img

Doç. Dr. Hamdi KIZILER

  • İslami İlimler Fakültesi
  • Temel İslam Bilimleri
  • Tasavvuf

Genel Bilgiler

Alınan Eğitimler
Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr., 1984, 1989
Yüksek Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri (Yl) (Tezli), 1989, 1993
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tasavvuf (Dr), 1995, 2004
Araştırma Alanları
Tasavvuf
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tasavvuf (Dr), 1995, 2004
Yüksek Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri (Yl) (Tezli), 1989, 1993
Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr., 1984, 1989
Yabancı Dil
Arapça, KPDS, 71, 1999
Alınan Sertifikalar/Kurslar
Kayıt Yok
[UAK] İlahiyat Temel İslam Bilimleri Tasavvuf
Akademik Unvanlar
2018-, Doçent, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Temel İslam Bilimleri, Türkiye
2011-2018, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Türkiye
2010-2011, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü, Türkiye
Mesleki ve İdari Deneyim
2018-, Anabilim Dalı Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2014-2018, Komisyon Üyeliği, Karabük Üniversitesi, Türkiye
Yönetilen Tezler
Seda Bozoğlu, Yüksek Lisans, Mestî Mehmed Eşref el-Mevlevî ve Nüsha-i Kübrâ Adlı Eseri: Çeviri Yazı-İnceleme, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Samet Kelleci, Doktora, AFİFÜDDİN TİLİMSÂNÎ VE ŞERHU MENÂZİLİ'S-SÂİRÎN, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Yasemin Akcakaya, Yüksek Lisans, TASAVVUFUN ORTAYA ÇIKIŞI BAĞLAMINDA ASHÂB-I SUFFE'NİN TASAVVUF DÜŞÜNCESİNE ETKİSİ, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Halil Altay, Yüksek Lisans, Ahmed Raûfî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Nurcan Mermertaş, Yüksek Lisans, Kutbüddinzâde İznikî'nin Râhatü'l-Kulûb adlı eserindeki tasavvufî görüşleri (inceleme-metin), Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Esra Özdeş, Yüksek Lisans, Abdulkâdir Geylânî'nin Fethu'r-Rabbânî Adlı Eserinde Âyetlere Verdiği İşârî Yorumlar, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Şerife Öksüzoğlu, Yüksek Lisans, Aristoteles ve Mevlânâ düşüncesinde mutluluk erdemi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Etik Değerler Ana Bilim Dalı (Disiplinlerarası), 2021, (Asıl Danışman)
Nuray Susoy, Yüksek Lisans, Süleyman Rüşdî'nin hayatı, eserleri ve tasavvuf anlayışı, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Abdullah Aksoy, Yüksek Lisans, Sadeddin Nüzhet Ergun'un hayatı, eserleri ve tasavvufî görüşleri, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Selim İç, Yüksek Lisans, Mahmud Sâmi Ramazanoğlu'nun hayatı, eserleri ve tasavvufî görüşleri, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Yasemin Akcakaya, Yüksek Lisans, Tasavvufun Ortaya Çıkışı Bağlamında Ashab-ı Suffe’nin Tasavvuf Düşüncesine Etkisi, (Asıl Danışman)
Şerife Öksüzoğlu, Yüksek Lisans, Aristo ve Mevlana Düşüncesinde Mutluluk Erdemi, (Asıl Danışman)
Büşra Seher Kabakuş, Yüksek Lisans, Ortaokul İngilizce Ders Kitaplarındaki Okuma Metinlerinin Etik Açıdan İncelenmesi, (Asıl Danışman)
Nurcan Mermertaş, Yüksek Lisans, Kutbuddinzâde İznikî’nin Rahatu’l-Kulûb Adlı Eserindeki Tasavvufî Görüşleri (İnceleme Metin), (Asıl Danışman)
Nuray Susoy, Yüksek Lisans, Süleyman Rüşdî’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı, (Asıl Danışman)
Samet Kelleci, Doktora, Afîfüddîn Tilimsânî ve Şerhu Menâzili’s-sâirîn, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri (Dr), (Asıl Danışman)
Yunus Emre Özmen, Yüksek Lisans, Tarikatlarda Kullanılan Musiki Aletleri, (Asıl Danışman)
Sezgin Alptekin, Yüksek Lisans, Tasavvuf Düşüncesinde İbnu’l-Vakt Kavramı ve İnsan Karakteri Üzerine Etkisi, (Asıl Danışman)
Verilen Dersler
2021-2022, HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA, Lisans
2021-2022, TASAVVUF DÜŞÜNCESİ, Yüksek Lisans
2021-2022, TASAVVUF METODOLOJİSİ, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2021-2022, KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİ, Yüksek Lisans
2021-2022, TASAVVUF KLASİKLERİ, Yüksek Lisans
2021-2022, TASAVVUFTA VARLIK ANLAYIŞI, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2021-2022, İSLAM AHLAK ESASLARI VE FELSEFESİ, Lisans
2021-2022, TASAVVUF II, Lisans
2021-2022, TASAVVUF I, Lisans
2021-2022, KUR'AN OKUMA VE TECVİD-VI, Lisans
2020-2021, DEĞERLER EĞİTİMİ, Lisans
2020-2021, HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA, Lisans
2020-2021, TASAVVUF II, Lisans
2020-2021, İSLAM AHLAK ESASLARI VE FELSEFESİ, Lisans
2020-2021, TASAVVUF DÜŞÜNCESİ, Yüksek Lisans
2020-2021, TASAVVUF KLASİKLERİ, Yüksek Lisans
2020-2021, TASAVVUFTA VARLIK ANLAYIŞI, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2020-2021, TASAVVUF METODOLOJİSİ, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2020-2021, KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİ, Yüksek Lisans
2019-2020, KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİ, Yüksek Lisans
2019-2020, TASAVVUF I, Lisans
2019-2020, TASAVVUF DÜŞÜNCESİ, Yüksek Lisans
2019-2020, DEĞERLER EĞİTİMİ, Lisans
2019-2020, TASAVVUF METODOLOJİSİ, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2019-2020, TASAVVUFTA VARLIK ANLAYIŞI, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2019-2020, İSLAM AHLAK ESASLARI VE FELSEFESİ, Lisans
2019-2020, TASAVVUF I, Lisans
2019-2020, TASAVVUF II, Lisans
2019-2020, TASAVVUF KLASİKLERİ, Yüksek Lisans
2018-2019, DEĞERLER EĞİTİMİ, Lisans
2018-2019, TASAVVUF DÜŞÜNCESİ, Yüksek Lisans
2018-2019, TASAVVUFTA VARLIK ANLAYIŞI, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2018-2019, TASAVVUF METODOLOJİSİ, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2018-2019, TASAVVUF II, Lisans
2018-2019, TASAVVUF KLASİKLERİ, Yüksek Lisans
2018-2019, İSLAM AHLAK ESASLARI VE FELSEFESİ, Lisans
2018-2019, İSLAM AHLAK ESASLARI VE FELSEFESİ, Lisans
2018-2019, TASAVVUF I, Lisans
2017-2018, İSLAM AHLAK ESASLARI VE FELSEFESİ, Lisans
2017-2018, GÜNÜMÜZ TÜRKİYE’SİNDE TASAVVUF, Yüksek Lisans
2017-2018, GÜNÜMÜZ TASAVVUF AKIMLARI, Lisans
2017-2018, TASAVVUF I, Lisans
2017-2018, TASAVVUF KLASİKLERİ, Yüksek Lisans
2017-2018, TASAVVUF II, Lisans
2017-2018, DEĞERLER EĞİTİMİ, Lisans
2016-2017, İSLAM AHLAK ESASLARI VE FELSEFESİ, Lisans
2016-2017, TASAVVUF I, Lisans
2016-2017, TASAVVUF II, Lisans
2016-2017, DEĞERLER EĞİTİMİ, Lisans
2016-2017, GÜNÜMÜZ TÜRKİYE’SİNDE TASAVVUF, Yüksek Lisans
2016-2017, TASAVVUF KLASİKLERİ, Yüksek Lisans
2015-2016, TASAVVUF II, Lisans
2015-2016, İSLAM AHLAK ESASLARI VE FELSEFESİ, Lisans
2015-2016, DEĞERLER EĞİTİMİ, Lisans
2015-2016, TASAVVUF I, Lisans
2014-2015, DEĞERLER EĞİTİMİ, Lisans
2014-2015, TASAVVUF I, Lisans
2014-2015, GÜNÜMÜZ TASAVVUF AKIMLARI, Lisans
2014-2015, TASAVVUF II, Lisans
2013-2014, ÇAĞDAŞ DÜNYADA TASAVVUF, Yüksek Lisans
2013-2014, DEĞERLER EĞİTİMİ, Lisans
2013-2014, TASAVVUF I, Lisans
2013-2014, TASAVVUF II, Lisans
2013-2014, GÜNÜMÜZ TÜRKİYE’SİNDE TASAVVUF, Yüksek Lisans
2012-2013, DEĞERLER EĞİTİMİ, Lisans
Araştırma Deneyimi
Kayıt Yok
Projeler
SUFİ DÜŞÜNCEDE İNSAN ANLAYIŞI (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2018
Fikri Mülkiyetler
Kayıt Yok
Makaleler
Kızıler, H., Öksüzoğlu, Ş. (2022) "Felsefe ve Sûfî Perspektiften Mutluluk Bilgeliği", Sufiyye, (13) pp. 39-64 Link DOI  
Kızıler, H., Saken, S. (2022) "ŞAHKERİM KUDAYBERDİULI’NIN ESERLERİNDE TASAVVUFî UNSURLAR: RUH, NEFS VE KALP", Danişname Beşeri ve Sosyal Bilimler Dergisi, (4) pp. 79-101 Link  
Kızıler, H. (2019) "HAYATI ALGILAMADA DEĞERLERİ UYGULAMA YÖNTEMİ TASAVVUF", TÜRKİYE İLAHİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (TİAD), 3 (2) pp. 320-338  
Kızıler, H. (2018) "Tasavvuf Düşüncesinde Kibir", AŞIKANE, (35) pp. 30-31  
Kızıler, H. (2017) "ÇERKEŞÎ MUSTAFA EFENDİ NİN ‘RİSALE FÎ TAHKÎKİ T-TASAVVUF ADLI ESERİNİN TASAVVUFÎ MUHTEVA AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ", İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (İTOBİAD), 6 (3) pp. 1461-1473 Link DOI  
Kızıler, H. (2016) "AHMED YESEVÎ’DE ÖLÜM ALGISI", TARİH KÜLTÜR VE SANAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 5 (3) pp. 129-151 Link DOI  
Kızıler, H. (2016) "Tasavvuf Düşüncesinde Muhasebe", AŞIKANE, (28) pp. 10-11  
Kızıler, H. (2016) "Uşşakîlik Geleneğinde Tövbe", AŞIKANE, (27) pp. 10-11  
Kızıler, H. (2016) "ÖMER YILMAZ GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TASAVVUF VE TARİKATLAR", İTOBİAD (İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMA DERGİSİ), 5 (4) pp. 1224-1228  
Kızıler, H. (2015) "OSMANLI TOPLUMUNUN SOSYAL DİNAMİKLERİNDEN AHİLİK KURUMU", İTOBİAD (İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMA DERGİSİ), 4 (2) pp. 408-423 Link DOI  
Kızıler, H. (2015) "Müridin Rehberi: Rol Model Şahsiyetler", AŞIKANE, (21) pp. 10-11  
Kızıler, H. (2015) "İrfan Geleneğinde Merhamet", AŞIKANE, (23) pp. 18-19  
Kızıler, H. (2015) "Mahviyetin Yolu Alçak Gönüllülük", AŞIKANE, (25) pp. 18-19  
Kızıler, H. (2015) "MUSTAFA YİĞİTOĞLU DİNLERDE DUA SUNU VE SUNAKLAR FİZİKÎ ÂLEMDEN SANAL ÂLEME", İTOBİAD (İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ), 4 (4) pp. 1049-1051 DOI  
Kızıler, H. (2015) "ÖMER FARUK HABERGETİREN İSLAM HUKUKU NDA SERMAYE VE SERMAYE HAREKETLERİ SERMAYENİN OLUŞUMU BİRLEŞMESİ VE BÜTÜNLEŞMESİ", İTOBİAD (İNSAN VE TOPLUM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ), 4 (4) pp. 1052-1054 [TR Dizin] DOI  
Kızıler, H. (2014) "XVII YÜZYILDA YAŞAYAN BİR SUFÎ NİN TASAVVUF KARŞITLARINA VERDİĞİ CEVAPLARA DAİR BİR ÖRNEK ÖMER FUADÎ NİN TÜRBENÂME RİSALESİ", İSLAMÎ ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 24 (3) pp. 137-145  
Kızıler, H. (2014) "Tasavvuf Geleneğinde Kalb/Gönül", AŞIKANE, (19) pp. 38-39  
Kızıler, H. (2014) "AHLAKÎ DEĞERLERİN ŞAHSİYET OLUŞUMUNA ETKİSİ", MİLLÎ EĞİTİM, (204) pp. 5-17 [TR Dizin] Link  
Kızıler, H. (2014) "Dervişliğin Göstergesi: İstikâmet", AŞIKANE, (17) pp. 40-41  
Kızıler, H. (2013) "Suflî Benliğin Arındırılması", AŞIKANE, (15) pp. 10-11  
Kızıler, H. (2012) "OSMANLILARDA İLK YEREL MANEVÎ OLUŞUM HACI BAYRAM VELÎ VE BAYRAMİYYE EKOLÜNÜN ANADOLU YA ETKİSİ", ANKARA ÜNİVERSİTESİ OSMANLI TARİHİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ DERGİSİ (OTAM), (32) pp. 67-80 Link  
Kızıler, H. (2012) "Halvetî-Uşşâkî Temsilcilerinden Câhidî Ahmed Efendi’nin Tevhid Anlayışı", AŞIKANE, (5) pp. 26-27  
Kızıler, H. (2012) "Hac: Kulun Varlığından Soyutlanması", AŞIKANE, (8) pp. 10-11  
Kızıler, H. (2012) "Mana Boyutuyla İnsan", AŞIKANE, (12) pp. 10-11  
Kızıler, H. (2006) "CÂHİDÎ AHMED EFENDİ NİN ABDEST NAMAZ VE HAC İBADETLERİNE DAİR BAZI BATINÎ YORUMLARI", TASAVVUF İLMİ VE AKADEMİK ARAŞTIRMA DERGİSİ, (17) pp. 151-159 Link  
Kızıler, H. (2005) "MEVLANA YA GÖRE İNSAN VE DEĞERİ", TASAVVUF İLMİ VE AKADEMİK ARAŞTIRMA DERGİSİ, (14) pp. 473-481 Link  
Kızıler, H. (2004) "MUHAMMED TANCÎ, İSLAM TASAVVUFU ÜZERINE", TASAVVUF İLMİ VE AKADEMİK ARAŞTIRMA DERGİSİ, (12) pp. 324-325  
Bildiriler
Kızıler, H. (2021) "ORTA ASYA’DA İSLAM’IN YAYILMASINDA SÛFÎLERİN ETKİSİ: AHMED YESEVÎ ÖRNEĞİ", ULUSLARARASI ASYA'DAN ANADOLU'YA İSLAMÎ İLİMLER, ŞEHİRLER-ÂLİMLER-ESERLER-MESELELER , (pp. 380-390), Karabük, Türkiye, (Eylül 2021
Kızıler, H. (2019) "DEĞERLER EĞİTİMİ KURUMU OLARAK TASAVVUF ve TARİKATLAR", II. ULUSLARARASI İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI KONGRESİi , (pp. 578-585), Bandırma, Türkiye, (Ekim 2019
Kızıler, H. (2019) "HACI BAYRAM VELÎ’NİN ELE ALDIĞI DEĞERLER", IV. ULUSLARARASI HACI BAYRAM-I VELÎ SEMPOZYUMU , (pp. 27-37), Ankara, Türkiye, (Ekim 2019
Kızıler, H. (2019) "SAFRANBOLULU BİR SÛFÎ OLAN SADIK VİCDANÎ’xxNİN ŞERİAT - TARİKAT ANLAYIŞI", ULUSLARARASI GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KARABÜK VE ÇEVRESİNDE DİNÎ İLMÎ VE KÜLTÜREL HAYAT SEMPOZYUMU , (pp. 396-403), Karabük, Türkiye, (Aralık 2019
Kızıler, H. (2018) "MUHAMMED B. GAZÎ EL-MALATYAVÎ’DE HİKMET TASAVVURUNUN TASAVVUFÎ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ", I. ULUSLARARASI İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI KONGRESİ , (pp. 441-454), Antalya, Türkiye, (Aralık 2018
Kızıler, H. (2018) "HACI BAYRAM VELÎ’NİN TASAVVUFDÜŞÜNCESİNE ETKİSİ", III. ULUSLARARASI HACI BAYRAM-I VELÎ SEMPOZYUMU , (pp. 25-35), Ankara, Türkiye, (Aralık 2018
Kızıler, H. (2018) "TASAVVUF DÜŞÜNCESİNDE ROL MODEL YÖNTEMİNİN KARAKTER İNŞASINA ETKİSİ", ULUSLARARASI İSLAM VE MODEL İNSAN SEMPOZYUMU , (pp. 181-190), Kahramanmaraş, Türkiye, (Ekim 2018
Kızıler, H., Kundakçı, M. (2017) "SUFÎ DÜŞÜNCEDE İNSAN ANLAYIŞI", MUASIR DÜNYADA İNTEQRASİYA VE ELMİN AKTUAL PROBLEMLERİ , (pp. 79-83), Lenkeran, Azerbaycan, (Aralık 2017
Kızıler, H. (2017) "ŞERİAT-TARİKAT BAĞLAMINDA MUSTAFA ÇERKEŞÎ’NİN ’RİSALE FÎ TAHKİKİ’T-TASAVVUF’ ADLI ESERİNE GÖRE TASAVVUFÎ GÖRÜŞLERİ", ULUSLARARASI ÇANKIRI’xxNIN MANEVİ MİMARLARI SEMPOZYUMU , (pp. 63-73), Çankırı, Türkiye, (Aralık 2017
Kızıler, H. (2017) "HACI BAYRAM VELÎ’DE MARİFETULLAH DÜŞÜNCESİ", II. ULUSLARARASI HACI BAYRAM-I VELÎ SEMPOZYUMU , (pp. 211-222), Ankara, Türkiye, (Kasım 2017
Kızıler, H. (2016) "BAYRAMİYYE TARİKATI NIN ORTAYA ÇIKIŞI BAĞLAMINDA BAYRAMÎLİK HALVETÎLİK İLİŞKİSİ", ULUSLARARASI HACI BAYRAM-I VELİ SEMPOZYUMU , Ankara, Türkiye, (Kasım 2016
Kızıler, H. (2015) "ŞA’BÂNİYE TEMSİLCİLERİNDEN ÖMER FUADÎ’NİN ‘TÜRBENÂME’ RİSALESİ: TASAVVUF KARŞITLARINA VERİLEN CEVAPLARA BİR ÖRNEK", I. Uluslararası Şeyh Şa’xxban-ı Velî Sempozyumu , (pp. 373-389), Kastamonu, Türkiye, (Şubat 2015
Kızıler, H. (2014) "AHMED ZİYAÜDDİN GÜMÜŞHANEVÎ DE VELAYET TASAVVURU", ULUSLARARASI AHMED ZİYAÜDDİN GÜMÜŞHANEVÎ SEMPOZYUMU , (pp. 245-250), Gümüşhane, Türkiye, (Temmuz 2014
Kızıler, H. (2013) "DEĞERLER VE MODERNİZM PARADİGMASI", DEĞERLER EĞİTİMİNDE ÖĞRETMENİN ROLÜ , Katabük, Türkiye, (Şubat 2013
Kızıler, H. (2013) "HÂCE MUHAMMED LÜTFİ DE DEĞER KAVRAMI VE ELE ALDIĞI DEĞERLERİN KİŞİLİK GELİŞİMİNDE ROLÜ", ULUSLARARASI HÂCE MUHAMMED LUTFÎ (ALVARLI EFE) SEMPOZYUMU , (pp. 117-128), Erzurum, Türkiye, (Nisan 2013
Kızıler, H. (2012) "TASAVVUFUN KURUMSALLAŞMASI SÜRECİNDE EBU L HASAN HARAKANÎ VE DÖNEME ETKİSİ", I.ULUSLARARASI HARAKANÎ SEMPOZYUMU , (pp. 188-199), Kars, Türkiye, (Ekim 2012
Kitaplar
Kızıler, H. (2022) "SPIRITUAL DEVELOPMENT ACCORDING TO CÂHİDÎ AHMED EFENDİ", İstanbul/Türkiye : Lisans Publishing and Industry Ltd. Co.  
KIZILER, H. (2021) "TASAVVUF", İstanbul/Türkiye : Lisans Yayıncılık
Kızıler, H. (2017) "TASAVVUFTA KARAKTER EĞİTİMİ", Ankara : İLAHİYAT  
Kızıler, H., Canikli, İ. (2016) "DEĞERLER EĞİTİMİ", Karabük/Türkiye : DENEME  
Kızıler, H., Işıldak, G., Koçak, N., Öcal, Ö. (2008) "DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 12.SINIF", Ankara/Türkiye : TUNA  
Kızıler, H., Işıldak, G., Koçak, N., Öcal, Ö. (2008) "DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 11.SINIF", Ankara/Türkiye : GİZEM  
Kızıler, H., Işıldak, G., Koçak, N., Öcal, Ö. (2006) "DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 10.SINIF", Ankara/Türkiye : TUTKU  
Kızıler, H., Işıldak, G., Koçak, N., Öcal, Ö. (2006) "DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 9.SINIF", Ankara/Türkiye : TUTKU  
Kızıler, H., Nihat, K., Enes, M., Güneş, A. (2006) "OKULDA ŞİDDETLİ AĞRI VAR", Ankara/Türkiye : TUTKU  
Kızıler, H. (2006) "CÂHİDÎ AHMED EFENDİ VE TASAVVUF FELSEFESİ", Ankara/Türkiye : TUTKU  
Kızıler, H. (2006) "HOCAM AKLIMA TAKILDI", Ankara/Türkiye : TUTKU  
Kitap Bölümleri
Kızıler, H. (2022) "Sosyal Bilimlerde Disiplinlerarası Çalışmanın İmkânı Tasavvuf Örneği", Ankara/Türkiye : Ankara Üniversitesi Yayınları  
Kızıler, H. (2022) "EDİRNE ve BALKANLAR'DA TASAVVUFÎ HAYAT –Müesseseler-Şahsiyetler ve Eserleri– (Hasan Sezâî-yi Gülşenî ve Gülşenîlik)", Edirne/Türkiye : Trakya Üniversitesi Yayınları:  
Kızıler, H. (2021) "TASAVVUF", İstanbul/Türkiye : LİSANS YAYINCILIK  
Kızıler, H. (2021) "TASAVVUF PSİKOLOJİSİ II", İstanbul/Türkiye : DİVAN KİTAP  
Diğer Yayınlar
Kayıt Yok
Bilimsel Dergi Editörlükleri
(Uluslararası - Kitap) TASAVVUF, 2021, Editör
(Uluslararası - Kitap) KUR’ÂN’DA KDY KÖKÜNÜN SEMANTİK YAPISI, 2019, Editör
(Uluslararası - Kitap) ARAB EDEBİYATINDA MESEL VE HİKMET (RAVZATU’xxL-UKÛL ÖRNEĞİ), 2018, Editör
(Uluslararası - Kitap) ÜSKÜDARLI ÂLİM ABDÜLHAY CELVETÎ VE SÛRE TEFSİRLERİ, 2018, Editör
(Uluslararası - Dergi) TÜRKİYE İLAHİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (TİAD), 2017, Yayın Kurulu Üyeliği
(Uluslararası - Dergi) İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (İTOBİAD), 2013, Yayın Kurulu Üyeliği
Bilimsel Yayınlarda Hakemlikler
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) İTOBİAD (İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMA DERGİSİ), 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) TÜRKİYE İLAHİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (TİAD), 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) KELAM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (İTOBİAD), 2016
Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlardaki Üyelikler
Kayıt Yok
Atıflar
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
Sıra Yayın Makale
(WoS)
Makale
(ESCI)
Makale
(Scopus)
Makale
(TR Dizin)
Kitap
(Uluslararası)
Kitap
(Ulusal)
Makale
(Diğer)
Toplam Atıf
1
DEĞERLER EĞİTİMİ
0 0 3 0 2 8 21
2
OSMANLI TOPLUMUNUN SOSYAL DİNAMİKLERİNDEN AHİLİK KURUMU
İTOBİAD (İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMA DERGİSİ)
0 0 5 2 1 8 19
3
OSMANLILARDA İLK YEREL MANEVÎ OLUŞUM HACI BAYRAM VELÎ VE BAYRAMİYYE EKOLÜNÜN ANADOLU YA ETKİSİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ OSMANLI TARİHİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ DERGİSİ (OTAM)
0 0 0 0 0 3 16
4
AHLAKÎ DEĞERLERİN ŞAHSİYET OLUŞUMUNA ETKİSİ
MİLLÎ EĞİTİM
0 0 3 1 0 1 10
5
TASAVVUFTA KARAKTER EĞİTİMİ
0 0 0 0 2 0 8
6
BAYRAMİYYE TARİKATI NIN ORTAYA ÇIKIŞI BAĞLAMINDA BAYRAMÎLİK HALVETÎLİK İLİŞKİSİ
0 0 1 0 0 1 6
7
MEVLANA YA GÖRE İNSAN VE DEĞERİ
TASAVVUF İLMİ VE AKADEMİK ARAŞTIRMA DERGİSİ
0 0 0 0 0 0 6
8
CÂHİDÎ AHMED EFENDİ VE TASAVVUF FELSEFESİ
0 0 0 0 0 2 5
9
AHMED YESEVÎ’DE ÖLÜM ALGISI
TARİH KÜLTÜR VE SANAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
0 0 0 0 0 4 5
10
MUHAMMED B. GAZÎ EL-MALATYAVÎ’DE HİKMET TASAVVURUNUN TASAVVUFÎ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
0 0 0 0 0 3 4
11
XVII YÜZYILDA YAŞAYAN BİR SUFÎ NİN TASAVVUF KARŞITLARINA VERDİĞİ CEVAPLARA DAİR BİR ÖRNEK ÖMER FUADÎ NİN TÜRBENÂME RİSALESİ
İSLAMÎ ARAŞTIRMALAR DERGİSİ
0 0 0 0 2 2 4
12
ŞA’BÂNİYE TEMSİLCİLERİNDEN ÖMER FUADÎ’NİN ‘TÜRBENÂME’ RİSALESİ: TASAVVUF KARŞITLARINA VERİLEN CEVAPLARA BİR ÖRNEK
0 0 0 0 2 1 3
13
CÂHİDÎ AHMED EFENDİ NİN ABDEST NAMAZ VE HAC İBADETLERİNE DAİR BAZI BATINÎ YORUMLARI
TASAVVUF İLMİ VE AKADEMİK ARAŞTIRMA DERGİSİ
0 0 0 0 0 1 3
14
AHMED ZİYAÜDDİN GÜMÜŞHANEVÎ DE VELAYET TASAVVURU
0 0 0 0 0 1 2
15
ÇERKEŞÎ MUSTAFA EFENDİ NİN ‘RİSALE FÎ TAHKÎKİ T-TASAVVUF ADLI ESERİNİN TASAVVUFÎ MUHTEVA AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (İTOBİAD)
0 0 0 0 0 1 2
16
TASAVVUFUN KURUMSALLAŞMASI SÜRECİNDE EBU L HASAN HARAKANÎ VE DÖNEME ETKİSİ
0 0 0 0 0 1 2
17
ŞERİAT-TARİKAT BAĞLAMINDA MUSTAFA ÇERKEŞÎ’NİN ’RİSALE FÎ TAHKİKİ’T-TASAVVUF’ ADLI ESERİNE GÖRE TASAVVUFÎ GÖRÜŞLERİ
0 0 0 0 0 1 1
18
SAFRANBOLULU BİR SÛFÎ OLAN SADIK VİCDANÎ’xxNİN ŞERİAT - TARİKAT ANLAYIŞI
0 0 0 0 0 0 1
19
HAYATI ALGILAMADA DEĞERLERİ UYGULAMA YÖNTEMİ TASAVVUF
TÜRKİYE İLAHİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (TİAD)
0 0 0 0 0 1 1
Ödüller
Kayıt Yok
Kongre/Sempozyum Görevleri
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Tasarımlar
Kayıt Yok
Sanatsal Etkinlikler
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Güner Işıldak
-
2006 - 2008 4
Nihat Koçak
-
2006 - 2008 4
Ömer Öcal
-
2006 - 2008 4
İlyas Canikli
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
2016 1
Ali Güneş
-
2006 1
Koçak Nihat
-
2006 1
Murat Enes
-
2006 1
Mustafa Kundakçı
-
2017 1
Saltan Saken
-
2022 1
Şerife Öksüzoğlu
-
2022 1
2022 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
339.
76999 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
81.
4388 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
66.
2754 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 76999
YÖKSİS Temel Alan İlahiyat Temel Alanı 4388
YÖKSİS Bilim Alanı Temel İslam Bilimleri 2754
Anahtar Kelimeler Tasavvuf
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ağırlıklı Puan 68 164 140 55 29 0 90 215 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 394 . 314 . 407 . 480 . 505 . - 501 . 339 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) 144 . 96 . 125 . 186 . 219 . - 167 . 81 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 91 . 68 . 83 . 143 . 165 . - 140 . 66 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 33 . 18 . 24 . 44 . 49 . - 50 . 11 . -
Toplam Yayın 6 6 4 5 4 0 3 5 0
Toplam Makale 6 4 1 1 1 0 0 2 0
Toplam Kitap 0 1 1 0 0 0 2 3 0
Toplam Bildiri 0 1 2 4 3 0 1 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 3 2 1 0 1 0 0 2 0
Makale (Ulusal) 3 2 0 1 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 1 1 0 0 0 0 1 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 2 2 0
Bildiri (Uluslararası) 0 1 2 4 0 0 1 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri