img

Doç. Dr. Hasan TEKİN

  • İşletme Fakültesi
  • Finans ve Bankacılık
  • Finans ve Bankacılık

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
38
Atıf
58
h-index
4
Proje
1
Google Scholar
Yayın
39
Atıf
307
h-index
12
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, İngiltere, University Of Bradford {England}, , 2014, 2020
Yüksek Lisans, Türkiye, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası Ticaret ve Para Yönetimi (Yl) (Tezli), 2009, 2011
Lisans, Türkiye, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü, 2004, 2009
Araştırma Alanları
Finans Teorisi, İşletme Finansı
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, İngiltere, University Of Bradford {England}, , 2014, 2020
Yüksek Lisans, Türkiye, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası Ticaret ve Para Yönetimi (Yl) (Tezli), 2009, 2011
Lisans, Türkiye, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü, 2004, 2009
Kayıt Yok
İngilizce, YÖKDİL, 81, 2021 Yükse, 2021
Kayıt Yok
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Finans Finans Teorisi
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Finans İşletme Finansı
2021-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Finans ve Bankacılık Bölümü, Türkiye
2020-2021, Öğretim Görevlisi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Safranbolu Meslek Yüksekokulu, Muhasebe ve Vergi Bölümü, Türkiye
2009-2013, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Kırklareli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Türkiye
2023-, Bölüm Başkan Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
Atakan Kaplan, Yüksek Lisans, COVİD-19'un İtalya'daki üretim sektörüne etkisi: Dünya Bankası şirket veri analizi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Finans ve Bankacılık Ana Bilim Dalı, 2024, (Asıl Danışman)
Beyzanur Baydur, Yüksek Lisans, COVİD-19'UN TURİZM SEKTÖRÜNDEKİ HİSSE SENEDİ FİYATLARINA ETKİSİ, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Finans ve Katılım Bankacılığı Ana Bilim Dalı, 2024, (Asıl Danışman)
Amel Mustafa Abbas Abbas, Yüksek Lisans, makroekonomik faktörlerin firma finansal sürdürülebilirliği üzerindeki etkisi: BRIC VE MINT ülkeleri kıyaslaması, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Ümmügülsüm Şahin, Yüksek Lisans, Sermaye yapısını anlamada makroekonomik göstergelerin rolü: MİNT ülkeleri örneği, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Bankacılık Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
2022-2023, Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilim Etiği (Doktora_Bahar), Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2022-2023, Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilim Etiği (YL_Bahar), Yüksek Lisans
2022-2023, Kurumsal Finansman (Doktora_Bahar), Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2022-2023, Financial Tables Analysis (YL_Bahar), Yüksek Lisans
2022-2023, Applied Data Science (YL_Bahar), Yüksek Lisans
2022-2023, Veri Yönetimi ve Analizi (YL_Bahar), Yüksek Lisans
2022-2023, Finansal Kurumlar (Lisans_Bahar), Lisans
2022-2023, Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilim Etiği (Doktora_Güz), Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2022-2023, Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilim Etiği (YL_Güz), Yüksek Lisans
2022-2023, Kurumsal Finansman (Doktora_Güz), Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2022-2023, Financial Tables Analysis (YL_Güz), Yüksek Lisans
2022-2023, Kurumsal Sürdürülebilirlik (Lisans_Güz), Lisans
2022-2023, Uluslararası Finansman (Lisans_Güz), Lisans
2022-2023, Finansal Okur Yazarlık (Lisans_Güz), Lisans
2021-2022, Finans Matematiği (Lisans_Bahar), Lisans
2021-2022, Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilim Etiği (YL_Bahar), Yüksek Lisans
2021-2022, Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilim Etiği (Doktora_Bahar), Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2021-2022, Kurumsal Finansman (Doktora_Bahar), Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2021-2022, Financial Tables Analysis (YL_Bahar), Yüksek Lisans
2021-2022, Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilim Etiği (Doktora_Güz), Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2021-2022, Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilim Etiği (YL_Güz), Yüksek Lisans
2021-2022, Para ve Sermaye Piyasaları (Lisans_Güz), Lisans
2021-2022, Finansal Yönetim (Lisans_Güz), Lisans
2021-2022, Finansal Okur Yazarlık (Lisans_Güz), Lisans
2020-2021, E-Ticaret, Ön Lisans
2020-2021, Elektronik Ticaret, Ön Lisans
2020-2021, Finansal Yönetim, Ön Lisans
Kayıt Yok
Tekin, H., Polat, A.Y. (2023) "Is leverage a substitute or outcome for governance? Evidence from financial crises", International Journal of Emerging Markets (SSCI), 18 (4) pp. 1007-1030 [SSCI] DOI    
Tekin, H., Güçlü, F. (2023) "Environmental, social, governance investing, COVID-19, and corporate performance in Muslim countries", Journal of Islamic Monetary Economics and Finance (SCOPUS), 9 (1) pp. 107-132 DOI    
Aysan, A.F., Muğaloğlu, E., Polat, A.Y., Tekin, H. (2023) "Whether and when did bitcoin sentiment matter for investors? Before and during the COVID-19 pandemic", Financial Innovation (SSCI), 9 (124) pp. 1-24 [SSCI] DOI    
Tekin, H. (2023) "Does corruption matter on corporate payouts in the covid era? Evidence from Muslim countries", Bulletin of Monetary Economics and Banking (SCOPUS), 26 (4) pp. 617-636 DOI  
Muğaloğlu, E., Polat, A.Y., Tekin, H., Kılıç, E. (2022) "Assessing the impact of Covid-19 pandemic in Turkey with a novel economic uncertainty index", Journal of Economic Studies (SCOPUS), 49 (5) DOI    
Polat, A.Y., Aysan, A.F., Tekin, H., Tunalı, A.S. (2022) "Bitcoin-specific fear sentiment matters in the COVID-19 outbreak", Studies in Economics and Finance (SCOPUS), 39 (1) DOI      
Aysan, A.F., Polat, A.Y., Tekin, H., Tunalı, A.S. (2022) "The ascent of geopolitics: Scientometric analysis and ramifications of geopolitical risk", Defence and Peace Economics (SSCI), (0) [SSCI] DOI    
Tekin, H., Burgazoğlu, H. (2022) "How do corporate sustainability and pandemic affect cash holdings in Muslim countries?", Journal of Islamic Monetary Economics and Finance (SCOPUS), 8 (4) pp. 615-636 DOI    
Tekin, H., Polat, A.Y., Aysan, A.F., Muğaloğlu, E. (2021) "Cash management, governance, and the global financial crisis: Evidence from developing Asia", Asian Economics Letters, 2 (4) pp. 1-7 DOI     
Muğaloğlu, E., Polat, A.Y., Tekin, H., Doğan, A. (2021) "Oil price shocks during the COVID-19 pandemic: Evidence from United Kingdom energy stocks", Energy RESEARCH LETTERS, (1) pp. 1-5 DOI    
Tekin, H., Polat, A.Y. (2021) "Do market differences matter on dividend policy?", Borsa Istanbul Review (SSCI), 21 (2) pp. 197-208 [SSCI] DOI    
Tekin, H., Polat, A.Y. (2021) "Adjustment speed of debt maturity: Evidence from financial crises in East Asia", Bulletin of Monetary Economics and Banking (SCOPUS), 24 (1) pp. 71-92 DOI    
Tekin, H. (2021) "Market differences and adjustment speed of debt, equity, and debt maturity", Australian Journal of Management (SSCI), 46 (4) pp. 629-651 [SSCI] Link DOI    
Tekin, H., Polat, A.Y., Muğaloğlu, E. (2021) "Küresel finansal kriz ve nakit tutma ayarlama hızı", Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (TR Dizin), 9 (4) pp. 1099-1110 [TR Dizin] DOI      
Tekin, H., Polat, A.Y. (2021) "Küresel finansal krizin araştırma-geliştirme harcamaları ayarlama hızı üzerindeki etkisi", Verimlilik Dergisi (TR Dizin), 21 (4) pp. 119-131 [TR Dizin] DOI      
Tekin, H., Polat, A.Y. (2020) "The global financial crisis and capital structure decisions of Turkish SMEs: A review", International Journal of Management Economics and Business (TR Dizin), 16 (3) pp. 513-535 [TR Dizin] DOI     
Tekin, H., Polat, A.Y. (2020) "Is saving vital? Evidence from the financial crisis", Economics and Business Letters (SCOPUS), 9 (2) pp. 124-134 DOI    
Tekin, H. (2020) "How optimal cash changed by the global financial crisis? A multi-country analysis", Economics and Business Letters (SCOPUS), 9 (2) pp. 114-123 Link    
Tekin, H. (2020) "Firm size and dividend policy of European firms: Evidence from financial crises", Marmara Journal of European Studies, 28 (1) pp. 109-121 Link    
Tekin, H., Polat, A.Y. (2020) "Agency theory: A review in finance", Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (TR Dizin), 8 (4) pp. 1323-1329 [TR Dizin] DOI     
Tekin, H., Polat, A.Y. (2023) "How does CSR strategy impact corporate cash policy in emerging markets? Evidence from the COVID-19 outbreak", 1st International Conference and Call for Papers JCLI 2023 , Bali, Endonezya, (Mayıs 2023  
Tekin, H. (2023) "Investment policy, geopolitical risk and the role of institutions: International evidence", 1st International Conference and Call for Papers JCLI 2023 , Bali, Endonezya, (Mayıs 2023  
Tekin, H. (2022) "Does corruption matter on corporate payouts in the Covid era? Evidence from Muslim countries", 1st FICCOMS FEMFEST International Conference on Economics, Management and Business 2022 , Endonezya, (Ocak 2022  
Tekin, H., Polat, A.Y. (2022) "Does ESG matter on capital structure puzzle in the COVID era? Evidence from Muslim countries", The 8th International Islamic Monetary Economics and Finance Conference , Endonezya, (Ekim 2022  
Tekin, H., Güçlü, F. (2022) "ESG disclosure, COVID-19 and corporate performance in Muslim countries", The 8th International Islamic Monetary Economics and Finance Conference , Endonezya, (Ekim 2022 
Tekin, H., Burgazoğlu, H. (2022) "How does corporate sustainability disclosure affect cash holdings in Muslim countries? Evidence from the pandemic age", The 8th International Islamic Monetary Economics and Finance Conference , Endonezya, (Ekim 2022 
Tekin, H. (2021) "Avrupa’da kâr payı dağıtımı, pay geri alımları ve finansal krizler", 5. Uluslararası Ekonomi ve Finans Konferansı Gelisim-UWE 2021 , Türkiye, (Ağustos 2021  
Tekin, H. (2020) "Optimal leverage of travel and leisure firms in Europe", Marmara Conference on European Studies 2020 , (Şubat 2020  
Tekin, H. (2020) "Firma riski ve Covid-19: Birleşik Krallıktaki havayolu yolcu taşımacılığı örneği", 7. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi , (Ekim 2020  
Tekin, H. (2020) "Agency costs and dividend policies of European firms", Marmara Conference on European Studies 2020 , (Şubat 2020  
Tekin, H. (2018) "Dividend policy, governance and the global financial crisis: An international evidence", BAFA 2018 Annual Conference , (Nisan 2018  
Tekin, H. (2018) "How do cash holdings change by the global financial crisis? A cross-country analysis", FMA Europe 2018: Doctoral Consortium , (Haziran 2018  
Tekin, H. (2018) "The role of market differences and global financial crisis on capital structure and debt maturity: Evidence from the UK", EEFS 2018 European Conference , İngiltere, (Haziran 2018  
Tekin, H. (2011) "Küresel kriz ortamında KOBİ’lerin rekabet gücü: Kayseri örneği", 3. Uluslararası İstanbul İktisatçılar Zirvesi , (Kasım 2011 
Tekin, H. (2022) "Gelişen ekonomilerde sermaye yapısı", Türkiye : Efe Akademi    
Tekin, H., Gürbüz, H.Z., Kayadibi, S. (2023) "How do geopolitical risk and global trade shape corporate cash policy? Evidence from the financial crisis of 2008-2009", Kitap: The Transformation of Global Trade in a New World, Amerika Birleşik Devletleri : IGI-GLOBAL  
Tekin, H. (2022) "How do financial constraints and financial crises matter in cash management? Evidence from developing Asian economies", Kitap: Current Trends in Asian Economics, Business, and Administration, : IGI-Global  
Tekin, H. (2021) "How the global financial crisis and international trade affected corporate decisions? International evidence", Kitap: Impact of Global Issues on International Trade, : IGI-Global  
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Yönetim Kurulu Üyesi, İstanbul İktisatçılar Derneği, 2009-
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Oil price shocks during the COVID-19 pandemic: Evidence from United Kingdom energy stocks
Energy RESEARCH LETTERS
7 0 0 4 0 1 0 0 12
2
Do market differences matter on dividend policy?
Borsa Istanbul Review (SSCI)
0 0 0 3 0 4 1 0 8
3
Assessing the impact of Covid-19 pandemic in Turkey with a novel economic uncertainty index
Journal of Economic Studies (SCOPUS)
1 0 0 2 0 3 0 0 6
4
Is leverage a substitute or outcome for governance? Evidence from financial crises
International Journal of Emerging Markets (SSCI)
1 0 0 1 0 2 0 0 4
5
Is saving vital? Evidence from the financial crisis
Economics and Business Letters (SCOPUS)
1 0 0 0 0 3 0 0 4
6
Adjustment speed of debt maturity: Evidence from financial crises in East Asia
Bulletin of Monetary Economics and Banking (SCOPUS)
0 0 0 1 0 2 0 0 3
7
How optimal cash changed by the global financial crisis? A multi-country analysis
Economics and Business Letters (SCOPUS)
0 0 0 1 0 1 0 0 2
8
The global financial crisis and capital structure decisions of Turkish SMEs: A review
International Journal of Management Economics and Business (TR Dizin)
0 0 0 1 0 1 0 0 2
9
Cash management, governance, and the global financial crisis: Evidence from developing Asia
Asian Economics Letters
1 0 0 0 0 1 0 0 2
10
Market differences and adjustment speed of debt, equity, and debt maturity
Australian Journal of Management (SSCI)
0 0 0 1 0 1 0 0 2
11
Küresel finansal kriz ve nakit tutma ayarlama hızı
Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (TR Dizin)
0 0 0 1 0 1 0 0 2
12
Bitcoin-specific fear sentiment matters in the COVID-19 outbreak
Studies in Economics and Finance (SCOPUS)
0 0 0 0 0 2 0 0 2
13
Gelişen ekonomilerde sermaye yapısı
0 0 0 1 0 1 0 0 2
14
Current Trends in Asian Economics, Business, and Administration
0 0 0 0 0 1 0 0 1
15
Küresel finansal krizin araştırma-geliştirme harcamaları ayarlama hızı üzerindeki etkisi
Verimlilik Dergisi (TR Dizin)
0 0 0 0 0 1 0 0 1
16
Agency theory: A review in finance
Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (TR Dizin)
0 0 0 0 0 1 0 0 1
17
Does corruption matter on corporate payouts in the Covid era? Evidence from Muslim countries
0 0 0 0 0 1 0 0 1
18
Avrupa’da kâr payı dağıtımı, pay geri alımları ve finansal krizler
0 0 0 0 0 1 0 0 1
19
Firm size and dividend policy of European firms: Evidence from financial crises
Marmara Journal of European Studies
0 0 0 0 0 1 0 0 1
20
Impact of Global Issues on International Trade
0 0 0 0 0 1 0 0 1
(2022) "The Best Papers in the 8th-IIMEFC 2022" İslam Para Ekonomisi ve Finansı Dergisi (Endonezya Merkez Bankası Enstitüsü dergisi)
(2022) "Best Paper: Macroeconomics and International Economic" Gontor, Darussalam Üniversitesi (UNİDA) & Karabük Üniversitesi (UNIKA)
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Ali Yavuz Polat
Abdullah Gül Üniversitesi
2020 - 2023 16
Erhan Muğaloğlu
Erciyes Üniversitesi
2021 - 2023 5
Ahmet Faruk Aysan
-
2021 - 2023 4
Karabük Üniversitesi
2022 - 2023 2
Hüseyin Burgazoğlu
Sakarya Üniversitesi
2022 2
Ahmet Semih Tunalı
-
2022 2
-
2023 1
Abdullah Doğan
-
2021 1
Edanur Kılıç
-
2022 1
Hidayet Zahid Gürbüz
-
2023 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78591
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 33159
YÖKSİS Bilim Alanı Finans 1285
Anahtar Kelimeler Finans Teorisi, İşletme Finansı
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 0 0 0 30 0 88 225 290 200 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - - - 513 . - 442 . 400 . 334 . 396 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) - - - 442 . - 367 . 309 . 260 . 320 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - - - 129 . - 78 . 45 . 34 . 61 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) - - - 25 . - 13 . 5 . 4 . 8 . -
Sıra (Anahtar Kelime (2)) - - - 41 . - 24 . 7 . 5 . 15 . -
Toplam Yayın 0 0 0 3 0 8 9 10 7 0
Toplam Makale 0 0 0 0 0 5 7 4 4 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0
Toplam Bildiri 0 0 0 3 0 3 1 4 2 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 0 3 5 3 2 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 0 3 0 3 1 4 2 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri