img

Dr. Öğr. Üyesi Furkan GÖKTAŞ

  • İşletme Fakültesi
  • İşletme
  • Sayısal Yöntemler

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
29
Atıf
3
h-index
0
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Mühendisliği (Dr), 2014, 2020
Yüksek Lisans, Türkiye, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Mühendisliği (Yl) (Tezli), 2012, 2014
Lisans, Türkiye, İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Mühendisliği Bölümü, 2009, 2012
Lisans, Türkiye, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, 2006, 2012
Araştırma Alanları
Yöneylem Araştırması, Çok Kıstaslı Karar Verme
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Mühendisliği (Dr), 2014, 2020
Yüksek Lisans, Türkiye, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Mühendisliği (Yl) (Tezli), 2012, 2014
Lisans, Türkiye, İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Mühendisliği Bölümü, 2009, 2012
Lisans, Türkiye, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, 2006, 2012
Kayıt Yok
İngilizce, YDS, 81, 2014
Kayıt Yok
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Nicel Karar Yöntemleri Yöneylem Araştırması
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Nicel Karar Yöntemleri Çok Kıstaslı Karar Verme
2021-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, Türkiye
2015-, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, Türkiye
Kayıt Yok
Kayıt Yok
2021-2022, Üretim Yönetimi, Lisans
2021-2022, Yönetsel Karar Verme Teknikleri, Lisans
2021-2022, Yöneylem Araştırması, Lisans
2021-2022, Finans Matematiği, Lisans
2021-2022, Finansta Kantitatif Teknikler, Lisans
2020-2021, Üretim Yönetimi, Lisans
2020-2021, Finansta Kantitatif Teknikler, Lisans
2020-2021, Yönetsel Karar Verme Teknikleri, Lisans
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Göktaş, F., Güçlü, F. (2024) "Yeni bir çok kriterli karar verme yaklaşımı “olabilirlik değerlendirme sistemi”: Katılım fonları üzerine bir uygulama", Black Sea Journal of Engineering and Science, 7 (1) pp. 1-8 [TR Dizin] Link DOI    
Göktaş, F., Gökerik, M. (2024) "A Novel Robust Theoretical Approach on Social Media Advertisement Platform Selection", Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, 16 (1) pp. 373-382 [TR Dizin] Link DOI   
Güçlü, F., Göktaş, F. (2023) "BIST KATILIM SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ İMALAT SEKTÖRÜ ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL PERFORMANSININ ENTROPİ AĞIRLIKLI TOPSIS VE PES YÖNTEMLERİYLE İNCELENMESİ", Uluslararası Bankacılık Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 6 (2) pp. 112-135 Link DOI   
Göktaş, F., Güçlü, F. (2023) "BIST KATILIM SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ HİSSELERİ İLE BULANIK PORTFÖY SEÇİMİ", BIST KATILIM SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ HİSSELERİ İLE BULANIK PORTFÖY SEÇİMİ, 7 (2) pp. 223-239 Link  
Göktaş, F. (2023) "Orthogonal Possibilistic Mean - Variance Model", Osmaniye Korkut Ata Universitesi, 6 (0) pp. 29-41 [TR Dizin] DOI   
Göktaş, F. (2023) "Robust Versions of the Lower and Upper Possibilistic Mean - Variance Models for the One Period or Two Periods Cases", Bilecik Seyh Edebali Universitesi Fen Bilimleri Dergisi, 10 (2) pp. 373-382 [TR Dizin] DOI    
Göktaş, F. (2023) "Mathematical Analyses of the Upper and Lower Possibilistic Mean – Variance Models and Their Extensions to Multiple Scenarios", Canakkale Onsekiz Mart University, 9 (2) pp. 311-322 [TR Dizin] DOI    
Göktaş, F. (2021) "INCORPORATING THE FUNDAMENTAL ANALYSIS INTO THE ROBUST MEAN – VARIANCE ANALYSIS: AN APPLICATION ON THE TURKISH BANKING STOCKS", Economics Business and Organization Research, 3 (1) pp. 155-167 Link   
Göktaş, F. (2021) "PORTFÖY SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİNİN KULLANILMASI: KANTİTATİF VE TEMEL ANALİZİ BİRLEŞTİREN HİBRİT BİR YAKLAŞIM", Ekonomi İşletme Yönetim Dergisi, 5 (2) pp. 162-178 Link   
Göktaş, F., Duran, A. (2020) "New Robust Portfolio Selection Models Based on the Principal Components Analysis: An Application on the Turkish Holding Stocks", JOURNAL OF MULTIPLE-VALUED LOGIC AND SOFT COMPUTING, 34 (0) pp. 43-58 [SCI Expanded] Link   
Göktaş, F., Duran, A. (2020) "Olabilirlik Ortalama – Varyans Modelinin Matematiksel Analizi", BAUN Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 22 (1) pp. 80-91 [TR Dizin] Link    
Göktaş, F., Duran, A. (2019) "A New Possibilistic Mean – Variance Model Based on the Principal Components Analysis: An Applicationon the Turkish Holding Stocks", JOURNAL OF MULTIPLE-VALUED LOGIC AND SOFT COMPUTING, 32 (0) pp. 455-476 [SCI Expanded] Link   
Bolat, M.E., Gökerik, M., Göktaş, F. (2017) "Tüketicilerin Marka Tercihlerinin Marka Farkındalığı Üzerindeki Etkisi: Cep Telefonu Sektörü Üzerine Bir Araştırma", Journal of Current Researches on Business and Economics, 7 (2) pp. 421-436 Link  
Göktaş, F., Gökerik, M. (2017) "Using Scenario Analysis in Capital Allocation", Journal of Current Researches on Business and Economics, 7 (2) pp. 269-278 Link  
Göktaş, F. (2022) "MAXIMUM LOSS AND CONDITIONAL EXPECTED VALUE ANALYSES FOR THE MULTIVARIATE QUADRATIC QUALITY LOSS FUNCTION", VI. INTERNATIONAL ICONTECH CONFERENCE ON INNOVATIVE SURVEYS IN POSITIVE SCIENCES , (Aralık 2022
Göktaş, F. (2022) "ARALIK DEĞERLİ ORTALAMA – VARYANS ANALİZİ: BİST 30 HOLDİNG HİSSELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA", VI. INTERNATIONAL ICONTECH CONFERENCE ON INNOVATIVE SURVEYS IN POSITIVE SCIENCES , (Aralık 2022
Göktaş, F. (2021) "Medyan İstatistiğinin Portföy Seçiminde Kullanılması Üzerine Bir Uygulama", 21. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması İstatistik Sempozyumu (EYİ 2021) , Online, Türkiye, (Eylül 2021
Göktaş, F., Dündar, S. (2020) "DAYANIKLI İSTATİSTİKLERİN VE SENARYO ANALİZİNİN PORTFÖY SEÇİMİ PROBLEMİNE ENTEGRE EDİLMESİ", 20. ULUSLARARASI EKONOMETRİ, YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE İSTATİSTİK SEMPOZYUMU , (Şubat 2020
Göktaş, F., Dündar, S. (2019) "Portfolio Selection with the Possibilistic Mean – Variance Model: An Application on the Borsa Istanbul", 1st International Data Science and Engineering Symposium , (Mayıs 2019
Göktaş, F., Duran, A. (2019) "Eski Olabilirlik Ortalama – Varyans Modelinin Matematiksel Analizi", 2nd Business and Organization Research (International Conference) , (Eylül 2019
Boyacı, A., Göktaş, F. (2019) "The Use of Big Data in Portfolio Selection", 2nd Business and Organization Research (International Conference) , (Eylül 2019
Göktaş, F., Dündar, S. (2019) "Olabilirlik Ortalama – Varyans Modeline Senaryo Analizinin Entegre Edilmesi", 2nd Business and Organization Research (International Conference) , (Eylül 2019
Ercan, S., Göktaş, F. (2018) "Eleştirel Düşünme ve Duygusal Zeka Kapsamında Girişimci Kişilik Özellikleri Arasındaki Önceliklerin Analitik Ağ Süreci Yöntemi İle Belirlenmesi", 2ND INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CRITICAL AND ANALYTICAL THINKING , (Nisan 2018
Tosun, M., Gökerik, M., Göktaş, F. (2017) "EFFECTIVENESS OF LOCAL ADMINISTRATIONS ON CITY MARKETING: THE CASE OF USAK PROVINCE", DMITRI YAVORINITSKI 1st INTERNATIONAL EUROPEAN CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES , (Ağustos 2017
Duran, A., Göktaş, F., Gökerik, M. (2017) "Sermaye Dağıtımında Maksimum Kaybın Kullanılması", 3rd SCF International Conference on Economics and Social Impacts of Globalization , (Ekim 2017
Gürbüz, A., Göktaş, F., Gökerik, M. (2017) "Kararsız AHP Kullanarak Stres Testlerinin Portföy Seçim Sürecine Entegre Edilmesi", 3rd SCF International Conference on Economics and Social Impacts of Globalization , (Ekim 2017
Gürbüz, A., Gökerik, M., Göktaş, F. (2017) "Üniversite Öğrencilerinin Kolayda Malları Satın Alma Kararlarında Menşe Ülke Etkisi ve Tüketici Etnosentrizminin Rolü: Karabük Üniversitesi Örneği", 3rd SCF International Conference on Economics and Social Impacts of Globalization , (Ekim 2017
Göktaş, F., Gökerik, M. (2017) "MATHEMATICAL MODELING FOR QUALITY LOSS", DMITRI YAVORINITSKI 1st INTERNATIONAL EUROPEAN CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES , (Ağustos 2017
Gökerik, M., Göktaş, F. (2017) "CONCEPTUALISATION OF ECOPRENEURSHIP AND ITS TENDENCY FOR UNIVERSITY STUDENTS IN TURKEY", DMITRI YAVORINITSKI 1st INTERNATIONAL EUROPEAN CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES , (Ağustos 2017
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
A New Possibilistic Mean – Variance Model Based on the Principal Components Analysis: An Applicationon the Turkish Holding Stocks
JOURNAL OF MULTIPLE-VALUED LOGIC AND SOFT COMPUTING
1 0 0 0 2 0 0 0 3
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Karabük Üniversitesi
2017 - 2024 9
Ahmet Duran
İstanbul Teknik Üniversitesi
2017 - 2020 5
Karabük Üniversitesi
2023 - 2024 3
Süleyman Dündar
İzmir Bakırçay Üniversitesi
2019 - 2020 3
Karabük Üniversitesi
2017 2
Karabük Üniversitesi
2019 1
Uşak Üniversitesi
2017 1
Mustafa Tosun
Uşak Üniversitesi
2017 1
Sertaç Ercan
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
2018 1
2024 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
213.
78591 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
182.
33159 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
32.
633 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78591
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 33159
YÖKSİS Bilim Alanı Nicel Karar Yöntemleri 633
Anahtar Kelimeler Yöneylem Araştırması, Çok Kıstaslı Karar Verme, Yönetsel Karar Verme Teknikleri
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 0 0 60 10 70 70 35 20 75 30
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - - 489 . 533 . 475 . 459 . 590 . 604 . 521 . 213 .
Sıra (Temel Alan İçinde) - - 391 . 462 . 413 . 384 . 498 . 528 . 444 . 182 .
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - - 85 . 107 . 76 . 67 . 101 . 113 . 84 . 32 .
Sıra (Anahtar Kelime (1)) - - 56 . 67 . 51 . 49 . 62 . 69 . 54 . 18 .
Sıra (Anahtar Kelime (2)) - - 61 . 74 . 54 . 51 . 79 . 88 . 62 . 25 .
Sıra (Anahtar Kelime (3)) - - - - - - - - - -
Toplam Yayın 0 0 8 1 5 3 3 2 5 2
Toplam Makale 0 0 2 0 1 2 2 0 5 2
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Bildiri 0 0 6 1 4 1 1 2 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 1 1 0 4 2
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 6 1 4 1 1 2 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri