img

Prof. Dr. Gülay GÜNAY

  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  • Sosyal Hizmet
  • Sosyal Hizmet

Genel Bilgiler

Alınan Eğitimler
Lisans, Türkiye, Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü, 1992, 1996
Yüksek Lisans, Türkiye, Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü, 1997, 2000
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü, 2000, 2006
Araştırma Alanları
Sağlık Sosyolojisi, Toplumsal Cinsiyet, Aile Sosyolojisi
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü, 2000, 2006
Yüksek Lisans, Türkiye, Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü, 1997, 2000
Lisans, Türkiye, Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü, 1992, 1996
İngilizce, ÜDS, 78, Bahar, 2007
Kayıt Yok
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Sosyal Hizmet Sağlık Sosyolojisi
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Sosyal Hizmet Toplumsal Cinsiyet
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Sosyal Hizmet Aile Sosyolojisi
2018-, Profesör, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü, Sosyal Hizmet, Türkiye
2012-, Doçent, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü, Sosyal Hizmet, Türkiye
2009-, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Türkiye
1996-2006, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü, Türkiye
2013-, Bölüm Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2011-2013, Anabilim Dalı Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2011-2013, Bölüm Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
Gamze İsmailoğlu, Yüksek Lisans, Sosyal Görünüş Kaygısının Romantik İlişkilerdeki Yakınlık Düzeyi, Kıskançlık Durumu ve Mizojinik Tut, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sosyal Hizmet Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Çağla Abdan, Yüksek Lisans, KRONİK HASTALIK TANISI ALAN BİREY VE YAKINLARINDA DEPRESYON VE AİLE İÇİ ROL DEĞİŞİMİ, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sosyal Hizmet Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Yasemin Aybar, Yüksek Lisans, TÜRKİYE VE ALMANYA'DA KADININ KORUNMASINA YÖNELİK SOSYAL POLİTİKA UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sosyal Hizmet Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Eda Sancar, Yüksek Lisans, COVID-19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE AİLE YAŞAM DOYUMU ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sosyal Hizmet Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Fadime Afra Eraslan, Yüksek Lisans, Şefkat Yorgunluğu ve Tükenmişliğin Sosyal Çalışma Görevlilerinin Aile Yaşantısına Etkisi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sosyal Hizmet Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Suhaıla Salem A. Fannes, Yüksek Lisans, Women's perceptions of domestic violence in Libya, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sosyal Hizmet Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Eda Sıdıka Buluş, Yüksek Lisans, İleri Yaşlarda Toplumsal Statü Algısı, Sosyal Riskler, Sosyal Destek Algısı ve Yaşam Refahı: Çocuklu, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sosyal Hizmet Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Ebrar Aydoğan, Yüksek Lisans, YAŞLI BİREYLERİN SOSYAL MEDYA KULLANIMI, YAŞAM DOYUMU, YALNIZLIK DÜZEYLERİ VE ALGILANAN SOSYAL DESTE, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sosyal Hizmet Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Ayşen Alış, Yüksek Lisans, Alkol ve/veya Madde Bağımlısı Bireylerin Algıladıkları Sosyal Destek, Yalnızlık ve Sosyal Uyum Düzey, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Burcu Çetinkaya Kırıkoğlu, Yüksek Lisans, İşsizliğin hane halkı finansal davranışları üzerine etkisinin incelenmesi: Karabük ili örneği, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Hidayet Güneş, Yüksek Lisans, Bireylerin bireysel emeklilik sistemine yönelik tutum ve davranışları: Karabük ilinde bir alan araşt, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı, 2015, (Asıl Danışman)
Nuh Kurt, Yüksek Lisans, İktisadi açıdan Türkiye'de toplu yapı yönetimi kavramı, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı, 2015, (Asıl Danışman)
Burcu Savaş, Yüksek Lisans, Tüketici - tüketici etkileşiminin, tüketici satın alma kararları ve memnuniyet düzeylerine etkisi: K, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı, 2015, (Asıl Danışman)
2017-2018, ENM – 245 Endüstri İlişkileri, Lisans
2017-2018, SHB – 419 Sosyal Hizmet Saha Uygulaması, Lisans
2017-2018, SHB – 403 Sosyal Hizmet Uygulamalı Araştırma, Lisans
2017-2018, SHB – 321 Kadınlarla Sosyal Hizmet, Lisans
2017-2018, SHB – 313 Yaşlılarla Sosyal Hizmet, Lisans
2017-2018, SHB – 303 Sosyal Politika ve Planlama, Lisans
2017-2018, İSTATİSTİK I, Lisans
2013-2014, Feminist İktisat, Yüksek Lisans
2013-2014, Sosyal Hizmetlerde Ortam İncelemleri, Lisans
2013-2014, Sosyal Hizmetlerde Ortam İncelemleri, Lisans
2013-2014, İşletme Bilgisi, Lisans
2013-2014, İstatistik I, Lisans
2013-2014, Tüketici Teorisi, Yüksek Lisans
2013-2014, İleri İstatistik, Yüksek Lisans
2013-2014, Davranış Bilimleri, Lisans
2013-2014, İstatistik II, Lisans
2013-2014, Endüstri İlişkileri, Lisans
2012-2013, Endüstri İlişkileri, Lisans
2012-2013, Tüketici Teorisi, Yüksek Lisans
2012-2013, İleri İstatistik, Yüksek Lisans
2012-2013, Davranış Bilimleri, Lisans
Kayıt Yok
Şefkat Yorgunluğu ve Tükenmişliğin Sosyal Çalışma Görevlilerinin Aile Yaşantısına Etkisi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2020-2022
İLERİ YAŞLARDA SOSYAL YAŞAM VE YAŞLI REFAHI: EBEVEYN OLMAYAN YAŞLILARIN DENEYİMİ (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2020-2022
An Investigation of Effects of Personality Traits on Social Desirability of Social Work Students (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2018-2018
An Investigation of Employees' Knowledge and Behaviors of Occupational Disease (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2018
Kadınların Kadın Sığınmaevi Sonrası Yaşama Uyum Süreçleri ve Sosyal Hizmet Gereksinimleri (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2017
TOPLUMSAL CİNSİYET BAĞLAMINDA MİZOJİNİ ALGISI: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2019
TÜKETİCİ-TÜKETİCİ İLİŞKİLERİMİN TÜKETİCİ SATIN ALMA KARARLARINA VE TATMİNİNE ETKİSİ (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2014-2015
Tüketici Tüketici Etkileşiminin Tüketici Satın Alma Kararları ve Memnuniyet Düzeylerine Etkisi Kastamonu İli Örneği (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2014-2015
BİREYLERİN EMEKLİLİĞE İLİŞKİN TUTUMLARI BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE YÖNELİK DAVRANIŞLARI: KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE BEKLENTİLERİNİN İNCELENMESİ (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2013-2015
Bireylerin Bireysel Emeklilik Sistemine Yönelik Tutum Ve Davranışları Karabük İlinde Bir Alan Araştırması (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2013-2015
TR81 2011 DFD 01 4 Demir Çelik Sektörü Mevcut Durum Analizi (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı
Kayıt Yok
Yıldırım, B., Baydar, V., Günay, G., Kılıç, C. (2021) "An investigation of the relationship between social media addiction with altruism and egocentrism.", Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 56 (3) pp. 1576-1596 [TR Dizin] Link DOI  
Yıldırım, B., Baydar, V., Günay, G., Kılıç, C. (2021) "An Investigation of the Relationship Between Social Media Addiction with Altruism and Egocentrism", 3. Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 56 (3) pp. 1576-1595 [TR Dizin] Link DOI  
Kalınkara, V., Günay, G., Boylu, A.A., Şahin, H., Arpaci, F., Ay, F., Başıbüyük, G.Ö., Kalaycı, I., Kılıç, C., Salman, M., Artan, T. (2019) "Farklı alanlarda öğrenim gören üniversite öğrencilerinin yaşlı ayrımcılığına yönelik tutumlarının belirlenmesi", Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, 12 (2) pp. 73-83 Link  
Boylu, A.A., Günay, G., Ersoy, A.F. (2019) "Üniversite Öğrencilerinde Algılanan Sosyal Desteğin Yalnızlık Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi.", Sosyoekonomi, 27 (0) pp. 211-221 [TR Dizin] Link DOI  
Günay, G., Ersoy, A.F., Boylu, A.A., Kılıç, C. (2019) "GÖÇMENLERE YÖNELİK OLUMSUZ TUTUM ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE GEÇERLİLİK GÜVENİRLİĞİ", 3. Sektör Sosyal Ekonomi, 54 (4) pp. 1827-1843 [TR Dizin] Link DOI  
Baydar, V., Kılıç, C., Serpen, A.S., Günay, G. (2019) "Kadın Düşmanlığı Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması", Fe Dergi, 11 (2) pp. 65-77 [TR Dizin]  
Kılıç, C., Şahin, H., Günay, G. (2019) "Anlamlı Etkinliklere Katılım Ölçeğinin Psikometrik Özellikleri: Türkiye’de İleri Yaş Örneklemi Üzerine Bir Çalışma", Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 62 (0) pp. 351-371 [TR Dizin]  
Kılıç, C., Boylu, A.A., Günay, G. (2019) "Bilinçli Tüketim Davranışlarını Etkileyen Sosyo-Ekonomik Faktörlerin İncelenmesi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma", Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, (0) [TR Dizin]  
Günay, G., Ersoy, A.F., Özduran, O.A. (2019) "DIVORCE AS A SOCIAL PROBLEMS AND IT’S CAUSES: FAMILY COURT EXAMINATIONS FROM KARABUK SAMPLE", Türk Uygulamalı Sosyal Hizmet Dergisi, 1 (2) pp. 48-55  
Günay, G., Boylu, A.A., Ersoy, A.F. (2018) "Aging and older adults from the primary school age children perspective", The Journal of Academic Social Science, 6 (84) pp. 8-22  
Boylu, A.A., Günay, G. (2018) "Yaşlı bireylerde algılanan sosyal desteğin yaşam doyumu üzerine etkisi", İnsan ve Toplum Bilimleri araştırmaları Dergisi, (0)  
Günay, G., Ersoy, A.F., Boylu, A.A. (2018) "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL KIRILGANLIKLARI İLE BENLİK SAYGISI ARASINDAKI İLİŞKİNİN İNCELENMESİ", Üçüncü sektör sosyal ekonomi, 53 (3) pp. 1177-1186 [TR Dizin] Link DOI  
Boylu, A.A., Günay, G. (2017) "Do Families Attitudes And Behaviors Support Sustainable Water Consumption", European Journal of Sustainable Development, 6 (4) pp. 115-125 [ESCI] DOI  
Boylu, A.A., Günay, G. (2017) "Life Satisfaction and Quality of Life Among The Elderly: Moderating Effect of Activities of Daily Living", Turkish Journal of Geriatrics, (0) [SSCI]  
Aksoy, A., Günay, G. (2017) "YAŞLILARIN BARINMA İHTİYACINA ALTERNATİF OLARAK SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞLI KÖYLERİ", Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7 (2) pp. 1-19 Link  
Yıldırım, M., Bayram, F., Oğuz, A., Günay, G. (2017) "Financial Literacy Level of Individuals and Its Relationships to Demographic Variables", Mediterranean Journal of Social Sciences, 8 (3) pp. 19-26 Link DOI  
Zengin, O., Günay, G., Ersoy, A.F. (2017) "SOSYAL HİZMET ÖĞRENCİLERİNDE BENLİK SAYGISI VE BAŞ ETME STİLLERİNİN SOSYAL KAYGI", The Journal of Academic Social Science Studies, 6 (59) pp. 255-268 Link DOI  
Boylu, A.A., Günay, G., Doğan, N. (2016) "Katılım Engelleri Ölçeği Genel KEÖ G Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5 (1) pp. 9-27 Link  
Günay, G., Savaş, B. (2016) "Tüketici Tüketici Etkileşiminin Tüketicilerin Satın Alma Sonrası Memnuniyet Düzeyleri Üzerine Etkisi", Üçüncü Sektör Ekonomi, 51 (2) pp. 47-78 [TR Dizin] Link  
Boylu, A.A., Günay, G., Doğan, N. (2016) "Katılım Engelleri Ölçeği Genel KEÖ G Türkçe FormununGeçerlik ve Güvenirlik Çalışması", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, (0)  
Günay, G., Boylu, A.A. (2015) "The Effect of Women’s Decision Making Styles on Sustainable Consumption Behaviours", Academic Journal of Interdisciplinary Studies, 3 (3) pp. 288-294 Link  
Güneş, H., Günay, G., Boylu, A.A. (2015) "Retirement Planning Behaviour of Adults A Sample from Turkey", International Journal of Multidisciplinary Thought, 5 (2) pp. 49-58 Link  
Boylu, A.A., Günay, G. (2015) "Assessment of Adult Attitudes toward Continuing Educatıon with a Turkish Sample", International Journal of Arts & Sciences, 8 (4) pp. 57-70 Link  
Günay, G., Güneş, H. (2015) "Bireysel Emeklilik Sistemi Ve Türkiye Değerlendirmesi", Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 19 (3) pp. 245-266  
Günay, G., Boylu, A.A., Bener, Ö. (2014) "Ev Kadınlarının Sosyal Güvenlik Sistemine İlişkin Görüşleri", Sosyal Güvenlik Dergisi, 4 (1) pp. 35-58 Link  
Günay, G., Boylu, A.A., Bener, Ö. (2013) "An Examination of Factors Affecting Economic Statusand Finances Satisfaction of Families A Comparisonof Metropolitan and Rural Areas", Socail İndicators Research, 114 (3) pp. 10-47 [SSCI] Link DOI  
Günay, G. (2013) "Emekliliği Planlama Süreci Ölçeğinin Türkçe Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması Karabük Üniversitesi Örneği", Turkish Journal of Geriatrics-Turk Geriatri Dergisi, 16 (1) pp. 84-94 [SCI Expanded]  
Bener, Ö., Günay, G. (2013) "Gençlerin Evlilik ve Aile Yaşamına İlişkin Tutumları.", Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3 (1) pp. 1-16  
Günay, G. (2012) "Yeni Teknolojilerin Gençlerin Satın Alma Eğilimleri Üzerine Etkisi", Akademik Bakış, 2012 (29) pp. 1-20  
Günay, G., Bener, Ö. (2011) "Kadınların Toplumsal Cinsiyet Rolleri Çerçevesinde Aile İçi Yaşamı Algılama Biçimleri", Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 15 (3) pp. 157-171 Link  
Günay, G., Bener, Ö. (2008) "Status of Individuals Planning to Prepare for Retirement in Turkey", educational gerentology, 34 (2) pp. 148-161 [SSCI] Link DOI  
Günay, G., Boylu, A.A. (2022) "Kadına Yönelik Tutum Ölçeğinin (KYTO) Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması", World Women Conference IV. , (pp. 614-630), Delhi, Hindistan, (Mart 2022
Günay, G., Boylu, A.A., Ersoy, A.F. (2022) "Pandemi Sürecinde Değişen Tüketici İhtiyaçları ve Satın Alma Davranışlarının İncelenmesi", XIV.MİLLETLERARASI TÜRK KOOPERATİFÇİLİK KONGRESİ , (pp. 176-189), Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, (Ekim 2022
Günay, G., Boylu, A.A., Kılıç, C. (2019) "Yaşlanma Algıları Ölçeği Kısa Formunun Türkçe Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi: Yaşlılar Üzerine Bir Çalışma", II. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Kongresi , (Aralık 2019
Günay, G., Ersoy, A.F., Boylu, A.A. (2019) "Ev Kadınlarının Kooperatif ve Kadın Kooperatifçiliğine İlişkin Görüşleri", 23. MİLLETLERARASI TÜRK KOOPERATİFÇİLİK KONGRESİ , Kiev, Ukrayna, (Kasım 2019
Günay, G., Boylu, A.A., Kılıç, C. (2019) "Sürdürülebilirlik Kavramına İlişkin Metaforik Algılar", II.International Black Sea Coastline Countries Symposium , (Ağustos 2019
Kılıç, C., Ersoy, A.F., Günay, G., Boylu, A.A. (2019) "Sınav Kaygısı İle Belirsizliğe Tahammülsüzlük Arasındaki İlişkide Yaşam Doyumunun Düzenleyici Rolü: KPSS Adayları Üzerine Bir Çalışma", 4. Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, , (pp. 238-249), Türkistan, (Kasım 2019
Kılıç, C., Boylu, A.A., Günay, G. (2019) "Trafikte Kadınlara Yönelik Tutum ve Davranışlar", II.International Black Sea Coastline Countries Symposium , (Ağustos 2019
Ersoy, A.F., Günay, G., Boylu, A.A. (2019) "GÖÇMENLERE YÖNELİK OLUMSUZ TUTUM ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI", 23. MİLLETLERARASI TÜRK KOOPERATİFÇİLİK KONGRESİ , (pp. 67-69), Kiev, Ukrayna, (Aralık 2019
Boylu, A.A., Ersoy, A.F., Kılıç, C., Günay, G. (2019) "Bireylerin Çocuklara Yönelik Aile İçi Şiddetin Yaygınlığına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi", 4. Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, , (pp. 35-45), Türkistan, Kazakistan, (Kasım 2019
Kalınkara, V., Günay, G., Boylu, A.A., Şahin, H., Ay, F., Başıbüyük, G.Ö., Kalaycı, I., Kılıç, C., Salman, M., Artan, T. (2019) "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YAŞLI AYRIMCILIĞI TUTUMLARININ BELİRLENMESİ", 10.Ulusal Yaşlılık Kongresi: Yaşlı Bakımı , (pp. 35-36), Denizli, Türkiye, (Nisan 2019
Kalınkara, V., Günay, G., Kılıç, C., Kacar, N., Kalaycı, I. (2019) "ALGILANAN AİLE DESTEĞİ VE YAŞLILARIN GÜNLÜK YAŞAM ETKİNLİKLERİ", 10.ULUSAL YAŞLILIK KONGRESİ: Yaşlı Bakımı , (pp. 6), Denizli, Türkiye, (Nisan 2019
Günay, G., Boylu, A.A., Bozkurt, Y. (2018) "Kadınların Toplumsal Cinsiyet Algısının Kadınların Çalışmasına İlişkin Tutumları Üzerindeki Etkisi", I. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Kongresi , (pp. 384-397), Antalya/Alanya, Türkiye, (Aralık 2018
Günay, G., Yıldırım, M., Bayram, F., Oğuz, A. (2018) "INDIVIDUALS’ FINANCIAL BEHAVIOR AND FINANCIAL BEHAVIORS EFFECTS ON FINANCIAL SATISFACTION LEVELS", XV. European Conference on Social and Behavioral Sciences , (pp. 72), Aydın, Türkiye, (Mart 2018
Günay, G., Şahin, H., Boylu, A.A. (2018) "Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Kişiliklerinin Sosyal İstenirlik Düzeyleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi", 7. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi , Bakü, Azerbaycan, (Aralık 2018
Boylu, A.A., Günay, G., Şahin, H. (2018) "The relationship between demographics and deterrents to participation in lifelong education", IV. Uluslararası Multidisipliner Sempozyumu , (Eylül 2018
Boylu, A.A., Günay, G., Ersoy, A.F. (2018) "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE ALGILANAN SOSYAL DESTEĞİN YALNIZLIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ", uluslarası kültür ve bilim kongresi , (Ağustos 2018
Boylu, A.A., Günay, G., Şahin, H. (2018) "The Relationship Between Demographics and Deterrents to Participation Lifelong Education", International Symposium on Multidisciplinary Studies , (pp. 845-855), Paris, Fransa, (Eylül 2018
Günay, G., Çelik, B.S., Boylu, A.A. (2018) "Finansal Okuryazarlık Düzeyinin Finansal Memnuniyet Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: Kadınlar Üzerine Bir Araştırma", 7. Uluslararası Çin’den Adriyatik’xxe Sosyal Bilimler Kongresi , (Aralık 2018
Günay, G., Yıldırım, M., Bayram, F., Oğuz, A. (2018) "Individuals’xxs Financial Behavior and Financial Behaviors Effects on Financial Satisfaction Levels", XV. European Conference on Social and Behavioral Sciences , (pp. 72), Muğla, Türkiye, (Şubat 2018
Ersoy, A.F., Günay, G. (2018) "Bir Sosyal Sorun Olarak Yoksulluk: Üniversite Öğrencilerinin Yoksulluğa ilişkin Algıları", VII. Uluslararası Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Kongreler Serisi , (Mart 2018
Boylu, A.A., Günay, G., Ersoy, A.F. (2018) "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM TARZI ALGILARININ BELİRLENMESİ", uluslararası kültür ve bilim kongresi , (Ağustos 2018
Günay, G., Boylu, A.A., Şahin, H. (2018) "Yaşam Boyu Öğrenime Katılım Engelleri ve Sosyo-Demografik Değişkenler Arası İlişki", IV. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Sempozyumu , Paris, Fransa, (Mayıs 2018
Zengin, O., Günay, G., Ersoy, A.F. (2017) "Sosyal Hizmet Öğrencilerinde Benlik Saygısı ve Başetme Stillerinin Sosyal Kaygı ve Sosyal Kaçınma Düzeyleri Üzerinde Etkisi", Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi (ICPESS) , (pp. 249-250), Saraybosna, Bosna Hersek, (Mayıs 2017
Güneş, H., Günay, G., Boylu, A.A. (2017) "Individuals’ Behavior Towards the Individual Retirement Accounts", Scientific Cooperation for the Future in Economics and Administrative Sciences International Conference , (Eylül 2017
Aksoy, A., Günay, G. (2017) "SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAPSAMINDA YAŞLILARIN BARINMA İHTİYACINA ALTERNATİF OLARAK YAŞLI EMEKLİLİK KÖYLERİ", 9. Ulusal Yaşlılık Kongresi , Kırşehir, Türkiye, (Mayıs 2017
Yıldırım, M., Bayram, F., Oğuz, A., Günay, G. (2017) "Determination of the Individual Level of Financial Literacy: A Study in Kardemir Inc.", 3rd Iron and Steel Symposium(UDCS’17 , Karabük, Türkiye, (Nisan 2017
Günay, G. (2017) "Şiddet Mağduru Kadınların Sosyal Yaşama Uyum Süreçleri ve Sosyal Hizmet Gereksinimleri.", 2st International Conference on Scientific Cooperation for the Future in the Social Sciences. , (pp. 16), Selanik, Yunanistan, (Aralık 2017
Boylu, A.A., Günay, G. (2017) "Do Families Attitudes and Behaviors Support Sustainable Water Consumption", 5th International Conference on Sustainable Development , (Eylül 2017
Günay, G., Günay, M. (2017) "An Investigation of Employees’xx Knowledge and Behaviors of Occupational Disease.", IV. International Multidisciplinary Congress of Eurasia (IMCOFE’17) , (pp. 288-299), Roma, (Kasım 2017
Ersoy, A.F., Günay, G., Ersoy, Y. (2017) "Üniversite Öğrencilerinin Geleceğe Yönelik İşsizlik Kaygısı: Sosyal Hizmet Perspektifinden Bir Değerlendirme", Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi 19-22 May, 2017 Sarajevo-BOSNIA HERZEGOVINA , (pp. 250-251), Saraybosna, Bosna Hersek, (Mayıs 2017
Bozkurt, Y., Günay, G. (2017) "Umemploylement Benefits Applications as a Part of the Social Policies: Evaluation of Germany and Turkey", ınternational Congress on Turkish World Social Sciences Research , Arnavutluk, (Ekim 2017
Günay, G., Oğuz, A., Bayram, F., Yıldırım, M. (2017) "A Study on the Financial Behaviour of Kardemir Inc. Employeer", 3rd Iron and Steel Symposium(UDCS’17)3-5April 2017 , (pp. 408-413), Karabük, Türkiye, (Nisan 2017
Savaş, B., Günay, G. (2017) "Kadınların Gözünden: Kadınların İstihdama Katılamama Nedenleri.", European Union Relations, Economics, Finance and Econometrics (EUREFE’17) Uluslararası Konferansı , (pp. 180-196), Aydın, Türkiye, (Ekim 2017
Günay, G., Boylu, A.A. (2017) "Yaşlı bireylerde algılanan sosyal desteğin yaşam doyumuna etkisi", 9.Ulusal Yaşlılık Kongresi , Türkiye, (Mayıs 2017
Aksoy, A., Günay, G. (2017) "TÜRKİYE’DE KADIN KOOPERATİFÇİLİĞİ", 22. Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi, , (pp. 518-521), Nevşehir, Türkiye, (Aralık 2017
Boylu, A.A., Günay, G., Gürsoy, N. (2016) "Examination of the Influence of Gender on the Use of Domestic Technologies", International Bussines and Social Sciemce Research Conference , Amerika Birleşik Devletleri, (Temmuz 2016
Günay, G., Boylu, A.A. (2016) "Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığı Açısından Kadınların İşgücü Piyasasına Katlımı ve Kadın Yoksulluğu", European Union Relations, Economics, Finance and Econometrics) Uluslararası Konferansı , Aydın, Türkiye, (Temmuz 2016
Aksoy, A., Günay, G. (2016) "Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Kadının Güçlendirilmesinde Eğitimin Rolü", Hoca Ahmet Yesevi Yılı Anısına Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi , (Aralık 2016
Oğuz, A., Kara, O., Günay, G. (2016) "Kadın İstihdamı ve İşgücü Verimliliği", European Union Relations, Economics, Finance and Econometrics Uluslararası Konferansı , Aydın, Türkiye, (Temmuz 2016
Günay, G., Savaş, B., Olcay, T. (2015) "The Effects of Consumer Interaction on Consumer Purchasing Satisfaction", International Conference for Academic Disciplines (IJAS’15) , Barcelona, İspanya, (Haziran 2015
Boylu, A.A., Günay, G. (2015) "Assessment of Adult Attitudes toward Continuing Education with a Turkish Sample", International Conference for Teaching and Education (IJAS’15) , Brüksel, Belçika, (Haziran 2015
Güneş, H., Günay, G., Boylu, A.A. (2015) "Retirement Planning Behaviour of Adults A Sample from Turkey June 23 26 2015 Barcelona SPAIN", nternational Conference for Academic Disciplines (IJAS’15) , Barselona, İspanya, (Haziran 2015
Aksoy, A., Boylu, A.A., Günay, G. (2015) "Yaşlı Bireylerin Yaşamı Gözden Geçirme Üzerine Düşünceleri", VIII. Ulusal Yaşlılık Kongresi , (pp. 159-170), Denizli, Türkiye, (Nisan 2015
Günay, G., Ersoy, A.F. (2015) "Divorce as a Social Problems And It s Causes Family Court Examinations from Karabuk Sample", VII. European Conference on Social and Behavioral Sciences , Bükreş, Romanya, (Haziran 2015
Boylu, A.A., Günay, G. (2015) "Retirement Adjustment Scale A Study for Validity and Reliability", International Education Conference in Las Vegas , Las Vegas, Amerika Birleşik Devletleri, (Ekim 2015
Kurt, N., Savaş, B., Günay, G., Çeştepe, H. (2014) "Consumer perceived online purchasing", 4th International Conference on Humanities and Social Sciences , (Haziran 2014
Günay, G., Oğuz, A. (2012) "Sustainable Development from The Family to The Society.", 2nd International Conference on Human and Social Sciences, (ICHSS’12) , (pp. 113-120), Tiran, Arnavutluk, (Mayıs 2012
Kayıt Yok
Günay, G., Boylu, A.A., Çelik, B.S. (2022) "Poverty and Social Policy", Kitap: Disadvataged Groups: A Social Policy Perspective, İstanbul/Türkiye : Eğitim Yayınevi  
Günay, G., İsmailoğlu, G., Şevik, A.E. (2022) "Sosyo-ekonomik Gelişmeler Bağlamında İşsizlik", Kitap: Güncel Gelişmeler Işığında Sosyal Sorunlar, İstanbul/Türkiye : Eğitim Yayınevi  
Günay, G., Boylu, A.A. (2022) "Kırsal ve Kentsel Yoksulluğun Görünümü: Sebep-Sonuç İlişkisi Bağlamında Bir Tartışma", Kitap: Güncel Gelişmeler Işığında Sosyal Sorunlar 1, İstanbul/Türkiye : Eğitim Yayınevi  
Şahin, D.S., Boylu, A.A., Günay, G. (2021) "Modern Yaşamın Görünmeyen Yüzü Yaşlı İhmali ve İstismarı", Kitap: Gerontolojik Sosyal Hizmet, Türkiye : Nobel Akademik Yayıncılık  
Yıldırım, B., Boylu, A.A., Günay, G. (2020) "Kaderden kaçılır mı? Yaşlılıkta yalnızlık, sosyal izolasyon ve yaşam kalitesi üzerine bir değerlendirme", Kitap: Etik yönleri ile yaşlılık ve yaşlanma, Bursa/Türkiye : Ekin Yayınevi  
Danış, M.Z., Günay, G. (2019) "Yaşlılık Döneminde Karşılaşılan Psikososyal Sorunlar", Kitap: Yaşlılık ve Sosyal Hizmet, Ankara/Türkiye : Nika Yayınevi  
Günay, G., Boylu, A.A., Kılıç, C. (2019) "Kadın Göçü ve İnsani Güvenlik", Kitap: Uluslararası Göç ve Güvenlik, Ankara/Türkiye : Nobel Akademik Yayıncılık  
Boylu, A.A., Günay, G. (2018) "Psychological, social and cultural aspects of internet addiction", : IGI Publisher  
Boylu, A.A., Günay, G. (2017) "Financial Management Methods, Outcomes and Challenges", : NOVA Science Publishers  
Boylu, A.A., Günay, G. (2017) "Financial and Living Satisfaction in the Elderly Population", Kitap: Financial Management: Methods, Outcomes and Challenges, Amerika Birleşik Devletleri : Nova Science Publishers Inc.  
Günay, G., Aksoy, A., Bener, Ö. (2016) "Dünyada Kadın Sorunları", Kitap: Günümüz Dünya Sorunları, Ankara/Türkiye : Pegem Akademi  
Günay, G., Boylu, A.A., Şahin, H., Aksoy, A., Oğuz, A. (2016) "Yoksulluk ve Yaşlılık", Kitap: Yaşlılık Disiplinlerarası Yaklaşım Sorunlar Çözümler, Ankara/Türkiye : Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.  
Günay, G., Boylu, A.A., Oğuz, A. (2015) "Determinants of Financial Management Behaviors of Families", Kitap: Handbook of Research on Behavioral Finance and Investment Strategies Decision Making in the Financial Industry, Hershey, Pa/Amerika Birleşik Devletleri : Hershey, PA: IGI Global.  
Kayıt Yok
(Uluslararası - Dergi) Asian Social Science, 2013, Yayın Kurulu Üyeliği
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Social Indicators Research, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Asian Social Science, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Social Indicators Research, 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Asian Social Science, 0
Üye, Yaşlı Sorunları Araştırma Derneği, 2013-
Atıflar
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
Sıra Yayın Makale
(WoS)
Makale
(ESCI)
Makale
(Scopus)
Makale
(TR Dizin)
Kitap
(Uluslararası)
Kitap
(Ulusal)
Makale
(Diğer)
Toplam Atıf
1
Kadınların Toplumsal Cinsiyet Rolleri Çerçevesinde Aile İçi Yaşamı Algılama Biçimleri
Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi
5 6 0 16 3 25 56
2
Gençlerin Evlilik ve Aile Yaşamına İlişkin Tutumları.
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
4 0 0 6 0 5 15
3
Financial Literacy Level of Individuals and Its Relationships to Demographic Variables
Mediterranean Journal of Social Sciences
3 2 0 2 0 5 12
4
Yaşlı bireylerde algılanan sosyal desteğin yaşam doyumu üzerine etkisi
İnsan ve Toplum Bilimleri araştırmaları Dergisi
1 1 0 8 0 0 10
5
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE ALGILANAN SOSYAL DESTEĞİN YALNIZLIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Sosyoekonomi
0 4 0 0 0 5 9
6
Üniversite Öğrencilerinde Algılanan Sosyal Desteğin Yalnızlık Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi.
Sosyoekonomi
0 4 0 0 0 5 9
7
Life Satisfaction and Quality of Life Among The Elderly: Moderating Effect of Activities of Daily Living
Turkish Journal of Geriatrics
3 1 0 1 0 2 7
8
Emekliliği Planlama Süreci Ölçeğinin Türkçe Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması Karabük Üniversitesi Örneği
Turkish Journal of Geriatrics-Turk Geriatri Dergisi
3 0 0 1 1 0 5
9
Do Families Attitudes And Behaviors Support Sustainable Water Consumption
European Journal of Sustainable Development
3 2 0 0 0 0 5
10
Psychological, social and cultural aspects of internet addiction
0 1 0 3 0 0 4
11
GÖÇMENLERE YÖNELİK OLUMSUZ TUTUM ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE GEÇERLİLİK GÜVENİRLİĞİ
3. Sektör Sosyal Ekonomi
0 0 0 1 0 2 3
12
Status of Individuals Planning to Prepare for Retirement in Turkey
educational gerentology
1 0 0 1 0 1 3
13
Etik yönleri ile yaşlılık ve yaşlanma
0 0 0 1 2 0 3
14
Kadın Düşmanlığı Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Fe Dergi
0 0 0 1 1 0 2
15
TÜRKİYE’DE KADIN KOOPERATİFÇİLİĞİ
Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi
0 1 0 1 0 0 2
16
Farklı alanlarda öğrenim gören üniversite öğrencilerinin yaşlı ayrımcılığına yönelik tutumlarının belirlenmesi
Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi
0 0 0 0 0 1 1
17
The Effect of Women’s Decision Making Styles on Sustainable Consumption Behaviours
Academic Journal of Interdisciplinary Studies
0 0 0 0 0 1 1
18
Sustainable Development from The Family to The Society.
1 0 0 0 0 0 1
19
Yeni Teknolojilerin Gençlerin Satın Alma Eğilimleri Üzerine Etkisi
Akademik Bakış
0 0 0 0 0 1 1
20
Consumer perceived online purchasing
0 0 0 0 0 1 1
21
Ev Kadınlarının Sosyal Güvenlik Sistemine İlişkin Görüşleri
Sosyal Güvenlik Dergisi
0 0 0 0 0 1 1
22
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL KIRILGANLIKLARI İLE BENLİK SAYGISI ARASINDAKI İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Üçüncü sektör sosyal ekonomi
0 1 0 0 0 0 1
23
Bilinçli Tüketim Davranışlarını Etkileyen Sosyo-Ekonomik Faktörlerin İncelenmesi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
0 0 0 0 0 1 1
24
Tüketici Tüketici Etkileşiminin Tüketicilerin Satın Alma Sonrası Memnuniyet Düzeyleri Üzerine Etkisi
Üçüncü Sektör Ekonomi
0 1 0 0 0 0 1
25
An investigation of the relationship between social media addiction with altruism and egocentrism.
Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi
0 0 0 1 0 0 1
26
Handbook of Research on Behavioral Finance and Investment Strategies Decision Making in the Financial Industry
1 0 0 0 0 0 1
27
Yaşlılık ve Sosyal Hizmet
0 0 0 0 0 0 1
(2016) "En iyi bildiriler" ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
(2016) "Best Innovative Paper Award" Australian Academy of Business Leadership (AABL)
(2016) "Ahmet Yesevi Eğitim Ödülü" Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği
(2013) "Bilimsel YayınTeşvik Ödülü" TÜBİTAK
(2008) "Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü" TÜBİTAK
(2001) "Bilimsel Çalışma Ödülü" BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Karabük Üniversitesi
2012 - 2018 9
Karabük Üniversitesi
2015 - 2022 17
Karabük Üniversitesi
2017 - 2018 5
Karabük Üniversitesi
2017 1
Karabük Üniversitesi
2017 - 2018 5
Çankırı Karatekin Üniversitesi
2017 2
Karabük Üniversitesi
2015 1
Karabük Üniversitesi
2019 - 2021 3
Karabük Üniversitesi
2017 - 2018 2
Karabük Üniversitesi
2017 1
Ayfer Aydıner Boylu
Hacettepe Üniversitesi
2015 - 2022 51
Cengiz Kılıç
Atatürk Üniversitesi
2019 - 2021 15
Hande Şahin
Kırıkkale Üniversitesi
2016 - 2019 8
Aybala Aksoy
Gazi Üniversitesi
2015 - 2017 7
Özgün Bener
Hacettepe Üniversitesi
2008 - 2016 4
Hidayet Güneş
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
2015 - 2017 4
Burcu Savaş Çelik
İstanbul Gelişim Üniversitesi
2014 - 2022 4
Buğra Yıldırım
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi
2020 - 2021 3
Velittin Kalınkara
Pamukkale Üniversitesi
2019 3
Işıl Kalaycı
Süleyman Demirel Üniversitesi
2019 3
Faruk Ay
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
2019 2
Gülüşan Özgün Başıbüyük
Akdeniz Üniversitesi
2019 2
Nuri Doğan
Hacettepe Üniversitesi
2016 2
Taner Artan
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
2019 2
Meryem Salman
Siirt Üniversitesi
2019 2
Ayfer Aydıner Boylu
-
2013 - 2014 2
Özgün Bener
-
2013 - 2014 2
Fatma Arpaci
Gazi Üniversitesi
2019 1
Nihan Gürsoy
Hacettepe Üniversitesi
2016 1
Ayşe Sezen Serpen
Ankara Üniversitesi
2019 1
Oğuz Kara
Düzce Üniversitesi
2016 1
Mehmet Zafer Danış
-
2019 1
Hamza Çeştepe
Bülent Ecevit Üniversitesi
2014 1
Ali Emre Şevik
-
2022 1
Deniz Say Şahin
-
2021 1
Nesrin Kacar
Pamukkale Üniversitesi
2019 1
Burcu Savaş
-
2015 1
Burcu Savaş Çelik
-
2018 1
Gamze İsmailoğlu
-
2022 1
Nuh Kurt
-
2014 1
Olcay Alas Özduran
-
2019 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 77229
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 32350
YÖKSİS Bilim Alanı Sosyal Hizmet 491
Anahtar Kelimeler Sağlık Sosyolojisi, Aile Sosyolojisi, Toplumsal Cinsiyet
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ağırlıklı Puan 183 155 289 164 286 40 55 140 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 276 . 323 . 258 . 363 . 249 . 477 . 543 . 444 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) 199 . 250 . 160 . 291 . 191 . 404 . 456 . 382 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 15 . 19 . 6 . 28 . 5 . 78 . 113 . 55 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 5 . 5 . 3 . 11 . 4 . 45 . 58 . 25 . -
Sıra (Anahtar Kelime (2)) 7 . 12 . 3 . 15 . 2 . 45 . 66 . 36 . -
Sıra (Anahtar Kelime (3)) 6 . 10 . 3 . 19 . 2 . 53 . 70 . 32 . -
Toplam Yayın 12 8 22 14 21 1 2 5 0
Toplam Makale 5 2 5 4 7 0 1 0 0
Toplam Kitap 1 2 2 1 2 1 1 3 0
Toplam Bildiri 6 4 15 9 12 0 0 2 0
Makale (SCI) 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 4 1 3 4 5 0 1 0 0
Makale (Ulusal) 1 1 1 0 2 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 1 2 2 1 2 1 1 3 0
Bildiri (Uluslararası) 5 4 13 9 9 0 0 2 0
Bildiri (Ulusal) 1 0 2 0 3 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri