img

Doç. Dr. İsmail KARATAŞ

  • İşletme Fakültesi
  • Finans ve Bankacılık
  • Finans ve Bankacılık

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
68
Atıf
94
h-index
5
Proje
5
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Ön Lisans, Türkiye, Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Yönetim ve Organizasyon Bölümü, 2019, 2021
Lisans, Türkiye, Anadolu Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü, 2017, 2019
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Dr), 2016, 2019
Yüksek Lisans, Türkiye, Bartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi (Yl) (İö) (Tezli), 2015, 2018
Lisans, Türkiye, Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 2013, 2017
Lisans, Türkiye, Anadolu Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, 2011, 2013
Ön Lisans, Türkiye, Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Dış Ticaret Bölümü, 2009, 2011
Yüksek Lisans, Türkiye, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik (Yl) (Tezli) (İngilizce), 2009, 2010
Lisans, Türkiye, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, 2002, 2009
Araştırma Alanları
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Ön Lisans, Türkiye, Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Yönetim ve Organizasyon Bölümü, 2019, 2021
Lisans, Türkiye, Anadolu Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü, 2017, 2019
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Dr), 2016, 2019
Yüksek Lisans, Türkiye, Bartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi (Yl) (İö) (Tezli), 2015, 2018
Lisans, Türkiye, Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 2013, 2017
Lisans, Türkiye, Anadolu Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, 2011, 2013
Ön Lisans, Türkiye, Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Dış Ticaret Bölümü, 2009, 2011
Yüksek Lisans, Türkiye, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik (Yl) (Tezli) (İngilizce), 2009, 2010
Lisans, Türkiye, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, 2002, 2009
Kayıt Yok
İngilizce, YDS, 75, 2015-YDS S, 2015
Kayıt Yok
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Finans
2023-, Doçent, Tam Zamanlı, Bayburt Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Spor Yöneticiliği Bölümü, Türkiye
2020-2023, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Bayburt Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Türkiye
2016-2020, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Bartın Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü, Türkiye
2023-, Komisyon Üyeliği, Bayburt Üniversitesi, Türkiye
2023-, Eğitim ve Öğretim Komisyon Üyeliği, Bayburt Üniversitesi, Türkiye
2023-, Yönetim Kurulu Üyeliği, Bayburt Üniversitesi, Türkiye
2022-, Komisyon Üyeliği, Bayburt Üniversitesi, Türkiye
2021-, Dekan Yardımcısı, Bayburt Üniversitesi, Türkiye
Gamze Turan, Yüksek Lisans, Spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin beslenme bilgi düzeyleri, beslenme-egzersiz davranışları ve benlik saygıları arasındaki ilişkilerin incelenmesi, Bayburt Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı, 2024, (Asıl Danışman)
İlbey Bozkuş, Yüksek Lisans, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN SERBEST ZAMAN DOYUM, BENLİK SAYGISI VE PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ, Bayburt Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı, 2024, (Asıl Danışman)
Adem Bulut, Yüksek Lisans, Spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin kişilik özellikleri ile liderlik davranışlarına ilişkin öz algıları arasındaki ilişkilerin incelenmesi (Bayburt Üniversitesi örneği), Bayburt Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Anabiilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Ramazan Akkuş, Yüksek Lisans, Spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin spora yönelik tutum, sosyal-duygusal yetkinlik ve sosyal görünüş kaygısı düzeyleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi, Bayburt Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Bedrettin Dolanbay, Yüksek Lisans, Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin liderlik yönelim, öz etkililik-yeterlik ve psikolojik sağlamlık düzeyleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi, Bayburt Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Mehmet Ünsal, Yüksek Lisans, Okul yöneticilerinin toksik liderlik davranışları ile beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin mesleki tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi, Bayburt Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Osman Gıdık, Yüksek Lisans, Bölgesel amatör ve profesyonel lig futbolcularının transfer şartları ile kaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi, Bayburt Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
2022-2023, Bilimsel Araştırma Yöntemleri II, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2022-2023, Bilimsel Araştırma Yöntemleri II, Yüksek Lisans
2022-2023, Öğretmenlik Uygulaması 2, Lisans
2022-2023, Eğitimde Araştırma Yöntemleri, Lisans
2022-2023, Biyomekanik (İ.Ö.), Lisans
2022-2023, Biyomekanik (N.Ö.), Lisans
2022-2023, Beden Eğitimi ve Sporda Organizasyon ve Yönetim, Lisans
2022-2023, Bilimsel Araştırma Yöntemleri I, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2022-2023, Bilimsel Araştırma Yöntemleri I, Yüksek Lisans
2022-2023, Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitimi, Lisans
2022-2023, Öğretmenlik Uygulaması 1, Lisans
2022-2023, Beden Eğitimi ve Spor Tarihi, Lisans
2022-2023, Motor Gelişim, Lisans
2022-2023, Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri, Lisans
2021-2022, Bilimsel Araştırma Yöntemleri II, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2021-2022, Bilimsel Araştırma Yöntemleri II, Yüksek Lisans
2021-2022, Öğretmenlik Uygulaması 2, Lisans
2021-2022, Eğitimde Araştırma Yöntemleri, Lisans
2021-2022, Ekonomi ve Girişimcilik, Lisans
2021-2022, Spor Biomekaniği (İ.Ö.), Lisans
2021-2022, Spor Biomekaniği (N.Ö.), Lisans
2021-2022, Uyarlanmış Beden Eğitimi ve Spor, Lisans
2021-2022, Beden Eğitimi ve Sporda Organizasyon ve Yönetim, Lisans
2021-2022, Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitimi, Lisans
2021-2022, Öğretmenlik Uygulaması 1, Lisans
2021-2022, Bilimsel Makale ve Tez Yazım Teknikleri, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2021-2022, Bilimsel Araştırma Yöntemleri I, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2021-2022, Bilimsel Araştırma Yöntemleri I, Yüksek Lisans
2021-2022, Beden Eğitimi ve Spor Tarihi, Lisans
2021-2022, Motor Gelişim, Lisans
2021-2022, Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri, Lisans
2020-2021, Bilimsel Araştırma Yöntemleri II, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2020-2021, Bilimsel Makale ve Tez Yazım Teknikleri, Yüksek Lisans
2020-2021, Bilimsel Araştırma Yöntemleri II, Yüksek Lisans
2020-2021, Eğitimde Araştırma Yöntemleri, Lisans
2020-2021, Ekonomi ve Girişimcilik, Lisans
2020-2021, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Lisans
2020-2021, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Lisans
2020-2021, Spor Biomekaniği, Lisans
2020-2021, Spor Biomekaniği, Lisans
2020-2021, Egzersiz Psikolojisi, Lisans
2020-2021, Serbest Zaman Eğitimi, Lisans
2020-2021, Topluma Hizmet Uygulamaları, Lisans
2020-2021, Spor Bilimine Giriş, Lisans
2020-2021, Spor Bilimine Giriş, Lisans
2020-2021, Beden Eğitimi ve Spor Tarihi, Lisans
2020-2021, Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi, Lisans
2020-2021, Motor Gelişim, Lisans
2020-2021, Beden Eğitimi-Spor Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları, Lisans
2020-2021, Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri, Lisans
Kayıt Yok
Bayburt-Malatya Kardeşliği Bilim Şenliğiyle Güçleniyor (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Eğitmen , 2023-2023
Özel Olimpiyatlar - Minik Sporcular (Uluslararası) Diğer Uluslararası Kurum ve Kuruluşlar: Proje Koordinatörü , 2022-2023
Bayburt Üniversitesi Öğrencilerinin Modern Okçuluk ile Fiziksel Parametre Değişimlerinin İncelenmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2019-2021
Bartın İli Geleneksel Okçuluk Tanıtımı ve Eğitimi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2018-2018
Düzenli Fiziksel Aktiviteye Katılımın Huzurevlerinde Barınan Yaşlıların Mutluluk Düzeylerine Etkisinin Araştırılması (Huzurevleri Bocce Ligi Örneği) (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı , 2017-2017
Kayıt Yok
Karataş, İ. (2023) "Investigation of Financial Technology in the Context of Risk and Compliance: A Qualitative Research On Participation Banks", Uluslararası Finansal Ekonomi ve Bankacılık Uygulamaları Dergisi, 4 (2) pp. 79-108 Link DOI  
Kural, S., Karataş, İ. (2023) "Investigation of the effects of fans’club image perceptions and fan group membership status on sports consumption behaviors", Journal of ROL Sports Sciences, 4 (1) pp. 158-175 Link DOI  
Karataş, İ., Öktem, T. (2022) "Investigation of the Relationships between Self-Confidence Levels and Job Finding Anxiety of Faculty of Sports Sciences Students", Education Quarterly Reviews, 5 (1) pp. 291-302 Link DOI  
Karataş, İ., Bozkuş, T. (2022) "Investigation of Occupational Burnout Levels of Physical Education and Sports Teachers in Terms of Various Factors: The Case of Bayburt and Gümüşhane Provinces", Journal of Educational Issues, 8 (1) pp. 39-58 Link DOI  
Türkmen, M., Kul, M., Gönen, M., Karataş, İ., Ceyhan, M.A., Yıldırım, Ü., Türker, Ü., Ustabulut, M.Y. (2021) "Examination of the Effects of Archery Exercises on Some Physical Parameters of University Students", Progress in Nutrition, 23 (4) pp. 1-8 [SCI Expanded] Link DOI  
Karataş, İ., İslamoğlu, M. (2021) "Ulusal ve küresel makroekonomik faktörlerin gelişen borsalar üzerindeki etkileri: Türkiye ve BRICS ülkeleri üzerine ampirik bir araştırma", Business & Management Studies: An International Journal, 9 (4) pp. 1611-1639 Link DOI   
Karataş, İ., Akyüz, H. (2021) "Investigation of the Relationship Between the Two Dimensional Self-Esteem Perceptions and Leadership Orientations of the Faculty of Sports Sciences Students", Education Quarterly Reviews, 4 (4) pp. 492-505 Link DOI  
Yaşartürk, F., Akyüz, H., Karataş, İ. (2021) "Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Adaylarının Serbest Zamanda Sıkılma Algısı ve Motivasyon Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", International Journal of Contemporary Educational Studies, 7 (2) pp. 469-479 Link  
Karataş, İ. (2021) "Antrenörlük Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Tüketici Karar Verme Tarzlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi", Uluslararası Bozok Spor Bilimleri Dergisi, 2 (3) pp. 136-156 Link  
Karataş, İ. (2021) "Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin İş Yaşam Kalitesi Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Bayburt ve Erzurum İlleri Örneği", International Journal of Contemporary Educational Studies, 7 (2) pp. 480-499 Link  
Karataş, İ., Kural, S. (2021) "Investigation of Motivated Consumer Innovativeness in the Context of Sports Industry in Terms of Gender, Age, Sports and Exercise Variables", Pakistan Journal of Medical & Health Sciences, 15 (10) pp. 3344-3348 [ESCI] Link DOI  
Karataş, İ. (2021) "Spor Yöneticiliği Bölümü Öğrencilerinin Sosyal Medya Gösteriş Tüketimi Eğilimlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Bartın Üniversitesi Örneği", ROL Spor Bilimleri Dergisi, 2 (3) pp. 132-150 Link DOI  
Gönen, M., Kul, M., Karataş, İ. (2020) "The Relationship Between Weightlifting Trainers’ Leadership Characteristics and their Leadership Strength as per the Perceptions of Athletes", Ambient Science, 7 (1) pp. 333-338 [ESCI] Link DOI  
Yaşartürk, F., Akyüz, H., Karataş, İ. (2020) "The Investigation of the Relationship between Handball Players’ Levels of Leisure Boredom and Happiness", African Educational Research Journal, 8 (1) pp. 81-86 Link DOI  
Büyükyılmaz, O., Karakulle, İ., Karataş, İ. (2018) "ÖRGÜTSEL KARİYER YÖNETİMİNİN DUYGUSAL BAĞLILIK ÜZERİNDE ETKİSİNDE İŞ TATMİNİNİN ARACILIK ROLÜ", Cankiri Karatekin Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi, 8 (1) pp. 1-29 [TR Dizin] DOI   
Akyüz, H., Yaşartürk, F., Karataş, İ., Türkmen, M., Zorba, E. (2018) "Rekreasyon Bölümünde Öğrenim Gören Öğrencilerin Serbest Zaman Motivasyonlarının Mutluluk Düzeyi Üzerine Etkisi", International Journal of Human Sciences, 15 (2) pp. 1086-1096 Link DOI  
Yaşartürk, F., Akyüz, H., Karataş, İ. (2018) "Rekreasyon Bölümü Öğrencilerinin Boş Zaman Yönetimi ile Akademik Başarılarını Etkileyen Örgütsel Faktörler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 3 (2) pp. 233-243 Link DOI  
Yaşartürk, F., Akyüz, H., Karataş, İ., Türkmen, M. (2018) "The Relationship between Free Time Satisfaction and Stress Levels of Elite-Level Student-Wrestlers", Education Sciences, 8 (3) pp. 133-144 Link DOI  
Kelleş, F., Kul, M., Karataş, İ., Mülhim, M.A., Ünlü, Y. (2017) "Gençlik Merkezindeki Serbest Zaman Etkinliklerine Katılan Bireylerin Sosyal Beceri Düzeylerinin Bazı Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi: Adıyaman İli Örneği", International Journal of Cultural and Social Studies (IntJCSS), 3 (2) pp. 114-141 Link  
Yaşartürk, F., Akyüz, H., Karataş, İ. (2017) "Rekreatif Etkinliklere Katılan Üniversite Öğrencilerinin Serbest Zamanda Sıkılma Algısı ile Yaşam Doyum Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", International Journal of Cultural and Social Studies (IntJCSS), 3 (2) pp. 239-252 Link  
Şenlik, Z.A., Kul, M., Karataş, İ., Mülhim, M.A. (2017) "Beden Eğitimi ve Spor Dersinin Down Sendromlu Çocukların Ruhsal Uyum Düzeylerine Etkisi", International Journal of Cultural and Social Studies (IntJCSS), 3 (2) pp. 263-282 Link  
Altuntaş, E.A., Kul, M., Karataş, İ. (2016) "Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İle Öz Yeterlikleri Arasındaki İlişki", International Journal of Contemporary Educational Studies, 2 (2) pp. 196-215 Link  
Bulut, A., Karataş, İ., Adatepe, E. (2023) "Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Kişilik Özellikleri ile Liderlik Davranışlarına İlişkin Öz Algıları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi (Bayburt Üniversitesi Örneği)", 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi , (pp. 173-174), Bayburt, Türkiye, (Ekim 2023
Türkmen, M., Kul, M., Gönen, M., Karataş, İ., Ceyhan, M.A., Yıldırım, Ü., Türker, Ü., Ustabulut, M.Y. (2021) "Bayburt Üniversitesi Öğrencilerinin Modern Okçuluk ile Fiziksel Parametre Değişimlerinin İncelenmesi", 4. Uluslararası Herkes İçin Spor Kongresi , (pp. 118), Türkiye, (Mayıs 2021
Karataş, İ. (2021) "BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN GÜDÜLENMİŞ TÜKETİCİ YENİLİKÇİLİKLERİ İLE SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN SPOR ENDÜSTRİSİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ: BAYBURT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ", 1. ULUSLARARASI SPOR VE SOSYAL BİLİMLERE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM KONGRESİ , (pp. 327), (Kasım 2021
Karataş, İ. (2021) "Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Spor Endüstrisi Bağlamındaki Tüketici Risk Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Bayburt Üniversitesi Örneği", 7. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi , (pp. 138-139), (Kasım 2021
Karataş, İ., Tuzcuoğulları, Ö.T., Hazar, M. (2020) "GAZİANTEP YÖRESİNE AİT GELENEKSEL ÇOCUK OYUNU: CULUBA GİRDİRMEÇ", IX. ULUSLARARASI TÜRK HALKLARI GELENEKSEL SPOR OYUNLARI SEMPOZYUMU , (pp. 269-275), Bişkek, Kırgızistan, (Aralık 2020
Karataş, İ., İlhan, E.L., Bozkuş, T. (2020) "SPORUN PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE BENLİK SAYGISININ ARACILIK ROLÜ: BEDENSEL ENGELLİ SPORCU VE SEDANTER BİREYLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA", 18. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi , (pp. 615-616), (Kasım 2020
Sarıkabak, M., Recep, A.A., Karataş, İ., Ayrancı, M., Eyuboğlu, E. (2018) "Bocce Sporcularının Kişilik Özellikleri ve Duygusal Zekâ Düzeylerinin Araştırılması", 6. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi , (pp. 193), Lvıv, Ukrayna, (Ekim 2018
Zorba, E., Türkmen, M., Akyüz, H., Karataş, İ. (2018) "Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Yaşam Kalitesi ve Yaşam Doyum Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi , (pp. 430-431), Antalya, Türkiye, (Aralık 2018
Akyüz, H., Karataş, İ., Gönülateş, S., Uzun, M., Yermakhanov, B. (2018) "Üniversite Öğrencilerinin Serbest Zaman Tutumu ile Mutluluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", 6. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi , (pp. 119), Lvıv, Ukrayna, (Ekim 2018
Zorba, E., Türkmen, M., Akyüz, H., Karataş, İ. (2018) "Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Yaşam Kalitesi ve Yaşam Doyum Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi , (pp. 653-661), Antalya, Türkiye, (Aralık 2018
Yaşartürk, F., Akyüz, H., Karataş, İ. (2018) "Rekreasyon Bölümü Öğrencilerinin Boş Zaman Yönetimi ile Akademik Başarılarını Etkileyen Örgütsel Faktörler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi , (pp. 432-433), Antalya/Alanya, Türkiye, (Aralık 2018
Akyüz, H., Karataş, İ., Gönülateş, S. (2018) "Üniversite Öğrencilerinin Serbest Zaman Tutumu ile Mutluluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", 6. Uluslararası Bilim, Kültür ve Spor Kongresi , (pp. 830-838), Lvıv, Ukrayna, (Ekim 2018
Yaşartürk, F., Akyüz, H., Karataş, İ., Türkmen, M. (2018) "Elit Düzey Güreşçilerin Serbest Zaman Etkinliklerine Yönelik Doyum ve Stres Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", 6. Uluslararası Bilim, Kültür ve Spor Kongresi , (pp. 75), Lvıv, Ukrayna, (Ağustos 2018
Sarıkabak, M., Eyuboğlu, E., Recep, A.A., Karataş, İ., Ayrancı, M. (2018) "Bocce Sporcularının Kişilik Özellikleri ve Duygusal Zekâ Düzeylerinin Araştırılması", 6. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi , (pp. 420-428), Lvıv, Ukrayna, (Ekim 2018
Apan, M., Karataş, İ. (2018) "KOBİ’lerin İşletme Sermayesi Yönetimini Etkileyen İçsel ve Dışsal Faktörler Üzerine Borsa İstanbul’da Bir Araştırma", INNOVATION AND GLOBAL ISSUES IN SOCIAL SCIENCES III KONGRE , (pp. 327-333), Antalya, Türkiye, (Haziran 2018
Apan, M., İslamoğlu, M., Karataş, İ. (2018) "Çalışma Sermayesi Bileşenlerinin Karlılık Üzerine Etkisinin Belirlenmesi: Borsa İstanbul’dan Kanıtlar", Business & Organization Research Conferences , (pp. 638-643), Karabük, Türkiye, (Aralık 2018
Yaşartürk, F., Akyüz, H., Karataş, İ. (2018) "The Investigation of the Relationship Between Handball Players’ Levels of Leisure Boredom and Happiness", First Eurasian Sport Sciences Congress , (pp. 107-108), Tabriz, İran, (Ekim 2018
Canca, Y., Kul, M., Karataş, İ., Dilek, A.N., Mülhim, M.A., Can, H. (2018) "Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Liderlik Yönelimleri ile Öz-güven Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Bartın Üniversitesi Örneği", 3. Uluslararası Avrasya Spor Eğitim ve Toplum Kongresi , (pp. 778-801), Mardin, Türkiye, (Aralık 2018
Kelleş, F., Kul, M., Karataş, İ., Mülhim, M.A. (2017) "Gençlik Merkezindeki Serbest Zaman Etkinliklerine Katılan Bireylerin Sosyal Beceri Düzeylerinin Bazı Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi: Adıyaman İli Örneği", 2. Uluslararası Avrasya Spor, Eğitim ve Toplum Kongresi , (pp. 30), Antalya, Türkiye, (Kasım 2017
Akyüz, H., Yaşartürk, F., Karataş, İ., Türkmen, M. (2017) "Rekreasyon Bölümünde Öğrenim Gören Öğrencilerin Boş Zaman Motivasyonlarının Mutluluk Düzeyleri Üzerine Etkisi", 10. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi , (pp. 30), Kırıkkale, Türkiye, (Mayıs 2017
Şenlik, Z.A., Kul, M., Karataş, İ., Mülhim, M.A. (2017) "Beden Eğitimi ve Spor Dersinin Down Sendromlu Çocukların Ruhsal Uyum Düzeylerine Etkisi", 2. Uluslararası Avrasya Spor, Eğitim ve Toplum Kongresi , (pp. 72), Antalya, Türkiye, (Kasım 2017
Yaşartürk, F., Akyüz, H., Karataş, İ. (2017) "Rekreatif Etkinliklere Katılan Üniversite Öğrencilerinin Serbest Zamanda Sıkılma Algısı ile Yaşam Doyum Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", 2. Uluslararası Avrasya Spor, Eğitim ve Toplum Kongresi , (pp. 27), Antalya, Türkiye, (Kasım 2017
Yaşartürk, F., Kural, S., Karataş, İ., Akyüz, H., Türkmen, M. (2017) "Üniversite Öğrencilerinin Boş Zaman Tutumları ile Saldırganlık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi , (pp. 1124), Antalya, Türkiye, (Kasım 2017
Yaşartürk, F., Akyüz, H., Karataş, İ., Türkmen, M. (2017) "Lise Öğrencilerinin Yaşam Kalite Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi", 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi , (pp. 1123), Antalya, Türkiye, (Kasım 2017
Yaşartürk, F., Akyüz, H., Karataş, İ. (2017) "Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Serbest Zamanda Sıkılma Algısı ve Motivasyon Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi , (pp. 1122), Antalya, Türkiye, (Kasım 2017
Çolpan, S., Karataş, İ., Elçi, G. (2016) "G8 Ülkelerinin GSYH'larının Dünya Olimpiyatlarındaki Sportif Başarılarına Etkilerinin İncelenmesi", Uluslararası Avrasya Spor, Eğitim ve Toplum Kongresi , (pp. 79), Antalya, Türkiye, (Aralık 2016
Altuntaş, E.A., Kul, M., Karataş, İ. (2016) "Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İle Öz Yeterlikleri Arasındaki İlişki", Uluslararası Avrasya Spor, Eğitim ve Toplum Kongresi , (pp. 37), Antalya, Türkiye, (Aralık 2016
Yaşartürk, F., Kul, M., Elçi, G., Karataş, İ., Altuntaş, E.A. (2016) "Milli Sporcuların Yaşam Doyumu Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi", 5. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi , (pp. 160), Türkistan, Kazakistan, (Nisan 2016
Kayıt Yok
Karataş, İ. (2023) "EXAMINING FINANCIAL TECHNOLOGY IN THE CONTEXT OF ISLAMIC FINANCE (A QUALITATIVE RESEARCH ON PARTICIPATION BANKS)", Kitap: ADVANCED AND CONTEMPORARY STUDIES IN SOCIAL, HUMAN AND ADMINISTRATIVE SCIENCE, İzmir/Türkiye : Duvar Yayınları  
Karataş, İ. (2023) "KAMU, ÖZEL VE GÖNÜLLÜ SEKTÖRLERİNİN SPOR BAĞLAMINDA İNCELENMESİ: REKREASYON ENDÜSTRİSİNE YÖNELİK NİTEL BİR ARAŞTIRMA", Kitap: FARKLI BOYUTLARIYLA SPOR ARAŞTIRMALARI 1, İzmir/Türkiye : Duvar Yayınları  
Karataş, İ. (2023) "A QUALITATIVE RESEARCH TO EXAMINE THE RECREATION INDUSTRY IN THE CONTEXT OF SPORTS", Kitap: ADVANCED AND CONTEMPORARY STUDIES IN SPORT SCIENCES, İzmir/Türkiye : Duvar Yayınları  
Karataş, İ. (2023) "PAZARLAMA ALANLARININ REKREASYON ENDÜSTRİSİ KAPSAMINDA İNCELENMESİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA", Kitap: FARKLI BOYUTLARIYLA SPOR ARAŞTIRMALARI 2, İzmir/Türkiye : Duvar Yayınları  
Karataş, İ. (2023) "PAZARLAMA KARMASININ SPORTİF FAALİYET BAĞLAMINDA İNCELENMESİ: REKREASYON ENDÜSTRİSİNE YÖNELİK NİTEL BİR ARAŞTIRMA", Kitap: SPOR ARAŞTIRMALARINDA FARKLI PERSPEKTİFLER 2, İzmir/Türkiye : Duvar Yayınları  
Karataş, İ. (2022) "BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN TÜKETİM EKSENLİ ÇEVRE BİLİNCİ ALGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ", Kitap: Spor Bilimleri III, Ankara/Türkiye : AKADEMİSYEN KİTABEVİ  
Karataş, İ. (2022) "ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN KOMPÜLSİF SATIN ALMA DAVRANIŞLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ", Kitap: Her Yönüyle Spor Araştırmaları II, Ankara/Türkiye : AKADEMİSYEN KİTABEVİ  
Karataş, İ. (2022) "BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TÜKETİM DAVRANIŞLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ: BAYBURT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ", Kitap: Sporda Güncel Araştırmalar, Ankara/Türkiye : Gece Kitaplığı  
Karataş, İ. (2022) "BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN FİNANSAL İYİLİK HALİ DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ: BARTIN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ", Kitap: Sporda Güncel Araştırmalar, Ankara/Türkiye : Gece Kitaplığı  
Karataş, İ., Kul, M. (2022) "A QUALITATIVE REVIEW ON SPORTS, EDUCATION AND ENTREPRENEURSHIP CONCEPTS", Kitap: Current Researches in Educational Sciences IV, Ankara/Türkiye : AKADEMİSYEN KİTABEVİ  
Karataş, İ., Kul, M. (2022) "BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ: BARTIN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ", Kitap: Spor Bilimleri III, Ankara/Türkiye : AKADEMİSYEN KİTABEVİ  
Karataş, İ., İslamoğlu, M. (2021) "MENKUL KIYMET BORSALARININ ÇEŞİTLİ MAKROEKONOMİK FAKTÖRLER BAĞLAMINDA İNCELENMESİNE YÖNELİK NİTEL BİR ARAŞTIRMA", Kitap: TEORİK PERSPEKTİFTEN İKTİSADİ VE FİNANSAL OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, Ankara/Türkiye : Gazi Kitabevi  
Karataş, İ. (2021) "BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN ÇALIŞMA YAŞAMLARINDAKİ DUYGUSAL EMEK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ: ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ", Kitap: SPOR BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRMELER - II, Ankara/Türkiye : Gece Kitaplığı  
Karataş, İ. (2021) "SPOR ENDÜSTRİSİ BAĞLAMINDA SOSYAL MEDYA PAZARLAMA AKTİVİTELERİNİN TÜKETİCİ ALGISINA ETKİSİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ: SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA", Kitap: HER YÖNÜYLE SPOR ARAŞTIRMALARI I, Ankara/Türkiye : AKADEMİSYEN KİTABEVİ  
Karataş, İ. (2021) "ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN FAYDACI TÜKETİM DAVRANIŞLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (BARTIN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)", Kitap: HER YÖNÜYLE SPOR ARAŞTIRMALARI I, Ankara/Türkiye : AKADEMİSYEN KİTABEVİ  
Apan, M., Karataş, İ. (2019) "KOBİ’LERİN İŞLETME SERMAYESİ İHTİYACINI ETKİLEYEN İÇSEL VE DIŞSAL FİNANSAL KARAKTERİSTİKLERİN PANEL VERİ YÖNTEMLERİ İLE ANALİZİ: BORSA İSTANBUL’DA BİR ARAŞTIRMA", Kitap: İŞLETME VE FİNANS YAZILARI-III, İstanbul/Türkiye : Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.  
Kul, M., Ünlü, Y., Solakumur, A., Taş, Z., Sarıkabak, M., Karataş, İ., Mülhim, M.A., Yılmaz, S.H., Abdurrahimoğlu, Y. (2018) "GELENEKSEL OKÇULUK ÜZERİNE BİR DERLEME", Kitap: İnsan, Toplum ve Spor Bilimleri Araştırma Örnekleri, Ankara/Türkiye : Nobel Akademik Yayıncılık  
Zorba, E., Türkmen, M., Akyüz, H., Karataş, İ. (2018) "BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAM KALİTESİ VE YAŞAM DOYUM DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ", Kitap: Herkes İçin Spor ve Wellness Araştırmaları, Ankara/Türkiye : Akademisyen Kitabevi  
Kayıt Yok
(Uluslararası - Dergi) Uluslararası Bankacılık Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2018, Yrd. Editör
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Rekreatif Etkinliklere Katılan Üniversite Öğrencilerinin Serbest Zamanda Sıkılma Algısı ile Yaşam Doyum Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
International Journal of Cultural and Social Studies (IntJCSS)
1 0 0 11 10 3 0 0 25
2
ÖRGÜTSEL KARİYER YÖNETİMİNİN DUYGUSAL BAĞLILIK ÜZERİNDE ETKİSİNDE İŞ TATMİNİNİN ARACILIK ROLÜ
Cankiri Karatekin Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi
0 0 0 1 15 7 0 0 23
3
Rekreasyon Bölümü Öğrencilerinin Boş Zaman Yönetimi ile Akademik Başarılarını Etkileyen Örgütsel Faktörler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi
0 0 0 6 6 1 0 0 13
4
Rekreasyon Bölümünde Öğrenim Gören Öğrencilerin Serbest Zaman Motivasyonlarının Mutluluk Düzeyi Üzerine Etkisi
International Journal of Human Sciences
0 0 0 0 1 6 0 0 7
5
Beden Eğitimi ve Spor Dersinin Down Sendromlu Çocukların Ruhsal Uyum Düzeylerine Etkisi
International Journal of Cultural and Social Studies (IntJCSS)
0 0 0 1 0 5 0 0 6
6
The Relationship between Free Time Satisfaction and Stress Levels of Elite-Level Student-Wrestlers
Education Sciences
1 0 0 1 1 2 0 0 5
7
Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İle Öz Yeterlikleri Arasındaki İlişki
International Journal of Contemporary Educational Studies
0 0 0 1 3 0 0 0 4
8
Gençlik Merkezindeki Serbest Zaman Etkinliklerine Katılan Bireylerin Sosyal Beceri Düzeylerinin Bazı Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi: Adıyaman İli Örneği
International Journal of Cultural and Social Studies (IntJCSS)
0 0 0 0 0 3 0 0 3
9
Spor Yöneticiliği Bölümü Öğrencilerinin Sosyal Medya Gösteriş Tüketimi Eğilimlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Bartın Üniversitesi Örneği
ROL Spor Bilimleri Dergisi
0 0 0 1 1 0 0 0 2
10
The Investigation of the Relationship between Handball Players’ Levels of Leisure Boredom and Happiness
African Educational Research Journal
0 0 0 2 0 0 0 0 2
11
Investigation of the Relationships between Self-Confidence Levels and Job Finding Anxiety of Faculty of Sports Sciences Students
Education Quarterly Reviews
0 0 0 1 0 1 0 0 2
12
Investigation of Occupational Burnout Levels of Physical Education and Sports Teachers in Terms of Various Factors: The Case of Bayburt and Gümüşhane Provinces
Journal of Educational Issues
0 0 0 0 0 1 0 0 1
13
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Adaylarının Serbest Zamanda Sıkılma Algısı ve Motivasyon Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
International Journal of Contemporary Educational Studies
0 0 0 1 0 0 0 0 1
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Hayri Akyüz
Bartın Üniversitesi
2017 - 2021 20
Fatih Yaşartürk
Bartın Üniversitesi
2016 - 2021 15
Murat Kul
Bayburt Üniversitesi
2016 - 2022 14
Mutlu Türkmen
Bayburt Üniversitesi
2017 - 2021 11
Mustafa Alper Mülhim
Bartın Üniversitesi
2017 - 2018 6
Erdal Zorba
Gazi Üniversitesi
2018 4
Karabük Üniversitesi
2018 - 2019 3
Karabük Üniversitesi
2018 - 2021 3
Sercan Kural
Bartın Üniversitesi
2017 - 2023 3
Mevlüt Gönen
Bayburt Üniversitesi
2020 - 2021 3
Murat Sarıkabak
Bartın Üniversitesi
2018 3
Ekrem Ali Altuntaş
-
2016 3
Taner Bozkuş
-
2020 - 2022 2
Ümit Yıldırım
Bayburt Üniversitesi
2021 2
Süleyman Gönülateş
Pamukkale Üniversitesi
2018 2
Mete Yusuf Ustabulut
Bayburt Üniversitesi
2021 2
Yılmaz Ünlü
Bartın Üniversitesi
2017 - 2018 2
Ender Eyuboğlu
Bartın Üniversitesi
2018 2
Üstün Türker
Bayburt Üniversitesi
2021 2
Gürkan Elçi
Bartın Üniversitesi
2016 2
Mehmet Ali Ceyhan
Bayburt Üniversitesi
2021 2
Ali Asker Recep
-
2018 2
Fikret Kelleş
-
2017 2
Mert Ayrancı
-
2018 2
Zeynel Abidin Şenlik
-
2017 2
Karabük Üniversitesi
2018 1
Muhsin Hazar
-
2020 1
Ömer Tarkan Tuzcuoğulları
-
2020 1
Ekrem Levent İlhan
Gazi Üniversitesi
2020 1
Zeki Taş
Bartın Üniversitesi
2018 1
İsmail Karakulle
Kastamonu Üniversitesi
2018 1
Adem Solakumur
Bartın Üniversitesi
2018 1
Meliha Uzun
-
2018 1
Ahmet Naci Dilek
Bartın Üniversitesi
2018 1
Tuncay Öktem
-
2022 1
Eda Adatepe
-
2023 1
Adem Bulut
-
2023 1
Baglan Yermakhanov
-
2018 1
Hüseyin Can
-
2018 1
Sevim Handan Yılmaz
-
2018 1
Sibel Çolpan
-
2016 1
Yağmur Canca
-
2018 1
Yunus Abdurrahimoğlu
-
2018 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78591
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 33159
YÖKSİS Bilim Alanı Finans 1285
Anahtar Kelimeler -
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 0 30 77 225 40 50 340 270 224 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - 472 . 472 . 318 . 505 . 479 . 286 . 354 . 372 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) - 385 . 374 . 247 . 443 . 404 . 198 . 280 . 296 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - 106 . 76 . 42 . 129 . 90 . 18 . 37 . 50 . -
Toplam Yayın 0 4 10 18 1 4 15 8 8 0
Toplam Makale 0 1 3 4 0 2 8 2 2 0
Toplam Kitap 0 0 0 2 1 0 4 6 5 0
Toplam Bildiri 0 3 7 12 0 2 3 0 1 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 1 3 4 0 2 6 2 2 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 2 1 0 4 6 5 0
Bildiri (Uluslararası) 0 3 6 12 0 2 3 0 1 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri