img

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan AŞKAR

  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
  • Yönetim Bilimleri

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
8
Atıf
0
h-index
0
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim Bilimleri (Dr), 2015, 2019
Yüksek Lisans, İngiltere, University Of London-Birkbeck College, , 2012, 2013
Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, 2005, 2009
Araştırma Alanları
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim Bilimleri (Dr), 2015, 2019
Yüksek Lisans, İngiltere, University Of London-Birkbeck College, , 2012, 2013
Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, 2005, 2009
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Kamu Yönetimi
2014-, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Türkiye
Kayıt Yok
Kayıt Yok
2022-2023, Kamu Yönetimine Giriş, Lisans
2022-2023, Yönetim Bilimi, Lisans
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Aşkar, G. (2022) "Yönetsel Gerçeklik Bağlamında Richard Sennett'in Diyalojik İşbirliği Yaklaşımı", Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 77 (4) pp. 829-851 [TR Dizin] Link DOI   
Aşkar, G. (2021) "Kanıta Dayalı Politikalar: Kanıt, Düzenleme ve Politika Yapım Süreci", Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 28 (3) pp. 467-487 [TR Dizin] Link   
Aşkar, G. (2021) "Karşılaştırmalı Kamu Yönetimiyle İlişkisi Bakımından Ania Loomba’nın Yöntemi", Lectio Socialis, 5 (2) pp. 119-128 Link DOI  
Aşkar, G. (2019) "BÜROKRASİDE TEMSİL SORUNU: TEMSİLİ BÜROKRASİ YAKLAŞIMI", Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (59) pp. 95-104 [TR Dizin]   
Taşpınar, Y., Aşkar, G. (2019) "Avrupa Birliği Güvenlik Politikaları Üzerine Bir Değerlendirme", 13. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu (KAYSEM13) , Gaziantep, Türkiye, (Nisan 2019
Aşkar, G., Aşkar, A. (2019) "Examining the Relationship Between Cooperation and Aristotle’s Techne", SADAB III. International Conference on Social Researches and Behavioral Sciences , Saraybosna, Bosna Hersek, (Mayıs 2019
Ürkmez, A., Aşkar, G. (2017) "Aristotle and Modern Times: Citizen and Leisure", International Symposium on Multidisiplinary Studies , (Ekim 2017
Kaya, E., Aşkar, G., Özkaral, M. (2015) "Kooperatifçilik ve Çevre Koruma İlişkisi: Enerji Kooperatifleri Üzerine Bir İnceleme", 21. MİLLETLER ARASI TÜRK KOOPERATİFÇİLİK KONGRESİ , (pp. 1-27), Karabük, Türkiye, (Mayıs 2015
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf bilgisi bulunmamaktadır
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
-
2015 1
Karabük Üniversitesi
2015 1
Aybüke Ürkmez
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
2017 1
Aybüke Aşkar
-
2019 1
Yasin Taşpınar
-
2019 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78739
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 33166
YÖKSİS Bilim Alanı Kamu Yönetimi 830
Anahtar Kelimeler -
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 10 0 10 0 25 0 30 15 0 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 462 . - 538 . - 517 . - 594 . 605 . - -
Sıra (Temel Alan İçinde) 378 . - 439 . - 457 . - 502 . 529 . - -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 91 . - 102 . - 103 . - 108 . 112 . - -
Toplam Yayın 1 0 1 0 3 0 2 1 0 0
Toplam Makale 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Bildiri 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri