img

Öğr. Gör. Kürşat ARSLAN

  • Yabancı Diller Yüksekokulu
  • Yabancı Diller
  • Yabancı Diller

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
12
Atıf
1
h-index
0
WoS
Yayın
2
Atıf
5
h-index
0
Google Scholar
Yayın
12
Atıf
44
h-index
3
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Kısa Özgeçmiş

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği, Yüksek lisans eğitimini Karabük Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Eğitim Yönetimi alanında tamamlayan Kürşat ARSLAN, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi alanında doktora derecesi almıştır. Eğitim yönetimi, eğitim liderliği, okul gelişimi, yükseköğretimde uluslararasılaşma ve uluslararası öğrenciler gibi uzmanlık alanlarında uluslararası makaleleri, kitap bölümleri ve bildirileri bulunan Dr. ARSLAN, Karabük Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu'nda görev yapmaktadır. 

Kürşat ARSLAN graduated with a bachelor's degree in the ELT department at Istanbul University, followed by a master's degree in educational administration from Karabük University. He earned his PhD in educational administration at Gazi University. Dr. ARSLAN's areas of expertise include educational administration, educational leadership, school improvement, internationalization in higher education, and international students. He has published articles, book chapters, and papers in distinguished international journals. He is currently a faculty member at the Karabük University School of Foreign Languages.

 

Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi (Dr), 2020, 2024
Yüksek Lisans, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Eğitim Yönetimi Bilim Dalı (Yl) (Tezli), 2018, 2019
Lisans, Türkiye, İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, 2005, 2009
Araştırma Alanları
Eğitim Yönetimi,
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi (Dr), 2020, 2024
Yüksek Lisans, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Eğitim Yönetimi Bilim Dalı (Yl) (Tezli), 2018, 2019
Lisans, Türkiye, İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, 2005, 2009
Doktora, EĞİTİM DİPLOMASİSİ VE YÜKSEKÖĞRETİM POLİTİKASI BAĞLAMINDA YUMUŞAK GÜÇ UNSURU OLARAK ULUSLARARASI ÖĞR, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yöentimi, 2024
Kürşat ARSLAN, Yüksek Lisans, Göçe zorlanmış akademisyenlerin Türk yükseköğretimine bakışı: fenomenolojik bir çözümleme, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2020
İngilizce, YDS, 92, 2022/2 Yab, 2022
İngilizce, YÖKDİL, 96, 2018
İngilizce, YDS, 92, 2016
İngilizce, KPDS, 92, Bahar, 2012
Kayıt Yok
[UAK] Eğitim Bilimleri Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi
[UAK] Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi
2013-, Öğretim Görevlisi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Yabancı Diller Hazırlık Bölümü, Türkiye
2023-2026, Myo/Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2023-, Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Yabancı Diller Bölümü, Türkiye
2016-2017, Yabancı Diller Birim Koordinatörü, Karabük Üniversitesi, Türkiye
Kayıt Yok
2023-2024, Yabancı Dil 2 (YDL184), Lisans
2023-2024, Yabancı Dil 1 (YDL183), Lisans
2021-2022, ÜSD340-Contemporary Higher Education, Lisans
2021-2022, ÜSD339- Multicultural and Comparative Education, Lisans
2021-2022, ÜSD338-Çokkültürlü ve Karşılaştırmalı Eğitim, Lisans
2021-2022, English for General Purposes, Lisans
2020-2021, English for General Purposes, Lisans
2019-2020, English for General Purposes, Lisans
2018-2019, English for General Purposes, Lisans
2017-2018, English for General Purposes, Lisans
2016-2017, English for General Purposes, Lisans
2015-2016, English for General Purposes, Lisans
2014-2015, English for General Purposes, Lisans
2013-2014, English for General Purposes, Lisans
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
ARSLAN, K., POLAT, M. (2023) "How Well Do International Students Adapt to The Turkish Higher Education System?", Kastamonu Egitim Dergisi, 31 (3) pp. 513-528 DOI    
ARSLAN, K., SEZGİN, F. (2023) "A Novel Measure for Soft Power: Perceived Soft Power Scale for International Students", Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 43 (2) pp. 961-997 Link     
Arslan, K., Kılınç, A.Ç. (2022) "The marginalised few: reflections from the lived experiences of forced displaced academics in Turkish academia", OXFORD REVIEW OF EDUCATION, 48 (3) pp. 380-399 [SSCI] Link DOI     
Polat, M., Arslan, K. (2022) "General Adaptation Scale for International Students: Development and Validation", Psycho-Educational Research Reviews, 11 (2) pp. 121-146 DOI   
Kilinc, A.C., ARSLAN, K., POLAT, M. (2020) "Phenomenological Study of Lived Experiences of International Students in Turkey", Journal of International Students, 10 (4) pp. 853-871 [ESCI] Link DOI    
Kilinc, A.C., ARSLAN, K., POLAT, M. (2020) "Studying Abroad: A Phenomenological Study of Lived Experiences of International Students in Turkey", JOURNAL OF INTERNATIONAL STUDENTS, 10 (4) pp. 853-871 [ESCI] DOI  
Polat, M., Arslan, K. (2019) "Derslerde Neden Cep Telefonu Kullanıyorum? Bir Olgubilim Araştırması", VIth International EurasianEducational Research Congress , (pp. 1573-1580), Ankara, Türkiye, (Ekim 2019 
Kılınç, A.Ç., Arslan, K. (2019) "Öğretim Elemanlarının Gözüyle Yabancı Öğrenciler: Fenomenolojik Bir Çözümleme", 14. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi , (pp. 56-61), İzmir, Türkiye, (Ağustos 2019 
Kayıt Yok
Polat, M., Arslan, K. (2024) "International Mobility of Academics: Science Mapping the Existing Knowledge Base", Kitap: Annual Review of Comparative and International Education 2022 (International Perspectives on Education and Society, Vol. 46A), : Emerald Publishing Limited  
Sezgin, F., Arslan, K. (2022) "Öğretmen yetiştirme ve istihdamı sorunu", Kitap: Türk Eğitim Sistemi ve Sorunları, Ankara/Türkiye : Pegem Akademi    
Sezgin, F., Arslan, K. (2022) "Özdüzenleme (Self-Regulation)", Kitap: Eğitimin Özü: Eğitim Liderliği ve Okul Gelişimi Süreçlerinde Öz ve Kendilik, Ankara/Türkiye : Pegem Akademi   
Kılınç, A.Ç., Arslan, K. (2020) "Paylaşılan Liderlik", Kitap: Liderlik: Kuram-Araştırma-Uygulama, Ankara/Türkiye : Pegem Akademi    
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
How Well Do International Students Adapt to The Turkish Higher Education System?
Kastamonu Egitim Dergisi
0 0 0 0 1 0 0 0 1
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Karabük Üniversitesi
020 - 2024 6
Karabük Üniversitesi
2019 - 2022 3
Ferudun Sezgin
Gazi Üniversitesi
2022 - 2023 3
Ali Cagatay Kilinc
-
020 - 2020 2
2024 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
203.
78591 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
101.
9214 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
24.
295 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78591
YÖKSİS Temel Alan Eğitim Bilimleri Temel Alanı 9214
YÖKSİS Bilim Alanı Eğitim Yönetimi 295
Anahtar Kelimeler Eğitim Yönetimi
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 0 0 0 0 20 60 0 150 40 40
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - - - - 525 . 469 . - 474 . 555 . 203 .
Sıra (Temel Alan İçinde) - - - - 313 . 275 . - 225 . 340 . 101 .
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - - - - 78 . 66 . - 57 . 94 . 24 .
Sıra (Anahtar Kelime (1)) - - - - - - - - - -
Toplam Yayın 0 0 0 0 2 2 0 4 2 1
Toplam Makale 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1
Toplam Bildiri 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1
Bildiri (Uluslararası) 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri