img

Prof. Dr. İsmail AK

  • Tıp Fakültesi
  • Dahili Tıp Bilimleri
  • Psikiyatri

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
55
Atıf
44
h-index
3
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Askeri Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, 1984, 1989
Yüksek Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Ankara Tıp Fakültesi, Ankara Tıp Pr., 1974, 1980
Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Pr., 1974, 1980
Araştırma Alanları
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Askeri Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, 1984, 1989
Yüksek Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Ankara Tıp Fakültesi, Ankara Tıp Pr., 1974, 1980
Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Pr., 1974, 1980
Kayıt Yok
İngilizce, ÜDS, 71, Güz, 1993
İngilizce, KPDS, 71, Güz, 1993
Kayıt Yok
[UAK] Sağlık Bilimleri Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
2017-, Profesör, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Türkiye
2014-2017, Profesör, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Psikiyatri, Türkiye
2003-2014, Profesör, Tam Zamanlı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Psikiyatri, Türkiye
2000-2003, Doçent, Tam Zamanlı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Psikiyatri, Türkiye
1994-1996, Doçent, Tam Zamanlı, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Askeri Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Türkiye, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Askeri Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü,, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü,, Psikiyatri Anabilim Dalı, Türkiye
1990-1994, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Askeri Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Türkiye
2023-2023, Bölüm Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2023-, Dekan, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2020-2023, Anabilim Dalı Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2017-2020, Anabilim Dalı Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2016-2017, Bölüm Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2015-2017, Bölüm Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2014-, Anabilim Dalı Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2000-2006, Anabilim Dalı Başkanı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Türkiye
Ibragım Shkurov, Tıpta Uzmanlık, Sjögren sendromlu hastalarda psikiyatrik hastalık sıklığı ve klinik parametreler ile ilişkisi, Karabük Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Mustafa Taburoğlu, Tıpta Uzmanlık, Premature bebek annelerinde doğum sonrası depresyon ve suçluluk, utanç duyguları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi, Karabük Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Hediye Aktürk, Yüksek Lisans, KTÜ Tıp Fakültesi öğrencilerinin psikiyatri hastalarına yönelik tutumları, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Psikolojisi Ana Bilim Dalı, 2011, (Asıl Danışman)
Gökhan Kandemir, Tıpta Uzmanlık, TIBBEN AÇIKLANAMAYAN BELİRTİLERİ OLAN HASTALARDA PSİKİYATRİK MORBİDİTE, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, 2006, (Asıl Danışman)
Sibel Ayvaz, Tıpta Uzmanlık, TRABZON İL MERKEZİNDE DOĞUM SONRASI DEPRESYON SIKLIĞI VE GEBELİKTEKİ DEMOGRAFİK RİSK ETMENLERİ, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, 2005, (Asıl Danışman)
Neyir Gül, Yüksek Lisans, Trabzon il merkezi ilköğretim öğrencilerinde dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun yaygınlığı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2005, (Asıl Danışman)
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
İlter, Z.Ç., Çetin, S.B., Karagüzel, E.Ö., Tiryaki, A., Ak, İ. (2023) "The relationship between internalized stigma and coping strategies in bipolar disorder", Turkish J Clinical Psychiatry, 26 (0) pp. 60-68 [TR Dizin] Link DOI   
İSMAİL, A. (2013) "Tıbben açıklanamayan belirtilerin psikiyatrik yönü", Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar- Current Aprroaches in Psychiatry, 5 (4) pp. 479-506   
İSMAİL, A. (2012) "Obstrüktif uyku Apne sendromu Hastalarında ruhsal Bozuklukların Dağılımı", Klinik Psikiyatri, (15) pp. 18-25   
İSMAİL, A. (2011) "Şiddet İçeren Suç Davranışı Öngörülebilir mi Erkek mahkumlarda Yürütülen Bir cezaevi Çalışması", Klinik Psikiyatri, (14) pp. 94-102   
Güleç, H., Güleç, M.Y., Kaymak, S.U., Topaloğlu, M., Ak, İ. (2011) "Şiddet İçeren Suç Davranışı Öngörülebilir mi? Erkek Mahkumlarda Yürütülen Bir Cezaevi Çalışması", KLİNİK PSİKİYATRİ DERGİSİ, (0)  
İSMAİL, A. (2010) "Prevalance of Atention Deficit Hyperactivity Disorder and Comorbit Disruptive Behavior Disorders Among School Age Children in Trabzon", Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 20 (1) pp. 50-56 [SCI Expanded]  
Neyir, G., Tiryaki, A., Kültür, S.E.Ç., Topbaş, M., Ak, İ. (2010) "Prevalence of attention deficit hyperactivity disorder and comorbid disruptive behavior disorders among school age children in Trabzon", Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, (0) [SCI Expanded]  
Gül, N., Tiryaki, A., Kültür, S.E.Ç., Topbaş, M., Ak, İ. (2010) "Prevalence of Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Comorbid Disruptive Behavior Disorders Among School Age Children in Trabzon", Klinik Psikofarmakoloji Bülteni-Bulletin of Clinical Psychopharmacology, 20 (20) p. 7 [SCI Expanded] DOI   
Gül, N., Tiryaki, A., Kültür, S.E.Ç., Topbaş, M., Ak, İ. (2010) "Prevalence of Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Comorbid Disruptive Behavior Disorders Among School Age Children in Trabzon", Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 20 (1) pp. 50-56 [SCI Expanded]  
İSMAİL, A. (2009) "Normative data and factorial structure of the Turkish version of the Temperement and character Inventory", Comprehensive Psychiatry, (50) pp. 361-368 [SCI Expanded]  
İSMAİL, A. (2008) "Kronik Lityum Zehirlenmesine bağlı Koreoatetoz", Review, cases and hypotheses in Psychiatry, (3) pp. 21-25  
İSMAİL, A. (2008) "Üniversite Öğrencilerinde Depressif Belirtiler Kişisel Sağlık Davranışları ve Sigara İçme", Anadolu Psikiyatri Dergisi, (9) pp. 224-231 [SCI Expanded]  
Yazıcı, H., Ak, İ. (2008) "Üniversite öğrencilerinde depresif belirtiler kişisel sağlık davranışları ve sigara içme", Anadolu Psikiyatri Dergisi, 9 (1) pp. 221-234 [SCI Expanded]   
İSMAİL, A. (2007) "Şizofrenide Eksiklik sendromu", Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 19 (1) pp. 75-86 [SCI Expanded]   
Tiryaki, A., Karagüzel, E.Ö., Ak, İ. (2007) "Şizofreni Tanısı Almış Poliklinik Hastalarında Psikiyatrik Eş Tanılar", Klinik Psikofarmakoloji Bulteni, (0) [SSCI]   
İSMAİL, A. (2007) "Fibromiyalji Tanılı Kadın Hastaların Amitriptilin ve Venlafaksin in Etkileri Yönünden Tedavi Öncesi ve Sonrası Değerlendirilmesi", Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 17 (2) pp. 68-73 [SCI Expanded]   
İSMAİL, A. (2007) "Şizofreni Tanısı Almış Poliklinik Hastalarında Psikiyatrik Eş Tanılar", Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 17 (4) pp. 174-180 [SCI Expanded]  
Ayvaz, S., Hocaoğlu, Ç., Tiryaki, A., Ak, İ. (2006) "TRABZON İL MERKEZİNDE DOĞUM SONRASI DEPRESYON SIKLIĞI VE GEBELİKTEKİ İLİŞKİLİ DEMOGRAFİK RİSK ETMENLERİ", TÜRK PSİKİYATRİ DERGİSİ, 17 (4) pp. 243-251 [SSCI]   
İSMAİL, A. (2006) "Psikotrop İlaçların Yaşamı Tehdit Eden Yan Etkileri Olgu Sunumu", Turk Psikiyatri Derg, 17 (2) pp. 147-151 [SCI Expanded]   
Yazıcı, H., Ak, İ. (2006) "Çocukların Sigara İçen ve İçmeyenleri Algılama Biçimleri", Bağımlılık Dergisi, (7) pp. 84-90   
Hocaoğlu, Ç., Kaygusuz, E., Tiryaki, A., Karagüzel, E.Ö., Güleç, M.Y., Ak, İ. (2006) "Son dört yıl içinde bir eğitim hastanesi psikiyatri polikliniği sağlık kuruluna başvuran olguların değerlendirilmesi", ADLİ PSİKİYATRİ, (0)  
İSMAİL, A. (2006) "Trabzon il Merkezinde Doğum Sonrası Depresyon Sıklığı ve Gebelikteki ilişkili Demografik risk Etmenleri", Turk Psikiyatri Derg, 14 (4) pp. 243-251 [SCI Expanded]  
İSMAİL, A. (2005) "The Prevelence of Fibromyalgia in women aged 20 64 in Turkey", Scand J rheumatol, (34) pp. 140-144 [SCI]  
Hocaoğlu, Ç., Ayvaz, S., Tiryaki, A., Ak, İ. (2005) "frequency of postpartum depression in Trabzon province", journal of psychosomatic research, 59 (1) pp. 32-33 [SSCI]  
Topbaş, M., Çakırbay, H., Güleç, H., Akgöl, E., Ak, İ., Çan, G. (2005) "The Prevalence of Fibromyalgia in Women Aged 20 64 in Turkey", Scandinavian Journal of Rheumatology, 34 (2) pp. 140-144 [SCI Expanded] Link DOI  
İSMAİL, A. (2004) "Clozapine with amisulpride for refractory schizophreniea", AM J PSYCHIAT, 161 (5) pp. 924-925 [SSCI]  
İSMAİL, A. (2004) "Predictors of suicidal behavior in a sample of Turkish suicide attempters", DEATH STUD, 28 (2) pp. 137-150 [SCI Expanded]  
Güleç, H., Sayar, M.K., Topbaş, M., Karkucak, M., Ak, İ. (2004) "Fibromiyalji Sendromu Olan Kadınlarda Aleksitimi ve Öfke", Türk Psikiyatri Dergisi, 15 (3) pp. 191-198 [SSCI]   
İSMAİL, A. (2004) "Mizaç ve Karakter Envanteri Türkçe TCI Geçerlik Güvenirliği ve Faktör yapısı", klinik psikofarmakoloji bülteni, 14 (4) pp. 107-131 [SCI Expanded]  
İSMAİL, A. (2004) "Alexithymia somatosensory amplification and counter dependency in patients with chronic pain", the pain clinic, 16 (1) pp. 43-51 [SCI Expanded]  
İSMAİL, A. (2004) "Fibromiyalji Sendromu Olan Kadınlarda Aleksitimi ve Öfke", Turk Psikiyatri Derg, 15 (3) pp. 191-198 [SCI Expanded]  
İSMAİL, A. (2003) "Venlafaxine treatment of fibromyalgia", ANN PHARMACOTHER, 37 (11) pp. 1561-1565 [SCI]  
İSMAİL, A. (2003) "The efficacy of venlafaxine in the treatment of fibromyalgia an open study", Journal Of Psychosomatic research, 55 (2) pp. 152-152 [SCI Expanded]  
İSMAİL, A. (2003) "Alexithymia and Suicidal Behavior", israel journal of psyschiatry, 40 (3) pp. 165-173 [SSCI]  
İSMAİL, A. (2002) "Boğulma Fobisi Olgu Sunumu", ibni sina tıp dergisi, (0)  
İSMAİL, A. (2002) "Genital Self Mutilasyon veya Otokastrasyon", ibni sina tıp dergisi, (0)   
İSMAİL, A. (2002) "Heart Rate Variability in Depressed Patients", klinik psikofarmakoloji bülteni, 12 (3) pp. 130-133 [SCI Expanded]   
İSMAİL, A. (2002) "Antisosyal Kişilik Bozukluğunda Sosyobiyolojik Etkenler", klinik psikofarmakoloji, 12 (3) pp. 155-158 [SCI Expanded]  
İSMAİL, A. (2001) "the Predictors of Somatization A Review", klinik psikofarmakoloji bülteni, 11 (4) pp. 266-271 [SCI Expanded]  
İSMAİL, A. (2001) "alexithymia in patients with antisocial personality disorder in a military hospital setting", israel journal of psychiatry, 38 (2) pp. 81-87 [SCI Expanded]  
İSMAİL, A. (2001) "Depresyon ve Kültür", ibni sina tıp dergisi, (0)  
İSMAİL, A. (2000) "Kronik Yorgunluk Sendromu", kompleks lokomotor bozukluklar dergisi, 2 (15) pp. 12-14  
İSMAİL, A. (2000) "Posttravmatik Stres Bozukluğunun PTSB Sosyo Demografik ve Aile İşlevleri Yönünden İncelenmesi", toplum ve sosyal hizmetler, (1) pp. 9-17  
İlker, S.S., Sobacı, G., Tatar, T., Öztürk, F., Ak, İ., Uluğ, A. (1995) "FONKSİYONEL GÖRME KAYIPLARI", MN OFTALMOLOJİ, 2 (3) pp. 245-249   
İSMAİL, A. (1994) "Antisosyal Kişilik Bozukluğu ve Selfmutilasyon", GATA bülteni, (36) pp. 217-221  
Ak, İ. (1994) "genel hastanelerde psikiyatrik değerlendirme", GATA bülteni, (36) pp. 135-138  
İSMAİL, A. (1992) "haloperidol ün klinik yan etkileri", klinik psikofarmakoloji bülteni, 2 (3) pp. 50-53 [SCI Expanded]  
İSMAİL, A. (1992) "erişkin enüretiklerde uyku örüntülerinin incelenmesi", klinik psikofarmakoloji bülteni, 2 (3) pp. 39-42 [SCI Expanded]  
İSMAİL, A. (1991) "pilot eşlerinin ruhsal durumlarının araştırılması", GATA bülteni, (33) pp. 1307-1314  
İSMAİL, A. (1990) "depresyon tedavisinde amineptin ile amiltriptilinin etki ve yan etkilerinin çift kör karşılaştırılması", Yeni Simpozyum Dergisi, 28 (4) pp. 15-27  
İSMAİL, A. (1987) "kronik insomniak hastaların polisomnografik ve psikometrik incelenmesi", GATA Bülteni, (29) pp. 137-148  
Durmaz, P., Durmaz, Y., Demir, N., İlhanlı, İ., Ak, İ. (2022) "Ruhsal Bozuklukların Sistemik Lupus Eritematozuslu Hastalarda Görülme Sıklığının Değerlendirilmesi", Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi , Türkiye, (Mayıs 2022
İlter, Z.Ç., Karagüzel, E.Ö., Ak, İ., Tiryaki, A. (2016) "Relationship of internaqlized stigma with coping strategies and functioning in patients with bipolar disorder", 8th International Congress on Psychopharmacology and the 4th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology , (Nisan 2016
Çalışkan, Z., Karagüzel, E.Ö., Ak, İ., Tiryaki, A. (2016) "Relationship of internalized stigma with coping strategies and functioning in patients with bipolar disorder", 8th International Congress on Psychopharmacology & 4th International Symposium on Child and Adolescent Psychoparmacology , (Nisan 2016
Tiryaki, A., Aykut, D.S., Ak, İ. (2007) "Meme kanseri olan kadınların eşlerinin hastalığa tepkileri", 43. Ulusal Psikiyatri Kongresi , Türkiye, (Ekim 2007
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
The Prevalence of Fibromyalgia in Women Aged 20 64 in Turkey
Scandinavian Journal of Rheumatology
23 0 0 0 0 0 0 0 23
2
Prevalence of Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Comorbid Disruptive Behavior Disorders Among School Age Children in Trabzon
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni-Bulletin of Clinical Psychopharmacology
12 0 0 0 0 0 0 0 12
3
Üniversite öğrencilerinde depresif belirtiler kişisel sağlık davranışları ve sigara içme
Anadolu Psikiyatri Dergisi
0 0 0 0 2 0 1 0 3
4
Prevalence of attention deficit hyperactivity disorder and comorbid disruptive behavior disorders among school age children in Trabzon
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni
1 0 0 2 0 0 0 0 3
5
Şizofreni Tanısı Almış Poliklinik Hastalarında Psikiyatrik Eş Tanılar
Klinik Psikofarmakoloji Bulteni
0 0 0 1 0 0 0 0 1
6
Prevalence of Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Comorbid Disruptive Behavior Disorders Among School Age Children in Trabzon
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni
1 0 0 0 0 0 0 0 1
7
The relationship between internalized stigma and coping strategies in bipolar disorder
Turkish J Clinical Psychiatry
1 0 0 0 0 0 0 0 1
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
AK İSMAİL
-
1987 - 2013 36
Ahmet Tiryaki
Karadeniz Teknik Üniversitesi
2005 - 2023 9
Evrim Özkorumak Karagüzel
Karadeniz Teknik Üniversitesi
2006 - 2023 5
Murat Topbaş
Karadeniz Teknik Üniversitesi
2004 - 2010 4
Sadriye Ebru Çengel Kültür
Hacettepe Üniversitesi
2010 3
Çiçek Hocaoğlu
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
2005 - 2006 3
Hikmet Yazıcı
Karadeniz Teknik Üniversitesi
2006 - 2008 2
Medine Yazıcı Güleç
Sağlık Bilimleri Üniversitesi
2006 - 2011 2
Sibel Ayvaz
Üsküdar Üniversitesi
2005 - 2006 2
Ahmet Tiryaki
-
2006 - 2010 2
Hüseyin Güleç
-
2005 - 2011 2
Neyir Gül
-
2010 2
-
2022 1
-
2022 1
Murat Karkucak
Karadeniz Teknik Üniversitesi
2004 1
İlker İlhanlı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
2022 1
Haşim Çakırbay
Turgut Özal Üniversitesi
2005 1
Faruk Öztürk
Hacettepe Üniversitesi
1995 1
Zeynep Çalışkan İlter
-
2023 1
Yunus Durmaz
-
2022 1
Mustafa Kemal Sayar
Marmara Üniversitesi
2004 1
Demet Sağlam Aykut
Karadeniz Teknik Üniversitesi
2007 1
Güngör Sobacı
Hacettepe Üniversitesi
1995 1
Sıdıka Baziki Çetin
-
2023 1
Gamze Çan
Karadeniz Teknik Üniversitesi
2005 1
Süleyman Sami İlker
Celâl Bayar Üniversitesi
1995 1
Asuman Uluğ
-
1995 1
Elif Kaygusuz
-
2006 1
Erdal Akgöl
-
2005 1
Gül Neyir
-
2010 1
H Güleç
-
2004 1
M Topbaş
-
2010 1
Mürüvvet Topaloğlu
-
2011 1
Semra Ulusoy Kaymak
-
2011 1
Tamer Tatar
-
1995 1
Zeynep Çalışkan
-
2016 1
Zeynep Çalışkan İlter
-
2016 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Tıp ve Sağlık Bilimleri 55448
YÖKSİS Temel Alan Sağlık Bilimleri Temel Alanı 39575
YÖKSİS Bilim Alanı Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 566
Anahtar Kelimeler -
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 0 9 0 0 0 0 0 2 15 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - 896 . - - - - - 930 . 828 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) - 896 . - - - - - 930 . 828 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - 159 . - - - - - 157 . 130 . -
Toplam Yayın 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0
Toplam Makale 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Bildiri 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri