img

Prof. Dr. Hasan UYGURTÜRK

  • İşletme Fakültesi
  • Girişimcilik
  • Girişimcilik

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
70
Atıf
290
h-index
8
Proje
6
WoS
Yayın
1
Atıf
0
h-index
0
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Dr), 2007, 2012
Yüksek Lisans, Türkiye, Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Yl) (Tezli), 2004, 2007
Araştırma Alanları
Finansal Piyasalar ve Kurumlar, Yatırımlar ve Portföy Yönetimi, Finansal Risk Yönetimi
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Dr), 2007, 2012
Yüksek Lisans, Türkiye, Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Yl) (Tezli), 2004, 2007
Kayıt Yok
İngilizce, YÖKDİL, 85, 2017
İngilizce, YDS, 71, Bahar, 2015
İngilizce, YDS, 78, Güz, 2014
İngilizce, YDS, 72, Bahar, 2014
Kayıt Yok
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Finans Finansal Piyasalar ve Kurumlar
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Finans Yatırımlar ve Portföy Yönetimi
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Finans Finansal Risk Yönetimi
2021-, Profesör, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Girişimcilik Bölümü, Türkiye
2016-2021, Doçent, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Girişimcilik Bölümü, Finans, Türkiye
2014-2016, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Girişimcilik Bölümü, Türkiye
2012-2014, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Bülent Ecevit Üniversitesi, Devrek Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve Organizasyon Bölümü, Türkiye
2012-2012, Öğretim Görevlisi (Dr), Tam Zamanlı, Bülent Ecevit Üniversitesi, Devrek Meslek Yüksekokulu, İktisadi ve İdari Programlar Bölümü, Türkiye
2004-2012, Öğretim Görevlisi, Tam Zamanlı, Bülent Ecevit Üniversitesi, Devrek Meslek Yüksekokulu, İktisadi ve İdari Programlar Bölümü, Türkiye
2014-, Bölüm Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2012-2014, Bölüm Başkanı, Bülent Ecevit Üniversitesi, Türkiye
2012-2014, Bölüm Başkanı, Bülent Ecevit Üniversitesi, Türkiye
Seda Şeker, Yüksek Lisans, Girişimci kişilik karakteristiklerinin demografik faktörler açısından incelenmesi: Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri üzerine bir araştırma, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Girişimcilik Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Hamza Yetik, Yüksek Lisans, Borsa İstanbul'da işlem gören firmaların sektör bazlı finansal durum analizi: Ana metal sanayi sektörü üzerine bir uygulama, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Girişimcilik Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Mustafa Fındık, Yüksek Lisans, Muhasebe meslek mensuplarının finansal tutum ve davranışlarının belirlenmesi: Bartın ili üzerine bir araştırma, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Finans ve Bankacılık Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Semanur Karabudak, Yüksek Lisans, Finansal tutum ve davranışların demografik faktörler açısından değerlendirilmesi: Teknopark çalışanları üzerine bir araştırma, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Girişimcilik Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Mehmet Zahit Görgülü, Yüksek Lisans, İnternet bankacılığı kullanım kararını etkileyen unsurların belirlenmesi: Karabük Üniversitesi öğrencileri üzerine bir araştırma, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Girişimcilik Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Kıvanç Bal, Yüksek Lisans, Emeklilik ve menkul kıymet yatırım fonlarının gri ilişkisel analiz yöntemi ile karşılaştırmalı performans analizi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Eyüp Yılkan, Yüksek Lisans, Nakit akımı odaklı finansal performansın ölçümü: BİST gıda işletmeleri üzerine bir uygulama, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Merve Yılmaz, Yüksek Lisans, İşletmelerin marka değeri ile finansal performansları arasındaki ilişkinin belirlenmesi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
İlker Yıldız, Yüksek Lisans, Borsa İstanbul'da bilişim sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin etkinlikleri ile finansal performansları arasındaki ilişkinin belirlenmesi, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2018, (Asıl Danışman)
Cenk Çetinkaya, Yüksek Lisans, Konaklama işletmelerinin finansal sorunları: Safranbolu ilçesinde bir araştırma, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2018, (Asıl Danışman)
2021-2022, Finansal Performans ve Karar Verme, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2021-2022, Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi, Lisans
2021-2022, Finansal Vaka Analizi, Lisans
2021-2022, Finansal Teknikler, Yüksek Lisans
2021-2022, Girişim Finansmanı, Yüksek Lisans
2021-2022, Proje Yönetimi, Lisans
2021-2022, Seminer, Yüksek Lisans
2020-2021, Finansal Tablolar Analizi, Lisans
2020-2021, Proje Yönetimi, Lisans
2020-2021, Finansal Yönetim I, Lisans
2020-2021, Finansal Teknikler, Yüksek Lisans
2020-2021, Girişim Finansmanı, Yüksek Lisans
2020-2021, Finansal Vaka Analizi, Lisans
2020-2021, Finansal Yönetim II, Lisans
2019-2020, Finansal Performans ve Karar Verme, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2019-2020, Finansal Tablolar Analizi, Lisans
2019-2020, Girişim Finansmanı, Yüksek Lisans
2019-2020, Proje Yönetimi, Lisans
2019-2020, Finansal Yönetim I, Lisans
2019-2020, Bilgisayarlı Muhasebe Uygulamaları, Lisans
2019-2020, Finansal Teknikler, Yüksek Lisans
2019-2020, Girişim Finansmanı, Yüksek Lisans
2019-2020, Finansal Vaka Analizi, Lisans
2019-2020, Finansal Yönetim II, Lisans
2017-2018, GİRİŞİM FİNANSMANI, Yüksek Lisans
2017-2018, BİLGİSAYARLI MUHASEBE UYGULAMALARI, Lisans
2017-2018, FİNANSAL YÖNETİM II, Lisans
2017-2018, FİNANSAL PERFORMANS VE KARAR VERME TEKNİKLERİ, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2017-2018, DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ VE MUHASEBESİ, Yüksek Lisans
2017-2018, FİNANSAL TEKNİKLER, Yüksek Lisans
2017-2018, PROJE YÖNETİMİ, Lisans
2017-2018, FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ, Lisans
2017-2018, FİNANSAL YÖNETİM I, Lisans
2016-2017, Maliyet Muhasebesi, Lisans
2016-2017, Dış Ticaret İşlemleri ve Yönetimi, Yüksek Lisans
2016-2017, Girişim Finasmanı, Yüksek Lisans
2016-2017, Bilgisayarlı Muhasebe Uygulamaları, Lisans
2016-2017, Proje Yönetimi, Lisans
2016-2017, Finansal Yönetim II, Lisans
2016-2017, Finansal Yönetim I, Lisans
2015-2016, Girişim Finansmanı, Yüksek Lisans
2015-2016, Bilgisayarlı Muhasebe Uygulamaları, Lisans
2015-2016, Dış Ticaret İşlemleri ve Yönetimi, Yüksek Lisans
2015-2016, Proje Yönetimi, Lisans
2015-2016, Finansal Teknikler, Yüksek Lisans
2015-2016, Finansal Yönetim II, Lisans
2015-2016, Finansal Yönetim I, Lisans
2014-2015, Yatırım ve Proje Değerlendirme, Lisans
2014-2015, Finansal Teknikler, Yüksek Lisans
2014-2015, Finansal Yönetim II, Lisans
2014-2015, Bilgisayarlı Muhasebe Uygulamaları, Lisans
2014-2015, Finansal Tablolar Analizi, Lisans
2014-2015, Finansal Yönetim I, Lisans
2013-2014, Finansal Tablolar Analizi, Lisans
2013-2014, İleri Finansal Yönetim, Yüksek Lisans
2013-2014, Para ve Sermaye Piyasaları, Lisans
2013-2014, Paket Programlar, Ön Lisans
2013-2014, Finansal Yönetim, Ön Lisans
2013-2014, Finansal Yönetim, Ön Lisans
2013-2014, Bilgisayar I, Ön Lisans
2013-2014, Finansal Yönetim, Ön Lisans
2013-2014, Paket Programlar-1, Ön Lisans
Kayıt Yok
THE DETERMINATION OF FINANCIAL PERFORMANCE RANKING WITH ARAS AND WASPAS METHODS (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2018-2018
BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDEKİ DÜZENLEMELERİN SİSTEMİN GELİŞİMİNE ETKİSİ (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2018
EFFECTS OF REGULATIONS IN INDIVIDUAL PENSION SYSTEMS ON DEVELOPMENT OF THE SYSTEM (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2018
COMPARATIVE ANALYSIS OF OPERATING PERFORMANCE OF ENERGY SECTOR COMPANIES TRADED ON BORSA ISTANBUL (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2016-2016
Comparative Analysis of Operating Performance of Energy Sector Companies Traded on Borsa Istanbul (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2016-2016
Determination of Financial Performances of Tourism Companies Traded at Istanbul Stock Exchange (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Yönetici
Kayıt Yok
Uygurtürk, H., Şeker, S. (2024) "Girişimci Kişilik Karakteristiklerinin Demografik Faktörler Açısından İncelenmesi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma", Paradigma: İktisadi ve İdari Araştırmalar Dergisi, 13 (1) pp. 29-41 Link  
Yazıcıoğlu, Y., Uygurtürk, H. (2023) "Yabancı, Özel ve Kamusal Sermayeli Mevduat Bankaları ile Katılım Bankalarının CAMELS Yöntemiyle Analizi", Muhasebe ve Finans Incelemeleri Dergisi, 6 (2) pp. 115-131 DOI  
Yetik, H., Uygurtürk, H. (2023) "Finansal Başarısızlık Risk Tahmini: Çimento Sektörü İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma", Uluslararası Bankacılık Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 6 (2) pp. 67-87 Link DOI  
Boydak, H.U., Uygurtürk, H. (2023) "Nakit Akım ve Karlılık Odaklı Performans Analizi: Kağıt ve Kağıt Ürünleri Basım Sektörü İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma", Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20 (2) pp. 36-49 Link  
Uygurtürk, H., Fındık, M. (2022) "Finansal Tutum ve Davranışların Demografik Faktörlere Göre Değerlendirilmesi: Muhasebe Meslek Mensupları Üzerine Bir Araştırma", Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7 (13) pp. 90-104 DOI  
Vargün, H., Büyükyılmaz, O., Uygurtürk, H. (2022) "İşe Uyumun ve Statü Algısının Meslekten Ayrılma Niyetine Etkisinde Mesleki Bağlılığın Aracılık Rolü: Muhasebe Mesleğine Yönelik Görgül Bir Araştırma", Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 24 (2) pp. 482-504 [TR Dizin] DOI   
Uygurtürk, H., Karabudak, S. (2022) "Teknopark Çalışanlarının Finansal Tutum ve Davranışlarına Yönelik Bir Araştırma", Ekonomi, İşletme ve Yönetim Dergisi, 6 (1) pp. 43-71 Link  
Uygurtürk, H., Yıldız, İ. (2021) "İŞLETMELERİN ETKİNLİKLERİ İLE FİNANSAL PERFORMANSLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: BİLİŞİM SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA", Verimlilik Dergisi, 2021 (1) pp. 3-15 [TR Dizin] Link   
Uygurtürk, H., Görgülü, M.Z., Büyükyılmaz, O. (2021) "İNTERNET BANKACILIĞI KULLANIM KARARINI ETKİLEYEN UNSURLARIN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA", Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6 (4) pp. 682-698 DOI  
Uygurtürk, H., Bal, K. (2020) "Emeklilik ve Menkul Kıymet Yatırım Fonlarının Gri İlişkisel Analiz Yöntemi ile Karşılaştırmalı Performans Analizi", Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11 (21) pp. 298-320 Link  
Uygurtürk, H., Yılmaz, M. (2020) "İşletmelerin Finansal Performans ve Marka Değerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma", EKONOMİ BİLİMLERİ DERGİSİ, 12 (2) pp. 210-232 Link  
Büyükyılmaz, O., Vargün, H., Uygurtürk, H. (2020) "MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ MESLEĞİ BIRAKMANİYETİ ÜZERİNDE İŞ STRESİNİN ETKİSİ: KARİYER MEMNUNİYETİNİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ", Muhasebe ve Denetime Bakış, 20 (61) pp. 105-124 Link   
Uygurtürk, H., Yılkan, E. (2020) "BİST Gıda ve İçecek Sektöründe Nakit Akım Odaklı Finansal Performansın TOPSIS ve ARAS Yöntemleri ile Karşılaştırmalı Ölçümü", Journal of Humanities and Tourism Research, 10 (3) pp. 587-609 Link DOI  
Akdağ, G., Saban, M., Uygurtürk, H., Genç, M. (2019) "FİNANSAL TUTUM VE DAVRANIŞIN YATIRIM KARARLARINA ETKİSİ: BARTIN-KARABÜK-ZONGULDAK İLLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA", Business Management Studies: An International Journal, 7 (5) pp. 2669-2700 [TR Dizin] Link DOI   
Uygurtürk, H., Çetinkaya, C. (2019) "Safranbolu İlçesindeki Konaklama İşletmelerinin Finansal Sorunları Üzerine Bir Araştırma", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 22 (2) pp. 758-773 [TR Dizin] Link DOI   
Büyükyılmaz, O., Vargün, H., Uygurtürk, H. (2019) "MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ MESLEKİ BAĞLILIK VE İŞ TATMİNİ SEVİYELERİNİN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER AÇISINDAN ANALİZİ", Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, 12 (1) pp. 27-42 [TR Dizin] Link  
Büyükyılmaz, O., Vargün, H., Uygurtürk, H. (2018) "Mesleki Bağlılığın İş Tatmini Üzerindeki Etkisi: Muhasebe Meslek Mensupları Üzerine Bir Araştırma", Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9 (17) pp. 53-71 [TR Dizin] DOI   
Soylu, N., Uygurtürk, H., Korkmaz, T. (2018) "Maddi Duran Varlık Alımı Duyurularının Pay Getirilerine Etkisi: BİST Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Sektörü Üzerine Bir Araştırma", Muhasebe ve Finansman Dergisi, (79) pp. 67-80 [TR Dizin] Link DOI   
Uygurtürk, H., Uygurtürk, H. (2018) "Turizm İşletmelerinin Etkinliklerinde Pazarlama Giderlerinin Rolü", Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20 (3) pp. 261-270 [TR Dizin] Link DOI   
Uygurtürk, H., Ercan, S. (2018) "Kitlesel Fonlama Projelerinde Destekçi Motivasyonunun Analitik Ağ Süreci İle İncelenmesi", Ege Akademik Bakış, 18 (3) pp. 537-547 [ESCI] Link DOI   
Hasan, U., Sertac, E. (2018) "Analysis of Funders Motivations in Crowdfunding Projects with Analytic Network Process", EGE ACADEMIC REVIEW, 18 (3) pp. 537-547 [ESCI] DOI  
Uygurtürk, H., Vargün, H. (2018) "Nakit Akışı İle Karlılık Arasındaki İlişki: Taşıt Araçları Sektörü Üzerine Bir Araştırma", Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 20 (3) pp. 705-727 [TR Dizin] Link DOI  
Uygurtürk, H., Uygurtürk, H., Korkmaz, T. (2017) "Marka Değerinin HIROSE Yöntemi İle Belirlenmesi: BİST’de İşlem Gören Seramik Sektörü Firmaları Üzerine Bir Araştırma", Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Metinleri, (2) pp. 10-21 Link  
Korkmaz, T., Çevik, E.İ., Uygurtürk, H. (2017) "SPOT VE VADELİ PİYASALAR ARASINDA RİSK DURUMUNDA NEDENSELLİK İLİŞKİSİ", Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10 (2) pp. 737-756 [TR Dizin] Link DOI  
Kıyıcı, U., Korkmaz, T., Uygurtürk, H. (2016) "Türkiye deki Bireysel Emeklilik Yatırım Fonlarının TOPSIS VIKOR ve MOORA Yöntemleri İle Karşılaştırmalı Performans Değerlendirmesi", NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER METİNLERİ, (2) pp. 1-16 Link  
Uygurtürk, H., Soylu, N. (2016) "GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARININ LİKİDİTE VE KARLILIK PERFORMANSLARININ COPRAS YÖNTEMİ İLE ANALİZİ", Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (2) pp. 637-650 [TR Dizin] Link  
Vargün, H., Uygurtürk, H. (2016) "FİNANSAL PERFORMANS ÖLÇÜM ARACI OLARAK NAKİT AKIM ODAKLI FİNANSAL ANALİZ İNŞAAT VE BAYINDIRLIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA", Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, (0) pp. 358-369  
Uygurtürk, H., Korkmaz, T. (2016) "BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜ FİRMALARININ ETKİNLİKLERİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE BELİRLENMESİ", Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, (0) pp. 411-427  
Açıkgöz, E., Uygurtürk, H., Korkmaz, T. (2015) "Analysis of Factors Affecting Growth of Pension Mutual Funds in Turkey", International Journal of Economics and Financial Issues, 5 (2) pp. 427-433 Link  
Uygurtürk, H., Korkmaz, T. (2015) "Türkiye deki A Grubu Seyahat Acentalarının Tercih Sıralamasının PROMETHEE Yöntemi ile Belirlenmesi", Business and Economics Research Journal, 6 (2) pp. 141-155 [TR Dizin] Link   
Uygurtürk, H. (2015) "Bankaların İnternet Şubelerinin Bulanık MOORA Yöntemi İle Değerlendirilmesi", ULUSLARARASI YÖNETİM İKTİSAT VE İŞLETME DERGİSİ, 11 (25) pp. 115-128 [TR Dizin] Link   
Uygurtürk, H., Korkmaz, T. (2015) "Portföy Optimizasyonunda Markowitz Modelinin Kullanımı Bireysel Emeklilik Yatırım Fonları Üzerine Bir Uygulama", MUFAD Muhasebe ve Finansman Dergisi, (68) pp. 67-81 [TR Dizin] Link  
Uygurtürk, H. (2014) "Analitik Hiyerarşi Süreci AHS Yöntemi ile Taş Kömürü Madenciliği Alanlarının Değerlendirilmesi", TİSK Akademi, 9 (16) pp. 230-244 [TR Dizin] Link   
Uygurtürk, H., Uygurtürk, H. (2014) "Bütünleşik AHS VIKOR Yöntemi İle Otel Seçimi", AİBÜ - İİBF Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10 (2) pp. 103-117 Link   
Uygurtürk, H., Korkmaz, T., Uygurtürk, H. (2013) "Determination of Financial Performances of Tourism Companies Traded at Istanbul Stock Exchange", Actual Problems of Economics, 9 (147) pp. 519-533 [SSCI]  
Uygurtürk, H. (2013) "Performance Evaluation of Turkish Pension Funds By Using ELECTRE Method", International Journal of Research in Computer Application & Management, 3 (9) pp. 100-107 Link  
Uygurtürk, H., Korkmaz, T. (2012) "Finansal Performansın TOPSIS Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi ile Belirlenmesi Ana Metal Sanayi İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 7 (2) pp. 95-115 [TR Dizin] Link   
Hasan, U., Turhan, K. (2012) "The Determination of Financial Performance with TOPSIS Multiple Criteria Decision Making Method: An Application on Basic Metal Industry Enterprises", ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI IIBF DERGISI-ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, 7 (2) pp. 95-115 [ESCI]
TURHAN, K., HASAN, U. (2011) "Yatırım Stili Karşılaştırması Türkiye de İşlem Gören Hisse Ağırlıklı Fonlar Üzerine Bir Uygulama", Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11 (1) pp. 1-11 [TR Dizin] Link   
Çetin, A., Uygurtürk, H., Korkmaz, T. (2011) "Risk Odaklı Performans Ölçüm Yöntemlerinin Karşılaştırılması Türkiye de İşlem Gören A Tipi Fonlar Üzerine Bir Uygulama", Mersin SMMMO Mali Ufuklar Dergisi, 5 (14) pp. 39-67 Link  
TURHAN, K., HASAN, U., İSMAİL, Ç.E. (2010) "Bireysel Emeklilik Yatırım Fonlarının İşlem Hacmine Etki Eden Faktörlerin Analizi", TİSK Akademi, 5 (9) pp. 64-80 [TR Dizin] Link   
Korkmaz, O., Uygurtürk, H. (2010) "Deniz Taşımacılığı İşletmelerinin Finansal Performansının TOPSIS Yöntemi İle Belirlenmesi", Mersin SMMMO Mali Ufuklar Dergisi, 4 (13) pp. 35-54 Link  
TURHAN, K., HASAN, U. (2009) "Türkiye de İşlem Gören Hisse Senedi Ağırlıklı Yatırım Fonlarının Performans Karşılaştırması", Kilis 7 Aralık Üniversitesi İİBF Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 1 (1) pp. 1-15 Link  
Korkmaz, T., Uygurtürk, H., Gökbulut, R.İ., Güğerçin, G. (2008) "İMKB de İşlem Gören Çimento İşletmelerinin Varlık Performansına Etki Eden Finansal Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma", Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, 25 (2) pp. 565-587 [TR Dizin] Link  
TURHAN, K., HASAN, U. (2008) "Türkiye deki Emeklilik Fonları İle Yatırım Fonlarının Performans Karşılaştırması ve Fon Yöneticilerinin Zamanlama Yetenekleri", Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15 (1) pp. 114-147 [TR Dizin] Link  
Korkmaz, T., Uygurtürk, H. (2007) "Türk Emeklilik Fonlarının Performans Ölçümünde Regresyon Analizinin Kullanılması", Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3 (5) pp. 37-52 Link   
Korkmaz, T., Uygurtürk, H. (2007) "Türkiye deki Emeklilik Fonlarının Performans Ölçümü ve Fon Yöneticilerinin Zamanlama Yeteneği", Akdeniz İİBF Dergisi, 7 (14) pp. 66-93 [TR Dizin] Link   
TURHAN, K., HASAN, U. (2007) "Türkiye deki Emeklilik Yatırım Fonlarının Stil Analizi", MUFAD Muhasebe ve Finansman Dergisi, (35) pp. 100-110 [TR Dizin] Link  
Uygurtürk, H., Yıldız, İ. (2018) "BORSA İSTANBUL’DA BİLİŞİM SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELERİN ETKİNLİKLERİ İLE FİNANSAL PERFORMANSLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ", 22. FİNANS SEMPOZYUMU , (pp. 181-192), Mersin, Türkiye, (Ekim 2018
Uygurtürk, H., Vargün, H. (2017) "Nakit Akışı İle Karlılık Arasındaki İlişki: Taşıt Araçları Sektörü Üzerine Bir Araştırma", International Congress on Management Economics and Business , (pp. 129), Zonguldak, Türkiye, (Ekim 2017 
Büyükyılmaz, O., Vargün, H., Uygurtürk, H. (2017) "Muhasebe Meslek Mensuplarının Mesleki Bağlılık ve İş Tatmini Seviyelerinin Demografik Faktörler Açısından Analizi", 4. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi , (pp. 46), Erzurum, Türkiye, (Aralık 2017 
Uygurtürk, H., Uygurtürk, H., Korkmaz, T. (2017) "MARKA DEĞERİNİN HIROSE YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ: BİST’DE İŞLEM GÖREN SERAMİK SEKTÖRÜ FİRMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA", International Congress of Management, Economy and Policy -ICOMEP 2017 , (pp. 268-282), İstanbul, Türkiye, (Mayıs 2017
Uygurtürk, H. (2017) "THE EFFECTS OF REGULATIONS IN THE INDIVIDUAL PENSION SYSTEM ON DEVELOPMENT OF THE SYSTEM", 3rd International Conference On The Changing World And Social Research , Roma, İtalya, (Aralık 2017
Uygurtürk, H., Uygurtürk, H. (2017) "THE ROLE OF MARKETING EXPENSES IN THE EFFECTIVENESS OF TOURISM ENTERPRISES", 3rd International Congress on Political, Economic and Management Sciences , Belgrad, Sırbistan, (Aralık 2017
Uygurtürk, H., Korkmaz, T. (2016) "BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜ FİRMALARININ ETKİNLİKLERİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE BELİRLENMESİ", International Congress of Management Economy and Policy , İstanbul, Türkiye, (Kasım 2016
Çevik, E.İ., Korkmaz, T., Uygurtürk, H. (2016) "Spot ve Vadeli Piyasalar Arasında Risk Durumunda Nedensellik İlişkisi", Scientific Cooperation for the Future in the Social Sciences-2016 , Uşak, Türkiye, (Eylül 2016
Vargün, H., Uygurtürk, H. (2016) "FİNANSAL PERFORMANS ÖLÇÜM ARACI OLARAK NAKİT AKIM ODAKLI FİNANSAL ANALİZ İNŞAAT VE BAYINDIRLIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA", International Congress of Management Economy and Policy , İstanbul, Türkiye, (Kasım 2016
Çevik, E.İ., Uygurtürk, H., Korkmaz, T. (2016) "Enflasyon Belirsizliği ile Pay Senedi Getirisi ve Volatilitesi Arasındaki İlişki Türkiye Örneği", 3.Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi , Zonguldak, Türkiye, (Mayıs 2016
Uygurtürk, H. (2016) "Comparative Analysis of Operating Performance of Energy Sector Companies Traded on Borsa Istanbul", The 2nd International Conference on the Changing World and Social Research (ICWSR’2016) , (pp. 466-472), Barselona, İspanya, (Aralık 2016
Uygurtürk, H., Vargün, H. (2015) "Bölgesel Kalkınmada Dış Ticaret ve Lojistiğin Rolü Batı Karadeniz Bölgesi Üzerine Bir Araştırma", I. Uluslararası Kafkasya-Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi , (pp. 191-211), Kars, Türkiye, (Ekim 2015
HASAN, U., TURHAN, K. (2014) "Muhasebe Paket Programı Seçim Problemine Bulanık VIKOR Yöntemi İle Bir Çözüm Önerisi", II. Uluslararası Muhasebe ve Finans Sempozyumu , (pp. 892-909), Bursa, Türkiye, (Mayıs 2014
FERDİ, K., HASAN, U. (2013) "Makroekonomik Değişkenler İle Hisse Senetlerinin Getirisi Arasındaki İlişki Gelişmekte Olan Piyasalar Üzerine Bir Uygulama", Uluslararası Finans Sempozyumu 2012 , (pp. 131-142), İstanbul, Türkiye, (Nisan 2013
HASAN, U., TURHAN, K. (2010) "Yatırım Kararlarında Reel Opsiyon Yaklaşımı Kömür Madeni Yatırım Projesi Uygulaması", Türkiye 17. Kömür Kongresi , (pp. 57-68), Zonguldak, Türkiye, (Haziran 2010
TURHAN, K., HASAN, U., RECEP, Ö. (2010) "İnternet Bankacılığının KOBİ ler Açısından Önemi Konya Karaman Niğde ve Aksaray İllerinde Bir Uygulama", 9. Ulusal İşletmecilik Kongresi , (pp. 467-474), Zonguldak, Türkiye, (Mayıs 2010
TURHAN, K., BİLGEHAN, S., HASAN, U. (2009) "KOBİ lerde Büyüme Stratejisinin Önemi Çaycuma Bölgesinde Bir Anket Uygulaması", 8. Anadolu İşletmecilik Kongresi , (pp. 356-362), Manisa, Türkiye, (Nisan 2009
TURHAN, K., HASAN, U., BERK, Y. (2008) "Kömür Sektöründe Özelleştirme ve Küreselleşme", Türkiye 16. Kömür Kongresi , (pp. 15-25), Zonguldak, Türkiye, (Mayıs 2008
TURHAN, K., HASAN, U. (2007) "Individual Pension Funds in Turkey and Historical Progress", Balkan Countries 1st International Research Conference on Accounting and Auditing , (pp. 68-84), İstanbul, Türkiye, (Mart 2007
Uygurtürk, H. (2016) "ULUSLARARASI PARA ve FİNANS", Ankara/Türkiye : NOBEL Akademik Yayıncılık  
Uygurtürk, H., Yetik, H. (2022) "Sektör Bazlı Finansal Performans Ölçümü: BİST Ana Metal Sanayi İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma", Kitap: Ekonomi ve Finans Alanındaki Uygulamaların Ampirik Sonuçları – 2, Bursa/Türkiye : Ekin Yayınevi  
Uygurtürk, H. (2018) "FİNANSAL PİYASALAR", Kitap: PARA, BANKACILIK VE FİNANSAL SİSTEM, Bursa/Türkiye : Ekin Basım Yayın Dağıtım  
Kayıt Yok
Kayıt Yok
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Muhasebe ve Vergi UygulamalarıDergisi, 2018
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) International Journal of Management Economics and Business, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) BUSINESS MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Business and Economics Research Journal, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) AİBÜ - İİBF Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2017
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) International Journal of Management Economics and Business, 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Metinleri, 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Business and Economics Research Journal, 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Kilis 7 Aralık Üniversitesi İİBF Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 0
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL, 0
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 0
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Ege Akademik Bakış, 0
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Finansal Performansın TOPSIS Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi ile Belirlenmesi Ana Metal Sanayi İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi
0 0 0 47 60 8 2 0 117
2
Analysis of Factors Affecting Growth of Pension Mutual Funds in Turkey
International Journal of Economics and Financial Issues
1 0 0 6 15 0 0 0 22
3
Bankaların İnternet Şubelerinin Bulanık MOORA Yöntemi İle Değerlendirilmesi
ULUSLARARASI YÖNETİM İKTİSAT VE İŞLETME DERGİSİ
0 0 0 4 10 1 0 0 15
4
Türkiye deki Emeklilik Fonları İle Yatırım Fonlarının Performans Karşılaştırması ve Fon Yöneticilerinin Zamanlama Yetenekleri
Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
0 0 0 4 7 1 0 0 13
5
Türk Emeklilik Fonlarının Performans Ölçümünde Regresyon Analizinin Kullanılması
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
0 0 0 5 4 1 0 0 10
6
FİNANSAL PERFORMANS ÖLÇÜM ARACI OLARAK NAKİT AKIM ODAKLI FİNANSAL ANALİZ İNŞAAT VE BAYINDIRLIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
Balkan Sosyal Bilimler Dergisi
0 0 0 0 9 0 0 0 9
7
Türkiye deki A Grubu Seyahat Acentalarının Tercih Sıralamasının PROMETHEE Yöntemi ile Belirlenmesi
Business and Economics Research Journal
1 0 0 4 4 0 0 0 9
8
GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARININ LİKİDİTE VE KARLILIK PERFORMANSLARININ COPRAS YÖNTEMİ İLE ANALİZİ
Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
0 0 0 0 8 0 1 0 9
9
Marka Değerinin HIROSE Yöntemi İle Belirlenmesi: BİST’de İşlem Gören Seramik Sektörü Firmaları Üzerine Bir Araştırma
Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Metinleri
0 0 0 0 8 0 0 0 8
10
Nakit Akışı İle Karlılık Arasındaki İlişki: Taşıt Araçları Sektörü Üzerine Bir Araştırma
Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi
0 0 0 5 1 1 0 0 7
11
İŞLETMELERİN ETKİNLİKLERİ İLE FİNANSAL PERFORMANSLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: BİLİŞİM SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Verimlilik Dergisi
0 0 0 0 6 0 1 0 7
12
Türkiye de İşlem Gören Hisse Senedi Ağırlıklı Yatırım Fonlarının Performans Karşılaştırması
Kilis 7 Aralık Üniversitesi İİBF Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi
0 0 0 3 2 0 1 0 6
13
Bütünleşik AHS VIKOR Yöntemi İle Otel Seçimi
AİBÜ - İİBF Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi
0 0 0 4 2 0 0 0 6
14
Türkiye deki Emeklilik Fonlarının Performans Ölçümü ve Fon Yöneticilerinin Zamanlama Yeteneği
Akdeniz İİBF Dergisi
0 0 0 3 1 2 0 0 6
15
İşletmelerin Finansal Performans ve Marka Değerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
EKONOMİ BİLİMLERİ DERGİSİ
0 0 0 1 3 1 0 0 5
16
MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ MESLEĞİ BIRAKMANİYETİ ÜZERİNDE İŞ STRESİNİN ETKİSİ: KARİYER MEMNUNİYETİNİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ
Muhasebe ve Denetime Bakış
0 0 0 1 2 0 1 0 4
17
Maddi Duran Varlık Alımı Duyurularının Pay Getirilerine Etkisi: BİST Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Sektörü Üzerine Bir Araştırma
Muhasebe ve Finansman Dergisi
0 0 0 0 3 0 0 0 3
18
Deniz Taşımacılığı İşletmelerinin Finansal Performansının TOPSIS Yöntemi İle Belirlenmesi
Mersin SMMMO Mali Ufuklar Dergisi
0 0 0 0 3 0 0 0 3
19
Portföy Optimizasyonunda Markowitz Modelinin Kullanımı Bireysel Emeklilik Yatırım Fonları Üzerine Bir Uygulama
MUFAD Muhasebe ve Finansman Dergisi
0 0 0 1 2 0 0 0 3
20
İMKB de İşlem Gören Çimento İşletmelerinin Varlık Performansına Etki Eden Finansal Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi
0 0 0 1 2 0 0 0 3
21
MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ MESLEKİ BAĞLILIK VE İŞ TATMİNİ SEVİYELERİNİN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER AÇISINDAN ANALİZİ
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
0 0 0 0 3 0 0 0 3
22
SPOT VE VADELİ PİYASALAR ARASINDA RİSK DURUMUNDA NEDENSELLİK İLİŞKİSİ
Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
0 0 0 0 2 0 0 0 2
23
BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜ FİRMALARININ ETKİNLİKLERİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE BELİRLENMESİ
Balkan Sosyal Bilimler Dergisi
0 0 0 1 1 0 0 0 2
24
Türkiye deki Bireysel Emeklilik Yatırım Fonlarının TOPSIS VIKOR ve MOORA Yöntemleri İle Karşılaştırmalı Performans Değerlendirmesi
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER METİNLERİ
0 0 0 1 0 1 0 0 2
25
Analitik Hiyerarşi Süreci AHS Yöntemi ile Taş Kömürü Madenciliği Alanlarının Değerlendirilmesi
TİSK Akademi
1 0 0 0 1 0 0 0 2
26
Kitlesel Fonlama Projelerinde Destekçi Motivasyonunun Analitik Ağ Süreci İle İncelenmesi
Ege Akademik Bakış
0 0 0 0 1 1 0 0 2
27
Emeklilik ve Menkul Kıymet Yatırım Fonlarının Gri İlişkisel Analiz Yöntemi ile Karşılaştırmalı Performans Analizi
Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
0 0 0 0 1 1 0 0 2
28
BİST Gıda ve İçecek Sektöründe Nakit Akım Odaklı Finansal Performansın TOPSIS ve ARAS Yöntemleri ile Karşılaştırmalı Ölçümü
Journal of Humanities and Tourism Research
0 0 0 1 1 0 0 0 2
29
BORSA İSTANBUL’DA BİLİŞİM SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELERİN ETKİNLİKLERİ İLE FİNANSAL PERFORMANSLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ
0 0 0 0 0 0 1 0 1
30
Mesleki Bağlılığın İş Tatmini Üzerindeki Etkisi: Muhasebe Meslek Mensupları Üzerine Bir Araştırma
Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
0 0 0 1 0 0 0 0 1
31
Performance Evaluation of Turkish Pension Funds By Using ELECTRE Method
International Journal of Research in Computer Application & Management
0 0 0 1 0 0 0 0 1
32
FİNANSAL TUTUM VE DAVRANIŞIN YATIRIM KARARLARINA ETKİSİ: BARTIN-KARABÜK-ZONGULDAK İLLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
Business Management Studies: An International Journal
0 0 0 0 1 0 0 0 1
33
MARKA DEĞERİNİN HIROSE YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ: BİST’DE İŞLEM GÖREN SERAMİK SEKTÖRÜ FİRMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
0 0 0 1 0 0 0 0 1
34
Safranbolu İlçesindeki Konaklama İşletmelerinin Finansal Sorunları Üzerine Bir Araştırma
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi
0 0 0 0 0 1 0 0 1
35
Turizm İşletmelerinin Etkinliklerinde Pazarlama Giderlerinin Rolü
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
0 0 0 0 0 1 0 0 1
36
Bölgesel Kalkınmada Dış Ticaret ve Lojistiğin Rolü Batı Karadeniz Bölgesi Üzerine Bir Araştırma
0 0 0 0 0 1 0 0 1
(2008) "Ünal Aysal Tez Değerlendirme Yarışması" İktisadi Araştırmalar Vakfı
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Turhan Korkmaz
Mersin Üniversitesi
2007 - 2018 18
UYGURTÜRK HASAN
-
2007 - 2014 12
KORKMAZ TURHAN
-
2007 - 2014 11
Karabük Üniversitesi
2015 - 2022 10
Karabük Üniversitesi
2013 - 2018 6
Karabük Üniversitesi
2017 - 2022 6
Emrah İsmail Çevik
Namık Kemal Üniversitesi
2016 - 2017 3
Karabük Üniversitesi
2016 - 2018 2
İlker Yıldız
-
2018 - 2021 2
Uygurturk, Hasan
-
012 - 018 2
-
2021 1
-
2023 1
-
2023 1
Oya Korkmaz
Mersin Üniversitesi
2010 1
Sertaç Ercan
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
2018 1
Ersin Açıkgöz
Bülent Ecevit Üniversitesi
2015 1
Rasim İlker Gökbulut
İstanbul Üniversitesi
2008 1
Metin Saban
Bartın Üniversitesi
2019 1
Murat Genç
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
2019 1
Ayser Çetin
-
2011 1
Cenk Çetinkaya
-
2019 1
ÇEVİK EMRAH İSMAİL
-
2010 1
Ercan, Sertac
-
018 1
Eyüp Yılkan
-
2020 1
Gülay Güğerçin
-
2008 1
Gülşen Akdağ
-
2019 1
Hamza Yetik
-
2022 1
KESİKOĞLU FERDİ
-
2013 1
Kıvanç Bal
-
2020 1
Korkmaz, Turhan
-
012 1
Merve Yılmaz
-
2020 1
Mustafa Fındık
-
2022 1
ÖZDEMİR RECEP
-
2010 1
SARI BİLGEHAN
-
2009 1
Seda Şeker
-
2024 1
Semanur Karabudak
-
2022 1
Umut Kıyıcı
-
2016 1
YILDIZ BERK
-
2008 1
Yusuf Yazıcıoğlu
-
2023 1
2024 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
228.
78591 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
197.
33159 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
56.
1285 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78591
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 33159
YÖKSİS Bilim Alanı Finans 1285
Anahtar Kelimeler Finansal Piyasalar ve Kurumlar, Yatırımlar ve Portföy Yönetimi, Finansal Risk Yönetimi
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 90 130 75 118 45 60 30 85 45 15
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 383 . 372 . 474 . 425 . 500 . 469 . 595 . 539 . 551 . 228 .
Sıra (Temel Alan İçinde) 299 . 285 . 376 . 354 . 438 . 394 . 503 . 463 . 474 . 197 .
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 58 . 50 . 77 . 85 . 126 . 88 . 134 . 126 . 121 . 56 .
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 43 . 38 . 64 . 69 . 105 . 76 . 107 . 107 . 105 . 41 .
Sıra (Anahtar Kelime (2)) 37 . 30 . 49 . 51 . 77 . 58 . 76 . 65 . 65 . 33 .
Sıra (Anahtar Kelime (3)) 18 . 16 . 30 . 32 . 57 . 39 . 53 . 45 . 47 . 18 .
Toplam Yayın 5 10 7 7 3 4 2 4 3 1
Toplam Makale 4 4 2 5 3 4 2 3 3 1
Toplam Kitap 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0
Toplam Bildiri 1 5 5 1 0 0 0 0 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 4 4 2 5 2 4 1 3 3 1
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0
Bildiri (Uluslararası) 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri