img

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Fevzi GÜVEN

  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  • Uluslararası İlişkiler
  • Uluslararası Siyaset

Genel Bilgiler

Alınan Eğitimler
Lisans, Türkiye, İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, 2009, 2014
Yüksek Lisans, Türkiye, Yalova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler (Yl) (Tezli), 2015, 2017
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, 2018
Araştırma Alanları
Türk Dış Politikası, Uyuşmazlık Çözümü, Bölgesel Çalışmalar
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Yüksek Lisans, Türkiye, Yalova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler (Yl) (Tezli), 2015, 2017
Lisans, Türkiye, İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, 2009, 2014
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, 2018
İngilizce, YDS, 86, 2016
Kayıt Yok
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Uluslararası İlişkiler Türk Dış Politikası
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Uluslararası İlişkiler Uyuşmazlık Çözümü
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Uluslararası İlişkiler Bölgesel Çalışmalar
2016-, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Türkiye
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Duran, H., Güven, İ.F. (2022) "Radovan Karadziç’in Bosna Savaşı’na Dair Güvenlikleştirme Siyasetinde Kullandığı Söylemler", Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi, 10 (1) pp. 192-213 [TR Dizin] DOI  
Güven, İ.F. (2021) "SUFİZMİN ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEORİSİNE KATKISI: EPİSTEMOLOJİK, ONTOLOJİK VE METODOLOJİK AÇILIMLARA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA", Akademik Platform İslami Araştırmaları Dergisi, 5 (2) pp. 351-382 DOI  
Asker, A., Güven, İ.F. (2017) "Vaynahlarda Tarikat ve Selefilik", Yeni Türkiye, (98) pp. 262-268  
Asker, A., Güven, İ.F. (2017) "Çeçenistan’da ’Resmi’ Mezhep: Kunta Hacı Virdi", Yeni Türkiye, (98) pp. 326-332  
Güven, İ.F. (2017) "YUGOSLAVYA’NIN DAĞILMASI BAĞLAMINDA JOSIP BROZ TİTO VESLOBODAN MİLOSEVİÇ’İN SÖYLEM VE POLİTİKALARININ İNCELENMESİ", ULUSLARARASI SUÇLAR VE TARİH, (17) pp. 101-128  
Güven, İ.F., Türkdoğan, M.A. (2023) "AVRUPA BİRLİĞİ’NİN BATI BALKAN ROTASINA YÖNELİK GÖÇ POLİTİKALARI ÇERÇEVESİNDE 16 KASIM 2022 SIRBİSTAN, MACARİSTAN VE AVUSTURYA MUTABAKATININ DEĞERLENDİRİLMESİ", 1st INTERNATIONAL CONFERENCE ON MIGRATION STUDIES , (pp. 365-380), Barcelona, İspanya, (Şubat 2023
Güven, İ.F. (2023) "PUSLU MANTIK VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER", Balkan 7th International Conference on Social Sciences , (pp. 381-391), Üsküp, Makedonya, (Şubat 2023
Güven, İ.F. (2023) "HEDEF SAPTIRMA TEORİSİ VE SİYASİ REJİM TİPİ İLİŞKİSİ: HANGİ REJİM TÜRÜNDE HEDEF SAPTIRMA POLİTİKALARININ ORTAYA ÇIKMASI DAHA OLASIDIR?", Balkan 7th International Conference on Social Sciences , (pp. 392-411), Üsküp, Makedonya, (Şubat 2023
Pınar, L., Güven, İ.F. (2018) "1965-1971 YILLARI ARASI DÖNEMDE TÜRK DIŞ POLİTİKASI: ÇOK YÖNLÜLÜĞE GEÇİŞ", 1. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi , (pp. 97-98), İstanbul, Türkiye, (Ocak 2018
Pınar, L., Güven, İ.F. (2017) "1965-1971 YILLARI ARASI DÖNEMDE TÜRK DIŞPOLİTİKASI: ÇOK YÖNLÜLÜĞE GEÇİŞ", 1. ULUSLARARASI SOSYALBEŞERİ VE EĞİTİMBİLİMLERİ KONGRESİ , (pp. 97-98), İstanbul, Türkiye, (Aralık 2017
Güven, İ.F. (2017) "POLICIES OF YUGOSLAVIA WHICH CAUSED MIGRATION TO TURKEY FROM KOSOVO IN THE 1950’s", Ist International Conference onGlobalization and International Relations , (pp. 39), Gaziantep, Türkiye, (Ekim 2017
Güven, İ.F. (2017) "CHINA-SERBIA RELATIONS IN THE CONTEXT OF CHINA’xxS BALKANS POLICY", Ist International Conference onGlobalization and International Relations , (pp. 38), Gaziantep, Türkiye, (Ekim 2017
Güven, İ.F. (2017) "Güvenlik İkilemi Bağlamında 1992-1995 Bosna Savaşının OrtayaÇıkış Süreci", 2nd InternationalConference on Scientific Cooperation for the Future in the Economics and Administrative Sciences , (pp. 394-401), Selanik, Yunanistan, (Eylül 2017
Güven, İ.F. (2017) "An Evaluation on the Results of the 2013 Population Census in Bosnia and Herzegovina", 3rd International Conference on Social Sciences and Educational Research , (pp. 169), Roma, İtalya, (Mayıs 2017
Asker, A., Güven, İ.F. (2018) "România ş i balcanii: reflectii istorico-geografice", : Editura Etnologicâ  
Pınar, L., Güven, İ.F. (2019) "Türk Dış Politikasında 1960’lı Yıllar: Çok Yönlülüğe Geçiş", Kitap: Darbeden Muhtıraya Türk Dış Politikası (1960-1971), Ankara/Türkiye : İmaj Yayınevi  
Asker, A., Güven, İ.F. (2018) "TÜRKİYE VE RUSYA’NIN BALKAN POLİTİKALARINDA “YUMUŞAK GÜÇ”UNSURU (1990 SONRASI DÖNEM", Kitap: Yumuşak Güç ve Kamu Dilpomasisis Üzerine Analizler, : Nobel  
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf bilgisi bulunmamaktadır
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Karabük Üniversitesi
2017 - 2018 4
Karabük Üniversitesi
2017 - 2019 3
-
2023 1
Hasan Duran
İstanbul Üniversitesi
2022 1
2023 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
299.
77229 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
243.
32350 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
65.
1281 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 77229
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 32350
YÖKSİS Bilim Alanı Uluslararası İlişkiler 1281
Anahtar Kelimeler Türk Dış Politikası, Uyuşmazlık Çözümü, Bölgesel Çalışmalar
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ağırlıklı Puan 0 0 75 140 40 0 5 30 20
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - - 469 . 387 . 493 . - 593 . 554 . 299 .
Sıra (Temel Alan İçinde) - - 362 . 315 . 435 . - 506 . 492 . 243 .
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - - 74 . 53 . 107 . - 150 . 137 . 65 .
Sıra (Anahtar Kelime (1)) - - 50 . 36 . 70 . - 80 . 69 . 33 .
Sıra (Anahtar Kelime (2)) - - 11 . 3 . 14 . - 26 . 22 . 12 .
Sıra (Anahtar Kelime (3)) - - 29 . 17 . 52 . - 86 . 72 . 29 .
Toplam Yayın 0 0 8 2 1 0 1 2 2
Toplam Makale 0 0 3 0 0 0 1 1 0
Toplam Kitap 0 0 0 2 1 0 0 0 0
Toplam Bildiri 0 0 5 0 0 0 0 1 2
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Makale (Ulusal) 0 0 3 0 0 0 1 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 5 0 0 0 0 1 2
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri