img

Doç. Dr. Latif PINAR

  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  • Uluslararası İlişkiler
  • Uluslararası Siyaset

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
47
Atıf
38
h-index
4
Proje
3
WoS
Yayın
1
Atıf
0
h-index
0
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler (Dr), 2011, 2014
Yüksek Lisans, Türkiye, Ufuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler (Yl) (Tezli), 2006, 2008
Lisans, Türkiye, İnönü Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, 2002, 2006
Araştırma Alanları
Türk Dış Politikası, Uluslararası Güvenlik
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler (Dr), 2011, 2014
Yüksek Lisans, Türkiye, Ufuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler (Yl) (Tezli), 2006, 2008
Lisans, Türkiye, İnönü Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, 2002, 2006
Kayıt Yok
İngilizce, KPDS, 59, 2010
Kayıt Yok
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Uluslararası İlişkiler Türk Dış Politikası
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Uluslararası İlişkiler Uluslararası Güvenlik
2019-, Doçent, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Uluslararası İlişkiler, Türkiye
2021-2022, Bölüm Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2020-, Anabilim Dalı Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2015-2021, Bölüm Başkan Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
Ahmet Topbaş, Yüksek Lisans, UNESCO'nun kamu diplomasisinde bir araç olarak kullanılması: Türkiye örneği, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Uluslararası Politik Ekonomi Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Enver Settaşı, Yüksek Lisans, Türk hava savunma sanayisinde İnsansız Hava Araçları'nın Türkiye üzerindeki imajı, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Uluslararası Politik Ekonomi Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Muhammed Derviş, Yüksek Lisans, Uluslararası ilişkilerde bir diplomasi türü olarak lobicilik faaliyetleri: Türkiye örneği, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Uluslararası Politik Ekonomi Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Betül Erdoğan Uslu, Yüksek Lisans, Yumuşak güç kavramı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yumuşak güç unsuru olarak Hollywood Sineması, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Uluslararası Politik Ekonomi Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Erkan Börekçi, Yüksek Lisans, Uluslararası ilişkilere etkisi açısından yurttaş gazeteciliği, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Uluslararası Politik Ekonomi Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Selin Sütpınar, Yüksek Lisans, 2000 sonrası Amerikan dış politikasında yumuşak güç kullanımı ve Hollywood, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Bölge Çalışmaları Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Meral Var, Yüksek Lisans, 2002- 2015 yıllarında Türkiye'de Amerikan karşıtlığı, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Uluslararası Politik Ekonomi Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Hülya Demirağ, Yüksek Lisans, Dış politikada toplumsal cinsiyet, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Uluslararası Politik Ekonomi Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Aytaç Çağlar, Yüksek Lisans, Liberalizm ve realizm çerçevesinde "Nutuk" analizi, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası Ekonomi Politikası Ana Bilim Dalı, 2018, (Asıl Danışman)
Yasin Ömer Eryılmaz, Yüksek Lisans, Yumuşak güç ve sinema, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası Ekonomi Politikası Ana Bilim Dalı, 2018, (Asıl Danışman)
Yasemin Bozkurt, Yüksek Lisans, Uluslararası politik ekonomi bağlamında yenilenebilir enerji politikaları: Desertec projesi örneği, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası Ekonomi Politik ve İşletmecilik Ana Bilim Dalı, 2017, (Asıl Danışman)
Oğuzhan Acar, Yüksek Lisans, Neorealizmin güvenlik varsayımları bağlamında İsrail'in Filistin politikası, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası Ekonomi Politikası Ana Bilim Dalı, 2017, (Asıl Danışman)
Serkan Acar, Yüksek Lisans, Realizmin güç ve güvenlik unsurları açısından nükleer silahlar, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası Ekonomi Politikası Ana Bilim Dalı, 2017, (Asıl Danışman)
Mouneer Kredeeg, Yüksek Lisans, The impact of social media on the political status in Libya, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası Ekonomi Politikası Ana Bilim Dalı, 2017, (Asıl Danışman)
2019-2020, UPE799 Yüksek Lisans Tez Çalışması, Yüksek Lisans
2019-2020, UPE798 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı, Yüksek Lisans
2019-2020, UPE750 Uluslararası İlişkiler ve Sinema, Yüksek Lisans
2019-2020, ULU203 Uluslararası İlişkiler Teorileri I, Lisans
2019-2020, ULU101 Uluslararası İlişkilere Giriş, Lisans
2019-2020, ULS417 Türk Amerikan İlişkileri, Lisans
2019-2020, ULS319 Siyasi Coğrafya ve Jeopolitik, Lisans
2019-2020, ULS303 Uluslararası Politika ve Dış Politika Analizi II, Lisans
2019-2020, ULS215 Uluslararası Teorilerde Yeni Yaklaşımlar, Lisans
2019-2020, ULS111 Uluslararası İlişkilere Giriş, Lisans
2018-2019, Uluslararası İlişkilerde İmaj, Yüksek Lisans
2018-2019, Yüksek Lisans Tez Çalışması, Yüksek Lisans
2018-2019, Yükseklisans Uzmanlık Alanı, Yüksek Lisans
2018-2019, Yüksek Lisans Seminer, Yüksek Lisans
2018-2019, Uluslararası İlişkilerde İmaj, Lisans
2018-2019, media, Yüksek Lisans
2018-2019, Yüksek Lisans Tez Çalışması, Yüksek Lisans
2018-2019, Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı, Yüksek Lisans
2018-2019, Uluslararası İlişkiler Teorileri I, Lisans
2018-2019, Uluslararası İlişkiler ve Sinema, Yüksek Lisans
2018-2019, Türk Amerikan İlişkileri, Lisans
2018-2019, Siyasi Coğrafya ve Jeopolitik, Lisans
2018-2019, Uluslararası Politika ve Dış Politika Analizi II, Lisans
2018-2019, Uluslararası Teorilerde Yeni Yaklaşımlar, Lisans
2018-2019, Uluslararası İlişkilere Giriş, Lisans
2018-2019, Uluslararası İlişkilerin Güncel Sorunları, Lisans
2018-2019, Uluslararası İlişkiler ve Medya, Lisans
2018-2019, Türk Dış Politikası 2, Lisans
2018-2019, Uluslararası Politika ve Dış Politika Analizi I, Lisans
2018-2019, Uluslararası İlişkiler Teorileri, Lisans
2017-2018, UPE799 YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI, Yüksek Lisans
2017-2018, UPE798 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALANI, Yüksek Lisans
2017-2018, UPE797 YÜKSEK LİSANS SEMİNER ÇALIŞMASI, Yüksek Lisans
2017-2018, UPE761 ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE İMAJ, Yüksek Lisans
2017-2018, ULS302 TÜRK DIŞ POLİTİKASI II, Lisans
2017-2018, ULS428 ULUSLARARASI İLİŞKİLERİN GÜNCEL SORUNLARI, Lisans
2017-2018, ULS330 ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE MEDYA, Lisans
2017-2018, ULS206 ULUSLARARASI POLİTİKA VE DIŞ POLİTİKA ANALİZİ I, Lisans
2017-2018, ULS114 ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEORİLERİ, Lisans
2017-2018, KMY310 ULUSLARARASI İLİŞKİLER, Lisans
2017-2018, IPE712 MEDIA, Yüksek Lisans
2017-2018, UPE799 YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI, Yüksek Lisans
2017-2018, UPE798 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALANI, Yüksek Lisans
2017-2018, UPE797 YÜKSEK LİSANS SEMİNER ÇALIŞMASI, Yüksek Lisans
2017-2018, UPE750 ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE SİNEMA, Yüksek Lisans
2017-2018, ULS417 TÜRK AMERİKAN İLİŞKİLERİ, Lisans
2017-2018, ULS319 SİYASİ COĞRAFYA VE JEOPOLİTİK, Lisans
2017-2018, ULS215 ULUSLARARASI TEORİLERDE YENİ YAKLAŞIMLAR, Lisans
2017-2018, ULS303 ULUSLARARASI POLİTİKA VE DIŞ POLİTİKA ANALİZİ II, Lisans
2017-2018, ULS111 ULUSLARARASI İLİŞKİLERE GİRİŞ, Lisans
2016-2017, UPE798 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALANI, Yüksek Lisans
2016-2017, UPE797 YÜKSEK LİSANS SEMİNER ÇALIŞMASI, Yüksek Lisans
2016-2017, UPE750 ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE SİNEMA, Yüksek Lisans
2016-2017, ULS417 TÜRK AMERİKAN İLİŞKİLERİ, Lisans
2016-2017, ULS319 SİYASİ COĞRAFYA VE JEOPOLİTİK, Lisans
2016-2017, ULS303 ULUSLARARASI POLİTİKA VE DIŞ POLİTİKA ANALİZİ II, Lisans
2016-2017, ULS215 ULUSLARARASI TEORİLERDE YENİ YAKLAŞIMLAR, Lisans
2016-2017, ULS111 ULUSLARARASI İLİŞKİLERE GİRİŞ, Lisans
2016-2017, IPE799 M.Sc. Thesis Resarch, Yüksek Lisans
2016-2017, IPE798 Master Field of Specialization, Yüksek Lisans
2016-2017, IPE750 International Relations and Cinema, Yüksek Lisans
2016-2017, UPE799 YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI, Yüksek Lisans
2016-2017, UPE798 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALANI, Yüksek Lisans
2016-2017, UPE797 YÜKSEK LİSANS SEMİNER ÇALIŞMASI, Yüksek Lisans
2016-2017, UPE761 ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE İMAJ, Yüksek Lisans
2016-2017, KMY310 Uluslararası İlişkiler, Lisans
2016-2017, ULS428 ULUSLARARASI İLİŞKİLERİN GÜNCEL SORUNLARI, Lisans
2016-2017, ULS330 ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE MEDYA, Lisans
2016-2017, ULS206 ULUSLARARASI POLİTİKA VE DIŞ POLİTİKA ANALİZİ I, Lisans
2016-2017, ULS114 ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEORİLERİ, Lisans
2016-2017, IPE799 M.Sc. THESIS RESEARCH, Yüksek Lisans
2016-2017, IPE798 MASTER FIELD OF SPECIALIZATION, Yüksek Lisans
2016-2017, UPE799 YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI, Yüksek Lisans
2015-2016, UPE799 Yüksek Lisans Tez Çalışması, Yüksek Lisans
2015-2016, UPE798 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı, Yüksek Lisans
2015-2016, UPE797 Yüksek Lisans Seminer Çalışması, Yüksek Lisans
2015-2016, UPE761 Uluslararası İlişkilerde İmaj, Yüksek Lisans
2015-2016, ULS428 Uluslararası İlişkilerin Güncel Sorunları, Lisans
2015-2016, ULS330 Uluslararası İlişkiler ve Medya, Lisans
2015-2016, ULS206 Uluslararası Politika ve Dış Politika Analizi I, Lisans
2015-2016, ULS114 Uluslararası İlişkiler Teorileri, Lisans
2015-2016, UPE799 Yüksek Lisans Tez Çalışması, Yüksek Lisans
2015-2016, UPE798 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı, Yüksek Lisans
2015-2016, UPE750 Uluslararası İlişkiler ve Sinema, Yüksek Lisans
2015-2016, ULS417 Türk Amerikan İlişkileri, Lisans
2015-2016, ULS303 Uluslararası Politika ve Dış Politika Analizi II, Lisans
2015-2016, ULS215 Uluslararası Teorilerde Yeni Yaklaşımlar, Lisans
2015-2016, ULS111 Uluslararası İlişkilere Giriş, Lisans
2014-2015, ULS111 Uluslararası İlişkilere Giriş, Lisans
2014-2015, UPE747 Uluslararası İlişkiler Teorileri Bağlamında Amerikan Dış Politikası, Yüksek Lisans
2014-2015, ULS318 Uluslararası Politikada Ortadoğu, Lisans
2014-2015, ULS206 Uluslararası Politika ve Dış Politika Analizi I, Lisans
2014-2015, ULS114 Uluslararası İlişkiler Teorileri, Lisans
2014-2015, ULS206 ULUSLARARASI POLİTİKA VE DIŞ POLİTİKA ANALİZİ I, Lisans
2014-2015, ULS114 ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEORİLERİ, Lisans
Kayıt Yok
Uluslararası Enerji Arz Güvenliğinde Kardeniz (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2018-2018
Uluslararası Enerji Projeleri ve Türkiye-Azerbaycan İlişkileri (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2018
Desertec Örneğinde Yeni Enerji Politikaları (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2016-2017
Kayıt Yok
Pınar, L. (2024) "TEHDİT DENGESİ YAKLAŞIMI ÇERÇEVESİNDE 1953 BALKAN PAKTI", The Journal of Academic Social Science Studies, 17 (99) pp. 415-424 DOI  
Pınar, L., Demirağ, H. (2018) "Türkiye’de Protokol Eğitimi’nin Yetersizliği", Akademik İncelemeler Dergisi, 13 (2) pp. 43-62 [TR Dizin] Link DOI   
Pınar, L. (2018) "Kudüs Tasarısı Oylaması ve Türkiye’nin Ortadoğu’daki İmajı", Journal of History Culture and Art Research, 7 (3) pp. 683-699 [ESCI] Link DOI  
Pınar, L. (2018) "Türkiye’nin Savunma Sanayi Alanındaki Gelişiminin Türk Dış Politikasına Olan Etkisi", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7 (4) pp. 2344-2357 [TR Dizin] Link   
Pınar, L. (2018) "Ortadoğu’da Meydana Gelen Halk Ayaklanmalarının Türkiye’nin Ekonomik Güvenliğine Olan Olumsuz Etkileri", Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 16 (3) pp. 127-138 [TR Dizin] DOI   
Pınar, L. (2018) "Role of National Media in Foreign Policy Formulation", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7 (3) pp. 1904-1916 [TR Dizin] Link DOI  
PINAR, L. (2018) "Voting of Jerusalem Proposal and Turkey's Image in the Middle East", TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF HISTORY CULTURE AND ART RESEARCH, 7 (3) pp. 683-699 [ESCI] DOI  
Pınar, L. (2017) "Amerika Birleşik Devletleri’nin Yumuşak Gücü ve Hollywood", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6 (1) pp. 253-274 [TR Dizin] Link   
Pınar, L. (2014) "Neorealizmin Güvenlik Olgularına Yönelik Varsayımları Bağlamında Türk Dış Politikasında Suriye Krizi Süreci", Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi E-Dergisi, 3 (1) pp. 57-76  
Pınar, L. (2014) "Gerçekçiliğin Çıkar ve Güvenlik Olgularına Yönelik Varsayımları Çerçevesinde 1 Mart Tezkeresi", Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi, 5 (2) pp. 42-55 Link  
Pınar, L., Achylov, A. (2024) "Dijital Eşitsizlik ve Türk Dış Politikası", 13. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi , (pp. 54-55), Ankara, Türkiye, (Mayıs 2024
Pınar, L., Achylov, A. (2024) "Uluslararası İlişkiler ve Borsa", 13. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi , (pp. 127-128), Ankara, Türkiye, (Mayıs 2024
Pınar, L., Achylov, A. (2024) "INTERNATIONAL RELATIONS AND SCRIPT WRITING", 7th INTERNATIONAL ANTALYA SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATIVE STUDIES CONGRESS , Antalya, Türkiye, (Mayıs 2024
Pınar, L., Achylov, A. (2024) "INTERNATIONAL RELATIONS AND FASHION", 7th INTERNATIONAL ANTALYA SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATIVE STUDIES CONGRESS , Antalya, Türkiye, (Mayıs 2024
Pınar, L., Akay, Y.M. (2023) "AMERİKAN DIŞ POLİTİKASININ HOLLYWOOD FİLMLERİNE YANSIMALARI", CUKUROVA 11th INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE , Adana, Türkiye, (Eylül 2023
Pınar, L., Akay, Y.M. (2023) "AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ÖRNEĞİNDE MEDYANIN ULUSAL GÜCE KATKISI", CUKUROVA 11th INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE , (Eylül 2023
Pınar, L., Akay, Y.M. (2023) "Amerika Birleşik Devletleri’nin Yumuşak Gücü ve Amerikan Kültürü", 17. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi , (pp. 219-220), Ankara, Türkiye, (Ağustos 2023
Pınar, L., Akay, Y.M. (2023) "Medyanın Dış Politik Stratejilerin Uygulanması Sürecindeki Rolü: Amerika Birleşik Devletleri Örneği", 17. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi , (pp. 223-224), Ankara, Türkiye, (Ağustos 2023
Pınar, L., Akay, Y.M. (2023) "SOĞUK SAVAŞ SONRASI DÖNEMDE AMERİKAN DIŞ POLİTİKASI VE HOLLYWOOD FİLMLERİ", 3. INTERNATIONAL CONGRESS ON CONTEMPORARY SCIENTIFIC RESEARCH , Adana, Türkiye, (Ağustos 2023
Pınar, L., Akay, Y.M. (2023) "AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NİN SON DÖNEM TÜRK-YUNAN GERİLİ-MİNE ETKİLERİ", 3. INTERNATIONAL CONGRESS ON CONTEMPORARY SCIENTIFIC RESEARCH , Adana, Türkiye, (Ağustos 2023
Pınar, L., Akay, Y.M. (2023) "SOĞUK SAVAŞ MÜCADELESİNDE AMERİKAN MEDYASININ ROLÜ VE ÖNEMİ", 4. BASKENT INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES , Ankara, Türkiye, (Ağustos 2023
Pınar, L., Akay, Y.M. (2023) "AMERİKAN SAVUNMA SANAYİNİN AMERİKAN DIŞ POLİTİKASINDAKİ ROLÜ VE ÖNEMİ", 4. BASKENT INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES , Ankara, Türkiye, (Ağustos 2023
Pınar, L., Nalkıran, A. (2023) "UKRAYNA SAVAŞI VE AB ENERJİ KRİZİ", II. INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENTIFIC AND INNOVATION RESEARCH , Sivas, Türkiye, (Ekim 2023
Pınar, L., Achylov, A. (2023) "TÜRK DÜNYASINDAKİ YAKINLAŞMANIN TÜRKİYE'NİN ENERJİ MERKEZİ OLMA AMACINA KATKISI", 6. ULUSLARARASI HASANKEYF BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE İNOVASYON KONGRESİ , Batman, Türkiye, (Kasım 2023
Pınar, L., Nalkıran, A. (2023) "Türk-Amerikan İlişkilerinde S-400 ve F-35 Krizleri", 11th International Management and Social Research Conference , (pp. 47), İstanbul, Türkiye, (Mart 2023
Nalkıran, A., Pınar, L. (2023) "AB-Rusya Enerji Gerilimi ve Türkiye", 11th International Management and Social Research Conference , (pp. 46), İstanbul, Türkiye, (Mart 2023
Pınar, L., Nalkıran, A. (2023) "UKRAYNA SAVAŞININ NATO’NUN GENİŞLEMESİNE OLAN ETKİSİ", 8TH INTERNATIONAL CONGRESS ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES IN A CHANGING WORLD , (pp. 188-189), İzmir, Türkiye, (Ocak 2023
Pınar, L., Nalkıran, A. (2023) "TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI’NIN TÜRKİYE’NİN ULUSLARARASI İMAJINA ETKİSİ", 8TH INTERNATIONAL CONGRESS ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES IN A CHANGING WORLD , (pp. 186-187), İzmir, Türkiye, (Ocak 2023
Pınar, L., Nalkıran, A. (2023) "SURİYE İÇ SAVAŞININ TÜRK AMERİKAN İLİŞKİLERİNE ETKİSİ", 10th INTERNATIONAL ZEUGMA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH , Gaziantep, Türkiye, (Temmuz 2023
Pınar, L., Nalkıran, A. (2023) "TÜRK-AMERİKAN İLİŞKİLERİNDE F-16 UÇAKLARININ SATIŞI SÜRECİ", 5. ULUSLARARASI DİCLE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE İNOVASYON KONGRESİ , Diyarbakır, Türkiye, (Eylül 2023
Müezzinoğlu, E., Pınar, L. (2019) "DEMOKRAT PARTİ KOCAELİ MİLLETVEKİLİ ÖMER CEBECİ (1957-1960)", Orhan Gazi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu , (pp. 1325-1333), Kocaeli, Türkiye, (Ocak 2019
Pınar, L., Demirağ, H. (2018) "AKILLI GÜÇ", 2. ULUSLARARASI EL_RUHA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ , (pp. 143), Şanlıurfa, (Şubat 2018
Pınar, L., Türkdoğan, M.A. (2018) "ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE VEKALET SAVAŞLARI VE ORTADOĞU", 6. ULUSLARARASI ÇİN’xxDEN ADRİYATİK’E SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ , (pp. 33), Ankara, Türkiye, (Nisan 2018
Pınar, L., Güven, İ.F. (2018) "1965-1971 YILLARI ARASI DÖNEMDE TÜRK DIŞ POLİTİKASI: ÇOK YÖNLÜLÜĞE GEÇİŞ", 1. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi , (pp. 97-98), İstanbul, Türkiye, (Ocak 2018
Pınar, L., Savaş, N. (2018) "TÜRKİYE’NİN ULUSLARARSI ENERJİ GÜVENLİĞİNDEKİ ÖNEMİ", ISASOR ULUSLARARASI STRATEJİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU , (pp. 29-30), İstanbul, Türkiye, (Mayıs 2018
Pınar, L., Saydam, T. (2018) "AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ VE ULUSLARARASI MEDYA", IBANESS VII.INTERNATİONAL BALKAN AND NEAR EASTERN SOCİAL SCİENCES CONGRES SERİES TEKİRDAĞ/TURKEY , (pp. 609), Tekirdağ, Türkiye, (Mart 2018
Pınar, L., Memmedli, M. (2018) "TÜRKİYE-ORTA ASYA TÜRK CUMHURİYETLERİ İLİŞKİLERİ (2002-2017)", II. ULUSLARARASI TARİH VE KÜLTÜR KONGRESİ , (pp. 3), Gaziantep, Türkiye, (Ocak 2018
Pınar, L., Akay, Y.M. (2018) "ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ GÜVENLİĞİ", I.ULUSLARARASI İKSAD SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ , (pp. 249), Mardin, Türkiye, (Temmuz 2018
Pınar, L. (2018) "ULUSLARARASI ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİNDE KARADENİZ", II. Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi , (pp. 64-65), Üsküp, Makedonya, (Ekim 2018
Memmedli, M., Pınar, L. (2017) "ULUSLARARASI ENERJİ PROJELERİ VE TÜRKİYE-AZERBAYCAN İŞBİRLİĞİ", II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONGRESİ , (pp. 234-239), Bakü, Azerbaycan, (Aralık 2017
Pınar, L., Akay, Y.M. (2017) "TÜRKİYE’NİN NÜKLEER ENERJİ ATILIMININ TÜRK DIŞ POLİTİKASI AÇISINDAN ÖNEMİ", 1. ULUSLARARASI SOSYALBEŞERİ VE EĞİTİMBİLİMLERİ KONGRESİ , (pp. 22-23), İstanbul, Türkiye, (Aralık 2017
Kayıt Yok
Pınar, L., Güven, İ.F. (2019) "Türk Dış Politikasında 1960’lı Yıllar: Çok Yönlülüğe Geçiş", Kitap: Darbeden Muhtıraya Türk Dış Politikası (1960-1971), Ankara/Türkiye : İmaj Yayınevi  
Pınar, L. (2019) "Social Media and the Turkish Foreign Policy", Kitap: The Current Perspective on Social Media, Berlin/Almanya : Peter Lang Publishing  
Pınar, L. (2019) "Global Climate Change and Enviromental Security", Kitap: Security in Contemporary World: Theories and Issues, Ankara/Türkiye : Siyasal Kitabevi  
Pınar, L. (2018) "Atatürk’ün Kişilik Özelliklerinin Türk Dış Politikasına Yansımaları", Kitap: Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası II, İstanbul/Türkiye : İdeal Kültür Yayıncılık  
Pınar, L. (2017) "Atatürk Dönemi Türk Dış Politikasında Güvenlik Arayışları: İdealizm-Realizm Kıskacında Türkiye", Kitap: Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası I, İstanbul/Türkiye : İdeal Kültür Yayıncılık  
Pınar, L. (2017) "Neorealizm Bağlamında Türk Dış Politikası (1945-1965)", Kitap: Uluslararası İlişkilerde Güvenlik Kuramları ve Sorunlarına Temel Yaklaşımlar, Londra/İngiltere : Transnational Press London  
Kayıt Yok
(Uluslararası - Kitap) Security in Contemporary World: Theories and Issues, 2019, Editör
(Uluslararası - Kitap) Ana Hatları İle Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, 2019, Editör
(Ulusal - Kitap) Darbeden Muhtıraya Türk Dış Politikası (1960-1971), 2019, Editör
(Uluslararası - Kitap) Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası III, 2019, Editör
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Amerika Birleşik Devletleri’nin Yumuşak Gücü ve Hollywood
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi
0 0 0 0 7 3 0 0 10
2
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası I
0 0 0 0 1 7 0 0 8
3
Türkiye’nin Savunma Sanayi Alanındaki Gelişiminin Türk Dış Politikasına Olan Etkisi
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi
0 0 0 0 5 0 0 0 5
4
Role of National Media in Foreign Policy Formulation
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi
0 0 0 1 1 0 0 0 2
5
Türkiye’de Protokol Eğitimi’nin Yetersizliği
Akademik İncelemeler Dergisi
0 0 0 1 1 0 0 0 2
6
Uluslararası İlişkilerde Güvenlik Kuramları ve Sorunlarına Temel Yaklaşımlar
0 0 0 0 0 1 0 0 1
7
Neorealizmin Güvenlik Olgularına Yönelik Varsayımları Bağlamında Türk Dış Politikasında Suriye Krizi Süreci
Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi E-Dergisi
0 0 0 0 1 0 0 0 1
8
Ortadoğu’da Meydana Gelen Halk Ayaklanmalarının Türkiye’nin Ekonomik Güvenliğine Olan Olumsuz Etkileri
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
0 0 0 0 1 0 0 0 1
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Karabük Üniversitesi
2017 - 2023 10
Anıl Nalkıran
Trakya Üniversitesi
2023 7
Askar Achylov
-
2023 - 2024 5
Karabük Üniversitesi
2018 - 2019 2
Hülya Demirağ
-
2018 2
Marziya Memmedli
-
2017 - 2018 2
Karabük Üniversitesi
2019 1
Karabük Üniversitesi
2018 1
Neslihan Savaş
-
2018 1
Tugay Saydam
-
2018 1
2024 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
208.
78591 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
177.
33159 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
39.
1316 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78591
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 33159
YÖKSİS Bilim Alanı Uluslararası İlişkiler 1316
Anahtar Kelimeler Türk Dış Politikası, Uluslararası Güvenlik
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 0 0 115 165 120 0 0 0 80 35
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - - 434 . 378 . 425 . - - - 516 . 208 .
Sıra (Temel Alan İçinde) - - 336 . 307 . 363 . - - - 439 . 177 .
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - - 58 . 43 . 64 . - - - 123 . 39 .
Sıra (Anahtar Kelime (1)) - - 40 . 26 . 34 . - - - 66 . 23 .
Sıra (Anahtar Kelime (2)) - - 31 . 21 . 35 . - - - 61 . 24 .
Toplam Yayın 0 0 6 14 3 0 0 0 16 5
Toplam Makale 0 0 1 5 0 0 0 0 0 1
Toplam Kitap 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0
Toplam Bildiri 0 0 3 8 0 0 0 0 16 4
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Makale (Ulusal) 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 3 8 0 0 0 0 16 4
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri