img

Arş. Gör. Hidayet Zahid GÜRBÜZ

  • İşletme Fakültesi
  • Finans ve Bankacılık
  • Finans ve Bankacılık

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
2
Atıf
4
h-index
1
Google Scholar
Yayın
3
Atıf
4
h-index
1
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Finans ve Katılım Bankacılığı (Dr), 2020
Yüksek Lisans, İngiltere, University Of Sunderland, , 2017, 2018
Lisans, Türkiye, Kırıkkale Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, 2011, 2016
Araştırma Alanları
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Yüksek Lisans, İngiltere, University Of Sunderland, , 2017, 2018
Lisans, Türkiye, Kırıkkale Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, 2011, 2016
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Finans ve Katılım Bankacılığı (Dr), 2020
Kayıt Yok
İngilizce, YÖKDİL, 76, 10 Mart 20, 2020
Kayıt Yok
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Finans
2020-2022, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Finans ve Bankacılık Bölümü, Türkiye
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Gürbüz, H.Z. (2021) "Karzı Hasen’in İktisadi Önemi Ve Günümüzdeki Uygulamaları", Uluslararası Finansal Ekonomi ve Bankacılık Uygulamaları Dergisi, 2 (2) pp. 119-129 Link    
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Tekin, H., GÜRBÜZ, H.Z., Kayadibi, S. (2022) "How Do Geopolitical Risk and Global Trade Shape Corporate Cash Policy?: Evidence From the Financial Crisis of 2008-2009", Kitap: The Transformation of Global Trade in a New World, Amerika Birleşik Devletleri : IGI-GLOBAL   
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Karzı Hasen’in İktisadi Önemi Ve Günümüzdeki Uygulamaları
Uluslararası Finansal Ekonomi ve Bankacılık Uygulamaları Dergisi
0 0 0 0 0 2 0 1 3
2
The Transformation of Global Trade in a New World
0 0 1 0 0 0 0 0 1
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
-
2022 1
-
2022 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78591
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 33159
YÖKSİS Bilim Alanı Finans 1285
Anahtar Kelimeler -
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 0 0 0 0 0 0 20 40 0 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - - - - - - 605 . 584 . - -
Sıra (Temel Alan İçinde) - - - - - - 513 . 508 . - -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - - - - - - 136 . 146 . - -
Toplam Yayın 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Toplam Makale 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Toplam Bildiri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri