img

Prof. Dr. Hakan TAHTACI

  • Fen Fakültesi
  • Kimya
  • Organik Kimya

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
53
Atıf
139
h-index
6
Proje
28
Fikri Mülkiyet
1
Scopus
Yayın
34
Atıf
354
h-index
9
Google Scholor
Yayın
31
Atıf
390
h-index
11
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Yüksek Lisans, Türkiye, Bülent Ecevit Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Yl) (Tezli), 2006, 2009
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Bülent Ecevit Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Dr), 2009, 2013
Lisans, Türkiye, Bülent Ecevit Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, 2002, 2006
Araştırma Alanları
Organik Kimya, Farmasötik Kimya, Spektroskopi
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Bülent Ecevit Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Dr), 2009, 2013
Yüksek Lisans, Türkiye, Bülent Ecevit Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Yl) (Tezli), 2006, 2009
Lisans, Türkiye, Bülent Ecevit Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, 2002, 2006
İngilizce, YÖKDİL, 80, 2018
İngilizce, ÜDS, 70, Güz, 2010
Araştırma, Hakan TAHTACI, CEOS Journal of Microbiology, 20-11-2023
[UAK] Fen Bilimleri ve Matematik Kimya Organik Kimya
[UAK] Fen Bilimleri ve Matematik Kimya Farmasötik Kimya
[UAK] Fen Bilimleri ve Matematik Kimya Spektroskopi
2023-, Profesör, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Türkiye
2023-, Profesör, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya, Organik Kimya Anabilim Dalı, Türkiye
2018-, Doçent, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Kimya, Türkiye
2017-2018, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Türkiye
2014-2017, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Polimer Mühendisliği Bölümü, Türkiye
2013-2014, Öğretim Görevlisi (Dr), Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Türkiye
2010-2013, Öğretim Görevlisi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Türkiye
2009-2010, Öğretim Görevlisi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Safranbolu Meslek Yüksekokulu, Teknik Programlar Bölümü, Türkiye
2020-, Fakülte Kurulu Üyeliği, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2020-, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2020-, Anabilim Dalı Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2020-, Komisyon Başkanlığı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2019-2021, Komisyon Üyeliği, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2018-2021, Bölüm Başkan Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
Mays Farıs Abbas Al-Rubaye, Yüksek Lisans, İMİDAZOL HALKASI İÇEREN ALKİL VE ARİL ETERLERİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU, ANTİKANSER VE ANTİOKSİDAN, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kimya Ana Bilim Dalı, 2024, (Asıl Danışman)
Osman Yılmaz, Yüksek Lisans, Sübstitüe fenil ve 1,2,4-triazol grupları içeren alkil eter türevlerinin sentezi ve karakterizasyonu, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kimya Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
İbrahim Özcan, Yüksek Lisans, Tiyoeter köprülü 2,6-disübstitüe ve 2,5,6-trisübstitüe imidazotiyadiazol analoglarının sentezi, kara, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kimya Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Nazire Merve Çalkılıç, Yüksek Lisans, Asetovanilon türevli yeni benzil eterlerin sentezi, karakterizasyonu, teorik analizleri ve biyolojik, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kimya Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Sercan Aşkın, Yüksek Lisans, İmidazo[2,1-b][1,3,4]tiyadiazol türevlerinin mannich bazlarının sentezi ve karakterizasyonu, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kimya Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Gözde Aydın, Yüksek Lisans, Molekül içi nükleofilik sübstitüsyon reaksiyonu ile alifatik 1,3,4-tiyadiazol-2(3H)-on türevlerinin , Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kimya Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Hatice Karacık, Yüksek Lisans, Bazı yeni sübstitüe imidazo [2,1-b][1,3,4]tiyadiazol türevlerinin sentezi, karakterizasyonu, molekül, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Polimer Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2017, (Asıl Danışman)
2020-2021, Organik Reaksiyon Mekanizmalarına Giriş I (Fen Fakültesi), Lisans
2020-2021, Organik Kimya (Diş Hekimliği), Lisans
2020-2021, Yüksek Lisans Tez Çalışması, Yüksek Lisans
2020-2021, Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı, Yüksek Lisans
2020-2021, Sentetik Organik Kimya, Yüksek Lisans
2020-2021, Nükleer Manyetik Rezonans (Güz), Yüksek Lisans
2020-2021, Kimya Araştırma Projesi I (Fen Fakültesi), Lisans
2020-2021, Organik Kimya Laboratuvarı I (Fen Fakültesi), Lisans
2020-2021, Organik Kimya I (Fen Fakültesi), Lisans
2020-2021, Genel Kimya II. Öğretim (Mühendislik Fakültesi), Lisans
2020-2021, Genel Kimya I. Öğretim (Mühendislik Fakültesi), Lisans
2020-2021, Organik Kimyada Yapı Aydınlatılması, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2019-2020, Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilim Etiği (Bahar), Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2019-2020, Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı (Bahar), Yüksek Lisans
2019-2020, Genel Kimya Laboratuvarı II (Fen Fakültesi), Lisans
2019-2020, Genel Kimya II (Fen Fakültesi), Lisans
2019-2020, Organik Kimyaya Giriş (Fen Fakültesi), Lisans
2019-2020, Besin Kimyası (Fen Fakültesi), Lisans
2019-2020, Organik Kimya II (Fen Fakültesi), Lisans
2019-2020, Organik Kimya Laboratuvarı II (Fen Fakültesi), Lisans
2019-2020, Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilim Etiği (Bahar), Yüksek Lisans
2019-2020, Kimya Araştırma Projesi II, Lisans
2019-2020, Nükleer Manyetik Rezonans, Yüksek Lisans
2019-2020, Heterosiklik Bileşikler Kimyası, Yüksek Lisans
2019-2020, Heterosiklik Kimya (Fen Fakültesi), Lisans
2019-2020, Yüksek Lisans Tez Çalışması (Bahar), Yüksek Lisans
2019-2020, Genel Kimya I (Fen Fakültesi), Lisans
2019-2020, Genel Kimya Laboratuvarı I (Fen Fakültesi), Lisans
2019-2020, Kimya Araştırma Projesi I (Fen Fakültesi), Lisans
2019-2020, Organik Reaksiyon Mekanizmasına Giriş (Fen Fakültesi), Lisans
2019-2020, Organik Kimyada Temel Reaksiyon Mekanizmalama, Yüksek Lisans
2019-2020, Sentetik Organik Kimya, Yüksek Lisans
2019-2020, Yüksek Lisanas Uzmanlık Alanı (Güz), Yüksek Lisans
2019-2020, Yüksek Lisanas Tez Çalaışması (Güz), Yüksek Lisans
2019-2020, Organik Kimya (Diş Hekimliği), Lisans
2018-2019, Mühendislik Etiği A Şubesi (I. Öğretim Mühendislik Fakültesi), Lisans
2018-2019, Mühendislik Etiği B Şubesi (I. Öğretim Mühendislik Fakültesi), Lisans
2018-2019, Mühendislik Etiği A Şubesi (I. Öğretim Mühendislik Fakültesi), Lisans
2018-2019, Fitofarmasötikler (II. Öğretim), Ön Lisans
2018-2019, Fitofarmasötikler (I. Öğretim), Ön Lisans
2018-2019, Besin Kimyası (Fen Fakültesi), Lisans
2018-2019, Nükleer Manyetik Rezonans (Bahar), Yüksek Lisans
2018-2019, Mühendislik Etiği A Şubesi (II. Öğretim Mühendislik Fakültesi), Lisans
2018-2019, Etik (II. Öğretim Mühendislik Fakültesi (30) İng.), Lisans
2018-2019, Yüksek Lisans Tez Çalışması (Bahar), Yüksek Lisans
2018-2019, Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı (Bahar), Yüksek Lisans
2018-2019, Organik Kimya (Diş Hekimliği), Lisans
2018-2019, Organik Kimya Laboratuvarı II (Fen Fakültesi), Lisans
2018-2019, Biyokimya II (Fen Fakültesi), Lisans
2018-2019, Mühendislik Etiği B Şubesi (II. Öğretim Mühendislik Fakültesi), Lisans
2017-2018, Organik Kimya I, Lisans
2017-2018, Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı, Yüksek Lisans
2017-2018, İleri Organik Kimya, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2017-2018, Organik Kimyada Temel Reaksiyon Mekanizmaları, Yüksek Lisans
2017-2018, Organik Kimya Laboratuvarı II, Lisans
2017-2018, Organik Kimya II, Lisans
2017-2018, Organik Kimya Laboratuvarı I, Lisans
2017-2018, Mesleki Yabancı Dil I, Lisans
2017-2018, Genel Kimya, Ön Lisans
2017-2018, Yüksek Lisans Tez Çalışması, Yüksek Lisans
2016-2017, Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı, Yüksek Lisans
2016-2017, Organik Reaksiyon Mekanizmasına Giriş, Lisans
2016-2017, Genel Kimya, Lisans
2016-2017, Yüksek Lisans Tez Çalışması, Yüksek Lisans
2016-2017, Oganik Kimya Laboratuvarı I, Lisans
2015-2016, Genel Kimya I, Lisans
2015-2016, Organik Sentez, Yüksek Lisans
2015-2016, Organik Kimyada Reaksiyon Mekenizmaları, Yüksek Lisans
2015-2016, Laboratuvar Aletleri, Ön Lisans
2015-2016, Polimerlerin Modifikasyonu ve Karakterizasyonu, Yüksek Lisans
2015-2016, Laboratuvar Kimyası, Ön Lisans
2015-2016, Proje Yöntemleri, Lisans
2015-2016, Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı, Yüksek Lisans
2015-2016, Seminer, Yüksek Lisans
2015-2016, Genel Kimya II, Lisans
2014-2015, Kimya, Lisans
2014-2015, Laboratuvar Güvenliği, Ön Lisans
2014-2015, Organik Kimya Laboratuvarı I, Lisans
2014-2015, Mesleki Yabancı Dil II, Lisans
2014-2015, Genel Kimya I, Lisans
2014-2015, Organik Kimya Laboratuvarı II, Lisans
2014-2015, Laboratuvar Kimyası, Ön Lisans
2014-2015, Genel Kimya II, Lisans
2013-2014, Organik Kimya Laboratuvarı II, Lisans
2013-2014, Organik Kimya Laboratuvarı I, Lisans
2013-2014, Genel Kimya II, Lisans
2013-2014, Genel Kimya I, Lisans
Kayıt Yok
PİPERİDİN VE TİYAZOL GRUPLARI İÇEREN BAZI SCHIFF BAZLARININ SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2024-2025
İMİDAZOL HALKASI İÇEREN ALKİL VE ARİL ETERLERİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU, ANTİKANSER VE ANTİOKSİDAN AKTİVİTELERİ, KARBONİK ANHİDRAZ I-II İNHİBİSYON ÖZELLİKLERİ VE İN SİLİKO ÇALIŞMALARI (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2023-2024
TİYAZOL HALKASI İÇEREN ÇEŞİTLİ SCHIFF BAZLARININ SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2023-2023
İNDOL HALKASI İÇEREN 2,5,6-TRİSÜBSTİTÜE İMİDAZOTİYADİAZOL TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2022-2022
SÜBSTİTÜE FENİL VE 1,2,4-TRİAZOL GRUPLARI İÇEREN ALKİL ETER TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2022-2023
Furil ve 1,2,4-Triazol Grupları İçeren Alifatik Eterlerin Sentezi ve Karakterizasyonu (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2022-2022
1,2,4-Triazol Halkası İçeren Sübstitüe Sekonder Alkol Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2021-2021
Triazol Grubu İçeren Sübstitüe Propanoik Asit Analoglarının Sentezi Ve Karakterizasyonu (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2021-2021
TİYOETER KÖPRÜLÜ 2,6-DİSÜBSTİTÜE VE 2,5,6-TRİSÜBSTİTÜE İMİDAZOTİYADİAZOL ANALOGLARININ SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU, BİYOLOJİK AKTİVİTELERİ VE TEORİK ANALİZLERİ (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2021-2022
1H-1,2,4-Triazol Halkası İçeren Propanon Türevlerinin Sentezi Ve Karakterizasyonu (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2020-2020
1,2,4-Triazol Halkası İçeren Aromatik Eterlerin Sentezi ve Karakterizasyonu (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2020-2020
ALİFATİK 1,3,4-TİYADİAZOL-2(3H)ON TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONLARI (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2019-2019
ASETOVANİLON TÜREVLİ YENİ BENZİL ETERLERİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU, TEORİK ANALİZLERİ VE BİYOLOJİK AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2019-2021
Sübstitüe Fenil ve 5-Metil-1,3,4-Tiyadiazol Grubu İçeren Bileşiklerin Sentezi ve Karakterizasyonu (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2018-2018
Tek kristal Bileşiklerin Optiksel Özelliklerinin Deneysel ve Teoriksel Metotlar Kullanılarak İncelenmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2018-2019
MOLEKÜL İÇİ NÜKLEOFİLİK SÜBSTİTÜSYON REAKSİYONU İLE ALİFATİK 1,3,4-TİYADİAZOL-2(3H)-ON TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2018-2020
İmidazo[2,1-b][1,3,4]tiyadiazol türevlerinin Mannich bazlarının Sentezi ve Karakterizasyonu. (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2018-2020
1,3,4-Tiyadiazollerin Beklenmedik İç Nükleofilik Sübstitüsyon Reaksiyonu Sayesinde 1,3,4-Tiyadiazol-2(3H)-on Türevlerinin Sentezi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2018
YENİ SÜBSTİTÜE 2-AMİNO-1,3,4-TİYADİAZOL TÜREVLERİNİN SCHIFF BAZLARINI İÇEREN BİLEŞİKLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2016-2016
Synthesis, Characterization, Antifungal Activity and Molecular Docking Study of Some New Substituted Imidazo[2,1-b][1,3,4]Thiadiazole Derivatives (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2016-2016
BAZI YENİ SÜBSTİTÜE İMİDAZO[2,1-b][1,3,4]TİYADİAZOL TÜREVLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU, MOLEKÜLER DOCKİNG ÇALIŞMASI VE ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2016-2017
Yeni Bir Yöntemle (Sübstitüe Benzil)-5-metil-1,3,4-tiyadiazol-2(3H)-on Türevlerinin Sentezi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2020
YENİ SÜBSTİTÜE 2-AMİNO-1,3,4-TİYADİAZOL TÜREVLERİNİN SCHİFF BAZLARINI İÇEREN BİLEŞİKLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2015-2016
Yeni Bir Yöntemle (Sübstitüe Benzil)-5-metil-1,3,4-tiyadiazol-2(3H)-on Türevlerinin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2015-2017
BAZI YENİ TİYAZOL HALKASI İÇEREN BİLEŞİKLERİN SENTEZİ VE YAPILARININ AYDINLATILMASI (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2014-2016
YENİ 2-AMİNO-1,3,4-TİYADİAZOL TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE AÇİLLENME REAKSİYONLARININ İNCELENMESİ (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2014-2016
1,2,4-Triazol Halkası İçeren α-Benzil Sübstitüe α-Amino Alkol ve β-Amino Asit Türevlerinin Sentezi Biyolojik Aktivitelerinin Araştırılması (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2011-2013
Fenil ve 1,2 4-Triazol Sübstitüe Furil ve 1 2 4-Triazol Sübstitüe Benzil Eterlerin Sentezi Biyolojik Aktivitelerinin Araştırılması (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2008-2009
Ozcan, I., Akkoç, S., Alıcı, H., Çapanlar, S., Şahin, O., Tahtacı, H. (2023) "Novel Thioether‐Bridged 2,6‐Disubstituted and 2,5,6‐Trisubstituted Imidazothiadiazole Analogues: Synthesis,  Antiproliferative Activity, ADME, and Molecular Docking Studies", Chemistry & Biodiversity, 20 (1) [SCI Expanded] Link DOI      
Das, A., Greco, G., Kumar, S., Catanzaro, E., Morigi, R., Locatelli, A., Schols, D., Alıcı, H., Tahtacı, H., Ravindran, F., Fimognari, C., Karki, S.S. (2022) "Synthesis, in vitro cytotoxicity, molecular docking and ADME study of some indolin-2-one linked 1,2,3-triazole derivatives", Computational Biology and Chemistry, 97 (0) [SCI Expanded] DOI       
Yilmaz, O., Çapanlar, S., Akkoç, S., Alıcı, H., Ozcan, I., Tahtacı, H. (2022) "Design, Synthesis, Characterization, Antiproliferative Activity, and In Silico Studies of Novel Alkyl Ether Derivatives Containing 1H-1,2,4-Triazole Ring", ChemistrySelect, 7 (44) [SCI Expanded] Link DOI      
Güven, Ö.Ö., Tahtacı, H., Altanlar, N., Alıcı, H. (2022) "Synthesis, Characterization, Antimicrobial Activity and in Silico Studies of Some Phenyl, Furyl and 1H-1,2,4-Triazole Substituted Benzyl and Alkyl Ethers", ChemistrySelect, 7 (0) [SCI Expanded] DOI      
Alıcı, H., Tahtacı, H., Demir, K. (2022) "Design and various in silico studies of the novel curcumin derivatives as potential candidates against COVID-19 -associated main enzymes", Computational Biology and Chemistry, 98 (0) p. 107657 [SCI Expanded] DOI       
Çalkılıç, N.M., Alıcı, H., Direkel, Ş., Tahtacı, H. (2022) "Synthesis, Characterization, Theoretical Analyses, and Investigation of Their Biological Activities of Acetovanillone-Derived Novel Benzyl Ethers", Polycyclic Aromatic Compounds, 42 (8) pp. 5671-5695 [SCI Expanded] DOI      
Tunel, H., Er, M., Alıcı, H., Onaran, A., Karakurt, T., Tahtacı, H. (2021) "Synthesis, structural characterization, biological activity, and theoretical studies of some novel thioether‐bridged 2, 6‐disubstituted imidazothiadiazole analogues", Journal of Heterocyclic Chemistry, 58 (6) pp. 1321-1343 [SCI Expanded] DOI      
Askin, S., Tahtacı, H., Türkeş, C., Demir, Y., Ece, A., Çiftçi, G.A., Beydemir, Ş. (2021) "Design, synthesis, characterization, in vitro and in silico evaluation of novel imidazo[2,1-b][1,3,4]thiadiazoles as highly potent acetylcholinesterase and non-classical carbonic anhydrase inhibitors", Bioorganic Chemistry, 113 (0) [SCI Expanded] DOI       
B., C., Kumar, S., Gupta, A.K., Schols, D., Tahtacı, H., Karakurt, T., Kotha, S., B, S., Setty, R., Karki, S.S. (2021) "Synthesis, molecular docking, and preliminary cytotoxicity study of some novel 2-(naphthalen-1-yl)-methylimidazo[2,1-b][1,3,4]thiadiazoles", Journal of Molecular Structure, 1234 (0) [SCI Expanded] DOI      
Das, A., Kumar, S., Persoons, L., Daelemans, D., Schols, D., Alıcı, H., Tahtacı, H., Karki, S.S. (2021) "Synthesis, in silico ADME, molecular docking and in vitro cytotoxicity evaluation of stilbene linked 1,2,3-triazoles", Heliyon, 7 (0) [SCI Expanded] DOI      
Erdoğan, M., Kiymaz, K., Tahtacı, H., Uysal, Ş. (2021) "Synthesis and characterization of the Co(II) and Ni(II) complexes of 1,3,4-thiadiazole-derived ketones and secondary alcohols: thermal and magnetic properties", Journal of Coordination Chemistry, 74 (0) [SCI Expanded] DOI      
Dağlı, M., Er, M., Karakurt, T., Onaran, A., Alıcı, H., Tahtacı, H. (2020) "Synthesis, Characterization, Antimicrobial Evaluation, and Computational Investigation of Substituted Imidazo[2,1‐b][1,3,4]Thiadiazole Derivatives", ChemistrySelect, 5 (38) pp. 11753-11763 [SCI Expanded] Link      
Karakurt, T., Tahtacı, H., Er, M. (2019) "Experimental and Theoretical Investigation of Single Crystal Containing Benzothiazole and Thiadiazole", Journal of the Institute of Science and Technology, 9 (4) pp. 2105-2116 [TR Dizin] Link DOI   
Er, M., Özer, A., Direkel, Ş., Karakurt, T., Tahtacı, H. (2019) "Novel substituted benzothiazole and Imidazo[2,1-b][1,3,4]Thiadiazole derivatives: Synthesis, characterization, molecular docking study, and investigation of their in vitro antileishmanial and antibacterial activities", Journal of Molecular Structure, 1194 (0) pp. 284-296 [SCI] Link DOI     
Er, M., Farid, A., Karakurt, T., Direkel, Ş., Tahtacı, H. (2019) "A Novel Class Substituted Imidazo[2,1-b][1,3,4]thiadiazole Derivatives: Synthesis, Characterization, In Vitro Biological Activity, and Potential Inhibitors Design Studies", ChemistrySelect, 4 (48) pp. 14281-14290 [SCI Expanded] Link DOI      
Er, M., Tahtacı, H., Karakurt, T., Onaran, A. (2019) "Novel Substituted Imidazo[2,1‐ b ][1,3,4]Thiadiazole Derivatives: Synthesis, Characterization, Molecular Docking Study, and Investigation of Their In Vitro Antifungal Activities", Journal of Heterocyclic Chemistry, 56 (9) pp. 2555-2570 [SCI] Link DOI      
Tahtacı, H., Aydın, G. (2019) "A simple and efficient approach for the synthesis of a novel class aliphatic 1,3,4-thiadiazol-2(3H)-one derivatives via intramolecular nucleophilic substitution reaction", Synthetic Communications, 49 (18) pp. 2357-2368 [SCI] Link DOI      
Tahtacı, H., Karacık, H., Ece, A., Er, M., Şeker, M.G. (2018) "Design, Synthesis, SAR and Molecular Modeling Studies of Novel Imidazo[2,1- b][1,3,4]Thiadiazole Derivatives as Highly Potent Antimicrobial Agents", Molecular Informatics, 37 (3) p. 1700083 [SCI] Link DOI       
Er, M., Abounakhla, A.M., Tahtacı, H., Bawah, A.H., Çınaroğlu, S.S., Onaran, A., Ece, A. (2018) "An integrated approach towards the development of novel antifungal agents containing thiadiazole: synthesis and a combined similarity search, homology modelling, molecular dynamics and molecular docking study", Chemistry Central Journal, 12 (1) [SCI] Link DOI      
Ustabaş, R., Çoruh, U., Er, M., Tahtacı, H. (2017) "X-ray and Theoretical Studies of 2-((5-Amino-1,3,4-thiadiazol-2-yl)thio)-1-phenylethanone", Crystallography Reports, 62 (7) pp. 1089-1094 [SCI] Link DOI      
Ustabaş, R., Er, M., Tahtacı, H., Çoruh, U. (2017) "Structure of (2E)-Ethyl 2-((4-(cyanomethoxy)benzylidene)hydrazono)-3,4-dimethyl-2,3-dihydrothiazole-5-carboxylate Studied by X-ray and DFT Calculations", Crystallography Reports, 62 (7) pp. 1095-1098 [SCI] Link DOI      
Tahtacı, H., Er, M., Karakurt, T., Onaran, A. (2017) "Synthesis, Structural Characterization, and Biological Evaluation of Novel Substituted 1,3-Thiazole Derivatives Containing Schiff Bases", Journal of Heterocyclic Chemistry, 54 (1) pp. 183-193 [SCI] Link DOI      
Tahtacı, H. (2017) "2-Amino-1,3,4-Tiyadiazol Halkası İçeren Schiff Bazı Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu", Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 17 (2) pp. 460-468 [TR Dizin] DOI     
Tahtacı, H., Er, M., Karakurt, T., Sancak, K. (2017) "Synthesis of 1,3,4-thiadiazol-2(3 H )-one derivatives via an unexpected intramolecular addition-elimination reaction of 1,3,4-thiadiazoles", Tetrahedron, 73 (30) pp. 4418-4425 [SCI] Link DOI      
Er, M., Ergüven, B., Tahtacı, H., Onaran, A., Karakurt, T., Ece, A. (2017) "Synthesis, characterization, preliminary SAR and molecular docking study of some novel substituted imidazo[2,1-b][1,3,4]thiadiazole derivatives as antifungal agents", Medicinal Chemistry Research, 26 (3) pp. 615-630 [SCI Expanded] Link DOI      
Er, M., Işıldak, G., Tahtacı, H., Karakurt, T. (2016) "Novel 2 amino 1 3 4 thiadiazoles and their acyl derivatives Synthesis structural characterization molecular docking studies and comparison of experimental and computational results", Journal of Molecular Structure, 1110 (0) pp. 102-113 [SCI] Link DOI      
Karakurt, T., Tahtacı, H., Subaşı, N.T., Er, M., Onaran, A. (2016) "Novel aldehyde and thiosemicarbazone derivatives Synthesis spectroscopic characterization structural studies and molecular docking studies", Journal of Molecular Structure, 1125 (0) pp. 470-480 [SCI] Link DOI      
Uysal, Ş., Er, M., Tahtacı, H. (2016) "Synthesis and characterization of tetra armed thiosemicarbazone and its salen salophen capped transition metal complexes Investigation of their thermal and magnetic properties", Synthetic Communications, 46 (22) pp. 1820-1832 [SCI] Link DOI      
Er, M., Değirmencioğlu, İ., Tahtacı, H. (2015) "Novel olefinic centered macroacyclic compounds involving tetrasubstituted 4 hydroxybenzoic acid fragments Synthesis structural characterization and comparison of experimental and computational results", Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 139 (0) pp. 68-74 [SCI] Link DOI       
Er, M., Şahin, A., Tahtacı, H. (2014) "Synthesis and Characterization of Novel 1,3-Thiazole and 2 -Amino 1, 3, 4 -Thiadiazole Derivatives", Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, 33 (2) pp. 189-198 [SCI Expanded]      
Güven, Ö.Ö., Tahtacı, H., Coles, S., Hökelek, T. (2010) "1-[2-(2,6-Dichlorobenzyloxy)-2-(2-furyl)-ethyl]-1H-1,2,4-triazole", Acta Crystallographica Section E Structure Reports Online, 66 (1) pp. 107-108 [ESCI] Link DOI   
Güven, Ö.Ö., Tahtacı, H., Coles, S., Hökelek, T. (2009) "1-[2-(2,4-Dichlorobenzyloxy)-2-(2-furyl)-ethyl]-1H-1,2,4-triazole", Acta Crystallographica Section E Structure Reports Online, 65 (11) pp. 2868-2869 [ESCI] Link DOI      
Güven, Ö.Ö., Tahtacı, H., Coles, S., Hökelek, T. (2008) "1-Phenyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)ethanone", Acta Crystallographica Section E Structure Reports Online, 64 (8) pp. 1604-1604 [ESCI] Link DOI   
Güven, Ö.Ö., Tahtacı, H., Coles, S., Hökelek, T. (2008) "1-[2-(2,4-Dichlorobenzyloxy)-2-phenylethyl]-1H-1,2,4-triazole", Acta Crystallographica Section E Structure Reports Online, 64 (12) pp. 2465-2465 [ESCI] Link DOI    
Güven, Ö.Ö., Tahtacı, H., Coles, S., Hökelek, T. (2008) "1-[2-(4-Bromobenzyloxy)-2-phenylethyl]-1H-1,2,4-triazole", Acta Crystallographica Section E Structure Reports Online, 64 (10) pp. 1914-1915 [ESCI] Link DOI      
Güven, Ö.Ö., Tahtacı, H., Coles, S., Hökelek, T. (2008) "1-Phenyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)ethanol", Acta Crystallographica Section E Structure Reports Online, 64 (7) pp. 1254-1254 [ESCI] Link DOI      
Tahtacı, H., Aydın, G. (2019) "Molekül İçi Nükleofilik Sübstitüsyon Reaksiyonuyla Yeni Bir Sınıf Alifatik 1,3,4-tiyadiazol-2(3H)-on Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu", 31. Ulusal Kimya Kongresi , İstanbul, Türkiye, (Eylül 2019
Tahtacı, H. (2018) "Sübstitüe İmidazo[2,1-b][1,3,4]Tiyadiazol Türevlerinin Sentezi ve Biyolojik Aktivitelerinin Araştırılması", International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences , Ankara, Türkiye, (Nisan 2018
Karakurt, T., Tahtacı, H., Er, M. (2017) "Investigation of the Crystal and Molecular Structure of ‘‘5-(2-Chloro-6-Fluorobenzylthio)-1,3,4-Thiadiazol-2-Amine’’ SingleCrystal Containing Benzylthio and Thiadiazol Groups by Experimental and Theoretical Methods", International Symposium on Multidisciplinary Studies , Ankara, Türkiye, (Kasım 2017
Tahtacı, H., Er, M. (2017) "Bazı Yeni Sübstitüe İmidazo[2,1-b][1,3,4]Tiyadiazol Türevlerinin Sentezi ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin Araştırılması", 29. Ulusal Kimya Kongresi , Ankara, Türkiye, (Eylül 2017
Tahtacı, H., Er, M. (2017) "Beklenmeyen Bir Molekül İçi Katılma-Ayrılma Reaksiyonu Sayesinde 1,3,4-Tiyadiazollerden,1,3,4-Tiyadiazol-2(3H)-on Türevlerinin Sentezi ve Yapısal Karakterizasyonu", 29. Ulusal Kimya Kongresi , Ankara, Türkiye, (Eylül 2017
Tahtacı, H., Er, M. (2016) "Yeni Sübstitüe 2- Amino 1,3,4-Tiyadiazol Türevlerinin Schiff Bazlarını İçeren Bileşiklerin Sentezi ve Karakterizasyonu", International Science and Technology Conference , Viyana, Avusturya, (Temmuz 2016
Tahtacı, H., Er, M., Karakurt, T., Onaran, A. (2016) "Bazı Yeni Schiff Bazı İçeren Sübstitüe 1,3 Tiyazol Türevlerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Biyolojik Aktivitelerinin Araştırılması", III. ULUSAL ORGANİK KİMYA KONGRESİ , Trabzon, Türkiye, (Eylül 2016
Er, M., Ergüven, B., Tahtacı, H., Onaran, A. (2016) "Sübstitüe Benzil Halkası İçeren Yeni İmidazo[2,1-b][1,3,4]tiyadiazol Türevlerinin Sentezi, Karakterizasyonu, Antifungal Aktivitelerinin İncelenmesi", III. ULUSAL ORGANİK KİMYA KONGRESİ , Trabzon, Türkiye, (Eylül 2016
Er, M., Ergüven, B., Tahtacı, H., Onaran, A., Karakurt, T. (2016) "Tiyofen Halkası İçeren Yeni Sübstitüe İmidazo[2,1-b][1,3,4]tiyadiazol Türevlerinin Sentezi, Karakterizasyonları, Antifungal Aktivitelerinin Değerlendirilmesi ve Moleküler Docking Çalışması", International Science and Technology Conference , Viyana, Avusturya, (Temmuz 2016
Er, M., Değirmencioğlu, İ., Tahtacı, H. (2015) "Tetra Sübstitüe 4-Hidroksibenzoik Asit Alkil Ester Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu", 27. Ulusal Kimya Kongresi , Çanakkale, Türkiye, (Ağustos 2015
Tahtacı, H., Er, M., Şahin, A. (2015) "1,3-Tiyazol ve 2-Amino 1,3,4-Tiyadiazol Türevlerini Birlikte İçeren Bileşiklerin Sentezi ve Yapısal Karakterizasyonu", 27. Ulusal Kimya Kongresi , Çanakkale, Türkiye, (Ağustos 2015
Er, M., Şahin, A., Tahtacı, H. (2014) "Bazı Yeni Tiyazol Halkası İçeren Bileşiklerin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması", 2. Ulusal Organik Kimya Kongresi , Ankara, Türkiye, (Eylül 2014
Güven, Ö.Ö., Tahtacı, H. (2013) "1H-1,2,4-Triazol-1-il Propanoik Asit Türevlerinin Sentezi", I. Ulusal Organik Kimya Kongresi , Sakarya, Türkiye, (Ekim 2013
Güven, Ö.Ö., Tahtacı, H. (2011) "1,2,4-Triazol Halkası İçeren α-Benzil Sübstitüe α-Amino Alkol Türevlerinin Sentezi", XXV. Ulusal Kimya Kongresi , Erzurum, Türkiye, (Haziran 2011
Güven, Ö.Ö., Tahtacı, H. (2010) "α-Benzil Sübstitüe 1-(Furan-2-il)-2-(1H-1,2,4-Triazol-1-il)etanon Sentezi", XXIV. Ulusal Kimya Kongresi , Zonguldak, Türkiye, (Haziran 2010
Güven, Ö.Ö., Tahtacı, H. (2009) "1-Aril-2-(1H-1,2,4-triazol-1-il)etan Türevlerinin Sentezi", XXIII. Ulusal Kimya Kongresi , Sivas, Türkiye, (Haziran 2009
Güven, Ö.Ö., Tahtacı, H. (2008) "Bazı Yeni Fenil, Furil ve 1,2,4-Triazol Sübstitüe Aromatik Eterlerin Sentezi", XXII. Ulusal Kimya Kongresi , Mağusa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, (Ekim 2008
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
(Uluslararası - Dergi) CEOS Journal of Microbiology, 2023, Editör
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Chemistry and Biodiversity, 2022
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Journal of Molecular Structure, 2022
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) BMC Chemistry, 2022
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Synthetic Communications, 2022
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Journal of Molecular Structure, 2021
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Journal of Heterocyclic Chemistry, 2018
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2018
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Journal of Heterocylic Chemistry, 2017
Üye, Türkiye Kimya Derneği, 2017-
Atıflar
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
; A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Design, synthesis, characterization, in vitro and in silico evaluation of novel imidazo[2,1-b][1,3,4]thiadiazoles as highly potent acetylcholinesterase and non-classical carbonic anhydrase inhibitors
Bioorganic Chemistry
61 0 0 0 0 0 0 0 61
2
Novel substituted benzothiazole and Imidazo[2,1-b][1,3,4]Thiadiazole derivatives: Synthesis, characterization, molecular docking study, and investigation of their in vitro antileishmanial and antibacterial activities
Journal of Molecular Structure
13 0 0 0 0 0 0 0 13
3
Design, Synthesis, SAR and Molecular Modeling Studies of Novel Imidazo[2,1- b][1,3,4]Thiadiazole Derivatives as Highly Potent Antimicrobial Agents
Molecular Informatics
13 0 0 0 0 0 0 0 13
4
An integrated approach towards the development of novel antifungal agents containing thiadiazole: synthesis and a combined similarity search, homology modelling, molecular dynamics and molecular docking study
Chemistry Central Journal
13 0 0 0 0 0 0 0 13
5
Synthesis, characterization, preliminary SAR and molecular docking study of some novel substituted imidazo[2,1-b][1,3,4]thiadiazole derivatives as antifungal agents
Medicinal Chemistry Research
10 0 0 0 2 0 0 0 12
6
Novel 2 amino 1 3 4 thiadiazoles and their acyl derivatives Synthesis structural characterization molecular docking studies and comparison of experimental and computational results
Journal of Molecular Structure
5 0 0 0 2 0 0 0 7
7
A Novel Class Substituted Imidazo[2,1-b][1,3,4]thiadiazole Derivatives: Synthesis, Characterization, In Vitro Biological Activity, and Potential Inhibitors Design Studies
ChemistrySelect
4 0 0 1 0 0 0 0 5
8
Synthesis of 1,3,4-thiadiazol-2(3 H )-one derivatives via an unexpected intramolecular addition-elimination reaction of 1,3,4-thiadiazoles
Tetrahedron
3 0 0 0 0 0 0 0 3
9
Novel aldehyde and thiosemicarbazone derivatives Synthesis spectroscopic characterization structural studies and molecular docking studies
Journal of Molecular Structure
2 0 0 1 0 0 0 0 3
10
Synthesis and characterization of tetra armed thiosemicarbazone and its salen salophen capped transition metal complexes Investigation of their thermal and magnetic properties
Synthetic Communications
2 0 0 0 0 0 0 0 2
11
Synthesis, Structural Characterization, and Biological Evaluation of Novel Substituted 1,3-Thiazole Derivatives Containing Schiff Bases
Journal of Heterocyclic Chemistry
2 0 0 0 0 0 0 0 2
12
Structure of (2E)-Ethyl 2-((4-(cyanomethoxy)benzylidene)hydrazono)-3,4-dimethyl-2,3-dihydrothiazole-5-carboxylate Studied by X-ray and DFT Calculations
Crystallography Reports
1 0 0 0 0 0 0 0 1
13
1-Phenyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)ethanone
Acta Crystallographica Section E Structure Reports Online
0 0 0 0 1 0 0 0 1
14
Novel olefinic centered macroacyclic compounds involving tetrasubstituted 4 hydroxybenzoic acid fragments Synthesis structural characterization and comparison of experimental and computational results
Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy
1 0 0 0 0 0 0 0 1
15
Synthesis and Characterization of Novel 1,3-Thiazole and 2 -Amino 1, 3, 4 -Thiadiazole Derivatives
Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering
1 0 0 0 0 0 0 0 1
16
Novel Substituted Imidazo[2,1‐ b ][1,3,4]Thiadiazole Derivatives: Synthesis, Characterization, Molecular Docking Study, and Investigation of Their In Vitro Antifungal Activities
Journal of Heterocyclic Chemistry
0 0 0 1 0 0 0 0 1
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Karabük Üniversitesi
2016 - 2021 2
Mustafa Er
-
2014 - 2021 28
Tuncay Karakurt
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2016 - 2021 15
Özden Özel Güven
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
2008 - 2022 12
Abdurrahman Onaran
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2016 - 2021 10
Hakan Alıcı
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
2020 - 2023 9
Tuncer Hökelek
Hacettepe Üniversitesi
2008 - 2010 6
Simon Coles
-
2008 - 2010 6
Abdulilah Ece
Biruni Üniversitesi
2017 - 2021 4
Şahin Direkel
Giresun Üniversitesi
2019 - 2022 3
Ayşe Şahin
-
2014 - 2015 3
Buğracan Ergüven
-
2016 - 2017 3
Dominique Schols
-
2021 - 2022 3
Sujeet Kumar
-
2021 - 2022 3
Ufuk Çoruh
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
2017 2
Senem Akkoç
-
2022 - 2023 2
Reşat Ustabaş
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
2017 2
Seval Çapanlar
-
2022 - 2023 2
Arnika Das
-
2021 - 2022 2
Gözde Aydın
-
2019 2
Ibrahim Ozcan
-
2022 - 2023 2
Subhas S. Karki
-
2021 - 2022 2
Nuriye Tuna Subaşı
Ahi Evran Üniversitesi
2016 1
Gülşen Akalın Çiftçi
-
2021 1
Kadir Demir
-
2022 1
Nurten Altanlar
-
2022 1
Kemal Sancak
Karadeniz Teknik Üniversitesi
2017 1
İsmail Değirmencioğlu
Karadeniz Teknik Üniversitesi
2015 1
Cüneyt Türkeş
-
2021 1
Yeliz Demir
-
2021 1
Şükrü Beydemir
-
2021 1
Onur Şahin
-
2023 1
Mine Gül Şeker
Gebze Teknik Üniversitesi
2018 1
Melih Erdoğan
-
2021 1
Abdulati Miftah Abounakhla
-
2018 1
Ahmadov Farid
-
2019 1
Alessandra Locatelli
-
2022 1
Ali Hasin Bawah
-
2018 1
Alok Kumar Gupta
-
2021 1
Arif Özer
-
2019 1
Carmela Fimognari
-
2022 1
Choodamani B.
-
2021 1
Dirk Daelemans
-
2021 1
Elena Catanzaro
-
2022 1
Febina Ravindran
-
2022 1
Gamze Işıldak
-
2016 1
Giulia Greco
-
2022 1
Hasan Tunel
-
2021 1
Hatice Karacık
-
2018 1
İsmail Değirmencioğlu
-
2015 1
Kubra Kiymaz
-
2021 1
Leentje Persoons
-
2021 1
Meltem Dağlı
-
2020 1
Nazire Merve Çalkılıç
-
2022 1
Osman Yilmaz
-
2022 1
Ramachandra Setty
-
2021 1
Rita Morigi
-
2022 1
Satvik Kotha
-
2021 1
Sercan Askin
-
2021 1
Subhas S Karki
-
2021 1
Süleyman Selim Çınaroğlu
-
2018 1
Swapna B
-
2021 1
2023 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
599.
49719 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
372.
12780 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
219.
3353 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Fen ve Mühendislik 49719
YÖKSİS Temel Alan Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı 12780
YÖKSİS Bilim Alanı Kimya 3353
Anahtar Kelimeler Organik Kimya, Farmasötik Kimya, Spektroskopi
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 54 164 274 110 217 50 250 250 50 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 612 . 494 . 439 . 564 . 445 . 566 . 423 . 438 . 599 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) 496 . 371 . 306 . 408 . 291 . 379 . 263 . 266 . 372 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 336 . 239 . 162 . 244 . 159 . 232 . 136 . 165 . 219 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 144 . 85 . 54 . 101 . 59 . 103 . 41 . 55 . 99 . -
Sıra (Anahtar Kelime (2)) 15 . 6 . 7 . 16 . 5 . 16 . 4 . 6 . 19 . -
Sıra (Anahtar Kelime (3)) 130 . 75 . 49 . 91 . 59 . 93 . 45 . 48 . 88 . -
Toplam Yayın 3 7 9 3 6 1 5 5 1 0
Toplam Makale 1 3 6 2 5 1 5 5 1 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Bildiri 2 4 3 1 1 0 0 0 0 0
Makale (SCI) 1 3 5 2 4 1 5 5 1 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 2 2 2 0 1 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri