img

Dr. Öğr. Üyesi Fatma ERTEN

  • Edebiyat Fakültesi
  • Tarih
  • Yakınçağ Tarihi

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
7
Atıf
0
h-index
0
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, 2017, 2022
Yüksek Lisans, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, 2009, 2013
Lisans, Türkiye, Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, 1992, 1996
Araştırma Alanları
Osmanlı Tarihi, Yenileşme Tarihi
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, 2017, 2022
Yüksek Lisans, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, 2009, 2013
Lisans, Türkiye, Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, 1992, 1996
Fatma ERTEN, Doktora, Bir tanzimat dönemi bürokratı Ahmed Kemal Paşa'nın Osmanlı Devleti dış politikasındaki rolü, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, 2022
İngilizce, YÖKDİL, 55, 05 Mart 20, 2017
Sertifika, Pedagojik Formasyon, İstanbul, 10-09-1992, 16-06-1996
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Yakın Çağ Tarihi Osmanlı Tarihi
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Yakın Çağ Tarihi Yenileşme Tarihi
2015-, Öğretim Görevlisi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Rektörlük, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü, Türkiye
2023-, Myo/Yüksekokul Müdürü, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2015-2023, Bölüm Başkan Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
Kayıt Yok
2023-2024, Çağdaş Dünya Tarihi, Lisans
2023-2024, Osmanlı Toplumsal ve Ekonomik Tarihi, Lisans
2022-2023, Çağdaş Dünya Tarihi, Lisans
2022-2023, Osmanlı Toplumsal ve Ekonomik Tarihi, Lisans
2021-2022, Türkiye Selçuklu Tarihi, Lisans
2021-2022, Büyük Selçuklu Tarihi, Lisans
2021-2022, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Lisans
2020-2021, Türkiye Selçuklu Tarihi, Lisans
2020-2021, Büyük Selçuklu Tarihi, Lisans
2020-2021, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Lisans
2019-2020, Türkiye Selçuklu Tarihi, Lisans
2019-2020, Büyük Selçuklu Tarihi, Lisans
2019-2020, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Lisans
2018-2019, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Lisans
2017-2018, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Lisans
2016-2017, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Lisans
2015-2016, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Lisans
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Erten, F. (2023) "Tanzimat Dönemi Osmanlı Eğitim Kurumlarında Farsça ve Ahmed Kemal Paşa’nın Farsça Öğretimine Katkısı", BEÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, 10 (2) pp. 165-184 [TR Dizin] Link DOI  
Erten, F. (2022) "Anadolu Türkmenlerinin Sosyo-Kültürel ve İktisadi Yapılarının Dini Hayatlarına Etkisi (X-XIII. Yüzyıl)", Avrasya Beşeri Bilim Araştırmaları Dergisi (Eurasian Journal of Humanities Research), 2 (2) [TR Dizin] Link  
Erten, F. (2023) "TANZİMAT DÖNEMİNDE EĞİTİM KURUMLARINDA FARSÇA VE AHMED KEMAL PAŞA’NIN FARSÇA ÖĞRETİMİNE KATKISI", Mardin Artuklu Üniversitesi Uluslararası Dilbilim ve Karşılaştırmalı Edebiyat Kongresi -I , (pp. 30), Mardin, Türkiye, (Eylül 2023 
Erten, F. (2023) "Eğitimde Modernleşmenin İlk Numunesi: Daavutpaşa Rüşdiyesi", 7. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi , (pp. 114), Muğla, Türkiye, (Kasım 2023
Erten, F. (2021) "Selçuklular Döneminde Anadolu Türkmenlerinde Tasavvufi Cereyanların Etkisi", Cumhuriyet'in İlanının 98. Yıldönümü Anısına Ulusal Tarih Sempozyumu , Karabük, Türkiye, (Ekim 2021
Erten, F. (2019) "Şeyh Sait İsyanı ve Doğu İsyanları", Kitap: Türkiye Cumhuriyet Tarihi–Kurtuluş, Kuruluş ve Modernleşme (1920-1938), İstanbul/Türkiye : İdeal Kültür Yayıncılık  
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf bilgisi bulunmamaktadır
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78591
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 33159
YÖKSİS Bilim Alanı Yakın Çağ Tarihi 515
Anahtar Kelimeler Osmanlı Tarihi, Yenileşme Tarihi
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 0 0 0 0 40 0 3 20 125 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - - - - 505 . - 622 . 604 . 471 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) - - - - 443 . - 530 . 528 . 395 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - - - - 81 . - 97 . 100 . 56 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) - - - - 68 . - 88 . 85 . 48 . -
Sıra (Anahtar Kelime (2)) - - - - 54 . - 62 . 60 . 31 . -
Toplam Yayın 0 0 0 0 1 0 1 1 4 0
Toplam Makale 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Toplam Bildiri 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri