img

Dr. Öğr. Üyesi Hakim AZİZ

  • İşletme Fakültesi
  • İşletme
  • Ticaret Hukuku

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
14
Atıf
0
h-index
0
Proje
3
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Yüksek Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk (Yl) (Tezli), 2002, 2003
Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk Pr., 1995, 2002
Araştırma Alanları
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Yüksek Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk (Yl) (Tezli), 2002, 2003
Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk Pr., 1995, 2002
Kayıt Yok
Rusça, TORFL, 96, 1996
Sertifika, Sosyal Bilimlerde Araştırma Projesi Hazırlama ve Yürütme Eğitimi, Karabük Üniversitesi, 18-01-2016, 19-01-2016
[UAK] Hukuk Ticaret Hukuku
2012-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, Türkiye
2017-, Program Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2017-, Hukuk Müşaviri Vekaleten, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2015-2018, Bölüm Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2015-, Myo/Yüksekokul Müdürü, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2015-, Yönetim Kurulu Üyeliği, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2014-2015, Dekan Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2012-, Anabilim Dalı Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
Nurlan Huseynli, Yüksek Lisans, Temel blokzincir teknolojileri, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Finans ve Bankacılık Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Demet Özdemir, Yüksek Lisans, Ayıplı taşınır satımlarında tüketicinin sahip olduğu seçimlik hakları, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Girişimcilik Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Müyesser Feyzioğlu, Yüksek Lisans, Türk Ticaret Kanunu'ndaki düzenlemeler kapsamında sigorta sözleşmelerinde sigortacının borç ve yükümlülükleri, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Aktüerya ve Risk Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Murad Gadırlı, Yüksek Lisans, Azerbaycan'da Banka Dışı Kredi Kuruluşlarının (BDKK) hukuki yapısı ve işleyişi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Bankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Shovkat Yusıfov, Yüksek Lisans, Türkiye ve Azerbaycan'da özel sağlık sigortası uygulamaları, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Aktüerya ve Risk Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Zeliha Dedeçam Vural, Yüksek Lisans, Anonim şirketlerle kar payı dağıtımı, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Rüveyda Sürücü Karakaş, Yüksek Lisans, Anonim şirketlerde genel kurulun yapısı ve işleyişi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Hüseyin Kurt, Yüksek Lisans, 6728 sayılı Kanun kapsamında düzenlenen karşılıksız çekten kaynaklanan sorumluluk ve yaptırımlar, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2018, (Asıl Danışman)
Hüsnü Akın Özcan, Yüksek Lisans, Haksız rekabet türü olarak aldatıcı reklamlara karşı tüketici bilincini ölçmeye dayalı bir araştırma: Karabük Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu öğrencileri üzerinde bir araştırma, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2017, (Asıl Danışman)
Hüseyin Kayabaşı, Yüksek Lisans, Kamu İhale Kanunu ve İSTON örneği, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2015, (Asıl Danışman)
2021-2022, Girişimciliğin Hukuki Yapısı, Yüksek Lisans
2021-2022, Sağlık Hukuku, Yüksek Lisans
2021-2022, Anonim Şirketler Hukuku, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2021-2022, Ticaret Hukuku Bilgisi, Ön Lisans
2021-2022, İşletme Hukuku I, Lisans
2019-2020, İş Hukuku, Lisans
2019-2020, BORÇLAR HUKUKU, Lisans
2019-2020, Banka Hukuku, Yüksek Lisans
2019-2020, Fikri Mülkiyet Hakları ve Uygulamaları, Yüksek Lisans
2019-2020, BORÇLAR HUKUKU Bilgisi, Ön Lisans
2019-2020, SAĞLIK HUKUKU, Yüksek Lisans
2019-2020, MİLLETLERARASI MAL SATIM SÖZLEŞMESİ, Yüksek Lisans
2019-2020, GİRİŞİMCİLİĞİN HUKUKİ YAPISI, Yüksek Lisans
2019-2020, Hukuk Etiği, Yüksek Lisans
2019-2020, Anonim Şirketler Hukuku, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2019-2020, İşletme Hukuku I, Lisans
2019-2020, Hukukun Temel Kavramları, Lisans
2019-2020, TİCARET HUKUKU, Lisans
2016-2017, Rekabet Hukuku, Yüksek Lisans
2016-2017, ANONİM ŞİRKETLER HUKUKU, Yüksek Lisans
2016-2017, GİRİŞİMCİLİĞİN HUKUKİ YAPISI, Yüksek Lisans
2016-2017, SAĞLIK HUKUKU, Yüksek Lisans
2016-2017, Ticaret Hukuku, Lisans
2016-2017, İŞLETME HUKUKU II, Lisans
2016-2017, İŞLETME HUKUKU I, Lisans
2015-2016, Girişimciliğin Hukuki Yapısı, Yüksek Lisans
2015-2016, Anonim Şirketler Hukuku, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2015-2016, Milletlerarası Mal Satım Sözleşmesi, Yüksek Lisans
2015-2016, Rekabet Hukuku, Yüksek Lisans
2015-2016, Borçlar Hukuku, Lisans
2015-2016, Ticaret Hukuku, Lisans
2015-2016, İŞLETME HUKUKU II, Lisans
2015-2016, İŞLETME HUKUKU I, Lisans
2014-2015, ANONİM ŞİRKETLER HUKUKU, Yüksek Lisans
2014-2015, GİRİŞİMCİLİĞİN HUKUKİ YAPISI, Yüksek Lisans
2014-2015, İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU, Lisans
2014-2015, MEDENİ HUKUK, Lisans
2014-2015, İŞLETME HUKUKU II, Lisans
2014-2015, İŞLETME HUKUKU I, Lisans
2014-2015, BORÇLAR HUKUKU, Lisans
2013-2014, Anonim Şirketler Hukuku, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2013-2014, Anonim Şirketler Hukuku, Yüksek Lisans
2013-2014, Girişimciliğin Hukuki Yapısı, Yüksek Lisans
2013-2014, İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku I, Yüksek Lisans
2013-2014, Sağlık Hukuku, Yüksek Lisans
2013-2014, Medeni Hukuk, Lisans
2013-2014, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Lisans
2013-2014, İşletme Hukuku I, Lisans
2013-2014, İşletme Hukuku II, Lisans
2013-2014, Borçlar Hukuku, Lisans
2013-2014, Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku, Lisans
2012-2013, İş Hukuku, Lisans
2012-2013, İşletme Hukuku II, Lisans
2012-2013, İşletme Hukuku I, Lisans
Kayıt Yok
Sağlık Çalışanlarında Şiddetin Önlenmesi Çalıştayı (Uluslararası) Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, UNESCO, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Destekli Proje: Araştırmacı , 2019-2019
EKÖK Metal (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı , 2018
Azerbaycan Hukukun Satıcının Ayıplı Mal Tesliminden Doğan Borçlarıda Tüketici Satımlarında (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2018
Kayıt Yok
Aziz, H., Pashayev, S. (2020) "AZERBAYCAN 2015 DEVALÜASYONUNUN REEL EKONOMİ VE BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ", Uluslararası Finansal Ekonomi ve Bankacılık Uygulamaları Dergisi, (0)  
Aziz, H., Konak, A., İslamoğlu, M. (2020) "TÜRKİYE ve G7 ÜLKELERİNDE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ UYGULAMALARI", Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, (0)  
Özcan, H.A., Aziz, H. (2020) "ALDATICI REKLAMLARA KARŞI TÜKETİCİ BİLİNÇ DÜZEYİNİ ÖLÇMEYE YÖNELİK AMPİRİK BİR ÇALIŞMA", Uluslararası Bankacılık Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, (0) Link  
Aziz, H., Özcan, H.A. (2020) "TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE UYGULAMALAR İLE ALDATICI REKLAMLAR", Dicle Adalet Dergisi, 4 (1) pp. 1-29 [TR Dizin] Link  
Özel, H.A., Aziz, H. (2018) "Küreselleşme Sürecinde Türkiye’nin Dış Ticaretinde Meydana Gelen Politika Değişimleri", Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (2) pp. 146-158  
Aziz, H. (2018) "Adi ortaklıkta Ortakların Sermaye Koyma Borçları ve bu Borçların İfa Edilmemesinin Hukuki Sonuçları", 6. Uluslararası Çin’xxden Adriyatik’xxe Sosyal Bilimler Kongresi , (Kasım 2018
Aziz, H. (2016) "Milletlerarası Mal Satım Sözleşmeleri Hakkında Birleşmiş Milletler Anlaşması (CISG)'ın Azerbaycan Satım Sözleşmeleri Hukukuna Etkisi", Uluslararası İstanbul Hukuk Kongresi , İstanbul, Türkiye, (Ekim 2016
Aziz, H. (2015) "6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA İFLASIN ERTELENMESİ”, International Conferance on Social Sciences and Education Research, Antalya 29-31 October 2015", International Conferance on Social Sciences and Education Research, Antalya 29-31 October 2015 , (Ekim 2015
Aziz, H. (2015) "Ticari Defterlerin Delil Niteliği", International Conferance on Social Sciences and Education Research, Antalya 29-31 October 2015. , (Ekim 2015
Aziz, H. (2013) "Hasta Hekim Hakları", Örnek Hekim Olmaya Doğru , Türkiye, (Ekim 2013
Aziz, H. () "Türk Hukukunda Ticaret Şirketlerinin Birleşmesi", sempozyum  
Kayıt Yok
Aziz, H. (2020) "Sermaye Piyasalarında Piyasa Dolandırıcılığı ve Bilgi Suistimalinin Ulusal ve Uluslararası Düzenlemeler Çerçevesinde Değerlendirilmesi", Kitap: İşletme ve Finans Yazıları - IV, İstanbul/Türkiye : Beta  
Aziz, H. (2019) "Türk Hukukunda Satım Sözleşmesinde Satılanın Ayıplı Çıkması Halinde Alıcı Lehine Doğan Haklar", Kitap: İktisadi ve İdari Bilimler Alanyazın Derlemeler I, Türkiye : Beta  
Aziz, H. (2019) "Ticari Taşınır Mal Satımlarında Alıcının Satılanı Muayene ve İhbar Yükümlülüğü", Kitap: İşletme ve Finans Yazıları -II, Türkiye : Beta  
Kayıt Yok
Kayıt Yok
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Uluslararası İşletme ve Yönetim Dergisi, 0
Üye, Ankara Barosu, 2012-
Atıflar
Atıf bilgisi bulunmamaktadır
(2019) "Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi" KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
(2013) "Teşekkür Plaketi" ANKARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
-
2020 2
Karabük Üniversitesi
2018 1
Karabük Üniversitesi
2020 1
Alp Konak
-
2020 1
Shahmar Pashayev
-
2020 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78591
YÖKSİS Temel Alan Hukuk Temel Alanı 4020
YÖKSİS Bilim Alanı Ticaret Hukuku 494
Anahtar Kelimeler -
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 10 5 0 25 80 105 0 0 0 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 463 . 497 . 548 . 518 . 465 . 425 . - - - -
Sıra (Temel Alan İçinde) 124 . 145 . 161 . 156 . 110 . 105 . - - - -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 39 . 49 . 64 . 50 . 36 . 37 . - - - -
Toplam Yayın 2 4 1 4 2 5 0 0 0 0
Toplam Makale 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
Toplam Bildiri 2 4 1 3 0 0 0 0 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 2 3 1 3 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri