img

Doç. Dr. Kemal YAMAN

  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
  • Kentleşme ve Çevre Sorunları

Genel Bilgiler

Alınan Eğitimler
Lisans, Türkiye, Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, 1974, 1979
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi (Dr), 2003, 2009
Yüksek Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi (Yl) (Tezli), 1992, 2001
Araştırma Alanları
Çevre Yönetimi, Yerel Yönetimler, Kentleşme Politikaları
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi (Dr), 2003, 2009
Yüksek Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi (Yl) (Tezli), 1992, 2001
Lisans, Türkiye, Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, 1974, 1979
İngilizce, ÜDS, 70, 2010
Sertifika, Netcad Kampüs, Kastamonu, Türkiye, 12-05-2009, 15-05-2009
Seminer, Biyoçeşitlilik ve Doğa Koruma semineri, Kastamonu, Türkiye, 24-09-2007, 29-09-2007
Sertifika, Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi, Aksaray, Türkiye, 01-09-2005, 11-09-2005
Sertifika, Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi, Kastamonu, Türkiye, 29-07-2005, 08-08-2005
Seminer, ODAK-Üniversite İşbirliği Semineri, Ankara, Türkiye, 26-06-2000, 27-06-2000
Kurs, PASCAL Programlama Dili Kursu, Ankara, Türkiye, 31-08-1987, 25-09-1987
Kurs, Bilgisayar Eğitimi ve Kullanımı Sertifikası, Kastamonu, Türkiye, 28-02-1985, 15-03-1985
Kurs, İngilizce Dil eğitimi, İngiltere, İngiltere, 12-08-1984, 26-08-1984
Kurs, Fono Almanca Eğitimi, İstanbul, Türkiye, 03-05-1973, 03-05-1974
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları Çevre Yönetimi
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları Yerel Yönetimler
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları Kentleşme Politikaları
2020-, Doçent, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları, Türkiye
2010-2020, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Türkiye
2006-2010, Öğretim Görevlisi, Tam Zamanlı, Kastamonu Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, İktisadi ve İdari Programlar Bölümü, Türkiye
1983-2013, Öğretim Görevlisi, Tam Zamanlı, Ankara Üniversitesi, Kastamonu Meslek Yüksekokulu, İşletme Pr., Türkiye
2021-, Bölüm Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2011-, Anabilim Dalı Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2010-2013, Bölüm Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
1983-1987, Myo/Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Kastamonu Üniversitesi, Türkiye
Shamsuddın Jalalı, Yüksek Lisans, COMPARATIVE ANALYSES OF LOCAL GOVERNMENT: CASE OF AFGHANISTAN, INDIA AND TÜRKIYE, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Muhammed Kasım Kavak, Yüksek Lisans, SON DÖNEM OSMANLI VE ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRKİYE'DE KENTLEŞME POLİTİKALARI, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Ümit Kara, Yüksek Lisans, Türkiye'de Sıfır Atık Projesi Uygulaması: Safranbolu Örneği, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Mehmet Şendemir, Yüksek Lisans, Karabük ilinin yenilenebilir enerji kaynakları varlığına yönelik bir envanter çalışması, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Tuncer Suzan, Yüksek Lisans, TOKİ konutlarında memnuniyet araştırması: Karabük örneği, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Murat Gül, Yüksek Lisans, Türkiye'de atık yönetimi ve sıfır atık projesinin değerlendirilmesi: Ankara örneği, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
İskender Koyuncu, Yüksek Lisans, SOSYAL BELEDİYECİLİK UYGULAMALARI ÇERÇEVESİNDE KARABÜK İLİNİN KENTSEL YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE BİR ARA, 2020, (Asıl Danışman)
Nur Çamlıca Şendemir, Yüksek Lisans, Tarihsel kentlerin çevre sorunları çözüm önerileri ve halkın görüşleri: Safranbolu örneği, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Sevilay Doğdu Kaya, Yüksek Lisans, 6306 sayılı Kanun kapsamında kentsel dönüşüm uygulaması: Karabük ili ve Safranbolu ilçesi örneği, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Metin Yapıcı, Yüksek Lisans, Belediyelerin çevre politikasına yönelik halkın algısı: Karabük örneği, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Can Biçer, Yüksek Lisans, Demir çelik sektörünün kentleşmeye ve çevreye etkisi: Karabük ve Sheffıeld örneği, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2013, (Asıl Danışman)
Ece Kaya, Yüksek Lisans, Sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde Türkiye'nin nükleer enerjiye ilişkin politikalarının değerlendi, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2013, (Asıl Danışman)
2021-2022, Uzmanlık Alanı, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2021-2022, Çevre Felsefesi, Lisans
2021-2022, Uzmanlık Alanı, Yüksek Lisans
2021-2022, Tez Çalışması, Yüksek Lisans
2021-2022, Seminer, Yüksek Lisans
2021-2022, Çevresel Politikalar, Yüksek Lisans
2021-2022, Kentsel Politikalar, Yüksek Lisans
2021-2022, Yerel Yönetimler, Lisans
2021-2022, Çevre Politikası, Lisans
2021-2022, Kentleşme Politikası, Lisans
2021-2022, Tez Çalışması, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2020-2021, Kentleşme Politikası, Lisans
2020-2021, yerel Yönetimler, Lisans
2020-2021, Çevre Felsefesi, Lisans
2019-2020, Çevresel Politikalar, Yüksek Lisans
2019-2020, ÇEVRE YÖNETİMİ VE POLİTİKASI, Lisans
2019-2020, ÇEVRE FELSEFESİ, Lisans
2019-2020, ANAKENT YÖNETİM MODELLERİ, Lisans
2019-2020, YEREL YÖNETİMLER, Lisans
2018-2019, KENTLEŞME POLİTİKALARI, Yüksek Lisans
2018-2019, ÇEVRE YÖNETİMİ VE POLİTİKASI, Yüksek Lisans
2018-2019, ÇEVRE FELSEFESİ, Lisans
2018-2019, YEREL YÖNETİMLER, Lisans
2018-2019, ANAKENT YÖNETİM MODELLERİ, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2018-2019, İnsan Çevre Kent, Lisans
2017-2018, KENTLEŞME POLİTİKALARI, Yüksek Lisans
2017-2018, MAHALLİ İDARELER, Lisans
2017-2018, KENTLEŞME POLİTİKASI, Lisans
2017-2018, ÇEVRE FELSEFESİ, Lisans
2017-2018, ÇEVRE YÖNETİMİ VE POLİTİKASI, Lisans
2017-2018, YEREL YÖNETİMLER, Lisans
2017-2018, ÇEVRE YÖNETİMİ VE POLİTİKASI, Yüksek Lisans
2016-2017, ÇEVRE YÖNETİMİ VE POLİTİKASI, Yüksek Lisans
2016-2017, ÇEVRE YÖNETİMİ VE POLİTİKASI, Lisans
2016-2017, KENTLEŞME POLİTİKASI, Yüksek Lisans
2016-2017, ÇEVRE FELSEFESİ, Lisans
2016-2017, KENTLEŞME POLİTİKALARI, Lisans
2015-2016, Kentleşme Politikaları, Lisans
2015-2016, Anakent Yönetim Modelleri, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2015-2016, Yerel Yönetimler, Lisans
2015-2016, Kentleşme Politikası, Yüksek Lisans
2015-2016, Çevre Yönetimi ve Politikası, Yüksek Lisans
2015-2016, Çevre Felsefesi, Lisans
2014-2015, Kentleşme Politikası, Yüksek Lisans
2014-2015, Çevre Yönetimi ve Politikası, Yüksek Lisans
2014-2015, DOĞAL KAYNAKLAR VE ÇEVRE EKONOMİSİ, Yüksek Lisans
2013-2014, Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekonomisi, Lisans
2013-2014, Yerel Yönetimler, Lisans
2013-2014, Çevre Yönetimi ve Politikası, Yüksek Lisans
2013-2014, Kentleşme Politikası, Yüksek Lisans
2012-2013, Çevre Yönetimi ve Politikası, Yüksek Lisans
2012-2013, Kentleşme Politikası, Yüksek Lisans
2012-2013, Yerel Yönetimler, Lisans
2011-2012, Yerel Yönetimler, Lisans
2011-2012, Çevre Yönetimi ve Politikası, Yüksek Lisans
2011-2012, Kentleşme Politikası, Yüksek Lisans
2010-2011, Kentleşme Politikası, Yüksek Lisans
2010-2011, Çevre Yönetimi ve Politikası, Yüksek Lisans
2010-2011, Yerel Yönetimler, Lisans
Kentleşme Politikası, Lisans
Çevre Politikası, Lisans
Yurtdışı, Amerika, Edwardsville, Southern Illinois University of Edwardsville, 07-2014, 08-2014
Yurtdışı, İngiltere, Sheffield, Sheffiled Hallam University, 06-2013, 08-2013
Yurtdışı, Amerika, Edwardsville, Southern Illinois University of Edwardsville, 06-2008, 08-2008
Yurtdışı, Belçika, Brüksel, Free University of Brussels, 08-2006, 09-2006
INTERNATIONAL POLICIES ON STRUGGLING WITH CLIMATE CHANGE FROM CLIMATE CHANGE FRAMEWORK CONVENTION TO PARIS AGREEMENT (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2018
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ'NDEN PARİS ANLAŞMASI'NA KADAR İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELEDE YÜRÜTÜLEN ULUSLARARASI POLİTİKALAR (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2018
A study on the strategic plans of the metropolitan municipalities: Case of Turkey (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2016-2016
Türkiye'deki Büyükşehir Belediyelerinin Staratejik Planlarında Kent ve Çevreye verdikleri Önem Üzerine Bir Araştırma (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2016-2016
TOKİ KONUTLARINDA MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI:KARABÜK ÖRNEĞİ (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2015-2021
KARABÜK İLİ TOKİ KONUTLARINDA İKAMET EDENLERİN MEMNUNİYET DÜZEYİNİN ÖLÇÜLMESİ (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: , 2015-2021
TOLEW Training of Low Educated Workers for Productivity Growth (Uluslararası) Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, UNESCO, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Destekli Proje: Eğitmen , 2008-2010
KAGİBEP (Uluslararası) Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, UNESCO, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Destekli Proje: Eğitmen , 2004-2004
Kayıt Yok
Yaman, K., Kaya, M. (2023) "Göç Kavramı ve Türkiye'de Göç Tarihi Üzerine Bir Araştırma", Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, 9 (1) pp. 70-74 Link  
Jalalı, S., Yaman, K. (2022) "Comparative Analyses Of Local Government: Case Of Afghanistan, India And Türkiye", International JOURNAL OF SOCIAL, HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, 8 (59) pp. 1733-1743 Link DOI  
Kara, Ü., Yaman, K. (2022) "Türkiye’de Sıfır Atık Projesi Uygulaması: Safranbolu Örneği", Çağdaş Yerel Yönetimler, 31 (3) pp. 85-116 [TR Dizin] Link   
Yaman, K., Ataman, M. (2021) "AKTİF BİR DÜŞÜNCE KURULUŞU OLARAK ROMA KULÜBÜ’NÜN ULUSLARARASI POLİTİKA ALANINDAKİ ETKİLERİ", IDEA STUDIES Journal, 7 (31) pp. 504-511 Link    
Yaman, K. (2021) "AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE’DE GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ SORUNU", Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (UNIKA Toplum ve Bilim) Dergisi,, 1 (1) pp. 12-17 Link   
Suzan, T., Yaman, K. (2021) "TOKİ KONUTLARINDA KULLANICI MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI: KARABÜK ÖRNEĞİ", EUROASIA JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES, 8 (3) pp. 45-59 Link   
Yaman, K., Böyükyılmaz, K. (2021) "İstanbul ve Hamburg Metropoliten Yönetim Modellerinin Karşılaştırmalı Analizi", AKSARAY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİBİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 13 (1) pp. 79-88 Link   
SUZAN, T., Yaman, K. (2021) "SATISFACTION SURVEY IN TOKİ HOUSES: CASE OF KARABÜK", Euroasia Journal of Social Sciences and Humanities, 8 (3) p. 45 Link DOI   
Yaman, K., Gül, M. (2021) "Türkiye’de Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Projesinin Değerlendirilmesi: Ankara Örneği", Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 35 (4) pp. 1267-1296 [TR Dizin] Link DOI    
Yaman, K. (2021) "KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI DİSİPLİNİNİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ", International Journal of Disciplines Economics & Administrative Sciences Studies, 7 (33) pp. 675-684 Link DOI   
Yaman, K., Gül, M. (2021) "KENT İÇİ ULAŞIMDA RAYLI SİSTEMLERİN ÖNEMİ VE ANKARA, BERLİN, LONDRA VE PARİS’İN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ", USOBED Uluslar arası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 5 (1) pp. 43-63 Link DOI     
Yapıcı, M., Yaman, K. (2020) "Belediyelerin Çevre Politikasına YönelikHalkın Algısı: Karabük Örneği", Çağdaş Yerel Yönetimler, 29 (1) pp. 117-144 [TR Dizin] Link   
Yaman, K., Sarıkaya, E. (2020) "Kamu Çalişanlarinda Stres Kaynaklari Ve Stresten Kurtulma Yollari Üzerine Bir Araştirma", EUROASIA JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES HUMANITIES, 7 (5) pp. 35-46 Link DOI    
Yaman, K. (2020) "Kentlerde Görüntü Kirliliği Sorunu", Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi, 2 (3) pp. 139-150 Link   
Yaman, K., Gül, M. (2018) "Kuruluşundan Günümüze Avrupa Birliği’nin Çevre Politikası", Ekonomi, İşletme ve Yönetim Dergisi, 2 (2) pp. 198-217   
Aşgın, S., Yaman, K. (2018) "Türkiye’de Bakanlıkların Stratejik Plan Uygulamalarında Mevcut Yapı Ve Sürecin Değerlendirilmesi", International Journal of Academic Value Studies, 4 (9) pp. 449-466 Link DOI  
Yaman, K., Muşmul, G. (2018) "Çevre ve Ekonomi İlişkisi Üzerine Genel Bir Değerlendirme", Ekonomi, İşletme ve Yönetim Dergisi, 2 (1) pp. 66-86 Link   
Yaman, K., Aydın, İ.S. (2018) "Metropoliten Yönetim Modellerinin Karşılaştırmalı İncelenmesi: Paris Ve İstanbul Örneği", Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11 (3) pp. 1988-1996 [TR Dizin]    
Yaman, K. (2017) "International Policies On Combating Climate Change From Framework Convention On Climate Change To Paris Agreement", International Journal in Management and Social Science, 5 (12) pp. 20-26   
Topçuoğlu, E., Yaman, K. (2017) "Metropolitan Governments and Its Implementations in Warsaw, Delhi and Istanbul", IOSR Journal of Business and Management, 19 (12) pp. 71-79 DOI   
Yaman, K. (2016) "A study on the strategic plans of the metropolitan municipalities Case of Turkey", EUROPEAN JOURNALOF ECONOMICS AND MANAGEMENT, 3 (3) pp. 148-164 Link  
Biçer, C., Yaman, K. (2016) "The Impact Of The Iron And Steel Industry To Karabük And Sheffield A Historical Background", EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT, 3 (2) pp. 133-151 Link    
Biçer, C., Yaman, K. (2016) "Comparative Urban and Industrial Development an IntegratedApproach Karabük and Sheffield", IOSR Journal of Business and Management, 18 (12) pp. 67-77 Link    
Yaman, K. (2015) "Yabancı Turistlerin Safranbolu daki Çevre Kirliliği Algısı", Karabük Üniversitesi sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1 (1) pp. 84-102 Link    
Yaman, K., AKSOY, E. (2014) "Türkiye ve Belçika'nın Atık Yönetimi Politika ve Uygulamalarının Karşılaştırmalı Analizi", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 3 (1) pp. 36-53 DOI   
Yaman, K., Aşgın, S., Kaya, E. (2013) "Comparative Analysis of the e-Municipality Applications in Turkey", Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 20 (1) pp. 207-220 [TR Dizin]   
Yaman, K. (2013) "1920 den Günümüze T C Resmi Gazete Arşivinde Salep ve Ticareti İle İlgili Yasal Düzenlemeler", Journal of History Culture and Art Research, 2 (1) pp. 172-180 [ESCI] Link DOI    
Kemal, Y. (2013) "Regulations Relating to the Salep and its Trade in Turkish Official Gazette Archives from 1920 to the Present", TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF HISTORY CULTURE AND ART RESEARCH, 2 (1) pp. 172-180 [ESCI] DOI  
Yaman, K., Olhan, E. (2012) "Comparative Analysis of Structural and Socio cultural Properties of Agricultural Farm Enterprises in Terms of Sludge Application", Journal of Residuals Science Technology, 9 (2) pp. 87-93 [SCI Expanded]      
Kemal, Y. (2012) "Recycling of Vegetative Wastes and Their Economic Value", KASTAMONU UNIVERSITY JOURNAL OF FORESTRY FACULTY, 12 (2) pp. 339-348 [ESCI]  
Yaman, K. (2012) "Bitkisel Atıkların Değerlendirilmesi ve Ekonomik Önemi", Kastamonu Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi., 12 (2) pp. 339-348 [ESCI] Link   
Emine, O., Kemal, Y. (2011) "Impact of Sewage Sludge Application on Yield, Physical Input and Costs of Wheat", JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES-TARIM BILIMLERI DERGISI, 17 (2) pp. 157-166 [ESCI] DOI    
Yaman, K., Olhan, E. (2011) "Arıtma Çamuru Kullanımının Buğdayın Verim Fiziki Girdi ve Maliyetleri Üzerindeki Etkisi", TARIM BILIMLERI DERGISI-JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES, 17 (2) pp. 157-166 [SCI Expanded]    
Köse, N., Yaman, K. (2010) "Tüketicilerin Gıda Maddelerinin Son Kullanma Tarihine Verdikleri Önem Üzerine Bir Araştırma Kastamonu İli Merkez İlçe Örneği", Kastamonu Eğitim Dergisi, 18 (1) pp. 233-240 [TR Dizin]   
Yaman, K. (2009) "Kentsel arıtma çamurunun tarımda kullanımı konusundaki Türkiye, AB ve ABD yasal düzenlemelerin karşılaştırmalı analizi", Katı Atık ve Çevre, (75) pp. 18-26  
Unal, H.G., Yaman, K., Gok, A. (2008) "Türkiye'de Tarımsal İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Maliyeti Üzerine Bir Araştırma", Tarim Bilimleri Dergisi, 14 (4) [SCI]  
Ünal, H.G., Yaman, K., Gök, A. (2008) "Türkiye de Tarımsal İş Kazaları ve Meslek HastalıklarınınMaliyeti Üzerine Bir Araştırma", TARIM BILIMLERI DERGISI-JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES, 14 (4) pp. 428-435 [SCI Expanded]   
Ünal, H.G., Yaman, K., Gök, A. (2008) "Analysis of Agricultural Accidents in Turkey", TARIM BILIMLERI DERGISI-JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES, 14 (1) pp. 38-45 [SCI Expanded]     
Yaman, K., Akyıldız, H. (2008) "Kastamonu da Yetişen Bazı Odun Dışı Orman Ürünlerinin Toplama İşleme ve Pazarlama Maliyetleri", Kastamonu Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi., 0 (1) pp. 26-36 [ESCI]    
Hakan, A.M., Kemal, Y. (2008) "The Costs of Collecting, Processing and Marketing of Some Non-wood Forest Products in Kastamonu", KASTAMONU UNIVERSITY JOURNAL OF FORESTRY FACULTY, 8 (1) pp. 26-36 [ESCI]  
Guran, U.H., Arif, G., Kemal, Y. (2008) "A Study on the Costs of Agricultural Work Accidents and Occupational Illnesses in Turkiye", JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES-TARIM BILIMLERI DERGISI, 14 (4) pp. 428-435 [ESCI] DOI  
Yaman, K., Şahin, M.F. (2023) "DEPREM ETKİLERİNİN KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA İNCELENMESİ", HODJA AKHMET YASSAWI 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH , (pp. 274-278), Ankara, Türkiye, (Şubat 2023 
Yaman, K. (2023) "KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ULUSAL DÜZEYDEKİ ETKİLERİ", Balkan 7th International Conference on Social Sciences , (pp. 472-480), Üsküp, Makedonya, (Şubat 2023 
Yaman, K. (2023) "Türkiye'de Sürdürülebilir Kalkınma Perspektifinden Yenilenebilir Enerji Kaynakları", XIX. IBANESS İktisat, İşletme ve Yönetim Bilimleri Kongreler Serisi , Ohrid, Makedonya, (Nisan 2023
Yaman, K. (2023) "SAĞLIKLI KENT İÇİN DAYANIKLI BİNALAR OLUŞTURMADA 4708 SAYILI KANUNUN ÖNEMİ", Balkan 7th International Conference on Social Sciences , (pp. 718-724), Budpeşte, Macaristan, (Mart 2023 
Yaman, K. (2023) "TEHLİKELİ MALLARIN ULUSLAR ARASI KARAYOLUYLA TAŞINMASI KONUSUNDA TÜRKİYE'NİN POLİTİKASI", 7. Uluslararasi Sosyal Bilimler Kongresi , (pp. 712-717), Busapeşte, Macaristan, (Mart 2023 
Yaman, K. (2023) "BİR YEREL YÖNETİM BİRİMİ OLARAK METROPOLİTEN ALANLAR:LOS ANGELES ÖRNEĞİ", Balkan 7th International Conference on Social Sciences , (pp. 465-471), Üsküp, Makedonya, (Şubat 2023 
Yaman, K., Elmas, K. (2023) "SIĞINMACILARIN KENTSEL DÜZENE ETKİLERİ", HODJA AKHMET YASSAWI 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH , (pp. 269-273), Ankara, Türkiye, (Mart 2023 
Yaman, K. (2022) "Organik Atıklar Ekonomiye Can Veriyor", Gıda Bankacılığı , Ankara, Türkiye, (Şubat 2022
Yaman, K., Kaya, M. (2022) "Göç Kavramı ve Türkiye'de Göç Tarihi Üzerine Bir Araştırma", XVIII. IBANESS İktisat, İşletme ve Yönetim Bilimleri Kongreler Serisi , (pp. 672-679), Ohrid, Makedonya, (Kasım 2022 
Dedeler, A., Yaman, K. (2022) "PANDEMİ DÖNEMİNDE 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZLERİNİN ÖNEMİ- MANISA ÖRNEĞI", MIDDLE EAST INTERNATIONAL CONFERENCE on CONTEMPORARY SCIENTIFIC STUDIES - VII , Amman, Ürdün, (Mart 2022
Yaman, K. (2021) "MODERN KENTSEL SİMGELER ve SOSYO-EKONOMİK DEĞERİ", 1. Filyos Kongresi , Zonguldak, Türkiye, (Ekim 2021 
Yaman, K. (2020) "AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE ‘DE GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ", INTERNATIONAL EUROASIACongress on Scientific Researches and Recent Trends 6. , (pp. 625-629), Bakü, Azerbaycan, (Haziran 2020
Yaman, K., Gül, M. (2019) "KENT İÇİ ULAŞIMDA RAYLI SİSTEMLERİN ÖNEMİ VE ANKARA, BERLİN, LONDRA VE PARİS’İN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ", ULUSLARARASI BİLİM, TEKNOLOJİ VE SOSYALBİLİMLERDE GÜNCEL GELİŞMELER SEMPOZYUMU , (pp. 22-36), Ankara, Türkiye, (Aralık 2019
Yaman, K., Kaya, E. (2019) "Türkiye’nin Enerji Politikalarında Enerji Güvenliği Sorunsalı", 13. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu , Gaziantep, Türkiye, (Nisan 2019 
Yaman, K., Çelik, Ö. (2019) "Türkiye’de Kentsel DönüşümUygulamaları:Karabük Merkez İlçe Örneği", XI. Uluslararası Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Kongresi , (pp. 428-436), Tekirdağ, Türkiye, (Mart 2019 
Yaman, K., Eroğlu, A. (2018) "KOSGEB ve Belediyeler Arasında Düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri: Ankara Belediyeleri Örneği", Alanya Uluslararası Yerel Yönetimler Sempozyumu , (pp. 553-558), Alanya, Türkiye, (Kasım 2018
Yaman, K., Eroğlu, A. (2018) "Afet Yönetim Sistemi İçinde İtfaiye Hizmetlerinin Rolü", Alanya Uluslararası Yerel Yönetimler Sempozyumu , (pp. 422-434), Alanya, Türkiye, (Kasım 2018
Yaman, K. (2017) "International Policies On Struggling With Climate Change Fromclimate Change Framework Convention To Paris Agreement", 3RD INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL AND ECONOMIC SCIENCES,Atina-Yunanistan , (pp. 22), Atina, Yunanistan, (Kasım 2017
YAMAN, K. (2017) "Metropoliten Governments and Its Implementations in Warsaw, Delhi and Istanbul", 2017 International Symposium on Business and Management Fall Session (ISBM Fall 2017) , (pp. 71-83), Seul, Güney Kore, (Ekim 2017)
Yaman, K., Caka, C. (2016) "Türk Limanlarında Gemilerden Kaynaklanan Deniz Kirliliğini Önleme Konvansiyonu Kapsamında Atık Alım Tesisi Kurulması İşletimi ve Yönetimi", 3rd INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ENVIRONMENT AND MORALITY, ISEM2016, ALANYA-TÜRKİYE , (pp. 713-720), Alanya, Türkiye, (Kasım 2016 
Yaman, K. (2016) "A study on the strategic plans of the metropolitan municipalities Case of Turkey", 2016 International Symposium on Economics and Social Science – Summer Session, Kyoto, Japonya , (pp. 769-787), Kyoto, Japonya, (Temmuz 2016 
Comba, O., Yaman, K. (2015) "A Comparative Analysis of Metropolitan Governance The Cases of Eskisehir and Leeds", Fourth International Conference on Global Business, Economics, Finance and Social Science, Kalküta-Hindistan , (pp. 1-13), Kolkata, Hindistan, (Aralık 2015 
Kaya, E., Aydınlı, H.İ., Yaman, K. (2014) "Evaluation of Nuclear Energy Policies of Turkey within the Framework of Sustainable Development", 3rd International Congress on Urban and Environmental Issues and Policies, Aksaray-Türkiye , (pp. 141-166), Aksaray, Türkiye, (Mayıs 2014
Yaman, K., Kaya, E. (2014) "Comparative Analysis of Turkish and Belgian Waste Management Policies and Implications", 2nd International Congress on Urban and Environmental Issues and Policies, Trabzon - TÜRKİYE , (pp. 235-250), Trabzon, Türkiye, (Ocak 2014 
Kaya, E., Aydınlı, K., İbrahim, H., Yaman, (2014) "Eveluation of Nucleer Energy Policies of Turkey Within The Framework of Sustainability", 3 rd International Congress on Urban and Environmental Issues and Policies , (pp. 141-166), Türkiye, (Ocak 2014) 
Yaman, K., Kaya, E., Ergül, Ö., Bolluk, M. (2012) "Yabancı Turistlerin Safranbolu'nun Çevre Kirlilik Düzeyi Hakkındaki Görüşleri", II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi , (pp. 41-57), Antalya, Türkiye, (Nisan 2012)
Yaman, K. (2012) "Batı Karadeniz Bölgesinde Salep Ticaret Yapan Aracı Komisyoncu Firmalar Hakkında Bir Araştırma Kastamonu ve Safranbolu Örneği", Türkiye II. Orkide ve Salep Çalıştayı, Menemen - TÜRKİYE , İzmir, Türkiye, (Nisan 2012
Yaman, K., Kaya, E. (2012) "Comparative Analysis of Energy and Environmental Main Indicators of Turkey and Estonia", 2rd International Congress on Urban and Environmental Issues and Policies, Trabzon - TÜRKİYE , (pp. 449-473), Trabzon, Türkiye, (Mayıs 2012 
Yaman, K., Olhan, E. (2012) "A Comparative Analysis of Turkish and European Union Regulations Concerning Use of Sewage Sludge in Agriculture", 6th International Symposium on Advances in Science and Technology, Kuala Lumpur - MALEZYA , (pp. 3-15), Kuala Lumpur, Malezya, (Mart 2012 
Yaman, K., Aşgın, S., Özkaral, M., Kaya, E. (2011) "Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bölümü Mezunlarının İşgücüne Katılma ve Kariyer Geliştirme Olanaklarının İncelenmesi", 2. Ulusalararası 6. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Aydın - TÜRKİYE , Aydın, Türkiye, (Mayıs 2011
Yaman, K. (2010) "Evsel nitelikli bitkisel atıkların değerlendirilmesi ve ekonomik değeri", 2. Katı Atık Yönetimi Kongresi, Mersin - TÜRKİYE , (pp. 39), Mersin, Türkiye, (Ekim 2010
Yaman, K., Olhan, E. (2009) "The Study on the Opinions and the Environmental Consciousness Levels of Farmers that Use Sludge in Agriculture Sustainable management of water wastewater sludges", 12th IWA-Sludge Conference –Sustainable Management of Water Wastewater Sludges, Harbin- Çin , (pp. 388-389), Harbin, Çin Halk Cumhuriyeti, (Ağustos 2009
Yaman, K., Olhan, E. (2009) "Atık Yönetiminde Sıfır Atık Yaklaşımı ve Bu Anlayışa Küresel Bir Bakış", 9. Ulusal Ekoloji Kongresi, Nevşehir - TÜRKİYE , (pp. 107), Nevşehir, Türkiye, (Ekim 2009 
Yaman, K., Olhan, E. (2009) "The Comparative Analysis of the Structural and Socio cultural Properties of Agricultural Holdings In Terms of Sludge Application", 12th IWA-Sludge Conference –Sustainable Management of Water Wastewater Sludges, Harbin - ÇİN , (pp. 345-347), Harbin, Çin Halk Cumhuriyeti, (Ağustos 2009
Yaman, K. (2009) "Kentsel Arıtma Çamurunun Tarımda Kullanımı Konusunda Türkiye Avrupa Birliği ve ABD Yasal Düzenlemelerin Karşılaştırmalı Analizi", I. Katı Atık Yönetimi Kongresi, Eskişehir - TÜRKİYE , (pp. 32-41), Eskişehir, Türkiye, (Mayıs 2009 
Yaman, K. (2009) "Arpa Üretiminde Kentsel Arıtma Çamuru Kullanımının Ekonomik Sonuçları", II. Artma Çamurları Kongresi, İzmir - TÜRKİYE , (pp. 137-144), İzmir, Türkiye, (Kasım 2009
Yaman, K. (2009) "Arpa Üretiminde Kentsel Arıtma Çamuru Kullanımının Ekonomik Sonuçları: Ankara İli Örneği", II. Ulusal Arıtma Çamurları Sempozyumu , (pp. 137-143), Türkiye, (Ocak 2009) 
AŞGIN, S., YAMAN, K., YETİŞKEN, Y., AKSOY, E. () "Batı Karadeniz Bölgesi İl ve İlçe Belediyeleri E belediye Uygulamalarının Karşılaştırmalı Analizi", Uluslar Arası 9. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi , (pp. 2149-2161), Saraybosna, Bosna Hersek, (Haziran 2011)
Kaya, S.D., Yaman, K. (2020) "Kentsel Dönüşüm ve Karabük", Ankara/Türkiye : İksad   
Kavak, M.K., Yaman, K. (2022) "SON DÖNEM OSMANLI ve ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRKİYE’DE KENTLEŞMEYİ ETKİLEYEN FAALİYETLER", Kitap: İktisadi ve İdari Bilimlerde Araştırmalar, Lyon/Fransa : Livre de Lyon  
Koyuncu, İ., Yaman, K. (2021) "SOSYAL BELEDİYECİLİK UYGULAMALARI ÇERÇEVESİNDE KARABÜK İLİNİN KENTSEL YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA", Kitap: Yerel Yönetimlerde Güncel Yaklaşımlar, Türkiye : Ekin Basım- Yayım  
Yaman, K. (2021) "Kentsel Tarımı Planlama İle İlişkilendirmek: Sorunlar, Politikalar Ve Uygulamalar", Kitap: Gıda Paradoksları, Ankara/Türkiye : Gazi Kitabevi   
Koyuncu, İ., Yaman, K. (2021) "Sosyal Belediyecilik Uygulamalar Çerçevesinde Karabük İlinin Kentsel Yaşam Kalitesi Üzerine Bir Araştırma", Kitap: Yerel Yönetimlerde Güncel Yaklaşımlar "Teoriden Pratiğe", Bursa/Türkiye : Ekin Kitabevi  
Yaman, K., Demirbağ, Y. (2020) "16. YÜZYILDAN GÜNÜMÜZE AFET TARİHÇESİ IŞIĞINDA TÜRK AFET YÖNETİM SİSTEMİ", Kitap: SOSYAL BİLİMLERDE ANALİTİK ÇALIŞMALAR, Ankara/Türkiye : İksad  
Yaman, K. (2018) "Kentsel Dönüşüm Kavramı Açısından Kentsel Dönüşüm Mevzuat ve Uygulamalarına Genel Bir Bakış", Kitap: Sosyal Beşeri ve İdari Bilimlerde Yenilikçi Yaklaşımlar - II, Türkiye : 438  
Yaman, K., Özdemir, M. (2018) "Yayalaştırılmış Alan Uygulamasının Kentsel Ve Çevresel Etkileri:Zonguldak-Çaycuma İlçesi Örneği", Kitap: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerde Bilimsel Araştırmalar-3, Türkiye : Gece Kitabevi  
Yaman, K., Özgenç, E. (2018) "Lise öğrencilerinin çevresel konulara duyarlılıklarının incelenmesi: Eflani ilçesi örneği", Kitap: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerde Akademik Araştırmalar, Ankara/Türkiye : Gece  
Yaman, K. (2018) "KENTSEL DÖNÜŞÜM KAVRAMIAÇISINDAN KENTSEL DÖNÜŞÜMMEVZUAT VE UYGULAMALARINAGENEL BIR BAKIŞ", Kitap: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar Cilt-2, Ankara/Türkiye : Gece Kitaplığı  
Yaman, K., Özdemir, M. (2018) "YAYALAŞTIRILMIŞ ALAN UYGULAMASININ KENTSEL VE ÇEVRESEL ETKİLERİ:ZONGULDAK-ÇAYCUMA İLÇESİ ÖRNEĞİ", Kitap: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerde Akademik Araştırmalar-III, Ankara/Türkiye : Gece Kitaplığı  
Yaman, K. (2013) "Tarım, Doğal Kaynaklar ve Çevre", Kitap: Tarım Ekonomisi, İstanbul/Türkiye : Lisans Yayıncılık  
YAMAN, K. (1992) "Bilgisayar ve Çocuk",
Kayıt Yok
(Ulusal - Bilimsel Dergi) DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2022
(Ulusal - Bilimsel Proje) Tubitak, 2022
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Journal of Humanities and Tourism Research, 2022
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2022
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Mehmet Akif Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2022
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Journal of Humanities and Tourism Research, 2021
(Ulusal - Bilimsel Dergi) MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2021
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) EUROASIA JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES, 2021
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Bankacılık ve Sigortacılık Araştırmaları Dergisi, 2021
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Farklı Disiplinler Açısından İklim Değişikliği Sorunu: Lisansüstü Tezler Üzerinden Bibliyometrik Bir İnceleme, 2021
(Ulusal - Bilimsel Dergi) TÜRKİYE UNESCO GEÇİCİ LİSTESİNDEKİ MİRASLARIN BELEDİYE STRATEJİK PLANLARINDA YERİ, 2021
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Alanya Akademik Bakış Dergisi, 2021
(Ulusal - Bilimsel Dergi) IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, 2020
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Journal of Humanities and Tourism Research, 2020
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Bina Dış Yüzeylerinde Oluşturulan ve Kentsel Peyzaja Yansıyan Görüntü Kirliliklerinin Belirlenmesi ve Giderilmesine Yönelik Pilot Bölge Çalışması, 2020
(Ulusal - Bilimsel Dergi) ÇOCUK DOSTU KENT YÖNETİMLERİNİN ÇOCUKLAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: BURSA ÖRNEĞİ, 2019
(Ulusal - Bilimsel Dergi) BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL, 2018
(Ulusal - Bilimsel Dergi) AKSARAY BELEDİYESİ ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN ÇEVRE POLİTİKALARININ İNCELENMESİ, 2018
(Ulusal - Bilimsel Dergi) MCBÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2018
(Ulusal - Bilimsel Dergi) International Journal of Academic Value Studies, 2018
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2018
(Ulusal - Bilimsel Dergi) International Journal of Academic Value Studies, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Business Management Studies: An International Journal, 2016
(Ulusal - Bilimsel Dergi) İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2015
Üye, KADAD (Katı Atık Kirlenmesi Araştırma ve Denetimi Türk Milli Komitesi), 2010-2011
Üye, IWA (Internetional Water Assosiation), 2010-2011
Atıflar
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
Sıra Yayın Makale
(WoS)
Makale
(ESCI)
Makale
(Scopus)
Makale
(TR Dizin)
Kitap
(Uluslararası)
Kitap
(Ulusal)
Makale
(Diğer)
Toplam Atıf
1
Bitkisel Atıkların Değerlendirilmesi ve Ekonomik Önemi
Kastamonu Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi.
2 1 0 10 0 9 27
2
Analysis of Agricultural Accidents in Turkey
TARIM BILIMLERI DERGISI-JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES
2 0 0 2 0 6 12
3
Çevre ve Ekonomi İlişkisi Üzerine Genel Bir Değerlendirme
Ekonomi, İşletme ve Yönetim Dergisi
0 0 0 1 0 4 9
4
Atık Yönetiminde Sıfır Atık Yaklaşımı ve Bu Anlayışa Küresel Bir Bakış
BİBAD Research Journal of Biological Sciences
1 0 1 3 0 4 9
5
1920 den Günümüze T C Resmi Gazete Arşivinde Salep ve Ticareti İle İlgili Yasal Düzenlemeler
Journal of History Culture and Art Research
5 0 0 3 0 1 9
6
Kuruluşundan Günümüze Avrupa Birliği’nin Çevre Politikası
Ekonomi, İşletme ve Yönetim Dergisi
0 2 0 2 0 0 7
7
Kastamonu da Yetişen Bazı Odun Dışı Orman Ürünlerinin Toplama İşleme ve Pazarlama Maliyetleri
Kastamonu Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi.
1 1 0 1 1 2 7
8
Tüketicilerin Gıda Maddelerinin Son Kullanma Tarihine Verdikleri Önem Üzerine Bir Araştırma Kastamonu İli Merkez İlçe Örneği
Kastamonu Eğitim Dergisi
0 0 0 2 0 4 6
9
Yabancı Turistlerin Safranbolu daki Çevre Kirliliği Algısı
Karabük Üniversitesi sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
0 1 0 1 0 3 6
10
Türkiye’de Bakanlıkların Stratejik Plan Uygulamalarında Mevcut Yapı Ve Sürecin Değerlendirilmesi
International Journal of Academic Value Studies
0 2 0 1 0 1 5
11
Comparative Analysis of the e-Municipality Applications in Turkey
Yönetim ve Ekonomi Dergisi
0 1 0 0 0 2 4
12
Arıtma Çamuru Kullanımının Buğdayın Verim Fiziki Girdi ve Maliyetleri Üzerindeki Etkisi
TARIM BILIMLERI DERGISI-JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES
0 0 0 2 0 1 3
13
Metropoliten Yönetim Modellerinin Karşılaştırmalı İncelenmesi: Paris Ve İstanbul Örneği
Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
0 0 0 0 0 2 3
14
Belediyelerin Çevre Politikasına YönelikHalkın Algısı: Karabük Örneği
Çağdaş Yerel Yönetimler
0 0 0 1 0 2 3
15
Türkiye de Tarımsal İş Kazaları ve Meslek HastalıklarınınMaliyeti Üzerine Bir Araştırma
TARIM BILIMLERI DERGISI-JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES
1 0 0 1 0 1 3
16
Türkiye’de Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Projesinin Değerlendirilmesi: Ankara Örneği
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
0 0 0 1 0 0 3
17
A Comparative Analysis of Metropolitan Governance The Cases of Eskisehir and Leeds
International Review of Research in Emerging Markets and the Global Economy
0 0 0 0 0 2 2
18
Metropolitan Governments and Its Implementations in Warsaw, Delhi and Istanbul
IOSR Journal of Business and Management
0 0 0 0 0 2 2
19
Kentsel Arıtma Çamurunun Tarımda Kullanımı Konusunda Türkiye Avrupa Birliği ve ABD Yasal Düzenlemelerin Karşılaştırmalı Analizi
1 0 0 0 0 0 2
20
Kentlerde Görüntü Kirliliği Sorunu
Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi
0 0 0 0 0 1 2
21
Türk Limanlarında Gemilerden Kaynaklanan Deniz Kirliliğini Önleme Konvansiyonu Kapsamında Atık Alım Tesisi Kurulması İşletimi ve Yönetimi
0 0 0 1 0 0 1
22
SOSYAL BİLİMLERDE ANALİTİK ÇALIŞMALAR
0 0 0 1 0 0 1
(2012) "Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği" TÜBİTAK
(2011) "Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Yayın Teşvik Ödülü" TÜBİTAK
(2008) "Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Yayın Teşvik Ödülü" TÜBİTAK
(Ulusal) Davetli Konuşmacı, MODERN KENTSEL SİMGELER ve SOSYO-EKONOMİK DEĞERİ, 1. Filyos Kongresi, 10-2021
(Uluslararası) Oturum Başkanı, Türkiye'de Kentsel Dönüşüm Uygulamaları: Karabük Merkez İlçe Örneği, XI. Internatonal Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, 03-2019
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Karabük Üniversitesi
2016 2
Karabük Üniversitesi
2011 - 2019 7
Karabük Üniversitesi
2018 1
Karabük Üniversitesi
2011 1
-
2022 1
Karabük Üniversitesi
2011 - 2018 3
Emine Olhan
Ankara Üniversitesi
2009 - 2012 6
Yaman, Kemal
-
008 - 013 5
Murat Gül
-
2018 - 2021 3
Arif Gök
Amasya Üniversitesi
2008 2
Hüseyin Güran Ünal
Kastamonu Üniversitesi
2008 2
Abdülkadir Eroğlu
-
2018 2
Ece AKSOY
-
2014 2
İskender Koyuncu
-
2021 2
Mehmet Kaya
-
2022 - 2023 2
Mehmet Özdemir
-
2018 2
Tuncer Suzan
-
2021 2
Onur Comba
Bartın Üniversitesi
2015 1
Hakan Akyıldız
İstanbul Teknik Üniversitesi
2008 1
Halil İbrahim Aydınlı
Sakarya Üniversitesi
2014 1
Ömer Ergül
Kastamonu Üniversitesi
2012 1
Erdi Topçuoğlu
Bartın Üniversitesi
2017 1
Murat Gül
-
2021 1
Mehmet Bolluk
Kastamonu Üniversitesi
2012 1
Arif Gok
Kutahya Dumlupinar University
2008 1
Akyildiz, M. Hakan
-
008 1
Ali Dedeler
-
2022 1
Cenk Caka
-
2016 1
Ece Kaya
-
2014 1
Enes Sarıkaya
-
2020 1
Engin Özgenç
-
2018 1
Gok, Arif
-
008 1
Gökhan Muşmul
-
2018 1
H. Guran Unal
-
2008 1
Halil İbrahim
-
2014 1
Kamil Elmas
-
2023 1
Kemal Aydınlı
-
2014 1
Kezban Böyükyılmaz
-
2021 1
Mehmet Fazıl Şahin
-
2023 1
Metin Yapıcı
-
2020 1
Müjdat Ataman
-
2021 1
Neslihan Köse
-
2010 1
Olhan, Emine
-
011 1
Özkan Çelik
-
2019 1
Sait AŞGIN
-
1
Sevilay Doğdu Kaya
-
2020 1
Shamsuddin Jalalı
-
2022 1
Unal, H. Guran
-
008 1
Ümit Kara
-
2022 1
Yasin Demirbağ
-
2020 1
Yaşar YETİŞKEN
-
1
2023 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
236.
77229 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
185.
32350 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
14.
307 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 77229
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 32350
YÖKSİS Bilim Alanı Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları 307
Anahtar Kelimeler Çevre Yönetimi, Kentleşme Politikaları, Yerel Yönetimler
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ağırlıklı Puan 25 100 45 200 30 189 187 92 85
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 434 . 378 . 499 . 327 . 503 . 331 . 411 . 492 . 236 .
Sıra (Temel Alan İçinde) 357 . 305 . 392 . 255 . 445 . 263 . 324 . 430 . 185 .
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 54 . 27 . 62 . 22 . 63 . 25 . 31 . 57 . 14 .
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 29 . 10 . 32 . 12 . 42 . 15 . 17 . 37 . 10 .
Sıra (Anahtar Kelime (2)) 44 . 23 . 47 . 17 . 54 . 18 . 25 . 42 . 9 .
Sıra (Anahtar Kelime (3)) 47 . 24 . 48 . 18 . 42 . 16 . 22 . 40 . 9 .
Toplam Yayın 2 6 3 9 3 6 10 6 8
Toplam Makale 1 4 2 4 0 3 7 2 1
Toplam Kitap 0 0 0 3 0 2 2 1 0
Toplam Bildiri 1 2 1 2 3 1 1 3 7
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 4 2 1 0 1 4 1 1
Makale (Ulusal) 1 0 0 3 0 2 3 1 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 3 0 1 2 1 0
Bildiri (Uluslararası) 1 2 1 2 3 1 0 2 7
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri