img

Dr. Öğr. Üyesi İsa AVCI

  • Mühendislik Fakültesi
  • Bilgisayar Mühendisliği
  • Bilgisayar Donanımı

Yayınlar

Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği (Dr), 2017, 2021
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği (Dr), 2017, 2018
Lisans, Türkiye, Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, 2004, 2007
Yabancı Dil
İngilizce, YÖKDİL, 73, 2021 Yükse, 2021
Alınan Sertifikalar/Kurslar
Kayıt Yok
[UAK] Mühendislik Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji
[UAK] Mühendislik Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Bilgi Sistemleri
[UAK] Mühendislik Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Bilgisayar Sistem Yapısı ve Donanımı
[UAK] Mühendislik Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Bilgisayar ve İletişim Ağları
[UAK] Mühendislik Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Yapay Zeka
Akademik Ünvanlar
2021-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Türkiye
Mesleki ve İdari Deneyim
Kayıt Yok
Yönetilen Tezler
Kayıt Yok
Verilen Dersler
2021-2022, ELEKTRONİK DEVRELER, Lisans
2021-2022, YAPAY SİNİR AĞLARI, Lisans
2021-2022, BİLGİ VE BİLGİSAYAR GÜVENLİĞİ, Yüksek Lisans
2021-2022, NESNELERİN İNTERNETİ VE GÜVENLİĞİ, Yüksek Lisans
2021-2022, INTERNET OF THING AND SECURITY, Yüksek Lisans
2021-2022, YAPAY ZEKA, Lisans
2021-2022, ARTIFICIAL INTELLIGENCE, Lisans
2021-2022, İŞYERİ EĞİTİMİ VE UYGULAMASI, Lisans
2021-2022, YÜKSEK LİSANS SEMİNER, Yüksek Lisans
2020-2021, BİLGİ VE BİLGİSAYAR GÜVENLİĞİ, Yüksek Lisans
2020-2021, YAPAY SİNİR AĞLARI, Lisans
2020-2021, SENIOR PROJECT, Lisans
2020-2021, YÜKSEK LİSANS SEMİNER, Yüksek Lisans
Araştırma Deneyimi
Kayıt Yok
Projeler
UYDU DESTEKLİ ULUSAL AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ OTOMASYON PROJESİ (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı , 2022
Yarışma Destekleme Projesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2021-2023
Yarışma Destekleme Projesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2021
Yarışma Destekleme Projesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2021
Fikri Mülkiyetler
Kayıt Yok
Makaleler
Avcı, İ. (2022) "Akıllı Evlerde IoT Teknolojileri ve Siber Güvenlik", European Journal of Science and Technology, (34) pp. 226-233 [TR Dizin] DOI  
Özarpa, C., Kınacı, B.F., Avcı, İ. (2022) "Hemzemin Geçitlerin Geometrik Tasarım Açısından Risk Değerlendirme Modeli", Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi (EJOSAT), (34) pp. 787-792 [TR Dizin] Link DOI    
Avcı, İ. (2022) "Dijital Para Birimlerinde Veri Güvenliği Ve Siber Saldırı Yöntemlerinin Analizi", Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, (0) [TR Dizin] Link  
Avcı, İ., Özarpa, C., Özdemir, M., Kınacı, B.F., Kara, S.A. (2022) "Akıllı ulaşım araçlarında siber güvenlik ve çok katmanlı güvenlik önlemi", Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Uygulamaları Dergisi, (0) [TR Dizin] Link  
Özarpa, C., Avcı, İ., Eldekçi, A.S. (2022) "Akıllı Fabrikalardaki Otomobil İmalatında Endüstri 4.0 ve Siber Güvenlik", Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, (0) [TR Dizin] Link
Özarpa, C., Avcı, İ., Kınacı, B.F. (2021) "Akıllı Raylı Sistemlerde Kullanılan Alt Sistemlerin Kritik Seviye Analizi", Demiryolu Mühendisliği, 0 (14) pp. 143-153 [TR Dizin] DOI    
Avcı, İ. (2021) "Investigation of Cyber-Attack Methods and Measures in Smart Grids", Sakarya University Journal of Science, 25 (4) pp. 1049-1060 [TR Dizin] DOI    
Avcı, İ., Koca, M. (2021) "Windows Tabanlı Uygulamalarda SQL Enjeksiyon Siber Saldırı Senaryosu ve Güvenlik Önlemleri", European Journal of Science and Technology, (28) pp. 213-219 [TR Dizin] DOI       
Özarpa, C., Kınacı, B.F., Avcı, İ. (2021) "Kent İçi Akıllı Ulaşımda Karma Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi ile Yeni Hat Kurulumunun Belirlenmesi", Kent Akademisi, 14 (4) pp. 995-1006 [TR Dizin] DOI     
Özarpa, C., Avcı, İ. (2021) "Otonom Araçlar İçin Siber Güvenlik Risklerinin Araştırılması ve Savunma Metotları", European Journal of Science and Technology, (31) pp. 242-255 [TR Dizin] Link    
Avcı, İ., Özarpa, C., Aydın, M.A. (2021) "Mitigating global warming in smart energy grids via energy supply security for critical energy infrastructures", International Journal of Global Warming, 25 (3) pp. 288-305 [SCI Expanded] DOI    
Çavdar, Z.Y., Avcı, İ., Koca, M., Sertbaş, A. (2019) "A Survey of Hybrid Main Memory Architectures", Sakarya University Journal of Science, 23 (1) pp. 1-15 [TR Dizin] Link DOI    
Bildiriler
Avcı, İ., Dakhil, Y.H. (2022) "Survey About Green IoT: Applications, Technologies, Challenges, and Future Directions", 4th International Congress on Human-Computer Interaction, Optimization and Robotic Applications , Ankara, Türkiye, (Haziran 2022)
Avcı, İ., Alzabaq, A. (2022) "Artificial Intelligence Based Model for Covid-19 Detection by Analyzing X-Ray Images: Researches, Challenges, and Future Directions", 4th International Congress on Human-Computer Interaction, Optimization and Robotic Applications , Ankara, Türkiye, (Haziran 2022)
Avcı, İ., Yıldırım, M. (2022) "MEASURING THE EFFICIENCY OF SOC ANALYSTS AND IDENTIFYING EFFICIENCY INCREASING METHODS", MIDDLE EAST INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONTEMPORARY SCIENTIFIC STUDIES-VII , (pp. 200), Beyrut, Lübnan, (Mart 2022)
Kınacı, B.F., Avcı, İ., Özarpa, C. (2022) "Proposed of Balancing and Leak Monitoring System in Smart Water Distribution Networks", Latin American Scientific Research Conferences , Bogota, Kolombiya, (Nisan 2022)  
Kınacı, B.F., Konar, E., Özarpa, C., Avcı, İ. (2022) "A SURVEY OF INTERNATIONAL SECURITY STANDARDS FOR SMART RAILWAY GRADE CROSSINGS", MIDDLE EAST INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONTEMPORARY SCIENTIFIC STUDIES-VII , (pp. 276-284), Beirut, Lübnan, (Mart 2022)    
Özarpa, C., Avcı, İ. (2022) "Analysis Cyber-Attack Methods and Risk of Electric Vehicles in Smart Grids", 13th International Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES-13) , Mekke, Suudi Arabistan, (Mart 2022)  
Avcı, İ., Özarpa, C. (2022) "Cyber-attacks and Measures in SCADA Systems on Smart Natural Gas Grids", 13th International Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES-13) , Mekke, Suudi Arabistan, (Mart 2022)  
Avcı, İ., Farzaliyev, E., Kabullar, E. (2021) "CYBER ATTACKS ON SCADA BASED TRAFFIC LIGHT CONTROL SYSTEMS IN THE SMART CITIES", The Sixth Smart City Applications International Conference SCA21 , Karabük, Türkiye, (Aralık 2021)    
Özarpa, C., Avcı, İ., Kınacı, B.F., Yetik, H., Arapoğlu, S. (2021) "Impact of Covid-19 Pandemic on Smart Natural Gas Grids and Infrastructure Companies", The Sixth Smart City Applications International Conference SCA21 , Karabük, Türkiye, (Aralık 2021)
Avcı, İ., Koca, M., Uysal, B. (2021) "The Place of Stock Photography as a Digital Commerce in Turkey", The Sixth Smart City Applications International Conference SCA21 , Karabük, Türkiye, (Aralık 2021)
Avcı, İ., Yıldırım, M. (2021) "Görme Engelli Bireyler İçin Derin Öğrenme Tabanlı Nesne Tanıma Modeli", 1st International Conference on Applied Engineering and Natural Sciences ICAENS 2021 , Konya, Türkiye, (Aralık 2021)       
Avcı, İ., Farzaliyev, E., Kabullar, E. (2021) "CLASSIFICATION OF LANDS OF REMOTE SENSITIVE DATA BY NDVI METHOD IN SMART AGRICULTURE", The Sixth Smart City Applications International Conference SCA21 , Karabük, Türkiye, (Aralık 2021)    
Avcı, İ., Koca, M., Atasoy, M. (2021) "SQL Injection Cyber-Attack Scenario and Security Measures in Windows- Based Applications", 1st International Conference on Applied Engineering and Natural Sciences ICAENS 2021 , Konya, Türkiye, (Aralık 2021)    
Avcı, İ., Özarpa, C., Kınacı, B.F., Koca, M. (2021) "Siber Ölüm Zinciri ve Saldırı Önleme Yöntemlerinin İncelenmesi", IX. International Advanced Technologies Symposium (IATS'21) , Elazığ, Türkiye, (Kasım 2021)    
Avcı, İ., Koca, M. (2021) "COVID-19 Pozitif Vakaları Tahmin Etmek İçin Derin Öğrenme Yöntemleri ve Analizi", IX. International Advanced Technologies Symposium (IATS'21) , Elazığ, Türkiye, (Kasım 2021)    
Özarpa, C., Avcı, İ. (2021) "New Design Security Measures For Autonomous Vehicles Against Cyber Security Risk", 10 th International Automotive Technologies Congress OTEKON , (pp. 1466-1476), Bursa, Türkiye, (Kasım 2021)    
Avcı, İ., Özarpa, C., Kınacı, B.F. (2021) "Akıllı Ulaşım Araçlarında Siber Saldırılar Açısından Çok Katmanlı Güvenlik Sisteminin Analizi", 2. Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Konferansı Banu-AUSK’21 , Balıkesir, Türkiye, (Kasım 2021)    
Özarpa, C., Avcı, İ., Kınacı, B.F. (2021) "Impact of Covid-19 Pandemic on Smart Natural Gas Grids and Infrastructure Companies", THE SIXTH SMART CITY APPLICATIONS INTERNATIONAL CONFERENCE SCA21 , Karabük, Türkiye, (Kasım 2021)    
Avcı, İ., Koca, M. (2021) "The Place of Stock Photography as a Digital Commerce in Turkey", THE SIXTH SMART CITY APPLICATIONS INTERNATIONAL CONFERENCE SCA21 , Karabük, Türkiye, (Kasım 2021)    
Avcı, İ., Özarpa, C., Aydın, M.A. (2020) "A Survey of International Security Standards for Smart Grids, Industrial Control System and Critical Infrastructure", The 12th International Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES-12) , (pp. 421-424), Doha, Katar, (Aralık 2020)    
Özarpa, C., Avcı, İ. (2020) "Siber Güvenlik Savunma Hiyerarşisinde Yeni Bir Eğitim Modeli", 4. Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu ISOEVA , Karabük, Türkiye, (Ekim 2020)    
Avcı, İ., Özarpa, C., Biçer, Y. (2020) "Supply Security in Critical Energy Infrastructures for Reliable Energy Grids, 12th International Exergy", The 12th International Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES-12) , (pp. 293-297), Doha, Katar, (Aralık 2020)    
Özarpa, C., Aydın, M.A., Avcı, İ. (2020) "International Security Standards for Critical Oil, Gas, and Electricity Infrastructures in Smart Cities: A Survey Study", The Fifth International Conference on Smart City Applications SCA20 , Karabük, Türkiye, (Ekim 2020)    
Avcı, İ., Koca, M., Çavdar, Z.Y., Aydın, M.A. (2017) "Optik Ağlarda Güvenlik Açıkları ve Çözüm Yöntemleri Hakkında Bir Araştırma Çalışması", 8th International Advanced Technologies Symposium , Elazığ, Türkiye, (Kasım 2017)    
Kitaplar
Kayıt Yok
Kitap Bölümleri
Özarpa, C., Avcı, İ., Kınacı, B.F., Yetik, H., Arapoğlu, S. (2022) "Innovations in Smart Cities Applications Volume 5", İsviçre : Springer, Cham
Avcı, İ., Özarpa, C. (2022) "Machine Learning for Smart Environments/Cities", İsviçre : Springer, Cham.
Özarpa, C., Avcı, İ., Kınacı, B.F. (2022) "Internet of Things for Smart Environments", : Springer, Cham
Özarpa, C., Aydın, M.A., Avcı, İ. (2021) "International Security Standards for Critical Oil, Gas, and Electricity Infrastructures in Smart Cities: A Survey Study", Kitap: Innovations in Smart Cities Applications Volume 4, İsviçre : Springer
Özarpa, C., Avcı, İ., Kınacı, B.F., Arapoğlu, S., Kara, S.A. (2021) "The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences", Nice/Fransa : International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS)
Diğer Yayınlar
Kayıt Yok
Bilimsel Dergi Editörlükleri
(Uluslararası - Dergi) Medicon Engineering Themes (MCET), 2022, Yayın Kurulu Üyeliği
(Uluslararası - Dergi) American Journal of Computer Science and Technology (AJCST), 2022, Yayın Kurulu Üyeliği
Bilimsel Yayınlarda Hakemlikler
Kayıt Yok
Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlardaki Üyelikler
Kayıt Yok
Atıflar
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
Sıra Yayın Makale
(WoS)
Makale
(ESCI)
Makale
(Scopus)
Makale
(TR Dizin)
Kitap
(Uluslararası)
Kitap
(Ulusal)
Makale
(Diğer)
Toplam Atıf
1
Innovations in Smart Cities Applications Volume 4
0 0 0 0 0 1 1
Ödüller
Kayıt Yok
Kongre/Sempozyum Görevleri
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Tasarımlar
Kayıt Yok
Sanatsal Etkinlikler
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Karabük Üniversitesi
2020 - 2022 25
Karabük Üniversitesi
2021 2
Karabük Üniversitesi
2021 - 2022 13
Murat Koca
-
2017 - 2021 8
Muhammed Ali Aydın
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
2017 - 2021 5
Suat Arapoğlu
-
2021 - 2022 3
Zerrin Yıldız Çavdar
-
2017 - 2019 2
Emin Farzaliyev
-
2021 2
Hamza Yetik
-
2021 - 2022 2
Mehmet Yıldırım
-
2021 - 2022 2
Seyit Ali Kara
-
2021 - 2022 2
Ahmet Sertbaş
-
2019 1
Yusuf Biçer
-
2020 1
Ahmed Alzabaq
-
2022 1
Aysun Seda Eldekçi
-
2022 1
Büşra Uysal
-
2021 1
Ercan Konar
-
2022 1
Merve Atasoy
-
2021 1
Muammer Özdemir
-
2022 1
Yousif Hosain Dakhil
-
2022 1
2022 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
139.
49495 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
97.
22755 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
28.
2887 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Fen ve Mühendislik 49495
YÖKSİS Temel Alan Mühendislik Temel Alanı 22755
YÖKSİS Bilim Alanı Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği 2887
Anahtar Kelimeler Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji, Bilgisayar ve İletişim Ağları, Yapay Zeka
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ağırlıklı Puan 0 0 10 0 15 40 360 209
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - - 701 . - 617 . 535 . 272 . 139 .
Sıra (Temel Alan İçinde) - - 522 . - 464 . 387 . 164 . 97 .
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - - 185 . - 178 . 154 . 35 . 28 .
Sıra (Anahtar Kelime (1)) - - 62 . - 63 . 41 . 9 . 6 .
Sıra (Anahtar Kelime (2)) - - 61 . - 56 . 47 . 7 . 6 .
Sıra (Anahtar Kelime (3)) - - 125 . - 124 . 107 . 24 . 18 .
Toplam Yayın 0 0 1 0 1 4 22 14
Toplam Makale 0 0 0 0 1 0 9 5
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 0 2 2
Toplam Bildiri 0 0 1 0 0 4 11 7
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 1 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 1 0 7 5
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 1 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 2 2
Bildiri (Uluslararası) 0 0 1 0 0 4 11 7
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri