img

Dr. Öğr. Üyesi Hasan TERZİ

  • İşletme Fakültesi
  • İşletme
  • Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
30
Atıf
24
h-index
2
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Üretim Yönetimi ve Pazarlama (Dr), 2012, 2016
Yüksek Lisans, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Yl) (Tezli) (Zonguldak Karaelmas Ünv. Ortak), 2010, 2012
Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü, 2003, 2008
Araştırma Alanları
Tüketici Davranışları, Uluslararası Pazarlama, Pazarlama Araştırmaları
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Üretim Yönetimi ve Pazarlama (Dr), 2012, 2016
Yüksek Lisans, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Yl) (Tezli) (Zonguldak Karaelmas Ünv. Ortak), 2010, 2012
Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü, 2003, 2008
Kayıt Yok
İngilizce, KPDS, 74, 2008-KPDS , 2008
Araştırma, TÜBİTAK 2214-A Doktora Sırası Araştırma Bursu, Katar Üniversitesi, 20-03-2015, 20-03-2016
Sertifika, International Certificate in Islamic Business, Katar Üniversitesi, Katar, 23-11-2015, 25-11-2015
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Pazarlama Tüketici Davranışları
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Pazarlama Uluslararası Pazarlama
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Pazarlama Pazarlama Araştırmaları
2016-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, Türkiye
2009-2016, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Türkiye
2017-, Erasmus Koordinatörü, Karabük Üniversitesi, Türkiye
Muhammed Enes Sayın, Doktora, Kişilik özellikleri, tutumluluk, gösterişçi tüketim ve ihtiyaç algısı arasındaki ilişkilerin incelenmesi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Berrak Çörekçioğlu, Yüksek Lisans, Demografik özelliklerin ve marka kişilik özelliklerinin bireysel müşterilerin banka tercihi üzerindeki etkisi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Bankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Nilay Altanlar Şafak, Yüksek Lisans, Dindarlık olgusunun bireysel müşterilerin banka tercihi üzerindeki etkisi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Bankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Dilovan Hasan Mustafa, Yüksek Lisans, The correlation between Islamic bank services, customer satisfaction, and customer loyalty: A study in Iraq, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Finans ve Katılım Bankacılığı Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Canan Yurdakul, Yüksek Lisans, Destinasyon tanıtım videolarında tercih edilen müziğin şehrin marka imajıyla uyumu üzerine bir araştırma: Safranbolu örneği, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Özlem Karaca Özcan, Yüksek Lisans, Geleneksel medyadan yeni medyaya geçiş sürecinde eğlence algısının dönüşümü: Güldürü örnekleri üzerine kuşaklar arası bir karşılaştırma, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Buket Kılıç, Yüksek Lisans, Beş faktör kişilik kuramının marka bağlılığı ve markayı terk etme davranışı üzerindeki etkisi: Karabük örneği, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Ayşenur Çetintaş, Yüksek Lisans, Çok katlı pazarlama sistemi ve bu sistemde çalışan distribütörlerin motivasyonlarını etkileyen faktörlerin belirlenmesi üzerine bir araştırma, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Girişimcilik Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Shaho Saeed Braım, Yüksek Lisans, The role of training in human resource development, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Saleh Qadory Saleh Aldoure, Yüksek Lisans, Tüketicilerin sosyal sorumlu tüketim davranışları ile materyalist tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi Türkiye ve Irak'ta karşılaştırmalı bir çalışma, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Abdalla Mohamed Abdalla Zagall, Yüksek Lisans, The effect of personality and materialistic attitudes on frugality behavior of customers, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
İbrahım Omar İsmail, Yüksek Lisans, Cibuti'de bankacılık hizmetlerinin kalitesinin ölçülmesi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Tawfıg Abdulrahman Alfageeh, Yüksek Lisans, The effect of social media marketing on the buying behavior of Libyan consumers, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Almabrouk Abdullah Salıh Mumın, Yüksek Lisans, The effect of reference groups on information search behavior in the buying process of mobile phones, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Salah Mosa Mohammed Madi, Yüksek Lisans, The impact of service quality on client satisfaction: Analytical study on a sample of passengers of (Libyan Airlines), Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Abd Alrazzaq Alashkham, Yüksek Lisans, The opinion of university students toward advertising: A case study in Karabük, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Sana Mohamed Basher Alzaeane, Yüksek Lisans, Human resources management and its impact on organizational performance: Case study on Libyan oil sector, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2018, (Asıl Danışman)
Mert Vidinli, Yüksek Lisans, Aile işletmelerinde kurumsallaşmanın önemi: Safranbolu konaklama işletmeleri örneği, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2017, (Asıl Danışman)
2023-2024, Pazarlama İletişimi, Yüksek Lisans
2023-2024, Postmodernizm ve Tüketim Kültürü, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2023-2024, Dijital Pazarlama, Yüksek Lisans
2023-2024, Tüketici Davranışları, Lisans
2022-2023, Pazarlama İlkeleri, Lisans
2022-2023, Pazarlama İletişimi, Lisans
2022-2023, Uluslararası Pazarlama, Lisans
2022-2023, Pazarlama Araştırmaları, Lisans
2022-2023, Pazarlama İletişimi, Yüksek Lisans
2022-2023, Postmodernizm ve Tüketim Kültürü, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2022-2023, Dijital Pazarlama, Yüksek Lisans
2022-2023, Pazarlama I, Yüksek Lisans
2022-2023, Tüketici Davranışları, Lisans
2021-2022, Satış Yönetimi, Lisans
2021-2022, Pazarlama İletişimi, Lisans
2021-2022, Pazarlama Araştırmaları, Lisans
2021-2022, Pazarlama İletişimi, Yüksek Lisans
2021-2022, Postmodernizm ve Tüketim Kültürü, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2021-2022, Dijital Pazarlama, Yüksek Lisans
2021-2022, Pazarlama I, Yüksek Lisans
2021-2022, Tüketici Davranışları, Lisans
2021-2022, İşletme Bilimi, Lisans
2020-2021, Pazarlama II, Yüksek Lisans
2020-2021, Pazarlama Araştırmaları, Lisans
2020-2021, Uluslararası Pazarlama, Lisans
2020-2021, Pazarlama İletişimi, Yüksek Lisans
2020-2021, Dijital Pazarlama, Yüksek Lisans
2020-2021, Pazarlama I, Yüksek Lisans
2020-2021, İşletmeye Giriş, Lisans
2020-2021, Tüketici Davranışları, Lisans
2020-2021, İşletme Bilimi, Lisans
2019-2020, Tüketici Davranışları, Lisans
2019-2020, İşletmeye Giriş, Lisans
2019-2020, Satış Yönetimi, Lisans
2019-2020, Uluslararası Pazarlama, Lisans
2019-2020, Pazarlama Araştırmaları, Lisans
2019-2020, Pazarlama II, Yüksek Lisans
2019-2020, Pazarlama I, Yüksek Lisans
2019-2020, Dijital Pazarlama, Yüksek Lisans
2019-2020, Pazarlama İletişimi, Yüksek Lisans
2019-2020, Pazarlama İlkeleri, Lisans
2018-2019, Tüketici Davranışları, Lisans
2018-2019, İşletmeye Giriş, Lisans
2018-2019, Pazarlama I, Yüksek Lisans
2018-2019, Dijital Pazarlama, Yüksek Lisans
2018-2019, Pazarlama İletişimi, Yüksek Lisans
2018-2019, Pazarlama İletişimi, Yüksek Lisans
2018-2019, Uluslararası Pazarlama, Lisans
2018-2019, Pazarlama Araştırmaları, Lisans
2017-2018, Tüketici Davranışları, Lisans
2017-2018, İşletmeye Giriş, Lisans
2017-2018, ULUSLARARASI PAZARLAMA, Lisans
2017-2018, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Lisans
2017-2018, Pazarlama Araştırmaları, Lisans
2016-2017, Sektörlere Giriş I, Lisans
2016-2017, İşletmeye Giriş, Lisans
2016-2017, Uluslararası Pazarlama, Lisans
2016-2017, Pazarlama Araştırmaları, Lisans
2016-2017, Tüketici Davranışları, Lisans
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Terzi, H., Baydar, V., Tosun, E.K., Sayın, M.E., Ok, Ş. (2023) "Sosyal Sorumlu Tüketim Davranışı Ölçeğinin Kısaltılmış Türkçe Versiyonunun Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması", Studies On Social Science Insights, 3 (2) pp. 83-102 DOI  
Sayın, M.E., Terzi, H. (2023) "İhtiyaç Olgusunun Dönüşümü Üzerine Bir İnceleme", Ekonomi İşletme ve Yönetim Dergisi, 7 (1) pp. 127-167 Link DOI  
Terzi, H., Karabaş, S., Arpa, R.G., Işık, E. (2022) "E-S-QUAL ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİLİK GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI", 3. SEKTÖR SOSYAL EKONOMİ DERGİSİ, 57 (2) pp. 1200-1216 [TR Dizin] DOI   
Sayın, M.E., Bayraklı, M., Terzi, H. (2022) "Comparison of Advertisements of Conventional and Participation Banks: Case Study of Turkey, England and Egypt", Afro Eurasian Studies, 10 (2) pp. 27-36 DOI   
Terzi, H., Apan, M., Atar, A. (2021) "Firmaların Konvansiyonel Banka ve Katılım Bankası Tercihini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Nitel Bir Araştırma: Karabük İlinden Kanıtlar", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 10 (4) pp. 3456-3474 [TR Dizin] DOI    
Terzi, H., Altunışık, R., Batumlu, K., Tasnim, R., Putra, T.R.I. (2020) "Examining the effects of demographic characteristics on consumer spending self-control and frugality: a religiosity-based comparative study in Turkey and Bangladesh", International Journal of Islamic Marketing and Branding, 5 (2) pp. 145-162 DOI  
Alserhan, B., Wood, B., Rutter, R., Halkias, D., Terzi, H., Alserhan, O. (2018) "The transparency of Islamic hotels: “Nice Islam” and the “self‐orientalizing” of Muslims?", International Journal of Tourism Research, 20 (4) pp. 475-487 [SSCI] Link DOI   
Vidinli, M., Terzi, H. (2017) "Aile İşletmelerinde Kurumsallaşma: Safranbolu Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama", Ekonomi İşletme ve Yönetim Dergisi, 1 (1) pp. 44-52 Link  
Terzi, H., Altunışık, R. (2016) "Müslüman Tüketicilerin İsraf Kavramına Bakışı Türkiye Katar ve Endonezya Ölçeğinde Kültürlerarası Bir Mukayese", Journal of History Culture and Art Research, 5 (2) pp. 86-103 [ESCI] Link DOI   
Terzi, H. (2016) "Postmodern Çağda Müslüman Tüketicilerin Gösterişçi Tüketim Davranışları Üzerine Mukayeseli Bir Çalışma", Journal of History Culture and Art Research, 5 (2) pp. 133-148 [ESCI] Link DOI   
Terzi, H., Alserhan, B.A., Altunışık, R. (2016) "The Relationship between Religiosity and Consumer Behavior among Arab Turkish and Indonesian Students Testing an 8th Century A D Measure of Islamic Religiosity", International Journal of Teaching and Case Studies, 7 (3) p. 1 Link DOI  
Çakmak, A.Ç., Güneşer, M.T., Terzi, H. (2011) "Bankaların Müşterilerine Sunduğu İnternet Bankacılığı Hizmetinin Müşteriler Tarafından Değerlendirilmesi: Karabük Şehir Merkezinde Uygulama", Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1 (31) pp. 1-30  
Baydar, V., Terzi, H. (2022) "SOSYAL SORUMLU TÜKETİM DAVRANIŞI ÖLÇEĞİNİN KISALTILMIŞ TÜRKÇE VERSİYONUNUN GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI", 24. ULUSAL SOSYAL HİZMET SEMPOZYUMU , Karabük, Türkiye, (Aralık 2022
Tosun, E.K., Terzi, H. (2022) "İSLAMİ PAZARLAMA, İSLAMİ TEORİ OLMADAN NE YAPABİLİR? KÜRESEL EKONOMİDE İSLAMİ ENSTRÜMANLARA ELEŞTİREL BİR BAKIŞ", 13th Global Islamic Marketing Conference , İstanbul, Türkiye, (Ekim 2022
Yurtsever, Ş., Yılmaz, B., Terzi, H. (2021) "TASARRUFA DAYALI FAİZSİZ FİNANS MODELİ VE TÜRKİYE UYGULAMALARI", Uluslararası İslam Ekonomisi Kongresi , (pp. 205-216), Karabük, Türkiye, (Aralık 2021
Çörekçioğlu, B., Altanlar, N., Terzi, H. (2021) "BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK: KONVANSİYONEL BANKALAR VE KATILIM BANKALARININ KARŞILAŞTIRILMASI", Uluslararası İslam Ekonomisi Kongresi , (pp. 196-204), Karabük, Türkiye, (Aralık 2021
Sayın, M.E., Terzi, H. (2021) "Tutumluluk, Materyalist Eğilim ve Algılanan Dindarlık Düzeyinin Bilinçli Tüketim Üzerindeki Etkisi", 11th Global Islamic Marketing Conference , (pp. 299-302), (Nisan 2021
Terzi, H., Altunışık, R. (2021) "WHO IS THE MUSLIM CONSUMER?", 11th Global Islamic Marketing Conference , (pp. 9-11), (Nisan 2021
Sayın, M.E., Bayraklı, M., Terzi, H. (2020) "Comparison of Advertisements of Conventional Banks and Participation Banks: Evidence from Turkey, Egypt and England", 3rd ECONOMICS, BUSINESS AND ORGANIZATION RESEARCH CONFERENCE , (pp. 171), Roma, İtalya, (Aralık 2020
Terzi, H., Altunışık, R., Batumlu, K., Tasnim, R. (2019) "EXAMINING THE EFFECTS OF DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS ON CONSUMER SPENDING SELF-CONTROL AND FRUGALITY: A COMPARATIVE STUDY IN TURKEY AND BANGLADESH", 10. Global Islamic Marketing Conference , (pp. 64-84), Alanya/Antalya, Türkiye, (Nisan 2019
Apan, M., Atar, A., Terzi, H. (2018) "Firmaların Banka Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Nitel Bir Araştırma: Karabük İli Örneği", 1. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Kongresi , (pp. 636-639), Antalya, Türkiye, (Aralık 2018
Terzi, H., Altunışık, R. (2016) "POSTMODERN ÇAĞDA MÜSLÜMAN TÜKETİCİLERİN GÖSTERİŞÇİ TÜKETİM DAVRANIŞLARI TÜRKİYE KATAR VE ENDONEZYA ÖZELİNDE KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA", 1.ULUSLARARASI KARADENİZ İŞLETMECİLİK SEMPOZYUMU , (pp. 135-145), Giresun, Türkiye, (Mayıs 2016
Terzi, H., Altunışık, R., Alserhan, B.A. (2016) "Müslüman Tüketicilerin İsraf Kavramına Bakış Açısını Ölçmeye Yönelik Karşılaştırmalı Bir Analiz Türkiye Katar Örneği", II. ULUSLARARASI HELAL ÜRÜN EKONOMİSİ SEMPOZYUMU , (pp. 573-592), Sakarya, Türkiye, (Mart 2016
Çakmak, A.Ç., Güneşer, M.T., Terzi, H. (2010) "Bankaların Müşterilerine Sunduğu İnternet Bankacılığı Hizmetinin Müşteriler Tarafından Değerlendirilmesi: Karabük Şehir Merkezinde Uygulama", 9. Ulusal İşletmecilik Kongresi , (pp. 193-200), Zonguldak, Türkiye, (Mayıs 2010
Kayıt Yok
Terzi, H. (2023) "E-Tüketim: Dijital Çağda Müsrif Tüketici", Kitap: Dijitalleşme: Multidisipliner Bir Bakış (3. Baskı), Ankara/Türkiye : Nobel Akademik yayıncılık  
Terzi, H. (2022) "Kuşaklar Arası Tüketici Davranışları Farklılıkları", Kitap: Tüketici Davranışlarında Makro Trendler, Ankara/Türkiye : Nobel Yayınevi  
Terzi, H. (2022) "Consumption as a Way of Production", Kitap: Strategic Islamic Marketing, Cham/İsviçre : Springer  
Terzi, H. (2020) "COVID-19 ve Turizm Sektörü", Kitap: Covid-19 Pandemisinde Yönetim Ve Ekonomi, Ankara/Türkiye : Gazi Kitabevi  
Terzi, H., Apan, M., Atar, A., Şahin, H. (2019) "Bireysel Müşterilerin Katılım Bankalarını Tercih Etme Tutumlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Kültürlerarası Karşılaştırmalı Bir Araştırma: Türkiye ve Avrupa Örneği", Kitap: KATILIM FİNANSMANINDA YENİ YAKLAŞIMLAR II, İstanbul/Türkiye : TKBB Yayınları  
Terzi, H. (2019) "Yiyin için fakat israf etmeyin! İslam Dininin Tüketim ve İhtiyaçlara Bakışı", Kitap: Tüketimin 1001 Hali, İstanbul/Türkiye : Beta Yayıncılık  
Kayıt Yok
(Uluslararası - Dergi) Ekonomi İşletme ve Yönetim Dergisi, 2023, Editör
(Uluslararası - Dergi) Ekonomi İşletme ve Yönetim Dergisi, 2023, Editör
(Uluslararası - Kitap) Research on Islamic Business Concepts, 2023, Editör
(Uluslararası - Kitap) Research on Islamic Business Concepts, 2023, Editör
(Uluslararası - Dergi) Ekonomi İşletme ve Yönetim Dergisi, 2022, Editör
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Global Journal of Economics and Business Studies, 2016
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
The transparency of Islamic hotels: “Nice Islam” and the “self‐orientalizing” of Muslims?
International Journal of Tourism Research
5 0 0 7 0 1 0 0 13
2
Müslüman Tüketicilerin İsraf Kavramına Bakışı Türkiye Katar ve Endonezya Ölçeğinde Kültürlerarası Bir Mukayese
Journal of History Culture and Art Research
0 0 0 1 0 2 0 0 3
3
The Relationship between Religiosity and Consumer Behavior among Arab Turkish and Indonesian Students Testing an 8th Century A D Measure of Islamic Religiosity
International Journal of Teaching and Case Studies
1 0 0 1 0 0 0 0 2
4
KATILIM FİNANSMANINDA YENİ YAKLAŞIMLAR II
0 0 0 1 1 0 0 0 2
5
Firmaların Banka Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Nitel Bir Araştırma: Karabük İli Örneği
0 0 0 0 1 0 0 0 1
6
Bankaların Müşterilerine Sunduğu İnternet Bankacılığı Hizmetinin Müşteriler Tarafından Değerlendirilmesi: Karabük Şehir Merkezinde Uygulama
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
0 0 0 0 1 0 0 0 1
7
Postmodern Çağda Müslüman Tüketicilerin Gösterişçi Tüketim Davranışları Üzerine Mukayeseli Bir Çalışma
Journal of History Culture and Art Research
1 0 0 0 0 0 0 0 1
8
Tüketici Davranışlarında Makro Trendler
0 0 0 0 0 1 0 0 1
(2019) "Best Paper Award" International Islamic Marketing Association
(2019) "Makale Yarışması Beşincilik Ödülü" Türkiye Katılım Bankaları Birliği
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Remzi Altunışık
Sakarya Üniversitesi
2016 - 2021 7
Karabük Üniversitesi
2020 - 2023 5
Karabük Üniversitesi
2018 - 2021 3
Karabük Üniversitesi
2018 - 2021 3
-
2022 - 2023 2
Karabük Üniversitesi
2010 - 2011 2
-
2022 - 2023 2
Ali Çağlar Çakmak
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
2010 - 2011 2
Baker Ahmad Alserhan
-
2016 2
Koray Batumlu
-
2019 - 2020 2
Muhammet Bayraklı
-
2020 - 2022 2
Rezwana Tasnim
-
2019 - 2020 2
-
2022 1
-
2023 1
Selma Karabaş
-
2022 1
Baker Alserhan
-
2018 1
Berrak Çörekçioğlu
-
2021 1
Bronwyn Wood
-
2018 1
Burcu Yılmaz
-
2021 1
Daphne Halkias
-
2018 1
Halil Şahin
-
2019 1
Mert Vidinli
-
2017 1
Nilay Altanlar
-
2021 1
Omar Alserhan
-
2018 1
Rabiya Gökçe Arpa
-
2022 1
Richard Rutter
-
2018 1
Şulenur Yurtsever
-
2021 1
Teuku Roli Ilhamsyah Putra
-
2020 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78591
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 33159
YÖKSİS Bilim Alanı Pazarlama 1417
Anahtar Kelimeler Tüketici Davranışları, Uluslararası Pazarlama, Pazarlama Araştırmaları
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 0 75 15 60 90 60 45 117 70 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - 427 . 534 . 483 . 455 . 469 . 580 . 507 . 526 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) - 340 . 436 . 412 . 393 . 394 . 488 . 431 . 449 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - 93 . 151 . 112 . 88 . 90 . 136 . 100 . 108 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) - 78 . 127 . 91 . 67 . 72 . 115 . 83 . 92 . -
Sıra (Anahtar Kelime (2)) - 21 . 45 . 23 . 23 . 34 . 37 . 27 . 31 . -
Sıra (Anahtar Kelime (3)) - 33 . 70 . 40 . 34 . 38 . 60 . 41 . 49 . -
Toplam Yayın 0 5 1 2 3 3 5 6 3 0
Toplam Makale 0 3 1 1 0 1 1 2 2 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 2 1 0 2 1 0
Toplam Bildiri 0 2 0 1 1 1 4 2 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 3 0 0 0 1 0 1 2 0
Makale (Ulusal) 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 2 1 0 2 1 0
Bildiri (Uluslararası) 0 2 0 1 1 1 4 1 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri