img

Arş. Gör. Gizem Nur SAĞLIK

  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  • Sosyal Hizmet
  • Sosyal Hizmet

Genel Bilgiler

Alınan Eğitimler
Lisans, Türkiye, Erzincan Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü, 2013, 2017
Yüksek Lisans, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sosyal Hizmet (Yl) (Tezli), 2019, 2023
Araştırma Alanları
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Yüksek Lisans, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sosyal Hizmet (Yl) (Tezli), 2019, 2023
Lisans, Türkiye, Erzincan Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü, 2013, 2017
İngilizce, YÖKDİL, 83, 2022/1 Yük, 2022
Sertifika, Sanatla Terapi (12 Saat), Psikoloji Eğitimler ve Test Geliştirme Derneği (PETDER)/ Çevrimiçi Platform (Zoom Video Communicatio, Türkiye, 23-01-2021, 24-01-2021
Sertifika, Psikolojik Testler Uygulama, Planlama ve Raporlama, Sağlık Eğitim Derneği (SED) / Çevrimiçi Platform (Zoom Video Communications), Türkiye, 31-03-2021, 31-03-2021
Kurs, Aile Danışmanlığı (464 Saat), Özel Maarif Uzaktan Eğitim Kurumu/ Ankara-Çankaya, Türkiye, 13-09-2020, 21-03-2021
Sertifika, Sanat Terapi (120 Saat), Altınbaş Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi/ Yüz Yüze+Online, Türkiye, 11-02-2019, 30-06-2019
Sertifika, Oyun Terapisi (16 Saat), Gelişen Birey Eğitim Derneği / Malatya Öğretmenevi, Türkiye, 16-02-2019, 17-02-2019
Sertifika, Resim Yorumlama & Projektif Çizim Testleri (10 Saat), Gelişen Birey Eğitim Derneği / Malatya Öğretmenevi, Türkiye, 23-12-2018, 23-12-2018
Kurs, İşaret Dili, Erzincan Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu / Erzincan- Merkez, Türkiye, 21-03-2017, 08-06-2017
Kurs, Diksiyon (64 Saat), Erzincan Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu / Erzincan - Merkez, Türkiye, 15-02-2014, 21-03-2014
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Sosyal Hizmet
2023-, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü, Türkiye
2023-, Erasmus Koordinatörü, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2023-, Uzaktan Eğitim Sorumlusu, Karabük Üniversitesi, Türkiye
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Sağlık, G.N. (2021) "PSİKANALİTİK KURAM ve SOSYAL HİZMET", FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi), 16 (31) [TR Dizin] Link    
SAĞLIK, G.N. (2019) "LİSE ÇAĞINDA OKUL BIRAKMAYI ÖNLEMEDE DİSİPLİNLER ARASI EŞ-LİDERLİK: UYGULAMA SORUNLARI1", Journal of Economy, Business, and Management, 0 (0)    
Sağlık, G.N., Ersoy, A.F. (2022) "YEŞİL SOSYAL HİZMET UYGULAMASINDA YENİ BİR MODEL: DOĞA TEMELLİ SANAT TERAPİ", 24. ULUSAL SOSYAL HİZMET SEMPOZYUMU 2022 “SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE SOSYAL HİZMET , Karabük, Türkiye, (Aralık 2022
Sağlık, G.N., Ersoy, A.F. (2020) "SALDIRGAN DAVRANIŞLARIN OKUL EKOSİSTEMİNE ETKİLERİ VE OKUL SOSYAL HİZMETİ UYGULAMALARININ GEREKLİLİĞİ", 2. INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON INTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCHES , Ankara, Türkiye, (Aralık 2020    
Sağlık, G.N., Ersoy, A.F. (2020) "COVID-19 SALGIN SÜRECİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK SOSYAL DESTEK MEKANİZMALARININ İNCELENMESİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA", 2. INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON INTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCHES , Ankara, Türkiye, (Aralık 2020    
DOĞAN, M., SAĞLIK, G.N., TUĞRUL, Ç., CİHANGİR, E. () "BİR ŞİZOFRENİ VAKASI ÜZERİNDEN ENGELLİ BAKIM MERKEZLERİNDE SUNULAN HİZMETLERİN İYİLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME", 24. ULUSAL SOSYAL HİZMET SEMPOZYUMU 2022 "SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE SOSYAL HİZMET , (pp. 67), Karabük, Türkiye, (Ekim 2022)
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf bilgisi bulunmamaktadır
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Karabük Üniversitesi
2020 - 2022 3
Çekdar TUĞRUL
Özel Doğan Hayat Engelli Bakım Merkezi
1
Esma CİHANGİR
Özel Doğan Hayat Engelli Bakım Merkezi
1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 77107
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 32307
YÖKSİS Bilim Alanı Sosyal Hizmet 494
Anahtar Kelimeler -
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ağırlıklı Puan 0 0 0 0 0 20 4 2 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - - - - - 500 . 594 . 587 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) - - - - - 425 . 507 . 520 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - - - - - 88 . 138 . 117 . -
Toplam Yayın 0 0 0 0 0 2 1 1 0
Toplam Makale 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Bildiri 0 0 0 0 0 2 0 1 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri