img

Arş. Gör. Hasan BATMAZ

  • Sağlık Bilimleri Fakültesi
  • Çocuk Gelişimi
  • Çocuk Gelişimi

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
26
Atıf
51
h-index
5
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Dr), 2020, 2024
Yüksek Lisans, Türkiye, İnönü Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Yl) (Tezli), 2018, 2020
Lisans, Türkiye, Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, 2013, 2015
Araştırma Alanları
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Dr), 2020, 2024
Yüksek Lisans, Türkiye, İnönü Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Yl) (Tezli), 2018, 2020
Lisans, Türkiye, Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, 2013, 2015
Kayıt Yok
İngilizce, YÖKDİL, 75, 2023/2 Yük, 2023
İngilizce, YÖKDİL, 86, 2019
İngilizce, YDS, 70, 2016
İngilizce, e-YDS, 65, 2016
Kayıt Yok
[UAK] Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
2022-, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Psikososyal Danışmanlık Koordinatörlüğü, Koordinatör, Türkiye
2019-, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü, Türkiye
2022-, Psikososyal Danışmanlık Koordinatörü, Karabük Üniversitesi, Türkiye
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Türk, N., Batmaz, H., Keleş, O. (2024) "Adaptation of the Child-Adolescent Digital Addiction Scale (CADAS) to the Turkish Culture: A Validity and Reliability Study", İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 11 (21) pp. 139-150 DOI    
Batmaz, H., Çelik, E. (2024) "Examining the Mediating Role of Resilience and Life Satisfaction in the Relationship Between Anxiety Sensitivity and Perceived Stress", Psychological Reports, (0) [SSCI] Link DOI    
Kaya, A., Türk, N., Batmaz, H., Griffiths, M.D. (2023) "Online Gaming Addiction and Basic Psychological Needs Among Adolescents: The Mediating Roles of Meaning in Life and Responsibility", International Journal of Mental Health and Addiction, (0) [SSCI] DOI    
Kurtuluş, E., Kurtuluş, H.Y., Birel, S., Batmaz, H. (2023) "The Effect of Social Support on Work-Life Balance: The Role of Psychological Well-Being", International Journal of Contemporary Educational Research, 10 (1) pp. 239-249 Link DOI    
Yıldırım, M., Kurtuluş, H.Y., Batmaz, H., Kurtuluş, E. (2023) "School Belongingness and Internalizing and Externalizing Problems in Adolescents: Exploring the Influence of Meaningful School", Child Indicators Research, 16 (0) pp. 2125-2140 [SSCI] DOI    
Batmaz, H., Çelik, E. (2023) "Proactive personality and adults’ sexual satisfaction levels: exploring the role of body image and sensation-seeking", Sexual and Relationship Therapy, (0) [SSCI] Link DOI   
Koçak, L., Çelik, E., Batmaz, H., Tufan, B.N., Makas, S. (2023) "Relationship between Factors Directing Interpersonal Interaction: Mediation Role of Anxiety Sensitivity", The Universal Academic Research Journal, (0) Link    
Batmaz, H., Çelik, E., Koçak, L., Tufan, B.N., Makas, S., Yıldırım, M. (2023) "Fear of missing out mediated the relationship between social appearance anxiety and phubbing in Turkish adults", Concurrent Disorders Society Press, (0) [ESCI] DOI   
Batmaz, H., Meral, K. (2022) "The Mediating Effect of Religiousness in the Relationship Between Psychological Resilience and Fear of COVID-19 in Turkey", Journal of Religion and Health, 61 (2) pp. 1684-1702 [SSCI] DOI    
Batmaz, H., Çelik, E. (2022) "Sexual dissatisfaction and sexual self-efficacy: an examination of the role of sexual self-confidence as a mediator", Journal of Men\u2019s Health, 18 (1) pp. 1-7 [SSCI] DOI   
Batmaz, H., Doğmuş, Y.U. (2022) "Advice for Academician Mothers with Only Child: “I Wish He Had A Brother”", International Journal of Psychology and Educational Studies, 9 (2) pp. 230-245 DOI    
Kurtuluş, H.Y., Batmaz, H., Uysal, Y.A.Ö., Kurtuluş, E. (2022) "YETİŞKİNLERDE BENLİK SAYGISI VE AFFETME: MERHAMETİN ARACI ROLÜNÜN İNCELENMESİ", Trakya Eğitim Dergisi, 12 (2) pp. 851-862 [TR Dizin] DOI      
Doğrusever, C., Batmaz, H., Türk, N. (2022) "Benlik Saygısı ve Psikolojik Sağlamlık İlişkisinde Anlamlı Yaşamın Aracılık Rolü", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23 (2) pp. 910-928 DOI    
Batmaz, H., Türk, N., Kaya, A., Yıldırım, M. (2022) "Cyberbullying and Cyber victimization: examining mediating roles of Empathy and Resilience", Current Psychology, (0) [SSCI] DOI    
Batmaz, H., Çelik, E. (2021) "Examining the Online Game Addiction Level in terms of Sensation Seeking and Loneliness in University Students", THE TURKISH JOURNAL ON ADDICTIONS, 8 (2) pp. 126-130 [ESCI] Link DOI    
Batmaz, H., Türk, N., Doğrusever, C. (2021) "The Mediating Role of Hope and Loneliness in the Relationship Between Meaningful Life and Psychological Resilience in the Covid-19 Pandemic During", Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9 (5) pp. 1403-1420 [TR Dizin] Link DOI     
Batmaz, H., Doğmuş, Y.U., İnceoğlu, F. (2020) "The Mediating Role Of Digital Game Addiction In The Correlation Between Cyber Victimization And Cyber Bullying", SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL, 6 (73) pp. 5093-5108 Link DOI    
Türk, N., Batmaz, H. (2023) "INVESTIGATION OF PSYCHOMETRIC PROPERTIES OF SHORT FORMS OF POST TRAUMATIC GROWTH AND POST-TRAUMATIC DEPRECIATION SCALES", INTERNATIONAL EARTHQUAKE SYMPOSIUM , Muş, Türkiye, (Haziran 2023
Batmaz, H., Türk, N., Keleş, O. (2023) "ERGENLERDE DİJİTAL BAĞIMLILIK, RUH SAĞLIĞI VE İYİ OLUŞ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ", TRB2-ICES 2023 ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ , Van, Türkiye, (Ekim 2023
Türk, N., Batmaz, H. (2023) "The Relationship Between Multi-Screen Addiction, DAS, Psychological Flexibility and Psychological Vulnerability", International Antalya Scientific Research and Innovative Studies Congress , (Aralık 2023 
Türk, N., Batmaz, H., Gürler, İ. (2023) "Examination of Psychometric Properties of The Short Form Of Non-Attachment Scale", Conference: IV. international Siirt Scientific Research Congress , Siirt, Türkiye, (Aralık 2023 
Batmaz, H., Doğrusever, C., Türk, N. (2021) "The Mediating Role of Meaningful Life in the Relationship Between Self-Esteem and Resilience", 22.ULUSLARARASI PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ , Türkiye, (Kasım 2021
Kayıt Yok
Batmaz, H. (2023) "Sosyal Medya ile Birlikte Ortaya Çıkan Psikolojik Riskler", Kitap: Psikososyal Açıdan DİJİTAL RİSKLER, Ankara/Türkiye : EĞİTEN KİTAP  
Batmaz, H. (2022) "ESPOR VE ÇEVRİM İÇİ OYUN BAĞIMLILIĞI", Kitap: Espora Multidisipliner Yaklaşımlar, Ankara/Türkiye : NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK  
Batmaz, H. (2022) "BİLİŞSEL-DAVRANIŞÇI AİLE DANIŞMANLIĞI", Kitap: Aile ve Çift Danışmanlığı, Ankara/Türkiye : NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK  
Batmaz, H. (2021) "istismar konusunda çocuk ve ailelerin eğitimi nasıl olmalıdır?", Kitap: ÇOCUK VE İSTİSMAR, Türkiye : NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK  
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Cyberbullying and Cyber victimization: examining mediating roles of Empathy and Resilience
Current Psychology
4 0 0 3 1 4 0 0 12
2
The Mediating Role of Hope and Loneliness in the Relationship Between Meaningful Life and Psychological Resilience in the Covid-19 Pandemic During
Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
3 0 0 1 3 1 0 0 8
3
Online Gaming Addiction and Basic Psychological Needs Among Adolescents: The Mediating Roles of Meaning in Life and Responsibility
International Journal of Mental Health and Addiction
3 0 0 1 1 3 0 0 8
4
The Mediating Role Of Digital Game Addiction In The Correlation Between Cyber Victimization And Cyber Bullying
SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL
4 0 0 1 1 1 0 0 7
5
The Mediating Effect of Religiousness in the Relationship Between Psychological Resilience and Fear of COVID-19 in Turkey
Journal of Religion and Health
2 0 0 2 1 0 0 0 5
6
Benlik Saygısı ve Psikolojik Sağlamlık İlişkisinde Anlamlı Yaşamın Aracılık Rolü
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
1 0 0 0 2 1 0 0 4
7
Examining the Online Game Addiction Level in terms of Sensation Seeking and Loneliness in University Students
THE TURKISH JOURNAL ON ADDICTIONS
2 0 0 1 0 1 0 0 4
8
Sexual dissatisfaction and sexual self-efficacy: an examination of the role of sexual self-confidence as a mediator
Journal of Men\u2019s Health
1 0 0 0 1 0 0 0 2
9
School Belongingness and Internalizing and Externalizing Problems in Adolescents: Exploring the Influence of Meaningful School
Child Indicators Research
1 0 0 0 0 0 0 0 1
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Nuri Türk
Siirt Üniversitesi
2021 - 2024 9
Eyüp Çelik
Sakarya Üniversitesi
2021 - 2024 6
Caner Doğrusever
Siirt Üniversitesi
2021 - 2022 3
Murat Yıldırım
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
2022 - 2023 3
Hacer Yıldırım Kurtuluş
-
2022 - 2023 3
Emin Kurtuluş
-
2022 - 2023 3
Samet Makas
Sakarya Üniversitesi
2023 2
Lokman Koçak
Bayburt Üniversitesi
2023 2
Yağmur Ulusoy Doğmuş
İnönü Üniversitesi
2020 - 2022 2
Beyza Nur Tufan
-
2023 2
Osman Keleş
-
2023 - 2024 2
Alican Kaya
-
2022 1
İsmail Gürler
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
2023 1
Alican Kaya
Aǧrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
2023 1
Hasan Batmaz
Sakarya Üniversitesi
2023 1
Mark D. Griffiths
Nottingham Trent University (United Kingdom)
2023 1
Nuri Türk
Siirt Üniversitesi
2023 1
Feyza İnceoğlu
-
2020 1
Kadir Meral
-
2022 1
Suzan Birel
-
2023 1
Yazgülü Ayşe Özyurt Uysal
-
2022 1
2024 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
178.
78591 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
83.
9214 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
32.
737 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78591
YÖKSİS Temel Alan Eğitim Bilimleri Temel Alanı 9214
YÖKSİS Bilim Alanı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 737
Anahtar Kelimeler Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 0 0 0 0 0 15 80 280 260 65
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - - - - - 513 . 545 . 344 . 336 . 178 .
Sıra (Temel Alan İçinde) - - - - - 315 . 312 . 119 . 148 . 83 .
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - - - - - 112 . 100 . 33 . 41 . 32 .
Sıra (Anahtar Kelime (1)) - - - - - 71 . 62 . 19 . 31 . 26 .
Toplam Yayın 0 0 0 0 0 1 4 8 11 2
Toplam Makale 0 0 0 0 0 1 2 6 6 2
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0
Toplam Bildiri 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 0 1 2 2 3 1
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri