img

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Oruç ÖNALAN

  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  • İktisat
  • İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
10
Atıf
0
h-index
0
Google Scholar
Yayın
18
Atıf
27
h-index
3
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Kısa Özgeçmiş

1993 Karabük doğumlu olan Dr. Gökhan Oruç Önalan, anadal lisans öğrenimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü'nde (2015), çift anadal lisans öğrenimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü'nde (2015) tamamladı. Yüksek lisans (2018) ve doktora (2022) öğrenimini Karabük Üniversitesi'nde bitiren Önalan, 2022 yılının Ekim ayı itibariyle Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü bünyesinde Doktor Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Çalışmalarını İslâm iktisadî düşünce tarihi üzerine sürdüren Önalan'ın Filiz Kitabevi tarafından yayınlanmış dört kitabı bulunmaktadır.

Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme (Dr), 2018, 2022
Yüksek Lisans, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası Politik Ekonomi (Yl) (Tezli), 2015, 2018
Lisans, Türkiye, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü, 2012, 2015
Lisans, Türkiye, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Ekonometri Bölümü, 2011, 2015
Araştırma Alanları
İslam İktisadı
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme (Dr), 2018, 2022
Yüksek Lisans, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası Politik Ekonomi (Yl) (Tezli), 2015, 2018
Lisans, Türkiye, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü, 2012, 2015
Lisans, Türkiye, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Ekonometri Bölümü, 2011, 2015
Gökhan Oruç ÖNALAN, Doktora, İnsan kaynakları yönetim sürecinde beşeri sermayenin sürekliliğine yönelik yeni bir yaklaşım: İşten çıkarılan personelin yeniden işgücüne kazandırılması (Outplacement) ve Türkiye uygulaması, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2022
Gökhan Oruç ÖNALAN, Yüksek Lisans, Enerji denkleminde Kıbrıs sorunu, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası Ekonomi Politikası Ana Bilim Dalı, 2017
Kayıt Yok
Kayıt Yok
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler İktisadi Düşünce İslam İktisadı
2022-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Türkiye
2024-2027, Myo/Yüksekokul Müdürü, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2023-2026, Myo/Yüksekokul Müdürü, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2022-2025, Anabilim Dalı Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
Kayıt Yok
2023-2024, İleri Uluslararası İktisat Teorisi, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2023-2024, Konjonktür Teorisi, Lisans
2023-2024, Türk İktisat Tarihi, Lisans
2023-2024, İktisadi Düşünceler Tarihi, Yüksek Lisans
2023-2024, İktisadi Düşünceler Tarihi, Lisans
2023-2024, İktisat Tarihi, Lisans
2022-2023, Türkiye İktisat Tarihi, Yüksek Lisans
2022-2023, İktisadi Düşünceler Tarihi, Yüksek Lisans
2022-2023, Konjonktür Teorisi, Lisans
2022-2023, Türk İktisat Tarihi, Lisans
2022-2023, Araştırma Yöntemleri, Lisans
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
ÖNALAN, G.O. (2020) "Türkiye Ekonomisinin İktisadi Büyüme Hızı Öngörüleri", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 9 (1) pp. 171-192 [TR Dizin] DOI    
ÖNALAN, G.O. (2019) "Makroekonomik Göstergeler Üzerinden Uluslararası Para Fonu Küresel Bölge Gruplarının Kompozisyonu", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 8 (3) pp. 2128-2140 [TR Dizin] DOI    
Önalan, G.O. (2019) "Gençlerin Politik Sosyalleşme Becerileri: Türkiye Örneği", Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 3 (1) pp. 1-30 Link    
Önalan, G.O., Savi, F.Z. (2018) "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notlarının Şirket Performansları Üzerine Etkisi", Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 2 (2) pp. 47-59 Link    
Kayıt Yok
Önalan, G.O. (2023) "İslâm İktisat Teorisi", Gaziantep/Türkiye : Özgür Yayınları     
Önalan, G.O. (2023) "Varlık, Bilgi ve Marifet", Gaziantep/Türkiye : Özgür Yayınları    
Önalan, G.O. (2023) "Türkiye Ekonomisi’nde Küreselleşme ve İstihdam Politikaları", Gaziantep/Türkiye : Özgür Yayınları    
Önalan, G.O. (2022) "Ekonomide Genel Denge Politikalar ve Müdahale Yöntemleri", İstanbul/Türkiye : Filiz Kitabevi    
Önalan, G.O. (2023) "Osmanlı Ekonomisi'nde Çerçeve, Problem ve Zihniyet", Kitap: Sosyal Bilimler Üzerine Araştırmalar- V, Gaziantep/Türkiye : Özgür Yayınları  
Önalan, G.O. (2023) "İktisat, Tarih ve Metodoloji", Kitap: Sosyal Bilimler Üzerine Araştırmalar- I, Gaziantep/Türkiye : Özgür Yayınları  
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf bilgisi bulunmamaktadır
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Gökhan Oruç ÖNALAN
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
2019 - 2020 2
-
2018 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78591
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 33159
YÖKSİS Bilim Alanı İktisadi Düşünce 132
Anahtar Kelimeler İslam İktisadı, Uluslararası İktisat Teorileri, Türkiye İktisat Tarihi
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 0 0 0 15 30 15 0 100 380 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - - - 528 . 515 . 513 . - 524 . 224 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) - - - 457 . 453 . 438 . - 448 . 162 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - - - 31 . 31 . 32 . - 19 . 3 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) - - - 6 . 5 . 7 . - 4 . 2 . -
Sıra (Anahtar Kelime (2)) - - - - - - - - - -
Sıra (Anahtar Kelime (3)) - - - - - - - - - -
Toplam Yayın 0 0 0 1 2 1 0 1 5 0
Toplam Makale 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0
Toplam Bildiri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri