img

Prof. Dr. Halim GÜL

  • İslami İlimler Fakültesi
  • Temel İslam Bilimleri
  • Tasavvuf

Genel Bilgiler

Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tasavvuf (Dr), 1997, 2003
Yüksek Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri (Yl) (Tezli), 1991, 1995
Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr., 1986, 1991
Araştırma Alanları
Tasavvuf
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tasavvuf (Dr), 1997, 2003
Yüksek Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri (Yl) (Tezli), 1991, 1995
Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr., 1986, 1991
Yabancı Dil
Arapça, KPDS, 73, 1995
Alınan Sertifikalar/Kurslar
Kayıt Yok
[UAK] İlahiyat Temel İslam Bilimleri Tasavvuf
Akademik Unvanlar
2017-, Doçent, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Temel İslam Bilimleri, Türkiye
Mesleki ve İdari Deneyim
2018-2020, Bölüm Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2018-, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2018-2020, Anabilim Dalı Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2013-2018, Anabilim Dalı Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
Yönetilen Tezler
Tuba Çebi Karadeniz, Yüksek Lisans, TASAVVUFTA RUHSAL BENLİĞİN DÖNÜŞÜMÜNÜN İMKÂNI VE GAZZÂLÎ ÖRNEĞİ, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Hümeyra Asar, Yüksek Lisans, MUSTAFA B. ABDÜLKERİM'İN ÎZÂHÜ'L-HAKĪKATİ'L-MUHAMMEDİYYE ADLI ESERİNDEKİ TASAVVUFÎ GÖRÜŞLERİ (İNCELE, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Cemal Tüzcü, Yüksek Lisans, Şeyh Mehmed Hilmi ve tasavvufî görüşleri, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Mahmut Yalabur, Yüksek Lisans, Fenayî Mehmed Cennet Efendi Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Habibe Erkut, Yüksek Lisans, Akşehirli Seyyid Mustafa Efendi ve tasavvufi görüşleri, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Verilen Dersler
2021-2022, Tasavvuf-II, Lisans
2021-2022, Tasavvuf-I, Lisans
2021-2022, KUR’ÂN OKUMA VE TECVİD-VI, Lisans
2021-2022, Yüksek Lisans Semine, Yüksek Lisans
2021-2022, Doktora Seminer, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2021-2022, Mesnevi Şerhi I, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2021-2022, KUR’ÂN OKUMA VE TECVİD-III, Lisans
2021-2022, YÜKSEK LİSANS UZMANLIK, Yüksek Lisans
2021-2022, TASAVVUF KAVRAMLARI, Yüksek Lisans
2021-2022, YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI, Yüksek Lisans
2021-2022, Mesnevi Okumaları, Lisans
2021-2022, TASAVVUF TARİHİ, Yüksek Lisans
2021-2022, Kur an Okuma ve Tecvid-IV, Lisans
2021-2022, Nasların Tasavvufi Yorumu, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2020-2021, Mesnevi Okumaları, Lisans
2020-2021, Tasavvuf-I, Lisans
2020-2021, TASAVVUF KAVRAMLARI, Yüksek Lisans
2020-2021, YÜKSEK LİSANS UZMANLIK, Yüksek Lisans
2020-2021, Mesnevi Şerhi I, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2020-2021, TASAVVUF TARİHİ, Yüksek Lisans
2020-2021, Tasavvuf-II, Lisans
2020-2021, Kur an Okuma ve Tecvid-IV, Lisans
2020-2021, Kur an Okuma ve Tecvid-III, Lisans
2020-2021, Doktora Seminer, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2020-2021, Nasların Tasavvufi Yorumu, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2019-2020, Kur’ân Okuma ve Tecvid-I, Lisans
2019-2020, Yüksek Lisans Tez Çalışması, Yüksek Lisans
2019-2020, Yüksek Lisans Uzmanlık, Yüksek Lisans
2019-2020, Tasavvuf-I, Lisans
2019-2020, Tasavvuf Tarihi, Yüksek Lisans
2019-2020, Yüksek Lisans Seminer, Yüksek Lisans
2019-2020, Mesnevi Şerhi I, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2019-2020, Tasavvuf-I, Lisans
2019-2020, Doktora Seminer, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2019-2020, Tasavvuf-II, Lisans
2019-2020, Kur an Okuma ve Tecvid-II, Lisans
2019-2020, Nasların Tasavvufi Yorumu, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2018-2019, MESNEVİ ŞERHİ I, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2018-2019, Nasların Tasavvufi Yorumu, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2018-2019, YÜKSEK LİSANS UZMANLIK, Yüksek Lisans
2018-2019, YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI, Yüksek Lisans
2018-2019, YÜKSEK LİSANS SEMİNER, Yüksek Lisans
2018-2019, TASAVVUF TARİHİ, Yüksek Lisans
2018-2019, TASAVVUF KAVRAMLARI, Yüksek Lisans
2018-2019, TASAVVUF-I, Lisans
2018-2019, Kur’xxân Okuma ve Tecvid-I, Lisans
2018-2019, Tasavvuf-II, Lisans
2017-2018, YÜKSEK LİSANS UZMANLIK, Yüksek Lisans
2017-2018, YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI, Yüksek Lisans
2017-2018, KUR’ÂN OKUMA VE TECVİD-I, Lisans
2017-2018, TASAVVUF-I, Lisans
2017-2018, TASAVVUF TARİHİ, Yüksek Lisans
2017-2018, TASAVVUF KAVRAMLARI, Yüksek Lisans
2016-2017, TASAVVUF KAVRAMLARI, Yüksek Lisans
2016-2017, TASAVVUF, Lisans
2016-2017, KUR'AN OKUMA VE TECVİD, Lisans
2016-2017, TASAVVUF TARİHİ, Yüksek Lisans
2015-2016, Günümüz Tasavvufî Akımlar, Lisans
2015-2016, Tasavvuf, Lisans
2015-2016, İSLAM AHLAK ESASLARI VE TASAVVUF FELSEFESİ, Lisans
2015-2016, Kur'an Okuma ve Tecvid, Lisans
2014-2015, Günümüz Tasavvufî Akımlar, Lisans
2014-2015, Kur'an Okuma ve Tecvid, Lisans
2014-2015, Tasavvuf, Lisans
2014-2015, İSLAM AHLAK ESASLARI VE TASAVVUF FELSEFESİ, Lisans
2013-2014, Tasavvuf Kavramları, Yüksek Lisans
2013-2014, Tasavvuf Tarihi, Yüksek Lisans
2013-2014, Tashih-i Huruf, Lisans
2012-2013, TASHİH-İ HURUF, Lisans
2011-2012, Arapça, Lisans
Araştırma Deneyimi
Kayıt Yok
Projeler
Kayıt Yok
Fikri Mülkiyetler
Kayıt Yok
Makaleler
Gül, H. (2022) "Safranbolu'da Halvetiyye-i Şâbâniyye Geleneği ve Son Postnişin Mehmed Hilmi Efendi", Sufiyye, 12 (12) pp. 151-184 [TR Dizin] Link  
Gül, H. (2022) "The Effect of A Morsel and A Dervısh's Coat Approach to Economic Life", Afro Eurasian Studies, 8 (3) pp. 239-248 Link  
Gül, H. (2020) "Tasavvufî Bir Kavram Olarak Halvetin İnsânî Boyut Açısından Kur’ân Ve Sünnete Dayalı Olarak Değerlendirilmesi", Ağrı İslami İlimler Dergisi, (7) pp. 61-80 Link  
Gül, H. (2019) "Şeyh Hasan Efendi El-Kahî ve Cehdü’l-Mukıl Fî Reddi Şatahâti’lMünkiri’l-Mudil Adlı Eseri", Türkiye İlahiyat Araştırmaları Dergisi, 3 (2) pp. 287-319 Link DOI  
Gül, H. (2019) "Ahmet Yesevi’de Aşk Kavramı: Divan-ı Hikmet Üzerine Bir İnceleme", Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 8 (4) pp. 536-549 DOI  
Gül, H. (2018) "Hasan Hilmi Dağıstanî’nin Zikirle İle İlgili Görüşleri", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7 (3) pp. 1683-1704  
Gül, H. (2017) "Safranbolulu Halvetî-Şa’bânî Şeyhi Mehmet Emin Efendi’nin Hayatı Eserleri ve Tekkesi", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6 (3) pp. 1426-1443  
Gül, H. (2017) "Mevlana’nın Şeyh/Mürşid Anlayışı", Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 6 (4) pp. 697-716 [ESCI] DOI  
Gül, H. (2016) "Nakşî Halidî Şeyhi Hasan Hilmi Dağıstanî nin Hayatı Eserleri ve Nefs ile İlgili Görüşleri", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5 (1) pp. 116-138 [TR Dizin] Link  
Gül, H. (2013) "Hukukçu Bir Sûfinin İbnu l Arabî Müdafası İmam Şaranî Örneği", e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, 5 (9) pp. 46-72 Link  
Gül, H. (2013) "Celâleddîn Suyûtî ve El Hâvî Li l Fetâvâ İsimli Eserindeki Tasavvufla İlgili Fetvaları", İSLÂMİ ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 24 (1) pp. 39-55 [TR Dizin] Link DOI  
Gül, H. (2013) "Halveti Şâbânî Şeyhi Mustafa Kemâleddîn Bekrî ve Hediyyetü l Ahbâb Adlı Eseri", Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 2 (1) pp. 283-303 Link  
Gül, H. (2002) "Tasavvuf Mecmuasından Tasavvuf Dersleri", Tasavvuf Dergisi, 2 (6) pp. 247-254 Link  
Gül, H. (2002) "Ceride i Sufiyyeden Vücûd Lahût ve Nâsût", Tasavvuf Dergisi, 3 (8) pp. 157-160 Link  
Gül, H. (2001) "Tasavvuf Mecmuasından Dervişlik Nedir", Tasavvuf Dergisi, 2 (5) pp. 203-207 Link  
Gül, H. (2000) "Cerîde i Sufiyyeden İmam ı Gazali nin Bir Mektubu", Tasavvuf Dergisi, 2 (4) pp. 195-198 Link  
Gül, H. (2000) "Ceride i Sufiye den Selâmet i Kalbiyye", Tasavvuf Dergisi, 1 (3) pp. 179-184 Link  
Gül, H. (1999) "Ceride i Sufiye de Hocazâde Ahmed Hilmi Bey in Bazı Sufi Biyografileri", Tasavvuf Dergisi, 1 (1) pp. 107-120 Link  
Gül, H. (1999) "Ceride i Sufiye den Şeyh i Ekber in Fahreddin Raziye mektubu", Tasavvuf Dergisi, 1 (2) pp. 133-136 Link  
Bildiriler
Gül, H. (2021) "HASAN HİLMİ DAĞISTÂNÎ’NİN SÛFÎ GEÇİNENLERE YÖNELTTİĞİ BAZI TENKİDLER", ULUSLARARASI ORTA ASYA’DAN ANADOLU’YA İSLÂMÎ İLİMLER SEMPOZYUMU , (pp. 391-398), Karabük, Türkiye, (Eylül 2021
Gül, H. (2019) "Sünbül Sinan ve Bir İlahisi Bağlamında Tasavvufî Görüşleri", II. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Kongresi , (pp. 560-571), Antalya/Alanya, Türkiye, (Kasım 2019
Gül, H. (2019) "MECLİS-İ MEŞÂYİH DEFTERLERİNDE ADI GEÇEN SAFRANBOLULU SUFİLER", ULUSLARARASI GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KARABÜK VE ÇEVRESİNDEDİNÎ İLMÎ VE KÜLTÜREL HAYAT SEMPOZYUMU , (pp. 381-395), Karabük, Türkiye, (Ekim 2019
Gül, H. (2018) "BİR LOKMA VE BİR HIRKA ANLAYIŞININ EKONOMİK HAYATA ETKİSİ", 1. ULUSLARARASI İSLAM EKONOM İ S İ VE FİNANSI KONGRESİ BİLDİRİ KİTABI , (Eylül 2018
Gül, H. (2018) "Mevlânâ’nın Düşüncesinde Havf ve Recâ", I. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Kongresi , (pp. 433-440), Alanya, Türkiye, (Kasım 2018
Gül, H. (2017) "ÇERKEŞÎ HALİFELERİNDEN SAFRANBOLU’LU MEHMET EMİN EFENDİ", ULUSLARARASI ÇANKIRI’NIN MANEVİ MİMARLARI SEMPOZYUMU , (pp. 89-100), Çankırı, Türkiye, (Aralık 2017
Gül, H. (2017) "Hac-ı Bayram-ı Veli nin Düşüncesinde İnsan-ı Kâmil", II. Uluslararası Hacı Bayrm-ı Veli Sempozyumu , (pp. 181-196), (Kasım 2017
Gül, H. (2017) "HASAN HİLMİ DAĞISTANÎ’NİN HAYATI, ESERLERİ VE GÖRÜŞLERİ", VIII. ILISLARASI ATATÜRK KONGRESİ , (pp. 599-626), (Eylül 2017
Gül, H. (2016) "Dağıstan da Nakşibendilik ve Hasan Hilmi Dağıstani", Uluslararası Bahâeddin Nakşibend ve Nakşibendîlik Sempozyumu , (pp. 66), İstanbul, Türkiye, (Aralık 2016
Gül, H. (2016) "Bayramilik Melâmîlik İlişkisi", ULUSLARARASI HACI BAYRAM-I VELÎSEMPOZYUMU , (pp. 678-696), (Ekim 2016
Gül, H. (2014) "NAKŞÎ HALİDÎ ŞEYHİ AMMED ZİYAEDDİN GÜMÜŞHANEVİ NİN ŞEYH MÜRŞİD ANLAYIŞI", I.Uluslararası Ahmed Ziyâuddîn Gümüşhanevî Sempoztumu ULUSLARARASI AHMED ZİYAÜDDÎN GÜMÜŞHANEVÎ SEMPOZYUMU , (pp. 225-234), Gümüşhane, Türkiye, (Temmuz 2014
Gül, H. (2013) "Alvarlı Hâce Muhammed Lutfi ve Mevlânâ nın İnsan Anlayışına Dair Bir Karşılaştırma", Uluslararası Hâce Muhammed Lutfi Sempozyumu , (pp. 609-620), Erzurum, Türkiye, (Nisan 2013
Gül, H. (2007) "Mevlâna nın Mesnevî de Bir Ayete Getirdiği İşârî Yorum Bakara 260 Ayet", Uluslararası Mevlâna ve Mevlevîlik Sempozyumu Bildiriler , (pp. 379-390), Şanlıurfa, Türkiye, (Kasım 2007
Kitaplar
Gül, H. (2016) "Hasan Hilmi Dağıstânî ve Tasavvufî Görüşleri", Ankara : İlahiyât  
Gül, H. (2014) "Mesnevî de Tasavvufî Tefsir", İstanbul/Türkiye : İnsan Yayınları  
Kitap Bölümleri
Gül, H. (2016) "Dünden Bugüne Safranbolu’xxda Dini Hayat", Karabük/Türkiye : Safranbolu Belediyesi  
Diğer Yayınlar
Kayıt Yok
Bilimsel Dergi Editörlükleri
(Uluslararası - Dergi) İnsan ve toplum bilimleri dergisi, 2019,
(Uluslararası - Dergi) İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları DergisiJournal of the Human and Social Science Researches, 2018,
Bilimsel Yayınlarda Hakemlikler
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2017
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Türkiye İlahiyat Araştırmaları Dergisi, 2017
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Akademik İslam Araştırmaları Dergisi, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi,, 0
Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlardaki Üyelikler
Kayıt Yok
Atıflar
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
Sıra Yayın Makale
(WoS)
Makale
(ESCI)
Makale
(Scopus)
Makale
(TR Dizin)
Kitap
(Uluslararası)
Kitap
(Ulusal)
Makale
(Diğer)
Toplam Atıf
1
Safranbolulu Halvetî-Şa’bânî Şeyhi Mehmet Emin Efendi’nin Hayatı Eserleri ve Tekkesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi
0 0 0 0 5 0 10
2
Mesnevî de Tasavvufî Tefsir
0 0 0 0 1 5 9
3
Hasan Hilmi Dağıstânî ve Tasavvufî Görüşleri
4 0 0 0 1 0 7
4
ÇERKEŞÎ HALİFELERİNDEN SAFRANBOLU’LU MEHMET EMİN EFENDİ
0 0 0 0 2 0 4
5
NAKŞÎ HALİDÎ ŞEYHİ AMMED ZİYAEDDİN GÜMÜŞHANEVİ NİN ŞEYH MÜRŞİD ANLAYIŞI
0 0 0 0 1 1 4
6
Bayramilik Melâmîlik İlişkisi
0 0 0 0 0 1 3
7
Hukukçu Bir Sûfinin İbnu l Arabî Müdafası İmam Şaranî Örneği
e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi
0 0 0 0 0 2 2
8
Dünden Bugüne Safranbolu’xxda Dini Hayat
0 0 0 0 1 0 2
9
Ahmet Yesevi’de Aşk Kavramı: Divan-ı Hikmet Üzerine Bir İnceleme
Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi
0 0 0 0 0 2 2
10
Hasan Hilmi Dağıstanî’nin Zikirle İle İlgili Görüşleri
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi
0 0 0 0 0 0 1
11
Halveti Şâbânî Şeyhi Mustafa Kemâleddîn Bekrî ve Hediyyetü l Ahbâb Adlı Eseri
Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi
0 0 0 0 0 1 1
12
Şeyh Hasan Efendi El-Kahî ve Cehdü’l-Mukıl Fî Reddi Şatahâti’lMünkiri’l-Mudil Adlı Eseri
Türkiye İlahiyat Araştırmaları Dergisi
0 1 0 0 0 0 1
Ödüller
Kayıt Yok
Kongre/Sempozyum Görevleri
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Tasarımlar
Kayıt Yok
Sanatsal Etkinlikler
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
2022 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
519.
76999 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
214.
4388 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
167.
2754 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 76999
YÖKSİS Temel Alan İlahiyat Temel Alanı 4388
YÖKSİS Bilim Alanı Temel İslam Bilimleri 2754
Anahtar Kelimeler Tasavvuf
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ağırlıklı Puan 10 175 45 50 60 15 10 35 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 452 . 303 . 502 . 485 . 474 . 495 . 581 . 519 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) 192 . 91 . 203 . 190 . 196 . 209 . 227 . 214 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 134 . 65 . 141 . 146 . 147 . 164 . 197 . 167 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 50 . 17 . 51 . 47 . 39 . 53 . 72 . 50 . -
Toplam Yayın 1 5 3 4 4 1 1 2 0
Toplam Makale 0 1 2 1 2 1 0 2 0
Toplam Kitap 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Bildiri 1 2 1 3 2 0 1 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 1 2 1 2 0 0 2 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 1 2 1 3 2 0 1 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri