üniversitesi, Türkiye
2010-, Anabilim Dalı Başkanı, Dumlupınar Üniversitesi, Türkiye
Mukadder Demir, Yüksek Lisans, Jandarmanın yeni teknolojilere entegrasyonu, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Kübra Öztürk, Doktora, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde uygulamada yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Seda Öğütcü, Yüksek Lisans, Ailenin korunması hakkı bağlamında kadın ve aile ile ilgili mevzuatın analizi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Amine Büşra Ünal, Yüksek Lisans, Kadın ve aile perspektifinden istanbul sözleşmesi ve 6284 sayılı kanunun incelenmesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Mustafa Enes Aktaş, Yüksek Lisans, Türkiye'nin göç politikası ve 2011 sonrası Suriyeli kitlesel göçün sosyo-ekonomik etkileri, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Nevin Çifci, Yüksek Lisans, İstihbaratın demokratik gözetimi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Yahya Yaman, Yüksek Lisans, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde ortaya çıkabilecek olası sorunlar ve çözüm önerileri, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Saniye Seymen, Yüksek Lisans, T.C. döneminde Cumhurbaşkanlığı makamının değişimi: Anayasal, siyasal ve uygulama boyutundan inceleme, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Çilay Alpaslan, Yüksek Lisans, Türkiye'de kamu yönetiminde güvenlik sektörünün yönetimi: Yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Fatma Türfent, Yüksek Lisans, cumhurbaşkanlığı sisteminde üst ve orta düzey yöneticilerin atanmasında liyakat, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Yusuf Çetin, Yüksek Lisans, CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNİN TÜRK KAMU YÖNETİMİNE ETKİLERİ, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Ahmet Bulut, Yüksek Lisans, Hükümet sistemlerinin yönetsel başarı açısından incelenmesi: Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden beklentiler, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2018, (Asıl Danışman)
Emine Nur Nacar, Yüksek Lisans, Türkiye'de Güvenlik Yönetiminde Yaşanan Değişim, Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diğer, 2017, (Asıl Danışman)
Tarhan Şakrak, Yüksek Lisans, Türkiye'de Bağımsız İdari Otoriteler ve Anayasal Konumları, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diğer, 2017, (Asıl Danışman)
Lütfü Yeğin, Yüksek Lisans, Yargı kararları ışığında idari vesayet yetkisinin incelenmesi, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2016, (Asıl Danışman)
İbrahim Keskin, Yüksek Lisans, Yargısal ve idari görevleri kapsamında cumhuriyet başsavcılığı kurumunun Türk idari yapısındaki yerinin belirsizliği sorunu, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2013, (Asıl Danışman)
2015-2016, Hukukun Temel Kavramları, Lisans
2015-2016, İdare Hukuku, Lisans
2015-2016, Kamu Hizmetlerinde Yeni Yaklaşımlar, Yüksek Lisans
2015-2016, Kamu Politikası ve Analizi, Yüksek Lisans
2014-2015, İdare Hukuku, Lisans
2014-2015, İdari Yargılama Hukuku, Lisans
2014-2015, Hukukun Temel Kavramları, Lisans
2014-2015, İdarenin Hukuki Yapısı, Yüksek Lisans
2014-2015, Kamu Hizmetlerinde Yeni Yaklaşımlar, Yüksek Lisans
2014-2015, Kamu Politikası ve Analizi, Yüksek Lisans
2013-2014, İdarenin Hukuki Yapısı ve İşleyişi, Yüksek Lisans
2013-2014, Türk İdari Yargı Sistemi, Yüksek Lisans
2013-2014, İdari Yargılama Hukuku, Lisans
2013-2014, İdare Hukuku, Lisans
Kayıt Yok
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Merkezi İdare ve Yerel Yönetimlerin Gelecek Projeksiyonu Araştırma Projesi (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı , 2018-2018
Basın Özgürlüğü ve Devlet Güvenliği Arasında Dengeyi Bulabilmek: Disiplinlerarası Analiz Üzerinden Türkiye‘de Çözüme Yönelik Bir Yaklaşım Geliştirilebilir Mi? (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2018
Afet ve Acil Durum Yönetiminde Kurumlararası İşbirliği ve Yönetişim Çalıştayı (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2016-2017
6360 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu Ekseninde Yerel YönetimReformlarının Değerlendirilmesi Projesi (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı , 2016-2017
Kayıt Yok
Kırışık, F. (2023) "İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİN ANALİZİ VE KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNLENMESİ İÇİN POLİTİKA İLKELERİ ÖNERİSİ", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10 (1) pp. 360-382 [ESCI] DOI   
Kırışık, F., Öztürk, K. (2022) "Dünyada ve Türkiye’de Partili Cumhurbaşkanlığı", Adalet Dergisi, 68 (1) pp. 93-109 [TR Dizin] Link   
Kırışık, F., Zavalsız, Ş. (2022) "Ulusal Krizle Mücadelede Federalizm: Kovid-19 Krizi Örneğinde Almanya’da Yönetim Yapısı ve Sorunlar", Akademik İncelemeler Dergisi, 17 (1) pp. 73-87 [TR Dizin] Link DOI   
Kırışık, F., Öztürk, K. (2022) "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayısı Sorunu: Bir Model Önerisi", Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (71) pp. 198-213 [TR Dizin] Link DOI   
Öztürk, K., Kırışık, F., Durdu, M. (2022) "1921 Anayasasından Günümüze Türkiye’de Cumhurbaşkanının Güvenlik Politikalarındaki Rolü", Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 12 (23) pp. 57-76 Link  
Kırışık, F., Öztürk, K. (2021) "ŞİDDET HABERLERİNDEN HAYVAN HAKLARINA SAHİPSİZ KÖPEK SORUNU", Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (69) pp. 360-388 [TR Dizin] Link DOI   
Kırışık, F., Öztürk, K. (2020) "CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİYLE KAMU YÖNETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ", Adalet Dergisi, (65) pp. 167-200 Link  
Kırışık, F., Kurban, S., Pekel, A. (2019) "TÜRKİYE’xxDE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ-DEVLET GÜVENLİĞİ EKSENİNDE YAŞANAN TARTIŞMALAR VE BİR MODEL ÖNERİSİ", Liberal Düşünce Dergisi, (96) pp. 119-134 [TR Dizin] Link DOI   
Kırışık, F., Kurban, S., Pekel, A. (2019) "Türkiye’xxde Basın Özgürlüğü-Devlet Güvenliği İlişkisi: Almanya, Fransa, ABD ve AİHM Örnekleri Işığında Bir İnceleme", Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6 (3) pp. 23-41 Link  
Kırışık, F., Durdu, M. (2016) "VALİ VE KAYMAKAMLARIN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VE GÜVENLİK BÖLGESİ İLAN ETMESİ", Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (0) [TR Dizin]   
Acar, A., Kırışık, F., Ateş, N. (2016) "TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE BAKAN YARDIMCILIĞI ÜZERİNE FARKLI AÇILARDAN BİR DEĞERLENDİRME", TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE BAKAN YARDIMCILIĞI ÜZERİNE FARKLI AÇILARDAN BİR DEĞERLENDİRME, (0)  
Kırışık, F., Sezer, Ö. (2015) "BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KAMU POLİTİKASIOLUŞTURMA SÜRECİNDEKİ ROLÜ", Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11 (2) pp. 199-215 Link   
Kırışık, F. (2013) "Kamu Yönetiminin Yeniden Örgütlenmesi ve Kamu Hizmetlerinin Yürütülmesinde Yerellik İlkesi ve Türkiye de Uygulanabilirliği", Sosyal Bilimler Metinleri, (5) pp. 1-18 Link  
Kırışık, F. (2013) "KAMU YÖNETİMİNDE KÜRESEL DEĞİŞİMLER VE YENİ SORUN ALANLARI", Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (38) pp. 285-295 [TR Dizin] Link   
Kırışık, F. (2013) "İDARE İLE BİREYLER ARASINDAKİ İLİŞKİLERDE GÜÇ DENGESİZLİĞİNİN GİDERİLMESİNDE ETKİLİ BİR YÖNTEM İDARİ USUL", DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, (37) pp. 245-252 [TR Dizin] Link   
Kırışık, F. (2013) "Çevre Alanındaki Faaliyetlerde Yaklaşım Değişimi İdare İle Sivil Toplum Kuruluşlarının Ortak Çalışması", International Journal, 9 (19) pp. 333-345 [TR Dizin] Link DOI   
Kırışık, F. (2013) "EKOLOJİK SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNDE DERİNEKOLOJİ YAKLAŞIMI", Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9 (2) pp. 279-301 Link   
Kırışık, F., Sezer, Ö. (2006) "Türk Anayasalarında Yerel Yönetimler", Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 15 (2) pp. 5-30 [TR Dizin] Link   
Kırışık, F., Aydın, N. (2002) "İdari İşlemin Unsurlarında Takdir Yetkisinin Varlığı Sorunu", Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 7 (2) pp. 331-344 Link  
Kırışık, F. (2022) "SOSYAL BİLİMLER ALANINDA BİLİMSEL GELİŞMEYİ DESTEKLEYİCİ KURUM ÖNERİSİ: TÜSOAK (TÜRKİYE SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMA KURUMU)", 3rd International Anatolian Congress on Scientific Research , (pp. 414-420), Türkiye, (Aralık 2022
Kırışık, F. (2022) "DÜNYANIN BÜTÜN DİLLERİNDE YAPILAN BİLİMSEL ÇALIŞMALARI TÜRKÇE OKUYABİLMEK İÇİN BİR KURUM ÖNERİSİ: TÜRKİYE ÇEVİRİ KURUMU (TÜÇEK)", 3rd International Anatolian Congress on Scientific Research, , (pp. 276-281), Türkiye, (Aralık 2022
Kırışık, F. (2022) "TÜRKİYE’DE YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ÇALIŞMALARIN ARTIRILMASI İÇİN KAMU POLİTİKASI ÖNERİSİ", 3. INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATION CONGRESS , (pp. 1330-1336), Türkiye, (Aralık 2022
Kırışık, F. (2022) "CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNDE TBMM’NİN GÜÇLENDİRİLMESİ İÇİN BAKANLARIN MİLLETVEKİLİ KÖKENLİ OLMASININ ANALİZİ", 3. INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATION CONGRESS , (pp. 1324-1329), Türkiye, (Aralık 2022
Kırışık, F., Öztürk, K. (2022) "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde TBMM‘nin Rolü", INCSOS VIII. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi , Tekirdağ, Türkiye, (Ekim 2022
Kırışık, F., Öztürk, K. (2022) "BİR STRATEJİK KAYNAK OLARAK HUKUK: HUKUKUN GENEL İLKELERİNDE BOZULMA TEHLİKESİ", 22. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR) , (pp. 558-573), Osmaniye, Türkiye, (Aralık 2022
Kırışık, F., Öztürk, K. (2022) "Yargı Teşkilatında Yeniden Yapılanma: Bir Model Önerisi", SADAB 12th International Online Conference on Social Researches and Behavioral Sciences , (pp. 161-168), Türkiye, (Aralık 2022
Kırışık, F., Öztürk, K. (2022) "Sosyal Bilimlerde Yenilikçi Yaklaşımların Geliştirilmesi İçin Bir Model Önerisi: Sosyofest (Sosyal Bilimler Festivali)", SADAB 12th International Online Conference on Social Researches and Behavioral Sciences , (pp. 125-130), Türkiye, (Aralık 2022
Öztürk, K., Kırışık, F. (2022) "CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNDE İNSAN KAYNAKLARI OFİSİNİN ROLÜ", 3. Hasankeyf Bilimsel Araştırmalar ve İnovasyon Kongresi , (pp. 43-51), Batman, Türkiye, (Aralık 2022
Kırışık, F., Öztürk, K. (2022) "BAKAN YARDIMCILIKLARINDA YENİDEN YAPILANMA: BAKAN BAŞYARDIMCILIĞI MODELİ", 3. Hasankeyf Bilimsel Araştırmalar ve İnovasyon Kongresi , (pp. 36-42), Batman, Türkiye, (Aralık 2022
Kırışık, F., Öztürk, K. (2019) "15 TEMMUZ 2016 DARBE GİRİŞİMİ SONRASI TÜRKİYE’xxDEGÜVENLİK ALANINDA YAŞANAN DÖNÜŞÜM", 3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ , (pp. 258-260), Van, Türkiye, (Aralık 2019
Kırışık, F., Öztürk, K. (2019) "SUPREME MILITARY COUNCIL IN THE CONTEXT OF CIVIL-MILITARY RELATIONS IN TURKEY", 3. ULUSLARARASI SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ , (pp. 898-908), Van, Türkiye, (Aralık 2019
Kırışık, F., Erol, V. (2018) "KAMU YÖNETİMİNDE KURUM BİRLEŞTİRMELERİ YOLUYLA KAMU YÖNETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ", 12.Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu , (pp. 895-905), Kırıkkale, Türkiye, (Aralık 2018
Kırışık, F. (2018) "Türk İslam Dünyasının Geleceği Açısından 1931 İslam Genel Kongresi Perspektifi", II. TÜRK İSLAM SİYASİ DÜŞÜNCESİ KONGRESİ , (pp. 87-92), Kütahya, Türkiye, (Temmuz 2018
Kırışık, F., Acar, A., Seymen, S. (2016) "BELEDİYELERDE İŞBİRLİĞİ VE KATILIM BOYUTUNDANSTRATEJİK YÖNETİM", Uluslararası Afro Avrasya Araştırmaları Kongresi , (pp. 218-230), Almatı, Kazakistan, (Aralık 2016
Kırışık, F., Durdu, M. (2016) "Başkanlık ve Yarı Başkanlık Sistemlerinde Devlet Başkanının Güvenlik Politikalarındaki Rolü", Uluslararası Afro Avrasya Araştırmaları Kongresi , (pp. 200-217), Almatı, Kazakistan, (Aralık 2016
Kırışık, F. (2015) "DEMOKRATİK KALKINMA AÇISINDAN AVRUPA BİRLİĞİ NİNYEREL YÖNETİMLERE ETKİLERİ", Arap Türk Sosyal Bilimler Kongresi IV , (pp. 61-79), Amman, Ürdün, (Ekim 2015
Sezer, Ö., Kırışık, F., Önder, Ö., Ekimci, B.G. (2007) "Public Service Change in the Process of European Union and Adaptation Problem of Turkish Public Administration to the Change", The Changes and Transformations in the Economic and Political Structure of Turkey within the EU Negotiations , (pp. 872-895), Kütahya, Türkiye, (Mart 2007
Önsay, M., İnaç, H., Saka, R., Uzunoğlu, E.F., Caner, C., Kırışık, F., Okşak, Y., Bozaslan, B.M., Özkan, A. (2017) "16 Nisan’dan Sonra Türkiye’nin Yeniden İnşası", İstanbul/Türkiye : Taşmektep Yayın Atölyesi  
Kırışık, F. (2016) "YÖNETSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE ŞEFFAFLIK VE BİLGİ EDİNME HAKKI", Bursa/Türkiye : EKİN YAYINEVİ  
Kırışık, F. (2016) "KAMU YÖNETİMİNDE TAKDİR YETKİSİ KULLANIMI VE YARGISAL DENETİMİ", Bursa/Türkiye : EKİN YAYINEVİ  
Öztürk, K., Kırışık, F. (2023) "Yeni Kamu Hizmeti Yaklaşımı Çerçevesinde Yeni Yönelimler", Kitap: KAMU YÖNETİMİNDE YENİ YÖNELİMLER, : Ekin Basım Yayım Dağıtım  
Kırışık, F., Öztürk, K. (2023) "ENGELLİ GENÇLER VE YAŞAM", Kitap: Türkiye'de Gençlik Değerleri, Sorunları ve Değişim Eğilimleri, : PARADİGMA AKADEMİ YAYINLARI  
Kırışık, F., Öztürk, K. (2022) "Göç Yönetişimi", Kitap: Baştan Sona Yönetişim, Ankara/Türkiye : Gazi Kitabevi  
Kırışık, F., Öztürk, K. (2022) "Kamu Yönetiminin Yargısal Denetimi ve Yargısal Denetiminin Sınırları", Kitap: Kamu Yönetiminin Denetimi, Ankara/Türkiye : Orion Yayınevi  
Kırışık, F. (2022) "Malezya", Kitap: Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi, Ankara/Türkiye : TİAV Yayınları  
Kırışık, F., Öztürk, K. (2021) "KONUT SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ", Kitap: KENTLEŞME SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ, Ankara/Türkiye : Gazi Kitabevi  
Kırışık, F., Uysal, Y. (2019) "Kent ve İmar", Kitap: Kent Ve..., Ankara/Türkiye : Gazi Kitabevi  
Kırışık, F. (2019) "MERKEZİ YÖNETİM: TAŞRA (ÇEVRE) ÖRGÜTÜ", Kitap: TÜRK KAMU YÖNETİMİ, Ankara/Türkiye : SAVAŞ  
Kırışık, F. (2017) "6360 Sayılı Kanunun Uygulama Sürecinde İtfaiye, Afet ve Acil Durum Yönetimi Alanında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri", Kitap: Yerel Hizmetler, İstanbul/Türkiye : Der Yayınları  
Kırışık, F. (2015) "DERİN EKOLOJİ", Kitap: SİYASAL EKOLOJİ, Ankara/Türkiye : DETAY YAYINLARI  
Kırışık, F. (2015) "Devlet Kuvvetleri Arasında ve Yürütme Kuvveti İçerisindeki İlişkiler Boyutundan Bakanlar Kurulunda Karar Verme Sorunu", Kitap: Kamu Yönetimi ve Siyaset Biliminde Karar Verme, Ankara/Türkiye : Detay Yayıncılık  
Kayıt Yok
(Uluslararası - Kitap) KENTLEŞME SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ, 2021, Editör
(Uluslararası - Dergi) Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı: 54, 2017, Editör
(Ulusal - Kitap) Siyasal Ekoloji, 2015, Editör
(Ulusal - Kitap) Kamu Yönetimi ve Siyaset Biliminde Karar Verme, 2015, Editör
(Ulusal - Bilimsel Dergi) TESAM AKADEMİ DERGİSİ, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) STRATEGİC PUBLİC MANAGEMENT JOURNAL, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 0
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİYLE KAMU YÖNETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Adalet Dergisi
0 0 0 0 2 11 0 0 13
2
ŞİDDET HABERLERİNDEN HAYVAN HAKLARINA SAHİPSİZ KÖPEK SORUNU
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
0 0 0 0 3 7 0 0 10
3
Türk Anayasalarında Yerel Yönetimler
Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi
0 0 0 2 2 5 0 0 9
4
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KAMU POLİTİKASIOLUŞTURMA SÜRECİNDEKİ ROLÜ
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi
0 0 0 1 3 3 0 0 7
5
Kamu Yönetiminin Yeniden Örgütlenmesi ve Kamu Hizmetlerinin Yürütülmesinde Yerellik İlkesi ve Türkiye de Uygulanabilirliği
Sosyal Bilimler Metinleri
0 0 0 1 2 3 0 0 6
6
İDARE İLE BİREYLER ARASINDAKİ İLİŞKİLERDE GÜÇ DENGESİZLİĞİNİN GİDERİLMESİNDE ETKİLİ BİR YÖNTEM İDARİ USUL
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
0 0 0 1 0 4 1 0 6
7
İdari İşlemin Unsurlarında Takdir Yetkisinin Varlığı Sorunu
Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi
0 0 0 1 0 3 0 0 4
8
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayısı Sorunu: Bir Model Önerisi
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
0 0 0 0 0 4 0 0 4
9
YÖNETSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE ŞEFFAFLIK VE BİLGİ EDİNME HAKKI
0 0 0 0 1 2 0 0 3
10
VALİ VE KAYMAKAMLARIN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VE GÜVENLİK BÖLGESİ İLAN ETMESİ
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
0 0 0 0 1 2 0 0 3
11
TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE BAKAN YARDIMCILIĞI ÜZERİNE FARKLI AÇILARDAN BİR DEĞERLENDİRME
TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE BAKAN YARDIMCILIĞI ÜZERİNE FARKLI AÇILARDAN BİR DEĞERLENDİRME
0 0 0 0 1 2 0 0 3
12
EKOLOJİK SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNDE DERİNEKOLOJİ YAKLAŞIMI
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi
0 0 0 0 1 1 0 0 2
13
KAMU YÖNETİMİNDE KÜRESEL DEĞİŞİMLER VE YENİ SORUN ALANLARI
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
0 0 0 0 2 0 0 0 2
14
SİYASAL EKOLOJİ
0 0 0 0 1 1 0 0 2
15
KAMU YÖNETİMİNDE TAKDİR YETKİSİ KULLANIMI VE YARGISAL DENETİMİ
0 0 0 0 0 1 0 0 1
16
Türk İslam Dünyasının Geleceği Açısından 1931 İslam Genel Kongresi Perspektifi
0 0 0 0 1 0 0 0 1
17
Dünyada ve Türkiye’de Partili Cumhurbaşkanlığı
Adalet Dergisi
0 0 0 0 0 1 0 0 1
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Kübra Öztürk
-
2019 - 2022 10
Kübra Öztürk
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
2022 - 2023 8
Muhammet Durdu
Necmettin Erbakan Üniversitesi
2016 - 2022 3
Özcan Sezer
Bülent Ecevit Üniversitesi
2006 - 2015 3
Samed Kurban
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
2019 2
Aykut Acar
Dumlupınar Üniversitesi
2016 2
Abdulkadir Pekel
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
2019 2
Betül Gelengül Ekimci
-
2007 1
Nizamettin Aydın
Dumlupınar Üniversitesi
2002 1
Özgür Önder
Dumlupınar Üniversitesi
2007 1
Cantürk Caner
Dumlupınar Üniversitesi
2017 1
Bakko Mehmet Bozaslan
Dumlupınar Üniversitesi
2017 1
Hüsamettin İnaç
Dumlupınar Üniversitesi
2017 1
Yusuf Uysal
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
2019 1
Ahmet Özkan
Dumlupınar Üniversitesi
2017 1
Yüksel Okşak
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
2017 1
Ender Faruk Uzunoğlu
-
2017 1
Mustafa Önsay
-
2017 1
Nazlı Ateş
-
2016 1
Rıza Saka
-
2017 1
Saniye Seymen
-
2016 1
Şura Zavalsız
-
2022 1
Veysel Erol
-
2018 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78591
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 33159
YÖKSİS Bilim Alanı Kamu Yönetimi 831
Anahtar Kelimeler Katılım ve Yönetişim, İdare Hukuku
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 100 260 143 10 130 15 55 251 100 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 373 . 243 . 406 . 533 . 415 . 513 . 570 . 373 . 496 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) 289 . 164 . 308 . 462 . 353 . 438 . 478 . 299 . 420 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 38 . 11 . 44 . 112 . 57 . 90 . 95 . 27 . 75 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 23 . 7 . 25 . 76 . 41 . 66 . 62 . 17 . 47 . -
Sıra (Anahtar Kelime (2)) 1 . 1 . 3 . 18 . 6 . 13 . 16 . 3 . 8 . -
Toplam Yayın 3 6 3 1 6 1 2 17 3 0
Toplam Makale 1 2 0 0 2 1 1 4 1 0
Toplam Kitap 2 2 2 0 2 0 1 3 2 0
Toplam Bildiri 0 2 1 1 2 0 0 10 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 1 2 0 0 2 0 1 3 1 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Kitap Yazarlığı 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 2 0 1 0 2 0 1 3 2 0
Bildiri (Uluslararası) 0 2 0 1 2 0 0 6 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri