img

Prof. Dr. İlyas SÖĞÜTLÜ

  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
  • Siyaset ve Sosyal Bilimler

Yayınlar

Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi (Dr), 1995, 2003
Yüksek Lisans, Türkiye, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat (Yl) (Tezli), 1993, 1995
Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, 1986, 1990
Yabancı Dil
İngilizce, ÜDS, 66, Güz, 2006
Alınan Sertifikalar/Kurslar
Kayıt Yok
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Siyasal Düşünceler Siyaset Felsefesi
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Siyasal Düşünceler Siyasi Düşünce Tarihi
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Siyasal Düşünceler Siyasal Akımlar
Akademik Ünvanlar
2018-, Profesör, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Siyasal Düşünceler, Türkiye
2013-, Doçent, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Siyasal Düşünceler, Türkiye
2011-, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Türkiye
2004-, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Türkiye
Mesleki ve İdari Deneyim
2015-2017, Enstitü Müdürü, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2013-, Bölüm Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2006-2009, Bölüm Başkanı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Türkiye
Yönetilen Tezler
Halitcan Darbazoğlu, Yüksek Lisans, Türk Siyasal Hayatında Popülizm: DYP-SHP Koalisyon Hükümeti Dönemi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Fatma Özcan, Yüksek Lisans, TÜRKİYE'DE ORDU-SİYASET İLİŞKİSİ 2002-2017, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Hakan Gezer, Yüksek Lisans, Türk siyasal hayatında koalisyon hükümetleri: DSP-MHP-ANAP örneği, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Bekir Çetinkaya, Yüksek Lisans, Erken Cumhuriyet Dönemi enerji politikaları, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Zübeyr Şakar, Yüksek Lisans, Kozmopolitan demokrasi tartışmaları, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Alper Ateş, Yüksek Lisans, 1950'li yıllarda Türkiye'de milliyetçilik: Türk Milliyetçiler Derneği, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı, 2015, (Asıl Danışman)
Tevfik Tankut Batır, Yüksek Lisans, Avrupa Birliği`ne giriş sürecinin Türk ulus devlet yapısı üzerine etkileri, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2006, (Asıl Danışman)
Verilen Dersler
2019-2020, Siyasal Düşünceler Tarihi, Lisans
2019-2020, Türk Siyasi Hayatının Evrimi, Yüksek Lisans
2019-2020, Çağdaş Siyasal Kuram ve Tartışmalar, Lisans
2019-2020, Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, Lisans
2019-2020, Türk Siyasal Hayatı, Lisans
2018-2019, Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, Lisans
2017-2018, Siyasal Düşünceler Tarihi, Lisans
2017-2018, Çağdaş Siyasal Kuram ve Tartışmalar, Lisans
2017-2018, Türkiye’xxnin Toplumsal Yapısı, Lisans
2017-2018, Türk Siyasal Hayatı, Lisans
2017-2018, Türk Siyasi Hayatının Evrimi, Yüksek Lisans
2016-2017, Türk Siyasi Hayatının Evrimi, Yüksek Lisans
2016-2017, Siyasal Düşünceler Tarihi, Lisans
2016-2017, Türk Siyasal Hayatı, Lisans
2016-2017, Çağdaş Siyasal Kuram ve Tartışmalar, Lisans
2015-2016, Siyasal Düşünceler Tarihi, Lisans
2015-2016, Türk Siyasi Hayatının Evrimi, Yüksek Lisans
2015-2016, Türk Siyasal Hayatı, Lisans
2014-2015, Türk Siyasi Hayatının Evrimi, Yüksek Lisans
2014-2015, Siyasal Düşünceler Tarihi, Lisans
2013-2014, Siyasal Düşünceler Tarihi, Lisans
2013-2014, SOSYOLOJİ, Lisans
2013-2014, TÜRK SİYASİ HAYATININ EVRİMİ, Yüksek Lisans
2013-2014, SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, Yüksek Lisans
2013-2014, SİYASET SOSYOLOJİSİ, Lisans
2013-2014, SİYASAL DÜŞÜNCLELER TARİHİ, Lisans
2012-2013, SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, Yüksek Lisans
2012-2013, TÜRK SİYASİ HAYATININ EVRİMİ, Yüksek Lisans
2012-2013, SİYASET SOSYOLOJİSİ, Lisans
2012-2013, Siyasal Düşünceler Tarihi, Lisans
2012-2013, SOSYOLOJİ, Lisans
2012-2013, SİYASAL DÜŞÜNCLELER TARİHİ, Lisans
Araştırma Deneyimi
Kayıt Yok
Projeler
Kayıt Yok
Fikri Mülkiyetler
Kayıt Yok
Makaleler
Söğütlü, İ. (2018) "Cornelius Castoriadis’de Yaderklik, Özerklik ve Bir Özerklik Praksisi Olarak Siyaset.", Toplum ve Bilim, (146) pp. 47-62
Söğütlü, İ. (2018) "Türk Modernleşmesini Yeniden Düşünmek: Bülent Ecevit’in Kemalizm Yorumu Üzerine Düşünceler", Türkiye Günlüğü, (133) pp. 60-69
Söğütlü, İ. (2018) "Jön Türkler ve Siyasal Elitizm: Ahmet Rıza Bey Özelinde Bir İnceleme", Muhafazakar Düşünce, (54) pp. 97-116
Söğütlü, İ. (2017) "Tarihin Deus Ex Machına’sı Olarak Devrim Fikri ve Şiddet- Siyaset İlişkisi Üzerine Bir Not”", Doğu Batı, (81) pp. 153-174
Söğütlü, İ. (2011) "Tarihsel ve Toplumsal Bağlamı İçinde Kemalizm Aydınlanma Muhafazakârlık İlişkisi Üzerine Bir Derkenar", Doğu Batı, (58) pp. 163-188
Söğütlü, İ. (2010) "Cumhuriyet’in Poziivist Ütopyası: Yeni Bir Toplum Yaratmak", Muhafazakar Düşünce, (24) pp. 133-148
Söğütlü, İ. (2010) "Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Gözüyle Türk İnkılâbı ve İnkılâp Kadrosu", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (23) pp. 201-208
Söğütlü, İ. (2010) "Türk Modernleşmesi Sürecinde Mithat Paşa", Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11 (1) pp. 101-113
Söğütlü, İ. (2010) "Cumhuriyet Türkiye’sinde Modernleşme ve Bürokratik Vesayet", Kocaeli Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (19) pp. 49-68
Söğütlü, İ. (2010) "Jön Türk Düşüncesinde Modernlik ve Modernleşme", Doğu Batı, (54) pp. 219-242
Söğütlü, İ. (2009) "Erken Cumhuriyet Döneminde Milliyetçi Eğitim ve Modernleşme", Düşünen Siyaset, (25) pp. 193-214
Söğütlü, İ., Demirel, İ. (2009) "Felsefe’den Siyasete: Rasyonel, Empirist ve Pozitivist Felsefelerin Siyasal Yansımaları", Kutadgubilig, (16) pp. 193-206
Söğütlü, İ., Demirel, İ. (2008) "Kapitalizm İle İlişkisi Çerçevesinde Sosyal Bilimler, Avrupamerkezcilik ve Postmodernite", Türkiye Günlüğü, (95) pp. 28-37
Söğütlü, İ. (2008) "Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Türkiye’de Modernleşme: Kırılmalar ve Süreklilikler", Muhafazakar Düşünce, (18) pp. 33-54
Söğütlü, İ. (2004) "İmparatorluk’tan Ulus Devlet’e Geçiş Sürecinde İdeoloji Arayışı: Solidarist Korporatizm", Liberal Düşünce, (35) pp. 127-134
Söğütlü, İ. (2004) "Darülfünun’dan Üniversite’ye: Cumhuriyet Türkiyesi’nde İlk Üniversite Reformu (1933)", Liberal Düşünce, (34) pp. 121-128
Bildiriler
Söğütlü, İ. (2019) "Cornelius Castoriadis’de Toplumun Kurulumu Devrimin İmkanı", TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ 16. ULUSAL SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ , (pp. 121), Ankara, Türkiye, (Kasım 2019)
Söğütlü, İ. (2010) "Türkiye’de Devlet Tasavvurunda Değişim: “Aşkın Devletten Araçsal Devlete", V. Kamu Yönetimi Sempozyumu- Türk Kamu Yönetiminin Yapısal ve İşlevsel Sorunları , (pp. 157-165), Konya, Türkiye, (Ekim 2010)
Söğütlü, İ. (2010) "Namık Kemal’in Siyasi Fikirleri", Doğumunun 170. Yılında Uluslararası Namık Kemal Sempozyumu , (pp. 895-909), Tekirdağ, Türkiye, (Aralık 2010)
Kitaplar
Kayıt Yok
Kitap Bölümleri
Söğütlü, İ. (2015) "Siyaset Bilimi", Eskişehir/Türkiye : Anadolu Üniversitesi
Diğer Yayınlar
Kayıt Yok
Bilimsel Dergi Editörlükleri
Kayıt Yok
Bilimsel Yayınlarda Hakemlikler
Kayıt Yok
Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlardaki Üyelikler
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf bilgisi bulunmamaktadır
Ödüller
(2010) "YAYIN TEŞVİK ÖDÜLÜ" BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
Kongre/Sempozyum Görevleri
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Tasarımlar
Kayıt Yok
Sanatsal Etkinlikler
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
İdiris Demirel
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi
2008 - 2009 2
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 76547
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 30127
YÖKSİS Bilim Alanı Siyasal Düşünceler 99
Anahtar Kelimeler Siyasi Düşünce Tarihi, Siyaset Felsefesi, Siyasal Akımlar
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ağırlıklı Puan 40 0 15 50 2 0 0 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 422 . - 528 . 477 . 528 . - - -
Sıra (Temel Alan İçinde) 341 . - 418 . 408 . 467 . - - -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 18 . - 27 . 21 . 25 . - - -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 18 . - 25 . 19 . 23 . - - -
Sıra (Anahtar Kelime (2)) 14 . - 24 . 15 . 20 . - - -
Sıra (Anahtar Kelime (3)) 14 . - 23 . 16 . 22 . - - -
Toplam Yayın 1 0 1 3 1 0 0 0
Toplam Makale 0 0 1 3 0 0 0 0
Toplam Kitap 1 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Bildiri 0 0 0 0 1 0 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 1 0 0 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 1 2 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 1 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 1 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri