img

Prof. Dr. Hakan CENGİZ

  • İşletme Fakültesi
  • İşletme
  • Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
41
Atıf
157
h-index
7
Proje
3
Google Scholar
Yayın
27
Atıf
553
h-index
11
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Post Doktora, Amerika Birleşik Devletleri, Arizona State University, , 2022
Post Doktora, Yeni Zelanda, University Of Waikato, , 2015, 2016
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Dr), 2011, 2014
Yüksek Lisans, Türkiye, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Yl) (Tezsiz), 2007, 2009
Lisans, Türkiye, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, 2004, 2007
Araştırma Alanları
Tüketici Davranışları, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Dijital Pazarlama
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Post Doktora, Yeni Zelanda, University Of Waikato, , 2015, 2016
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Dr), 2011, 2014
Yüksek Lisans, Türkiye, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Yl) (Tezsiz), 2007, 2009
Lisans, Türkiye, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, 2004, 2007
Post Doktora, Amerika Birleşik Devletleri, Arizona State University, , 2022
Kayıt Yok
İngilizce, e-YDS, 88, 2019
Araştırma, TÜBİTAK DOKTORA SONRASI ARAŞTIRMA BURSU, Arizona State University, 15-11-2022, 23-12-2023
Araştırma, TÜBİTAK DOKTORA SONRASI ARAŞTIRMA BURSU, University of Waikato, Yeni Zelanda, 16-09-2015, 31-07-2016
Araştırma, Consumption of Death (Yök Doktora Öncesi Araştırma Bursu), UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA / MARSHALL BUSINESS SCHOOL, Amerika, 12-09-2012, 04-11-2013
Kurs, İşkur ve KABUSEM Meslek Edindirme Kursu, Karabük Üniversitesi, 21-06-2012, 19-08-2012
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Pazarlama Tüketici Davranışları
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Pazarlama Müşteri İlişkileri Yönetimi
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Pazarlama Dijital Pazarlama
2023-, Profesör, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, Türkiye
2018-, Doçent, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, Pazarlama, Türkiye
2015-2016, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Unıversıty Of Waıkato, Waıkato Management School, Marketıng
2014-2018, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, Türkiye
2012-2013, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, University Of Southern California, Marshall Business School, Department Of Marketing
2009-, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Türkiye
2016-, Dekan Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2015-2015, Müdür Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2014-2015, Bölüm Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
Şahnoza Kayadibi, Doktora, The importance of consumer skepticism in the age of augmented reality: a comparative study of AR-based shopping experience and AR-based video advertisements, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2024, (Asıl Danışman)
Hasan Azdemir, Yüksek Lisans, Rekabetçi tutumlar ve oyun içi dürtüsel satın alma davranışı arasındaki ilişki: Popülarite ihtiyacının aracı ve sosyal yeterliliğin düzenleyici rolü, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Ahmet Barin, Yüksek Lisans, Beden takdirinin dürtüsel ve kompulsif kıyafet satın alma eğilimi üzerindeki etkisi: Moda giyim ilgileniminin aracı rolü, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Ecem Özbek, Yüksek Lisans, Kadınların farklı menstrüel siklustaki kaygı düzeylerinin online anlık satın alma, online kompulsif satın alma ve fiziksel mağaza yönelimi ile ilişkisinin incelenmesi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Rabiya Gökçe Arpa, Doktora, Tüketici kimliği inşasında tüketim karşıtlığı: Giyim kültürü üzerine bir araştırma, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Mohamed Ibrahım M. Tubajı, Doktora, Examining the potential predictors of electronic word of mouth communication in emerging social networking sites: A cultural comparison between Turkish and Libyan car buyers, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Kübra Nur Sezgin, Yüksek Lisans, Tüketici kibri, tüketici sosyalleşmesi ve popülarite ihtiyacının lüks tüketim üzerindeki etkilerinin incelenmesi: Genç yetişkinler üzerinde bir araştırma, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Damla Demir, Yüksek Lisans, Mağaza atmosferi, algılanan ürün çekiciliği ve algılanan kişisel çekiciliğin hedonik tüketim üzerindeki etkilerinin incelenmesi: Kozmetik alışverişi üzerine bir uygulama, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Esra Kır, Yüksek Lisans, Türk evlilik törenlerinde gösterişçi tüketim motivasyonlarının incelenmesi: Yeni evli kadınlar üzerine nitel bir araştırma, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Girişimcilik Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Hatice Alkan, Yüksek Lisans, İçsel pazarlama yaklaşımının örgüt iklimi üzerine etkisinde duygusal bağlılığın aracılık rolü: Karabük Üniversitesi öğretim elemanları üzerine bir uygulama, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Celile Erşan, Yüksek Lisans, Reklamda emoji kullanımının tüketici satın alma kararına etkisi: Öznel İyi Oluş'un aracılık rolü, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Mehmet Öney, Yüksek Lisans, Tüketici etnosentrizminin tüketim sonrası olumsuz duygular, tüketici şikayet davranışları, marka nefreti üzerindeki rolü, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Halil Paşalıoğlu, Yüksek Lisans, Yaşam tarzı, tüketici yenilikçiliği ve tüketici benzersizliğinin elektrikli araçları satın alma niyeti üzerine etkisi, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2018, (Asıl Danışman)
Mehmet Şenel, Yüksek Lisans, Farklı kıtlık mesajlarının plansız satın alma niyeti üzerindeki etkisi ve FOMO (fırsatları kaçırma korkusu)'nun aracı rolü, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2018, (Asıl Danışman)
Kamile Pınar Sungur, Yüksek Lisans, Tüketicinin popülarite ihtiyacı, benzersiz olma ihtiyacı ve statü tüketiminin gösterişçi tüketim eğilimi üzerine etkisi, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2018, (Asıl Danışman)
Merve Avcı, Yüksek Lisans, Mobil pazarlama uygulamalarının benimsenmesinde algılanan eğlence faktörünün önemi: QR kod uygulamaları üzerine bir çalışma, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2017, (Asıl Danışman)
2021-2022, Consumption Psychology, Yüksek Lisans
2021-2022, Tüketici Araştırmasında Güncel Konular, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2021-2022, Nitel Araştırma Yöntemleri, Yüksek Lisans
2021-2022, Satış Yönetimi, Lisans
2020-2021, Consumption Psychology, Yüksek Lisans
2019-2020, Nitel Araştırma Yöntemleri, Yüksek Lisans
2019-2020, Consumption Psychology, Yüksek Lisans
2018-2019, Pazarlama Yönetimi, Lisans
2018-2019, Tüketici Araştırmalarında Güncel Konular, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2018-2019, Research Methods in Social Sciences, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2016-2017, TURİZM İŞLETMELERİNDE PAZARLAMA STRATEJİLERİ, Yüksek Lisans
2016-2017, PAZARLAMA İLETİŞİMİ, Yüksek Lisans
2016-2017, NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, Yüksek Lisans
2016-2017, PAZARLAMA İLKELERİ, Lisans
2016-2017, PAZARLAMA AHLAKI, Lisans
2016-2017, ULUSLARARASI PAZARLAMA, Lisans
2016-2017, REKLAMCILIK, Lisans
2016-2017, SATIŞ YÖNETİMİ, Lisans
2014-2015, PAZARLAMA YÖNETİMİ, Lisans
2014-2015, TECHNICAL FOREIGN LANGUAGE, Lisans
2014-2015, INFORMATION TECHNOLOGY, Lisans
2014-2015, ELECTRONIC MARKETING, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2014-2015, NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, Yüksek Lisans
2014-2015, PAZARLAMA AHLAKI, Lisans
2014-2015, ULUSLARARASI PAZARLAMA, Lisans
2014-2015, REKLAMCILIK, Lisans
2014-2015, SATIŞ YÖNETİMİ, Lisans
Kayıt Yok
İşletme Bölümlerine Yönelik Azalan Talebin Tavsiye Etme Eğilimi Aracılığıyla İncelenmesi: Bir Model Önerisi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2022-2024
DEVELOPMENT AND VALIDATION OF A MEASURE OF RESPECT IN THE MARKETPLACE (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2018
Development and validation of the death-related conspicuous consumption scale (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2016-2016
Kayıt Yok
Cengiz, H., Caccıatore, J. (2024) "Status Consumption as Coping With Fear of Death: The Mediating Role of Death Avoidance and the Moderating Role of Materialism", Psychological Reports, (0) [SSCI] DOI     
Cengiz, H. (2024) "Appearance vanity or achievement vanity: which better predicts young consumers’ decision-making orientations?", Young Consumers, (0) [ESCI] DOI     
Cengiz, H., Cengiz, H.A. (2023) "Tourists’ need for uniqueness and ethnic food purchase intention: A moderated serial mediation model", Appetite, 190 (0) [SCI Expanded] DOI     
Cengiz, H. (2023) "The effect of perceived scarcity on impulse-buying tendencies in a fast fashion context: A mediating and multigroup analysis", Journal of Fashion Marketing and Management, (0) [SSCI] DOI     
Kır, E., Cengiz, H. (2022) "Türk Evlilik Törenlerinde Gösterişçi Tüketim Motivasyonlarının İncelenmesi: Yeni Evli Kadınlar Üzerine Nitel Bir Araştırma", Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, 14 (2) pp. 555-596 [TR Dizin] Link   
Cengiz, H., Torlak, Ö. (2021) "Death-Related Status Consumption: Scale Development and Validation", OMEGA - Journal of Death and Dying, (0) [SSCI] DOI     
Cengiz, H., Torlak, Ö. (2018) "Investigating the demographics and behavioral characteristics associated with voluntary simplicity lifestyles in a developed and developing country: A comparison between US and Turkish Simplifiers", Global Business Review, (0) [ESCI] Link DOI     
Şehirli, M., Fidan, Y., Cengiz, H. (2018) "Why Did They Switch? How Will They Come Back?", Journal of Marketing Development and Competitiveness, 12 (3) pp. 123-146 Link   
Şehirli, M., Fidan, Y., Cengiz, H. (2018) "Why Did They Switch? How Will They Come Back?", Journal of Marketing Development and Competitiveness, 12 (3) DOI  
Cengiz, H., Fidan, Y. (2017) "Comparing Alternative Service Quality Scales: An Investigation Using Confirmatory Factor Analysis in a Health Care Setting", Informa UK Limited, 38 (1) DOI     
Cengiz, H. (2017) "Effect of the need for popularity on purchase decision involvement and impulse-buying behavior concerning fashion clothing", Journal of Global Fashion Marketing, (0)     
Cengiz, H., Şenel, M. (2017) "Tüketicilerin Organik Gıda Satın Alma Motivasyonlarının Zaltman Metafor Çıkarım Tekniği Aracılığıyla", Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7 (1) [TR Dizin]     
Cengiz, H., Fidan, Y. (2017) "Comparing Alternative Service Quality Scales: An Investigation Using Confirmatory Factor Analysis in a Health Care Setting", Services Marketing Quarterly, 38 (1) pp. 15-22 Link DOI  
Cengiz, H., Karaarslan, M.H., Akçalan, E., Malkoç, E. (2016) "Sosyal ağ sitelerinde marka temelli içeriklerin paylaşılmasına yönelik güdülerin incelenmesi facebook örneği", insan ve toplum bilimleri araştırmaları dergisi, (0) [TR Dizin]      
Cengiz, H., Cengiz, H.A. (2016) "Review of Brand Loyalty Literature: 2001-2015", Journal of Research in Marketing, (0)     
Gürbüz, A., Cengiz, H.A., Cengiz, H. (2016) "Destination Personality and Attitudes Towards Destination An Example From Two Similar Tourist Destinations in Turkey", International journal of economics, commerce and management, (0)    
Cengiz, H., Özkara, B.Y. (2016) "MATERYALİZM ÖZ BENZEŞİM VE BİREYSELCİLİĞİN KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ REKLAM KAMPANYALARINA YÖNELİK TUTUMLAR VE BU KAMPANYALARI SOSYAL AĞLARDA PAYLAŞMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ", Business and Management Studies: An International Journal, 4 (1) [TR Dizin]    
Cengiz, H., Başaran, S. (2016) "Cep Telefonu Kullanıcılarının Tüketici Tecrübelerinin Değerlendirilmesi Online Tüketici Yorumları Üzerine Netnografik Bir İnceleme", Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, (0) [TR Dizin]     
CENGİZ, H. (2016) "Kamuoyu Kimin Oyu?", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 0 (0) [TR Dizin] DOI    
CENGİZ, H. (2016) "THE EFFECTS OF MATERIALISM, SELF-CONGRUITY, INDIVIDUALISM ON ATTITUDE TOWARD AND INTENTION TO SHARE PERSONALIZED ADVERTISEMENT ON SOCIAL NETWORK SITES", Dsfınefıejfjf, 0 (0) [TR Dizin]   
CENGİZ, H. (2015) "Evaluating Consumer Experiences of Cellphone Users: A Netnography of Online Consumer Reviews", Mrgfrjvmv, 0 (0)   
Torlak, Ö., Özkara, B.Y., Tiltay, M.A., Cengiz, H., Dülger, M.F. (2014) "The Effects of Electronic Word of Mouth on Brand Image and Purchase Intention An Application Concerning Cellular Phone Brands", Journal of Marketing Development and Competitiveness, 8 (2) pp. 61-68  
CENGİZ, H. (2014) "The Effect of Electronic Word of Mouth on Brand Image and Purchase Intention: An Application Concerning Cell Phone Brands for Youth Consumers in Turkey", Journal of Marketing Development and Competitiveness, 0 (0)    
Sungur, K.P., Cengiz, H. (2019) "Tüketicinin Popülarite İhtiyacı, Benzersiz Olma İhtiyacı ve Statü Tüketiminin Gösterişçi Tüketim Eğilimi Üzerine Etkisi", ULUSLARARASI SOSYAL VE EKONOMİK ARAŞTIRMALAR ÖĞRENCİ KONGRESİ , (Aralık 2019
Karaarslan, M.H., Cengiz, H. (2019) "SANAYİ 4.0 ve DİJİTAL YÖNETİM-PAZARLAMA-İŞLETME", 4th International Congress on 3D Printing Technologies and Digital Industry , (Nisan 2019
Paşalıoğlu, H., Cengiz, H. (2019) "The Impact of Consumer Lifestyle on Electric Car Purchase Intention: The Mediating Effect of Consumer Innovativeness, Consumer Uniqueness and Exploratory Consumer Buying Behaviors", International Congress on Business and Marketing 2019 , (Haziran 2019
Hayta, K., Cengiz, H., Şenel, M. (2018) "Marka Nefretinin Öncülleri ve Sonuçları", Business and Organizations Research Conference , (Ekim 2018 
Vargün, H., Kara, C., Cengiz, H. (2017) "The Carbon Accounting System Basing The International Accounting Standarts and Importance of This System in Terms of The Managerial Accounting System", XIV. European Conference on Social and Behavioral Sciences , (pp. 250), Odesa, Ukrayna, (Ağustos 2017
Cengiz, H., Costley, C. (2017) "DEVELOPMENT AND VALIDATION OF A MEASURE OF RESPECT IN THE MARKETPLACE", Global Conference on Business and Finance , (Ocak 2017  
Safçıoğlu, U., Cengiz, H. (2017) "The Secret Power of Product Review Videos: A Netnography of Commenting Behavior on Youtube Videos", ICOMEP/ISTANBUL , (Kasım 2017 
Şenel, M., Cengiz, H. (2017) "Exploring Motivations behind tipping behavior as seen through waiters’ eyes", ICOMEP/ISTANBUL , (Kasım 2017  
Avcı, M., Cengiz, H. (2016) "THE IMPORTANCE OF PERCEIVED ENTERTAINMENT INADOPTION OF MOBILE MARKETING APPLICATIONS ASTUDY OF QR CODE APPLICATIONS", ICOMEP 2016 | International Congress of Management Economy and Policy , (Kasım 2016
Cengiz, H. (2016) "Importance of the Need for Popularity in the Consumption Context Investigating Relationships Between Need for Popularity Materialism Status Consumption and Conspicuous Consumption", 17th International Business Economics, Social Science & Humanities Conference , (Temmuz 2016  
Cengiz, H., Cengiz, H.A., Taş, M. (2016) "Examining the influence of attitudes toward healthcare staffs and satisfaction with previous visits on operational performance An empirical study in a health care setting", Manufacturing and Service Operations Management (MSOM) Conference , (Temmuz 2016  
Cengiz, H., Torlak, Ö. (2016) "Development and Validation of the Death Related Conspicuous Consumption Scale", International Journal of Arts & Sciences (IJAS) , (Kasım 2016
Ömer, T., Behçet, Ö., Ali, T.M., Fatih, C.H. (2013) "THE EFFECTS OF ELECTRONIC WORD OF MOUTH ON BRAND IMAGE AND PURCHASE INTENTION AN APPLICATION CONCERNING CELLULAR PHONE BRANDS", Internation Journal of Arts and Science Conference , (Mart 2013
Hakan, C., Dennis, R. (2013) "Voluntary Simplicity in the Final Rite of Passage Death", Consumer Culture Theory Conference , (Haziran 2013   
Cengiz, H. (2021) "External Environment Analysis", Kitap: Strategic Management, Eskişehir/Türkiye : Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Yayınları   
Cengiz, H. (2018) "Elektronik Posta Pazarlaması", Kitap: Web Tasarımı Satış ve Pazarlama, Türkiye : Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Yayınları  
Cengiz, H., Rook, D. (2016) "Voluntary Simplicity in the Final Rite of Passage: Death", Kitap: Death in a consumer culture, London/İngiltere : Routledge   
Kayıt Yok
(Uluslararası - Dergi) Probe - Marketing Management, 2021, Editör
(Uluslararası - Dergi) Journal of Global Business Insights, 2020, Yayın Kurulu Üyeliği
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Marketing Intelligence and Planning, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Business and Management Studies: An International Journal, 2016
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
The Effects of Electronic Word of Mouth on Brand Image and Purchase Intention An Application Concerning Cellular Phone Brands
Journal of Marketing Development and Competitiveness
9 0 0 46 8 3 0 0 66
2
Review of Brand Loyalty Literature: 2001-2015
Journal of Research in Marketing
9 0 0 10 0 2 0 0 21
3
Effect of the need for popularity on purchase decision involvement and impulse-buying behavior concerning fashion clothing
Journal of Global Fashion Marketing
3 0 0 7 0 1 0 0 11
4
Investigating the demographics and behavioral characteristics associated with voluntary simplicity lifestyles in a developed and developing country: A comparison between US and Turkish Simplifiers
Global Business Review
5 0 0 3 3 0 0 0 11
5
Tüketicilerin Organik Gıda Satın Alma Motivasyonlarının Zaltman Metafor Çıkarım Tekniği Aracılığıyla
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
0 0 0 0 9 1 1 0 11
6
MATERYALİZM ÖZ BENZEŞİM VE BİREYSELCİLİĞİN KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ REKLAM KAMPANYALARINA YÖNELİK TUTUMLAR VE BU KAMPANYALARI SOSYAL AĞLARDA PAYLAŞMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Business and Management Studies: An International Journal
1 0 0 1 8 0 0 0 10
7
Comparing Alternative Service Quality Scales: An Investigation Using Confirmatory Factor Analysis in a Health Care Setting
Informa UK Limited
2 0 0 6 0 0 0 0 8
8
Cep Telefonu Kullanıcılarının Tüketici Tecrübelerinin Değerlendirilmesi Online Tüketici Yorumları Üzerine Netnografik Bir İnceleme
Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi
0 0 0 2 5 0 0 0 7
9
Death in a consumer culture
3 0 0 0 1 1 0 0 5
10
Sosyal ağ sitelerinde marka temelli içeriklerin paylaşılmasına yönelik güdülerin incelenmesi facebook örneği
insan ve toplum bilimleri araştırmaları dergisi
0 0 0 0 3 0 0 0 3
11
Destination Personality and Attitudes Towards Destination An Example From Two Similar Tourist Destinations in Turkey
International journal of economics, commerce and management
0 0 0 0 2 0 0 0 2
12
Popülarite İhtiyacı ve Tüketim: Gösterişçi Tüketim, Statü Tüketimi ve Materyalizm Üzerine Bir Araştırma
0 0 0 0 0 0 2 0 2
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
(Uluslararası) Bilimsel Tasarım: Revolution Respect [Düzenleyici/Organizatör/Tasarımcı], 2016
(Uluslararası) Özgün bireysel etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): The 11th Consumer Culture Theory Conference - Art Gallery, 06-07-2016
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Yahya Fidan
İstanbul Ticaret Üniversitesi
2017 - 2018 4
Hakan CENGİZ
Karabük Üniversitesi
2014 - 2016 4
Ömer Torlak
-
2014 - 2021 4
Hülya Akdemir Cengiz
-
2016 3
Mehmet Şenel
-
2017 - 2018 3
Karabük Üniversitesi
2016 - 2019 2
Behçet Yalın Özkara
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
2014 - 2016 2
Mustafa Şehirli
Sağlık Bilimleri Üniversitesi
2018 2
Karabük Üniversitesi
2016 1
Karabük Üniversitesi
2017 1
-
2023 1
Karabük Üniversitesi
2016 1
Muhammet Ali Tiltay
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
2014 1
Carolyn Costley
-
2017 1
Cengiz Hakan
-
2013 1
Cengiz HakanDülger Fatih
-
2013 1
Cihan Kara
-
2017 1
Dennis Rook
-
2016 1
Elif Akçalan
-
2016 1
Engin Malkoç
-
2016 1
Esra Kır
-
2022 1
Halil Paşalıoğlu
-
2019 1
Joanne Caccıatore
-
2024 1
Kamile Pınar Sungur
-
2019 1
Kübranur Hayta
-
2018 1
Mehmet Fatih Dülger
-
2014 1
Merve Avcı
-
2016 1
Özkara Behçet
-
2013 1
Rook Dennis
-
2013 1
Sinan Başaran
-
2016 1
Tiltay Muhammed Ali
-
2013 1
Torlak Ömer
-
2013 1
Umut Safçıoğlu
-
2017 1
2024 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
178.
78591 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
147.
33159 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
27.
1417 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78591
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 33159
YÖKSİS Bilim Alanı Pazarlama 1417
Anahtar Kelimeler Tüketici Davranışları, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Dijital Pazarlama
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 0 150 190 95 25 0 90 15 100 65
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - 352 . 360 . 448 . 520 . - 535 . 609 . 496 . 178 .
Sıra (Temel Alan İçinde) - 265 . 262 . 377 . 458 . - 443 . 533 . 420 . 147 .
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - 50 . 34 . 89 . 134 . - 108 . 159 . 95 . 27 .
Sıra (Anahtar Kelime (1)) - 41 . 28 . 72 . 105 . - 89 . 129 . 81 . 22 .
Sıra (Anahtar Kelime (2)) - 7 . 5 . 17 . 36 . - 28 . 43 . 19 . 5 .
Sıra (Anahtar Kelime (3)) - 13 . 12 . 44 . 68 . - 64 . 92 . 59 . 16 .
Toplam Yayın 0 10 9 5 3 0 2 1 2 2
Toplam Makale 0 5 4 3 0 0 1 1 2 2
Toplam Kitap 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0
Toplam Bildiri 0 4 4 1 3 0 0 0 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1
Makale (Uluslararası) 0 2 3 3 0 0 0 0 0 1
Makale (Ulusal) 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 4 4 1 3 0 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri