img

Doç. Dr. Muhammed Kamil TURAN

  • Tıp Fakültesi
  • Temel Tıp Bilimleri
  • Tıbbi Biyoloji

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
57
Atıf
79
h-index
5
Proje
10
Fikri Mülkiyet
2
WoS
Yayın
21
Atıf
119
h-index
7
Google Scholar
Yayın
23
Atıf
h-index
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Ön Lisans, Türkiye, Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü, 2017
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Biyoloji (Dr), 2004, 2011
Lisans, Türkiye, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Pr., 1994, 2000
Araştırma Alanları
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Biyoloji (Dr), 2004, 2011
Lisans, Türkiye, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Pr., 1994, 2000
Ön Lisans, Türkiye, Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü, 2017
Kayıt Yok
İngilizce, YÖKDİL, 57, 2018
İngilizce, ÜDS, 50, Güz, 2008
Konuşmalarım, Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi I. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi, Karabük, Türkiye, 26-04-2019, 28-04-2019
Çalışma, Tıbbi Makale Yazma Çalıştayı, Karabük, Türkiye, 31-03-2018, 01-04-2018
Kurs, iyi Klinik Uygulamalar ve Temel Klinik Araştırmalar Kursu, Karabük, Türkiye, 29-08-2018, 29-08-2019
Kurs, Bilimsel Makale Yazma Kursu, Karabük, Türkiye, 15-01-2018, 15-01-2018
Kurs, Temel İstatistik Eğitimi Kursu, Karabük, Türkiye, 13-10-2018, 13-10-2018
Kurs, Eğiticilerin Eğitimi ve Probleme Dayalı Öğretim Kursu, Karabük, Türkiye, 17-01-2018, 18-01-2018
Çalıştay, DATA17: Disiplinler arası tıbbi araştırmalar çalıştayı, Karabük, Türkiye, 02-12-2017, 03-12-2017
Çalıştay, Mikrobiyota Çalıştayı, Sakarya, Türkiye, 10-05-2017, 10-05-2017
Kurs, Eğiticilerin Eğitimi ve Probleme Dayalı Öğretim, Karabük, Türkiye, 23-08-2017, 27-08-2017
Kurs, Klinik Araştırmalarda Etik Yaklaşım Eğitim Kursu, Karabük, Türkiye, 21-05-2016, 21-05-2016
Çalıştay, Birlikte Kullanım ve İşbirliğinde Güncel Yaklaşımlar Çalıştayı, İzmir, Türkiye, 07-04-2014, 07-04-2014
Çalışma, Batı Karadeniz Acil Tıp Günleri Karabük sempozyumu, Karabük, Türkiye, 03-05-2014, 03-05-2014
Çalıştay, Tıp Eğitiminde Sorunlar ve Güncel Yaklaşımlar, Diyarbakaır, Türkiye, 05-12-2013, 06-12-2013
Kurs, CPR Eğitimi, Ordu, Karabük, 03-03-2010, 03-03-2010
Kurs, Aile Hekimliği 1. Aşama Uyum Eğitimi, Ordu, Türkiye, 06-08-2009, 12-08-2009
[UAK] Sağlık Bilimleri Sağlık Bilişimi
2011-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Türkiye
2019-2020, Anabilim Dalı Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2019-2020, Dekan Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2018-2019, Dekan Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2017-2018, Dekan Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2016-2016, Dekan Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2016-2017, Dekan Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2015-2016, Dekan Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2013-2015, Dekan Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2012-, Program Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
Ayşe Nur Altıntaş Tankül, Doktora, Özel örgü ara bağlantı ağlarında temel çizge algoritmalarının tasarımı ve analizi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2024, (Asıl Danışman)
Gizem Nur Karabal, Yüksek Lisans, Dördüncü ve beşinci lumbal vertebranın antropometrik ölçümleri ile makine öğrenme algoritmaları kullanılarak cinsiyet tayini üzerine bir çalışma, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Anatomi Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Aysun Karaca Yalçın, Doktora, Lumbar vertebraların bilgisayarlı tomografi görüntülerinden ölçülen yükseklik ve derinlik değerlerinin yapay zeka ile cinsiyet tayininde kullanılabilirliği, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Radyolojik Bilimler Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Menşure Öztürk, Yüksek Lisans, Birinci servikal vertebranın antropometrik ölçümleri ile makine öğrenme algoritmaları kullanılarak cinsiyet tayını üzerine bir çalışma, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Anatomi Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Hatice Yenigül, Yüksek Lisans, İkinci servikal vertebranın antropometrik ölçümleri ile makine öğrenme algoritmaları kullanılarak cinsiyet tayini üzerine bir çalışma, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Anatomi Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Ahmed Alı Muhsın Al-Shaıkhlı, Yüksek Lisans, Erkek ve kadınlarda kollodiafizer açının değerlendirilmesi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Anatomi Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Abdullah Elen, Doktora, Periferik yayma sonuçlarının otomatik analizi için zeki denetimli sistem tasarımı, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2018, (Asıl Danışman)
Eftal Şehirli, Doktora, A fully automated application for analysis and quantification of dna damage on comet assay images, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2018, (Asıl Danışman)
Hakan Yılmaz, Doktora, İnsan kromozom preparatlarının bilgisayar destekli sitogenetik analizleri ve düşük maliyetli sistem tasarımı, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2017, (Asıl Danışman)
Eftal Şehirli, Yüksek Lisans, Diyabetik hastalarda retinal damar paketinin bilgisayarlı görü yöntemleri ile görüntülenmesi ve olası mikroanevrizma lezyonlarının ortaya koyulması, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2014, (Asıl Danışman)
2019-2020, Tıbbi enstrumentasyon, Lisans
2019-2020, Tıbbi Biyoloji ve Genetik, Lisans
2018-2019, Tıbbi enstrumentasyon, Lisans
2018-2019, Tıbbi Biyoloji ve Genetik, Lisans
2017-2018, Tıbbi Biyoloji ve Genetik, Lisans
2017-2018, Tıbbi Biyoloji, Lisans
2016-2017, Tıbbi Biyoloji ve Genetik, Lisans
2016-2017, Biyoinformatiğe Giriş, Lisans
2013-2014, Örüntü tanıma, Lisans
2013-2014, Tıbbi biyoloji, Lisans
2013-2014, Programlamaya Giriş, Lisans
2013-2014, Biyoinformatiğe giriş, Lisans
2012-2013, Tıbbi biyoloji ve genetik, Lisans
2012-2013, Programlamaya Giriş, Lisans
2012-2013, Tıbbi görüntü işleme, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2012-2013, Hesaplamalı biyoloji, Yüksek Lisans
2012-2013, Biyoinformatiğe giriş, Lisans
2012-2013, Araştırma ve sunum teknikleri, Lisans
2012-2013, Görüntü işlemeye giriş, Lisans
2012-2013, GENETİK ALGORİTMALAR VE OPTİMİZASYON, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2011-2012, UZAKTAN ALGILAMA VE UYGULAMALARI, Yüksek Lisans
2011-2012, OTOMATA TEORİSİ, Lisans
Kayıt Yok
AsPC1 Pankreas Kanseri Hücrelerinde Gemsitabin ve Soğuk Atmosferik Plazma Arasında Olası Sinerjistik Etkinin Hücre Düzeyinde Tanımlanması (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2024-2025
Periferik Kan Yayma Görüntüleme ve Analiz Cihazı (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2018-2022
Tam Otomatik Uzaktan Kontrollü Periferik Yayma Analiz Cihazı (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2022
Comet Assay Preparatlarının Analizi için Yazılım ve Donanım Geliştirilmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2016-2018
İnsan Kromozom Preparatlarının Bilgisayar Destekli Sitogenetik Analizleri Ve Düşük Maliyetli Sistem Tasarımı (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2016-2018
PERİFERİK YAYMA SONUÇLARININ OTOMATİK ANALİZİ İÇİN ZEKİ DENETİMLİ SİSTEM TASARIMI (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2015-2017
Comet Assay Görüntülerinin Analizi için Yazılım Geliştirilmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2015-2018
İNSAN KROMOZOM PREPARATLARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ ANALİZİ (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2014-2016
TAM OTOMATİK BAKTERİ KOLONİ SAYICI VE GENEL AMAÇLI TIBBİ MATERYAL GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2014-2016
Yardımcı Araştırmacı Akıllı Dinamik Tahliye Sistemi Zeki Denetim Teknikleri Ile Acil Durumlara Yönelik Kullanıcı Bazlı Akıllı Bina Tahliye Modelinin Geliştirilmesi Ve Rfid Tabanlı Üç Boyutlu Mobil Konum Belirleme Ve Navigasyon Sisteminin Tasarlanması (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Araştırmacı , 2013-2015
Kahraman, I., Karas, I.R., TURAN, M.K. (2024) "Real-Time Protozoa Detection from Microscopic Imaging Using YOLOv4 Algorithm", APPLIED SCIENCES-BASEL, 14 (2) [ESCI] DOI  
Emre, T., Hasan, B., Kamil, T.M. (2023) "Investigation of associations between apolipoprotein A5 and C3 gene polymorphisms with plasma triglyceride and lipid levels", FapUNIFESP (SciELO), 69 (0) [SCI Expanded] DOI     
Elen, A., TURAN, M.K. (2023) "Design of a low-cost and fully automated digital microscope system", Springer Science and Business Media LLC, (0) [SCI Expanded] DOI   
Seçgin, Y., Öner, Z., Turan, M.K., Öner, S. (2022) "Gender prediction with the parameters obtained from pelvis computed tomography images and machine learning algorithms", Journal of the Anatomical Society of India, 71 (3) pp. 204-209 [SCI Expanded] DOI   
Şehirli, E., Erer, A.M., Turan, M.K. (2022) "A new approach for measuring the wetting angles of lead-free solder alloys from digital images", Engineering Science and Technology, an International Journal, (0) [SCI Expanded] DOI   
Toy, Ş., Seçgin, Y., Öner, Z., Turan, M.K., Öner, S., Şenol, D. (2022) "A study on sex estimation by using machine learning algorithms with parameters obtained from computerized tomography images of the cranium", Scientific Reports, 12 (4278) pp. 1-10 [SCI Expanded] DOI    
Şahin, N.E., Öner, Z., Öner, S., Turan, M.K. (2022) "A study on the correlation between spleen volume estimated via cavalieri principle on computed tomography images with basic hemogram and biochemical blood parameters", Korean Association of Anatomists, 55 (0) [ESCI] DOI     
Turan, M.K., Şehirli, E., Öner, Z., Öner, S. (2021) "Sekazu: an integrated solution tool for gender determination based on machine learning models", Medicine Science | International Medical Journal, 10 (2) pp. 367-373 [TR Dizin] Link DOI    
Öner, S., Turan, M.K., Öner, Z. (2021) "Estimation of gender by using decision tree, a machine learning algorithm, with patellar measurements obtained from MDCT images", Medical Records, 3 (1) pp. 1-9 DOI     
Şehirli, E., Turan, M.K. (2021) "A Novel Method for Segmentation of QRS Complex on ECG Signals and Classify Cardiovascular Diseases via a Hybrid Model Based on Machine Learning", International Journal of Intelligent Systems and Applications in Engineering, 9 (1) pp. 12-21 [TR Dizin] Link DOI   
Acat, M., Yıldız, P., Öner, S., Turan, M.K. (2021) "Comparison of pirfenidone and corticosteroid treatments at the COVID‐19 pneumonia with the guide of artificial intelligence supported thoracic computed tomography", International Journal of Clinical Practice, 75 (12) pp. 1-12 [SCI Expanded] DOI     
Şehirli, E., Turan, M.K. (2021) "A Novel Method for Segmentation of QRS Complex on ECG Signals and Classification of Cardiovascular Diseases via a Hybrid Model Based on Machine Learning", International Journal of Intelligent Systems and Applications in Engineering, 9 (1) pp. 12-21 [TR Dizin] DOI   
Atila, Ü., Baydilli, Y.Y., Şehirli, E., Turan, M.K. (2020) "Classification of DNA damages on segmented comet assay images using convolutional neural network", Computer Methods and Programs in Biomedicine, 186 (0) p. 105192 [SCI Expanded] DOI     
Turan, M.K., Bağcı, H. (2020) "A proposal of a hybrid model to predict the secondary protein structures based on amino acid sequences", Annals of Medical Research, 27 (1) pp. 348-359 [TR Dizin] DOI    
Acat, M., Memiş, Ç.Ö., Turan, M.K., Benli, A.R., Taşkın, E., Yaşar, Z., Memiş, S.D., Yazıcı, O. (2020) "Smoking Prevalence, Associated Attitudes and Comparison of Negative Automatic Thoughts among High School Students in Turkey", Akdeniz Medical Journal, 6 (1) pp. 16-21 [TR Dizin] DOI  
Öner, Z., Turan, M.K., Öner, S., Seçgin, Y., Şahin, B. (2019) "Sex estimation using sternum part lenghts by means of artificial neural networks", Forensic Science International, 301 (0) pp. 6-11 [SCI] DOI      
Turan, M.K., Öner, Z., Seçgin, Y., Öner, S. (2019) "A trial on artificial neural networks in predicting sex through bone length measurements on the first and fifth phalanges and metatarsals", Computers in Biology and Medicine, 115 (0) p. 103490 [SCI Expanded] DOI     
Elen, A., Turan, M.K. (2019) "Classifying White Blood Cells Using Machine Learning Algorithms", Uluslararası Muhendislik Arastirma ve Gelistirme Dergisi, (1) pp. 141-152 [TR Dizin] DOI  
Elen, A., Turan, M.K. (2018) "A new approach for fully automated segmentation of peripheral blood smears", International Journal of Advanced and Applied Sciences, 5 (1) pp. 81-93 [ESCI] DOI    
Turan, M.K., Günay, Ö.C., Kayış, S.A., Çörtük, M. (2018) "Mikrobiyotada 16S rRNA ve Basit Biyoinformatik Analizler", Journal Of Biotechnology And Strategic Health Research, 2 (1) pp. 23-34 Link   
Elen, A., Turan, M.K. (2018) "A new approach for fully automated segmentation of peripheral blood smears", International Journal of ADVANCED AND APPLIED SCIENCES, 5 (1) pp. 81-93 [ESCI] DOI  
Turan, M.K., Şehirli, E. (2017) "A novel method to identify and grade DNA damage on comet images", Computer Methods and Programs in Biomedicine, 147 (0) pp. 19-27 [SCI Expanded] DOI    
Yılmaz, H., Turan, M.K. (2017) "FahamecV1:A Low Cost Automated Metaphase Detection System", Engineering, Technology Applied Science Research, 7 (6) pp. 2160-2166 [ESCI] Link DOI   
Turan, M.K., Şehirli, E. (2016) "ROI and Blood Vessel Segmentation Based on Gradient Vector Algorithm in RGB Retinal Fundus Images", International Journal of Research Studies in Science, Engineering and Technology, 3 (2) pp. 1-5 Link  
Turan, M.K., Elen, A., Şehirli, E. (2016) "Analysis of DNA Gel Electrophoresis Images with Backpropagation Neural Network Based Canny Edge Detection Algorithm", International Journal of Scientific and Technological Research, 2 (2) pp. 55-63 Link   
Şehirli, E., Turan, M.K., Alexander, D. (2015) "Automatic Detection of Microaneurysms in RGB Retinal Fundus Images", International Journal ofScientific and Technological Research, 1 (8) pp. 1-8 Link  
Kahraman, İ., Turan, M.K., Karaş, İ.R. (2015) "Road Detection from High Satellite Images Using Neural Networks", International Journal of Modeling and Optimization, 5 (4) pp. 304-307 Link DOI  
Benli, A.R., Koyuncu, M., Cesur, Ö., Karakaya, E., Cure, R., Turan, M.K. (2014) "Evaluation of use of the 112 Emergency Ambulance Service in Karabuk City", Journal Of Clinical and Analytical Medicine, 6 (0) pp. 271-274 [TR Dizin] Link DOI   
Karaş, İ.R., Ortakcı, Y., Turan, M.K. (2013) "Interactive training software for optimum travel route analysis applications in railway networks", Engineering Science and Technology, an International Journal, 16 (2) pp. 81-87 Link  
Turan, M.K., Bağcı, H., Doğan, S. (2009) "SOLUCAN Biyolojik veri madencisi ve kişisel ilişkisel veri tabanı yönetim sistemi", Journal Of Experimental And Clinical Medicine, 4 (26) pp. 180-185  
Yenigül, H., Öner, Z., Turan, M.K., Öner, S. (2022) "A Study on Gender Determination with Machine Learning Algorithms by Making Anthropometric Measurements of the Second Cervical Vertebra", 3. ULUSLARARASI SPOR, ANTROPOLOJİ, BESLENME, ANATOMİ ve RADYOLOJİ KONGRESİ (SANAR2022) , Nevşehir, Türkiye, (Ekim 2022
Şahin, N.E., Öner, Z., Öner, S., Turan, M.K. (2021) "A Study On The Relatıonship Between The Basic Hemogram And Biochemıcal Blood Parameters Of Spleen Volume Estimated By The Cavalieri Method From Computed Tomography Images", 4th International Healt Science and Life Congress , Burdur, Türkiye, (Nisan 2021
Şahin, N.E., Öner, Z., Öner, S., Turan, M.K. (2021) "A STUDY ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE BASIC HEMOGRAM AND BIOCHEMICAL BLOOD PARAMETERS OF SPLEEN VOLUME ESTIMATED BY THE CAVALIERI METHOD FROM COMPUTED TOMOGRAPHY IMAGES", 4th International Health Sciences and Life Congress , (pp. 237), Burdur, Türkiye, (Mayıs 2021
Ünlü, E.Ç., Öner, Z., Öner, S., Turan, M.K. (2021) "Yedinci Servikal Vertebranın Antropometrik Ölçümleri ile Makine Öğrenme Algoritmaları Kullanılarak Cinsiyet Tayini Üzerine Bir Çalışma", INTERNATIONAL MEDICAL RECORDS CONGRESS , Online, Türkiye, (Aralık 2021
Şahin, M., Turan, M.K., Öner, Z., Öner, S. (2021) "A study on gender determination with machine learning algorithms by making anthropometric measurements of the first cervical vertebra", 22nd National Anatomy Congress , (pp. 23), Türkiye, (Ekim 2021
Ünlü, E.Ç., Öner, Z., Öner, S., Turan, M.K. (2021) "Yedinci Servikal Vertebranın Antropometrik Ölçümleri ile Makine Öğrenme Algoritmaları Kullanılarak Cinsiyet Tayini Üzerine Bir Çalışma", INTERNATIONAL MEDICAL RECORDS CONGRESS , (Aralık 2021
Toy, Ş., Seçgin, Y., Öner, Z., Turan, M.K., Öner, S. (2020) "An essay on gender prediction using machine learning algorithms and parameters obtained from computed tomography images of the cranium skeleton", 21st National Anatomy Congress 27–29 November 2020, Online, Turkey , Türkiye, (Kasım 2020
Elen, A., Turan, M.K. (2019) "Web-based Remote Control of A Digital Microscope System", III. International Scientific and Vocational Studies Congress – Engineering , (pp. 2-8), Nevşehir, Türkiye, (Eylül 2019
Yılmaz, H., Turan, M.K. (2018) "Filter development for automatic detection of analyzable metaphases", 2018 26th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU) , Izmir, Türkiye, (Temmuz 2018 
Yılmaz, H., Turan, M.K. (2017) "3D Printer Assisted Automatic Motorized Microscope Stage Design", International Advanced Researches and Engineering Congress-2017 , (pp. 2532), Osmaniye, Türkiye, (Kasım 2017
Şehirli, E., Turan, M.K., Demiral, E. (2017) "AN ALGORITHM TO DETECT THE RETINAL REGION OF INTEREST", 4th International Workshop on Geoinformation Science , (pp. 95-97), Safranbolu, Türkiye, (Kasım 2017 
Turan, M.K., Yücer, E., Şehirli, E., Karaş, İ.R. (2017) "Estimation Of Population Number Via Light Activities On Night-Time Satellite Images", 4th International GeoAdvances Workshop , (pp. 103-105), Safranbolu, Türkiye, (Kasım 2017 
Şehirli, E., Turan, M.K., Demiral, E. (2017) "A randomized automated thresholding method to identify comet objects on comet assay images", ICCIP 2017: 2017 the 3rd International Conference on Communication and Information Processing , (pp. 464-467), Tokyo, Japonya, (Kasım 2017 
Acat, M., Memiş, Ç.Ö., Turan, M.K., Benli, A.R., Taşkın, E., Memiş, S.D., Toru, Ü., Aylin, P. (2015) "Smoking prevalence, associated attitudes and comparison of negative automatic thoughts among high school students in Turkey", 6.3 Tobacco, Smoking Control and Health Education , (pp. 5121), Türkiye, (Aralık 2015   
Turan, M.K., Şehirli, E., Elen, A., Karaş, İ.R. (2015) "Identification of column edges of DNA fragments by using K means clustering and mean algorithm on lane histograms of DNA agarose gel electrophoresis images", SEVENTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON DIGITAL IMAGE PROCESSING (ICDIP 2015) , Los Angeles, United States, Amerika Birleşik Devletleri, (Haziran 2015  
Demiral, E., Karaş, İ.R., Turan, M.K. (2014) "RFID Based Positioning Applications", 14th Turkish Scientific and Technical Mapping Symposium , Ankara, Türkiye, (Mayıs 2014
Demiral, E., Karaş, İ.R., Şehirli, E., Turan, M.K. (2013) "Ağ Analizlerinde Bağımsız Kümeler ve Paull Unger Algoritması İnteraktif Yazılımı", TMMOB COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ 2013 , Ankara, Türkiye, (Kasım 2013 
Atilla, Ü., Karaş, İ.R., Turan, M.K., Rahman, A.A. (2013) "Design of an Intelligent Individual Evacuation Model for High Rise Building Fires Based on Neural Network within the Scope of 3D GIS", ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume II-2/W1, ISPRS 8th 3DGeoInfo Conference & WG II/2 Workshop , İstanbul, Türkiye, (Kasım 2013
Turan, M.K., İşbilir, Ö., Karaş, İ.R., Yılıdırm, S., Taşkın, E. (2013) "G Bant metodu ile hazırlanmış insan metyafaz plağı preparatrlarında integral temelli segmentasyon", XIII Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi , Aydın, Türkiye, (Ekim 2013
Karaş, İ.R., Atila, Ü., Turan, M.K. (2013) "Kişiye özel akıllı tahliye modeli", Akıllı ve yeşil binalar kongre ve sergisi , Ankara, Türkiye, (Mayıs 2013 
Elen, A., Turan, M.K. (2013) "Genetik algoritmalar ve çoklu dizi hizalama probleminin çözümü", XIII Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi , Aydın, Türkiye, (Ekim 2013
Karaş, İ.R., Ortakçı, Y., Turan, M.K. (2012) "Interactive Training Software for Optimum Travel Route Analysis Applications in Railway Networks", 1st International Workshop on Railway Systems Engineering , Karabük, Türkiye, (Ekim 2012 
Turan, M.K., Karaş, İ.R. (2012) "Kıyı çizgilerinin geri yayılımlı yapay sinir ağları ile tespit edilmesi", IV. Uzaktan Algılama ve Çoğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu , Zonguldak, Türkiye, (Ekim 2012 
Turan, M.K., Bağcı, H. (2011) "Erişim Numarası Toplayıcısı Olarak Genim", XII Ulusal Tibbi Biyoloji Ve Genetik Kongresi , (pp. 147), Antalya, Türkiye, (Kasım 2011
Şehirli, E., Turan, M.K., Özdemir, B.G. (2023) "Veritabanı Geliştirme Temelleri", Ankara/Türkiye : Nobel  
Şehirli, E., Turan, M.K. (2020) "Python ile Soru Çözüm Kitabı", Ankara/Türkiye : Nobel Akademik Yayıncılık  
Atila, Ü., Karaş, İ.R., Turan, M.K., Aa, R. (2014) "Automatic Generation of 3D Networks in CityGML and Design of an Intelligent Individual Evacuation Model for Building Fires Within the Scope of 3D GIS", Kitap: Innovations in 3D Geo Information Sciences Series Lecture Notes in Geoinformation and Cartography, : Published by Springer International Publishing Switzerland  
Kayıt Yok
(Uluslararası - Dergi) Medical Records-International Medical Journal, 2020, Editör
(Ulusal - Bilimsel Dergi) İnsan ve Toplum Bilimleri, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Journal of Engineering and Science, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Journal of Research in Medical Sciences, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Measurement and Control, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Molecular Biology Reports, 1900
Yönetim Kurulu Üyesi, Safranbolu Meslek Yüksek Okulu, 2015-
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Classification of DNA damages on segmented comet assay images using convolutional neural network
Computer Methods and Programs in Biomedicine
12 0 0 1 0 0 0 0 13
2
Sex estimation using sternum part lenghts by means of artificial neural networks
Forensic Science International
12 0 0 1 0 0 0 0 13
3
Comparison of pirfenidone and corticosteroid treatments at the COVID‐19 pneumonia with the guide of artificial intelligence supported thoracic computed tomography
International Journal of Clinical Practice
7 0 0 0 0 0 0 0 7
4
A study on sex estimation by using machine learning algorithms with parameters obtained from computerized tomography images of the cranium
Scientific Reports
7 0 0 0 0 0 0 0 7
5
A novel method to identify and grade DNA damage on comet images
Computer Methods and Programs in Biomedicine
6 0 0 0 0 0 0 0 6
6
A trial on artificial neural networks in predicting sex through bone length measurements on the first and fifth phalanges and metatarsals
Computers in Biology and Medicine
4 0 0 1 0 0 0 0 5
7
Innovations in 3D Geo Information Sciences Series Lecture Notes in Geoinformation and Cartography
2 0 0 3 0 0 0 0 5
8
A Novel Method for Segmentation of QRS Complex on ECG Signals and Classification of Cardiovascular Diseases via a Hybrid Model Based on Machine Learning
International Journal of Intelligent Systems and Applications in Engineering
4 0 0 0 0 0 0 0 4
9
A new approach for fully automated segmentation of peripheral blood smears
International Journal of Advanced and Applied Sciences
3 0 0 0 0 0 0 0 3
10
A randomized automated thresholding method to identify comet objects on comet assay images
2 0 0 0 0 0 0 0 2
11
Automatic Detection of Microaneurysms in RGB Retinal Fundus Images
International Journal ofScientific and Technological Research
1 0 0 0 0 1 0 0 2
12
Analysis of DNA Gel Electrophoresis Images with Backpropagation Neural Network Based Canny Edge Detection Algorithm
International Journal of Scientific and Technological Research
0 0 0 2 0 0 0 0 2
13
ROI and Blood Vessel Segmentation Based on Gradient Vector Algorithm in RGB Retinal Fundus Images
International Journal of Research Studies in Science, Engineering and Technology
1 0 0 1 0 0 0 0 2
14
A study on the correlation between spleen volume estimated via cavalieri principle on computed tomography images with basic hemogram and biochemical blood parameters
Korean Association of Anatomists
2 0 0 0 0 0 0 0 2
15
Gender prediction with the parameters obtained from pelvis computed tomography images and machine learning algorithms
Journal of the Anatomical Society of India
2 0 0 0 0 0 0 0 2
16
Estimation Of Population Number Via Light Activities On Night-Time Satellite Images
1 0 0 0 0 0 0 0 1
17
Identification of column edges of DNA fragments by using K means clustering and mean algorithm on lane histograms of DNA agarose gel electrophoresis images
1 0 0 0 0 0 0 0 1
18
Web-based Remote Control of A Digital Microscope System
0 0 0 1 0 0 0 0 1
19
A new approach for measuring the wetting angles of lead-free solder alloys from digital images
Engineering Science and Technology, an International Journal
0 0 0 0 1 0 0 0 1
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Karabük Üniversitesi
2013 - 2023 16
Karabük Üniversitesi
2019 - 2022 15
Karabük Üniversitesi
2019 - 2022 14
Karabük Üniversitesi
2012 - 2017 12
Abdullah Elen
Karabük Üniversitesi
2013 - 2019 7
Karabük Üniversitesi
2019 - 2022 5
Karabük Üniversitesi
2013 - 2017 4
Karabük Üniversitesi
2014 - 2020 3
Karabük Üniversitesi
2017 - 2018 3
Karabük Üniversitesi
2015 - 2021 3
Karabük Üniversitesi
2021 - 2022 3
Hasan Bağcı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
2009 - 2020 3
Emre Taşkın
Karabük Üniversitesi
2013 - 2020 3
Ümit Atila
Karabük Üniversitesi
2013 - 2020 3
Karabük Üniversitesi
2020 - 2022 2
Çağdaş Öykü Memiş
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
2015 - 2020 2
Esra Çetin Ünlü
-
2021 2
Karabük Üniversitesi
2017 1
Karabük Üniversitesi
2022 1
Karabük Üniversitesi
2013 1
Karabük Üniversitesi
2018 1
-
2013 1
Karabük Üniversitesi
2015 1
Sedat Doğan
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
2009 1
Deniz Şenol
Düzce Üniversitesi
2022 1
Birsen Gülden Özdemir
-
2023 1
Yusuf Yargı Baydilli
Hakkari Üniversitesi
2020 1
Seyit Ali Kayış
Karabük Üniversitesi
2018 1
Onur Yazıcı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
2020 1
Ümran Toru
Dumlupınar Üniversitesi
2015 1
Pınar Yıldız
Düzce Üniversitesi
2021 1
Zehra Yaşar
-
2020 1
Mustafa Çörtük
Karabük Üniversitesi
2018 1
Ümit Atilla
-
2013 1
Hatice Yenigül
-
2022 1
Murat Koyuncu
-
2014 1
Ekrem Karakaya
Karabük Üniversitesi
2014 1
Bünyamin Şahin
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
2019 1
Abdullah Elen
-
2023 1
Alias Abdul Rahman
-
2013 1
Bagci, Hasan
-
2023 1
Dıetzel Alexander
-
2015 1
Idris Kahraman
-
2024 1
Ismail Rakip Karas
-
2024 1
Menşure Şahin
-
2021 1
Özkan Cesur
-
2014 1
Pıhtılı Aylin
-
2015 1
Rahman Aa
-
2014 1
Ruhi Cure
-
2014 1
Sade Derici Memiş
-
2015 1
Salih Yılıdırm
-
2013 1
Seda Derici Memiş
-
2020 1
Taskin, Emre
-
2023 1
Turan, Muhammed Kamil
-
2023 1
Yasin Ortakçı
-
2012 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Tıp ve Sağlık Bilimleri 55448
YÖKSİS Temel Alan Sağlık Bilimleri Temel Alanı 39575
YÖKSİS Bilim Alanı Sağlık Bilişimi 34
Anahtar Kelimeler -
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 55 40 100 65 125 182 142 175 200 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 882 . 865 . 842 . 865 . 795 . 740 . 889 . 757 . 643 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) 882 . 865 . 842 . 865 . 795 . 740 . 889 . 757 . 643 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 4 . 7 . 4 . 6 . 2 . 4 . 5 . 5 . 6 . -
Toplam Yayın 4 2 6 4 4 5 10 5 3 0
Toplam Makale 2 2 2 3 3 3 5 4 2 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Toplam Bildiri 2 0 4 1 1 1 5 1 0 0
Makale (SCI) 0 0 1 0 2 1 1 3 2 0
Makale (Uluslararası) 2 2 1 3 0 0 2 1 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 2 0 4 1 1 0 4 1 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri