img

Doç. Dr. Hilal UYGURTÜRK

  • İşletme Fakültesi
  • Halkla İlişkiler ve Tanıtım
  • Reklamcılık ve Tanıtım

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
28
Atıf
24
h-index
2
Proje
4
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Dr), 2008, 2014
Yüksek Lisans, Türkiye, Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği (Yl) (Tezli), 2002, 2006
Lisans, Türkiye, Balıkesir Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Pr., 1997, 2001
Araştırma Alanları
Ürün ve Marka Yönetimi, Tüketici Davranışları
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Dr), 2008, 2014
Yüksek Lisans, Türkiye, Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği (Yl) (Tezli), 2002, 2006
Lisans, Türkiye, Balıkesir Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Pr., 1997, 2001
Kayıt Yok
İngilizce, YÖKDİL, 73, 05 Kasım 2, 2017
Kayıt Yok
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Pazarlama Ürün ve Marka Yönetimi
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Pazarlama Tüketici Davranışları
2023-, Doçent, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, Türkiye
2014-2023, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, Türkiye
2004-2014, Öğretim Görevlisi, Tam Zamanlı, Bülent Ecevit Üniversitesi, Devrek Meslek Yüksekokulu, Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü, Türkiye
2007-2010, Myo/Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Bülent Ecevit Üniversitesi, Türkiye
Elif Ezgi Başaran, Yüksek Lisans, Sosyal medya pazarlamasının marka bağlılığına etkisini incelemeye yönelik bir araştırma, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Selva Seza Candan, Doktora, Tüketicilerin besin destek ürünlerini satın alma eğilimlerinin planlı davranış teorisi kapsamında araştırılması, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Bilal İnce, Yüksek Lisans, Ekonomik kriz algısında marka değeri ve fiyat bilincinin satın almaya etkisi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Girişimcilik Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Ümit Topcuoğlu, Yüksek Lisans, Tüketicilerin hazır içme suyu markalarına yönelik sadakatlerinin satın alma niyetleri üzerindeki etkileri, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Girişimcilik Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Elif Mağden, Yüksek Lisans, Bütünleşik pazarlama iletişiminin marka bilinirliği üzerindeki etkisini ölçmeye yönelik bir çalışma: Safranbolu yerel markası Bağlar Gazoz üzerine bir araştırma, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Pınar Şenoğlu, Yüksek Lisans, Yeşil pazarlama konusunda tüketicilerin farkındalık düzeyinin tespit edilmesi, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Nazmi Sarıkaya, Yüksek Lisans, Demir çelik sektöründe yeni ürün geliştirme sürecine ilişkin bir model önerisi, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2018, (Asıl Danışman)
Abdullah Yılmaz, Yüksek Lisans, Şehir pazarlamasında marka değeri algısının önemi: Sivas ili örneği, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2017, (Asıl Danışman)
Cihan Kara, Yüksek Lisans, Dayanıklı tüketim malları – Beyaz eşya sektöründe tüketicilerin satın alma davranışlarını etkileyen faktörler üzerine Karabük'te bir uygulama, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2016, (Asıl Danışman)
2022-2023, SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMASI (UZAKTAN EĞİTİM), Yüksek Lisans
2022-2023, MARKA İLETİŞİMİ VE YÖNETİMİ, Yüksek Lisans
2022-2023, SEMİNER, Yüksek Lisans
2022-2023, İŞLETMEYE GİRİŞ, Lisans
2022-2023, PAZARLAMA İLKELERİ, Lisans
2022-2023, TÜKETİCİ DAVRANIŞI, Lisans
2022-2023, SEMİNER, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2022-2023, STRATEJİK MARKA YÖNETİMİ, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2022-2023, MARKA YÖNETİMİ, Lisans
2021-2022, SEMİNER, Yüksek Lisans
2021-2022, SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMASI (UZAKTAN EĞİTİM), Yüksek Lisans
2021-2022, HİT KAMPANYA II ( ARAŞTIRMA UYGULAMA PROJESİ), Lisans
2021-2022, MARKA İLETİŞİMİ VE YÖNETİMİ, Yüksek Lisans
2021-2022, TÜKETİCİ DAVRANIŞI, Lisans
2021-2022, PAZARLAMA İLKELERİ, Lisans
2021-2022, İŞLETMEYE GİRİŞ, Lisans
2021-2022, MARKA YÖNETİMİ, Lisans
2020-2021, SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMASI (UZAKTAN EĞİTİM), Yüksek Lisans
2020-2021, MARKA İLETİŞİMİ VE YÖNETİMİ, Yüksek Lisans
2020-2021, STRATEJİK MARKA YÖNETİMİ, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2020-2021, MARKA YÖNETİMİ, Yüksek Lisans
2020-2021, MARKA YÖNETİMİ, Lisans
2020-2021, ELEKTRONİK PAZARLAMA, Lisans
2020-2021, PAZARLAMA İLKELERİ, Lisans
2020-2021, SEMİNER, Yüksek Lisans
2019-2020, SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMASI (UZAKTAN EĞİTİM), Yüksek Lisans
2019-2020, HİT KAMPANYA II ( ARAŞTIRMA UYGULAMA PROJESİ), Lisans
2019-2020, TEKNOLOJİ VE İNOVASYON YÖNETİMİ, Lisans
2019-2020, ELEKTRONİK PAZARLAMA, Lisans
2019-2020, STRATEJİK MARKA YÖNETİMİ, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2019-2020, MARKA YÖNETİMİ, Yüksek Lisans
2019-2020, MARKA YÖNETİMİ VE STRATEJİSİ, Yüksek Lisans
2019-2020, TÜKETİCİ DAVRANIŞI, Lisans
2019-2020, PAZARLAMA, Lisans
2019-2020, İŞLETMEYE GİRİŞ, Lisans
2019-2020, MARKA YÖNETİMİ, Lisans
2019-2020, GİRİŞİMSEL PAZARLAMA, Lisans
2019-2020, SEMİNER, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2019-2020, PAZARLAMA İLKELERİ, Lisans
2019-2020, SEMİNER, Yüksek Lisans
2018-2019, SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMASI (UZAKTAN EĞİTİM), Yüksek Lisans
2018-2019, STRATEJİK MARKA YÖNETİMİ, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2018-2019, MARKA YÖNETİMİ VE STRATEJİSİ, Yüksek Lisans
2018-2019, ULUSLARARASI PAZARLAMA, Yüksek Lisans
2018-2019, MARKA YÖNETİMİ, Yüksek Lisans
2018-2019, MARKA YÖNETİMİ, Lisans
2018-2019, GİRİŞİMSEL PAZARLAMA, Lisans
2018-2019, PAZARLAMA, Lisans
2018-2019, İŞLETMEYE GİRİŞ, Lisans
2018-2019, PAZARLAMA İLKELERİ, Lisans
2018-2019, ELEKTRONİK PAZARLAMA, Lisans
2018-2019, TEKNOLOJİ VE İNOVASYON YÖNETİMİ, Lisans
2018-2019, SEMİNER, Yüksek Lisans
2017-2018, SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMASI (UZAKTAN EĞİTİM), Yüksek Lisans
2017-2018, PAZARLAMA İLKELERİ, Lisans
2017-2018, ELEKTRONİK PAZARLAMA, Lisans
2017-2018, TEKNOLOJİ VE İNOVASYON YÖNETİMİ, Lisans
2017-2018, ULUSLARARASI PAZARLAMA, Yüksek Lisans
2017-2018, STRATEJİK MARKA YÖNETİMİ, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2017-2018, STRATEJİK PAZARLAMA PLANLAMASI, Yüksek Lisans
2017-2018, MARKA YÖNETİMİ, Yüksek Lisans
2017-2018, PAZARLAMA, Lisans
2017-2018, MARKA YÖNETİMİ, Lisans
2017-2018, İŞLETMEYE GİRİŞ, Lisans
2017-2018, GİRİŞİMSEL PAZARLAMA, Lisans
2017-2018, SEMİNER, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2016-2017, SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMASI (UZAKTAN EĞİTİM), Yüksek Lisans
2016-2017, PAZARLAMA İLETİŞİMİ, Lisans
2016-2017, ELEKTRONİK PAZARLAMA, Lisans
2016-2017, TEKNOLOJİ VE İNOVASYON YÖNETİMİ, Lisans
2016-2017, PAZARLAMA İLKELERİ, Lisans
2016-2017, ULUSLARARASI PAZARLAMA, Yüksek Lisans
2016-2017, STRATEJİK PAZARLAMA PLANLAMASI, Yüksek Lisans
2016-2017, MARKA YÖNETİMİ, Yüksek Lisans
2016-2017, İŞLETMEYE GİRİŞ, Lisans
2016-2017, GİRİŞİMSEL PAZARLAMA, Lisans
2016-2017, ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİLİMSEL YAZIM, Lisans
2016-2017, SEMİNER, Yüksek Lisans
2015-2016, SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMASI (UZAKTAN EĞİTİM), Yüksek Lisans
2015-2016, PAZARLAMA İLKELERİ, Lisans
2015-2016, ULUSLARARASI PAZARLAMA, Lisans
2015-2016, ULUSLARARASI PAZARLAMA, Yüksek Lisans
2015-2016, STRATEJİK PAZARLAMA PLANLAMASI, Yüksek Lisans
2015-2016, MARKA YÖNETİMİ, Yüksek Lisans
2015-2016, SATIŞ YÖNETİMİ, Lisans
2015-2016, PAZARLAMA, Lisans
2015-2016, PAZARLAMA AHLAKI, Lisans
2015-2016, SEMİNER, Yüksek Lisans
2014-2015, MARKA YÖNETİMİ, Yüksek Lisans
2014-2015, GİRİŞİMCİLİK, Yüksek Lisans
2014-2015, ARAŞTIRMA VE SUNUM TEKNİKLERİ, Lisans
2014-2015, ARAŞTIRMA VE RAPOR YAZMA TEKNİKLERİ, Lisans
2014-2015, PAZARLAMA YÖNETİMİ, Lisans
2013-2014, Sosyal Sorumluluk Projesi, Ön Lisans
2013-2014, İşletme Yönetimi I, Ön Lisans
2013-2014, Halkla İlişkiler, Ön Lisans
2013-2014, Pazarlama İlkeleri, Ön Lisans
2013-2014, Genel İşletme, Ön Lisans
2013-2014, Önbüroda Oda İşlemleri, Ön Lisans
2013-2014, Otel İşletmeciliği, Ön Lisans
2013-2014, Genel İşletme, Ön Lisans
2013-2014, Pazarlama, Ön Lisans
2013-2014, Satış Yönetimi, Ön Lisans
2013-2014, İşletme Yönetimi, Ön Lisans
2013-2014, Seyahat Acentacılığı, Ön Lisans
2013-2014, İşletme Yönetimi II, Ön Lisans
2013-2014, Önbüro Hizmetleri, Ön Lisans
2012-2013, İşletme Yönetimi I, Ön Lisans
2012-2013, Halkla İlişkiler, Ön Lisans
2012-2013, Yerel Yönetimlerde Halkla İlişkiler, Ön Lisans
2012-2013, Genel İşletme, Ön Lisans
2012-2013, Önbüroda Oda İşlemleri, Ön Lisans
2012-2013, İnsan Kaynakları Yönetimi, Ön Lisans
2012-2013, Otel İşletmeciliği, Ön Lisans
2012-2013, Genel İşletme, Ön Lisans
2012-2013, Dosyalama ve Arşivleme, Ön Lisans
2012-2013, Seyahat Acentacılığı, Ön Lisans
2012-2013, İşletme Yönetimi I, Ön Lisans
2012-2013, Önbüro Hizmetleri, Ön Lisans
2012-2013, Pazarlama, Ön Lisans
2012-2013, Satış Yönetimi, Ön Lisans
2011-2012, Büro Yönetimi, Ön Lisans
2011-2012, Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları, Ön Lisans
2011-2012, Pazarlama İlkeleri, Ön Lisans
2011-2012, Özel İlgi Turizmi, Ön Lisans
2011-2012, Önbüro Yönetimi, Ön Lisans
2011-2012, Seyahat Acentacılığı, Ön Lisans
2011-2012, Otel İşletmeciliği, Ön Lisans
2011-2012, İletişim, Ön Lisans
2011-2012, İnsan Kaynakları Yönetimi, Ön Lisans
2011-2012, İnsan Kaynakları Yönetimi, Ön Lisans
2011-2012, Halkla İlişkiler, Ön Lisans
2011-2012, Odalar Bölümü Yönetimi, Ön Lisans
2011-2012, Önbüro Hizmetleri, Ön Lisans
Kayıt Yok
Determination of Branding Perception of Geographical Indication Products: A Research on Karabük University Students (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2018-2018
YEŞİL PAZARLAMA VE İŞLETMELERİN YEŞİL PAZARLAMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİR İNCELEME (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2018
GREEN MARKETING AND RESEARCH ON GREEN MARKETING ACTIVITIES OF ENTERPRISES (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2018
Social Marketing and Social Marketing Campaigns in Turkey: A Research on Oral and Dental Health (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2016-2016
Kayıt Yok
Candan, S.S., Uygurtürk, H. (2023) "Planlı Davranış Teorisi Kapsamında Tüketicilerin Besin Destek Ürünlerini Satın Alma Eğilimlerinin İncelenmesi", Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, 58 (1) pp. 72-96 [TR Dizin] Link DOI   
Uygurtürk, H., Kara, C. (2023) "Tüketicilerin Satın Alma Davranışlarını Etkileyen Unsurların Demografik Faktörler Açısından Değerlendirilmesi", İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10 (2) pp. 629-648 [TR Dizin] Link DOI  
Uygurtürk, H., Topcuoğlu, Ü. (2022) "Marka Sadakatinin Satın Alma Niyetine Etkisi: İçme Suyu Markalarına Yönelik Bir Araştırma", Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19 (1) pp. 25-35 Link  
Uygurtürk, H., Güner, Ş.N. (2021) "Coğrafi İşaretli Ürünlerin Markalaşma Algısı Üzerine Bir Araştırma", İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20 (40) pp. 377-394 [TR Dizin] DOI   
Uygurtürk, H., Şenoğlu, P. (2021) "Karabük Üniversitesi Öğrencilerinin “Yeşil Pazarlama” Farkındalık Düzeyinin Tespit Edilmesi Üzerine Bir Araştırma", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 24 (1) pp. 71-82 [TR Dizin] Link DOI   
Uygurtürk, H. (2020) "Marketing Problems of Accommodation Establishments: A Research in The District of Safranbolu", Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 13 (26) pp. 167-180 [TR Dizin] Link DOI   
Uygurtürk, H., Aksoy, R. (2019) "Marka Değerini Oluşturan Faktörlerin Analizi: A Grubu SeyahatAcentaları Müşterileri Üzerine Bir Araştırma", Tüketici ve TüketimAraştırmaları Dergisi, 11 (2) pp. 379-406 [TR Dizin] Link   
Uygurtürk, H., Yılmaz, A. (2019) "Şehir Pazarlamasında Marka Değeri Algısının Önemi: Sivas İli Örneği", Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 20 (1) pp. 394-409 [TR Dizin]   
İnce, M., Uygurtürk, H. (2019) "Marka Kimliği, Marka Kişiliği, Marka İmajı ve Marka Konumlandırma Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlere Yönelik Bir İnceleme", Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (1) pp. 224-240 Link DOI  
Uygurtürk, H., Candan, S.S. (2018) "İçsel Markalaşma Faaliyetleri İle İç Müşterinin Markayı Benimsemesi", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7 (4) pp. 3168-3183 [TR Dizin] Link   
Uygurtürk, H., Uygurtürk, H. (2018) "Turizm İşletmelerinin Etkinliklerinde Pazarlama Giderlerinin Rolü", Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20 (3) pp. 261-270 [TR Dizin] Link DOI   
Uygurtürk, H., Uygurtürk, H., Korkmaz, T. (2017) "Marka Değerinin HIROSE Yöntemi İle Belirlenmesi: BİST’de İşlem Gören Seramik Sektörü Firmaları Üzerine Bir Araştırma", Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Metinleri, (2) pp. 10-21 Link  
Uygurtürk, H., Uygurtürk, H. (2014) "Bütünleşik AHS VIKOR Yöntemi ile Otel Seçimi", Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10 (2) pp. 103-117 Link   
Uygurtürk, H., Korkmaz, T., Uygurtürk, H. (2013) "Determination of Financial Performances of Tourism Companies Traded at Istanbul Stock Exchange", Actual Problems of Economics, 9 (147) pp. 519-533  
Korkmaz, T., Uygurtürk, H., Darıcı, H.K. (2009) "Küresel Ekonomik Krizin Turizm Sektörüne Etkisi Panel Veri Analizi", Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 0 (2) pp. 227-246  
Candan, S.S., Uygurtürk, H. (2022) "Genişletilmiş Planlı Davranış Teorisi Kapsamında Öz Kimlik Boyutunun Tüketici Davranışını Öngörmedeki Etkisi: Bir Literatür Taraması", International Gobeklitepe Social and Human Sciences Congress-IV , (pp. 105-106), Şanlıurfa, Türkiye, (Ekim 2022
Uygurtürk, H., İnce, B. (2022) "Ekonomik Kriz Algısı Kapsamında Marka Algısı, Fiyat Bilinci ve Satın Alma Davranışı İlişkisi", International Ege Congress on Social Sciences & Humanities , (pp. 98-108), İzmir, Türkiye, (Ekim 2022
Uygurtürk, H., Uygurtürk, H. (2017) "The Role of Marketing Expenses in The Effectiveness of Tourism Enterprises", 3rd International Congress on Political, Economic and Management Sciences (ICPEMS 2017) , Belgrad, Sırbistan, (Kasım 2017
Uygurtürk, H. (2017) "Marketing Problems of Accommodation Enterprises: A Research in Safranbolu", 3rd International Congress on Political, Economic and Management Sciences (ICPEMS 2017) , Belgrad, Sırbistan, (Kasım 2017
Uygurtürk, H. (2017) "Green Marketing and Research on Green Marketing Activities of Enterprises", 3rd International Conference on The Changing World and Social Research (ICWSR 2017) , Roma, İtalya, (Aralık 2017
Uygurtürk, H., Uygurtürk, H., Korkmaz, T. (2017) "Marka Değerinin Hirose Yöntemi ile Belirlenmesi: BİST’de İşlem Gören Seramik Sektörü Firmaları Üzerine Bir Araştırma", International Congress of Management, Economy and Policy (ICOMEP 2017) , İstanbul, Türkiye, (Haziran 2017
Uygurtürk, H. (2016) "Sosyal Pazarlama Ve Türkiye deki Sosyal Pazarlama Uygulamaları Ağız Diş Sağlığı Üzerine Bir Araştırma", 2nd International Conference on The Changing World and Social Research (ICWSR 2016) , (pp. 519-528), Barselona, İspanya, (Aralık 2016
Kayıt Yok
Uygurtürk, H., Mağden, E. (2023) "Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Marka Bilinirliği İlişkisi Üzerine Bir Araştırma", Kitap: Güncel Gelişmelerle Pazarlama Konular ve Araştırmalar-I, Gaziantep/Türkiye : Özgür Yayınları  
Uygurtürk, H. (2023) "Rekabet Avantajı Sağlamanın Gizli İtici Gücü: Çevik Pazarlama", Kitap: Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Uluslararası Araştırma ve Derlemeler - CİLT - 2, Ankara/Türkiye : Serüven Yayınevi  
Uygurtürk, H. (2023) "Girişimsel Pazarlama Boyutlarının Önem Derecesinin Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) ile Belirlenmesi", Kitap: Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Uluslararası Araştırmalar XI, Konya/Türkiye : Eğitim Yayınevi  
Uygurtürk, H., Başaran, E.E. (2022) "Sosyal Medya Pazarlamasının Marka Bağlılığına Etkisinde Marka Farkındalığının Aracılık Rolü", Kitap: Muhasebe – Pazarlama - Organizasyon: Teori ve Uygulama, Bursa/Türkiye : Ekin Yayınevi  
Uygurtürk, H. (2022) "Sürdürülebilirlik Perspektifinde Markaların Sürdürülebilirlik Uygulamalarına İlişkin Bir Değerlendirme", Kitap: Bilimsel Gelişmeler Işığında Yönetim ve Strateji Araştırmaları, Bursa/Türkiye : Ekin Yayınevi  
Uygurtürk, H. (2022) "Pazarlama 5.0 ve Kestirimci Pazarlama Yaklaşımı", Kitap: İşletme Biliminde Muhasebe, Pazarlama ve Organizasyon Konuları, Bursa/Türkiye : Ekin Yayınevi  
Kayıt Yok
Kayıt Yok
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2017
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Marka Kimliği, Marka Kişiliği, Marka İmajı ve Marka Konumlandırma Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlere Yönelik Bir İnceleme
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
0 0 0 1 3 3 0 0 7
2
Karabük Üniversitesi Öğrencilerinin “Yeşil Pazarlama” Farkındalık Düzeyinin Tespit Edilmesi Üzerine Bir Araştırma
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi
0 0 0 0 3 0 0 0 3
3
Coğrafi İşaretli Ürünlerin Markalaşma Algısı Üzerine Bir Araştırma
İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
0 0 0 0 1 1 0 0 2
4
Turizm İşletmelerinin Etkinliklerinde Pazarlama Giderlerinin Rolü
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
0 0 0 0 0 2 0 0 2
5
Marka Değerinin HIROSE Yöntemi İle Belirlenmesi: BİST’de İşlem Gören Seramik Sektörü Firmaları Üzerine Bir Araştırma
Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Metinleri
0 0 0 0 2 0 0 0 2
6
Şehir Pazarlamasında Marka Değeri Algısının Önemi: Sivas İli Örneği
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
0 0 0 0 2 0 0 0 2
7
Bütünleşik AHS VIKOR Yöntemi ile Otel Seçimi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi
0 0 0 1 0 0 0 0 1
8
Marka Değerini Oluşturan Faktörlerin Analizi: A Grubu SeyahatAcentaları Müşterileri Üzerine Bir Araştırma
Tüketici ve TüketimAraştırmaları Dergisi
0 0 0 0 1 0 0 0 1
9
Determination of Financial Performances of Tourism Companies Traded at Istanbul Stock Exchange
Actual Problems of Economics
0 0 0 0 0 1 0 0 1
10
Marka Değerinin Hirose Yöntemi ile Belirlenmesi: BİST’de İşlem Gören Seramik Sektörü Firmaları Üzerine Bir Araştırma
0 0 0 1 0 0 0 0 1
11
Sosyal Pazarlama Ve Türkiye deki Sosyal Pazarlama Uygulamaları Ağız Diş Sağlığı Üzerine Bir Araştırma
0 0 0 0 0 1 0 0 1
12
Küresel Ekonomik Krizin Turizm Sektörüne Etkisi Panel Veri Analizi
Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 0 0 1 0 0 1
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Karabük Üniversitesi
2014 - 2018 5
Selva Seza Candan
-
2018 - 2023 3
Turhan Korkmaz
Mersin Üniversitesi
2017 2
Hilal Uygurtürk
-
2009 - 2013 2
Turhan Korkmaz
-
2009 - 2013 2
-
2022 1
Ramazan Aksoy
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
2019 1
Abdullah Yılmaz
-
2019 1
Bilal İnce
-
2022 1
Cihan Kara
-
2023 1
Elif Ezgi Başaran
-
2022 1
Elif Mağden
-
2023 1
Hasan Uygurtürk
-
2013 1
Havva Kılıç Darıcı
-
2009 1
Metin İnce
-
2019 1
Pınar Şenoğlu
-
2021 1
Şeyma Nur Güner
-
2021 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78591
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 33159
YÖKSİS Bilim Alanı Pazarlama 1417
Anahtar Kelimeler Ürün ve Marka Yönetimi, Tüketici Davranışları
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 0 10 45 30 45 15 30 150 150 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - 492 . 504 . 513 . 500 . 513 . 595 . 474 . 446 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) - 405 . 406 . 442 . 438 . 438 . 503 . 398 . 370 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - 138 . 125 . 135 . 119 . 116 . 145 . 82 . 75 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) - 73 . 58 . 70 . 54 . 66 . 71 . 28 . 31 . -
Sıra (Anahtar Kelime (2)) - 116 . 106 . 111 . 92 . 90 . 122 . 67 . 62 . -
Toplam Yayın 0 1 5 2 3 1 2 6 5 0
Toplam Makale 0 0 1 2 3 1 2 1 2 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0
Toplam Bildiri 0 1 4 0 0 0 0 2 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 2 2 1 2 1 2 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0
Bildiri (Uluslararası) 0 1 4 0 0 0 0 2 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri