img

Prof. Dr. Gülay BULUT

  • Tıp Fakültesi
  • Temel Tıp Bilimleri
  • Tıbbi Biyoloji

Yayınlar

Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, , 1998, 2005
Yüksek Lisans, Türkiye, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Biyoloji ve Genetik (Yl) (Tezli), 1994, 1998
Lisans, Türkiye, Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, 1989, 1993
Yabancı Dil
İngilizce, KPDS, 88, Bahar, 1999
Alınan Sertifikalar/Kurslar
Kayıt Yok
[UAK] Fen Bilimleri ve Matematik Moleküler Biyoloji ve Genetik Moleküler Biyoloji
[UAK] Fen Bilimleri ve Matematik Moleküler Biyoloji ve Genetik Biyoteknoloji
[UAK] Fen Bilimleri ve Matematik Moleküler Biyoloji ve Genetik Genetik
Akademik Ünvanlar
2019-, Profesör, Tam Zamanlı, Bahçeşehir Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Türkiye
2015-2019, Doçent, Tam Zamanlı, Bahçeşehir Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Türkiye
2013-2015, Doçent, Tam Zamanlı, Bahçeşehir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Genetik ve Biyoinformatik Bölümü, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Türkiye
2012-2013, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Bahçeşehir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Genetik ve Biyoinformatik Bölümü, Türkiye
2006-2012, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Georgetown University, Tıp Fakültesi, Onkoloji
1994-2006, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Türkiye
Mesleki ve İdari Deneyim
2015-, Bölüm Başkanı, Bahçeşehir Üniversitesi, Türkiye
2013-2015, Bölüm Başkanı, Bahçeşehir Üniversitesi, Türkiye
Yönetilen Tezler
Adnan Obeıd, Yüksek Lisans, TRANSCRIPTION ANALYSIS OF TWO lncRNAs, HOTAIR AND TINCR, IN ASPC-1 AND BXPC-3 CANCER CELL LINES, Bahçeşehir Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyomühendislik Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Lyne El-Badaouı, Yüksek Lisans, E-Cadherin, Vimentin, Snail, and Slug expression in Gemcitabine treated AsPC-1 and BxPC-3 Pancreatic, Bahçeşehir Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyomühendislik Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Nada Al Rıfaı, Yüksek Lisans, The effect of gemcitabine and YK-4-279 on the expression of cathepsin B and cathepsin L in H1944 non, Bahçeşehir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyomühendislik Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Salma Bahaaeldın Barakat Mohamed Ghazy Salma Bahaaeldın Barakat Mohamed Ghazy, Yüksek Lisans, Nanog, cathepsin L, and cathepsin B expression in paclitaxel treated h1944 non-small cell lung cance, Bahçeşehir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyomühendislik Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Imadeddın R.H. Alreqeb Imadeddın R.H. Alreqeb, Yüksek Lisans, Cathepsin L and Cathepsin B expression in paclitaxel treated A549 lung cancer cell line, Bahçeşehir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyomühendislik Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Sara Alkhatıb Hendawı, Yüksek Lisans, Combination treatment with YK-4-279 enhances cisplatin chemosensitivity in A549 non-small cell lung, Bahçeşehir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Diğer, 2019, (Asıl Danışman)
Gamze Gizir, Yüksek Lisans, Role of combinational treatment with YK-4-279 and gemcitabine onepithelial mesenchymal transition in, Bahçeşehir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Diğer, 2019, (Asıl Danışman)
Mehmet Kerim Aydın, Yüksek Lisans, Effect of silencing ERG transcription factor on epithelial and mesenchymal transition markers in H59, Bahçeşehir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyomühendislik Ana Bilim Dalı, 2018, (Asıl Danışman)
Mohammed Osman Abdelkarım Mohammed Mohammed Osman Abdelkarım Mohammed, Yüksek Lisans, The effect of silencing ERG transcription factor on EMT markers in H1944 lung cancer cell line, Bahçeşehir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyomühendislik Ana Bilim Dalı, 2017, (Asıl Danışman)
Ahmed Assaker, Yüksek Lisans, Role of ERG transcription factor on epithelial mesenchymal transition in H358 lung cancer cell line, Bahçeşehir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyomühendislik Ana Bilim Dalı, 2016, (Asıl Danışman)
Verilen Dersler
2015-2016, Graduation Project II, Lisans
2015-2016, Effects of Genes on Human Behavior, Lisans
2015-2016, Recombinant DNA Technologies, Lisans
2015-2016, Genetic Engineering, Lisans
2015-2016, Basic Techniques in Bioengineering, Lisans
2015-2016, Introduction to Biology, Lisans
2015-2016, Special Topics in Genetics II, Lisans
2015-2016, Graduation Project I, Lisans
2015-2016, Biotechnology, Lisans
2015-2016, Cellular and Molecular Bioengineering, Lisans
2014-2015, Biotechnology, Lisans
2014-2015, Graduation Project I, Lisans
2014-2015, Recombinant DNA Technologies, Lisans
2014-2015, Graduation Project II, Lisans
2013-2014, Tıbbi Biyoloji ve Genetik, Lisans
2013-2014, Rekombinant DNA Teknolojisleri, Lisans
2013-2014, Genetik, Lisans
2013-2014, Hücre Biyolojisi, Lisans
2013-2014, Moleküler Biyolojiye Giriş, Lisans
2012-2013, Genetik, Lisans
2012-2013, Biyolojiye Giriş, Lisans
2012-2013, Hücre Biyolojisi, Lisans
Araştırma Deneyimi
Kayıt Yok
Projeler
BİREYSEL VE DÖNÜŞÜMSEL TIP ALANI UYGULAMALI PROJE İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI Rev.1Kanserler (Glioblastom) Proje No: 232 (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı , 2019
BİREYSEL VE DÖNÜŞÜMSEL TIP ALANI UYGULAMALI PROJE İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI Rev.1Kronik Hastalıklar (Akromegali) Proje No: 214 (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı , 2019
Cinsiyet Disforisi Tanısı Alan ve Monozigotik İkizi Olan Bireylerin Tüm Ekzom Dizileme Yöntemi ile Genomik Analizi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2019-2021
A549 Akciğer Kanseri Hücrelerinde YK-4-279 ve Sisplatin Arasında Gözlenen Sinerjistik Etkiye Yol Açan Hücresel Mekanizmaların RNA-Seq Tekniği ile Transkriptom Seviyesinde Tanımlanması (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2019
Faj Sunum Yöntemi ile onkogenik K-Ras Proteinini Hedefleyen İlaç Öncüllerinin Geliştirilmesi (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Yürütücü , 2017
Anti hipertansif Biyoaktif Küçük Molekül BV6 nın Moleküler Mekanizma ve Emilim Özelliklerinin in Siliko Biyofiziksel Yöntemler ile Araştırılması ve İlaç Tasarımı Çalışmaları (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Araştırmacı , 2015
Yeni Nesil Anti Hipertansif Molekül Olarak Yapı Bazlı Tasarlanan Oksazolon Ve İmidazolon Türevlerin Fizikokimyasal Ve Biyolojik Özelliklerinin Moleküler Modelleme Ve Biyofiziksel Yöntemler İle Araştırılmasıi Ve Hücre Proliferasyonu Üzerine Olası Kısıtlayı (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Araştırmacı , 2015-2018
Çin Hamster Over Cho Hücre Hatlarında Verimliliği Artırılmış Rekombinant Faktor Viii Anti Hemofilik Faktör Sentezi Ve Salgısı (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Yönetici , 2014-2015
Akciğer Kanserinde Epitel Mezenkimal Dönüşüm Mekanizmasının Engellenmesi Amacıyla Transkripsiyon Faktörü ERG nin Hedeflenmesi (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Araştırmacı , 2014-2017
Pediatrik Sarkomalarda Metastaza Yönelik Küçük Molekül İnhibitörlerin Geliştirilmesi Savunma Bakanlığı Amerika Birleşik Devletleri Proje No 1024624 (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı , 2010-2012
Kemik Kanserinde Ezrin Proteininin Hedeflenmesi Çocuk Kanserleri Vakfı Amerika Birleşik Devletleri (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı , 2007-2011
Servikal Kanser Patogenezinde Wnt Sinyal Yolağının Rolü Ulusal Sağlık Enstitüsü Amerika Birleşik Devletleri Proje Numarasi IRO1CA 10864 101A2 (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı , 2006-2011
Hepatosit Büyüme Faktörü HBF ile Stimüle Edilen Hücre Motilitesi İnvazyon ve Anjiogeneze Yol Açan Sinyal İletimi Moleküllerinin ve Genlerinin Araştırılması (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Araştırmacı , 2004-2006
Fikri Mülkiyetler
(2011) Novel Ezrin Inhibitors and methods of making and usings, BÖLÜM A İnsan İhtiyaçları
Makaleler
Yurtseven, N., Atay, D., Bulut, G. (2021) "Perceived learning environment and academic motivation: An explanatory mixed methods study in a Molecular Biology and Genetics program", Biochemistry and Molecular Biology Education, (0) pp. 1-8 [SCI Expanded] DOI
Domac, B.H., Alkhatib, S., Zırhlı, O., Akdoğan, N.G., Bulut, G., Akdoğan, O. (2020) "Effects of PEGylated Fe-Fe3O4 core-shell nanoparticles on NIH3T3 and A549 cell lines", HELIYON, 6 (1) [ESCI] Link DOI
Armagan, D.M., Çomunoğlu, N., Bulut, G., Kadıoğlu, P., Kameda, H., Gazioğlu, M.N., Tanrıöver, N., Sezgin, M.Ö. (2019) "A Novel Expression Profile of Cell Cycle and DNA Repair Proteins in Nonfunctioning Pituitary Adenomas", Endocrine Pathology, 31 (0) pp. 1-10 [SCI] DOI
Durdağı, S., Aksoydan, B., Erol, İ., Kantarcıoğlu, I., Ergün, M.Y., Bulut, G., Acar, M., Avşar, T., Liapakis, G., Karageorgos, V., Salmas, R.E., Sergi, B., Alkhatib, S., Turan, G., Yiğit, B.N., Cantaşır, K., Kurt, B. (2018) "Integration of multi-scale molecular modeling approaches with experiments for the in silico guided design and discovery of novel hERG-Neutral antihypertensive oxazalone and imidazolone derivatives and analysis of their potential restrictive effects on cell proliferation", European Journal of Medicinal Chemistry, 145 (2018) pp. 273-290 [SCI Expanded] Link DOI
Bulut, G. (2017) "Integration of Multi-scale Molecular Modeling Approaches with Experiments for the in silico Guided Design and Discovery of Novel hERG-Neutral Antihypertensive Oxazalone and Imidazolone Derivatives and Analysis of Their Potential Restrictive Effects on Cell Proliferation", European Journal of Medicinal Chemistry, (0) [SCI] DOI
Çelik, H., Bulut, G., Han, J., Graham, G.T., Minas, T.Z., Conn, E.J., Hong, S.H., Pauly, G.T., Hayran, M., Li, X., Özdemirli, M., Ayhan, A., Rudek, M.A., Toretsky, J.A., Üren, A. (2016) "Ezrin Inhibition Upregulates Stress Response Gene Expression", Journal of Biological Chemistry, (0) [SCI] Link DOI
Bulut, G., Üren, A. (2015) "Generation of the K14 E7 N87ßcat Double Transgenic Mice as a Cervical Cancer Mouse Model", Methods in Molecular Biology, 1249 (0) pp. 393-406 DOI
GÜLAY, B. (2014) "Design synthesis and biological evaluation of ezrin inhibitors targeting metastatic osteosarcoma", Bioorganic and Medicinal Chemistry, 22 (1) pp. 478-487 [SCI] DOI
Bulut, G. (2012) "The Ezrin Metastatic Phenotype is Associated with the Initiation of Protein Translation", Neoplasia, 14 (4) pp. 1-14 [SCI] DOI
GÜLAY, B. (2011) "The E6 oncoprotein from HPV16 enhances canonical Wnt Beta catenin pathway in skin epidermis in vivo", Molecular CancerResearch, 10 (2) pp. 250-258 [SCI] DOI
GÜLAY, B. (2011) "Beta catenin accelerates Human Papilloma Virus Type 16mediated cervical carcinogenesis in transgenic mice", PLoS One,, 6 (11) p. 27243 [SCI Expanded] DOI
GÜLAY, B. (2011) "Arsenic trioxide inhibits human cancer cell growth and tumor development in mice by blocking the Hedgehog GLI pathway", Journal of Clinical Investigation, 121 (1) pp. 148-160 [SCI] DOI
GÜLAY, B. (2011) "Small molecule inhibitors of ezrin inhibit the invasive phenotype of osteosarcoma cells", Oncogene, 31 (3) pp. 1-13 [SCI] DOI
Bulut, G. (2011) "HGF c MET overexpressions but not Met Mutation Correlates with Progression of Non small Cell Lung Cancer", Pathology and OncologyResearch, 18 (2) pp. 209-218 [SCI Expanded] DOI
GÜLAY, B. (2009) "GLI1 is a direct transcriptional target of EWS FLI1 oncoprotein", Journal of Biological Chemistry, 284 (14) pp. 9074-9082 [SCI] DOI
GÜLAY, B. (2007) "Mutation analysis of the Vangl2 coding region revealed no common cause forTetralogy of Fallot", Journal of International Medical Research, 35 (6) pp. 867-872 [SCI]
Bildiriler
Alkhatib, S., Kandemiş, E., Gizir, G., Bulut, G. (2018) "Synergistic Effect of YK-4-279 and Paclitaxel on A549 Cell Line", 2nd International Cell Death Research Congress , (Kasım 2018)
Kandemiş, E., Domaniku, A., Polat, İ., Bulut, G. (2018) "Effect of Gemcitabine on HOTAIR Expression Level in H596 and H1944 Cell Line", 2nd International Cell Death Research Congress , (Kasım 2018)
Kandemiş, E., Alkhatib, S., Sergi, B., Bulut, G. (2018) "Effect of Etoposide Treatment on ERG Transfected H358 Cell Line", 2nd International Cell Death Research Congress , (Kasım 2018)
Durdağı, S., Aksoydan, B., Kantarcıoğlu, I., Erol, İ., Salmas, R.E., Ergün, M.Y., Bulut, G. (2017) "Çok-boyutlu Moleküler Modelleme Yaklaşımları, Sentez ve in vitro Testler ile Yeni-nesil Oksazolon ve İmidazolon Bazlı AT1 İnhibitörlerinin Geliştirilmesi", 5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi,Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi , (Nisan 2017)
Durdağı, S., Aksoydan, B., Kantarcıoğlu, I., Erol, İ., Sayın, V.Ö., Salman, R.E., Ergün, M.Y., Bulut, G. (2017) "Development of New Generation AT1 Inhibitors Using Multi-scale Molecular Modeling Approaches", 8th International Theoretical Biophysics Symposium (Spain) , (Haziran 2017)
Gökçe, A., Molo, K., Gelmez, E., Turgut, G., Bulut, G. (2015) "High Efficiency Recombinant Factor VIIIProduction and Secretion in CHO Cells", The 5th IEEE International Conference on E-Health and Bioengineering - EHB 2015 , Iaşi, Romanya, (Kasım 2015)
GÜLAY, B. (2012) "Small molecule inhibitor of ezrin inhibitsmetastasis in a transgenic mouse model of osteosarcoma", 103rd AACR Annual Meeting , (Nisan 2012)
Bulut, G. (2011) "Beta catenin accelerates Human Papilloma Virus Type 16 mediated cervical carcinogenesis in transgenic mice sayfa 4328 Nisan 2011", 102nd AACR Annual Meeting , (Nisan 2011)
GÜLAY, B. (2010) "Small molecule inhibitors of ezrin as anti metastatic agents in osteosarcoma sayfa 1550 Nisan 2010 Washington DC ABD", 101stAACR Annual Meeting , (Nisan 2010)
GÜLAY, B. (2010) "Design and synthesis of ezrin inhibitors for osteosarcoma", 240th American Chemical SocietyMeeting , (Ağustos 2010)
GÜLAY, B. (2010) "Differential regulation of Fyn kinase and c MET interaction under normoxia and hypoxia in HCC cells", Cellular Signaling and Molecular Medicine, EMBO Conference , (Mayıs 2010)
GÜLAY, B. (2009) "Fyn Kinase interacts with Hepatocyte Growth Factor Receptor c Met under Hypoxia Implications for HGF SF c Met Signaling in HCC Cells", ThirdInternational Congress of Molecular Medicine , (Mayıs 2009)
GÜLAY, B. (2009) "Small molecule inhibitors of ezrin as anti metastatic agents in osteosarcoma", 100th AACR AnnualMeeting , (Nisan 2009)
GÜLAY, B. (2008) "Beta catenin enhances HPV E7 induced tumorigenesis", Keystone Meeting, Signaling Pathways inCancer and Development. , (Mart 2008)
GÜLAY, B. (2006) "Molecular characterization of Wnt beta cateninsignaling pathway after myocardial infarction", 55th Annual Meeting of European Societyfor Cardiovascular Surgery konferansı , (Mayıs 2006)
GÜLAY, B. (2006) "Küçük hücreli olmayan akciğer kanserlerinde hepatosit büyüme faktörü HBF SF ve c Met sinyal yolağının rolü", 9. Türk Toraks Derneği Kongresi , Türkiye, (Nisan 2006)
GÜLAY, B. (2006) "Role of HGF c Met signaling pathway on the non small cell lungcancer", 31st Federation of European Biochemical Societies (FEBS) konferansı , (Haziran 2006)
GÜLAY, B. (2005) "Identification of HGF and hypoxia inducedprotein protein interactions within the c MET multidocking site using T7 phage display", 30th Federation of European Biochemical Societies (FEBS) konferansı , (Temmuz 2005)
GÜLAY, B. (2005) "Karaciğer kanseri hücrelerinde Grb2 adaptör proteininhibisyonunun HGF ile uyarılan protein protein etkileşimlerine etkisinin T7 faj sunumuyöntemi ile incelenmesi", 9. Tıbbi Biyoloji Kongresi , Türkiye, (Kasım 2005)
GÜLAY, B. (2005) "HGF uyarımı ve hipoksinin c MET reseptörü MDS bölgesine bağlanan proteinlerin transkripsiyona etkisinin T7 faj sunumu yöntemi ileincelenmesi", 9. Tıbbi Biyoloji Kongresi , Türkiye, (Kasım 2005)
GÜLAY, B. (2004) "DEÜTF Tıbbi Biyoloji ve Genetik ABD Genetik ve DNA Diagnostik Laboratuvarı nda 1999 2004 yılları arasında saptanan dengeli translokasyon olguları", Ulusal Prenatal Tanı ve TıbbiGenetik Kongresi, , Türkiye, (Nisan 2004)
GÜLAY, B. (2000) "Genetik analizi yapılan 1100 prenatal tanı olgusunun polimorfik varyantkromozomlar kalıtımsal anomaliler ve de nova değişiklikler açısından değerlendirilmesi sayfa SG31 213 Mayıs 2000", 4. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi , Türkiye, (Mayıs 2000)
GÜLAY, B. (1998) "Sayısal anomaliler gösteren fötal hücrelerde genotoksik etki", 5. Tıbbi Biyoloji Kongresi , Türkiye, (Mayıs 1998)
GÜLAY, B. (1997) "Importance of p53 mutations in the prognosisof breast cancer", 2nd Balkan Oncology Meeting konferansı , (Eylül 1997)
GÜLAY, B. (1997) "Importance of p53 mutations in prognosis of breast cancer", National Breast Cancer Meeting , Türkiye, (Mart 1997)
Kitaplar
Kayıt Yok
Kitap Bölümleri
Bulut, G. (2015) "Enfeksiyon Patogenezi ve Bağışıklık", Türkiye : Akademi Yayınevi
Diğer Yayınlar
Kayıt Yok
Bilimsel Dergi Editörlükleri
Kayıt Yok
Bilimsel Yayınlarda Hakemlikler
Kayıt Yok
Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlardaki Üyelikler
Kayıt Yok
Atıflar
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
Sıra Yayın Makale
(WoS)
Makale
(ESCI)
Makale
(Scopus)
Makale
(TR Dizin)
Kitap
(Uluslararası)
Kitap
(Ulusal)
Makale
(Diğer)
Toplam Atıf
1
Arsenic trioxide inhibits human cancer cell growth and tumor development in mice by blocking the Hedgehog GLI pathway
Journal of Clinical Investigation
15 0 0 0 0 0 15
2
Integration of multi-scale molecular modeling approaches with experiments for the in silico guided design and discovery of novel hERG-Neutral antihypertensive oxazalone and imidazolone derivatives and analysis of their potential restrictive effects on cell proliferation
European Journal of Medicinal Chemistry
13 0 0 0 0 0 14
3
Ezrin Inhibition Upregulates Stress Response Gene Expression
Journal of Biological Chemistry
4 0 0 0 0 4 8
4
Effects of PEGylated Fe-Fe3O4 core-shell nanoparticles on NIH3T3 and A549 cell lines
HELIYON
5 0 0 0 0 0 5
5
A Novel Expression Profile of Cell Cycle and DNA Repair Proteins in Nonfunctioning Pituitary Adenomas
Endocrine Pathology
3 0 0 0 0 0 3
6
Generation of the K14 E7 N87ßcat Double Transgenic Mice as a Cervical Cancer Mouse Model
Methods in Molecular Biology
1 0 0 0 0 0 2
7
Design synthesis and biological evaluation of ezrin inhibitors targeting metastatic osteosarcoma
Bioorganic and Medicinal Chemistry
0 0 0 0 0 1 1
Ödüller
(2012) "BİDEB 2232, Doktora Sonrası Geri Dönüş Bursu" TÜBİTAK
(2005) "Doktora Poster Ödülü" DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
(2005) "Prof. Dr. Altan Günalp İkincilik Ödülü" Tıbbi Biyoloji Derneği
Kongre/Sempozyum Görevleri
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Tasarımlar
Kayıt Yok
Sanatsal Etkinlikler
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Emine Kandemiş
Bahçeşehir Üniversitesi
2018 3
Serdar Durdağı
Bahçeşehir Üniversitesi
2017 - 2018 3
Mustafa Yavuz Ergün
Dokuz Eylül Üniversitesi
2017 - 2018 3
Busecan Aksoydan
-
2017 - 2018 3
Işık Kantarcıoğlu
-
2017 - 2018 3
İsmail Erol
-
2017 - 2018 3
Sara Alkhatib
-
2018 3
Aykut Üren
-
2015 - 2016 2
Barış Sergi
-
2018 2
Ramin E Salmas
-
2017 - 2018 2
Pınar Kadıoğlu
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
2019 1
Makbule Nurperi Gazioğlu
Demiroğlu Bilim Üniversitesi
2019 1
Nil Çomunoğlu
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
2019 1
Necmettin Tanrıöver
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
2019 1
Nilay Gündüz Akdoğan
Piri Reis Üniversitesi
2020 1
Ozan Akdoğan
Bahçeşehir Üniversitesi
2020 1
Nihal Yurtseven
Bahçeşehir Üniversitesi
2021 1
Melih Acar
-
2018 1
Timuçin Avşar
Bahçeşehir Üniversitesi
2018 1
Derin Atay
Bahçeşehir Üniversitesi
2021 1
Melek Öztürk Sezgin
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
2019 1
Abdülmecit Gökçe
-
2015 1
Aylin Domaniku
-
2018 1
Ayse Ayhan
-
2016 1
Bahar Kurt
-
2018 1
Begüm Hira Domac
-
2020 1
Berfu Nur Yiğit
-
2018 1
BULUT GÜLAY
-
2009 1
Derya Metin Armagan
-
2019 1
Elif Gelmez
-
2015 1
Erin J Conn
-
2016 1
Gamze Gizir
-
2018 1
Garrett T Graham
-
2016 1
Gary T Pauly
-
2016 1
George Liapakis
-
2018 1
Gizem Turan
-
2018 1
Gürsel Turgut
-
2015 1
H Kameda
-
2019 1
Haydar Çelik
-
2016 1
İrem Polat
-
2018 1
Jeffrey A Toretsky
-
2016 1
Jenny Han
-
2016 1
Kaya Molo
-
2015 1
Kutay Cantaşır
-
2018 1
Metin Özdemirli
-
2016 1
Michelle A Rudek
-
2016 1
Mutlu Hayran
-
2016 1
Onur Zırhlı
-
2020 1
Ramin E Salman
-
2017 1
Sarah Alkhatib
-
2020 1
Sung Hyeok Hong
-
2016 1
Tsion Z Minas
-
2016 1
V Öykü Sayın
-
2017 1
Vlasıos Karageorgos
-
2018 1
Xin Li
-
2016 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Fen ve Mühendislik 49495
YÖKSİS Temel Alan Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı 12317
YÖKSİS Bilim Alanı Moleküler Biyoloji ve Genetik 667
Anahtar Kelimeler Moleküler Biyoloji, Biyoteknoloji, Genetik
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ağırlıklı Puan 70 50 10 80 50 15 50 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 548 . 564 . 701 . 559 . 582 . 560 . 569 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) 457 . 460 . 551 . 420 . 435 . 388 . 386 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 72 . 95 . 135 . 81 . 89 . 100 . 99 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 60 . 81 . 122 . 70 . 75 . 86 . 87 . -
Sıra (Anahtar Kelime (2)) 43 . 63 . 87 . 53 . 62 . 63 . 67 . -
Sıra (Anahtar Kelime (3)) 51 . 71 . 100 . 58 . 60 . 70 . 70 . -
Toplam Yayın 3 1 2 8 1 1 1 0
Toplam Makale 1 1 0 1 1 1 1 0
Toplam Kitap 1 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Bildiri 1 0 2 7 0 0 0 0
Makale (SCI) 0 1 0 1 1 0 1 0
Makale (Uluslararası) 1 0 0 0 0 1 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 1 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 1 0 2 7 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri