img

Dr. Öğr. Üyesi Hossameldeen Khalıl Farag MOHAMMED

  • İslami İlimler Fakültesi
  • Temel İslam Bilimleri
  • İslam Hukuku

Genel Bilgiler

Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Malezya, International Islamic University, , 2011, 2015
Post Doktora, İngiltere, University Of Oxford, , 2017, 2018
Yüksek Lisans, Mısır, Cairo University, , 2005, 2012
Yüksek Lisans, Katar, Hamad Bin Khalifa, , 2007, 2010
Lisans, Katar, Qatar University, , 2000, 2005
Araştırma Alanları
İslam Hukuku, Hadis, Tefsir
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Alınan Eğitimler
Post Doktora, İngiltere, University Of Oxford, , 2017, 2018
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Malezya, International Islamic University, , 2011, 2015
Yüksek Lisans, Mısır, Cairo University, , 2005, 2012
Yüksek Lisans, Katar, Hamad Bin Khalifa, , 2007, 2010
Lisans, Katar, Qatar University, , 2000, 2005
Yabancı Dil
Kayıt Yok
Alınan Sertifikalar/Kurslar
Kayıt Yok
[UAK] İlahiyat Temel İslam Bilimleri İslam Hukuku
[UAK] İlahiyat Temel İslam Bilimleri Hadis
[UAK] İlahiyat Temel İslam Bilimleri Tefsir
Akademik Unvanlar
2009-2020, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Hamad Bın Khalıfa Unıversıty, Islamıc Studıes, Fıqh
Mesleki ve İdari Deneyim
Kayıt Yok
Yönetilen Tezler
Jıhad Arıf Alı Alı, Yüksek Lisans, أثر الأمراض العقلية والنفسية على المسؤولية الجنائية: دراسة فقهية مقارنة بالقانون العراقي ونماذج من ت, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Verilen Dersler
Kayıt Yok
Araştırma Deneyimi
Kayıt Yok
Projeler
The spiritual foundations in the thought of pioneers of reform and renewal (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı , 2022
Visual Exploration of Chain of Narrators in the Kutub al-Sittah (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Uzman , 2019
Islamic Reform and Modernity (Uluslararası) Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, UNESCO, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Destekli Proje: Araştırmacı , 2018-2019
Countering Extremism Through Islam (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı , 2017-2018
Fikri Mülkiyetler
Kayıt Yok
Makaleler
Mohammed, H.K.F. (2022) ""Istisna'a Contract” as Legitimate Alternatives for savings Funds of Conventional Banks", The selctıve research works of Eighth International Conference on Islamic Economics and Finance in Qata, (0) [SSCI]  
Mohammed, H.K.F. (2022) "Suspicions About Political and Social Reform in Islam, Analysis of Inference from The Qur’anic Text and Prophetic Tradition Regarding the Isolation From Al-Fitan (Seditions)", BALAGH Journal of Islamic and Humanities Studies, 1 (2) pp. 47-67 [TR Dizin] DOI  
Mohammed, H.K.F. (2022) "Attract Savings and the Role of Islamic Sukūk: legal, Economical Mqasidih Study", Journal of Shari'a & Law Sciences, (0) [SSCI]  
Mohammed, H.K.F. (2022) "“Option Contracts” in the light of Islamic Jurisprudence and commercial law: Comparative Study", Wahdat-ul Ummah: An International Arabic peer- reviewed Journal, Hujjatul Islam Academy Darul Uloom Waqf Deoband, (0) [SSCI]  
Mohammed, H.K.F. (2019) "العدالة الانتقالية ودورها في تحقيق الإصلاح السياسي: دراسة مقارنة في ضوء الفقه الإسلامي", دراسات - علوم الشريعة والقانون, (0) [SSCI] DOI  
Mohammed, H.K.F. (2019) "Global Citizenship: A Way to Combat Racism on Campuses and Beyond", https://www.al-fanarmedia.org/, (0) [SSCI] Link  
Mohammed, H.K.F. (2019) "\Civil society and its role in achieving political reform: Critical Analytical Jurisprudential Study", Civil society and its role in achieving political reform: Critical Analytical Jurisprudential Study, (0) [SSCI]  
Mohammed, H.K.F. (2019) "The controls of the means of political reform and how to achieve it: an analytical study", Journal of Faculty of Dar Aloloom, Cairo University, (0) [SSCI]  
Mohammed, H.K.F. (2016) "Wisdom and Ratiocination in the Quran and Sunnah: An Analytical Study On the Connection between Faith and the Doctrine of Maqasid", Al Tajdid, A Refereed Arabic Biannual, (0)  
Mohammed, H.K.F. (2016) "The redemption of Sukūk by the dissolution (Fasakh) of the contract: a Comparative Study", ISRA International Journal of Islamic Finance, (0) [SSCI]  
Mohammed, H.K.F. (2016) "The Redemption or Regaining of Sukūk Through the Sale: Comparative Study", Journal of Shari'a and law Science, University of Sharjah, (0) [SSCI]  
Bildiriler
Kayıt Yok
Kitaplar
Mohammed, H.K.F. (2018) "The Islamic moderation and its role in the jurisprudential preference (First Edition)", Beirut/Lübnan : Dar Hassan and Modern Library for Printing, Publishing and Distribution, Beirut, 2018  
Mohammed, H.K.F. (2018) "The call of renewal of Islamic jurisprudence between acceptance and rejection, (First Edition)", Beirut/Lübnan : Dar Hassan and Modern Library for Printing, Publishing and Distribution, Beirut.  
Mohammed, H.K.F. (2018) "Commutation (ạlạʿtyạḍ) of Abstract Rights in Islamic Jurisprudence in Comparison with Positive Law and Examples of its Contemporary Applications (Second Edition)", Beirut/Lübnan : Dar Hassan and Modern Library for Printing, Publishing  
Mohammed, H.K.F. (2018) "Franchise Contract And its Provisions in Islamic Jurisprudence compared to the Civilian Law. (Third Edition)", Beirut/Lübnan : Dar Hassan and Modern Library for Printing, Publishing and Distribution, Beirut, 2018  
Mohammed, H.K.F. (2018) "Investment Sukūk and its rules in Islamic Jurisprudence (First Edition)", : Dar Hassan and Modern Library for Printing, Publishing and Distribution, Beirut.  
Mohammed, H.K.F. (2016) "Bibliography of Islamic Moderation and Renewal", : https://www.academia.edu  
Kitap Bölümleri
Mohammed, H.K.F. (2022) "Tahqiq and editing the full collection of the Fatwas of Sheikh Al-Qaradawi.", : https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%87-%D9%84%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%8A%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%  
Diğer Yayınlar
Kayıt Yok
Bilimsel Dergi Editörlükleri
Kayıt Yok
Bilimsel Yayınlarda Hakemlikler
Kayıt Yok
Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlardaki Üyelikler
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf bilgisi bulunmamaktadır
Ödüller
Kayıt Yok
Kongre/Sempozyum Görevleri
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Tasarımlar
Kayıt Yok
Sanatsal Etkinlikler
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
2022 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
349.
76999 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
85.
4388 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
69.
2754 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 76999
YÖKSİS Temel Alan İlahiyat Temel Alanı 4388
YÖKSİS Bilim Alanı Temel İslam Bilimleri 2754
Anahtar Kelimeler İslam Hukuku, Hadis, Tefsir
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ağırlıklı Puan 0 215 0 500 160 0 0 205 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - 263 . - 98 . 374 . - - 349 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) - 76 . - 13 . 118 . - - 85 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - 52 . - 8 . 91 . - - 69 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) - 15 . - 2 . 38 . - - 29 . -
Sıra (Anahtar Kelime (2)) - 10 . - 2 . 34 . - - 11 . -
Sıra (Anahtar Kelime (3)) - 17 . - 2 . 42 . - - 29 . -
Toplam Yayın 0 4 0 5 4 0 0 5 0
Toplam Makale 0 3 0 0 4 0 0 4 0
Toplam Kitap 0 1 0 5 0 0 0 1 0
Toplam Bildiri 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (SCI) 0 2 0 0 4 0 0 3 0
Makale (Uluslararası) 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 1 0 5 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri