img

Doç. Dr. Huriye İrem KALAYCI KIRLIOĞLU

  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  • Sosyal Hizmet
  • Sosyal Hizmet

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
75
Atıf
104
h-index
5
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Hizmet (Dr), 2015, 2019
Yüksek Lisans, Türkiye, Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Hizmet (Yl) (Tezli), 2012, 2015
Lisans, Türkiye, Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü, 2005, 2010
Araştırma Alanları
Aile Sosyolojisi, Toplumsal Cinsiyet, Sağlık Sosyolojisi
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Hizmet (Dr), 2015, 2019
Yüksek Lisans, Türkiye, Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Hizmet (Yl) (Tezli), 2012, 2015
Lisans, Türkiye, Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü, 2005, 2010
Kayıt Yok
İngilizce, YÖKDİL, 83, 22 Eylül 2, 2018
İngilizce, YDS, 76, 2016-YDS S, 2016
Değerlendirme, Hakemlik, Tıbbi Sosyal Hizmet, 02-09-2021, 26-11-2021
Değerlendirme, Hakemlik, Toplum ve Sosyal Hizmet, 06-04-2021, 21-06-2021
Değerlendirme, Hakemlik, Toplum ve Sosyal Hizmet, 19-10-2021, 14-12-2021
Değerlendirme, Hakemlik, Toplum ve Sosyal Hizmet, 02-12-2021, 22-03-2022
Çalıştay, 11. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı, Bülent Ecevit Üniversitesi, 08-05-2017, 09-05-2017
Çalıştay, Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon Eğitimi, Patalya Thermal Resort Uygulama Oteli, Kızılcahamam, Ankara., Türkiye, 03-12-2013, 05-12-2013
Çalıştay, Sosyal Hizmet Eğitiminde Ulusal Standartların Geliştirilmesi Çalıştayı, Uşak Üniversitesi 1 Eylül Yerleşkesi, Türkiye, 22-06-2012, 24-06-2012
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Sosyal Hizmet Aile Sosyolojisi
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Sosyal Hizmet Toplumsal Cinsiyet
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Sosyal Hizmet Sağlık Sosyolojisi
2021-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü, Türkiye
2019-2021, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü, Türkiye
2013-2019, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye
2022-, Bölüm Başkan Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
Şebnem Çökelez, Yüksek Lisans, Şiddet mağduru kadınların toplumsal cinsiyet algısı, sosyal destek sistemleri ve şiddetle baş etme stratejileri, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sosyal Hizmet Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
2022-2023, Sosyal Hizmet Eğitimi (Güz), Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2022-2023, Sosyal Hizmet ve Gençlik Refahı (Güz), Yüksek Lisans
2022-2023, Sosyal Hizmet Saha Uygulaması I (Güz), Lisans
2022-2023, Uygulamalı Araştırma I (Güz), Lisans
2022-2023, Çocuklarla Sosyal Hizmet, Lisans
2022-2023, Adli Sosyal Hizmet (Güz), Lisans
2022-2023, Sosyal Hizmet Mevzuatı (Güz), Lisans
2021-2022, Sosyal Hizmet Saha Uygulaması II (Bahar), Lisans
2021-2022, Uygulamalı Araştırma II (Bahar), Lisans
2021-2022, Gençlerle Sosyal Hizmet (Bahar), Lisans
2021-2022, Çocuk Koruma ve Bakım Sistemi (Bahar), Lisans
2021-2022, Çocuk Suçluluğu ve Sosyal Hizmet (Bahar), Lisans
2021-2022, Risk Altındaki Çocuklarla Çalışma, Lisans
2021-2022, Sosyal Hizmet Mevzuatı, Lisans
2021-2022, Sosyal Hizmet Ortamında Blok Uygulama (Güz), Lisans
2021-2022, Uygulamalı Araştırma (Güz), Lisans
2018-2019, Sosyal Hizmet Ortamında Blok Uygulama (Bahar), Lisans
2018-2019, Uygulamalı Araştırma (Bahar), Lisans
2018-2019, Uygulamalı Araştırma (Güz), Lisans
2017-2018, Sosyal Hizmet Ortamında Blok Uygulama (Bahar), Lisans
2017-2018, Uygulamalı Araştırma (Bahar), Lisans
2017-2018, Sosyal Hizmet Ortamında Blok Uygulama (Güz), Lisans
2017-2018, Uygulamalı Araştırma (Güz), Lisans
2016-2017, Sosyal Hizmet Ortamında Blok Uygulama (Bahar), Lisans
2016-2017, Uygulamalı Araştırma (Bahar), Lisans
2016-2017, Sosyal Hizmet Ortamında Blok Uygulama (Güz), Lisans
2016-2017, Uygulamalı Araştırma (Güz), Lisans
2015-2016, Sosyal Hizmet Ortamında Blok Uygulama (Bahar), Lisans
2015-2016, Sosyal Hizmet Ortamında Blok Uygulama (Güz), Lisans
2015-2016, Uygulamalı Araştırma (Güz), Lisans
2014-2015, Sosyal Hizmet Ortamında Blok Uygulama (Bahar), Lisans
2014-2015, Uygulamalı Araştırma (Bahar), Lisans
2014-2015, Sosyal Hizmet Ortamında Blok Uygulama (Güz), Lisans
2014-2015, Uygulamalı Araştırma (Güz), Lisans
2013-2014, Uygulamalı Araştırma (Bahar), Lisans
2013-2014, Sosyal Hizmet Ortamında Blok Uygulama (Bahar), Lisans
2013-2014, Sosyal Hizmet Ortamında Blok Uygulama (Güz), Lisans
2013-2014, Uygulamalı Araştırma (Güz), Lisans
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kırlıoğlu, H.İ.K., Çakın, S.B., Kırlıoğlu, M. (2023) "COVID-19 HANEHALKI ÇEVRE ÖLÇEĞİ’NİN DEĞERLENDİRİLMESİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI", Mehmet Akif Ersoy Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi, 10 (3) pp. 229-245 [ESCI] DOI  
Kırlıoğlu, H.İ.K., Kırlıoğlu, M. (2021) "Öğrencilerin Gözünden Sosyal Hizmet Mesleği ve Eğitimi: Niteliksel Bir Çalışma", Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (UNIKA Toplum ve Bilim) Dergisi, 1 (2) pp. 94-117 Link  
Kıraç, R., Kırlıoğlu, H.İ.K. (2021) "Bilinçli Farkındalık ve Empatik Eğilimin, Eleştirel Düşünme Eğilimine Etkisi: Sağlık Yönetimi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma", Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 25 (1) pp. 95-104 [TR Dizin] Link   
Kırlıoğlu, H.İ.K. (2021) "Sosyal Hizmet Uygulamasında Mesleki Uygunluk, Genel Öz Yeterlilik ve Mesleki Doyum İlişkisi", Toplum ve Sosyal Hizmet, 32 (4) pp. 1241-1256 [TR Dizin] Link DOI   
Kırlıoğlu, H.İ.K., Kırlıoğlu, M. (2021) "Sosyal Hizmet Uzmanlarının Engelliliğe İlişkin Tutumları Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması", Toplum ve Sosyal Hizmet, 32 (3) pp. 771-786 [TR Dizin] Link DOI   
Çay, M., Kırlıoğlu, H.İ.K. (2021) "Cinsel Sağlık Ölçeği'nin Sosyal Hizmet Öğrencileri Örnekleminde Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması", Tıbbi Sosyal Hizmet Dergisi, 18 (0) pp. 1-14 [TR Dizin] Link   
Böcü, T.T., Kırlıoğlu, H.İ.K. (2021) "Klinik Sosyal Hizmet (KSH) ve Eğitimine İlişkin Bir Değerlendirme", Tıbbi Sosyal Hizmet Dergisi, 18 (0) pp. 179-193 [TR Dizin] Link   
Kırlıoğlu, H.İ.K., Kırlıoğlu, M. (2021) "Allophilia Ölçeği’nin Değerlendirilmesi: Türkçe Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması", Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 5 (2) pp. 156-171 Link  
Kırlıoğlu, H.İ.K., Daşbaş, S., Karakuş, Ö. (2020) "Sosyal Hizmet Uygulamasında Mesleki Uygunluk Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik", Toplum ve Sosyal Hizmet, 31 (3) pp. 793-822 [TR Dizin] Link   
Kırlıoğlu, H.İ.K., Karakuş, Ö. (2020) "Reflection of the Perceptions of University Students with Disabilities who get Service from Department of Disabled Students on Their Disabilities to Education Experiences", Toplum ve Sosyal Hizmet, 31 (3) pp. 1153-1175 [TR Dizin] Link   
Ercan, F.Z., Kırlıoğlu, M., Kırlıoğlu, H.İ.K. (2019) "Engelli Çocuğa Sahip Ailelerin Bu Durumu Kabulleniş Süreçleri ve Bu Duruma Dair Görüşleri", Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, (44) pp. 597-627 [TR Dizin] Link DOI   
Başer, D., Kırlıoğlu, M., Kırlıoğlu, H.İ.K. (2019) "Empati Kavramına Bauman Çerçevesinden Bir Bakış", OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 13 (19) pp. 2321-2344 [TR Dizin] Link DOI   
Kırlıoğlu, H.İ.K., Karakuş, Ö. (2018) "Evaluation of Mentally Disabled Individuals’ Participation to Social Life", International Journal of Research in Social Sciences, 8 (7) pp. 158-167 Link  
Sevinç, İ., Kırlıoğlu, H.İ.K., Kırlıoğlu, M. (2017) "The Professional Perception of Social Workers Working In Healthcare", International Journal of Research in Social Sciences, 7 (5) pp. 48-61 Link  
Kırlıoğlu, H.İ.K., Kırlıoğlu, M., Ercan, F.Z. (2017) "Çocuklarda Davranışsal Sorunlar/Davranış Bozukluğu", Selçuk Üniversitesi Akşehir Meslek Yüksek Okulu Sosyal Bilimler Dergisi, 2 (8) pp. 27-34  
Karakuş, Ö., Kırlıoğlu, H.İ.K., Kırlıoğlu, M., Başer, D. (2017) "Üniversitelerde Engelli Öğrencilerin Eğitim Alanında Karşılaştıkları Sorunlar: Selçuk Üniversitesi Örneği", Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 14 (3) pp. 2577-2589 Link DOI  
Başer, D., Kırlıoğlu, H.İ.K., Kırlıoğlu, M. (2017) "Sosyal Hizmet ve Bauman: Sosyal Adalet", Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10 (2) pp. 33-34 [TR Dizin] Link DOI  
Kırlıoğlu, H.İ.K., Kırlıoğlu, M., Başer, D. (2016) "Hegemonik Erkekliğin İnşasında Duvar Yazıları", Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 19 (1) pp. 221-237 Link  
Kırlıoğlu, H.İ.K., Akarçay, D., Kırlıoğlu, M. (2016) "Atasözleri ve Deyimlerde Kadına Yönelik Şiddetin İzleri Niteliksel Bir Çalışma", Munzur Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (8) pp. 101-122 Link  
Kırlıoğlu, H.İ.K., Kırlıoğlu, M., Akpınar, B., Şenel, D., Demirel, R. (2016) "Şarkılarda Kadına Yönelik Şiddetin İzleri Niteliksel Bir Çalışma", Munzur Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi, 4 (8) pp. 6-30 Link  
Özata, M., Kırlıoğlu, M., Kırlıoğlu, H.İ.K. (2016) "Sosyal ve Ekonomik Destek Alan Ailelerin Sağlık Durumlarının Araştırılması", The Journal of Academic Social Science Studies, (47) pp. 173-190 Link DOI  
Kırlıoğlu, H.İ.K., Başer, D., Kırlıoğlu, M., Akarçay, D. (2015) "Aday Memurluk Eğitimi Alan Uzman Personelin Çatışma Nedenleri ve Yönetim Biçimleri Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Örneği", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8 (37) pp. 902-910 Link  
Kırlıoğlu, H.İ.K., Karakuş, Ö. (2015) "Türkiye'de Zihinsel Engelliler Özelinde Engelli Bireylerin Karşılaştıkları Sorun Alanları", Selçuk Üniversitesi Akşehir Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Dergisi, 2 (6) pp. 77-86 Link  
Başer, D., Kırlıoğlu, M., Kırlıoğlu, H.İ.K. (2014) "Sosyal Hizmet Öğrencilerinin İletişim Becerilerinin İncelenmesi: Selçuk Üniversitesi Örneği", Tunceli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3 (5) pp. 105-120 Link  
Çay, M., Kırlıoğlu, H.İ.K. (2021) "Göç Olgusu ve Suriyelilerin Yaşadığı Sorunların Değerlendirilmesi", 2. Uluslararası 1 Mayıs Sosyal Politikalar ve Bilimsel Araştırmalar Kongresi , (pp. 55), Samsun, Türkiye, (Mayıs 2021
Koçan, A., Kırlıoğlu, H.İ.K., Kırlıoğlu, M. (2021) "Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Farkındalık ve Çevresel Tutumlarının Sosyal Sorumluluk Düzeylerine Etkisi: Konya Örneği", III. Uluslararası Şehir Çevre Sağlık Kongresi , (pp. 252-253), Ankara, Türkiye, (Temmuz 2021
Helvacı, Z., Kırlıoğlu, H.İ.K. (2021) "Suriyeli Çocukların Eğitimine İlişkin Tarihsel Bir Değerlendirme", 3. Uluslararası 23 Nisan Bilimsel Çalışmalar Kongresi , (pp. 296-307), Ankara, Türkiye, (Nisan 2021
Çay, M., Kırlıoğlu, H.İ.K. (2021) "Sosyal Hizmet Uzmanları İçin Önemli Bir Soru: Niçin Politika Savunuculuğu İle İlgilenmeliyiz?", Ayasofya 3.Uluslararası Multidisipliner Bilimsel Araştırmalar Kongresi , (pp. 130-131), İstanbul, Türkiye, (Eylül 2021
Kırlıoğlu, H.İ.K. (2021) "Dijitalleşen Dünyada Teknoloji Bağımlılığı", International Congress of Science, Culture and Education INCES 2021 , (pp. 79), Antalya, Türkiye, (Aralık 2021
Kırlıoğlu, H.İ.K., Çakın, S.B., Kırlıoğlu, M. (2021) "Covid-19 Hanehalkı Çevre Ölçeği'nin Değerlendirilmesi: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması", 23. Ulusal Sosyal Hizmet Sempozyumu 2021 Covid-19 ve Sosyal Hizmet , (pp. 64-65), Burdur, Türkiye, (Kasım 2021 
Koçan, A., Kırlıoğlu, H.İ.K., Kırlıoğlu, M. (2021) "Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Farkındalık ve Çevresel Tutumlarının Sosyal Sorumluluk Düzeylerine Etkisi: Konya Örneği", III. Uluslararası Şehir Çevre Sağlık Kongresi , (pp. 292-301), Ankara, Türkiye, (Temmuz 2021
Çay, M., Kırlıoğlu, H.İ.K. (2021) "Sosyal Hizmet Uzmanları İçin Önemli Bir Soru: Niçin Politika Savunuculuğu İle İlgilenmeliyiz?", Ayasofya 3.Uluslararası Multidisipliner Bilimsel Araştırmalar Kongresi , (pp. 635-654), İstanbul, Türkiye, (Eylül 2021
Kırlıoğlu, M., Kırlıoğlu, H.İ.K. (2020) "Suriyeli Göçmen Akınının Türk Toplumu Açısından Değerlendirilmesi: Sorunlar ve Deneyimler", 12. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi , (pp. 46), Antalya, Türkiye, (Ağustos 2020
Kırlıoğlu, H.İ.K. (2019) "Sosyal Hizmet Eğitiminde Bologna Süreci", International Congress of Science, Culture and Education , (pp. 188), Antalya, Türkiye, (Kasım 2019
Kırlıoğlu, H.İ.K. (2019) "Madde Bağımlılığı Özelinde Motivasyonel Görüşme Tekniğinin Sosyal Hizmette Kullanımı", International Congress of Science, Culture and Education , (pp. 179), Antalya, Türkiye, (Kasım 2019
Kırlıoğlu, H.İ.K., Karakuş, Ö. (2018) "Evaluation of Mentally Disabled Individuals’ Participation to Social Life", INES Education and Social Science Congress , (pp. 502), Antalya, Türkiye, (Temmuz 2018
Ercan, F.Z., Kırlıoğlu, M., Kırlıoğlu, H.İ.K. (2018) "Multi-Disabled Children In The Framework of the system Approach: Problems and Suggested Solutions", III. INES International Education and Social Science Congress , (pp. 507), Antalya, Türkiye, (Temmuz 2018
Karakuş, Ö., Kırlıoğlu, H.İ.K. (2018) "Disabled Students’ Perceptions on Their Disabilities and Effects of These Disabilities on Their Education Life: Selçuk University Sample", INES Education and Social Science Congress , (pp. 502), Antalya, Türkiye, (Temmuz 2018
Ercan, F.Z., Kırlıoğlu, H.İ.K., Kırlıoğlu, M., Zobu, B.İ. (2018) "Evaluation of Reflective Thinking Skills of Social Work Students: Konya Sample", III. INES International Education and Social Science Congress (ESS 2018) , (pp. 506), Antalya, Türkiye, (Temmuz 2018
Kırlıoğlu, H.İ.K., Kırlıoğlu, M., Ercan, F.Z. (2018) "Professional Experiences and Child-Rearing Attitude of Social Workers Working in the Field of Children", III. INES International Education and Social Science Congress (ESS 2018) , (pp. 508), Antalya, Türkiye, (Temmuz 2018
Kırlıoğlu, M., Başer, D., Kırlıoğlu, H.İ.K. (2017) "Sosyal Hizmet ve Bauman: Sosyal Adalet", 1. Uluslararası Zygmunt Bauman Sempozyumu , (pp. 40), Aydın, Türkiye, (Mayıs 2017
Karakuş, Ö., Kırlıoğlu, H.İ.K., Kırlıoğlu, M., Başer, D. (2017) "Üniversitelerde Engelli Öğrencilerin Eğitim Alanında Karşılaştıkları Sorunlar: Selçuk Üniversitesi Örneği", Uluslarası Sosyal Hizmet Kongresi , (pp. 304-306), Ankara, Türkiye, (Mayıs 2017
Kırlıoğlu, H.İ.K., Kırlıoğlu, M., Ercan, F.Z. (2017) "A Subcontractor of a Profession Whose Main Purpose is to Provide Social Justice and Prevent from Loss of Rights: Social Workers Sample", III. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series , (pp. 1158), Edirne, Türkiye, (Mart 2017
Sevinç, İ., Kırlıoğlu, H.İ.K., Kırlıoğlu, M. (2017) "The Professional Perception of Social Workers Working in Healthcare", III. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series , (pp. 1163), Edirne, Türkiye, (Mart 2017
Ercan, F.Z., Kırlıoğlu, H.İ.K., Kırlıoğlu, M. (2017) "Families’ Processes of Accepting of Having A Disabled Child and Their Opinions on This Issue", III. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series , (pp. 1141), Edirne, Türkiye, (Mart 2017
Başer, D., Kırlıoğlu, H.İ.K., Kırlıoğlu, M. (2017) "Empati Kavramına Bauman Perspektifinden Bir Bakış", 1. Uluslararası Zygmunt Bauman Sempozyumu , (pp. 22), Aydın, Türkiye, (Mayıs 2017
Başer, D., Kırlıoğlu, H.İ.K. (2016) "Deneme Modelli Bir Araştırma Sosyal Hizmet Kuram ve Uygulamaları II Dersinin Empatik Beceri ve Eğilimine Etkisi", 2.Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi "Göç, Yoksulluk ve İstihdam" , (pp. 226-233), Konya, Türkiye, (Eylül 2016
Sevinç, İ., Kırlıoğlu, H.İ.K., Kırlıoğlu, M. (2016) "Türk Siyasi Parti Tüzüklerinin Sosyal Politika Kavramı Bağlamında İncelenmesi", 2. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi "Göç, Yoksulluk ve İstihdam" , (pp. 242-249), Konya, Türkiye, (Eylül 2016
Kırlıoğlu, H.İ.K., Karakuş, Ö. (2016) "Engelli Hakları Perspektifinden Ulusal ve Uluslararası Mevzuata Bakış", 4th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON DEVELOPMENT OF KOP REGION , (pp. 313-319), Karaman, Türkiye, (Kasım 2016
Kırlıoğlu, H.İ.K., Kırlıoğlu, M. (2015) "Understanding Social Work In The Development Plans Where We Were Where We Are Now", Economics and Business Administration , (pp. 19-24), Bucharest, Romanya, (Kasım 2015
Kırlıoğlu, H.İ.K., Kırlıoğlu, M. (2015) "What is The Main Reason of Poverty and What Can Be Done for The Elimination of Poverty from The Point of Families Who Get Social and Economic Support", Economics and Business Administration , (pp. 288-293), Bucharest, Romanya, (Kasım 2015
Kırlıoğlu, H.İ.K., Karakuş, Ö. (2015) "Türkiye'de Zihinsel Engelliler Özelinde Engelli Bireylerin Karşılaştıkları Sorun Alanları", Sosyal Hizmet Sempozyumu 2015 "Türkiye'de Sosyal Hizmet Uygulamasının 50. Yılı: İnsan Değer ve Onurunu Yüceltmek" , (pp. 184), Manisa, Türkiye, (Kasım 2015
Kırlıoğlu, H.İ.K., Başer, D., Kırlıoğlu, M. (2014) "Dünya Yeniden Oluşturulurken Çocuk Alanı: Niteliksel Bir Çalışma", Sosyal Hizmet Sempozyumu 2014 "Türkiye'de Adalet Sistemi ve Adli Sosyal Hizmet) , (pp. 545-559), Ankara, Türkiye, (Aralık 2014
Kırlıoğlu, M., Eser, E., Kırlıoğlu, H.İ.K. (2014) "İnsan Hayatının Çekirdeği Piaget ve Oyun", I. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi , (pp. 79), İstanbul, Türkiye, (Ekim 2014
Kırlıoğlu, H.İ.K., Kırlıoğlu, M., Başer, D. (2014) "Dünya Yeniden Oluşturulurken Çocuk Alanı Niteliksel Bir Çalışma", Sosyal Hizmet Sempozyumu 2014 "Türkiye'de Adalet Sistemi ve Adli Sosyal Hizmet" , (pp. 30), Ankara, Türkiye, (Kasım 2014
Özata, M., Kırlıoğlu, M., Kırlıoğlu, H.İ.K. (2013) "Yoksulluk ve Sağlık Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi", 7. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi , (pp. 953-965), Konya, Türkiye, (Ekim 2013
Kırlıoğlu, H.İ.K., Eser, E., Kırlıoğlu, M. (2013) "Analysis of The Movie Every Child is Special from The Perspective of The School Social Work", 3rd ENSACT Joint European Conference Social Action in Europe , (pp. 161), İstanbul, Türkiye, (Nisan 2013
Kırlıoğlu, M., Kırlıoğlu, H.İ.K., Başer, D., Ünal, F. (2013) "Yoksulluğun Çocuğun Ruhsal ve Fiziksel Sağlığına Etkisi", Sosyal Hizmet Sempozyumu 2013 "Türkiye'de Çocuğun Refahı ve Korunması" , (pp. 31-32), Kocaeli, Türkiye, (Kasım 2013
Kırlıoğlu, H.İ.K., Başer, D., Kırlıoğlu, M., Ünlü, A. (2013) "Engellilik ve Sosyal Hizmet: Engelli Çocuk Olmak", Sosyal Hizmet Sempozyumu 2013 "Türkiye Çocuğun Refahı ve Korunması" , (pp. 21-22), Kocaeli, Türkiye, (Kasım 2013
Kayıt Yok
Çay, M., Kırlıoğlu, H.İ.K. (2022) "Bağlanma Kuramı", Kitap: Sosyal Hizmet Kuramları I, Ankara/Türkiye : Detay Yayıncılık  
Kırlıoğlu, H.İ.K. (2022) "Etik İkilemlerin Çözümünde Mesleki Beceriler", Kitap: Evrensel Değerler Bağlamında Etik, Konya/Türkiye : Eğitim Yayınevi  
Kırlıoğlu, H.İ.K., Helvacı, Z. (2022) "Gelir Dağılımında Eşitsizlik ve Sosyal Dışlanma", Kitap: Disiplinlerarası Bakış Açısıyla Sosyal Dışlanma Tartışmaları, Bursa/Türkiye : Ekin Basın Yayın Dağıltım  
Kırlıoğlu, H.İ.K. (2022) "Psikososyal Değerlendirme: SİR Örneği", Kitap: Genelci Sosyal Hizmet Uygulaması, İstanbul/Türkiye : Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık  
Çay, M., Kırlıoğlu, H.İ.K. (2022) "İnsan Haklarının Temel Dayanakları", Kitap: Türkiye'de İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet Yaklaşım ve Uygulama, İstanbul/Türkiye : Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık  
Kırlıoğlu, H.İ.K., Aydoğan, F.N. (2021) "Sağlık Sistemlerinin COVID-19 ile İmtihanı: ABD Örneği", Kitap: Yeni Koronavirüs (COVID-19) Üzerine Araştırmalar ve Ülke Deneyimleri, Konya/Türkiye : Eğitim Yayınevi  
Kırlıoğlu, H.İ.K. (2021) "Sosyal Hizmet Eğitiminde Gatekeeping ve Mesleki Uygunluk", Kitap: Sosyal Hizmet Eğitiminin Genişleyen Sınırları: Uygulama ve Araştırma için Bir Rehber, Konya/Türkiye : Eğitim Yayınevi  
Kırlıoğlu, H.İ.K. (2021) "Dijitalleşen Dünyada Teknoloji Bağımlılığı", Kitap: Akademik Araştırmalar 2021, Konya/Türkiye : Çizgi Kitabevi  
Kırlıoğlu, H.İ.K. (2021) "Türkiye'de Z Kuşağı", Kitap: Multidisipliner Perspektiften Sosyal Boyutuyla Çocukluk ve Gençlik, İstanbul/Türkiye : Efe Akademi Yayınevi  
Kırlıoğlu, H.İ.K. (2021) "Göç Alanında Hizmet Veren Kurum ve Kuruluşlar", Kitap: Göç, Göçmenlerle Çalışma ve Sosyal Hizmet, Ankara/Türkiye : Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık  
Kırlıoğlu, H.İ.K., Gültekin, M. (2021) "Sağlıkta Sosyal Hizmet ile İlgili Mevzuat", Kitap: Tıbbi Sosyal Hizmet, Ankara/Türkiye : Grafiker Yayınları  
Kırlıoğlu, H.İ.K., Gül, M., Çay, M. (2021) "Yaşlılara Yönelik Özel Sektör Kuruluşları", Kitap: Sosyal Hizmet Kurum ve Kuruluşları Yerel Yönetimler - Sivil Toplum Kuruluşları - Özel Sektör, İstanbul/Türkiye : Efe Akademi Yayınevi  
Kırlıoğlu, H.İ.K. (2020) "Engellilik ve Sosyal Politika", Kitap: Sosyal Politika ve Sosyal Hizmet, Ankara/Türkiye : Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık  
Kırlıoğlu, H.İ.K. (2019) "Madde Bağımlılığı Özelinde Motivasyonel Görüşme Tekniğinin Sosyal Hizmette Kullanımı", Kitap: Güncel Sosyal Hizmet Çalışmaları, Konya/Türkiye : Çizgi Kitabevi  
Ercan, F.Z., Kırlıoğlu, M., Kırlıoğlu, H.İ.K. (2018) "Sistem Yaklaşımı Çerçevesinde Çok Engelli Çocukların Yaşadığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri", Kitap: Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları 2018, Konya/Türkiye : Çizgi Kitapevi  
Kırlıoğlu, H.İ.K., Akarçay, D. (2014) "Sosyal Yardımların Sunumunda Etik Yaklaşımlar", Kitap: Yoksulluk ve Sosyal Hizmet: Yeni Zorluklar ve Yaklaşımlar, İstanbul/Türkiye : Sosyal Çalışma Yayınları  
Kayıt Yok
(Uluslararası - Kitap) Güncel Sosyal Hizmet Tartışmaları, 2023, Editör
(Uluslararası - Kitap) Yeni Koronavirüs (COVID-19) Üzerine Araştırmalar ve Ülke Deneyimleri, 2021, Editör
Kayıt Yok
Üye, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, 2018-
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Engelli Çocuğa Sahip Ailelerin Bu Durumu Kabulleniş Süreçleri ve Bu Duruma Dair Görüşleri
Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi
3 0 0 3 7 8 0 0 21
2
Atasözleri ve Deyimlerde Kadına Yönelik Şiddetin İzleri Niteliksel Bir Çalışma
Munzur Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
2 0 0 0 5 5 0 0 12
3
Sosyal Hizmet ve Bauman: Sosyal Adalet
Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
0 0 0 0 2 6 1 0 9
4
Sosyal Hizmet Uygulamasında Mesleki Uygunluk Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik
Toplum ve Sosyal Hizmet
0 0 0 0 7 0 0 0 7
5
Hegemonik Erkekliğin İnşasında Duvar Yazıları
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi
0 0 0 1 2 3 0 0 6
6
Şarkılarda Kadına Yönelik Şiddetin İzleri Niteliksel Bir Çalışma
Munzur Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi
0 0 0 0 4 1 0 0 5
7
Sosyal ve Ekonomik Destek Alan Ailelerin Sağlık Durumlarının Araştırılması
The Journal of Academic Social Science Studies
0 0 0 0 1 3 1 0 5
8
Üniversitelerde Engelli Öğrencilerin Eğitim Alanında Karşılaştıkları Sorunlar: Selçuk Üniversitesi Örneği
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi
0 0 0 0 3 1 0 0 4
9
Sosyal Hizmet Uygulamasında Mesleki Uygunluk, Genel Öz Yeterlilik ve Mesleki Doyum İlişkisi
Toplum ve Sosyal Hizmet
0 0 0 0 4 0 0 0 4
10
Reflection of the Perceptions of University Students with Disabilities who get Service from Department of Disabled Students on Their Disabilities to Education Experiences
Toplum ve Sosyal Hizmet
0 0 0 0 2 0 1 0 3
11
Yoksulluk ve Sosyal Hizmet: Yeni Zorluklar ve Yaklaşımlar
0 0 0 0 0 3 0 0 3
12
Analysis of The Movie Every Child is Special from The Perspective of The School Social Work
0 0 0 0 0 2 0 0 2
13
İnsan Hayatının Çekirdeği Piaget ve Oyun
0 0 0 0 0 2 0 0 2
14
A Subcontractor of a Profession Whose Main Purpose is to Provide Social Justice and Prevent from Loss of Rights: Social Workers Sample
0 0 0 1 1 0 0 0 2
15
Families’ Processes of Accepting of Having A Disabled Child and Their Opinions on This Issue
1 0 0 0 1 0 0 0 2
16
Klinik Sosyal Hizmet (KSH) ve Eğitimine İlişkin Bir Değerlendirme
Tıbbi Sosyal Hizmet Dergisi
0 0 0 0 0 2 0 0 2
17
Sosyal Hizmet Öğrencilerinin İletişim Becerilerinin İncelenmesi: Selçuk Üniversitesi Örneği
Tunceli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
0 0 0 0 1 0 0 0 1
18
Yoksulluk ve Sağlık Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
0 0 0 0 0 1 0 0 1
19
Türkiye'de Zihinsel Engelliler Özelinde Engelli Bireylerin Karşılaştıkları Sorun Alanları
Selçuk Üniversitesi Akşehir Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Dergisi
0 0 0 0 1 0 0 0 1
20
Engelli Hakları Perspektifinden Ulusal ve Uluslararası Mevzuata Bakış
0 0 0 0 0 1 0 0 1
21
Çocuklarda Davranışsal Sorunlar/Davranış Bozukluğu
Selçuk Üniversitesi Akşehir Meslek Yüksek Okulu Sosyal Bilimler Dergisi
0 0 0 0 0 1 0 0 1
22
Evaluation of Reflective Thinking Skills of Social Work Students: Konya Sample
0 0 0 1 0 0 0 0 1
23
Professional Experiences and Child-Rearing Attitude of Social Workers Working in the Field of Children
0 0 0 0 1 0 0 0 1
24
Sosyal Hizmet Eğitiminin Genişleyen Sınırları: Uygulama ve Araştırma için Bir Rehber
0 0 0 0 1 0 0 0 1
25
Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları 2018
0 0 0 0 0 1 0 0 1
26
Empati Kavramına Bauman Çerçevesinden Bir Bakış
OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
0 0 0 0 1 0 0 0 1
27
Türkiye'de İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet Yaklaşım ve Uygulama
0 0 0 0 0 1 0 0 1
28
Bilinçli Farkındalık ve Empatik Eğilimin, Eleştirel Düşünme Eğilimine Etkisi: Sağlık Yönetimi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi
0 0 0 1 0 0 0 0 1
29
Aday Memurluk Eğitimi Alan Uzman Personelin Çatışma Nedenleri ve Yönetim Biçimleri Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Örneği
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
0 0 0 0 0 1 0 0 1
30
Sosyal Hizmet Uzmanlarının Engelliliğe İlişkin Tutumları Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması
Toplum ve Sosyal Hizmet
0 0 0 0 1 0 0 0 1
31
Güncel Sosyal Hizmet Çalışmaları
0 0 0 0 1 0 0 0 1
(2010) "Akademik Derece" BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Selçuk Üniversitesi
2013 - 2023 40
Doğa Başer
Selçuk Üniversitesi
2013 - 2019 14
Özlem Karakuş
Selçuk Üniversitesi
2015 - 2020 10
Fatümatü Zehra Ercan
Selçuk Üniversitesi
2017 - 2019 8
Murat Çay
Akdeniz Üniversitesi
2021 - 2022 7
Demet Akarçay
Kto Karatay Üniversitesi
2014 - 2016 3
İsmail Sevinç
Selçuk Üniversitesi
2016 - 2017 3
Huriye İrem Kalaycı Kırlıoğlu
Karabük Üniversitesi
2019 - 2021 3
Musa Özata
Selçuk Üniversitesi
2013 - 2016 2
Aysima Koçan
-
2021 2
Elif Eser
-
2013 - 2014 2
Sibel Büşra Çakın
-
2021 - 2023 2
Zeynep Helvacı
-
2021 - 2022 2
Beraat Akpınar
Mersin Üniversitesi
2016 1
Tuğba Toptaş Böcü
-
2021 1
Serap Daşbaş
Selçuk Üniversitesi
2020 1
Ramazan Kıraç
-
2021 1
Aynur Ünlü
-
2013 1
Beyza İpek Zobu
-
2018 1
Dilara Şenel
-
2016 1
Fatma Ünal
-
2013 1
Feyza Nur Aydoğan
-
2021 1
Merve Gültekin
-
2021 1
Meryem Gül
-
2021 1
Raziye Demirel
-
2016 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78591
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 33159
YÖKSİS Bilim Alanı Sosyal Hizmet 512
Anahtar Kelimeler Aile Sosyolojisi, Toplumsal Cinsiyet, Sağlık Sosyolojisi
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 52 90 63 80 69 75 437 200 20 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 421 . 412 . 486 . 463 . 476 . 455 . 211 . 424 . 575 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) 337 . 325 . 388 . 392 . 414 . 380 . 139 . 348 . 498 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 50 . 35 . 59 . 61 . 69 . 70 . 11 . 33 . 120 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 7 . 5 . 11 . 10 . 10 . 14 . 1 . 9 . 19 . -
Sıra (Anahtar Kelime (2)) 11 . 9 . 18 . 16 . 17 . 22 . 2 . 11 . 29 . -
Sıra (Anahtar Kelime (3)) 6 . 3 . 11 . 9 . 10 . 15 . 2 . 7 . 20 . -
Toplam Yayın 5 7 9 7 5 4 22 5 1 0
Toplam Makale 2 4 4 1 2 2 7 0 1 0
Toplam Kitap 0 0 0 1 1 1 7 5 0 0
Toplam Bildiri 3 3 5 5 2 1 8 0 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0
Makale (Ulusal) 2 4 3 0 2 2 6 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 1 1 1 7 5 0 0
Bildiri (Uluslararası) 2 3 5 5 2 1 7 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri