img

Dr. Öğr. Üyesi Fatih TURAY

  • İslami İlimler Fakültesi
  • Temel İslam Bilimleri
  • İslam Hukuku

Genel Bilgiler

Alınan Eğitimler
Lisans, Türkiye, Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr., 2004, 2008
Yüksek Lisans, Türkiye, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Hukuku (Yl) (Tezli), 2008, 2011
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Hukuku (Dr), 2012, 2018
Lisans, Türkiye, Anadolu Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü, 2012, 2015
Araştırma Alanları
İslam Hukuku
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Hukuku (Dr), 2012, 2018
Lisans, Türkiye, Anadolu Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü, 2012, 2015
Yüksek Lisans, Türkiye, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Hukuku (Yl) (Tezli), 2008, 2011
Lisans, Türkiye, Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr., 2004, 2008
Yabancı Dil
Arapça, YÖKDİL, 82, 2017
Alınan Sertifikalar/Kurslar
Kayıt Yok
[UAK] İlahiyat Temel İslam Bilimleri İslam Hukuku
Akademik Unvanlar
2019-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Türkiye
2012-2019, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Atatürk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Türkiye
Mesleki ve İdari Deneyim
Kayıt Yok
Yönetilen Tezler
Ali Hashım Mahmood Mahmood, Yüksek Lisans, آراءُ الإمام عمر نصوحي بيلمن الأصولية وأثرها في الفروع الفقهية, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Verilen Dersler
2021-2022, Klasik Fıkıh Metinleri, Yüksek Lisans
2021-2022, Katılım Bankacılığı Fıkhî Temelleri, Yüksek Lisans
2021-2022, Fıkıh II, Lisans
2021-2022, İbadet Esasları II, Lisans
2019-2020, İslam İktisat Düşüncesi, Yüksek Lisans
2019-2020, İslam Fıkhında Akit Teorisi, Yüksek Lisans
2019-2020, Hukuka Giriş, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2019-2020, Fıkıh-III, Lisans
2019-2020, İbadet Esasları-I, Lisans
2019-2020, Kur’ân-ı Kerim (Tashîh-i Hurûf), Lisans
Araştırma Deneyimi
Kayıt Yok
Projeler
Kayıt Yok
Fikri Mülkiyetler
Kayıt Yok
Makaleler
Turay, F. (2015) "Kanın Abdeste Etkisi", Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (43) pp. 422-439 [TR Dizin] Link  
Bildiriler
TURAY, F. (2021) "FÜRÛ FIKIHTAKİ YANSIMALARI BAĞLAMINDA HANEFÎ MEZHEBİNİN SÜNNET ANLAYIŞI", GİİAS ▫ Uluslararası Günümüzde İslami İlimler Algısı Sempozyumu I: Sünnet Algısı , (pp. 83-99), Bayburt, Türkiye, (Aralık 2021
TURAY, F. (2021) "FIKIH VE İSLÂM İKTİSADI AÇISINDAN DROPSHİPPİNG", Uluslararası İslam Ekonomisi Kongresi Covid-19 Sonrası İslam Ekonomisi: Fırsatlar Güçlükler ve Çözüm Önerileri , (pp. 312-313), Karabük, Türkiye, (Aralık 2021
Turay, F. (2019) "Fıkhî Açıdan Faizli Bir Borcun Nakli", II. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Kongresi , (pp. 402-408), Bandırma/Balıkesir, Türkiye, (Kasım 2019
Turay, F. (2018) "İslam İktisadı ve Finansının Sosyal Bilimler ve Fıkıhla İlişkisi", 1. Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Kongresi , (pp. 137-157), Karabük, Türkiye, (Aralık 2018
Kitaplar
Turay, F. (2019) "Finansal Açıdan İslâm Borçlar Hukuku (İslâmî Finans Teorisi)", İstanbul : Ensar Neşriyat  
Turay, F. (2012) "Gazzâlî nin Kıyas Anlayışında Münâsebe Kavramı", İstanbul/Türkiye : Rağbet Yayınları  
Kitap Bölümleri
Kayıt Yok
Diğer Yayınlar
Kayıt Yok
Bilimsel Dergi Editörlükleri
Kayıt Yok
Bilimsel Yayınlarda Hakemlikler
Kayıt Yok
Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlardaki Üyelikler
Kayıt Yok
Atıflar
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
Sıra Yayın Makale
(WoS)
Makale
(ESCI)
Makale
(Scopus)
Makale
(TR Dizin)
Kitap
(Uluslararası)
Kitap
(Ulusal)
Makale
(Diğer)
Toplam Atıf
1
Gazzâlî nin Kıyas Anlayışında Münâsebe Kavramı
0 2 0 0 0 4 6
2
Finansal Açıdan İslâm Borçlar Hukuku (İslâmî Finans Teorisi)
0 1 0 0 1 2 4
3
Kanın Abdeste Etkisi
Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
0 0 0 0 0 2 2
4
İslam İktisadı ve Finansının Sosyal Bilimler ve Fıkıhla İlişkisi
0 0 0 0 0 2 2
Ödüller
(2012) "Akdeniz İlahiyat Araştırmaları Ödülü" AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Kongre/Sempozyum Görevleri
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Tasarımlar
Kayıt Yok
Sanatsal Etkinlikler
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 76999
YÖKSİS Temel Alan İlahiyat Temel Alanı 4388
YÖKSİS Bilim Alanı Temel İslam Bilimleri 2754
Anahtar Kelimeler İslam Hukuku
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ağırlıklı Puan 20 0 0 10 110 0 15 0 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 442 . - - 525 . 424 . - 576 . - -
Sıra (Temel Alan İçinde) 183 . - - 224 . 158 . - 223 . - -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 125 . - - 177 . 116 . - 193 . - -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 54 . - - 71 . 51 . - 81 . - -
Toplam Yayın 1 0 0 1 2 0 2 0 0
Toplam Makale 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Toplam Bildiri 0 0 0 1 1 0 2 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Ulusal) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 0 1 1 0 2 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri