img

Arş. Gör. İpek ŞENGÜL

  • İslami İlimler Fakültesi
  • Temel İslam Bilimleri
  • Tasavvuf

Genel Bilgiler

Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri (Dr), 2020
Yüksek Lisans, Türkiye, Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, 2014, 2018
Lisans, Türkiye, Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr., 2009, 2014
Yüksek Lisans, Türkiye, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, 2015, 2019
Araştırma Alanları
Tasavvuf
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Alınan Eğitimler
Yüksek Lisans, Türkiye, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, 2015, 2019
Yüksek Lisans, Türkiye, Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, 2014, 2018
Lisans, Türkiye, Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr., 2009, 2014
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri (Dr), 2020
Yabancı Dil
Farsça, YDS, 83, 2019-YDS/1, 2019
Farsça, YDS, 77, Bahar, 2017
Arapça, YÖKDİL, 77, 2017
Alınan Sertifikalar/Kurslar
Kayıt Yok
[UAK] İlahiyat Temel İslam Bilimleri Tasavvuf
Akademik Unvanlar
2016-, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Türkiye
Mesleki ve İdari Deneyim
Kayıt Yok
Yönetilen Tezler
Kayıt Yok
Verilen Dersler
Kayıt Yok
Araştırma Deneyimi
Kayıt Yok
Projeler
Kayıt Yok
Fikri Mülkiyetler
Kayıt Yok
Makaleler
Şengül, İ. (2018) "Gülşen-i Râz Şerhleri Geleneğinde Farsça Örneklerden Biri Müntehab-ı Şerh-i Gülşen-i Râz", Türkiye ilahiyat Araştırmaları Dergisi, 2 (2) pp. 146-162  
Şengül, İ. (2016) "Hâfız ın Şâh ı Şucâ ve Kıvâmüddîn Muhammed Sâhibu l IyârAdına Methiyelerindeki Teşbih Sanatları Üzerine Bir İnceleme", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırma Dergisi, 5 (8) pp. 3313-3329 Link  
Bildiriler
Şengül, İ. (2019) "Ahmed-i Hânî’xxnin Vahdet-i vücûd Meselesinde Kendine Özgü Yorumu: Tavvattun", 2. Uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumu , (pp. 506-516), (Ocak 2019
Şengül, İ. (2018) "HER KÜFÜRDE GİZLİ BİR İMANIN OLUŞU - GÜLŞEN-İ RÂZ BEYİTLERİ BAĞLAMINDA LÂHÎCÎ VE HÜSÂMEDDİN BİDLÎSÎ’NİN YORUMLARI-", 1. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Kongresi , (Aralık 2018
Kitaplar
Şengül, İ. (2016) "FARSÇA CEP SÖZLÜĞÜ", İstanbul/Türkiye : RUMUZ YAYINEVİ  
Kitap Bölümleri
Kayıt Yok
Diğer Yayınlar
ŞENGÜL, İ. (2021) "Molla Câmî ve İbn Arabî'ye Göre İnsân-ı Kâmil",
ŞENGÜL, İ. (2020) "Mevlânâ'ya Göre Kadın",
Bilimsel Dergi Editörlükleri
Kayıt Yok
Bilimsel Yayınlarda Hakemlikler
Kayıt Yok
Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlardaki Üyelikler
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf bilgisi bulunmamaktadır
Ödüller
Kayıt Yok
Kongre/Sempozyum Görevleri
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Tasarımlar
Kayıt Yok
Sanatsal Etkinlikler
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 76999
YÖKSİS Temel Alan İlahiyat Temel Alanı 4388
YÖKSİS Bilim Alanı Temel İslam Bilimleri 2754
Anahtar Kelimeler Tasavvuf
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ağırlıklı Puan 0 115 0 35 0 0 0 0 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - 363 . - 500 . - - - - -
Sıra (Temel Alan İçinde) - 126 . - 202 . - - - - -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - 92 . - 158 . - - - - -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) - 30 . - 53 . - - - - -
Toplam Yayın 0 2 0 3 0 0 0 0 0
Toplam Makale 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Toplam Kitap 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Bildiri 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri