img

Prof. Dr. Gökhan GÖKOĞLU

  • Mühendislik Fakültesi
  • Mekatronik Mühendisliği
  • Kontrol ve Otomasyon

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
51
Atıf
354
h-index
10
Proje
1
WoS
Yayın
48
Atıf
783
h-index
17
Scopus
Yayın
48
Atıf
785
h-index
18
Google Scholar
Yayın
49
Atıf
858
h-index
19
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Post Doktora, Türkiye, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, 2007, 2008
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Mühendisliği (Dr), 2002, 2007
Yüksek Lisans, Türkiye, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Mühendisliği (Yl) (Tezli), 2000, 2002
Lisans, Türkiye, Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü, 1995, 2000
Araştırma Alanları
Yoğun Madde Fiziği, Malzeme Fiziği, İstatistik Fizik
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Post Doktora, Türkiye, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, 2007, 2008
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Mühendisliği (Dr), 2002, 2007
Yüksek Lisans, Türkiye, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Mühendisliği (Yl) (Tezli), 2000, 2002
Lisans, Türkiye, Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü, 1995, 2000
Kayıt Yok
İngilizce, ÜDS, 85, Güz, 2007
Kayıt Yok
[UAK] Fen Bilimleri ve Matematik Fizik Yoğun Madde Fiziği
[UAK] Fen Bilimleri ve Matematik Fizik Malzeme Fiziği
[UAK] Fen Bilimleri ve Matematik Fizik İstatistik Fizik
2017-, Profesör, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Mekatronik Mühendisliği Bölümü, Fizik, Türkiye
2011-2017, Doçent, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, Fizik, Türkiye
2007-2011, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, Türkiye
2007-2008, Öğretim Görevlisi (Dr), Tam Zamanlı, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, Türkiye
2005-2006, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Universitaet Liepzig, Institut Für Theoretische Physik
2000-2007, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü, Türkiye
2011-2017, Bölüm Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
Aynur Anutgan, Yüksek Lisans, Amorf silisyum bazlı diyotlarda negatif sığa etkisi, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Ana Bilim Dalı, 2017, (Asıl Danışman)
Ulvi Kanbur, Yüksek Lisans, First principles investigation of electronic and magnetic properties of half-metallic Heusler alloys, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Ana Bilim Dalı, 2011, (Asıl Danışman)
Savaş Ağduk, Yüksek Lisans, First principles investigation of elastic and vibrational properties of magnetic shape memory alloys, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Ana Bilim Dalı, 2011, (Asıl Danışman)
2019-2020, Genel Fizik I, Lisans
2018-2019, Genel Fizik II, Lisans
2018-2019, Genel Fizik I, Lisans
2013-2014, TEORİK FİZİK YÖNTEMLERİ, Lisans
2013-2014, KATIHAL FİZİĞİ II, Lisans
2013-2014, İSTATİSTİKSEL FİZİK II, Lisans
2013-2014, KATIHAL FİZİĞİ I, Lisans
2013-2014, KATIHAL TEORİSİ I, Yüksek Lisans
2013-2014, İSTATİSTİKSEL FİZİK I, Lisans
Kayıt Yok
AMORF SİLİSYUM BAZLI DİYOTLARDA NEGATİF SIĞA ETKİSİ (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2014-2015
Kayıt Yok
Akpınar, E., Özdemir, İ., Kadıoğlu, Y., Gökoğlu, G., Aktürk, E. (2021) "Functionalization of monolayer MoS2 with transition metal oxide nanoclusters", Physica B: Condensed Matter, 619 (0) [SCI Expanded] DOI       
Görkan, T., Demirci, S., Jahangırov, S., Gökoğlu, G., Aktürk, E. (2020) "Two dimensional ruthenium carbide: structural and electronic features", PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS, 22 (27) pp. 15488-15495 [SCI Expanded] Link DOI        
Aysan, I.I., Görkan, T., Özdemir, İ., Kadıoğlu, Y., Gökoğlu, G., Aktürk, E. (2020) "Electronic structure, cohesive and magnetic properties of iridium oxide clusters adsorbed on graphene", JOURNAL OF MOLECULAR GRAPHICS MODELLING, 101 (0) p. 107726 [SCI Expanded] Link DOI        
Kadıoğlu, Y., Özdemir, İ., Aktürk, O.Ü., Gökoğlu, G., Akıncı, Ü., Aktürk, E. (2020) "Tuning the electronic structure of RhX3 (X = Cl, Br, I) nonmagnetic monolayers: effects of charge-injection and external strain", PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS, 22 (8) pp. 4561-4573 [SCI Expanded] Link DOI        
Bakır, M.Y., Ozaydin, H.D., Görkan, T., Aktürk, O.Ü., Gökoğlu, G., Aktürk, E., Çıracı, S. (2020) "Free-standing and supported phosphorene nanoflakes: Shape- and size-dependent properties", APPLIED SURFACE SCIENCE, 506 (0) p. 144756 [SCI Expanded] Link DOI       
Görkan, T., Vatansever, E., Akıncı, Ü., Gökoğlu, G., Aktürk, E., Çıracı, S. (2020) "Above Room Temperature Ferromagnetism in Gd2B2 Monolayer with High Magnetic Anisotropy", The Journal of Physical Chemistry C, 124 (23) pp. 12816-12823 [SCI Expanded] Link DOI       
Cakmak, N., Kadıoğlu, Y., Gökoğlu, G., Aktürk, O.Ü. (2020) "Functionalisation of hexagonal boron phosphide (h-BP) monolayer via atomic adsorption", Philosophical Magazine Letters, 100 (3) pp. 116-127 [SCI Expanded] Link DOI       
Görkan, T., Özdemir, İ., Bakır, M.Y., Ersan, F., Gökoğlu, G., Aktürk, E., Çıracı, S. (2019) "Novel Metallic Clathrates of Group-IV Elements and Their Compounds in a Dense Hexagonal Lattice", Journal of Physical Chemistry C, 123 (24) pp. 15330-15338 [SCI Expanded] Link DOI       
Görkan, T., Kadıoğlu, Y., Aktürk, O.Ü., Gökoğlu, G., Aktürk, E., Çıracı, S. (2019) "Mechanical and Electrical Monitoring in the Dynamics of Twisted Phosphorene Nanoflakes on 2D Monolayers", Journal of Physical Chemistry C, 123 (50) pp. 30704-30713 [SCI Expanded] Link DOI       
Erkişi, A., Gökoğlu, G. (2018) "First principles investigation of Mg7XH16 (X = Ti, Zn, Pd, and Cd) ternary hydrides for hydrogen storage applications", Materials Research Express, 5 (6) p. 65517 [SCI Expanded] Link DOI       
Kadıoğlu, Y., Gökoğlu, G., Aktürk, O.Ü. (2017) "Molecular adsorption properties of CO and H 2 O on Au-, Cu-, and Au x Cu y -doped MoS 2 monolayer", Applied Surface Science, 425 (0) pp. 246-253 [SCI Expanded] Link DOI       
Kadıoğlu, Y., Gökoğlu, G., Aktürk, O.Ü. (2017) "Effects of gold based dimers on structural and electronic properties of MoS2", Applied Surface Science, 396 (0) pp. 455-460 [SCI Expanded] Link DOI       
Gökoğlu, G., Aktürk, E. (2017) "Half metallicity and pressure-induced electronic structure of monolayer FeX2 (X = S, Se)", Materials Research Express, 4 (11) p. 116305 [SCI Expanded] Link DOI       
Ersan, F., Ozaydin, H.D., Gökoğlu, G., Aktürk, E. (2017) "Theoretical investigation of lithium adsorption, diffusion and coverage on MX 2 (M = Mo, W X = O, S, Se, Te) monolayers", Applied Surface Science, 425 (0) pp. 301-306 [SCI Expanded] Link DOI       
Ersan, F., Kadıoğlu, Y., Gökoğlu, G., Aktürk, O.Ü., Aktürk, E. (2016) "T ZrS nanoribbons structure and electronic properties", Philosophical Magazine, 96 (20) pp. 2074-2087 [SCI Expanded] Link DOI       
Erkişi, A., Gökoğlu, G., Sürücü, G., Ellialtıoğlu, M.R., Yıldırım, E.K. (2016) "First principles investigation of LaGaO3 and LaInO3 lanthanum perovskite oxides", Philosophical Magazine, 96 (19) pp. 2040-2058 [SCI Expanded] Link DOI       
Kadıoğlu, Y., Ersan, F., Gökoğlu, G., Aktürk, O.Ü., Aktürk, E. (2016) "Adsorption of alkali and alkaline earth metal atoms on stanene A first principles study", Materials Chemistry and Physics, 180 (0) pp. 326-331 [SCI Expanded] Link DOI       
Ersan, F., Arslanalp, Ö., Gökoğlu, G., Aktürk, E. (2016) "Effect of adatoms and molecules on the physical properties of platinum doped and substituted silicene A first principles investigation", Applied Surface Science, 371 (0) pp. 314-321 [SCI Expanded] Link DOI       
Ersan, F., Cahangirov, S., Gökoğlu, G., Rubio, A., Aktürk, E. (2016) "Stable monolayer honeycomb like structures of RuX2 X S Se", Physical Review B, 94 (15) [SCI Expanded] Link DOI       
Ersan, F., Akçay, A., Gökoğlu, G., Aktürk, E. (2015) "Interactions of h AlN monolayer with platinum oxygen and their clusters", Chemical Physics, 455 (0) pp. 73-80 [SCI Expanded] Link DOI       
Ersan, F., Gökoğlu, G., Aktürk, E. (2015) "Adsorption and Diffusion of Lithium on Monolayer Transition Metal Dichalcogenides MoS2 1 x Se2 Alloys", The Journal of Physical Chemistry C, 119 (51) pp. 28648-28653 [SCI Expanded] Link DOI       
Kadıoğlu, Y., Gökoğlu, G., Aktürk, O.Ü. (2015) "Adsorption of CO and O2 on AumCun clusters First principles calculations", Thin Solid Films, 579 (0) pp. 153-166 [SCI Expanded] Link DOI       
Ersan, F., Özlem, A., Gökoğlu, G., Aktürk, E. (2014) "Effects of silver adatoms on the electronic structure of silicene", Applied Surface Science, 311 (0) pp. 9-13 [SCI Expanded] Link DOI       
Erkişi, A., Yıldırım, E.K., Gökoğlu, G. (2014) "Electronic structure and magnetic properties of PbMO3 M Fe Co Ni magnetic perovskites An ab initio study", International Journal of Modern Physics B, 28 (29) p. 1450205 [SCI Expanded] Link DOI       
Ersan, F., Gökoğlu, G., Aktürk, E. (2014) "Electronic structure of BSb defective monolayers and nanoribbons", Journal of Physics: Condensed Matter, 26 (32) p. 325303 [SCI Expanded] Link DOI        
Ersan, F., Gökoğlu, G., Aktürk, E. (2014) "Bimetallic two dimensional PtAg coverage on h BN substrate First principles calculations", Applied Surface Science, 303 (0) pp. 306-311 [SCI Expanded] Link DOI       
Aktürk, E., Gökoğlu, G. (2014) "Silicon based counterpart of alpha graphyne", Physics Letters A, 378 (18) pp. 1313-1315 [SCI Expanded] Link DOI       
Gökoğlu, G., Aktürk, E. (2013) "Oxygen adsorption on honeycomb BC2N monolayers", Materials Letters, 106 (0) pp. 168-170 [SCI Expanded] Link DOI       
Gökoğlu, G. (2012) "Ab initio electronic structure of NiCoCrGa half metallic quaternary Heusler compound", Solid State Sciences, 14 (9) pp. 1273-1276 [SCI Expanded] Link DOI       
Ağduk, S., Gökoğlu, G. (2012) "High pressure elasticity and lattice dynamics of Mg2La from first principles", Journal of Alloys and Compounds, 520 (0) pp. 93-97 [SCI Expanded] Link DOI       
Ağduk, S., Gökoğlu, G. (2012) "Ab initio lattice dynamics of Ni2MnX X Sn Sb magnetic shape memory alloys", Journal of Alloys and Compounds, 511 (1) pp. 9-13 [SCI Expanded] Link DOI       
Gökoğlu, G., Yıldırım, H. (2011) "Electronic structure and surface properties of cubic perovskite oxide BaMnO3", Computational Materials Science, 50 (3) pp. 1212-1216 [SCI Expanded] Link DOI       
Kanbur, U., Gökoğlu, G. (2011) "Half-metallic magnetism of Co2CrX (X=As, Sb) Heusler compounds: An ab initio study", Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 323 (9) pp. 1156-1160 [SCI Expanded] Link DOI       
Ağduk, S., Gökoğlu, G. (2011) "First principles study of elastic and vibrational properties of Ni2MnIn magnetic shape memory alloys", The European Physical Journal B, 79 (4) pp. 509-514 [SCI Expanded] Link DOI       
Yıldırım, H., Ağduk, S., Gökoğlu, G. (2011) "Electronic structure of antiferromagnetic PbCrO3 001 surfaces", Journal of Alloys and Compounds, 509 (38) pp. 9284-9288 [SCI Expanded] Link DOI       
Gökoğlu, G., Gülseren, O. (2010) "Electronic structure of half metallic ferromagnet Co2MnSi at high pressure", The European Physical Journal B, 76 (2) pp. 321-326 [SCI Expanded] Link DOI       
Gökoğlu, G. (2010) "First principles vibrational dynamics of magnesium telluride", Journal of Physics and Chemistry of Solids, 71 (9) pp. 1388-1392 [SCI Expanded] Link DOI       
Gökoğlu, G. (2010) "First principles electronic structure calculations of Co2CrBi Heusler system", Physica B: Condensed Matter, 405 (9) pp. 2162-2165 [SCI Expanded] Link DOI       
Gökoğlu, G., Durandurdu, M., Gülseren, O. (2009) "First principles study of structural phase stability of wide gap semiconductors MgTe MgS and MgSe", Computational Materials Science, 47 (2) pp. 593-598 [SCI Expanded] Link DOI       
Gökoğlu, G. (2009) "Theoretical investigation of zincblende AlSb and GaSb compounds", Journal of Alloys and Compounds, 478 (1) pp. 653-656 [SCI Expanded] Link DOI       
Gökoğlu, G., Çelik, T. (2008) "Secondary structure prediction of beta-hairpin peptide tryptophan zipper-I", Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 387 (14) pp. 3537-3545 [SCI Expanded] Link DOI       
Gökoğlu, G. (2008) "First principles study of barium chalcogenides", Journal of Physics and Chemistry of Solids, 69 (11) pp. 2924-2927 [SCI Expanded] Link DOI       
Gökoğlu, G., Erkişi, A. (2008) "Lattice dynamics and elastic properties of lanthanum monopnictides", Solid State Communications, 147 (5) pp. 221-225 [SCI Expanded] Link DOI       
Gökoğlu, G., Çelik, T. (2007) "ALPHA-HELIX FORMATION IN C-PEPTIDE RNASE-A INVESTIGATED BY PARALLEL TEMPERING SIMULATIONS", International Journal of Modern Physics C, 18 (1) pp. 91-98 [SCI Expanded] Link DOI       
Gökoğlu, G., Bachmann, M., Çelik, T., Janke, W. (2006) "Structural properties of small semiconductor-binding synthetic peptides", Physical Review E, 74 (4) p. 41802 [SCI Expanded] Link DOI        
Gökoğlu, G., Çelik, T. (2006) "CONFORMATION AND PHASE TRANSITION OF POLY-GLUTAMINE", International Journal of Modern Physics C, 17 (2) pp. 235-246 [SCI Expanded] Link DOI       
Gökoğlu, G., Olğar, H., Aktürk, E., Çelik, T. (2005) "SOLVATION EFFECTS ON FREE ENERGY SURFACE OF POLYALANINE", International Journal of Modern Physics C, 16 (9) pp. 1489-1496 [SCI Expanded] Link DOI       
Gökoğlu, G., Olğar, H., Çelik, T. (2005) "CONFORMATIONAL ANALYSIS OF POLYALANYL CHAINS", International Journal of Modern Physics C, 16 (3) pp. 455-463 [SCI Expanded] Link DOI       
Erkişi, A., Sürücü, G., Ellialtıoğlu, M.R., Gökoğlu, G., Yıldırım, E.K. (2015) "THE INVESTIGATION OF THE STRUCTURAL MECHANICAL ELECTRONIC OPTICAL AND VIBRATIONAL PROPERTIES OF LAMO3 M Ga AND In LANTHANIUM PEROVSKITE OXIDES WITHIN DENSITYFUNCTIONAL THEORY", 9th International Physics Conference of the Balkan Physical Union , (Ağustos 2015
GÖKOĞLU, G. (2006) "Multicanonical Simulations of Synthetic Peptides", İstanbul 13. Statistical Physics Days , İstanbul, Türkiye, (Temmuz 2006)
GÖKOĞLU, G. (2005) "Structural Properties of Semiconductor Binding Synthetic Petides", CompPhys'05 6th NTZ Workshop on Computational Physics , Leipzig, Almanya, (Aralık 2005)
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS, 0
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) PHYSICA B, 0
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL B, 0
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, 0
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) JOURNAL OF PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLIDS, 0
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE, 0
Üye, American Physical Society, 2010-
Üye, European Physical Society, 2009-
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Adsorption and Diffusion of Lithium on Monolayer Transition Metal Dichalcogenides MoS2 1 x Se2 Alloys
The Journal of Physical Chemistry C
66 0 0 0 0 0 0 0 66
2
Theoretical investigation of lithium adsorption, diffusion and coverage on MX 2 (M = Mo, W X = O, S, Se, Te) monolayers
Applied Surface Science
35 0 0 0 0 0 0 0 35
3
Ab initio electronic structure of NiCoCrGa half metallic quaternary Heusler compound
Solid State Sciences
27 0 0 0 0 2 0 0 29
4
Adsorption of alkali and alkaline earth metal atoms on stanene A first principles study
Materials Chemistry and Physics
28 0 0 0 0 0 0 0 28
5
Effect of adatoms and molecules on the physical properties of platinum doped and substituted silicene A first principles investigation
Applied Surface Science
20 0 0 0 0 0 0 0 20
6
First principles study of structural phase stability of wide gap semiconductors MgTe MgS and MgSe
Computational Materials Science
19 0 0 0 0 0 0 0 19
7
Effects of silver adatoms on the electronic structure of silicene
Applied Surface Science
15 0 0 0 0 0 0 0 15
8
Stable monolayer honeycomb like structures of RuX2 X S Se
Physical Review B
13 0 0 0 0 0 0 0 13
9
Ab initio lattice dynamics of Ni2MnX X Sn Sb magnetic shape memory alloys
Journal of Alloys and Compounds
11 0 0 0 0 0 0 0 11
10
Molecular adsorption properties of CO and H 2 O on Au-, Cu-, and Au x Cu y -doped MoS 2 monolayer
Applied Surface Science
10 0 0 0 0 0 0 0 10
11
Above Room Temperature Ferromagnetism in Gd2B2 Monolayer with High Magnetic Anisotropy
The Journal of Physical Chemistry C
10 0 0 0 0 0 0 0 10
12
First principles study of barium chalcogenides
Journal of Physics and Chemistry of Solids
8 0 0 0 0 0 0 0 8
13
Half-metallic magnetism of Co2CrX (X=As, Sb) Heusler compounds: An ab initio study
Journal of Magnetism and Magnetic Materials
8 0 0 0 0 0 0 0 8
14
Lattice dynamics and elastic properties of lanthanum monopnictides
Solid State Communications
7 0 0 0 0 0 0 0 7
15
Electronic structure of half metallic ferromagnet Co2MnSi at high pressure
The European Physical Journal B
7 0 0 0 0 0 0 0 7
16
Bimetallic two dimensional PtAg coverage on h BN substrate First principles calculations
Applied Surface Science
7 0 0 0 0 0 0 0 7
17
First principles study of elastic and vibrational properties of Ni2MnIn magnetic shape memory alloys
The European Physical Journal B
7 0 0 0 0 0 0 0 7
18
Interactions of h AlN monolayer with platinum oxygen and their clusters
Chemical Physics
6 0 0 0 0 0 0 0 6
19
Electronic structure and surface properties of cubic perovskite oxide BaMnO3
Computational Materials Science
6 0 0 0 0 0 0 0 6
20
Electronic structure of BSb defective monolayers and nanoribbons
Journal of Physics: Condensed Matter
6 0 0 0 0 0 0 0 6
21
Electronic structure and magnetic properties of PbMO3 M Fe Co Ni magnetic perovskites An ab initio study
International Journal of Modern Physics B
6 0 0 0 0 0 0 0 6
22
Theoretical investigation of zincblende AlSb and GaSb compounds
Journal of Alloys and Compounds
5 0 0 0 0 0 0 0 5
23
Effects of gold based dimers on structural and electronic properties of MoS2
Applied Surface Science
4 0 0 0 0 0 0 0 4
24
First principles investigation of LaGaO3 and LaInO3 lanthanum perovskite oxides
Philosophical Magazine
4 0 0 0 0 0 0 0 4
25
T ZrS nanoribbons structure and electronic properties
Philosophical Magazine
3 0 0 0 0 0 0 0 3
26
Structural properties of small semiconductor-binding synthetic peptides
Physical Review E
3 0 0 0 0 0 0 0 3
27
High pressure elasticity and lattice dynamics of Mg2La from first principles
Journal of Alloys and Compounds
3 0 0 0 0 0 0 0 3
28
Electronic structure of antiferromagnetic PbCrO3 001 surfaces
Journal of Alloys and Compounds
1 0 0 0 0 0 0 0 1
29
Adsorption of CO and O2 on AumCun clusters First principles calculations
Thin Solid Films
1 0 0 0 0 0 0 0 1
30
First principles vibrational dynamics of magnesium telluride
Journal of Physics and Chemistry of Solids
1 0 0 0 0 0 0 0 1
31
Tuning the electronic structure of RhX3 (X = Cl, Br, I) nonmagnetic monolayers: effects of charge-injection and external strain
PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS
1 0 0 0 0 0 0 0 1
32
First principles electronic structure calculations of Co2CrBi Heusler system
Physica B: Condensed Matter
1 0 0 0 0 0 0 0 1
33
First principles investigation of Mg7XH16 (X = Ti, Zn, Pd, and Cd) ternary hydrides for hydrogen storage applications
Materials Research Express
1 0 0 0 0 0 0 0 1
34
Novel Metallic Clathrates of Group-IV Elements and Their Compounds in a Dense Hexagonal Lattice
Journal of Physical Chemistry C
1 0 0 0 0 0 0 0 1
35
Silicon based counterpart of alpha graphyne
Physics Letters A
1 0 0 0 0 0 0 0 1
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Ethem Aktürk
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
2005 - 2021 22
Fatih Ersan
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
2014 - 2019 11
Yelda Kadıoğlu
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
2015 - 2021 10
Olcay Üzengi Aktürk
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
2015 - 2020 9
Tarık Çelik
-
2005 - 2008 6
Taylan Görkan
-
2019 - 2020 6
Aytaç Erkişi
Hacettepe Üniversitesi
2008 - 2018 5
Karabük Üniversitesi
2011 - 2012 4
Salim Çıracı
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
2019 - 2020 4
İlkay Özdemir
-
2019 - 2021 4
Erdem Kamil Yıldırım
Kırıkkale Üniversitesi
2014 - 2016 3
Karabük Üniversitesi
2011 2
Ümit Akıncı
Dokuz Eylül Üniversitesi
2020 2
Gökhan Sürücü
Ahi Evran Üniversitesi
2015 - 2016 2
Handan Olğar
Ankara Üniversitesi
2005 2
Oğuz Gülseren
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
2009 - 2010 2
Mehmet Recai Ellialtıoğlu
Hacettepe Üniversitesi
2015 - 2016 2
Hediye Duygu Ozaydin
-
2017 - 2020 2
Mustafa Yağız Bakır
-
2019 - 2020 2
Karabük Üniversitesi
2011 1
Salih Demirci
Kırıkkale Üniversitesi
2020 1
Erol Vatansever
Dokuz Eylül Üniversitesi
2020 1
Eşe Akpınar
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
2021 1
Murat Durandurdu
Abdullah Gül Üniversitesi
2009 1
Seymur Jahangırov
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
2020 1
Angel Rubio
-
2016 1
Arslanalp Özlem
-
2014 1
Aynur Akçay
-
2015 1
Işıl Ilgaz Aysan
-
2020 1
Michael Bachmann
-
2006 1
Nergül Cakmak
-
2020 1
Özlem Arslanalp
-
2016 1
Seymur Cahangirov
-
2016 1
Wolfhard Janke
-
2006 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Fen ve Mühendislik 50799
YÖKSİS Temel Alan Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı 12887
YÖKSİS Bilim Alanı Fizik 2803
Anahtar Kelimeler Yoğun Madde Fiziği, Malzeme Fiziği, İstatistik Fizik
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 154 250 200 50 100 300 50 0 0 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 515 . 413 . 513 . 622 . 560 . 325 . 624 . - - -
Sıra (Temel Alan İçinde) 397 . 289 . 370 . 467 . 396 . 202 . 429 . - - -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 202 . 131 . 160 . 244 . 210 . 94 . 190 . - - -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 114 . 68 . 87 . 149 . 124 . 45 . 121 . - - -
Sıra (Anahtar Kelime (2)) 88 . 58 . 72 . 122 . 108 . 46 . 101 . - - -
Sıra (Anahtar Kelime (3)) 17 . 9 . 15 . 29 . 21 . 5 . 24 . - - -
Toplam Yayın 4 5 4 1 2 6 1 0 0 0
Toplam Makale 3 5 4 1 2 6 1 0 0 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Bildiri 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (SCI) 3 5 4 1 2 6 1 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri