img

Prof. Dr. Hasan SOLMAZ

  • Tıp Fakültesi
  • Temel Tıp Bilimleri
  • Tıbbi Mikrobiyoloji

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
82
Atıf
261
h-index
10
Proje
29
Google Scholar
Yayın
82
Atıf
848
h-index
16
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Kısa Özgeçmiş

Prof. Dr. Hasan SOLMAZ, 1967 yılında Konya ili Taşkent ilçesi Balcılar Kasabasında doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Konya'da tamamladı. 1986-ÖYS sınavında Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesini kazandı ve 1991 yılı Eylül ayında aynı fakülteden mezun oldu. Mayıs 1992'de Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'nın açtığı Araştırma Görevlisi sınavını kazandı ve Ağustos 1992'de göreve başladı. Şubat 1994 döneminde Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Veteriner Mikrobiyoloji Anabilim Dalında başladığı doktora eğitimini Eylül 1998'de tamamladı. Kasım 1999'da Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'nda Yrd. Doç. kadrosuna atandı. Mart 2002-Şubat 2003 tarihleri arasında, merkezi İtalya'da bulunan ve bir Birleşmiş Milletler Teşkilatı kuruluşu olan "The International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (ICGEB, www.icgeb.org)" isimli kuruluşun Yeni Delhi'deki (Hindistan) araştırma biriminde Viroloji bölümünde bilimsel çalışmalara katıldı. Aralık 2008'de Doçent ünvanı aldı. Ocak 2010-Mayıs 2013 tarihleri arasında Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'nda, Mayıs 2013-Şubat 2015 tarihleri arasında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'nda, Şubat 2016-Ekim 2019 tarihleri arasında Adıyaman Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu ve Eczacılık Fakültesinde çalıştı. Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalında öğretim üyesi olup evli ve 4 çocuk babasıdır.

Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veterinerlik Mikrobiyolojisi (Dr), 1994, 1998
Lisans, Türkiye, Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Veteriner Pr., 1986, 1991
Araştırma Alanları
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veterinerlik Mikrobiyolojisi (Dr), 1994, 1998
Lisans, Türkiye, Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Veteriner Pr., 1986, 1991
Kayıt Yok
İngilizce, ÜDS, 66, Güz, 2005
İngilizce, TOEFL CBT, 140, Diğer, 2005
Sertifika, Eğiticilerin eğitimi ve Probleme Dayaklı Eğitim, Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi, 26-09-2022, 03-10-2022
[UAK] Sağlık Bilimleri Tıbbi Mikrobiyoloji
2020-, Profesör, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Mikrobiyoloji, Türkiye
2020-, Profesör, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Türkiye
2019-2020, Profesör, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Mikrobiyoloji, Türkiye
2015-2019, Profesör, Tam Zamanlı, Adıyaman Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü, Farmasotik Mikrobiyoloji, Türkiye
2015-2019, Profesör, Tam Zamanlı, Adıyaman Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Mikrobiyoloji, Türkiye
2014-2015, Profesör, Tam Zamanlı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü, Mikrobiyoloji, Türkiye
2013-2014, Doçent, Tam Zamanlı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü, Farmasotik Mikrobiyoloji, Türkiye
2010-2013, Doçent, Tam Zamanlı, Mustafa Kemal Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler Bölümü, Mikrobiyoloji, Türkiye
2008-2010, Doçent, Tam Zamanlı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimleri Bölümü, Mikrobiyoloji, Türkiye
1999-2008, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimleri Bölümü, Türkiye
1998-1999, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimleri Bölümü, Türkiye
1994-1998, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veterinerlik Mikrobiyolojisi (Dr), Türkiye
1992-1994, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimleri Bölümü, Türkiye
2023-, Rektör Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2021-2021, Dekan, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2020-2020, Arş. Uyg. Merkezi Müdürü, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2020-2020, Myo/Yüksekokul Müdürü, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2020-, Anabilim Dalı Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2019-2022, Enstitü Müdürü, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2018-2019, Dekan, Adıyaman Üniversitesi, Türkiye
2015-2019, Rektör Yardımcısı, Adıyaman Üniversitesi, Türkiye
2015-2018, Anabilim Dalı Başkanı, Adıyaman Üniversitesi, Türkiye
2015-2018, Bölüm Başkanı, Adıyaman Üniversitesi, Türkiye
2015-2015, Dekan Yardımcısı, Adıyaman Üniversitesi, Türkiye
2013-2015, Bölüm Başkanı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye
2013-2015, Dekan Yardımcısı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye
2013-2015, Anabilim Dalı Başkanı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye
2011-2013, Anabilim Dalı Başkanı, Mustafa Kemal Üniversitesi, Türkiye
2011-2013, Dekan Yardımcısı, Mustafa Kemal Üniversitesi, Türkiye
2010-2010, Fakülte Sekreteri, Mustafa Kemal Üniversitesi, Türkiye
Mustafa Alı Maqbol, Yüksek Lisans, Antimicrobial activity of lugol solution against microorganisms isolated from clinical specimens, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Mohammed Nooruldeen Saeed Hızo, Yüksek Lisans, Süt ve tereyağında aflatoksin M1 aranması, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Toksikoloji Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Marwan Khalıl Qader, Doktora, Epidemiological study of Pseudomonas aeruginosa using different molecular typing methods, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Ana Bilim Dalı, 2018, (Asıl Danışman)
Afşar Çelik, Yüksek Lisans, Subklinik mastitisli inek sütlerinden izole edilen stafilokoklarda antibiyotik duyarlılığı ve plazmit varlığının araştırılması, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, 2008, (Asıl Danışman)
2015-2016, FARMASÖTİK MİKROBİYOLOJİ LAB., Lisans
2015-2016, FARMASÖTİK MİKROBİYOLOJİ VE İMMUNOLOJİ, Lisans
Kayıt Yok
Kli̇nik Örneklerden İzole Edilen Klebsiella pneumoniae ve Acinetobacter baumannii Suşlarında TEM, SHV VE CTX-M Beta-laktam Di̇renç Genleri̇ni̇n Araştırılması ve Bu Bakteri̇ Suşlarına Yöneli̇k Bakteri̇yofajların Etki̇nli̇ği̇ni̇n Araştırılması (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2023-2024
Çoklu Antibiyotik Direncine Sahip Bakterilere Karşı 2-aminometilpiperidin ve 2-aminometilpiridin İçeren Ligandların Bakır(II) komplekslerinin Antibakteriyel Etkinliklerinin Araştırılması (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2022-2024
Klinik Örneklerden İzole Edilen Antibiyotiklere Dirençli Gram Negatif Ve Gram Pozitif Bakterilere Karşı 2-Aminometilpiperidin Ve 2-Aminometilpiridin İçeren Ligandların Bakır(II) Komplekslerinin Solüsyonunun Antimikrobiyal Aktivitesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2022
Atmosferik Basınç Soğuk Plazmanın Bakteri İzolatları Üzerine Etkilerinin Araştırılması (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2022-2023
Atmosferik Basınç Soğuk Plazmanın El Dezenfeksiyonu Üzerine Mikrobiyolojik Etkilerinin Araştırılması (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2022-2023
SÜT VE TEREYAĞINDA AFLATOKSİN M1 ARANMASI (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2022-2022
Klinik Örneklerden Izole Edilen Mikroorganizmalara Karşı Lugol Solüsyonunun Antimikrobiyal Aktivitesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2022-2023
Adıyaman Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Geliştirilmesi İçin Altyapı Projesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2017-2018
Adıyaman Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Bilimsel Araştırma Altyapısının Geliştirilmesi Projesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2015-2017
Sığır Mastitislerinden İzole edilenStafilokok Suşlarında Çeşitli Antibiyotik Antiseptik Direnç Genleri ve Bazı VirülensGenlerinin Araştırılması (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2015-2016
Tavukların kolibasillozu için Escherichia coli O1 O2 ve O78 serotiplerinden aşı geliştirilmesi (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Araştırmacı
Tavuklarda Salmonella gallinarum Tarafından Oluşturulan Tavuk Tifosunun Patolojik Bulguları (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı
Tavuk Tifosuna Karşı Salmonella gallinarum un Dış Membran Proteinlerinden Aşı Geliştirilmesi Üzerine Çalışmalar (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı
Van Kedilerinde Clostridium difficile Taşıyıcılığının Araştırılması (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Yönetici
Süt İneklerinde Meme Başı Derisi Florası ve Çiğ Sütün Mikrobiyolojik Kalitesi (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı
Van Yöresindeki Sığırlarda Listeria monocytogenes Enfeksiyonlarının ELISA Yöntemi ile Araştırılması (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı
Van Bölgesinde Sığır Tüberkülozunun Polimeraz Zincir Reaksiyonu Yöntemi ile Saptanması (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Yönetici
Atık Yapmış Koyunların Süt ve Atık Fetus Mide İçeriklerinde Brucella Melitensis in Kültür ve Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Belirlenmesi (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Araştırmacı
Van Bölgesinde Sığır Tüberkülozunun Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Saptanması (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Yönetici
Atık Yapmış Koyunların Süt ve Atık Fetus Mide İçeriklerinde Brucella Melitensis in Kültür ve Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Belirlenmesi (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Araştırmacı
Van da Mezbahada Kesilen Koyunlardan Salmonella İzolasyonu ve Serotiplendirilmesi (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı
İnek Sütlerinden İzole Edilen Stafilokoklarda Antibiyotik Direnç Plazmitlerinin Araştırılması (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Yönetici
Van Gölü Havzasında Bazı Kanatlı Türlerinde Avian Influenza A Virüslerinin Real Time PCR ile Tespiti İzolasyonu ve Alt Tiplerinin Belirlenmesi (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Araştırmacı
Van Gölü Havzasında Bazı Kanatlı Türlerinde Avian İnfluenza A Viruslarının Real Time PZR İle Tespiti İzolasyonu ve Alt Tiplerinin Belirlenmesi (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı
Hayvan Orijinli Escherichia coli Suşlarının Enterotoksin LT ST Tiplerinin Belirlenmesi (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı
Hatay Yöresi Bal Arılarında Apis mellifera Paraziter ve Bakteriyel Hastalıkların Araştırılması (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı
İneklerde Subklinik Mastitis Etkenlerinin Kültür ve PCR Yöntemleriyle Karşılaştırmalı Tanısı (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı
Hatay Yöresinde Yetiştirilen Hayvanlarda Sığır Koyun Keçi Brusella İnfeksiyonunun Serolojik ve Mikrobiyolojik Yöntemlerle Araştırılması (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Yönetici
Hatay Bölgesinde Klinik ve Subklinik Mastitisli İneklerden Streptococcus Spp Etkenlerinin İzolasyonu ve Antibiyotik Duyarlılıklarının Belirlenmesi (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç):
Kayıt Yok
Seçgin, Y., Toy, Ş., Solmaz, H., Başar, E. (2024) "Analysis of an anatomy laboratory for microbiological contamination", Northwestern Med J., 4 (2) pp. 106-112 [TR Dizin] Link DOI  
Cantekin, Z., Özmen, G.Ö., Perçin, M.D., Er, Z.Y., Gürtürk, K., Solmaz, H., Ekin, İ.H., Öztürk, D., Gözer, A., Ergün, Y. (2024) "Presence of Antibiotic Resistance Genes in Staphylococci Isolated from Bovine Subclinical Mastitis", Large Animal Review, 30 (0) pp. 99-104 [SCI Expanded] Link   
Zorer, Ö.S., Yorgun, N.Y., Özdemir, Ö.F., Öğün, E., Aydın, H., Atıcı, A.A., Aydın, F., Bora, G., Şen, F., Çavuş, A., Pınaroğlu, B.B., Solmaz, H., Elp, M. (2023) "Comprehensive natural radioactivity and pollution risk assessments of aquatic media and sediment in Lake Van (Türkiye)", Elsevier BV, 186 (114449) pp. 1-15 [SCI Expanded] DOI   
Bozduman, F., Seçgin, Y., Yılmaz, Ş., Öner, Z., Solmaz, H. (2023) "Investigation of the Effects of Atmospheric Pressure Cold Plasma on Bacterial Isolates", Journal of Medical Topics & Updates, 2 (3) pp. 65-69 Link  
Saidi, R., Cantekin, Z., Nora, M., Ergün, Y., Solmaz, H., Khelef, D., Kaıdı, R. (2021) "Investigation of the presence of slime production, VanA gene and antiseptic resistance genes in Staphylococci isolated from bovine mastitis in Algeria", Veterinarska Stanica, 52 (1) pp. 57-63 Link DOI   
Qader, M.K., Solmaz, H., Merza, N.S. (2021) "Molecular Characterazati̇on of Vi̇rulence Factors among Anti̇bacteri̇al Resi̇stant Pseudomonas Aerugınosa Isolated from Burn Infecti̇ons from Duhok And Erbi̇l Hospi̇tals/iraq", The Journal of the University of Duhok, 24 (1) pp. 1-9 DOI   
Qader, M.K., Solmaz, H., Merza, N.S. (2020) "Molecular and virulence analysis of Pseudomonas aeruginosa isolated from burn infections recovered from Duhok and Erbil Hospitals, Iraq", UKH Journal of Science and Engineering, 4 (2) pp. 1-10 Link   
Cantekin, Z., Ergün, Y., Solmaz, H., Tek, E. (2019) "Detection of slime genes and antiseptic/antibiotic-resistance genes in Staphylococcal isolates from Damascus goats with subclinical mastitis", REVUE DE MEDECINE VETERINAIRE, 170 (0) pp. 174-178 [SCI Expanded] Link   
Ergün, Y., Cantekin, Z., Gürtürk, K., Solmaz, H., Ekin, İ.H., Öztürk, D. (2017) "Distribution of antiseptic resistance genes in Staphylococcus spp. from bovine mastitis", Veterinární Medicína, 62 (4) pp. 200-203 [SCI] Link DOI   
Cantekin, Z., Özmen, G.Ö., Demir, M., Er, Z.Y., Solmaz, H., Ergün, Y. (2016) "Detection of Causative Agents in Goat Mastitis and their Antibiotic Resistance in Hatay Region", Van Veterinary Journal, 27 (2) pp. 79-83 [TR Dizin] Link   
İlhan, Z., Karaca, M., Ekin, İ.H., Solmaz, H., Akkan, H.A., Tütüncü, M. (2016) "Detection of seasonal asymptomatic dermatophytes in Van cats", Brazilian Journal of Microbiology, 47 (0) pp. 225-230 [SCI Expanded]   
Radhwane, S., Cantekin, Z., Djamel, K., Ergün, Y., Solmaz, H., Rachid, K. (2015) "Antibiotic Susceptibility and Molecular Identification of Antibiotic Resistance Genes of Staphylococci Isolated from Bovine Mastitis in Algeria", Kafkas Univ Vet Fak Derg, 21 (4) pp. 513-520 [SCI Expanded] Link DOI    
Cantekin, Z., Ergün, Y., Solmaz, H., Özge, Ö.G., Demir, M., Saidi, R. (2015) "PCR assay wıth host specıfıc ınternal control for Staphylococcus aureus from bovıne milk samples", Mac Vet Rev, 38 (1) pp. 97-100 [SCI Expanded] Link DOI   
Cantekin, Z., Solmaz, H., Ergün, Y., Özmen, M. (2015) "Development of Polymerase Chain Reaction assays with host specific internal controls for Chlamydophila abortus", Veterinarni Medicina, 60 (1) pp. 1-5 [SCI Expanded] Link DOI   
Cantekin, Z., Ergün, Y., Doğruer, G., Sarıbay, M.K., Solmaz, H. (2015) "Comparison of PCR and culture methods for diagnosis of subclinical mastitis in dairy cattle", Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 21 (2) pp. 277-282 [SCI Expanded] Link DOI    
Cantekin, Z., Saidi, R., Solmaz, H., Ergün, Y. (2014) "A Duplex PCR for Detection of S aureus and Staphylococcus spp from Culture and Bovine Milk Samples", YYU Veteriner Fakultesi Dergisİ, 25 (1) pp. 11-13 Link    
Solmaz, H., Cantekin, Z., Altuğ, N., İlhan, Z., Aslan, S., Ergün, Y. (2014) "A PCR method with internal control for detection of Brucella spp from bovine abortion samples", Revue Méd. Vét, 165 (9) pp. 253-257 [SCI Expanded] Link DOI   
Cantekin, Z., Solmaz, H., Altuğ, N., Özge, Ö.G. (2014) "Development of pmp gene specific PCR assay with a host specific internal control for Chlamydophila felis", Thai J Vet Med, 44 (4) pp. 469-476 [SCI Expanded] Link DOI   
Özmen, G.Ö., Solmaz, H. (2013) "Kriptokokkozis", AVKAE Derg., 3 (1) pp. 58-68  
İlhan, Z., Solmaz, H., Ekin, İ.H. (2013) "In vitro antimicrobial susceptibility of Brucella melitensis isolates from sheep in an area endemic for human Brucellosis in Turkey", J. Vet. Med. Sci., 75 (8) pp. 1035-1040 [SCI Expanded] Link DOI   
Ülker, H., Küçük, D., Cantekin, Z., Solmaz, H. (2012) "Hatay Yöresinde Kesimhanede Kesilen Sığır Akciğerlerinden Pasteurella multocida ve Mannheimia haemolytica İzolasyonu ve Antibiyotiklere Duyarlılığı", AVKAE Derg., 2 (2) pp. 10-14   
Acar, G., Yılmaz, E., Solmaz, H., Cantekin, Z. (2012) "Hatay Bölgesinde Klinik ve Subklinik Mastitisli İneklerden Streptococccus spp Etkenlerinin İzolasyonu ve Antibiyotik Duyarlılıklarının Belirlenmesi", AVKAE Derg., 2 (2) pp. 1-5   
Muz, M.N., Solmaz, H., Yaman, M., Karakavuk, M. (2012) "Kış Salkımı Erken Bozulan Arı Kolonilerinde Paraziter ve Bakteriyel Patojenler", YYÜ Vet. Fak. Derg. (VAN VETERINARY JOURNAL), 23 (3) pp. 147-150 [TR Dizin] Link     
İlhan, Z., Taşal, İ., Sağcan, S., Solmaz, H. (2011) "Subklinik Mastitisli Keçi Sütlerinden Aerobik Bakterilerin İzolasyonu", YYÜ Vet. Fak. Derg. (VAN VETERINARY JOURNAL), 22 (2) pp. 89-91 [TR Dizin] Link    
Solmaz, H., İlhan, Z. (2011) "Pnöymonili koyun akciğerlerinden izole edilen Mannheimia haemolytica izolatlarının bazı antibiyotiklere in vitro duyarlılıklarının belirlenmesi", AVKAE Dergisi, 1 (0) pp. 15-18   
Boynukara, B., Gülhan, T., Adızel, Ö., İlhan, Z., Aksakal, A., Durmuş, A., Ekin, İ.H., Öğün, E., Fethiye, Ç., Solmaz, H. (2011) "Determination of avian influenza a viruses in some avian species in Van lake basin by real time pcr isolation and subtyping", Journal of Animal and Veterinary Advances, 10 (4) pp. 502-510 [SCI Expanded] Link DOI   
Çelik, A., Solmaz, H. (2010) "Investigation of antibiotic susceptibility and presence of plasmids in staphylococci isolated from cow milk with subclinical mastitis", YYÜ Vet. Fak. Derg. (VAN VETERINARY JOURNAL), 21 (3) pp. 141-145 [TR Dizin] Link   
SOLMAZ, H., CELIK, A. (2010) "Subklinik Mastitisli İnek Sütlerinden İzole Edilen Stafilokoklarda Antibiyotik Duyarlılığı ve Plazmit Varlığının Araştırılması", Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 21 (3) pp. 141-145 [TR Dizin]   
Boynukara, B., Akgül, Y., Solmaz, H., Aksakal, A. (2009) "Avian İnfluenza Tip A Virüsleri Etiyoloji Teşhis ve Korunma", YYÜ Vet Fak Derg. (VAN VETERINARY JOURNAL), 20 (1) pp. 73-79 [TR Dizin] Link    
Gülhan, T., İlhan, Z., Aksakal, A., Solmaz, H., Ekin, İ.H. (2009) "Hayvan Orijinli Escherichia coli Suşlarının Enterotoksin Tiplerinin LT ST Belirlenmesi", YYÜ Vet. Fak. Derg. (VAN VETERINARY JOURNAL), 20 (2) pp. 27-31 [TR Dizin] Link    
Aksakal, A., Boynukara, B., Solmaz, H., İlhan, Z., İsmail, K., Gülhan, T. (2009) "Occurrence and Antibiotic Susceptibility of Salmonella Serotypes in Apparently Healthy Slaughtered Sheep in Van Turkey", Journal of Animal and Veterinary Advances, 8 (7) pp. 1455-1460 [SCI Expanded] Link DOI   
Solmaz, H., İlhan, Z., Taşal, İ., Aksakal, A. (2009) "The evaluation of R mutant E Coli J5 bacterin vaccine against coliform mastitis in cows", Indian Vet J, 86 (0) pp. 663-664 [SCI Expanded]   
Gülhan, T., İlhan, Z., Aksakal, A., Solmaz, H. (2009) "Detection of Heat Stabile and Heat Labile Enterotoxins of Escherichia coli Strains Isolated from Healthy Animals", Journal of Animal and Veterinary Advances, 8 (10) pp. 2058-2062 [SCI Expanded] Link DOI   
Solmaz, H., İlhan, Z., Aksakal, A., Gülhan, T., Ekin, İ.H. (2009) "Detection of bovine tuberculosis by tuberculin test and polymerase chain reaction in Van Turkey", Turk J. Vet. Anim. Sci., 33 (3) pp. 229-233 [SCI Expanded] Link DOI    
İlhan, Z., Aksakal, A., Ekin, İ.H., Gülhan, T., Solmaz, H., Erdenliğ, S. (2008) "Comparison of culture and PCR for the detection of Brucella melitensis in blood and lymphoid tissues of serologically positive and negative slaughtered sheep", Letters in Applied Microbiology, 46 (3) pp. 301-306 [SCI Expanded] Link DOI   
İlhan, Z., Solmaz, H., Aksakal, A., Gülhan, T., Ekin, İ.H., Boynukara, B. (2008) "Detection of Brucella melitensis DNA in the milk of sheep after abortion by PCR assay", Archivos de Medicina Veterinaria, 40 (2) pp. 141-146 [SCI Expanded] Link   
Boynukara, B., Gülhan, T., Alişarlı, M., Gürtürk, K., Solmaz, H. (2008) "Classical enterotoxigenic characteristics of Staphylococcus aureus strains isolated from bovine subclinical mastitis in Van Turkey", International Journal of Food Microbiology, 125 (2) pp. 209-211 [SCI Expanded] DOI   
İlhan, Z., Solmaz, H., Aksakal, A., Ekin, İ.H., Boynukara, B. (2007) "Comparison of PCR assay and bacteriological culture method for the detection of Brucella melitensis in stomach content samples of aborted sheep fetuses", Deutsche tierarztliche Wochenschrift, 114 (0) pp. 460-464 [SCI Expanded]   
Erganiş, O., Hadimli, H.H., Solmaz, H. (2006) "Tavukların Kolibasillozu için Escherichia coli O1 O2 O78 ve O101 Serotiplerinden Aşı Geliştirilmesi Broyler Piliçler", Vet.Bil. Derg. (Eurasian Journal of Veterinary Sciences), 22 (1) pp. 89-94 [TR Dizin] Link    
Erganiş, O., Hadimli, H.H., Solmaz, H., Çorlu, M. (2005) "Comparison of Rose Bengal Plate Test Antigens Prepared from Brucella abortus Brucella melitensis and Brucella suis", Bull. Vet. Inst. Pulawy, 49 (0) pp. 165-167 [SCI Expanded] Link DOI  
Tütüncü, M., Solmaz, H., Akkan, H.A., Karaca, M., Ağaoğlu, Z.T. (2005) "Seroprevalence of Listeria monocytogenes Infection in Cattle in Van Turkey", Indian Vet. J, 82 (0) pp. 926-928 [SCI Expanded]   
(2005) "Comparison of Rose Bengal Plate Test Antigens Prepared from Brucella abortus, Brucella melitensis and Brucella suis", Bull. Vet. Inst. Pulawy, 49 (0) pp. 165-167  
Solmaz, H., Tütüncü, M., Akkan, H.A., Aksakal, A., Gülhan, T., Boynukara, B. (2004) "Brucellosis in Horses Around Van Turkey", Indian Vet. J, 81 (0) pp. 748-749 [SCI Expanded]   
Solmaz, H., Tütüncü, M., Akkan, H.A., Boynukara, B., Aksakal, A. (2004) "Seroprevalence of Brucellosis in Stray Dogs in The Region of Van Turkey", Indian Vet. J, 81 (0) pp. 1086-1088 [SCI Expanded]   
(2004) "Vaccine development from serotypes 01, 02 and 078 of Escherichia coli against avian colibacillosis: layer chickens.", Turk J. Vet. Anim. Sci., 26 (6) pp. 1213-1221  
Alişarlı, M., Solmaz, H., Akkaya, L. (2003) "Süt İneklerinde Meme Başı Derilerinin Bazı Mikroorganizmalar ve Çiğ Sütlerinin de Mikrobiyolojik Kalite Yönünden İncelenmesi", Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg., 14 (1) pp. 35-39    
İlhan, Z., Gülhan, T., Solmaz, H., Boynukara, B. (2003) "Solunum Sistemi Semptomları Gösteren Koyunların Akciğerlerinden Aerobik Bakteri İzolasyonu", Vet. Hek. Mikrobiyol. Derg., 3 (1) pp. 45-50  
Alişarlı, M., Solmaz, H. (2003) "Sağmal İneklerin Meme Başı Derileri ve Çiğ Sütlerinden İzole Edilen Staphylococcus aureus ların Patojenite Özellikleri ile Bazı Antibiyotiklere Duyarlılıkları", Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg., 34 (4) pp. 333-339    
Solmaz, H., Aksakal, A., Tütüncü, M., Akkan, H.A., Boynukara, B. (2003) "Investigation on Carriage of Clostridium difficile in Van Cats", Indian Vet. J, 80 (0) pp. 845-847 [SCI Expanded]   
Solmaz, H., Aksakal, A., Gülhan, T. (2002) "İneklerin Sütlerinde Hareketli Aeromonas Türlerinin Varlığı", Vet. Hek. Mikrobiyol. Derg., 2 (1) pp. 29-32  
Solmaz, H., Akkan, H.A., Tütüncü, M., Karaca, M., Ekin, İ.H., Kutlu, İ. (2002) "Van ve Yöresinde Atlarda Listeriozisin Seroprevalansı", Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg. (VAN VETERINARY JOURNAL), 13 (1) pp. 62-63 [TR Dizin] Link    
Solmaz, H., Tütüncü, M., Ekin, İ.H., Taşal, İ. (2002) "Van Yöresi Süt Sığırlarında Brusellozisin İnsidensi Üzerine İncelemeler", Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg. (VAN VETERINARY JOURNAL, 13 (1) pp. 54-56 [TR Dizin] Link    
Gürtürk, K., Ekin, İ.H., Aksakal, A., Solmaz, H. (2002) "Detection of Campylobacter Antibodies in ELISA Using Acid Extract from C fetus ssp fetus and C jejuni Strains and Comparison with a Complement Fixation Test", J. Vet. Med. B, 49 (0) pp. 146-151 [SCI Expanded]   
HASAN, S. (2002) "Tavukların Kolibasillozu için Escherichia coli O1 O2 ve O78 Serotiplerinden Aşı Geliştirilmesi Yumurtacı Tavuklar", Turk J. Vet. Anim. Sci., 26 (0) pp. 1213-1221 [SCI Expanded]      
Ayaz, E., Solmaz, H. (2001) "Van da Hindilerde Histomonas meleagridis Protozoa Monocercomonadidae Olgusu", Acta Parasitologica Turcica, 25 (3) pp. 278-279   
Yener, Z., Gürtürk, K., Gülbahar, M.Y., Solmaz, H. (2001) "Bitlis Mezbahasında Kesilen Keçilerde Pnömoni Olguları Üzerinde Patolojik ve Bakteriyolojik Çalışmalar", Vet. .Bil. Derg. (Eurasian Journal of Veterinary Sciences), 17 (1) pp. 13-20 [TR Dizin] Link    
Boynukara, B., Akgül, Y., Solmaz, H., Aksakal, A. (2000) "Yenidoğan Buzağıların Dışkılarında E coli ve E coli K99 un Varlığı ile Neonatal Buzağı İshallerinin Önlenmesinde Oral Spektinomisin Pentahidrat Dihidroklorit in Etkisi", Bültendif, 14 (0) pp. 2-5   
Gürtürk, K., Solmaz, H., Ekin, İ.H., Aksakal, A., Gülhan, T. (2000) "Van ve Yöresinde Yavru Atan Koyunlarda Bakteriyolojik ve Serolojik İncelemeler", Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg. (VAN VETERİNARY JOURNAL), 11 (2) pp. 19-22 [TR Dizin] Link    
Ok, Ü., Hadimli, H.H., Solmaz, H. (2000) "Haemophilus avium Suşlarının Staphylococ Suşları ile Satellitik Üreme Özelliğinin Araştırılması", Veterinarium, 11 (1) pp. 1-4   
Solmaz, H., Ateş, M. (2000) "Tavuk Tifosuna Karşı Aşı Geliştirilmesi Üzerine Çalışmalar", Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg. (VAN VETERİNARY JOURNAL), 11 (1) pp. 49-56 [TR Dizin] Link    
AKSAKAL, A., KAYA, A., SOLMAZ, H. (2000) "Neonatal buzağılardan izole edilen Escherichia coli' lerin bazı özellikleri ve antibiyotiklere duyarlılıkları", Hayvancılık Araştırma Dergisi, 10 (1) pp. 47-50 [TR Dizin]   
Alptekin, N.Ö., Uçan, U.S., Solmaz, H., Erganiş, O., Erdemir, E.O., Başçiftçi, F.A. (1999) "Ortodontik Tedavinin Dişeti Sağlığına Etkisi Klinik ve Mikrobiyolojik Gözlemler", Ankara Univ. Diş. Hek. Fak. Derg., 26 (2) pp. 167-178    
A, B., Birdane, F., Solmaz, H. (1998) "Basoglu A F Birdane ve H Solmaz The Effect of Henna Folium lawsonia Paste in Ringworm in Calves", Indian Vet. J., 75 (75) pp. 71-72 [SCI Expanded] Link  
(1998) "The effect of henna (Folium Lawsonia) paste in ringworm in calves.", Indian Vet. J, 75 (0) pp. 71-73  
Gürtürk, K., Alan, M., Boynukara, B., Solmaz, H. (1994) "Van ve Yöresinde Koyun ve Sığır Brusellozisinin İnsidensi Üzerinde Sero epidemiyolojik Araştırmalar", Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg., 5 (1) pp. 121-125   
Alkan, İ., Boynukara, B., Solmaz, H., Şındak, N. (1994) "Büyük Ruminantlarda Çeşitli Apse Olgularının Bakteriyolojik İncelenmesi", Vet. Bil. Derg, 10 (1) pp. 101-104 [TR Dizin]   
Toy, Ş., Seçgin, Y., Bozduman, F., Yılmaz, Ş., Solmaz, H., Öner, Z. (2023) "Investigation of Microbiological Effects of Atmospheric Pressure Cold Plasma on Hand Disinfection", 2nd International Eurasia Health Science Congress , Trabzon, Türkiye, (Temmuz 2023
Maqbol, M.A., Solmaz, H. (2023) "Antimicrobial activity of lügol solution against microorganisms isolated from clinical specimens", 7th International Conference on Medical Health Sciences , (pp. 1181-1190), Ordu, Türkiye, (Temmuz 2023
Seçgin, Y., Toy, Ş., Solmaz, H., Başar, E. (2022) "Analysis of Anatomy Laboratory in Terms of Microbiological Contamination", Ege 7th International Conference on Applied Sciences , (pp. 92-93), İzmir, Türkiye, (Aralık 2022
Radhwane, S., Messaouda, B., Aissaoui, F.Z., Amina, B., Cantekin, Z., Djamel, K., Ergün, Y., Rachid, K., Solmaz, H. (2018) "Detection of Causative Agents in Camel Mastitis in Algeria", 2nd international congress of veterinary microbiology , (Ekim 2018
Achek, R., Solmaz, H., Cantekin, Z., Oumouna, M., Mahdi, A., Eladawy, H., Nabi, İ., Hamdi, T.M., Hotzel, H. (2018) "Distribution of virulence genes and resistance genes in Staphylococci from food and human medical samples", 2nd international congress of veterinary microbiology , (Ekim 2018
Cantekin, Z., Ergün, Y., Solmaz, H., Tek, E. (2018) "DETECTION OF ICA, ANTISEPTIC AND ANTIBIOTIC RESISTANCE GENES IN STAPHYLOCOCCI ISOLATED FROM GOAT MASTITIS", International Bovine Mastitis Conference , (Haziran 2018
Aydın, H., Öğün, E., Aydın, F., Zorer, Ö.S., Atıcı, A.A., Gültekin, A., Özdemir, Ö.F., Bora, G., Pınaroğlu, B.B., Şen, F., Yorgun, N.Y., Elp, M., Solmaz, H. (2017) "Van Gölü Hidrojeokimyası ve Su Kirliliği Değerlendirmesi", Ulusal Çevre, Deniz ve Kıyı Kirliliği Sempozyumu , Bursa, Türkiye, (Ekim 2017
Cantekin, Z., Ürer, E.K., Solmaz, H., Ergün, Y. (2017) "USAGE OF A CHROMOGENIC MEDIA FOR FARM LEVEL DETECTION OF BOVİNE MASTITIS AGENTS", Prospects for The 3rh Millenium Agriculture The 16th International Symposium Cluj Napoca , Cluj-Napoca, Romanya, (Aralık 2017
Cantekin, Z., Yavaş, İ., Ergün, Y., Tek, E., Yavaş, T.K., Solmaz, H. (2017) "Investigation of Bacterial Factors and Comparing the Preputial Swap and PreputialFluid Washing Samples in Rams and Male Goats in Hatay Region by Polymerase ChainReaction", Türk Veteriner Jinekoloji DerneğiVII. Ulusal I. Uluslararası Kongresi12 - 15 Ekim 2017 / Marmaris , (Kasım 2017
Radhwane, S., Cantekin, Z., Djamel, K., Ergün, Y., Rachid, K., Solmaz, H. (2016) "Cezayir de sığır mastitislerinden izoleedilen çoklu dirençli Stafilokoklarda slime üretimi VanA geni ve antiseptik direnç genlerinin varlığının araştırılması", XII. Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi , Nevşehir, Türkiye, (Ağustos 2016
Demir, M., Cantekin, Z., Solmaz, H., Ergün, Y., Alam, M.I. (2016) "Sığır Koyun Ve Keçilerde Mikotik Mastitislerin Araştırılması", XII. Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi , Nevşehir, Türkiye, (Ağustos 2016
Ekin, İ.H., Gürtürk, K., Ekin, S., İlhan, Z., Gülaydın, Ö., Çiğdem, A., Solmaz, H. (2015) "Detection of Neuraminidase Activities in Bovine and Human Group B Streptococci", ICENS(International Conference on Engineering and Natural Science) , Skopje, Makedonya, (Mayıs 2015
Cantekin, Z., Solmaz, H., Gürtürk, K., Ekin, İ.H., Öztürk, D., Ergün, Y. (2015) "Distrubution of antibiotic and antisepic resistance genes in isolated Stahpylococci from bovine mastitis", 1st International Conference on Engineering and Natural Sciences , Skopje, Makedonya, (Mayıs 2015
Kayıt Yok
Solmaz, H., Karabay, O., Kaya, H., Özdemir, M., Koç, E.Ş., Gürbilek, M., Özdemir, M., Afacan, M., Ünver, A., Çolak, M., Korkut, B., Adahan, D., Okay, G., Çolak, M., Sevinç, N. (2021) "Biyogüvenlik", Kitap: Koruyucu Hekimlikte Aşı, Karabük/Türkiye : Karabük Üniversitesi Yayınları  
Solmaz, H., Muz, D., Muz, M.N. (2021) "Bal Arılarının (Apis mellifera) Bakteriyel Hastalıkları, Tanı ve Tedavi", Kitap: Veteriner Arı Sağlığı ve Apiterapi, Ankara/Türkiye : Türkiye Klinikleri  
Solmaz, H. (2021) "Enfeksiyon Hastalıklarından Korunma ve Aşı", Kitap: Din-Bilim Dikotomisinde Aşı Uygulamaları, Aşı Karşıtlığında Dini ve Tarihi Kaygılar, Karabük/Türkiye : Karabük Üniversitesi Yayınları-65  
Kayıt Yok
(Uluslararası - Dergi) ADYUTAYAM DERGİSİ, 2020,
(Uluslararası - Dergi) THE JOURNAL OF ADYUTAYAM, 2020, Yrd. Editör
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) TURKISH JOURNAL OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES, 0
Üye, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti, 2020-
Üye, Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Derneği, 1994-
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Detection of seasonal asymptomatic dermatophytes in Van cats
Brazilian Journal of Microbiology
25 0 0 13 0 1 0 0 39
2
Comparison of culture and PCR for the detection of Brucella melitensis in blood and lymphoid tissues of serologically positive and negative slaughtered sheep
Letters in Applied Microbiology
16 0 0 9 0 0 0 0 25
3
Investigation of the presence of slime production, VanA gene and antiseptic resistance genes in Staphylococci isolated from bovine mastitis in Algeria
Veterinarska Stanica
15 0 0 8 0 0 0 0 23
4
Classical enterotoxigenic characteristics of Staphylococcus aureus strains isolated from bovine subclinical mastitis in Van Turkey
International Journal of Food Microbiology
12 0 0 6 1 0 0 0 19
5
Antibiotic Susceptibility and Molecular Identification of Antibiotic Resistance Genes of Staphylococci Isolated from Bovine Mastitis in Algeria
Kafkas Univ Vet Fak Derg
12 0 0 7 0 0 0 0 19
6
Detection of Brucella melitensis DNA in the milk of sheep after abortion by PCR assay
Archivos de Medicina Veterinaria
12 0 0 4 0 0 0 0 16
7
In vitro antimicrobial susceptibility of Brucella melitensis isolates from sheep in an area endemic for human Brucellosis in Turkey
J. Vet. Med. Sci.
9 0 0 6 0 0 0 0 15
8
Kış Salkımı Erken Bozulan Arı Kolonilerinde Paraziter ve Bakteriyel Patojenler
YYÜ Vet. Fak. Derg. (VAN VETERINARY JOURNAL)
4 0 0 8 1 0 0 0 13
9
Comparison of Rose Bengal Plate Test Antigens Prepared from Brucella abortus Brucella melitensis and Brucella suis
Bull. Vet. Inst. Pulawy
2 0 0 7 0 2 0 0 11
10
Comparison of PCR and culture methods for diagnosis of subclinical mastitis in dairy cattle
Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
8 0 0 2 0 0 0 0 10
11
PCR assay wıth host specıfıc ınternal control for Staphylococcus aureus from bovıne milk samples
Mac Vet Rev
5 0 0 3 0 0 0 0 8
12
Basoglu A F Birdane ve H Solmaz The Effect of Henna Folium lawsonia Paste in Ringworm in Calves
Indian Vet. J.
2 0 0 4 0 0 0 0 6
13
Hatay Yöresinde Kesimhanede Kesilen Sığır Akciğerlerinden Pasteurella multocida ve Mannheimia haemolytica İzolasyonu ve Antibiyotiklere Duyarlılığı
AVKAE Derg.
1 0 0 4 0 0 0 0 5
14
Distribution of antiseptic resistance genes in Staphylococcus spp. from bovine mastitis
Veterinární Medicína
2 0 0 2 0 0 0 0 4
15
Detection of bovine tuberculosis by tuberculin test and polymerase chain reaction in Van Turkey
Turk J. Vet. Anim. Sci.
4 0 0 0 0 0 0 0 4
16
Detection of slime genes and antiseptic/antibiotic-resistance genes in Staphylococcal isolates from Damascus goats with subclinical mastitis
REVUE DE MEDECINE VETERINAIRE
3 0 0 1 0 0 0 0 4
17
Subklinik Mastitisli Keçi Sütlerinden Aerobik Bakterilerin İzolasyonu
YYÜ Vet. Fak. Derg. (VAN VETERINARY JOURNAL)
2 0 0 1 0 1 0 0 4
18
Tavukların Kolibasillozu için Escherichia coli O1 O2 ve O78 Serotiplerinden Aşı Geliştirilmesi Yumurtacı Tavuklar
Turk J. Vet. Anim. Sci.
1 0 0 2 0 0 0 0 3
19
Development of pmp gene specific PCR assay with a host specific internal control for Chlamydophila felis
Thai J Vet Med
0 0 0 3 0 0 0 0 3
20
Pnöymonili koyun akciğerlerinden izole edilen Mannheimia haemolytica izolatlarının bazı antibiyotiklere in vitro duyarlılıklarının belirlenmesi
AVKAE Dergisi
1 0 0 2 0 0 0 0 3
21
Van ve Yöresinde Yavru Atan Koyunlarda Bakteriyolojik ve Serolojik İncelemeler
Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg. (VAN VETERİNARY JOURNAL)
1 0 0 1 0 0 0 0 2
22
Detection of Heat Stabile and Heat Labile Enterotoxins of Escherichia coli Strains Isolated from Healthy Animals
Journal of Animal and Veterinary Advances
2 0 0 0 0 0 0 0 2
23
Seroprevalence of Brucellosis in Stray Dogs in The Region of Van Turkey
Indian Vet. J
2 0 0 0 0 0 0 0 2
24
Hatay Bölgesinde Klinik ve Subklinik Mastitisli İneklerden Streptococccus spp Etkenlerinin İzolasyonu ve Antibiyotik Duyarlılıklarının Belirlenmesi
AVKAE Derg.
1 0 0 1 0 0 0 0 2
25
Determination of avian influenza a viruses in some avian species in Van lake basin by real time pcr isolation and subtyping
Journal of Animal and Veterinary Advances
1 0 0 1 0 0 0 0 2
26
Detection of Causative Agents in Goat Mastitis and their Antibiotic Resistance in Hatay Region
Van Veterinary Journal
0 0 0 1 0 1 0 0 2
27
Detection of Campylobacter Antibodies in ELISA Using Acid Extract from C fetus ssp fetus and C jejuni Strains and Comparison with a Complement Fixation Test
J. Vet. Med. B
0 0 0 2 0 0 0 0 2
28
Comparison of PCR assay and bacteriological culture method for the detection of Brucella melitensis in stomach content samples of aborted sheep fetuses
Deutsche tierarztliche Wochenschrift
2 0 0 0 0 0 0 0 2
29
Molecular and virulence analysis of Pseudomonas aeruginosa isolated from burn infections recovered from Duhok and Erbil Hospitals, Iraq
UKH Journal of Science and Engineering
2 0 0 0 0 0 0 0 2
30
Comprehensive natural radioactivity and pollution risk assessments of aquatic media and sediment in Lake Van (Türkiye)
Elsevier BV
2 0 0 0 0 0 0 0 2
31
Development of Polymerase Chain Reaction assays with host specific internal controls for Chlamydophila abortus
Veterinarni Medicina
1 0 0 0 0 0 0 0 1
32
Van Yöresi Süt Sığırlarında Brusellozisin İnsidensi Üzerine İncelemeler
Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg. (VAN VETERINARY JOURNAL
1 0 0 0 0 0 0 0 1
33
Brucellosis in Horses Around Van Turkey
Indian Vet. J
1 0 0 0 0 0 0 0 1
34
Van ve Yöresinde Atlarda Listeriozisin Seroprevalansı
Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg. (VAN VETERINARY JOURNAL)
0 0 0 1 0 0 0 0 1
35
Veteriner Arı Sağlığı ve Apiterapi
0 0 0 1 0 0 0 0 1
36
Occurrence and Antibiotic Susceptibility of Salmonella Serotypes in Apparently Healthy Slaughtered Sheep in Van Turkey
Journal of Animal and Veterinary Advances
1 0 0 0 0 0 0 0 1
37
Investigation of antibiotic susceptibility and presence of plasmids in staphylococci isolated from cow milk with subclinical mastitis
YYÜ Vet. Fak. Derg. (VAN VETERINARY JOURNAL)
1 0 0 0 0 0 0 0 1
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Zafer Cantekin
Mustafa Kemal Üniversitesi
2012 - 2024 22
Yaşar Ergün
Mustafa Kemal Üniversitesi
2014 - 2024 18
Abdulbaki Aksakal
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
2000 - 2011 17
İsmail Hakkı Ekin
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
2000 - 2024 16
Ziya İlhan
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
2003 - 2016 16
Banur Boynukara
Namık Kemal Üniversitesi
1994 - 2011 13
Timur Gülhan
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
2000 - 2011 12
Kemal Gürtürk
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
1994 - 2024 9
Mehmet Tütüncü
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
2002 - 2016 7
Hasan Altan Akkan
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
2002 - 2016 6
Karabük Üniversitesi
2022 - 2024 4
Karabük Üniversitesi
2022 - 2024 3
Hasan Hüseyin Hadimli
Selçuk Üniversitesi
2000 - 2006 3
Erdal Öğün
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
2011 - 2023 3
Osman Erganiş
Selçuk Üniversitesi
1999 - 2006 3
Erhan Tek
Mustafa Kemal Üniversitesi
2017 - 2019 3
Dilek Öztürk
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
2015 - 2024 3
Mustafa Alişarlı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
2003 - 2008 3
Mehmet Karaca
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
2002 - 2016 3
İbrahim Taşal
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
2002 - 2011 3
Gamze Özge Özmen
-
2013 - 2024 3
Kaidi Rachid
-
2015 - 2018 3
Khelef Djamel
-
2015 - 2018 3
Melek Demir
-
2015 - 2016 3
Radhwane Saidi
-
2014 - 2021 3
Saidi Radhwane
-
2015 - 2018 3
Karabük Üniversitesi
2023 2
İzmir Bakırçay Üniversitesi
2023 2
Karabük Üniversitesi
2023 2
Nuri Altuğ
Namık Kemal Üniversitesi
2014 2
Mahmut Elp
Kastamonu Üniversitesi
2017 - 2023 2
Funda Aydın
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
2017 - 2023 2
Gülhan Bora
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
2017 - 2023 2
Harun Aydın
Hacettepe Üniversitesi
2017 - 2023 2
Özlem Selçuk Zorer
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
2017 - 2023 2
Fazıl Şen
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
2017 - 2023 2
Ömer Faruk Özdemir
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
2017 - 2023 2
Ataman Altuğ Atıcı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
2017 - 2023 2
Nergiz Yıldız Yorgun
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
2017 - 2023 2
Mustafa Necati Muz
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
2012 - 2021 2
Yakup Akgül
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
2000 - 2009 2
Hasan SOLMAZ
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
2000 - 2010 2
Betül Bozlar Pınaroğlu
-
2017 - 2023 2
Erhan Başar
-
2022 - 2024 2
Marwan Khalil Qader
-
2020 - 2021 2
Özmen Gamze Özge
-
2014 - 2015 2
Zeynep Yılmaz Er
-
2016 - 2024 2
-
2021 1
-
2021 1
-
2021 1
-
2021 1
-
2021 1
-
2021 1
-
2021 1
Muhammet Karakavuk
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
2012 1
Levent Akkaya
-
2003 1
Mehmet Çorlu
Selçuk Üniversitesi
2005 1
Asude Çavuş
-
2023 1
Gökhan Doğruer
Mustafa Kemal Üniversitesi
2015 1
Mustafa Kemal Sarıbay
Mustafa Kemal Üniversitesi
2015 1
Atilla Durmuş
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
2011 1
Havva Kaya
-
2021 1
Özgül Gülaydın
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
2015 1
Mehmet Özdemir
-
2021 1
Suat Ekin
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
2015 1
Gülizar Acar
Atatürk Üniversitesi
2012 1
Zabit Yener
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
2001 1
Nilgün Özlem Alptekin
Başkent Üniversitesi
1999 1
Ahmet Gözer
-
2024 1
Mehmet Gürbilek
-
2021 1
Ahmet Ünver
-
2021 1
Melek Demir Perçin
-
2024 1
Gülay Okay
-
2021 1
Özdemir Adızel
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
2011 1
Mehmet Yaman
Mustafa Kemal Üniversitesi
2012 1
İlker Yavaş
Mustafa Kemal Üniversitesi
2017 1
İsmail Alkan
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
1994 1
Mustafa Yavuz Gülbahar
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
2001 1
Uçkun Sait Uçan
Selçuk Üniversitesi
1999 1
Sevil Erdenliğ
Harran Üniversitesi
2008 1
Oğuz Karabay
-
2021 1
Zahid Tevfik Ağaoğlu
Cumhuriyet Üniversitesi
2005 1
Erol Ayaz
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
2001 1
Nihat Şındak
Harran Üniversitesi
1994 1
Muhammet Alan
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
1994 1
Abdullah KAYA
- (Diğer)
2000 1
Abdülbaki AKSAKAL
- (Diğer)
2000 1
Afsar CELIK
- (Diğer)
2010 1
Afşar Çelik
-
2010 1
Amira Mahdi
-
2018 1
Arabacı Çiğdem
-
2015 1
Asude Gültekin
-
2017 1
Behalil Messaouda
-
2018 1
Bessas Amina
-
2018 1
Çöven Fethiye
-
2011 1
Dilan Küçük
-
2012 1
Dilek Muz
-
2021 1
Djamel Khelef
-
2021 1
E O Erdemir
-
1999 1
Ece Koldaş Ürer
-
2017 1
Ekrem Yılmaz
-
2012 1
Elif Şeyma Koç
-
2021 1
F A Başçiftçi
-
1999 1
F Birdane
-
1998 1
Fatma Zohra Aissaoui
-
2018 1
H Solmaz
-
1998 1
Hakan Ülker
-
2012 1
Helmut Hotzel
-
2018 1
Hosny Eladawy
-
2018 1
İbrahim Nabi
-
2018 1
İsmail Kutlu
-
2002 1
Kutlu İsmail
-
2009 1
Mehmet Ateş
-
2000 1
Mimoune Nora
-
2021 1
Mohammed Intakhab Alam
-
2016 1
Murat Özmen
-
2015 1
Mustafa Ali Maqbol
-
2023 1
Mustapha Oumouna
-
2018 1
Narmin Saed Merza
-
2021 1
Narmin Saeed Merza
-
2020 1
Rachid Achek
-
2018 1
Rachid Kaıdı
-
2021 1
SOLMAZ HASAN
-
2002 1
Süleyman Aslan
-
2014 1
Süleyman Sağcan
-
2011 1
Taha Mossadak Hamdi
-
2018 1
Tuğba Korkmaz Yavaş
-
2017 1
Ümran Ok
-
2000 1
2024 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
270.
55448 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
270.
39575 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
20.
654 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Tıp ve Sağlık Bilimleri 55448
YÖKSİS Temel Alan Sağlık Bilimleri Temel Alanı 39575
YÖKSİS Bilim Alanı Tıbbi Mikrobiyoloji 654
Anahtar Kelimeler -
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 207 67 62 15 50 20 155 5 80 65
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 730 . 838 . 880 . 915 . 870 . 902 . 876 . 927 . 763 . 270 .
Sıra (Temel Alan İçinde) 730 . 838 . 880 . 915 . 870 . 902 . 876 . 927 . 763 . 270 .
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 64 . 144 . 159 . 164 . 152 . 166 . 100 . 166 . 116 . 20 .
Toplam Yayın 6 5 4 3 1 1 5 1 4 2
Toplam Makale 4 2 1 0 1 1 2 0 2 2
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Toplam Bildiri 2 3 3 3 0 0 0 1 2 0
Makale (SCI) 4 1 1 0 1 0 0 0 1 1
Makale (Uluslararası) 0 1 0 0 0 1 2 0 1 1
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 1 1 2 3 0 0 0 1 2 0
Bildiri (Ulusal) 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri