img

Prof. Dr. Hüseyin KARAMELİKLİ

  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  • İktisat
  • İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
93
Atıf
167
h-index
7
Proje
3
WoS
Yayın
40
Atıf
177
h-index
7
Scopus
Yayın
39
Atıf
212
h-index
7
Google Scholar
Yayın
61
Atıf
753
h-index
15
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat (Dr), 2000, 2007
Yüksek Lisans, İran, Allameh Tabataba’Xxi University, İşletme, , 1995, 1998
Lisans, İran, University Of Mazandaran, Ekonomi, , 1991, 1995
Araştırma Alanları
Uluslararası Ticaret, Bölgesel Gelişme ve Küreselleşme
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat (Dr), 2000, 2007
Yüksek Lisans, İran, Allameh Tabataba’Xxi University, İşletme, , 1995, 1998
Lisans, İran, University Of Mazandaran, Ekonomi, , 1991, 1995
Kayıt Yok
Farsça, e-YDS, 97, 2020
İngilizce, YÖKDİL, 91, 2019
İngilizce, e-YDS, 72, 2018
Kayıt Yok
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Uluslararası İktisat Uluslararası Ticaret
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Uluslararası İktisat Bölgesel Gelişme ve Küreselleşme
2018-, Doçent, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Uluslararası İktisat, Türkiye
2011-2018, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Türkiye
2018-, Bölüm Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
Turgay Toksoy, Doktora, Uluslararası rekabet gücünün belirleyicileri: Mal grupları bazında Türkiye ve seçilmiş AB üyesi ülkeler üzerine bir inceleme, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı, 2024, (Asıl Danışman)
Şeyma Nur Ünal, Doktora, Uluslararası iktisatta yapay sinir ağları yönteminin kullanımı: Türkiye Almanya dış ticaret örneği, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Ali Almqsas, Yüksek Lisans, Ekonomik yolsuzluğun Irak'ta ekonomik kalkınma üzerindeki etkisi (2003–2018), Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Aslınur Kaya, Yüksek Lisans, Petrol fiyatları ile enflasyon ilişkisi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Nergiz Erdem, Yüksek Lisans, Türkiye'de döviz kuru ve faiz oranı ilişkisinin zaman serisi analizi ile incelenmesi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Gizem Keskin, Yüksek Lisans, Döviz kuru oynaklığının işsizlik üzerine etkisi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Akam Muhammad Hamad Amın, Yüksek Lisans, The trade pattern of Turkey and Iraq, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Diğer, 2021, (Asıl Danışman)
Münire Kalemoğlu, Yüksek Lisans, Türkiye'de döviz kurunun artış oranı ve enflasyon arasındaki ilişkinin incelenmesi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Meltem Şerefli, Yüksek Lisans, Türk dış ticaretinin sektörel bazda incelenmesi ve j-eğrisi etkisinin araştırılması, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Aynur Civil, Yüksek Lisans, Türkiye ve İngiltere arasındaki ticaretin mal gruplarına göre incelenmesi, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Vildan Cığlıoğlu, Yüksek Lisans, Kastamonu ilinin dış ticaret yapısı ve dinamiklerinin incelenmesi, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Hasan Uzun, Yüksek Lisans, Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının verdiği notların Türkiye'nin makroekonomik verileri ile etkileşimi, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Selma Bozkır, Yüksek Lisans, Enerji tüketiminin iktisadi büyüme üzerine olan etkisinin incelenmesi: Türkiye örneği, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı, 2016, (Asıl Danışman)
Mehtap Korkmaz, Yüksek Lisans, Dünya petrol fiyatlarının Türkiye'de sanayi üzerine etkisi, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı, 2016, (Asıl Danışman)
2019-2020, İLERİ ULUSLARARASI İKTİSAT TEORİSİ, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2019-2020, ULUSLARARASI İKTİSAT TEORİSİ, Yüksek Lisans
2019-2020, MATEMATİKSEL İKTİSAT, Lisans
2019-2020, ULUSLARARASI İKTİSAT I, Lisans
2019-2020, ULUSLARARASI İKTİSAT II, Lisans
2018-2019, İLERİ ULUSLARARASI İKTİSAT TEORİSİ, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2018-2019, ULUSLARARASI İKTİSAT TEORİSİ, Yüksek Lisans
2018-2019, MATEMATİKSEL İKTİSAT, Lisans
2018-2019, ULUSLARARASI İKTİSAT I, Lisans
2018-2019, ULUSLARARASI İKTİSAT II, Lisans
2017-2018, ULUSLARARASI İKTİSAT TEORİSİ, Yüksek Lisans
2017-2018, MATEMATİKSEL İKTİSAT, Lisans
2017-2018, ULUSLARARASI İKTİSAT I, Lisans
2017-2018, ULUSLARARASI İKTİSAT II, Lisans
2017-2018, MATEMATİKSEL İKTİSAT, Yüksek Lisans
2017-2018, MATEMATİKSEL İKTİSAT, Lisans
2017-2018, ULUSLARARASI İKTİSAT II, Lisans
2017-2018, ULUSLARARASI İKTİSAT I, Lisans
2017-2018, MİKRO İKTİSADİ ANALİZ I, Yüksek Lisans
2016-2017, MATEMATİKSEL İKTİSAT, Yüksek Lisans
2016-2017, MATEMATİKSEL İKTİSAT, Lisans
2016-2017, ULUSLARARASI İKTİSAT II, Lisans
2016-2017, ULUSLARARASI İKTİSAT I, Lisans
2016-2017, MİKRO İKTİSADİ ANALİZ I, Yüksek Lisans
2015-2016, MATEMATİKSEL İKTİSAT, Lisans
2015-2016, ULUSLARARASI İKTİSAT II, Lisans
2015-2016, ULUSLARARASI İKTİSAT I, Lisans
2015-2016, Mikro İktisadi Analiz I, Yüksek Lisans
2015-2016, Uluslararası İktisat II, Lisans
2015-2016, İktisatçılar İçin Matematik II, Lisans
2015-2016, İktisatçılar İçin Matematik I, Lisans
2014-2015, MATEMATİKSEL İKTİSAT, Lisans
2014-2015, ULUSLARARASI İKTİSAT II, Lisans
2014-2015, ULUSLARARASI İKTİSAT I, Lisans
2014-2015, Mikro İktisadi Analiz I, Yüksek Lisans
2014-2015, İktisatçılar İçin Matematik II, Lisans
2014-2015, İktisada Giriş I, Lisans
2014-2015, Matematiksel İktisat, Lisans
2014-2015, İktisatçılar İçin Matematik I, Lisans
2014-2015, Makro İktisat (İşletme Bölümü), Lisans
2013-2014, İktisatçılar İçin Matematik I, Lisans
2013-2014, Temel Matematik (Sosyal Hizmetler Bölümü), Lisans
2013-2014, Refah İktisadı ve Sosyal Seçim, Yüksek Lisans
2013-2014, İktisada Giriş II, Lisans
2013-2014, İktisada Giriş I, Lisans
2013-2014, İktisatçılar İçin Matematik II, Lisans
2013-2014, Mikro Ekonomi (İşletme Bölümü), Lisans
2013-2014, Makro İktisat (İşletme Bölümü), Lisans
2012-2013, İktisatçılar İçin Matematik I, Lisans
2012-2013, Zaman Serileri, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2012-2013, Finansal Ekonomi, Yüksek Lisans
2012-2013, Mikro İktisadi Analiz I, Yüksek Lisans
2012-2013, İktisada Giriş II, Lisans
2012-2013, İktisatçılar İçin Matematik II, Lisans
2012-2013, MİKRO EKONOMİ, Lisans
2012-2013, MAKRO İKTİSAT, Lisans
2011-2012, İktisatçılar İçin Matematik I, Lisans
2011-2012, Finansal Ekonomi, Yüksek Lisans
2011-2012, Matematik I, Lisans
Kayıt Yok
Relationship Between Interest Rates And Exchange Rates: Symmetric and Asymmetric Approach (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2018
Linear and Nonlinear Dynamics of Housing Price in Turkey (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2016-2016
Türkiye ve İngiltere Arasındaki Ticaretin Mal Gruplarına Göre İncelenmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2014-2019
Kayıt Yok
Mohsen, B.O., Halıcıoğlu, R.F., Karamelikli, H. (2024) "Singapore’s Trade in Financial and Insurance Services and the Role of the Exchange Rate: An Asymmetric Analysis", The International Trade Journal, 38 (2) DOI       
Karamelikli, H., Ongan, S., Göçer, İ. (2024) "Production-Driven and Non-Production-Driven Bilateral Trade Balance: Assessing Trade Deficits between the United States and China and the COVID-19 Epidemic", The Chinese Economy, 57 (2) [ESCI] DOI     
Karamelikli, H., Ongan, S., Göçer, İ. (2024) "The hidden dynamics of the USA-Mexico trade relationship: a partial export data decomposition approach", Spatial Economic Analysis, (0) [SSCI] DOI       
Ongan, S., Göçer, İ., Karamelikli, H. (2024) "The impacts of exchange rate on US adjusted bilateral trade balance with Germany under Brexit: A comparative analysis", The Manchester School, (0) [SSCI] DOI      
Mohsen, B.O., Karamelikli, H. (2023) "Is there J‐curve effect in the US Service Trade? Evidence from asymmetric analysis", International Journal of Finance & Economics, 28 (4) pp. 3865-3875 [SSCI] DOI       
KARAMELİKLİ, H. (2023) "Asymmetric effects of exchange rate volatility on trade flows: evidence from G7", Journal of Economics and Finance, 47 (1) DOI       
Ongan, S., Karamelikli, H., Göçer, İ. (2023) "The alternative version of J-curve hypothesis testing: Evidence between the USA and Canada", The Journal of International Trade & Economic Development, 32 (7) pp. 1130-1185 [SSCI] DOI       
Aftab, M., Bahmani-Oskooee, M., Karamelikli, H. (2023) "Do currency manipulations hurt US bilateral trade balance?", Eurasian Economic Review, 13 (1) DOI      
Ongan, S., Karamelikli, H., Gocer, I. (2023) "Food-based bilateral trade balance performances between the United States and Canada under COVID-19", Journal of Consumer Protection and Food Safety, 18 (0) pp. 253-268 [SCI Expanded] DOI       
Göçer, İ., Ongan, S., Karamelikli, H. (2023) "The US State-Level Wood Product-Based Bilateral Trade Balances with Canada Under the Protectionist US Trade Policy, COVID-19, and Economic Policy Uncertainty", The International Trade Journal, 37 (5) pp. 544-568       
Ongan, S., Göçer, İ., Karamelikli, H. (2023) "The US State-Level Geographic J-curve Hypothesis Mapping with Canada", Review of Regional Research, 48 (0) pp. 203-240 [ESCI] DOI       
Demir, H.U., Karamelikli, H. (2023) "Does energy usage reduction hinder economic performance?", Energy Efficiency, 16 (60) [SCI Expanded] DOI       
Gocer, I., Ongan, S., Karamelikli, H., Rarick, C. (2023) "The necessity of new versions of bilateral trade balances: the nonlinear ARDL approach for the USA and Japan", Foreign Trade Review, 0 (0) [ESCI]    
Ongan, S., Karamelikli, H., Doyran, M.A., Gocer, I., Rarick, C.A., Mellon, J. (2023) "The Bilateral USA-Mexico Trade Balances Under Decomposed Export Data", Journal of Industry, Competition and Trade, 23 (0) pp. 171-186 [ESCI] DOI      
Göçer, İ., Ongan, S., Karamelikli, H., Rarick, C.A. (2023) "The Necessity of New Versions of Bilateral Trade Balances and COVID-19: The Nonlinear ARDL Approach for the USA and Japan", Foreign Trade Review, (0) [ESCI] DOI  
Ghodsi, M., Karamelikli, H. (2022) "The Impact of Sanctions Imposed by the European Union against Iran on their Bilateral Trade: General versus Targeted Sanctions", World Trade Review, 21 (1) [SSCI] DOI       
Karamelikli, H., Karimi, M.S. (2022) "Asymmetric relationship between interest rates and exchange rates: Evidence from Turkey", INTERNATIONAL JOURNAL OF FINANCE & ECONOMICS, 27 (1) pp. 1269-1279 [SSCI] DOI       
Xu, J., Mohsen, B.O., Karamelikli, H. (2022) "On the asymmetric effects of exchange rate uncertainty on China's bilateral trade with its major partners", Economic Analysis and Policy, 73 (0) [SSCI] DOI       
Xu, J., Mohsen, B.O., Karamelikli, H. (2022) "China's trade in services and role of the exchange rate: An asymmetric analysis", Economic Analysis and Policy, 74 (0) pp. 747-757 [SSCI] DOI       
Xu, J., Mohsen, B.O., Karamelikli, H. (2022) "China’s trade in services and asymmetric J-curve", Economic Analysis and Policy, 76 (0) [SSCI] DOI       
Xu, J., Bahmani-Oskooee, M., Karamelikli, H. (2022) "On the link between U.S.-China commodity trade and exchange rate uncertainty: An asymmetric analysis", Australian Economic Papers, 61 (1) pp. 87-137 DOI      
Bahmani-Oskooee, M. (2022) "Exchange Rate Volatility and Commodity Trade between U.K. and China: An Asymmetric Analysis", The Chinese Economy, 55 (1) [ESCI] DOI     
Bahmani-Oskooee, M. (2022) "U.K.-German Commodity Trade and Exchange-Rate Volatility: An Asymmetric Analysis", The International Trade Journal, 36 (4) DOI       
Karamelikli, H., Ongan, S. (2022) "Asymmetric Impacts of the South Korean Currency on Korea’s Commodity Trade Balance with Japan", The International Trade Journal, 36 (4) DOI       
Mohsen, B.O., Karamelikli, H. (2021) "Asymmetric J-curve: evidence from UK-German commodity trade", Empirica, 48 (0) [SSCI] DOI       
Karimi, M.S., Ahmad, S., Karamelikli, H., Dinç, D.T., Khan, Y.A., Sabzehei, M.T., Abbas, S.Z. (2021) "Dynamic linkages between renewable energy, carbon emissions and economic growth through nonlinear ARDL approach: Evidence from Iran", PLOS ONE, 16 (15) [SCI Expanded] DOI        
Dinç, D.T., Karamelikli, H. (2021) "Symmetric and asymmetric relationship between maritime transportation and foreign trade volume", International Journal of Shipping and Transport Logistics, 13 (3) pp. 260-275 [SSCI] DOI      
Mohsen, B.O., Karamelikli, H. (2021) "Exchange rate volatility and Turkish–German commodity trade: an asymmetry analysis", Studies in Economics and Finance, 38 (4) [ESCI] DOI       
Mohsen, B.O., Karamelikli, H. (2021) "Estimating a bilateral J‐curve between the UK and the Euro area: An asymmetric analysis", The Manchester School, 89 (2) pp. 223-237 [SSCI] DOI       
Mohsen, B.O., Karamelikli, H. (2021) "Financial and insurance services trade and role of the exchange rate: An asymmetric analysis", Economic Analysis and Policy, 72 (0) [SSCI] DOI       
Karimi, M.S., Ahmad, S., KARAMELİKLİ, H., Dinc, D.T., Khan, Y.A., Sabzehei, M.T., Abbas, S.Z. (2021) "Correction: Dynamic linkages between renewable energy, carbon emissions and economic growth through nonlinear ARDL approach: Evidence from Iran", PLOS ONE, 16 (10) DOI   
Xu, J., Mohsen, B.O., Karamelikli, H. (2021) "On the link between U.S.‐China commodity trade and exchange rate uncertainty: An asymmetric analysis", Australian Economic Papers, 61 (1) pp. 87-137 [SSCI] DOI  
Karamelikli, H., Khan, A.A., Karimi, M.S. (2020) "Is terrorism a real threat to tourism development? Analysis of inbound and domestic tourist arrivals in Turkey", Current Issues in Tourism, 23 (17) pp. 2165-2181 [SSCI] Link       
Mohsen, B.O., Karamelikli, H. (2020) "Exchange Rate Volatility and Turkey-US Commodity Trade: An Asymmetry Analysis", ECONOMIC ISSUES, 25 (2) pp. 1-29 Link   
Mohsen, B.O., Karamelikli, H. (2020) "Turkish-German Commodity Trade andAsymmetric J-Curve", Applied Economics Quarterly, 66 (2) [ESCI]     
Karimi, M.S., Karamelikli, H., Heidarian, M. (2020) "Impact of an economic development plan on regional disparities in Iran", Area Development and Policy, 5 (1) pp. 1-14 Link DOI       
Mohsen, B.O., Karamelikli, H. (2020) "The Turkey-US commodity trade and the asymmetric J-curve", Economic Change and Restructuring, 54 (0) [SSCI] DOI  
Mohsen, B.O., Karamelikli, H. (2020) "UK-China Trade and the J-Curve: Asymmetric Evidence from 68 Industries", The Chinese Economy, 54 (0) DOI       
Mohsen, B.O., Karamelikli, H. (2020) "UK-China Trade and the J-Curve: Asymmetric Evidence from 68 Industries", The Chinese Economy, 54 (0) [ESCI] DOI  
Mohsen, B.O., Karamelikli, H. (2020) "The Turkey-US commodity trade and the asymmetric J-curve", Economic Change and Restructuring, (0) [SSCI] DOI  
Karamelikli, H., Karimi, M.S. (2020) "Asymmetric relationship between interest rates and exchange rates: Evidence from Turkey", International Journal of Finance & Economics, (0) [SSCI] DOI  
Bahmani-Oskooee, M., Amor, T.H., Harvey, H., Karamelikli, H. (2019) "Is there a J-curve effect in Tunisia’s bilateral trade with her partners? New evidence from asymmetry analysis", Economic Change and Restructuring, 52 (1) pp. 1-18 [SSCI] Link DOI       
Karimi, M.S., Khan, A.A., Karamelikli, H. (2019) "Asymmetric effects of real exchange rate on inbound tourist arrivals in Malaysia: An analysis of price rigidity", International Journal of Tourism Research, 21 (2) pp. 156-164 [SSCI] Link DOI       
Karimi, M.S., Karamelikli, H., Heidarian, M. (2019) "بررسی اثرات نامتقارن رشد اقتصادی بر قیمت مسکن در ایران؛ رویکرد ARDL غیرخطی", فصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری, 7 (28) pp. 41-60  
Mohsen, B.O., Karamelikli, H. (2019) "Exchange rate volatility and Japan–U.S. commodity trade: An asymmetry analysis", WORLD ECONOMY, 42 (11) pp. 3287-3318 [SSCI] Link DOI       
Mohsen, B.O., Karamelikli, H. (2018) "Japan-U.S. trade balance at commodity level and asymmetric effects of Yen-Dollar rate", Japan and the World Economy, 48 (0) pp. 1-10 [SSCI] Link DOI       
Karamelikli, H. (2018) "Spekülatif İşlemlerin Toplumsal Etkileri: İran Döviz Piyasası Örneği", Bankacılık ve Sigortacılık Araştırmaları Dergisi, 12 (0)    
Karamelikli, H. (2018) "Dolaylı ve Dolaysız Vergilerin Ekonomik Aktiviteler Üzerindeki Simetrik ve Asimetrik Etkileri", Maliye Finans Yazıları, 1 (110) pp. 95-110 [TR Dizin]     
Karamelikli, H., Akalin, G., Arslan, Ü. (2017) "Oil exports and non-oil exports: Dutch disease effects in the Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC)", Journal of Economic Studies, 44 (4) [ESCI] Link DOI       
Karamelikli, H., Kesgingöz, H. (2017) "Finansal Gelişme Bileşenlerinin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği", İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 6 (1) pp. 683-701     
Karamelikli, H., Alizadeh, N. (2017) "İran İslami Bankacılık Sistemi Üzerine Bir Değerlendirme", Bankacılık ve Sigortacılık Araştırmaları Dergisi, 2 (11) pp. 36-58    
Bayar, Y., Karamelikli, H. (2017) "FINANCIAL DEVELOPMENT AND TAX REVENUES IN TURKEY: A NON-LINEAR COINTEGRATION ANALYSIS", The European Journal of Applied Economics, 14 (2) pp. 43-58 DOI    
Karamelikli, H., Erkuş, S. (2017) "Döviz Kurunun Türkiye ile Yunanistan İkili Ticaretine Asimetrik Etkileri", Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, (0) pp. 928-938  
Doğan, C., Arslan, Ü., Karamelikli, H. (2016) "International conflicts and economic growth: The case of Turkey", Advances in Social Sciences Research Journal, 3 (6) pp. 145-154 DOI   
Karımı, M.S., Karamelikli, H. (2016) "Electricity Demand in MENA Countries A Panel Cointegration Analysis", Iranian Economic Review, 20 (1) pp. 81-92 Link   
Karamelikli, H., Erkuş, S. (2016) "Turizm sektörünün Türkiye nin büyüme oranı üzerindeki asimetrik etkisi", Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 12 (29) pp. 1-15 [TR Dizin] DOI     
Karamelikli, H. (2016) "Türkiye nin dış ticaret dengesinde j eğrisi etkisi", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5 (3) pp. 389-402 [TR Dizin]      
Karamelikli, H. (2016) "Linear and nonlinear dynamics of the Turkish trade balance", International Journal of Economics and Finance, 8 (2) pp. 70-80 Link DOI    
Belen, M., Karamelikli, H. (2016) "Türkiye de hisse senedi getirileri ile döviz kuru arasındaki ilişkinin incelenmesi Br ardl yaklaşımı", İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 45 (1) pp. 34-42 [TR Dizin]   
Belen, M., Karamelikli, H. (2016) "Finansal gelişme ve yoksulluğun azalması arasındaki ilişki Ampirik bir inceleme", Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16 (1) pp. 125-141 [TR Dizin] Link     
Karamelikli, H., Korkmaz, S. (2016) "The dynamics of exchange rate pass through to domestic prices in Turkey", Pressacademia, 5 (1) pp. 39-48 Link DOI    
Muhammet, B., Huseyin, K. (2016) "Investigating The Relationship Between Stock Returns and Foreign Exchange Rate In Turkey: ARDL Approach", ISTANBUL UNIVERSITY JOURNAL OF THE SCHOOL OF BUSINESS, 45 (1) pp. 34-42 [ESCI]   
Karımı, M.S., Karamelikli, H. (2015) "The effect of exchange rate volatility on international trade in selected MENA countries", The Journal of Business and Economic Studies, 21 (1) pp. 14-23    
Bayar, Y., Karamelikli, H. (2015) "Impact of oil and natural gas prices on the Turkish foreign trade balance Unit root and cointegration tests with structural breaks", Romanian Economic and Business Review, 10 (3) pp. 91-103 Link    
Karamelikli, H., Bayar, Y. (2015) "Remittances and economic growth in Turkey", Ecoforum Journal, 4 (2) pp. 33-40 Link    
Kesgingöz, H., Karamelikli, H. (2015) "Dış ticaret enerji tüketimi ve ekonomik büyümenin CO2 emisyonu üzerine etkisi", Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9 (0) pp. 7-17 Link    
Mohsen, B.O., Karamelikli, H. () "The Turkey-U.S. Commodity Trade and the Asymmetric J-curve", Economic Change and Restructuring, (0) [SSCI]       
Temiz, D., Karamelikli, H. () "SYMMETRIC AND ASYMMETRIC RELATIONSHIP BETWEEN MARITIME TRANSPORTATION AND FOREIGN TRADE VOLUME", International Journal of Shipping and Transport Logistics, (0) [SSCI]  
Karamelikli, H. (2019) "DÖVİZ KURUNUN TÜRKİYE İLE ALMANYA İKİLİ TİCARETİNE ASİMETRİK ETKİLERİ", Econder 2019 I. Uluslararası İktisat, İşletme ve Sosyal Bilimler Kongresi , (Ekim 2019
Alizadeh, N., Karamelikli, H. (2019) "İran’a Uygulanan Yaptırımların Döviz Piyasasına Olan Etkisi", Ereğli Uluslararası Bilim ve Akademi Kongresi , (Mart 2019
Karamelikli, H., Özyalçın, Ö.F., Bozkurt, Y. (2019) "Türkiye ve Macaristan Arasındaki Ticaret Dengesi ve J Eğrisi", Seventh International Mediterranean Social Sciences Congress (MECAS VII) , (pp. 185-194), Budapeşte, Macaristan, (Aralık 2019
Karamelikli, H. (2018) "İRAN DÖVİZ KURU POLİTİKALARININ EKONOMİK ETKİLERİ", I. INTERNATIONAL CONGRESS OF POLITICAL, ECONOMIC AND FINANCIAL ANALYSIS , (Eylül 2018 
Karamelikli, H. (2018) "Döviz kuru ile ham petrol fiyatları arasındaki simetrik ve asimetrik ilişki", International Conference on Economics, Turkish Economic Association, ICE-TEA , (Aralık 2018 
Karamelikli, H. (2018) "Konvansiyonel Bankacılığın Olmadığı Bir Ekonomide İslami Bankacılığın Rolü: İran Örneği", 1. ULUSLARARASI İSLAM EKONOMİSİ VE FİNANSI , Safranbolu, Türkiye, (Aralık 2018 
Erkuş, S., Karamelikli, H. (2017) "Döviz Kurunun Türkiye ile Yunanistan İkili Ticaretine Asimetrik Etkileri", Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Kongresi (ICMEB2017) , Zonguldak, Türkiye, (Ekim 2017  
Erkuş, S., Karamelikli, H., Aytemiz, L. (2017) "Avrasya Ülkelerinde Küreselleşme, Kurumlar ve İktisadi Büyüme", Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Kongresi (ICMEB2017) , (pp. 76), Zonguldak, Türkiye, (Ekim 2017
Karamelikli, H. (2017) "Faiz Oranları ve Döviz Kurları Arasındaki İlişki: Simetrik veAsimetrik Yaklaşım", II. ULUSLARARASI SOSYALBİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONGRESİ , (Kasım 2017
Karamelikli, H. (2017) "Döviz Kurunun İşsizlik Üzerindeki Etkisi: Doğrusal ve Doğrusal Olamayan Analiz", European Congress on Economic Issues , Kocaeli, Türkiye, (Mart 2017
Erkuş, S., Karamelikli, H. (2017) "Türkiye ile Çin İkili Ticaretinde Reel Döviz Kurunun Asimetrik Etkileri", 1. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (Resscongress 2017) , Balıkesir, Türkiye, (Kasım 2017
Erkuş, S., Karamelikli, H. (2017) "Doğrudan Yabancı Yatırım ve İş Yapma Ortamı: Bir Panel Veri Analizi", 1. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (Resscongress 2017) , (pp. 349), Balıkesir, Türkiye, (Kasım 2017
Erkuş, S., Karamelikli, H. (2016) "Türkiye de Tüketici Fiyatları ile Ham Petrol Fiyatları Arasındaki İlişkinin Asimetrik Analizi", Euroasian Conference on Business and Economics IV , (Mayıs 2016 
Karamelikli, H. (2016) "Dolaylı ve dolaysız vergilerin ekonomik aktiviteler üzerinde etkileri", 5. Uluslararsı Ekonomi Konferansı , (Ekim 2016
Karamelikli, H. (2016) "Linear and Nonlinear Dynamics of Housing Price in Turkey", Warsaw International Economic Meeting , (Eylül 2016   
Erkuş, S., Karamelikli, H. (2016) "Türkiye de demokrasi ve iktisadi büyüme arasındaki uzun dönemli ilişki", International Turgut Ozal Congress on Business, Economics and Political Science-INTOCBEPS II , (Nisan 2016  
Erkuş, S., Karamelikli, H. (2016) "Avrasya Ülkelerinde Doğrudan Yabancı Yatırım ve Politik İstikrar İlişkisi", 2nd International Congress on Economics, Finance and Energy, Almatı , (Mayıs 2016
Bozkır, S., Karamelikli, H. (2016) "Enerjinin Büyüme Üzerine Olan Etkisinin İncelenmesi Türkiye Örneği", International Conferenceon Scientific Cooperation for the Future in theSocial Sciences , (Eylül 2016
Karamelikli, H., Bayar, Y. (2016) "Makroekonomik ve finansal istikrarın ekonomik büyüme üzerindeki etkisi Türkiye örneği", 3.Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi , Zonguldak, (Ekim 2016  
Temiz, D., KARAMELİKLİ, H. (2012) "Türkiye nin borç kompozisyonu", Uluslararası Ekonomi Konferansı - Türkiye Ekonomi Kurumu , (Kasım 2012
Belen, M., Karamelikli, H., Ragıp, B.M. (2012) "Türkiye de demir çelik tüketimi ve gayri safi yurt içi hasıla arasındaki ilişki", International Iron & Steel Symposium , (Şubat 2012
Karamelikli, H. (2010) "İran Türklerinin Ekonomik gelişimleri (Doğu Azerbaycan İli Örneği)", İRAN TÜRKOLOJİSİ SEMPOZYUMU , Ankara, Türkiye, (Haziran 2010 
Korkmaz, S., Karamelikli, H., Korkmaz, O. (2008) "Türkiye de doğrudan yabancı yatırımlar ve enflasyon ilişkisi", Uluslararası Sermaye Hareketleri ve Gelişmekte Olan Piyasalar , (Nisan 2008
Müezzinoğlu, E., Karamelikli, H. (2018) "1927 İran Azerbaycanı İstihbarat Raporu ve Analizi", Ankara/Türkiye : İmaj Yayınevi    
Kayıt Yok
Kayıt Yok
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1900
Üye, Türkiye Ekonomi Kurumu, 2012-
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Türkiye de hisse senedi getirileri ile döviz kuru arasındaki ilişkinin incelenmesi Br ardl yaklaşımı
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi
0 0 0 4 15 0 0 0 19
2
Is terrorism a real threat to tourism development? Analysis of inbound and domestic tourist arrivals in Turkey
Current Issues in Tourism
14 0 0 1 1 0 0 0 16
3
Dış ticaret enerji tüketimi ve ekonomik büyümenin CO2 emisyonu üzerine etkisi
Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
0 0 0 6 8 1 0 0 15
4
Dynamic linkages between renewable energy, carbon emissions and economic growth through nonlinear ARDL approach: Evidence from Iran
PLOS ONE
15 0 0 0 0 0 0 0 15
5
Is there a J-curve effect in Tunisia’s bilateral trade with her partners? New evidence from asymmetry analysis
Economic Change and Restructuring
7 0 0 3 0 0 0 0 10
6
Oil exports and non-oil exports: Dutch disease effects in the Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC)
Journal of Economic Studies
5 0 0 3 1 0 0 0 9
7
Remittances and economic growth in Turkey
Ecoforum Journal
1 0 0 5 1 0 0 0 7
8
Linear and nonlinear dynamics of the Turkish trade balance
International Journal of Economics and Finance
0 0 0 5 0 1 0 0 6
9
Asymmetric effects of real exchange rate on inbound tourist arrivals in Malaysia: An analysis of price rigidity
International Journal of Tourism Research
5 0 0 1 0 0 0 0 6
10
Japan-U.S. trade balance at commodity level and asymmetric effects of Yen-Dollar rate
Japan and the World Economy
2 0 0 3 0 0 0 0 5
11
Türkiye nin dış ticaret dengesinde j eğrisi etkisi
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi
0 0 0 1 3 0 0 0 4
12
Finansal Gelişme Bileşenlerinin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
0 0 0 1 3 0 0 0 4
13
Asymmetric relationship between interest rates and exchange rates: Evidence from Turkey
INTERNATIONAL JOURNAL OF FINANCE & ECONOMICS
3 0 0 1 0 0 0 0 4
14
FINANCIAL DEVELOPMENT AND TAX REVENUES IN TURKEY: A NON-LINEAR COINTEGRATION ANALYSIS
The European Journal of Applied Economics
0 0 0 3 0 0 0 0 3
15
Türkiye de demokrasi ve iktisadi büyüme arasındaki uzun dönemli ilişki
0 0 0 2 1 0 0 0 3
16
Impact of oil and natural gas prices on the Turkish foreign trade balance Unit root and cointegration tests with structural breaks
Romanian Economic and Business Review
0 0 0 2 0 1 0 0 3
17
Turizm sektörünün Türkiye nin büyüme oranı üzerindeki asimetrik etkisi
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi
0 0 0 2 1 0 0 0 3
18
Türkiye de Tüketici Fiyatları ile Ham Petrol Fiyatları Arasındaki İlişkinin Asimetrik Analizi
0 0 0 0 2 0 0 0 2
19
Finansal gelişme ve yoksulluğun azalması arasındaki ilişki Ampirik bir inceleme
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
0 0 0 0 2 0 0 0 2
20
The dynamics of exchange rate pass through to domestic prices in Turkey
Pressacademia
0 0 0 2 0 0 0 0 2
21
Linear and Nonlinear Dynamics of Housing Price in Turkey
0 0 0 2 0 0 0 0 2
22
Estimating a bilateral J‐curve between the UK and the Euro area: An asymmetric analysis
The Manchester School
2 0 0 0 0 0 0 0 2
23
Asymmetric J-curve: evidence from UK-German commodity trade
Empirica
0 0 0 2 0 0 0 0 2
24
Exchange rate volatility and Japan–U.S. commodity trade: An asymmetry analysis
WORLD ECONOMY
1 0 0 1 0 0 0 0 2
25
On the asymmetric effects of exchange rate uncertainty on China's bilateral trade with its major partners
Economic Analysis and Policy
2 0 0 0 0 0 0 0 2
26
The Turkey-U.S. Commodity Trade and the Asymmetric J-curve
Economic Change and Restructuring
2 0 0 0 0 0 0 0 2
27
The Turkey-US commodity trade and the asymmetric J-curve
Economic Change and Restructuring
2 0 0 0 0 0 0 0 2
28
UK-China Trade and the J-Curve: Asymmetric Evidence from 68 Industries
The Chinese Economy
1 0 0 1 0 0 0 0 2
29
The Turkey-US commodity trade and the asymmetric J-curve
Economic Change and Restructuring
2 0 0 0 0 0 0 0 2
30
İran İslami Bankacılık Sistemi Üzerine Bir Değerlendirme
Bankacılık ve Sigortacılık Araştırmaları Dergisi
1 0 0 0 0 0 0 0 1
31
Makroekonomik ve finansal istikrarın ekonomik büyüme üzerindeki etkisi Türkiye örneği
0 0 0 0 1 0 0 0 1
32
İran Türklerinin Ekonomik gelişimleri (Doğu Azerbaycan İli Örneği)
0 0 0 0 1 0 0 0 1
33
1927 İran Azerbaycanı İstihbarat Raporu ve Analizi
1 0 0 0 0 0 0 0 1
34
Dolaylı ve Dolaysız Vergilerin Ekonomik Aktiviteler Üzerindeki Simetrik ve Asimetrik Etkileri
Maliye Finans Yazıları
0 0 0 0 1 0 0 0 1
35
Exchange rate volatility and Turkish–German commodity trade: an asymmetry analysis
Studies in Economics and Finance
0 0 0 1 0 0 0 0 1
36
Exchange Rate Volatility and Commodity Trade between U.K. and China: An Asymmetric Analysis
The Chinese Economy
1 0 0 0 0 0 0 0 1
37
China’s trade in services and asymmetric J-curve
Economic Analysis and Policy
1 0 0 0 0 0 0 0 1
38
Exchange Rate Volatility and Turkey-US Commodity Trade: An Asymmetry Analysis
ECONOMIC ISSUES
1 0 0 0 0 0 0 0 1
39
On the link between U.S.‐China commodity trade and exchange rate uncertainty: An asymmetric analysis
Australian Economic Papers
1 0 0 0 0 0 0 0 1
40
Asymmetric relationship between interest rates and exchange rates: Evidence from Turkey
International Journal of Finance & Economics
1 0 0 0 0 0 0 0 1
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Bahmani Oskooee Mohsen
-
2024 19
Karabük Üniversitesi
2016 - 2017 9
Serdar Ongan
-
2022 - 2024 8
İsmet Göçer
-
2023 - 2024 7
Mohammad Sharif Karimi
-
2019 - 2022 7
Huseyin Karamelikli
Karabük Üniversitesi
2022 - 2023 5
Jia Xu
Shanghai International Studies University
2021 - 2022 5
Yılmaz Bayar
Uşak Üniversitesi
2015 - 2017 4
Karabük Üniversitesi
2012 - 2016 3
Dilek Temiz Dinç
Çankaya Üniversitesi
2021 3
Ismet Gocer
University of Strathclyde (United Kingdom)
2023 3
Mohsen Bahmani-Oskooee
University of Wisconsin-Milwaukee (United States)
2019 - 2023 3
Serdar Ongan
University of South Florida, Tampa (United States)
2023 3
Karabük Üniversitesi
2019 - 2020 2
Hayrettin Kesgingöz
Karabük Üniversitesi
2015 - 2017 2
Suna Korkmaz
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
2008 - 2016 2
Ünal Arslan
Mustafa Kemal Üniversitesi
2016 - 2017 2
Charles A. Rarick
Purdue University Northwest (United States)
2023 2
Hüseyin KARAMELİKLİ
Karabük Üniversitesi
2012 - 2023 2
M. Bahmani-Oskooee
University of Wisconsin-Milwaukee (United States)
2022 2
M. T. Sabzehei
-
2021 2
Maryam Heidarian
-
2019 - 2020 2
Mohammad Sharıf Karımı
-
2015 - 2016 2
Naseraddin Alizadeh
-
2017 - 2019 2
S. Ahmad
-
2021 2
S. Z. Abbas
-
2021 2
Y. A. Khan
-
2021 2
Karabük Üniversitesi
2018 1
-
2023 1
Karabük Üniversitesi
2019 1
Karabük Üniversitesi
2019 1
Güray Akalin
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
2017 1
Oya Korkmaz
Mersin Üniversitesi
2008 1
Ruşen Ferda Halıcıoğlu
-
2024 1
Levent Aytemiz
Karabük Üniversitesi
2017 1
John Mellon
Thomas Edison State University (United States)
2023 1
Mine Aysen Doyran
Lehman College (United States)
2023 1
Bayrak Mehmet Ragıp
-
2012 1
Belen, Muhammet
-
016 1
Cem Doğan
-
2016 1
Charles Rarick
-
2023 1
D. T. Dinc
-
2021 1
Dilek Temiz
-
2012 1
Hanafiah Harvey
-
2019 1
Karamelikli, Huseyin
-
016 1
M. S. Karimi
-
2021 1
Mehdi Ghodsi
-
2022 1
Muhammad Aftab
-
2023 1
Selma Bozkır
-
2016 1
Thouraya Hadj Amor
-
2019 1
2024 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
120.
78591 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
92.
33159 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
7.
522 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78591
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 33159
YÖKSİS Bilim Alanı Uluslararası İktisat 522
Anahtar Kelimeler Uluslararası Ticaret, Bölgesel Gelişme ve Küreselleşme
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 75 210 115 210 195 300 320 310 305 130
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 398 . 292 . 434 . 333 . 350 . 238 . 306 . 314 . 292 . 120 .
Sıra (Temel Alan İçinde) 314 . 206 . 336 . 262 . 288 . 174 . 218 . 241 . 219 . 92 .
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 35 . 16 . 42 . 19 . 22 . 7 . 4 . 8 . 6 . 7 .
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 32 . 15 . 38 . 18 . 20 . 6 . 4 . 6 . 4 . 7 .
Sıra (Anahtar Kelime (2)) 21 . 8 . 27 . 16 . 17 . 7 . 3 . 3 . 4 . 4 .
Toplam Yayın 4 15 11 7 7 9 7 8 10 4
Toplam Makale 4 8 5 3 4 9 7 8 10 4
Toplam Kitap 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Toplam Bildiri 0 7 6 3 3 0 0 0 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 1 3 4 6 5 4 2
Makale (Uluslararası) 4 8 4 2 1 5 1 3 6 2
Makale (Ulusal) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 7 6 3 3 0 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri