img

Prof. Dr. İlhan CEYLAN

  • Teknoloji Fakültesi
  • Enerji Sistemleri Mühendisliği
  • İklimlendirme ve Soğutma

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
70
Atıf
506
h-index
13
Proje
4
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Eğitimi (Dr), 2003, 2007
Yüksek Lisans, Türkiye, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Eğitimi (Yl) (Tezli), 2000, 2002
Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Makine Eğitimi Bölümü, 1995, 1999
Araştırma Alanları
Güneş Enerjisi Sistemleri, Tesisat Teknolojisi
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Eğitimi (Dr), 2003, 2007
Yüksek Lisans, Türkiye, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Eğitimi (Yl) (Tezli), 2000, 2002
Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Makine Eğitimi Bölümü, 1995, 1999
Kayıt Yok
İngilizce, ÜDS, 68, Güz, 2008
Kayıt Yok
[UAK] Mühendislik Enerji Sistemleri Mühendisliği Güneş Enerjisi Sistemleri
[UAK] Mühendislik Enerji Sistemleri Mühendisliği Tesisat Teknolojisi
2017-2019, Profesör, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Türkiye
2007-, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Makine Eğitimi Bölümü, Türkiye
Kayıt Yok
Erhan Budak, Doktora, İklimlendirme sistemlerinde yapay zeka, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Enerji Sistemleri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2024, (Asıl Danışman)
Mehmet Tolunay Göker, Yüksek Lisans, Pandeminin iklimlendirme sistemleri üzerine etkisi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Enerji Sistemleri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Zekeriya Şahan, Yüksek Lisans, Yeni nesil güneş panellerinin ülkemizde geri ödeme süresine etkisi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Enerji Sistemleri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Mohannad Gyam, Yüksek Lisans, Güneş enerjisi santrallerinin Türkiye ve Avrupa'daki geri ödeme sürelerinin karşılaştırması, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Enerji Sistemleri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Büşra Çalış, Yüksek Lisans, Fotovoltaik panellerin çevresel etki potansiyelinin araştırılması, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Enerji Sistemleri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Ece Çağla Karakaş, Yüksek Lisans, İklimlendirme sistemi buharlaştırıcılarında ultrasonik titreşim ile buz çözdürme yönteminin incelenmesi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Enerji Sistemleri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Ismaıl Hamad Guma Albarkı, Doktora, Photovoltaic and thermal systems applications with different type fluids, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Enerji Sistemleri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Muhsen Salhın Alhrari, Doktora, An experimental evaluation of stand-alone of concentrated solar collectors coupling with membrane distillation, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Enerji Sistemleri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Sadık Zuhur, Doktora, Yoğunlaştırıcılı fotovoltaik panel tasarımı, imalatı ve deneysel analizi, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Enerji Sistemleri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Abdulkerim Tosun, Yüksek Lisans, İklimlendirme sistemlerinde kullanılan cihazlar, arızaları ve bunların enerji, ekserji verimliliklerine etkileri, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Enerji Sistemleri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Selim Çelik, Yüksek Lisans, Yoğunlaştırılmış vakum tüplü ısı borusu uygulaması, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Enerji Sistemleri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2018, (Asıl Danışman)
Ali İlker Aksu, Yüksek Lisans, Rüzgar hızının ve dış hava sıcaklığının panel sıcaklığına etkisinin deneysel incelenmesi, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Enerji Sistemleri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2018, (Asıl Danışman)
Nursel İslam, Yüksek Lisans, Isı depolu havalı güneş kolektörünün performans analizi, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Enerji Sistemleri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2018, (Asıl Danışman)
Erhan Budak, Yüksek Lisans, Rotorlu tip ısı geri kazanım cihazının deneysel analizi, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Enerji Sistemleri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2017, (Asıl Danışman)
Seyit Şen, Yüksek Lisans, Çok katmanlı yoğunlaştırılmış güneş paneli tasarımı ve deneysel analizi, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Enerji Sistemleri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2017, (Asıl Danışman)
Gökçe Koçbulut, Yüksek Lisans, Fotovoltaik güneş hücresinin güneş ışınımı ölçüm cihazı olarak tasarımı, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Enerji Sistemleri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2017, (Asıl Danışman)
Ufuk Ekinci, Yüksek Lisans, Akışkan yataklı bir kurutucunun kurutma parametrelerinin belirlenmesi, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Enerji Sistemleri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2016, (Asıl Danışman)
Banu Bolat, Yüksek Lisans, Yoğunlaştırıcılı güneş panellerinde ısı deposu olarak parafin wax kullanılmasının deneysel incelenmesi, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Enerji Sistemleri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2016, (Asıl Danışman)
Mahmut Doğan, Yüksek Lisans, Güneş paneli destekli havalı güneş kollektörünün performans analizi, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Enerji Sistemleri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2015, (Asıl Danışman)
Ali Etem Gürel, Doktora, Güneş enerjisi destekli, ısı pompalı akışkan yataklı bir kurutucunun tasarımı, imalatı ve deneysel analizi, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2015, (Asıl Danışman)
Servet Eser, Yüksek Lisans, Evaporatif soğutmanın havanın psikrometrik özelliklerine etkisinin incelenmesi, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Enerji Sistemleri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2015, (Asıl Danışman)
Ahmet Akın Bakır, Yüksek Lisans, Parabolik oluklu güneş kollektörünün tasarımı, imalatı ve deneysel analizi, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Enerji Sistemleri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2014, (Asıl Danışman)
Şener Çinkaya, Yüksek Lisans, Zorlanmış dolaşımlı endirekt ısıtmalı pompasız güneş enerjili su ısıtma sistemi, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2012, (Asıl Danışman)
Hüsamettin Demircan, Yüksek Lisans, Sıcaklık kontrollü güneş enerjili kullanım sıcak suyu hazırlama sisteminin deneysel analizi, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2011, (Asıl Danışman)
2012-2013, PSİROMETRİK ANALİZ, Lisans
2012-2013, PSİKROMETRİK ANALİZ, Lisans
2012-2013, ISITMA HAVALANDIRMA VE İKLİMLENDİRME, Lisans
2012-2013, GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ TASARIMI, Lisans
Kayıt Yok
Yoğunlaştırılmış güneşkollektörü ve panelitasarımı ve deneysel analizi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2015-2017
Günes Enerjili Isı ve Elektrik Enerji Deposu (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: , 2014-2015
GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ ISI POMPALI AKIŞKAN YATAKLI KURUTUCUNUN TASARIMI İMALATI VE DENEYSEL ANALİZİ (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2013-2015
1 Isı Pompası Destekli Güneş Enerjili Endüstriyel Fındık Kurutma Ünitesinin Tasarımı ve İmalatı (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Uzman
Kayıt Yok
Gürel, A.E., Yıldız, G., Ergün, A., Ceylan, İ. (2022) "Exergetic, economic and environmental analysis of temperature controlled solar air heater system", Cleaner Engineering and Technology, 6 (0) DOI  
Ceylan, İ., Ağbulut, Ü., Ergün, A., Gürel, A.E., Sözen, A., Tuncer, A.D., Khanları, A. (2022) "A detailed investigation of the temperature-controlled fluidized bed solar dryer: A numerical, experimental, and modeling study", Elsevier BV, 49 (0) [SCI Expanded] DOI  
Ceylan, İ., Ağbulut, Ü., Ergün, A., Gürel, A.E., Yıldız, G., Eser, S., Afzal, A., Salae, C.A. (2022) "Exergy, sustainability and performance analysis of ground source direct evaporative cooling system", Elsevier BV, 31 (0) [SCI Expanded] DOI  
Ceylan, İ., Karaağaç, M.O., Ergün, A., Gürel, A.E., Yıldız, G. (2022) "Assessment of a novel defrost method for PV/T system assisted sustainable refrigeration system", Elsevier BV, 267 (267) pp. 115943-115943 [SCI Expanded] DOI  
Ceylan, İ., Gürel, A.E., Yıldız, G. (2022) "Havalı Güneş Kolektörlerinin Hacim Isıtma Uygulamalarında Kullanımı", tesisat Mühendisliği, 189 (0) pp. 38-45 [TR Dizin]   
Ağbulut, Ü., Ceylan, İ., Gürel, A.E., Ergün, A. (2021) "The history of greenhouse gas emissions and relation with the nuclear energy policy for Turkey", International Journal of Ambient Energy, 42 (12) pp. 1447-1455 Link DOI  
Karaağaç, M.O., Ergün, A., Ağbulut, Ü., Gürel, A.E., Ceylan, İ. (2021) "Experimental analysis of CPV/T solar dryer with nano-enhanced PCM and prediction of drying parameters using ANN and SVM algorithms", Solar Energy, 218 (0) [SCI Expanded] DOI  
Dumrul, H., Yılmaz, S., Kaya, M., Ceylan, İ. (2021) "Energy Analysis of Concentrated Photovoltaic/Thermal Panels with Nanofluids", International Journal of Thermodynamics, 24 (0) [ESCI] DOI  
Ceylan, İ., Gürel, A.E., Ergün, A., Ali, İ.H.G., Ağbulut, Ü., Yıldız, G. (2021) "A detailed analysis of CPV/T solar air heater system with thermal energy storage: A novel winter season application", Journal of Building Engineering, 42 (0) [SCI Expanded] DOI  
Ağbulut, Ü., Gürel, A.E., Ceylan, İ., Ergün, A. (2021) "The history of greenhouse gas emissions and relation with the nuclear energy policy for Turkey", International Journal of Ambient Energy, 42 (10) pp. 1447-1455 DOI  
Gürel, A.E., Yıldız, G., Ceylan, İ. (2021) "Havalı Güneş Kolektörlerinin Hacim Isıtma Uygulamalarında Kullanımı", TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ, (0) [TR Dizin]  
Acar, B., Gürel, A.E., Ergün, A., Ceylan, İ., Ağbulut, Ü., Can, A. (2020) "Performance assessment of a novel design concentrated photovoltaic system coupled with self‐cleaning and cooling processes", Environmental Progress Sustainable Energy, 39 (5) [SCI Expanded] Link DOI  
Ceylan, İ., Ali, İ.H.G., Ergün, A., Gürel, A.E., Acar, B., İslam, N. (2020) "A New Hybrid System Design for Thermal Energy Storage", Journal of Thermal Science, 29 (0) pp. 1300-1308 [SCI Expanded] Link  
Al-Hrari, M., Ceylan, İ., Nakoa, K., Ergün, A. (2020) "Concentrated photovoltaic and thermal system application for fresh water production", APPLIED THERMAL ENGINEERING, 171 (0) p. 115054 [SCI Expanded] Link  
Gürel, A.E., Ağbulut, Ü., Ergün, A., Ceylan, İ. (2020) "Environmental and economic assessment of a low energy consumption household refrigerator", Engineering Science and Technology, an International Journal, 23 (0) pp. 365-372 [SCI Expanded] Link DOI  
Ağbulut, Ü., Gürel, A.E., Ergün, A., Ceylan, İ. (2020) "Performance assessment of a V-Trough photovoltaic system and prediction of power output with different machine learning algorithms", Journal of Cleaner Production, 268 (0) p. 122269 [SCI Expanded] Link DOI  
Ceylan, İ., Yıldız, G., Gürel, A.E., Ergün, A., Tosun, A. (2020) "THE EFFECT OF MALFUNCTIONS IN AIR HANDLING UNITS ON ENERGY AND EXERGY EFFICIENCY", Heat Transfer Research, (0) [SCI Expanded] Link  
Yıldız, G., Çalış, B., Gürel, A.E., Ceylan, İ. (2020) "Investigation of life cycle CO2 emissions of the polycrystalline and cadmium telluride PV panels", Environmental Nanotechnology, Monitoring and Management, 14 (0)  
Kaya, M., Gürel, A.E., Ağbulut, Ü., Ceylan, İ., Çelik, S., Ergün, A., Acar, B. (2019) "Performance analysis of using CuO-Methanol nanofluid in a hybrid system with concentrated air collector and vacuum tube heat pipe", Elsevier BV, 199 (0) p. 111936 [SCI Expanded] DOI  
Zuhur, S., Ceylan, İ., Ergün, A. (2019) "Energy, exergy and environmental impact analysis of concentrated PV/cooling system in Turkey", Solar Energy, 180 (0) pp. 567-574 [SCI] Link DOI  
Ceylan, İ., Zuhur, S. (2019) "Energy, Exergy and Enviroeconomic (3E) analysis of concentrated PV and thermal system in the winter application", Energy Reports, 5 (5) pp. 262-270 [SCI Expanded] Link DOI  
Ergün, A., Ceylan, İ., Aydın, M., Gürel, A.E., Koçbulut, G. (2019) "Solarmeter Design for High Solar Radiation Measurement and Experimental Validation", El-Cezeri Fen ve Mühendislik Dergisi, 6 (0) pp. 726-735 [TR Dizin] Link DOI  
Ceylan, İ., Yılmaz, S., İnanç, Ö., Ergün, A., Gürel, A.E., Acar, B., Aksu, A.İ. (2019) "Determination of the heat transfer coefficient of PV panels", Energy, 175 (0) pp. 978-985 [SCI] DOI  
Gürel, A.E., Ceylan, İ., Ergün, A., Acar, B. (2018) "Klima Santrallerinde Yoğuşan Suyun Geri Kazanımı İçin Alternatif Yöntemler", Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknloji Dergisi, 6 (4) pp. 893-901 [TR Dizin] Link   
Ergün, A., Gürel, A.E., Ceylan, İ. (2018) "TİCARİ SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE R22 AKIŞKANININ ALTERNATİFİ OLARAK R438A VE R417A AKIŞKANLARININ PERFORMANSININ İNCELENMESİ", Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, 6 (0) pp. 824-833 [TR Dizin] Link DOI   
Ergün, A., Ceylan, İ., Acar, B., Erkaymaz, H. (2017) "Energy–exergy–ANN analyses of solar-assisted fluidized bed dryer", Drying Technology, 35 (14) pp. 1711-1720 [SCI] DOI  
Aktaş, M., Ceylan, İ., Ergün, A., Gürel, A.E., Atar, M. (2017) "Assessment of a solar-assisted infrared timber drying system", Environmental Progress Sustainable Energy, 36 (6) pp. 1875-1881 [SCI] Link DOI  
Ceylan, İ., Gürel, A.E., Ergün, A. (2017) "The mathematical modeling of concentrated photovoltaic module temperature", International Journal of Hydrogen Energy, 31 (0) pp. 19641-19653 [SCI Expanded] Link DOI  
Aktaş, M., Ceylan, İ., Ergün, A., Gürel, A.E., Atar, M. (2017) "Assessment of a Solar-Assisted Infrared TimberDrying System", Environmental Progress Sustainable Energy, 36 (6) pp. 1875-1881 [SCI]  
Ataş, Ş., Aktaş, M., Ceylan, İ., Doğan, H. (2017) "Development and Analysis of a Multi-evaporator Cooling System with Electronic Expansion Valves", Arabian Journal for Science and Engineering, 42 (11) pp. 4513-4521 [SCI Expanded] Link DOI  
Ceylan, İ., Zuhur, S., Gürel, A.E. (2017) "Isı Depolama Yöntemleri ve Uygulamaları", Türk Tesisat Mühendisliği Derneği Dergisi, (112) pp. 38-47  
Ceylan, İ., Gürel, A.E., Ergün, A., Tabak, A. (2016) "Performance analysis of a concentrated photovoltaic and thermal system", SOLAR ENERGY, 5 (129) pp. 217-223 [SCI Expanded] DOI  
Ceylan, İ., Gürel, A.E. (2016) "Solar assisted fluidized bed dryer integrated with a heat pumpfor mint leaves", Applied Thermal Engineering, 106 (0) pp. 899-905 [SCI Expanded]  
Ceylan, İ., Ergün, A., Acar, B., Aydın, M. (2016) "Psychometric and thermodynamic analysis of new ground sourceevaporative cooling system", ENERGY AND BUILDINGS, 119 (0) pp. 20-27 [SCI Expanded]  
Ceylan, İ., Gürel, A.E. (2015) "Exergetic analysis of a new design photovoltaic and thermal PV T System", Environmental Progress & Sustainable Energy, 4 (34) pp. 1249-1253 [SSCI]  
Gürel, A.E., Ceylan, İ., Yılmaz, S. (2015) "Thermodynamic analysis of PID controlled fluidised bed dryer with parabolic trough collector", International Journal of Exergy, 1 (18) pp. 68-83 [SCI Expanded]  
Gürel, A.E., Ceylan, İ., Yılmaz, S. (2015) "Isı Pompalı ve Parabolik Oluklu Güneş Kolektörlü Akışkan Yataklı Kurutucuların Deneysel Analizi", Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi/Journal of Thermal Science & Technology, 1 (35) pp. 107-115 [SCI Expanded]  
Ceylan, İ., Erkaymaz, O., Gedik, E., Gürel, A.E. (2014) "The prediction of photovoltaic module temperature with artificial neural networks", Case Studies in Thermal Engineering, (0) [SCI Expanded]  
Aktaş, M., Ceylan, İ., Yılmaz, S. (2014) "Determination of Drying Characteristics of Apple In Heat Pump And Solar Dryer", Desalination, (0) [SSCI]  
Ceylan, İ., Gürel, A.E., Demircan, H., Aksu, B. (2014) "Cooling of a photovoltaic module with temperature controlled solar collector", Energy and Buildings,, (0) [SSCI]  
Ceylan, İ., Gedik, E., Erkaymaz, O., Gürel, A.E. (2014) "The Artificial Neural Network Model to Estimate the Photovoltaic Module Efficiency for All Regions of the Turkey", ENERGY AND BUILDINGS, (0) [SCI Expanded]  
Ceylan, İ., Ergün, A. (2014) "Psychrometric analysis of a timber dryer", Case Studies in Thermal Engineering, (0)  
Ceylan, İ., Ergün, A. (2013) "Thermodynamic analysis of a new design of temperature controlled parabolic trough collector", ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, (0) [SCI Expanded]  
Ilhan, C., Metin, K., Etem, G.A. (2013) "Energy Analysis of a New Design of a Photovoltaic Cell Assisted Solar Dryer", DRYING TECHNOLOGY, (0) [SCI]  
Ceylan, İ. (2012) "Energy and exergy analyses of a temperature controlled solar water heater", ENERGY AND BUILDINGS, (0) [SCI Expanded]  
Aktaş, M., Ceylan, İ., Aktekeli, Z. (2010) "Güneş Enerjisi Destekli Isı Pompalı Kırmızıbiber Kurutucusunun Tasarımı İmalatı Ve Performans Deneyleri", Journal of thermal science and technology, (0) [SCI Expanded]   
Ceylan, İ., Aktaş, M. (2008) "Energy Analysis of Hazelnut Drying System Assisted Heat Pump", International Journal Of Energy Research, (0) [SSCI]  
Ceylan, İ. (2008) "Determination of Drying Characteristics of Timber by Using artificial Neural Networks and Mathematical Models", Drying Technology, (0) [SSCI]  
Ceylan, İ., Aktaş, M. (2008) "Hazelnut drying in a dryer assisted heat pump", Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, (0) [SCI Expanded]  
Ceylan, İ., Aktaş, M. (2008) "Modeling Of A Hazelnut Dryer Assisted Heat Pump By Using Artificial Neural Networks", Applied Energy, (0) [SCI Expanded]  
Ceylan, İ., Aktaş, M., Doğan, H. (2007) "Energy And Exergy Analysis Of Timber Dryer Assisted Heat Pump", Applied Thermal Engineering, (0) [SCI Expanded]  
Ceylan, İ., Aktaş, M., Doğan, H. (2007) "Mathematical Modeling Of Drying Characteristics Of Tropical Fruits", Applied Thermal Engineering, (0) [SCI Expanded]  
Aktaş, M., Ceylan, İ., Doğan, H. (2005) "Güneş Enerjili Sıcak Su Hazırlama Sistemlerinin Isıl Analizi", Politeknik Dergisi, 8 (3) pp. 263-269 [TR Dizin]   
Ceylan, İ., Yıldız, G., Ergün, A., Gürel, A.E. (2019) "PV PANELLERİN TERMOGRAFİ YÖNTEMİ İLEİNCELENMESİ", Uluslararası Fen, Mühendislik ve Mimarlık Bilimlerinde AkademikÇalışmalar Sempozyumu , (pp. 580-592), Ankara, Türkiye, (Aralık 2019
Gürel, A.E., Yıldız, G., Ceylan, İ. (2019) "Havalı güneş kolektörlerinin hacim ısıtma uygulamalarında kullanımı", 14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ , (pp. 1866-1875), Türkiye, (Nisan 2019 
Ceylan, İ., Ergün, A., Gürel, A.E., Acar, B. (2018) "ENERGY EFFICIENCY IN AIR CONDITIONING SYSTEMS: EVAPORATIVELY RECOVERY OF CONDENSED WATER", 1st International Technology Sciences and Desing Symposium , (pp. 331), Giresun, Türkiye, (Haziran 2018
Ceylan, İ., Gürel, A.E., Ergün, A. (2018) "The Examination of PV Module Applications Installed on Sea or Dam: Case Of Antalya, Turkey", International Congress on Mathematic, Engineering, Natural Health Sciences , (pp. 1), Kıev, Ukrayna, (Eylül 2018
Gürel, A.E., Ceylan, İ. (2018) "PV Modüllerde Farklı Eğim Açısı Yaklaşımlarının İncelenmesi", 2nd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies , (pp. 134), (Ekim 2018
Gürel, A.E., Ceylan, İ. (2018) "Havalı Güneş Kolektörlü ve Isı Pompalı Akışkan Yataklı Bir Kurutucunun Analizi", 2nd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies , (pp. 109-119), (Ekim 2018
Ceylan, İ., Zuhur, S., Gürel, A.E. (2017) "Isı Depolama Yöntemleri ve Uygulamaları", Uluslararası Mühendislik Araştırmaları Sempozyumu , (pp. 251), Türkiye, (Kasım 2017
Gürel, A.E., Ergün, A., Ceylan, İ. (2017) "Alternatif Soğutucu Akışkanların Termodinamik Analizi", Uluslararası Mühendislik Araştırmaları Sempozyumu , (pp. 32), Türkiye, (Kasım 2017
Zuhur, S., Ceylan, İ. (2017) "Binaya Entegre Fotovoltaik ısıstma ve soğutma sistemi", 1st International Conference on Energy Systems Engineering , (Aralık 2017
Ceylan, İ., Gürel, A.E. (2017) "Concentrated Solar Air Collector and PV Module System with Thermal Energy Storage", 3rd International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS 2017) , (Mayıs 2017
Zuhur, S., Ceylan, İ., Gürel, A.E. (2017) "Building Integrated Concentrating Photovoltaic/Cooling System Design", 3rd International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS 2017) , (Mayıs 2017
Gürel, A.E., Ceylan, İ. (2017) "Akışkan Yataklı Kurutma Sisteminin Termodinamik Analizi", International Conference on Energy System Engineering , (Kasım 2017
Gürel, A.E., Ceylan, İ., Uz, D. (2017) "Gıda Kurutulmasında Akışkan Yataklı Kurutma Sistemlerinin Kullanımı: Bir İnceleme", International Conference on Energy System Engineering , (Kasım 2017
Gürel, A.E., Küçükkülahlı, E., Ceylan, İ. (2016) "Akı kan Yataklı Bir Kurutucuda Kurutma Parametrelerinin Yapay Sinir AğlarıKullanılarak Modellenmesi", 1st International Conference on Engineering Technology and Applied Sciences , (Kasım 2016
Ceylan, İ., Gürel, A.E. (2022) "Güneş Enerji Sistemleri Ve Tasarımı", Türkiye : Dora  
Ceylan, İ., Gürel, A.E. (2018) "Güneş Enerjisi Sistemleri ve Tasarımı", Türkiye : Dora Yayıncılık  
Ceylan, İ., Gürel, A.E. (2017) "Güneş Enerjisi Sistemleri ve Tasarımı", Türkiye : Dora Yayıncılık  
Kayıt Yok
Kayıt Yok
(Uluslararası - Kitap) 1st INTERNATIONALCONFERENCE ON ENERGY SYSTEMS ENGINEERING, 2017, Editör
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) RENEWABLE ENERGY, 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Applied Energy, 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) ENERGY AND BUILDINGS, 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) international journal of exergy, 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) sustainable energy, 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Applied Thermal Engineering, 2016
Üye, Tesisat Mühendisleri Odası, 2008-
Üye, Isı bilimi ve Tekniği Derneği, 2008-
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Performance assessment of a V-Trough photovoltaic system and prediction of power output with different machine learning algorithms
Journal of Cleaner Production
94 0 0 1 0 0 0 0 95
2
Performance analysis of using CuO-Methanol nanofluid in a hybrid system with concentrated air collector and vacuum tube heat pipe
Elsevier BV
50 0 0 5 0 0 0 0 55
3
Cooling of a photovoltaic module with temperature controlled solar collector
Energy and Buildings,
28 0 0 0 0 0 0 0 28
4
Energy–exergy–ANN analyses of solar-assisted fluidized bed dryer
Drying Technology
26 0 0 0 0 0 0 0 26
5
Concentrated photovoltaic and thermal system application for fresh water production
APPLIED THERMAL ENGINEERING
20 0 0 1 0 0 0 0 21
6
Mathematical Modeling Of Drying Characteristics Of Tropical Fruits
Applied Thermal Engineering
20 0 0 0 0 0 0 0 20
7
Performance assessment of a novel design concentrated photovoltaic system coupled with self‐cleaning and cooling processes
Environmental Progress Sustainable Energy
18 0 0 1 0 0 0 0 19
8
Determination of Drying Characteristics of Apple In Heat Pump And Solar Dryer
Desalination
16 0 0 0 0 3 0 0 19
9
Solar assisted fluidized bed dryer integrated with a heat pumpfor mint leaves
Applied Thermal Engineering
18 0 0 0 0 0 0 0 18
10
Determination of the heat transfer coefficient of PV panels
Energy
17 0 0 0 0 0 0 0 17
11
Experimental analysis of CPV/T solar dryer with nano-enhanced PCM and prediction of drying parameters using ANN and SVM algorithms
Solar Energy
17 0 0 0 0 0 0 0 17
12
Energy, exergy and environmental impact analysis of concentrated PV/cooling system in Turkey
Solar Energy
15 0 0 0 0 0 0 0 15
13
Performance analysis of a concentrated photovoltaic and thermal system
SOLAR ENERGY
13 0 0 0 0 0 0 0 13
14
Energy And Exergy Analysis Of Timber Dryer Assisted Heat Pump
Applied Thermal Engineering
11 0 0 0 0 0 0 0 11
15
Determination of Drying Characteristics of Timber by Using artificial Neural Networks and Mathematical Models
Drying Technology
11 0 0 0 0 0 0 0 11
16
Modeling Of A Hazelnut Dryer Assisted Heat Pump By Using Artificial Neural Networks
Applied Energy
11 0 0 0 0 0 0 0 11
17
Energy and exergy analyses of a temperature controlled solar water heater
ENERGY AND BUILDINGS
11 0 0 0 0 0 0 0 11
18
Thermodynamic analysis of a new design of temperature controlled parabolic trough collector
ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT
10 0 0 0 0 0 0 0 10
19
The Artificial Neural Network Model to Estimate the Photovoltaic Module Efficiency for All Regions of the Turkey
ENERGY AND BUILDINGS
8 0 0 0 0 0 0 0 8
20
Exergetic analysis of a new design photovoltaic and thermal PV T System
Environmental Progress & Sustainable Energy
8 0 0 0 0 0 0 0 8
21
The prediction of photovoltaic module temperature with artificial neural networks
Case Studies in Thermal Engineering
7 0 0 0 0 0 0 0 7
22
Energy Analysis of Hazelnut Drying System Assisted Heat Pump
International Journal Of Energy Research
7 0 0 0 0 0 0 0 7
23
Assessment of a Solar-Assisted Infrared TimberDrying System
Environmental Progress Sustainable Energy
6 0 0 0 1 0 0 0 7
24
Development and Analysis of a Multi-evaporator Cooling System with Electronic Expansion Valves
Arabian Journal for Science and Engineering
6 0 0 0 0 0 0 0 6
25
Assessment of a solar-assisted infrared timber drying system
Environmental Progress Sustainable Energy
6 0 0 0 0 0 0 0 6
26
Investigation of life cycle CO2 emissions of the polycrystalline and cadmium telluride PV panels
Environmental Nanotechnology, Monitoring and Management
6 0 0 0 0 0 0 0 6
27
A New Hybrid System Design for Thermal Energy Storage
Journal of Thermal Science
5 0 0 0 0 0 0 0 5
28
The mathematical modeling of concentrated photovoltaic module temperature
International Journal of Hydrogen Energy
5 0 0 0 0 0 0 0 5
29
A detailed investigation of the temperature-controlled fluidized bed solar dryer: A numerical, experimental, and modeling study
Elsevier BV
5 0 0 0 0 0 0 0 5
30
Environmental and economic assessment of a low energy consumption household refrigerator
Engineering Science and Technology, an International Journal
4 0 0 0 0 0 0 0 4
31
Psychometric and thermodynamic analysis of new ground sourceevaporative cooling system
ENERGY AND BUILDINGS
4 0 0 0 0 0 0 0 4
32
Exergy, sustainability and performance analysis of ground source direct evaporative cooling system
Elsevier BV
3 0 0 0 0 0 0 0 3
33
Energy Analysis of a New Design of a Photovoltaic Cell Assisted Solar Dryer
DRYING TECHNOLOGY
2 0 0 0 0 0 0 0 2
34
Psychrometric analysis of a timber dryer
Case Studies in Thermal Engineering
2 0 0 0 0 0 0 0 2
35
Assessment of a novel defrost method for PV/T system assisted sustainable refrigeration system
Elsevier BV
2 0 0 0 0 0 0 0 2
36
Güneş Enerjisi Destekli Isı Pompalı Kırmızıbiber Kurutucusunun Tasarımı İmalatı Ve Performans Deneyleri
Journal of thermal science and technology
1 0 0 0 0 0 0 0 1
37
Hazelnut drying in a dryer assisted heat pump
Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University
1 0 0 0 0 0 0 0 1
(2017) "İKLİMLENDİRME SANAYİ TASARIM YARIŞMASI İKİNCİLİK ÖDÜLÜ" İKLİMLENDİRME SOĞUTMA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Ali Etem Gürel
Düzce Üniversitesi
2014 - 2022 49
Karabük Üniversitesi
2013 - 2022 32
Mustafa Aktaş
Gazi Üniversitesi
2005 - 2017 11
Ümit Ağbulut
Düzce Üniversitesi
2019 - 2022 10
Gökhan Yıldız
-
2019 - 2022 10
Karabük Üniversitesi
2016 - 2020 8
Sadık Zuhur
-
2017 - 2019 6
Karabük Üniversitesi
2014 - 2021 5
Hikmet Doğan
Gazi Üniversitesi
2005 - 2017 4
Karabük Üniversitesi
2014 2
Karabük Üniversitesi
2019 - 2021 2
Okan Erkaymaz
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
2014 2
Musa Atar
Gazi Üniversitesi
2017 2
Mehmet Onur Karaağaç
Sinop Üniversitesi
2021 - 2022 2
Mustafa Aydın
Karabük Üniversitesi
2016 - 2019 2
İsmail Hamad Guma Ali
-
2020 - 2021 2
Karabük Üniversitesi
2020 1
Karabük Üniversitesi
2014 1
Karabük Üniversitesi
2019 1
Karabük Üniversitesi
2017 1
-
2021 1
Enver Küçükkülahlı
Düzce Üniversitesi
2016 1
Adnan Sözen
-
2022 1
Hüsamettin Demircan
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
2014 1
Azim Doğuş Tuncer
-
2022 1
Ataollah Khanları
-
2022 1
Hande Erkaymaz
Bülent Ecevit Üniversitesi
2017 1
Abdülsamed Tabak
Karabük Üniversitesi
2016 1
Zülfikar Aktekeli
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
2010 1
Abdülkerim Tosun
-
2020 1
Ali İlker Aksu
-
2019 1
Asif Afzal
-
2022 1
Büşra Çalış
-
2020 1
C Ahamed Salae
-
2022 1
Ceylan Ilhan
-
2013 1
Doğancan Uz
-
2017 1
Gökçe Koçbulut
-
2019 1
Gurel Ali Etem
-
2013 1
Kaya Metin
-
2013 1
Khaled Nakoa
-
2020 1
Muhsen Al-Hrari
-
2020 1
Nursel İslam
-
2020 1
Selim Çelik
-
2019 1
Servet Eser
-
2022 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Fen ve Mühendislik 50855
YÖKSİS Temel Alan Mühendislik Temel Alanı 24908
YÖKSİS Bilim Alanı Enerji Sistemleri Mühendisliği 217
Anahtar Kelimeler Güneş Enerjisi Sistemleri, Tesisat Teknolojisi
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 150 160 410 65 228 320 165 285 0 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 517 . 502 . 317 . 607 . 433 . 307 . 506 . 401 . - -
Sıra (Temel Alan İçinde) 328 . 320 . 159 . 430 . 274 . 167 . 364 . 262 . - -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 8 . 11 . 4 . 24 . 9 . 6 . 20 . 13 . - -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 7 . 9 . 4 . 13 . 7 . 6 . 16 . 11 . - -
Sıra (Anahtar Kelime (2)) 5 . 6 . 4 . 10 . 6 . 5 . 10 . 6 . - -
Toplam Yayın 3 4 14 6 7 7 6 6 0 0
Toplam Makale 3 3 6 2 5 7 6 5 0 0
Toplam Kitap 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Toplam Bildiri 0 1 7 4 2 0 0 0 0 0
Makale (SCI) 3 3 5 0 4 6 2 3 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 1 2 1 0 1 1 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 1 7 4 1 0 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri