img

Dr. Öğr. Üyesi Ferhat ATASOY

  • Mühendislik Fakültesi
  • Bilgisayar Mühendisliği
  • Bilgisayar Donanımı

Yayınlar

Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği (Dr), 2010, 2017
Yüksek Lisans, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği (Yl) (Tezli), 2008, 2010
Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü, 2003, 2008
Yabancı Dil
İngilizce, e-YDS, 55, 2018
İngilizce, ÜDS, 60, Bahar, 2008
Alınan Sertifikalar/Kurslar
Kayıt Yok
[UAK] Mühendislik Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği
[UAK] Mühendislik Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Görüntü İşleme
[UAK] Mühendislik Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Yapay Zeka
[UAK] Mühendislik Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Gömülü Sistemler
Akademik Ünvanlar
2018-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Türkiye
2008-2018, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Türkiye
Mesleki ve İdari Deneyim
2021-, Bölüm Başkan Yardımcısı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Türkiye
2021-, Bölüm Başkan Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği, Türkiye
Yönetilen Tezler
Emad Ba Attoch A.Elhgaggagı, Yüksek Lisans, Thyroid disease prediction by using deep learning and machine learning paradigms: A comparative appr, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Saeeda Meftah Salem Eltanashı, Yüksek Lisans, An optimized text-independent speaker recognition system using feed forward neural network, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Verilen Dersler
2021-2022, Uygulamalı Gömülü Sistemler, Yüksek Lisans
2021-2022, Bilgisayarla Görme ve Görüntüleme Teknikleri, Lisans
2021-2022, Devre Analizi, Lisans
2019-2020, BLM223 Devre Analizi, Lisans
2018-2019, BLM224 Elektronik, Lisans
2018-2019, BLM224 Elektronik, Lisans
2017-2018, Elektronik, Lisans
Araştırma Deneyimi
Kayıt Yok
Projeler
Redesigning Introductory Computer Programming Using Innovative Online Modules (Uluslararası) Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, UNESCO, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Destekli Proje: Araştırmacı , 2021
İndüksiyon Motorlarının Başlangıç Tork Salınımlarının Analizi ve Sönümlenmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2021-2022
Redesigning Introductory ComputerProgramming Using Innovative Online Modules (Uluslararası) Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, UNESCO, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Destekli Proje: Araştırmacı , 2021
Kranyoplasti Uygulamaları İçin Medikal Görüntüler Üzerinde Esnek Kayıt ile Birleştirilmiş Dağınık Veri Kestirimi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2013-2015
e-Triage Karar Destek Sistemi Yazılımı (Ulusal) Sanayi Tezleri Programı (SAN-TEZ) Projesi: Yardımcı Personel , 2012-2014
Fikri Mülkiyetler
Kayıt Yok
Makaleler
Güneşer, M.T., Atasoy, F. (2020) "Extracting Complex Permittivity of Materials by Gaussian Process Regression Using the Transmission Parameter at Sub-THz", Journal of Electronic Materials, 49 (1) pp. 681-688 [SCI Expanded] Link DOI
Atasoy, F., Şen, B., Nar, F., Bozkurt, İ. (2017) "Improvement of Radial basis Function Interpolation Performance on Cranial Implant Design", International Journal of Advanced Computer Science and Applications, 8 (8) pp. 83-88 [ESCI] Link DOI
Atasoy, N.A., Çavuşoğlu, A., Atasoy, F. (2016) "Real time motorized electrical hospital bed control with eye gaze tracking", TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING & COMPUTER SCIENCES, 24 (0) pp. 5162-5172 [SCI Expanded] Link DOI
Bildiriler
Kabullar, E., Atasoy, F. (2019) "Comparison of Classification Algorithms in Terms of Model Performance Criteria in DataMining Applications", ICATCES 2019 , Antalya, Türkiye, (Mayıs 2019)
Nar, F., Atasoy, F. (2018) "Fast quadratic-linear approximated L1-norm for SAR image despeckling", International Conference on Advanced Technologies, Computer Engineering and Science (ICATCES) , Karabük, Türkiye, (Mayıs 2018)
Atasoy, N.A., Tankül, M., Atasoy, F. (2017) "Web Based Intelligent Home Automation Using Raspberry Pi", International Conference on Energy Systems Engineering , Karabük, Türkiye, (Aralık 2017)
Atasoy, F., Atasoy, N.A., Dolapçı, B. (2017) "Developing Critical Place Monitoring and Control Device", International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies , (Kasım 2017)
Atasoy, F., Şen, B., Nar, F., Özcan, C., Bozkurt, İ. (2016) "Total variation based 3D skull segmentation", 2016 24th Signal Processing and Communication Application Conference (SIU) , (pp. 1353-1356), Zonguldak, Turkey, Türkiye, (Mayıs 2016)
Atasoy, F., Şen, B., Nar, F., Ferat, M. (2014) "Scattered data estimation on medical images for cranioplasty applications", 2014 22nd Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU) , Trabzon, Turkey, Türkiye, (Haziran 2014)
Duraklar, K., Şen, B., Atasoy, F. (2013) "Enerji Üretimi İçin Kullanılan Bir Egzersiz Bisikleti İçin Fiziksel Aktivite Monitörü Tasarlanması", AB2013 Akademik Bilişim Konferansları , Antalya, Türkiye, (Ocak 2013)
Çavuşoğlu, A., Çelebi, F.V., Şen, B., Menemencioğlu, O., Atasoy, F. (2012) "An integrated e learning system for engineering education", 2nd International Engineering Education Conference , Antalya, Türkiye, (Aralık 2012)
Menemencioğlu, O., Şen, B., Atasoy, F., Sonuç, E. (2012) "LMS Moodle Automatic Enrollment Approach by Flat File With Student Information System Data", World Conference on Information Technolog 2012 , Antalya, Türkiye, (Mart 2012)
Atasoy, F., Atasoy, N.A., Şen, B., Bayır, Ş. (2012) "Developing Low Cost Server Room Monitoring and Control Device", 2nd World Conference on Information Technology (WCIT-2011) , Antalya, Türkiye, (Mart 2012)
Şen, B., Menemencioğlu, O., Atasoy, F. (2011) "Kümelenmiş Sanal Sınıf Uygulaması", AB2011 Akademik Bilişim Konferansları , Malatya, Türkiye, (Şubat 2011)
ÇAvuşoğlu, A., Şen, B., Ferhat, A. (2011) "Developing a Terrain Sensitive Flexible Simulation Platform For Mobile Vehicles", 1st International Symposium on Computing in Science & Engineering 2010 , İzmir, Türkiye, (Haziran 2011)
Atasoy, N.A., Atasoy, F., Şen, B. (2010) "Developing Web Based Content of Microcontroller Course For Distance Education", 10th. International Educational Technology ConferenceExhibition, IETC2010 , (pp. 393-396), İstanbul, Türkiye, (Nisan 2010)
Şen, B., Atasoy, F., Atasoy, N.A. (2010) "Düşük Maliyetli Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Sistemi Uygulaması", AB2010 Akademik Bilişim Konferansları Muğla Üniversitesi , Muğla, Türkiye, (Şubat 2010)
Kitaplar
Kayıt Yok
Kitap Bölümleri
Kayıt Yok
Diğer Yayınlar
Kayıt Yok
Bilimsel Dergi Editörlükleri
Kayıt Yok
Bilimsel Yayınlarda Hakemlikler
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences, 2016
Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlardaki Üyelikler
Kayıt Yok
Atıflar
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
Sıra Yayın Makale
(WoS)
Makale
(ESCI)
Makale
(Scopus)
Makale
(TR Dizin)
Kitap
(Uluslararası)
Kitap
(Ulusal)
Makale
(Diğer)
Toplam Atıf
1
Düşük Maliyetli Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Sistemi Uygulaması
0 0 0 0 0 4 4
2
Improvement of Radial basis Function Interpolation Performance on Cranial Implant Design
International Journal of Advanced Computer Science and Applications
2 0 0 0 0 0 2
Ödüller
Kayıt Yok
Kongre/Sempozyum Görevleri
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Tasarımlar
Kayıt Yok
Sanatsal Etkinlikler
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Karabük Üniversitesi
2016 1
Karabük Üniversitesi
2019 1
Karabük Üniversitesi
2012 1
Karabük Üniversitesi
2020 1
Karabük Üniversitesi
2010 - 2017 6
Karabük Üniversitesi
2011 - 2012 3
Karabük Üniversitesi
2012 1
Baha Şen
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
2010 - 2017 10
Fatih Nar
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi
2014 - 2018 4
Abdullah Çavuşoğlu
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
2012 - 2016 2
İsmail Bozkurt
-
2016 - 2017 2
Fatih Vehbi Çelebi
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
2012 1
Abdullah ÇAvuşoğlu
-
2011 1
Baha Şen
-
2011 1
Betül Dolapçı
-
2017 1
Kazım Duraklar
-
2013 1
Mahmut Ferat
-
2014 1
Mehmet Tankül
-
2017 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Fen ve Mühendislik 49495
YÖKSİS Temel Alan Mühendislik Temel Alanı 22755
YÖKSİS Bilim Alanı Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği 2887
Anahtar Kelimeler Görüntü İşleme, Yapay Zeka, Gömülü Sistemler
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ağırlıklı Puan 0 60 30 0 10 0 0 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - 554 . 681 . - 622 . - - -
Sıra (Temel Alan İçinde) - 392 . 502 . - 469 . - - -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - 134 . 167 . - 182 . - - -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) - 59 . 81 . - 81 . - - -
Sıra (Anahtar Kelime (2)) - 88 . 111 . - 128 . - - -
Sıra (Anahtar Kelime (3)) - 16 . 26 . - 28 . - - -
Toplam Yayın 0 2 3 0 1 0 0 0
Toplam Makale 0 1 1 0 0 0 0 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Bildiri 0 1 2 0 1 0 0 0
Makale (SCI) 0 1 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 1 0 0 0 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 1 2 0 1 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri