img

Doç. Dr. Hakan VARGÜN

  • İşletme Fakültesi
  • Uluslararası Ticaret ve Finansman
  • Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
61
Atıf
103
h-index
6
Proje
5
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Dr), 2009, 2014
Yüksek Lisans, Türkiye, Kafkas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Yl) (Tezli), 2006, 2008
Lisans, Türkiye, Kafkas Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, 2002, 2006
Ön Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Çorum Meslek Yüksekokulu, İşletmecilik Pr., 2001, 2003
Araştırma Alanları
Finansal Muhasebe, Denetim, Yönetim ve Maliyet Muhasebesi
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Dr), 2009, 2014
Yüksek Lisans, Türkiye, Kafkas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Yl) (Tezli), 2006, 2008
Lisans, Türkiye, Kafkas Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, 2002, 2006
Ön Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Çorum Meslek Yüksekokulu, İşletmecilik Pr., 2001, 2003
Kayıt Yok
İngilizce, ÜDS, 71, 2008 Mart , 2008
Kayıt Yok
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Muhasebe Finansal Muhasebe
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Muhasebe Denetim
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Muhasebe Yönetim ve Maliyet Muhasebesi
2021-, Doçent, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü, Türkiye
2014-2021, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü, Türkiye
2008-2014, Öğretim Görevlisi, Tam Zamanlı, Bülent Ecevit Üniversitesi, Devrek Meslek Yüksekokulu, İktisadi ve İdari Programlar Bölümü, Türkiye
2016-, Bölüm Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2014-2014, Bölüm Başkanı, Bülent Ecevit Üniversitesi, Türkiye
2011-2011, Myo/Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Bülent Ecevit Üniversitesi, Türkiye
Esra Şora, Yüksek Lisans, Bağımsız Denetimin Kalite Göstergesi Olarak Şeffaflık Raporlaması: Bağımsız Denetim Kuruluşları Üzerine Bir Araştırma, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2024, (Asıl Danışman)
Mustafa Akyürek, Doktora, Sigorta hilelerinin tespitinde adli muhasebenin önemi: Sigorta sektörüne yönelik bir araştırma, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Emre Erakçaoğlu, Yüksek Lisans, İşletmelerin performansları ile süreklilikleri arasındaki ilişki: BİST metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları sektöründe bir uygulama, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Girişimcilik Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Betül Serdar, Yüksek Lisans, Sosyal güvenlik kurumunda prim tahsilat oranının aktüeryal denge üzerine etkileri ve bir uygulama, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Aktüerya ve Risk Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Şahay Ok, Doktora, Karbon muhasebesi temelinde faaliyet tabanlı maliyetleme ve bütçeleme: Bir üretim işletmesinde uygulama, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Cengiz Asar, Yüksek Lisans, BIST sürdürülebilirlik endeksindeki endüstri 4.0'ı benimsemiş enerji firmalarının finansal performanslarının karşılaştırmalı değerlendirmesi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Girişimcilik Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Bekir Korkmaz, Doktora, Muhasebe hata ve hilelerinin önlenmesinde sürekli denetim: BİST İmalat Endeksi üzerine bir araştırma, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Cansel Çiftçi, Yüksek Lisans, Stratejik bir araç olarak faaliyet tabanlı bütçeleme: Bir yemek şirketi üzerine uygulama, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Alper Doğan, Yüksek Lisans, Bir rekabet aracı olarak hedef maliyetleme: Bir üretim işletmesinde uygulama, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Esra Eyigül, Yüksek Lisans, Sermaye piyasası araçlarının bilinilirliği ve kullanılabilirliği üzerine bir araştırma, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Cevdet Alper Küreman, Yüksek Lisans, KOBİ'lerin finansman sorunlarının belirlenmesi: Ostim bölgesi örneği, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Girişimcilik Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Tuğba Yılmaz, Yüksek Lisans, Muhasebe hata ve hilelerinin oluşmasına yönelik meslek mensuplarının algılarının değerlendirilmesi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Kübra Erdoğan, Yüksek Lisans, İşletme faaliyetleri ile karbon emisyonları arasındaki ilişki: BİST sürdürülebilirlik endeksinde yer alan işletmeler üzerine bir araştırma, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Selman Gül, Yüksek Lisans, Etkin maliyet yönetim aracı olarak kalite maliyetlerinin raporlanması: Sağlık işletmesi üzerine bir uygulama, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Murat Doğan, Yüksek Lisans, Stratejik maliyet yönetim sistemlerinin kullanılabilirliğine yönelik bir durum analizi: Hastane işletmeleri örneği, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Büşra Büyükyılmaz, Yüksek Lisans, Muhasebe meslek mensuplarının kişi-iş uyumu ve etik tutum algıları arasındaki ilişki: Batı Karadeniz Bölgesi'nde bir uygulama, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Servet Kılınçaslan, Yüksek Lisans, Muhasebe hata ve hilelerinin önlenmesinde iç kontrol sisteminin önemi: Zonguldak ilindeki üretim işletmeleri üzerine bir uygulama, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2017, (Asıl Danışman)
2022-2023, Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi, Lisans
2022-2023, Derecelendirme, Lisans
2022-2023, Sağlık İşletmelerinde Muhasebe Uygulamaları, Yüksek Lisans
2022-2023, Uluslararası Muhasebe, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2022-2023, Denetim Standartları, Yüksek Lisans
2022-2023, Maliyet Muhasebesi, Lisans
2022-2023, Para ve Sermaye Piyasaları, Lisans
2022-2023, Finansal Tablolar Analizi, Lisans
2022-2023, Envanter ve Bilanço, Lisans
2022-2023, Uluslararası Muhasebe Standartları, Lisans
2022-2023, Genel Muhasebe I, Lisans
2021-2022, Denetim Standartları, Yüksek Lisans
2021-2022, Uluslararası Muhasebe, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2021-2022, Sağlık İşletmelerinde Muhasebe Uygulamaları, Yüksek Lisans
2021-2022, Genel Muhasebe II, Lisans
2021-2022, Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi, Lisans
2020-2021, Finansal Tablolar Analizi, Lisans
2020-2021, Maliyet Muhasebesi, Lisans
2020-2021, Katılım Bankacılığı Muhasebesi, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2020-2021, Uluslararası Muhasebe, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2020-2021, Denetim Standartları, Yüksek Lisans
2020-2021, Derecelendirme, Yüksek Lisans
2020-2021, Sağlık İşletmelerinde Muhasebe Uygulamaları, Yüksek Lisans
2020-2021, Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi, Lisans
2020-2021, Genel Muhasebe II, Lisans
2019-2020, Genel Muhasebe I, Lisans
2019-2020, Maliyet Muhasebesi, Lisans
2019-2020, Sağlık İşletmelerinde Muhasebe Uygulamaları, Yüksek Lisans
2019-2020, Uluslararası Muhasebe, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2019-2020, Denetim Standartları, Yüksek Lisans
2019-2020, Derecelendirme, Yüksek Lisans
2019-2020, Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi, Lisans
2019-2020, Genel Muhasebe II, Lisans
2018-2019, Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi, Lisans
2018-2019, Maliyet Muhasebesi II, Lisans
2018-2019, Yönetim Muhasebesi, Lisans
2018-2019, Sağlık İşletmelerinde Muhasebe Uygulamaları, Yüksek Lisans
2018-2019, Maliyet Muhasebesi I, Lisans
2018-2019, Maliyet Muhasebesi, Lisans
2018-2019, Genel Muhasebe I, Lisans
2018-2019, Derecelendirme, Yüksek Lisans
2018-2019, Denetim Standartları, Yüksek Lisans
2018-2019, Uluslararası Muhasebe, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2017-2018, Sağlık İşletmelerinde Muhasebe Uygulamaları, Yüksek Lisans
2017-2018, Uluslararası Muhasebe, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2017-2018, Denetim Standartları, Yüksek Lisans
2017-2018, Derecelendirme, Yüksek Lisans
2017-2018, Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi, Lisans
2017-2018, Maliyet Muhasebesi II, Lisans
2017-2018, Genel Muhasebe II, Lisans
2016-2017, Uluslararası Muhasebe, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2016-2017, Denetim Standartları, Yüksek Lisans
2016-2017, Derecelendirme, Yüksek Lisans
2016-2017, Maliyet Muhasebesi, Lisans
2016-2017, Maliyet Muhasebesi I, Lisans
2016-2017, Genel Muhasebe I, Lisans
2015-2016, Derecelendirme, Yüksek Lisans
2015-2016, Denetim Standartları, Yüksek Lisans
2015-2016, Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi, Lisans
2015-2016, Maliyet Muhasebesi II, Lisans
2015-2016, Genel Muhasebe II, Lisans
2014-2015, Maliyet Muhasebesi I, Lisans
2014-2015, Maliyet Muhasebesi, Lisans
2014-2015, Genel Muhasebe I, Lisans
2013-2014, Genel Muhasebe I, Ön Lisans
2013-2014, Paket Programlar II, Ön Lisans
2013-2014, Yönetim Muhasebesi, Ön Lisans
2013-2014, Borsa ve Seans İşlemleri, Ön Lisans
2013-2014, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Ön Lisans
2013-2014, Genel Muhasebe II, Ön Lisans
2013-2014, Dönemsonu Muhasebe İşlemleri, Ön Lisans
2013-2014, Bilgisayarlı Muhasebe, Ön Lisans
2013-2014, Bilgisayarlı Muhasebe, Lisans
2012-2013, Sosyal Sorumluluk Projesi, Ön Lisans
2012-2013, Dönemsonu Muhasebe İşlemleri, Ön Lisans
2012-2013, Genel Muhasebe II, Ön Lisans
2012-2013, Yönetim Muhasebesi, Ön Lisans
2012-2013, Maliyet Muhasebesi, Ön Lisans
2012-2013, Genel Muhasebe I, Ön Lisans
2012-2013, Bilgisayarlı Muhasebe, Lisans
2011-2012, İş Hukuku, Ön Lisans
2011-2012, Yönetim Muhasebesi, Ön Lisans
2011-2012, Maliyet Muhasebesi, Ön Lisans
2011-2012, Genel Muhasebe II, Ön Lisans
2011-2012, Genel Muhasebe I, Ön Lisans
2010-2011, Yönetim Muhasebesi, Ön Lisans
2010-2011, Maliyet Muhasebesi, Ön Lisans
2010-2011, Dönemsonu Muhasebe İşlemleri, Ön Lisans
2010-2011, Genel Muhasebe, Ön Lisans
2009-2010, Turizm İşletmelerinde Maliyet Analizi, Ön Lisans
2009-2010, Yönetim Muhasebesi, Ön Lisans
2009-2010, Maliyet Muhasebesi, Ön Lisans
2009-2010, Dönemsonu Muhasebe İşlemleri, Ön Lisans
2009-2010, Genel Muhasebe, Ön Lisans
Kayıt Yok
BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİNDEKİ ENDÜSTRİ 4.0'I BENİMSEMİŞ ENERJİ FİRMALARININ FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRMESİ (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2020-2022
BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde Yer Alan ve Enerji Sektöründe Endüstri 4.0'ı Benimsemiş Firmaların Finansal Performanslarının Değerlendirilmesi Gri İlişkisel Analiz Yöntemi Uygulaması (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2020-2022
BAĞIMSIZ DENETİM AÇISINDAN İŞLETMENİN SÜREKLİLİĞİ ESASI: BAĞIMSIZ DENETİM RAPORLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2018
PRINCIPAL OF SUSTAINABILITY OF BUSINESS ENTERPRISES IN TERMS OF INDEPENDENT AUDIT: A RESEARCH ON REPORT OF INDEPENDENT AUDIT (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2018
The Role of the Theory of Constraints to Enchance Effiency of the Internal Control System (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2016-2016
Kayıt Yok
Vargün, H., Yıldız, B. (2022) "BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI (BDS) 570 KAPSAMINDA İŞLETME SÜREKLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİST KOBİ SANAYİ ENDEKSİ ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR ANALİZ", Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 24 (1) pp. 153-172 [TR Dizin] Link DOI   
Vargün, H., Büyükyılmaz, O., Uygurtürk, H. (2022) "İŞE UYUMUN VE STATÜ ALGISININ MESLEKTEN AYRILMA NİYETİNE ETKİSİNDE MESLEKİ BAĞLILIĞIN ARACILIK ROLÜ: MUHASEBE MESLEĞİNE YÖNELİK GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA", Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 24 (2) pp. 482-504 [TR Dizin] DOI   
Vargün, H., Doğan, M. (2021) "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notlarının Hisse Senedi Getirisi, Kârlılık Durumu ve Bağımsız Denetim Görüşü Perspektifinde TOPSIS Yöntemi ile Analizi", Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 0 (52) pp. 289-310 [TR Dizin] Link   
Vargün, H., Kılınçaslan, S., Akbulut, H. (2021) "Türkiye’de Entegre Raporlama Düzeyinin Belirlenmesine Yönelik Ampirik Bir Araştırma", Uluslararası Finansal Ekonomi ve Bankacılık Uygulamaları Dergisi, 2 (1) pp. 18-37 Link  
Savsar, C., Vargün, H., Başcı, E.S. (2021) "Muhasebe Manipülasyonlarının Beneish Modeli İle Tespit Edilmesi: BİST İmalat Alt Sektöründe Bir Uygulama", Vergi Sorunları Dergisi, (391) pp. 70-83 [TR Dizin] Link   
Vargün, H., Başcı, E.S., Savsar, C. (2021) "BİST Kobi Sanayi Endeksinde Yer Alan İşletmelerin Maliyet Yapışkanlığının Test Edilmesi", Vergi Sorunları Dergisi, (394) pp. 49-58 [TR Dizin] Link   
Vargün, H., Doğan, M. (2020) "Stratejik Maliyet Yönetim Sistemlerinin Kullanılabilirliğine Yönelik Bir Durum Analizi: Hastane İşletmeleri Örneği", Mali Çözüm, 30 (157) pp. 145-161 [TR Dizin] Link   
Vargün, H., Akbulut, H. (2020) "Stratejik Maliyet ve Performans Yönetim Sistemlerinin Kurumsal Karne Modeli İle Entegrasyonu", Business & Management Studies: An International Journal, 8 (2) pp. 2449-2475 [TR Dizin] Link DOI   
Büyükyılmaz, O., Vargün, H., Uygurtürk, H. (2020) "Muhasebe Meslek Mensuplarının Mesleği Bırakma Niyeti Üzerinde İş Stresinin Etkisi: Kariyer Memnuniyetinin Düzenleyicilik Rolü", Muhasebe ve Denetime Bakış, 20 (61) pp. 105-124 [TR Dizin] Link   
Vargün, H., Doğan, M., Bal, K. (2020) "Muhasebe Birimi Personel Seçim Problemi: Entropi Temelli Maut Yöntemi Uygulaması", Mali Çözüm, 30 (162) pp. 177-191 [TR Dizin] Link   
Vargün, H., Doğan, M., Bal, K. (2020) "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notlarının TOPSIS, Gri İlişkisel Analiz ve MAUT Yöntemleri ile Karşılaştırmalı Analizi", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 9 (3) pp. 1992-2010 [TR Dizin] Link   
Vargün, H., Kılınçaslan, S. (2020) "Kaynak Tüketim Muhasebesinin Önemi: Bir Tekstil Üretim İşletmesinde Uygulama", Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13 (4) pp. 637-647 [TR Dizin] Link DOI   
Vargün, H., Gül, S. (2020) "Kalite Maliyetlerinin Analizi ve Raporlanması: Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Bir Uygulama", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 23 (2) pp. 550-564 [TR Dizin] Link DOI   
Vargün, H., Büyükyılmaz, B. (2019) "Muhasebe Meslek Mensuplarının Kişi-İş Uyumu ve Etik Tutum Algıları Arasındaki İlişki: Zonguldak, Bartın ve Karabük İllerinde Bir Araştırma", Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 21 (4) pp. 1091-1108 [TR Dizin] Link DOI   
Saban, M., Gürkan, S., Vargün, H. (2019) "TFRS15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat Standardı: İnşaat Sözleşmeleri Üzerine Bir Uygulama", Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 12 (1) pp. 43-64 [TR Dizin] Link DOI   
Vargün, H., Kılınçaslan, S. (2019) "Muhasebe Hata ve Hilelerinin Önlenmesinde İç Kontrol Sisteminin Önemi: Zonguldak İlindeki Üretim İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama", Sayıştay Dergisi, (112) pp. 9-25 [TR Dizin] Link   
Vargün, H., Ok, Ş. (2019) "Yönetim Kararları Açısından Karbon Muhasebesi Bilgilerinin Önemi", Mali Çözüm, 29 (156) pp. 73-88 [TR Dizin] Link  
Büyükyılmaz, O., Vargün, H., Uygurtürk, H. (2019) "Muhasebe Meslek Mensuplarının Mesleki Bağlılık ve İş Tatmini Seviyelerinin Demografik Faktörler Açısından Analizi", Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 12 (1) pp. 27-42 [TR Dizin] Link DOI  
Büyükyılmaz, O., Vargün, H., Uygurtürk, H. (2018) "Mesleki Bağlılığın İş Tatmini Üzerindeki Etkisi: Muhasebe Meslek Mensupları Üzerine Bir Araştırma", Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9 (17) pp. 53-71 [TR Dizin] DOI   
Uygurtürk, H., Vargün, H. (2018) "Nakit Akışı İle Karlılık Arasındaki İlişki: Taşıt Araçları Sektörü Üzerine Bir Araştırma", Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 20 (3) pp. 705-727 [TR Dizin] Link DOI  
Vargün, H., Gürkan, S. (2017) "Sustainability Principle of Business in Terms of Independent Audit: A Research about Independent Audit", Global Journal of Contemporary Research in Accounting, Auditing and Business Ethics, 3 (1) pp. 515-524 Link  
Saban, M., Vargün, H., Gürkan, S. (2017) "Yatırımcılara Bilgi Sağlama Aracı Olarak Entegre Raporlama", Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 19 (4) pp. 915-936 [TR Dizin] Link  
Gürkan, S., Gürkan, N., Vargün, H. (2017) "An Analysis of the Financial Performance of Turkish Sub-Basic Metals Sectors Using Ratio Analysis", International Review of Research in Emerging Markets and the Global Economy, 3 (1) pp. 1074-1087 Link  
Vargün, H., Uygurtürk, H. (2016) "Finansal Performans Ölçüm Aracı Olarak Nakit Akım Odaklı Finansal Analiz: İnşaat ve Bayındırlık Sektörü Üzerine Bir Uygulama", Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, (0) pp. 358-369 Link  
Akbulut, H., Pekkaya, M., Vargün, H., Açıkgöz, C. (2015) "Activity Based Costing Application in Turkish Hardcoal Authority", The Online Journal of Science and Technology, 5 (3) pp. 1-13 Link  
Vargün, H., Gürkan, S., Akbulut, H. (2015) "Sürdürülebilir Bir Çevre İçin Karbon Muhasebesi ve Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Sisteminin Entegrasyonu", Mali Çözüm, 25 (132) pp. 11-31 [TR Dizin] Link   
Saban, M., Vargün, H. (2011) "Etkin Bir Performans Yönetimi İçin Balanced Scorecard Modeli İle Mükemmellik Modellerinin Birlikte Uygulanabilirliğine Yönelik Teorik Bir Yaklaşım", Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 13 (2) pp. 39-75  
Vargün, H. (2009) "Tam Zamanında Üretim Modeline Göre Maliyetlerin İzlenebilirliği", Muhasebe ve Finansman Dergisi, (44) pp. 251-263 [TR Dizin] Link   
Saban, M., Vargün, H., Özcan, M., Günlük, M. (2022) "MUHASEBE AKADEMİSYENLERİNİN DİJİTAL OKURYAZARLIK VE UZAKTAN EĞİTİM MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN UZAKTAN EĞİTİMİN ETKİNLİĞİ ÜZERİNDE ETKİSİ", 40. TÜRKİYE MUHASEBE EĞİTİMİ SEMPOZYUMU , (pp. 55-64), Bolu, Türkiye, (Mayıs 2022
Vargün, H. (2021) "Nakit Akışlarının Sağlandığı Faaliyetler Yöntemi İle İşletme Yapısının Belirlenmesi: BİST Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sektörü Üzerine Bir İnceleme", 2nd International Baku Conference on Scientific Research , (pp. 113-114), Bakü, Azerbaycan, (Mayıs 2021
Vargün, H., Korkmaz, B. (2021) "Covid-19 Salgınının Finansal Tablo Dipnotlarına ve Denetim Görüşü Üzerine Etkisi: BİST İmalat Sektörü Üzerine Bir Araştırma", Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu , (pp. 322), Çevrimiçi, Makedonya, (Nisan 2021
Vargün, H., Asar, C. (2020) "BDS570 İşletmenin Sürekliliği Standardı Kapsamında Bağımsız Denetim Görüşlerinin Değerlendirilmesi: BİST İmalat Alt Sektörü Üzerine Bir Araştırma", Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi , (pp. 77), Antalya, Türkiye, (Kasım 2020
Vargün, H., Ok, Ş. (2019) "Yönetim Kararları Açısından Karbon Muhasebesi Bilgilerinin Önemi", 18. Uluslararası İşletmecilik Kongresi , (pp. 1099-1109), Osmaniye, Türkiye, (Mayıs 2019 
Vargün, H., Korkmaz, B. (2019) "TMS-41 Tarımsal Faaliyetler Standardı: Tavuk ve Yumurta Üretimi Yapan Bir Tarım İşletmesinde Uygulama", 18. Uluslararası İşletmecilik Kongresi , (pp. 766), Osmaniye, Türkiye, (Mayıs 2019
Vargün, H. (2019) "Stratejik Maliyet ve Performans Yönetim Sistemlerinin Kurumsal Karne Modeli İle Entegrasyonu: Bir İçecek İşletmesi Örneği", 3. Uluslararası Uygulamalı Sosyal Bilimler Kongresi , (pp. 1205-1206), İzmir, Türkiye, (Ağustos 2019
Vargün, H., Kılınçaslan, S. (2019) "Kaynak Tüketim Muhasebesinin Önemi: Bir Üretim İşletmesinde Uygulama", 6. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi , (pp. 86), Niğde, Türkiye, (Ekim 2019
Gürkan, S., Gürkan, N., Vargün, H. (2017) "An Analysis of the Financial Performance of Turkish Sub-Basic Metals Sectors Using Ratio Analysis", Sixth European Academic Research Conference on Global Business, Economics, Finance and Social Sciences , (pp. 1-14), Roma, İtalya, (Temmuz 2017
Uygurtürk, H., Vargün, H. (2017) "Nakit Akışı İle Karlılık Arasındaki İlişki: Taşıt Araçları Sektörü Üzerine Bir Araştırma", International Congress on Management Economics and Business , (pp. 129), Zonguldak, Türkiye, (Ekim 2017 
Büyükyılmaz, O., Vargün, H., Uygurtürk, H. (2017) "Muhasebe Meslek Mensuplarının Mesleki Bağlılık ve İş Tatmini Seviyelerinin Demografik Faktörler Açısından Analizi", 4. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi , (pp. 46), Erzurum, Türkiye, (Aralık 2017 
Vargün, H. (2017) "The Importance of Sustainability Performance for Strategic Management Accounting: A Research on Operating Enterprises in Sustainability Index of BIST", 2nd International Trakya Accounting Finance and Auditing Symposium , (pp. 195), Edirne, Türkiye, (Ekim 2017
Saban, M., Gürkan, S., Vargün, H. (2017) "TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat Standardı: İnşaat Sözleşmeleri Üzerine Bir Uygulama", 4. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi , (pp. 110), Erzurum, Türkiye, (Aralık 2017
Vargün, H., Kara, C., Cengiz, H. (2017) "The Carbon Accounting System Basing The International Accounting Standarts and Importance of This System in Terms of The Managerial Accounting System", XIV. European Conference on Social and Behavioral Sciences , (pp. 250), Odesa, Ukrayna, (Ağustos 2017
Vargün, H., Gürkan, S. (2017) "Principal of Sustainability of Business Enterprises in terms of Independent Audit: A Research on Report of Independent Audit", 3rd International Conference on the Changing World and Social Research , (pp. 68), Roma, İtalya, (Ağustos 2017
Vargün, H., Uygurtürk, H. (2016) "Finansal Performans Ölçüm Aracı Olarak Nakit Akım Odaklı Finansal Analiz: İnşaat ve Bayındırlık Sektörü Üzerine Bir Uygulama", International Congress of Management Economy and Policy , (pp. 4103-4114), İstanbul, Türkiye, (Kasım 2016
Saban, M., Vargün, H., Gürkan, S. (2016) "Yatırımcılara Bilgi Sağlama Aracı Olarak Entegre Raporlama", 13. Uluslararası Muhasebe Konferansı , (pp. 43-44), İzmir, Türkiye, (Ekim 2016 
Vargün, H. (2016) "İç Kontrol Sisteminin Etkinliğini Arttırmada Kısıtlar Teorisinin Rolü", The 2nd International Conference on The Changing World and Social Research , (pp. 1079-1085), Barcelona, İspanya, (Aralık 2016
Uygurtürk, H., Vargün, H. (2015) "Bölgesel Kalkınmada Dış Ticaret Ve Lojistiğin Rolü: Batı Karadeniz Bölgesi Üzerine Bir Araştırma", I. Uluslararası Kafkasya-Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi , (pp. 191-211), Kars, Türkiye, (Ekim 2015
Akbulut, H., Pekkaya, M., Vargün, H., Açıkgöz, C. (2014) "Türkiye Taşkömürü Kurumunda Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Uygulaması", International Science and Technology Conference , (pp. 642-655), Doha, Katar, (Aralık 2014
Saban, M., Gürkan, S., Vargün, H. (2021) "Finansal Muhasebe", İstanbul/Türkiye : Beta Yayınevi  
Korkmaz, B., Vargün, H. (2023) "Hisse Bazlı Ödemeler", Kitap: İKTISADI VE İDARI BILIMLERDE ULUSLARARASI ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDIRMELER, Ankara/Türkiye : Serüven Yayınevi  
Arslan, C., Vargün, H. (2023) "YENİLEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARININ FİNANSMAN ARACI OLARAK YEŞİL TAHVİLLER", Kitap: İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER ALANINDA AKADEMİK ÇALIŞMALAR - II, İstanbul/Türkiye : Artikel Akademi  
Vargün, H., Sarısoy, Ö. (2022) "Dikkat Çekilen Hususlar ve Diğer Hususlar Kapsamında Bağımsız Denetçi Raporlarının Değerlendirilmesi", Kitap: Denetçi Raporlarında Güncel Gelişmeler: Uluslararası İnceleme, Ankara/Türkiye : Gazi Kitabevi  
Saban, M., Vargün, H., Özcan, M., Günlük, M. (2022) "Muhasebe Akademisyenlerinin Dijital Okuryazarlık ve Uzaktan Eğitim Memnuniyet Düzeylerinin Uzaktan Eğitimin Etkinliği Üzerinde Etkisi", Kitap: Muhasebe-Pazarlama-Organizasyon: Teori ve Uygulama, Bursa/Türkiye : Ekin Basım Yayın Dağıtım  
Çokmutlu, M.E., Vargün, H. (2022) "Jeotermal Enerji Santrallerindeki Ekonomik İşlemlerin TMS/TFRS Açısından Değerlendirilmesi", Kitap: Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Muhasebe Uygulamaları, Ankara/Türkiye : Gazi Kitabevi  
Korkmaz, B., Vargün, H. (2022) "Muhasebe Hata ve Hilelerinin Önlenmesinde Sürekli Denetim: BİST İmalat Endeksi Üzerine Bir Araştırma", Kitap: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler: Alanında Uluslararası Araştırmalar XVII, Konya/Türkiye : Eğitim Yayınevi  
Vargün, H. (2021) "BDS701 Kapsamında Kilit Denetim Konularının Raporlanması: BİST100 Endeksinde İşlem Gören İşletmeler Üzerine Bir Araştırma", Kitap: Muhasebe Organizasyon Pazarlama Anlayış, Tartışma ve Gelişmeler Cilt 1 - Muhasebe, Ankara/Türkiye : Gazi Kitabevi  
Vargün, H. (2021) "Stok Kontrolü Açısından ABC ve VED Yönteminin Önemi", Kitap: Türkiye Ekonomisi Üzerine Güncel Araştırmalar, Ankara/Türkiye : İksad Yayınevi  
Vargün, H. (2021) "Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Hiyerarşisine Göre Sınıflandırılması ve BDS620 Kapsamında İncelenmesi", Kitap: İktisadi ve İdari Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler, Ankara/Türkiye : Gece Kitaplığı Yayınevi  
Vargün, H. (2020) "Öğrenmenin Lojistik Maliyetler Ve Sürdürülebilirlik Açısından Önemi", Kitap: Muhasebe Bakış Açısıyla Sürdürülebilirlik ve Raporlama Üzerine Seçme Yazılar, Konya/Türkiye : Eğitim Yayınevi  
Vargün, H. (2020) "İşletme Performansının Değerlendirilmesinde Sürdürülebilirlik Raporları ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporlarının Birlikte Kullanılabilirliği", Kitap: Çevre Muhasebesi, Sürdürülebilirlik ve Entegre Raporlama, Ankara/Türkiye : Gazi Kitabevi  
Vargün, H., Asar, C. (2020) "BDS570 İşletmenin Sürekliliği Standardı Kapsamında Bağımsız Denetim Görüşlerinin Değerlendirilmesi: BİST İmalat Alt Sektörü Üzerine Bir Araştırma", Kitap: Çivi Yazısından Dijital Kodlamaya Muhasebe Çalışmaları, Bursa/Türkiye : Ekin Basım Yayın Dağıtım  
Kayıt Yok
Kayıt Yok
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 2017
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Yatırımcılara Bilgi Sağlama Aracı Olarak Entegre Raporlama
Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi
0 0 0 5 1 8 0 0 14
2
TFRS15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat Standardı: İnşaat Sözleşmeleri Üzerine Bir Uygulama
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi
0 0 0 6 0 4 0 0 10
3
Sürdürülebilir Bir Çevre İçin Karbon Muhasebesi ve Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Sisteminin Entegrasyonu
Mali Çözüm
0 0 0 4 1 4 0 0 9
4
Nakit Akışı İle Karlılık Arasındaki İlişki: Taşıt Araçları Sektörü Üzerine Bir Araştırma
Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi
0 0 0 7 1 1 0 0 9
5
Finansal Performans Ölçüm Aracı Olarak Nakit Akım Odaklı Finansal Analiz: İnşaat ve Bayındırlık Sektörü Üzerine Bir Uygulama
Balkan Sosyal Bilimler Dergisi
0 0 0 6 2 1 0 0 9
6
Muhasebe Meslek Mensuplarının Mesleği Bırakma Niyeti Üzerinde İş Stresinin Etkisi: Kariyer Memnuniyetinin Düzenleyicilik Rolü
Muhasebe ve Denetime Bakış
0 0 0 4 1 2 0 0 7
7
Yönetim Kararları Açısından Karbon Muhasebesi Bilgilerinin Önemi
Mali Çözüm
0 0 0 1 0 3 0 0 4
8
Tam Zamanında Üretim Modeline Göre Maliyetlerin İzlenebilirliği
Muhasebe ve Finansman Dergisi
0 0 0 1 0 2 0 0 3
9
Kaynak Tüketim Muhasebesinin Önemi: Bir Tekstil Üretim İşletmesinde Uygulama
Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
0 0 0 2 1 0 0 0 3
10
Kalite Maliyetlerinin Analizi ve Raporlanması: Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Bir Uygulama
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi
0 0 0 1 1 1 0 0 3
11
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notlarının Hisse Senedi Getirisi, Kârlılık Durumu ve Bağımsız Denetim Görüşü Perspektifinde TOPSIS Yöntemi ile Analizi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
0 0 0 2 1 0 0 0 3
12
Türkiye’de Entegre Raporlama Düzeyinin Belirlenmesine Yönelik Ampirik Bir Araştırma
Uluslararası Finansal Ekonomi ve Bankacılık Uygulamaları Dergisi
0 0 0 1 1 1 0 0 3
13
Muhasebe Organizasyon Pazarlama Anlayış, Tartışma ve Gelişmeler Cilt 1 - Muhasebe
0 0 0 0 0 3 0 0 3
14
Mesleki Bağlılığın İş Tatmini Üzerindeki Etkisi: Muhasebe Meslek Mensupları Üzerine Bir Araştırma
Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
0 0 0 1 0 1 0 0 2
15
Muhasebe Meslek Mensuplarının Kişi-İş Uyumu ve Etik Tutum Algıları Arasındaki İlişki: Zonguldak, Bartın ve Karabük İllerinde Bir Araştırma
Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi
0 0 0 0 1 1 0 0 2
16
Stratejik Maliyet Yönetim Sistemlerinin Kullanılabilirliğine Yönelik Bir Durum Analizi: Hastane İşletmeleri Örneği
Mali Çözüm
0 0 0 0 0 2 0 0 2
17
Muhasebe Birimi Personel Seçim Problemi: Entropi Temelli Maut Yöntemi Uygulaması
Mali Çözüm
0 0 0 1 1 0 0 0 2
18
Etkin Bir Performans Yönetimi İçin Balanced Scorecard Modeli İle Mükemmellik Modellerinin Birlikte Uygulanabilirliğine Yönelik Teorik Bir Yaklaşım
Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi
0 0 0 1 0 1 0 0 2
19
Muhasebe Meslek Mensuplarının Mesleki Bağlılık ve İş Tatmini Seviyelerinin Demografik Faktörler Açısından Analizi
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi
0 0 0 0 2 0 0 0 2
20
Bölgesel Kalkınmada Dış Ticaret Ve Lojistiğin Rolü: Batı Karadeniz Bölgesi Üzerine Bir Araştırma
0 0 0 0 0 2 0 0 2
21
MUHASEBE AKADEMİSYENLERİNİN DİJİTAL OKURYAZARLIK VE UZAKTAN EĞİTİM MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN UZAKTAN EĞİTİMİN ETKİNLİĞİ ÜZERİNDE ETKİSİ
0 0 0 2 0 0 0 0 2
22
Nakit Akışlarının Sağlandığı Faaliyetler Yöntemi İle İşletme Yapısının Belirlenmesi: BİST Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sektörü Üzerine Bir İnceleme
0 0 0 0 0 1 0 0 1
23
BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI (BDS) 570 KAPSAMINDA İŞLETME SÜREKLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİST KOBİ SANAYİ ENDEKSİ ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR ANALİZ
Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi
0 0 0 0 0 1 0 0 1
24
BİST Kobi Sanayi Endeksinde Yer Alan İşletmelerin Maliyet Yapışkanlığının Test Edilmesi
Vergi Sorunları Dergisi
0 0 0 1 0 0 0 0 1
25
Muhasebe Manipülasyonlarının Beneish Modeli İle Tespit Edilmesi: BİST İmalat Alt Sektöründe Bir Uygulama
Vergi Sorunları Dergisi
0 0 0 1 0 0 0 0 1
26
İktisadi ve İdari Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler
0 0 0 1 0 0 0 0 1
27
Finansal Muhasebe
0 0 0 1 0 0 0 0 1
28
Muhasebe-Pazarlama-Organizasyon: Teori ve Uygulama
0 0 0 1 0 0 0 0 1
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Karabük Üniversitesi
2015 - 2022 10
Karabük Üniversitesi
2015 - 2021 10
Metin Saban
Bartın Üniversitesi
2011 - 2022 8
Karabük Üniversitesi
2017 - 2022 5
Halim Akbulut
Bartın Üniversitesi
2014 - 2021 5
Karabük Üniversitesi
2019 - 2023 4
Murat Doğan
-
2020 - 2021 4
Servet Kılınçaslan
-
2019 - 2021 4
Karabük Üniversitesi
2019 2
Cihat Savsar
Hitit Üniversitesi
2021 2
Eşref Savaş Başcı
Hitit Üniversitesi
2021 2
Mehmet Günlük
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
2022 2
Nurdan Gürkan
Bülent Ecevit Üniversitesi
2017 2
Mehmet Pekkaya
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
2014 - 2015 2
Cengiz Asar
-
2020 2
Cumhur Açıkgöz
-
2014 - 2015 2
Kıvanç Bal
-
2020 2
Murat Özcan
-
2022 2
Karabük Üniversitesi
2017 1
-
2022 1
Özkan Sarısoy
-
2022 1
Berk Yıldız
-
2022 1
Cansu Arslan
-
2023 1
Büşra Büyükyılmaz
-
2019 1
Cihan Kara
-
2017 1
Selman Gül
-
2020 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78591
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 33159
YÖKSİS Bilim Alanı Muhasebe 1267
Anahtar Kelimeler Finansal Muhasebe, Denetim, Yönetim ve Maliyet Muhasebesi
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 40 40 85 30 100 230 270 192 80 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 433 . 462 . 464 . 513 . 445 . 302 . 356 . 432 . 516 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) 349 . 375 . 366 . 442 . 383 . 233 . 265 . 356 . 439 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 69 . 85 . 66 . 117 . 74 . 24 . 23 . 49 . 69 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 60 . 73 . 55 . 97 . 62 . 17 . 10 . 32 . 50 . -
Sıra (Anahtar Kelime (2)) 42 . 49 . 45 . 81 . 50 . 14 . 10 . 31 . 47 . -
Sıra (Anahtar Kelime (3)) 49 . 58 . 41 . 76 . 47 . 15 . 10 . 26 . 50 . -
Toplam Yayın 3 4 10 2 9 11 10 7 2 0
Toplam Makale 2 1 3 2 5 7 4 2 0 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 3 4 4 2 0
Toplam Bildiri 1 3 7 0 4 1 2 1 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 1 1 3 2 3 4 1 0 0 0
Makale (Ulusal) 1 0 0 0 2 3 3 2 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 3 3 4 2 0
Bildiri (Uluslararası) 1 3 7 0 4 1 2 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri