img

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Oruç ÖNALAN

  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  • İktisat
  • İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Genel Bilgiler

Alınan Eğitimler
Lisans, Türkiye, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İngilizce İktisat Bölümü, 2012, 2015
Lisans, Türkiye, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Ekonometri Bölümü, 2011, 2015
Yüksek Lisans, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası Politik Ekonomi (Yl) (Tezli), 2015, 2018
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme (Dr), 2018, 2022
Araştırma Alanları
Politik İktisat, İslam İktisadı
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme (Dr), 2018, 2022
Yüksek Lisans, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası Politik Ekonomi (Yl) (Tezli), 2015, 2018
Lisans, Türkiye, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İngilizce İktisat Bölümü, 2012, 2015
Lisans, Türkiye, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Ekonometri Bölümü, 2011, 2015
Kayıt Yok
Kayıt Yok
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler İktisadi Düşünce Politik İktisat
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler İktisadi Düşünce İslam İktisadı
2022-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Türkiye
2022-, Anabilim Dalı Başkanı, Karabük Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat, Türkiye
Kayıt Yok
2022-2023, Araştırma Yöntemleri, Lisans
2022-2023, Türk İktisat Tarihi, Lisans
2022-2023, Konjonktür Teorisi, Lisans
2022-2023, İktisadi Düşünceler Tarihi, Yüksek Lisans
2022-2023, Türkiye İktisat Tarihi, Yüksek Lisans
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Önalan, G.O. (2023) "Türkiye Ekonomisi’nde Küreselleşme ve İstihdam Politikaları", Gaziantep/Türkiye : Özgür Yayınları  
Önalan, G.O. (2022) "İstihdam ve Sürdürülebilir İstihdam Politikaları, Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme", İstanbul/Türkiye : Filiz Kitabevi    
Önalan, G.O. (2022) "Ekonomide Genel Denge, Politikalar ve Müdahale Yöntemleri", İstanbul/Türkiye : Filiz Kitabevi   
Önalan, G.O. (2022) "İstihdam ve Sürdürülebilir İstihdam Politikaları, Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme", İstanbul/Türkiye : Filiz Kitabevi  
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf bilgisi bulunmamaktadır
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri