img

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Hakkı İMAMOĞLU

  • İslami İlimler Fakültesi
  • Temel İslam Bilimleri
  • Tefsir

Genel Bilgiler

Alınan Eğitimler
Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr., 1994, 1999
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tefsir (Dr), 2004, 2011
Yüksek Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tefsir (Yl) (Tezli), 2000, 2004
Yüksek Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Din Sosyolojisi (Yl) (Tezli), 2004, 2007
Araştırma Alanları
Tefsir
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tefsir (Dr), 2004, 2011
Yüksek Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Din Sosyolojisi (Yl) (Tezli), 2004, 2007
Yüksek Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tefsir (Yl) (Tezli), 2000, 2004
Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr., 1994, 1999
Yabancı Dil
Arapça, YÖKDİL, 71, 2019 Yükse, 2019
Arapça, YÖKDİL, 71, 2019
Arapça, YÖKDİL, 63, 2018
Arapça, YÖKDİL, 62, 2018
Alınan Sertifikalar/Kurslar
Kayıt Yok
[UAK] İlahiyat Temel İslam Bilimleri Tefsir
Akademik Unvanlar
2011-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Türkiye
Mesleki ve İdari Deneyim
2012-2014, Dekan Yardımcısı, Türkiye
Yönetilen Tezler
Ahmetcan Alsan, Yüksek Lisans, Ömer Nasuhi Bilmen Tefsiri'nde Mübhematü'l-Kur'an, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Ahmed Lateef Ghafour Ghafour, Yüksek Lisans, مـنهج الألوسي فـي القصص القرآنية فـي تفسيره روح المعاني "سورة الكهف أنموذجاً", Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Serkan Ergün, Yüksek Lisans, Necmeddin et-Tûfî'nin Alemü'l-Cezel fî İlmi'l-Cedel adlı eserinde Cedelü'l-Kur'an, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Muhammed Elömer, Yüksek Lisans, المعاني الصرفية لكلمات القرآن الكريم, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Burhan Tufan, Yüksek Lisans, Çağdaş ve klasik dönem tefsirlerinde cihad algısı, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Esra Dikici, Yüksek Lisans, Kur'ân'da yetim kavramı ve Osmanlı Devleti'nde yetim kurumları (bir Kur'ân kavramının kurumsallaşmas, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Mustafa Cünük, Yüksek Lisans, İbn Abbas rivayetlerinde İsrailiyat (Sahifetü Ali b. Ebi Talha ve Taberî örneği), Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Selma Külçe, Yüksek Lisans, Semantik ve Kur'ân'da kadın-hars benzetmesi, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Verilen Dersler
2020-2021, Karşılaştırmalı el-İtkân ve el-Burhân Okumaları II, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2020-2021, Karşılaştırmalı el-İtkân ve el-Burhân Okumaları I, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2019-2020, Kur'an İlimleri ve Kavramları, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2019-2020, Kur'an İlimleri ve Tefsir TarihiII, Yüksek Lisans
2018-2019, Kur'an Kelime Bilgisi, Yüksek Lisans
2018-2019, Kur'an İlimleri ve Kavramları I, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2018-2019, Tefsir V, Lisans
2018-2019, Kuran Kelime Analizleri/Tahilleri, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2017-2018, Kur'an'ın Ana Konuları I, Lisans
2017-2018, Tematik Kur'an Meali I, Lisans
2017-2018, Kur'an ve Medeniyet, Lisans
2017-2018, Kur'an İlimleri ve Tefsir Tarihi II, Yüksek Lisans
2017-2018, Tematik Kur'an Meali II, Lisans
2017-2018, Kur'an'ın Ana Konuları II, Lisans
2016-2017, kURÂN İLİMLERİ VE TARİHİ, Yüksek Lisans
2016-2017, KURÂN İLİMLERİ VE TEFSİR TARİHİ, Yüksek Lisans
2015-2016, TEFSİR METODOLOJİSİ, Yüksek Lisans
2015-2016, KURÂN KELİME BİLGİSİ, Yüksek Lisans
2014-2015, TEFSİR USULU, Yüksek Lisans
2013-2014, Kur'ân Tarihi ve Kur'ân İlimleri, Yüksek Lisans
2013-2014, Tefsir I, Lisans
2013-2014, Tefsir I, Lisans
2013-2014, arapça Dil Bilgisi, Lisans
2013-2014, Tefsir Metodolojisi, Yüksek Lisans
2012-2013, Kurân İlimleri ve Tarihi, Lisans
2012-2013, Arapça Sarf Bilgisi, Lisans
Araştırma Deneyimi
Kayıt Yok
Projeler
Kayıt Yok
Fikri Mülkiyetler
Kayıt Yok
Makaleler
İMAMOĞLU, İ.H. (2022) "Baal Kelimesinin Semantik Geçmişi ve Kur'ân'daki Yahudi Kıssalarına Dair Teklifler", Turkish Academic Research Review, 7 (4) pp. 1052-1079 Link DOI  
İmamoğlu, İ.H., El-Ali, Ö. (2021) "من علماء العثمانيين الإمام الشرواني ومنهجه في التفسير Scholars of the Ottomans Imam Sharwany's Method in Tefsir (Interpretation)", AL-RISALAH: JOURNAL OF ISLAMIC REVEALED KNOWLEDGE AND HUMAN SCIENCES (ARJIHS), 5 (2) pp. 105-142 Link  
İmamoğlu, İ.H. (2021) "Hitap Muhatap İlişkisinde Cedelu'l-Kur'ân'ın İmkân ve Sınırı", Türkiye İlahiyat Araştırmaları Dergisi, 5 (1) pp. 30-58 [TR Dizin] DOI  
İmamoğlu, İ.H. (2021) "نَظرةٌ عامةٌ في تَدريس عِلمِ التَّفسير؛ مُفرداتهُ و مَدارسهُ و كُتبهُ في العَصر العُثماني An Overview of the Teaching of Tafsir: Characteristics, Schools and Books in the Ottoman Era", Research Journal Īqān, 3 (2) pp. 31-52 Link DOI  
İmamoğlu, İ.H. (2021) "Tefsire Dair Bir Modernleş(eme)me Hikayesi: Hamdi Yazır Üzerinden Abduh’u Anlamak/Okumak", Turkish Academic Research Review, 6 (3) pp. 1231-1271 Link  
İmamoğlu, İ.H. (2021) "İslamofobya Bağlamında Kıtal Ayetlerinin “Şahin” Ve “Güvercin” Yorumları", İTOBİAD, 10 (3) pp. 2542-2563 [TR Dizin] Link  
İmamoğlu, İ.H. (2020) "Vahyin Nüzûl Sürecinde Hitabın “Ötekisi” (Tanım- Tutum- Hukuk)", İTOBİAD, 9 (3) pp. 2717-2739 [TR Dizin] Link DOI  
Bildiriler
İmamoğlu, İ.H. (2021) "Hak Dini Kur’ân Dili Çerçevesinde Cumhuriyet İlk Dönem Tefsir/Meal Çalışmaları: Toplumsal, Politik ve Entelektüel Sorgulamalar", ULUSLARARASI ORTA ASYA’DAN ANADOLU’YA İSLÂMÎ İLİMLER SEMPOZYUMU , (pp. 1134-1136), Karabük, Türkiye, (Eylül 2021
İmamoğlu, İ.H. (2019) "Osmanlı Son Dönemi Karabük ve Çevresi Müftü Atamalarıve Toplumsal Hayat", ULUSLARARASI GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KARABÜK VE ÇEVRESİNDEDİNÎ İLMÎ VE KÜLTÜREL HAYAT SEMPOZYUMU , (pp. 410-421), Karabük, Türkiye, (Aralık 2019
İmamoğlu, İ.H. (2018) "MEŞİHAT ARŞİV BELGELERİNDE ATAMA USUL VE ESASLARI ÇERÇEVESİNDE SİNOP MÜFTÜLERİ VE ŞEHİR/SİVİL HAYAT", ULUSLARARASI GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE SİNOP’xxTA TÜRK-İSLAM KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU , (pp. 925-933), Sinop, Türkiye, (Aralık 2018
İmamoğlu, İ.H. (2018) "İslam Akliyatının İki Karşılaşması/Hesaplaşması: Antik Yunan Bilgisi ve Modernite", 1. ULUSLARARASI İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI KONGRESİ , (pp. 524-533), Antalya, Türkiye, (Aralık 2018
İmamoğlu, İ.H. (2017) "CİHAT AYETLERİNE GİYDİRİLMİŞ BİR ŞİDDET ELBİSESİ iSLAMOFOBİ", İSLAMOFOBİ VE TERÖR , (pp. 258-267), Bartın, Türkiye, (Nisan 2017
İmamoğlu, İ.H. (2016) "SENTETİK KORKUDAN TERÖRİZE EDİLMİŞ GERÇEK KITAL AYETLERİNE İSLAMOFOBİ VE MEDENİYET PROBLEMİ", YANLIŞ ALGILAR VE DOĞRU İSLAM , (pp. 179-192), Şanlıurfa, Türkiye, (Aralık 2016
İmamoğlu, İ.H. (2014) "İSLAMOFOBYA BAĞLAMINDA KITÂL AYETLERİNİN ŞAHİN VE GÜVERCİN YORUMLARI", Uluslararası Küreselleşme Sürecinde Din Eğitimi Sempozyumu , (pp. 65-75), Eskişehir, Türkiye, (Mayıs 2014
İmamoğlu, İ.H. (2012) "İslam ın Kadim Geleneğinden Medreselerden Vatandaşlık Bilincine Mekteplere Hedef İçerik ve Paradigma Sorgulamaları", Medrese Geleneği ve Modernleşme Sürecinde Medreseler , (pp. 185-198), Muş, Türkiye, (Ocak 2012
Kitaplar
İmamoğlu, İ.H. (2021) "TEFSİRE DAİR 100 TEMEL KAVRAM 1", İstanbul/Türkiye : SAFA YAY.  
İmamoğlu, İ.H. (2021) "CELÂLEDDİN ES-SUYÛTÎ VE KUR'ÂN İLİMLERİNDEKİ YERİ -EL-İTKÂN ÖRNEĞİ-", Ankara/Türkiye : İLAHİYAT  
İmamoğlu, İ.H. (2019) "TEFSİRE DAİR 100 ÖNEMLİ KAVRAM 2", İstanbul/Türkiye : SAFA YAY.  
İmamoğlu, İ.H. (2017) "Tefsir ve Kur’an İlimlerine Dair 100 Kavram/Konu", İstanbul/Türkiye : SAFA  
İmamoğlu, İ.H. (2017) "Hz. Peygamberin Kur’an Anlayışı", İst/Türkiye : MGV  
İmamoğlu, İ.H. (2017) "Sahabenin Kur’an Anlayışı", İst/Türkiye : MGV  
Kitap Bölümleri
İmamoğlu, İ.H. (2016) "GÜNÜMÜZ DÜNYA SORUNLARI", Ankara/Türkiye : PAGEM AKADEMİ  
Diğer Yayınlar
Kayıt Yok
Bilimsel Dergi Editörlükleri
(Ulusal - Kitap) Uluslararası Geçmişten Günümüze Karabük ve çevresinde Dini İlmi ve Kültürel Hayat Sempozyumu Bildiri Kitabı, 2019, Editör
(Ulusal - Kitap) Sahabenin Kuran Anlayışı, 2017, Editör
(Ulusal - Kitap) Hz. Peygamberin Kuran Anlayışı, 2017, Editör
(Ulusal - Kitap) Hz. Peygamberin Kur'an Anlayışı, 2017, Editör
(Ulusal - Kitap) HZ. PEYGAMBERİN KURAN ANLAYIŞI, 2017, Editör
(Ulusal - Kitap) SAHABENİN KUR’ÂN ANLAYIŞI, 2017, Editör
(Ulusal - Kitap) HZ. PEYGAMBERİN KUR’ÂN ANLAYIŞI, 2017, Editör
(Uluslararası - Dergi) İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2016, Yayın Kurulu Üyeliği
(Uluslararası - Dergi) İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2016, Yayın Kurulu Üyeliği
(Uluslararası - Dergi) İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2016, Yayın Kurulu Üyeliği
(Uluslararası - Dergi) İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2016, Yayın Kurulu Üyeliği
(Uluslararası - Dergi) cit 5 sayı 5 2016, 2016, Yayın Kurulu Üyeliği
(Ulusal - Kitap) SAHABENİN KUR AN ANLAYIŞI, 2016, Editör
(Ulusal - Kitap) KONU ÜSLUP VE ÖRNEKLER BAĞLAMINDAN HZ PEYGAMBER TEFSİRİ, 2016, Editör
(Uluslararası - Dergi) İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2016, Yayın Kurulu Üyeliği
Bilimsel Yayınlarda Hakemlikler
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) İTOBİAD, 2016
(Ulusal - Bilimsel Dergi) OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) taksad, 1900
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) itobiad, 0
Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlardaki Üyelikler
Yönetim Kurulu Üyesi, kütaksam, 2013-
Üye, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Derneği, 2012-
Atıflar
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
Sıra Yayın Makale
(WoS)
Makale
(ESCI)
Makale
(Scopus)
Makale
(TR Dizin)
Kitap
(Uluslararası)
Kitap
(Ulusal)
Makale
(Diğer)
Toplam Atıf
1
İSLAMOFOBYA BAĞLAMINDA KITÂL AYETLERİNİN ŞAHİN VE GÜVERCİN YORUMLARI
0 0 0 0 1 0 1
Ödüller
Kayıt Yok
Kongre/Sempozyum Görevleri
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Tasarımlar
Kayıt Yok
Sanatsal Etkinlikler
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): RAZAMAN PROGRAMI (İSLAMIN IŞIĞINDA), 20-06-2016
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Ömer El-Ali
-
2021 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 76999
YÖKSİS Temel Alan İlahiyat Temel Alanı 4388
YÖKSİS Bilim Alanı Temel İslam Bilimleri 2754
Anahtar Kelimeler Tefsir
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ağırlıklı Puan 0 60 300 13 103 15 295 0 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - 418 . 250 . 522 . 431 . 495 . 297 . - -
Sıra (Temel Alan İçinde) - 163 . 54 . 222 . 164 . 209 . 52 . - -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - 122 . 34 . 175 . 121 . 164 . 40 . - -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) - 50 . 7 . 83 . 59 . 70 . 9 . - -
Toplam Yayın 0 3 3 2 2 1 8 0 0
Toplam Makale 0 0 0 0 0 1 5 0 0
Toplam Kitap 0 1 3 0 1 0 2 0 0
Toplam Bildiri 0 2 0 2 1 0 1 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 0 1 5 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 3 0 1 0 2 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 2 0 1 0 0 1 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri