img

Prof. Dr. Mehmet Akif ERDEN

  • Mühendislik Fakültesi
  • Tıp Mühendisliği
  • Tıp Mühendisliği

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
130
Atıf
213
h-index
8
Proje
29
Fikri Mülkiyet
1
WoS
Yayın
40
Atıf
363
h-index
13
Scopus
Yayın
37
Atıf
376
h-index
13
Google Scholar
Yayın
82
Atıf
828
h-index
19
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Yüksek Lisans, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Makine Mühendisliği (Yl) (Tezli), 2019, 2021
Lisans, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, 2019, 2020
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İmalat Mühendisliği (Dr), 2011, 2015
Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr. (Uzaktan Öğretim) (İlitam) (Lisans Tamamlama), 2009, 2013
Yüksek Lisans, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Eğitimi (Yl) (Tezli), 2009, 2011
Lisans, Türkiye, Bülent Ecevit Üniversitesi, Karabük Teknik Eğitim Fakültesi, Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği Pr., 2003, 2007
Araştırma Alanları
Toz Metalurjisi, Metalik Malzemeler, Biyomalzemeler
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Yüksek Lisans, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Makine Mühendisliği (Yl) (Tezli), 2019, 2021
Lisans, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, 2019, 2020
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İmalat Mühendisliği (Dr), 2011, 2015
Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr. (Uzaktan Öğretim) (İlitam) (Lisans Tamamlama), 2009, 2013
Yüksek Lisans, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Eğitimi (Yl) (Tezli), 2009, 2011
Lisans, Türkiye, Bülent Ecevit Üniversitesi, Karabük Teknik Eğitim Fakültesi, Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği Pr., 2003, 2007
Kayıt Yok
İngilizce, YÖKDİL, 73, 2023/1 Yük, 2023
İngilizce, YDS, 60, 2015-YDS S, 2015
İngilizce, KPDS, 67, Bahar, 2012
İngilizce, ÜDS, 61, Güz, 2011
Kayıt Yok
[UAK] Mühendislik Malzeme ve Metalurji Mühendisliği Toz Metalurjisi
[UAK] Mühendislik Malzeme ve Metalurji Mühendisliği Metalik Malzemeler
[UAK] Mühendislik Malzeme ve Metalurji Mühendisliği Biyomalzemeler
2023-, Profesör, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Tıp Mühendisliği Bölümü, Türkiye
2018-2023, Doçent, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomedikal Mühendisliği Bölümü, Türkiye
2018-2019, Doçent, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Türkiye
2018-2018, Doçent, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, İmalat Mühendisliği Bölümü, Malzeme ve Metalurji Mühendisliği, Türkiye
2016-2018, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü, Türkiye
2011-2016, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, İmalat Mühendisliği Bölümü, Türkiye
2023-2026, Dekan Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2023-2026, Bölüm Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2017-, Yönetim Kurulu Üyeliği, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2017-2018, Bölüm Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2016-2017, Bölüm Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2012-, Program Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2012-, Program Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2012-, Program Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2012-, Program Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
Meftah Abdallah Abushaala, Yüksek Lisans, Investigation of the effects of ti and zr elements added to 316 L stainless steel on microstructure, mechanical, wear and corrosion properties, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2024, (Asıl Danışman)
Mahmud Esad Tekin, Yüksek Lisans, ÇİNKO STEARAT KATKILI FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ TOZ METAL 316L PASLANMAZ ÇELİĞİN ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyomedikal Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2024, (Asıl Danışman)
Mohamed Ahmed Ahssı, Doktora, The effect of Ni on the microstructure, wear and corrosion behaviors of microalloyed steels produced by powder metallurgy, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Fadhıl Husseın Oleıwı, Yüksek Lisans, The effect of Cr on microstructure and mechanical properties of 316L stainless steel used as implant material produced by powder metallurgy, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyomedikal Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Alla Muhammed Tanouz, Yüksek Lisans, The effect of Mn and Ti ratio on microstructure, mechanical and machinability properties of 316L stainless steel used in biomedical applications, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyomedikal Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Habab Sedeg Taıbalasma Mohammed, Yüksek Lisans, The effect of Ti and Cr addition on microstructure and mechanical properties of 316L powder metallurgy stainless steel used in biomedical application, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyomedikal Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Abkar Ahmed Alı Dhaıbaın, Yüksek Lisans, Effect of A12O3 and hydroxyapatite addition on mechanical properties of 316L stainless steel produced by powder metallurgy, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyomedikal Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Mılad Omar Salem Alsadaıe, Yüksek Lisans, Production of ceramic nanoparticulate reinforced polymer matrix composites and characterization of their mechanical properties, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyomühendislik Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Fatma Gül Uzun, Yüksek Lisans, Toz metalürjisi ile üretilen 316L paslanmaz çeliğe Ti ve Nb ilavesinin sinerjik etkisi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyomedikal Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Abdul Rahman Vassouf, Yüksek Lisans, Investigation of the effect of CR addition on the mechanical and machinability properties of CR-MO steels produced by powder metallurgy, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyomedikal Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Ümit Köksal, Yüksek Lisans, Toz metalurjisi ile üretilen W-Nb-V ilave edilen Ni-Mo çeliğine sinterleme süresinin mekanik özelliklere etkisi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İmalat Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Kerem Alper Acar, Yüksek Lisans, Toz metalurjisi çeliklerinde bakır ilavesinin aşınma özelliklerine etkisinin araştırılması, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Ahmet Nusrev Tanrıverdi, Yüksek Lisans, Toz metalurjisi ile üretilen demir matrisli metallere grafen ve grafit ilavesinin mikroyapı ve mekanik özelliklere etkisinin karşılaştırılması, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İmalat Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Emre Yiğit, Yüksek Lisans, Demiryollarında raylardaki aşınma hızının ve miktarının eşdeğer konikliğe etkisi ve bakım prosedürlerinin belirlenmesi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Alperen Yılmaz, Yüksek Lisans, Nb-v mikroalaşım çeliğinde mekanik alaşımlama süresinin mikroyapı ve mekanik özelliklere etkisi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İmalat Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Mehmet Furkan Taşlıyan, Yüksek Lisans, Toz metalurjisi ile üretilen mangan çeliğine TiC, TiN ve TiCN ilavesinin mikroyapı ve mekanik özelliklere etkisinin araştırılması, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Burak Ayvacı, Yüksek Lisans, Toz metalürjisi ile üretilen çeliklerde presleme tekniğinin mikroyapı mekanik özelliklere etkisinin araştırılması, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İmalat Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Selim Erman, Yüksek Lisans, Toz metal çeliklerde mekanik alaşımlamanın mikroyapı ve mekanik özelliklere etkisinin araştırılması, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İmalat Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Özge Kayabaş, Yüksek Lisans, Polimer matrisli kompozitlerin nanopartikül takviyesi ile mekanik özelliklerinin gelişiminin araştırılması, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İmalat Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2018, (Asıl Danışman)
Çağrı Odabaşı, Yüksek Lisans, Toz metalurjisi ile üretilen nb-v mikroalaşım çeliğine bakır ilavesinin mikroyapı mekanik özellikleri üzerine etkisinin araştırılması, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İmalat Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2017, (Asıl Danışman)
Muhammet Taha Taşci, Yüksek Lisans, Toz metalürjisi ile üretilen Nb-V mikroalaşım çeliğine nikel ilavesinin mikroyapı mekanik özellikleri üzerine etkisinin araştırılması, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İmalat Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2016, (Asıl Danışman)
2021-2022, İş sağlığı ve güvenliği 1, Lisans
2021-2022, Toz Metalürjisi ile Biyomalzeme Üretimi, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2020-2021, Biyomekanik, Lisans
2020-2021, Değerler Eğitimi, Lisans
2020-2021, Mühendislikte Hasar Analizi, Yüksek Lisans
2020-2021, Mühendislik Etiği, Lisans
2020-2021, Üretimde Tasarım ve Malzeme, Yüksek Lisans
2020-2021, Blimsel Araştırma teknikleri ve Etik, Yüksek Lisans
2020-2021, Blimsel Araştırma teknikleri ve Etik, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2019-2020, Teknik Resim, Lisans
2019-2020, Plastik Şekil Verme, Lisans
2019-2020, Toz Metalurjisi, Lisans
2016-2017, Bilgisayar Destekli Analiz, Yüksek Lisans
2016-2017, YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALANI, Yüksek Lisans
2016-2017, YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI, Yüksek Lisans
2016-2017, Strength of Meterials, Lisans
2016-2017, Strength of Metarials I, Lisans
2016-2017, Mukavemet 1, Lisans
2015-2016, Yüksek Lisans Tez Çalışması, Yüksek Lisans
2015-2016, Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı, Yüksek Lisans
2015-2016, Yüksek Lisans Seminer, Yüksek Lisans
2015-2016, Arama Kurtarma Bilgisi, Ön Lisans
2015-2016, Bilgisayar Destekli Çizim, Lisans
2015-2016, Bilgisayar Destekli Modelleme, Lisans
2015-2016, Cisimlerin Dayanımı, Lisans
2015-2016, Teknik Resim II, Lisans
Kayıt Yok
Toz Metalürjisi ile Üretilen Ti6Al4V Alaşımının Borlanmasının Mekanik Özelliklere Etkisi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2024-2025
ÇİNKO STEARAT KATKILI FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ TOZ METAL 316L PASLANMAZ ÇELİĞİN ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2023-2024
AISI 316 L Hidroksiapetit ve Al2O3 ilavesi Ön Çalışması (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2022-2022
Toz Metalurjisi İle Üretilen İmplant Malzemesi Olarak Kullanılan 316 L Paslanmaz Çeliğin Mikroyapı ve Mekanik Özelliklerine Cr İlavesinin Etkisi (The Effect of Cr Addition on Microstructure and Mechanical Properties of 316 L Stainless Steel used as Implan (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2022-2023
Toz metalürjisi ile üretilen 316L paslanmaz çeliğe çinko stearat ilavesinin çekme özelliklerine Etkisi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2022-2023
Toz metalürjisi ile üretilmiş AISI 316L Çeliğinin nokta direnç kaynağı ön çalışması (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2021-2022
Toz Metalürjisi ile üretilen Cr-Mo çeliklerine Cr ilavesinin Mekanik ve İşlenebilirlilik Özelliklerine Etkisinin Araştırılması (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2021-2022
Toz metalürjisi ile üretilen 316L paslanmaz çeliğe Ti ve Nb ilavesinin Sinerjik Etkisi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2021-2022
Toz metalürjisi ile üretilen 316L paslanmaz çeliğe Ti ve Nb ilavesinin Sinerjik Etkisi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2021
Biyomedikal Uygulamalar İçin Antibakteriyel Çelik Malzemelerin Toz Metalürjisi Yöntemiyle Üretimi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2020-2022
Toz Metal Çeliklerde Mekanik Alaşımlamanın Mikroyapı ve Mekanik Özelliklere Etkisinin (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2018-2020
NB-V TOZ METALURJİSİ ÇELİKLERİNDE SİNTERLEME SÜRESİNİN ÇEKME DAYANIMI ÜZERİNE ETKİSİ (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2018-2020
Effect of AlC Addition on the Microstructure and Mechanical Properties of PM Steels (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2018
Effect of Addition Copper on Microstructure and Tensile Strength of NB-V Microalloyed Steel by Produced Powder Metallurgy (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2018
TOZ METALÜRJİSİ İLE ÜRETİLEN NB-V MİKROALAŞIM ÇELİĞİNE BAKIR İLAVESİNİN MİKROYAPI MEKANİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2017
Toz metalürjisi ile üretilmiş Çeliklerde TiN ilavesinin Mikroyapı ve Mekanik Özellikler Üzerine Etkisi. (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2017-2017
Toz Metalurjisi İle Üretilen Alaşımsız Çeliklere Krom İlavesinin Mikroyapı-Çekme Dayanımı Üzerine Etkisinin Araştırılması (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2017
TOZ METALÜRJİSİ İLE ÜRETİLEN ÇELİKLERDE PRESLEME TEKNİĞİNİN MİKROYAPI MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2018-2019
Nb-Al ve Ti-V takviyeli mikroalaşım çeliklerinin toz metalürjisi yöntemiyle üretimi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2020
The effect of the sintering temperature and addition of niobium and vanadium on the microstructure and mechanical properties of microalloyed PM steels (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2016-2016
Microstructure and mechanical properties of AlC and TİCN added PM steels (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2016-2016
Fe matrisli Al4C3 takviyeli kompozit malzemenin toz metalurjisi yöntemi ile üretimi ve mikroyapı ve mekanik özellik ilişkisinin araştırılması (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Danışman , 2016-2017
TOZ METALÜRJİSİ İLE ÜRETİLEN NB-V MİKROALAŞIM ÇELİĞİNE NİKEL İLAVESİNİN MİKROYAPI MEKANİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2016-2017
Toz metalürjisi ile üretilen Sementasyon Çeliğinin Aşınma özelliklerinin Belirlenmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2018
Toz metalürjisi ile üretilen mikroalaşımlı çeliklerin mikroyapı mekanik özellik ilişkisinin araştırılması (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Araştırmacı , 2015-2016
Nb-V mikroalaşım çeliğinin toz metalürjisi yöntemiyle üretimi, sinterleme sıcaklığının mikroyapı mekanik özelliklerine etkisinin araştırılması (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2016-2018
Toz Metalurjisi Yöntemiyle Al 7075 Matrisli NbC Parçacık takviyeli Kompozitlerin Mikroyapı ve Mekanik özelliklerinin Araştırılması (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2014-2015
Alüminyum Matrisli Niyobyum Karbür Takviyeli Malzemenin Toz Metalurjisi Yöntemi İle Üretimi ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2014-2015
TOZ METALURJİSİ YÖNTEMİYLE MİKROALAŞIMLI ÇELİK ÜRETİMİ VE MİKROYAPI MEKANİK ÖZELLİK İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Bursiyer , 2013-2016
Erden, M.A., Köklü, U., Güldibi, A.S., Elitaş, M. (2024) "Effects of compaction pressure on microstructure, mechanical properties and machining characteristics of sintered AISI 316L steel", Materials Testing, (0) [SCI Expanded]      
Yirik, A.G., Gündüz, S., Taştemür, D., Erden, M.A. (2023) "Microstructural and Mechanical Properties of Hot Deformed AISI 4340 Steel Produced by Powder Metallurgy", Science of Sintering, 55 (0) pp. 45-56 [SCI Expanded] Link      
ERDEN, M.A., Uzun, F.G., Akgün, M., Akgün, M. (2023) "Influence of Ti and Nb addition on the microstructure, mechanical, and machinability properties of 316L stainless steel fabricated by powder metallurgy", MATERIALS TESTING, 65 (0) [SCI Expanded] DOI      
Elitaş, M., ERDEN, M.A. (2023) "Investigation of the effect of different welding parameters on tensile properties and failure modes of non-alloyed steel produced by powder metallurgy", J Process Mechanical Engineering Part E, (0) [SCI Expanded] DOI      
Şimşir, H., Erden, M.A. (2023) "Investigation of the mechanical, tribological, and corrosion properties of 316L SS-HTC composites", Canadian Metallurgical Quarterly, (0) [SCI Expanded] Link DOI   
Elkilani, R.H.R., Çuğ, H., Erden, M.A. (2023) "The effects of hot rolling process on mechanical properties, corrosion resistance, and microstructures of Mo-Ni alloyed steels produced by powder metallurgy", Science of Sintering, (0) [SCI Expanded] DOI     
Albahlol, O.A.A., Elkilani, R., Çuğ, H., Erden, M.A., Özmen, R., Esen, İ. (2023) "Investigation of Microstructure and Mechanical Properties of Layered Material Produced by Adding Al2O3 to 316L Stainless Steel", Metals, 13 (0) [SCI Expanded] DOI       
Simsir, H., Erden, M.A. (2023) "Investigation of the mechanical, tribological, and corrosion properties of 316L SS-HTC composites: Étude des propriétés mécaniques, tribologiques et de corrosion des composites 316L SS-HTC", Canadian Metallurgical Quarterly, 0 (1) DOI    
Erden, M.A., Demirtaş, H., Oleiwi, F.H. (2023) "Effect of Cr limits on microstructure and mechanical properties of P/M 316l austenitic steel", Science of Sintering, (0) [SCI Expanded] DOI     
Türkmen, M., Tanouz, A.M., Akgün, M., Erden, M.A. (2023) "The Effect of Mn and Ti Ratio on Microstructure and Mechanical and Machinability Properties of 316 L Stainless Steel Used in Biomedical Applications", Metals, 13 (11) p. 10804 [SCI Expanded] DOI       
Taştemür, D., Gündüz, S., Erden, M.A. (2022) "Investigation of Thermomechanical Processing of Nb Microalloyed Steel Produced by Powder Metallurgy", Gazi University Journal of Science, 35 (2) pp. 606-616 [TR Dizin] Link DOI  
Erden, M.A., Erer, A.M., Odabaşı, Ç., Gündüz, S. (2022) "THE INVESTIGATION OF THE EFFECT OF Cu ADDITION ON THE Nb-V MICROALLOYED STEEL PRODUCED BY POWDER METALLURGY", Science of Sintering, 54 (2) [SCI Expanded]      
Akgül, Y., Tanrıverdi, A.N., Erden, M.A. (2022) "A NOVEL APPROACH ON PRODUCTION OF CARBON STEELS USING GRAPHENE VIA POWDER METALLURGY", Canadian Metallurgical Quarterly, 61 (1) pp. 85-93 [SCI Expanded] Link DOI      
Karabulut, H., Erden, M.A., Karacif, K., Gündüz, S. (2022) "Investigation of the effects of SiC reinforcement ratio in iron-based composite materials on corrosion properties", Journal of the Southern African Institute of Mining and Metallurgy, 122 (6) pp. 317-322 [SCI Expanded] DOI      
Erden, M.A., Elitaş, M. (2022) "TOZ METALÜRJİSİ İLE ÜRETİLEN ALAŞIMSIZ ÇELİĞİN ÇEKME DAYANIMINA ÇİNKO STEARAT MİKTARININ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI", Karabuk University Journal of Steel Research and Development (JESRED), 3 (1) pp. 12-16 Link   
Erden, M.A., Özmen, R. (2022) "Toz Metalurjisi Yöntemi ile Üretilen Farklı Oranlarda Nikel İçeren Mo Çeliklerinin Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi", Karabuk University Journal of Steel Research and Development (JESRED), 3 (2) pp. 33-39 Link   
Erden, M.A., Dhaıbaın, A.A.A., Güldibi, A.S. (2022) "Toz Metal 316l Paslanmaz Çeliğe Hidroksiapatit ve Al2O3 İlavesinin Sertlik ve Mikroyapı Özelliklerine Etkisi", Karabuk University Journal of Steel Research and Development (JESRED), 3 (2) pp. 23-32 Link   
Vassouf, A.R., Akgün, M., Erden, M.A. (2022) "Evaluation of the mechanical properties and machinability of chromium and molybdenum-added powder metallurgy steels", SAGE Publications, 1 (1) pp. 1-13 [SCI Expanded] DOI      
Elitaş, M., Erden, M.A. (2022) "Toz Metalürjisi Yöntemi ile Üretilen 316L Östenitik Paslanmaz Çeliğin Kaynaklanabilirliğinin İncelenmesi", Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 9 (2) pp. 947-952 [TR Dizin] Link DOI     
Erden, M.A., Aydın, F. (2021) "Wear and mechanical properties of carburized AISI 8620 steel produced by powder metallurgy", International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials, 28 (3) pp. 430-439 [SCI Expanded] DOI      
Erden, M.A., Yaşar, N., Korkmaz, M.E., Ayvacı, B., Ross, K.N.S. (2021) "Investigation of microstructure, mechanical and machinability properties of Mo-added steel produced by powder metallurgy method", The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 114 (0) pp. 2811-2817 [SCI Expanded] DOI      
Erden, M.A., Taşlıyan, M.F., Akgül, Y. (2021) "Effect of TiC, TiN, and TiCN on Microstructural, Mechanical and Tribological Properties of PM Steels", Science of Sintering, 53 (4) pp. 1-12 [SCI Expanded] Link      
Erden, M.A., Akgün, M. (2021) "Effect of Mo addition on microstructure, mechanical and machinability properties of Cr-PM steels", Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science, (0) pp. 1-13 [SCI Expanded] DOI      
Erden, M.A., Yılmaz, A., Şen, N. (2020) "Nb-V Mikroalaşım Çeliğinde Mekanik Alaşımlama Süresinin Mikroyapı ve Mekanik Özelliklere Etkisi", İmalat Teknolojileri ve Uygulamaları, 1 (1) pp. 42-54 Link   
Aydın, F., Erden, M.A. (2020) "Fe Matrisli Kompozitlerin Oda ve Yüksek Sıcaklıklardaki Elektrokimyasal Korozyon Davranışının İncelenmesi", Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 8 (0) pp. 418-427 [TR Dizin] DOI   
Şimşir, H., Akgül, Y., Erden, M.A. (2020) "Hydrothermal carbon effect on iron matrix composites produced by powder metallurgy", Materials Chemistry and Physics, 242 (122557) pp. 1-8 [SCI Expanded] Link      
Erden, M.A. (2020) "THE EFFECT OF SINTERING TIME ON TENSILE STRENGTH OF NB-V MICROALLOYED POWDER METALLURGY STEELS", E-journal of New World Sciences Academy, 15 (1) pp. 15-22 Link    
Ahssi, M.A., Erden, M.A., Acarer, M., Çuğ, H. (2020) "The Effect of Nickel on the Microstructure, Mechanical Properties and Corrosion Properties of Niobium–Vanadium Microalloyed Powder Metallurgy Steels", Materials, 13 (18) p. 4021 [SCI Expanded]        
Akgül, Y., Ahlatcı, H., Turan, M.E., Şimşir, H., Erden, M.A., Sun, Y., Kılıç, A. (2020) "Mechanical, tribological, and biological properties of carbon fiber/hydroxyapatite reinforced hybrid composites", Polymer Composites, (0) pp. 2426-2432 [SCI Expanded] Link      
Erden, M.A., Akgül, Y., Kayabaş, Ö., Ahlatcı, H., Çetinkaya, K., Öztürk, F.H. (2019) "Mechanical properties of graphene-nanoparticle and carbon-nanotube-reinforced pe-matrix nanocomposites", Materials and Technologies - MATERIALI IN TEHNOLOGIJE, 53 (6) pp. 785-789 [SCI Expanded] DOI      
Erden, M.A., Ayvacı, B. (2019) "The Effect on Mechanical Properties of Pressing Technique in PM Steels", ACTA PHYSICA POLONICA A, 135 (5) pp. 1078-1080 [SCI Expanded] Link DOI      
Türkmen, M., Erden, M.A., Karabulut, H., Gündüz, S. (2019) "The Effects of Heat Treatment on the Microstructure and Mechanical Properties of Nb-V Microalloyed Powder Metallurgy Steels", ACTA PHYSICA POLONICA A, 135 (4) pp. 834-836 [SCI Expanded] Link DOI      
Çuğ, H., Demirtaş, H., Erden, M.A., Akgül, Y., Turan, M.E., Zengin, O. (2019) "Influence of Nano-WC Addition on Wear Performances of Cu-Ni Matrix Nanocomposites", Institute of Physics, Polish Academy of Sciences, 135 (5) pp. 892-894 [SCI Expanded] DOI      
Akgül, Y., Ahlatcı, H., Erden, M.A., Sun, Y., Kılıç, A. (2019) "Influence of carbon fiber content on bio-tribological performances of high-density polyethylene", Materials Research Express, 6 (12) p. 125307 [SCI Expanded] Link DOI      
Demirtaş, H., Erden, M.A. (2019) "The Effect of Cr and Ni Addition on Mechanical Properties of Plain Carbon Steel", Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 7 (3) pp. 1217-1223 [TR Dizin] Link DOI     
Demir, H., Gündüz, S., Erden, M.A. (2018) "Influence of the heat treatment on the microstructure and machinability of AISI H13 hot work tool steel", The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 95 (0) pp. 2951-2958 [SCI Expanded] Link DOI      
Erden, M.A., Odabaşı, Ç., Ferik, F., Kuyupınar, Ö. (2018) "TOZ METALURJİSİ İLE ÜRETİLEN ALAŞIMSIZ ÇELİĞE BAKIR İLAVESİNİN MİKROYAPI MEKANİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI", İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, 7 (1) pp. 68-74 [TR Dizin]   
Erden, M.A., Barlak, S., Adalı, B., Çelikkıran, Ö. (2018) "Toz Metalurjisi İle Üretilen Nb-V Mikroalaşim Çeliğine Vanadyum İlavesinin Mikroyapi Mekaniksel Özellikleri Üzerine Etkisi", Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6 (3) pp. 629-636 [TR Dizin]    
Akif, E.M., Suleyman, G., Ugur, C., Mustafa, B. (2018) "Investigation of hardness and microstructure properties of non alloyed and hardox steel combined with submerged arc welding method", JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, 33 (1) pp. 221-226 [ESCI] DOI   
Erden, M.A., Gündüz, S., Çalıgülü, U., Boz, M. (2018) "TOZALTI KAYNAK YÖNTEMİ İLE BİRLEŞTİRİLEN ALAŞIMSIZ VE HARDOKS ÇELİKLERİN MİKROYAPI VE SERTLİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI", Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 33 (1) pp. 221-226 [SCI Expanded] Link DOI  
Erden, M.A. (2017) "The Effect of the Sintering Temperature and Addition of Niobium and Vanadium on the Microstructure and Mechanical Properties of Microalloyed PM Steels", Metals, 7 (9) p. 329 [SCI Expanded] Link DOI      
Erden, M.A. (2017) "PRESLEME BASINCININ TOZ METALÜRJİSİ İLE ÜRETİLEN ALAŞIMSIZ ÇELİKLERİN MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ", Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 6 (1) pp. 257-264 [TR Dizin]    
Erden, M.A., Türkmen, M., Karabulut, H., Gündüz, S. (2017) "Effect of Boron Nitride Addition on the Microstructure and Mechanical Properties of PM Steels", Afyon Kocatepe University Journal of Sciences and Engineering, 17 (1) pp. 185-191 [TR Dizin] Link DOI     
Alnaji, M.G., Gündüz, S., Erden, M.A., Taştemur, D. (2017) "Dynamic Strain Aging Behaviour in AISI 316L Austenitic Stainless Steel under As-Received and As-Welded Conditions", Metals, 7 (9) p. 362 [SCI Expanded] Link DOI      
Özdemirler, D., Gündüz, S., Erden, M.A. (2017) "Influence of NbC Addition on the Sintering Behaviour of Medium Carbon PM Steels", Metals, 7 (4) p. 121 [SCI Expanded] Link DOI      
Erden, M.A., Gündüz, S., Karabulut, H., Türkmen, M. (2017) "Wear behaviour of sintered steels obtained using powder metallurgy method", Mechanics, 23 (4) [SCI Expanded] Link DOI      
Türkmen, M., Karabulut, H., Erden, M.A., Gündüz, S. (2017) "EFFECT OF TIN ADDITION ON THE MICROSTRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES OF PM STEELS", e-Journal of New World Sciences Academy, 12 (4) pp. 178-184 Link DOI  
Uygur, İ., Gerengi, H., Erden, M.A., Yıldız, M. (2017) "THE EFFECT OF NIOBIUM AND VANADIUM ON CORROSION OF LOW CARBON STEEL OBTAINED BY POWDER METALLURGY IN 3.5NaCl ENVIRONMENT", e-Journal of New World Sciences Academy, 12 (3) pp. 73-86 Link DOI   
Erden, M.A. (2016) "Effect of C Content on Microstructure and Mechanical Properties of Nb V Added Microalloyed Steel Produced by Powder Metallurgy Method", European Journal of Science and Technology, 5 (9) pp. 44-47 [TR Dizin]    
Erden, M.A. (2016) "Toz Metalürjisi İle Üretilen Alaşımsız Çeliklerde Nikel İlavesinin Mikroyapı ve Mekanik Özellikler Üzerine Etkisinin Araştırılması", Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part: C Tasarım ve Teknoloji, 4 (4) pp. 241-245 [TR Dizin] Link    
Erden, M.A., Özkurt, E., Tanrıverdi, A.N., Yılmaz, A., Türkmen, M., Karabulut, H., Gündüz, S. (2016) "INVESTIGATION OF THE EFFECT OF CARBON CONTENT ON MICROSTRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES OF AlC ADDED POWDER METALLURGY STEELS", e-Journal of New World Sciences Academy, 11 (4) pp. 139-145 Link DOI   
Erden, M.A., Taşçi, M.T. (2016) "Toz Metalürjisi ile Üretilen Nb V Mikroalaşım Çeliğine Ni İlavesinin Mikroyapı ve Mekanik Özellikler Üzerine Etkisi", Politeknik Dergisi, 19 (4) pp. 611-616 [ESCI] Link DOI   
Karabulut, H., Türkmen, M., Erden, M.A., Gündüz, S. (2016) "Effect of Different Current Values on Microstructure and Mechanical Properties of Microalloyed Steels Joined by the Submerged Arc Welding Method", Metals, 6 (11) pp. 281-287 [SCI Expanded] Link DOI      
Kerenciler, H., Gündüz, S., Erden, M.A., Türkmen, M., Karabulut, H. (2016) "Effect of aging treatment on microstructure and mechanical properties of AZ31 Mg alloy", METAL SCIENCE AND HEAT TREATMENT, 58 (3) pp. 179-184 [SCI Expanded] Link DOI  
Gündüz, S., Erden, M.A., Türkmen, M., Karabulut, H. (2016) "The influence of vanadium and titanium on the mechanical properties of microalloyed PM steel", POWDER METALLURGY AND METAL CERAMICS, 55 (5) pp. 277-287 [SCI Expanded] Link DOI  
Erden, M.A., Gündüz, S., Karabulut, H., Türkmen, M. (2016) "The Effect of V Addition on the Microstructure and Mechanical Properties of Low Carbon Microalloyed Powder Metallurgy Steels", Materials Testing, 58 (5) pp. 433-437 [SCI Expanded] Link      
Gündüz, S., Erden, M.A., Karabulut, H., Türkmen, M. (2016) "EFFECT OF THE ADDITION OF NIOBIUM AND ALUMINIUM ONTHE MICROSTRUCTURES AND MECHANICAL PROPERTIES OFMICRO ALLOYED PM STEELS", Materiali in Tehnologije, 50 (5) pp. 641-648 [SCI Expanded] Link DOI      
Erden, M.A. (2016) "Karıştırma Süresinin Toz Metalürjisi İle Üretilen Alaşımsız Çeliklerin Mekanik Özelliklerine Etkisinin Araştırılması", European Journal of Science and Technology, 5 (9) pp. 62-65 [TR Dizin]   
Özdemirler, D., Gündüz, S., Erden, M.A., Karabulut, H., Türkmen, M. (2016) "Farklı Sıcaklıklarda Sinterlenen Nb Katılmış TM Çeliklerinin Mikroyapı ve Mekanik Özellikleri", Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 16 (1) pp. 87-91 [TR Dizin] Link    
Akif, E.M., Taha, T.M. (2016) "The Effect of Ni on the Microstructure and Mechanical Properties of Nb-V Microalloyed Steels Produced by Powder Metallurgy", JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, 19 (4) pp. 611-616 [ESCI] DOI  
S., G., A., E.M., H., K., M., T. (2016) "The Effect of Vanadium and Titanium on Mechanical Properties of Microalloyed PM Steel", POWDER METALLURGY AND METAL CERAMICS, 55 (5) pp. 277-287 [ESCI] DOI     
H., K., S., G., Akif, E.M., M., T., H., K. (2016) "Effect of Aging on the Microstructure and Mechanical Properties of Magnesium Alloy AZ31", METAL SCIENCE AND HEAT TREATMENT, 58 (3) pp. 179-184 [ESCI] DOI     
Özdemirler, D., Gündüz, S., Erden, M.A., Karabulut, H., Türkmen, M. (2016) "The effect of sintering temperature on the microstructure and mechanical properties of NbC added PM steels", Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 16 (1) pp. 92-97 [TR Dizin] Link  
Erden, M.A., Gündüz, S., Türkmen, M., Karabulut, H. (2014) "Microstructural characterization and mechanical properties of microalloyed powder metallurgy steels", Materials Science and Engineering: A, 616 (0) pp. 201-206 [SCI] Link DOI      
Gündüz, S., Karabulut, H., Erden, M.A., Türkmen, M. (2013) "Microstructural Effects on Fatigue Behaviour of a Forged Medium Carbon Microalloyed Steel", Materials Testing, 55 (11) pp. 865-870 [SCI Expanded]      
Güney, B., Erden, M.A. (2023) "Yatay Kaynak Pozisyonunda Çalışan Bir Operatörün Duruşunun OWAS yöntemi ile Ergonomik Analizi", 1st International Conference on Frontiers in Academic Research , (pp. 572-578), Konya, Türkiye, (Şubat 2023  
Erden, M.A., Tekin, M.E. (2023) "TOZ METALURJİSİ İLE ÜRETİLEN 316L PASLANMAZ ÇELİKLERE İLAVE EDİLEN ÇİNKO STEARAT VE PARAFİNİN ÇEKME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ", 1st International Conference on Frontiers in Academic Research , (pp. 556-560), Konya, Türkiye, (Şubat 2023
Güney, B., Erden, M.A. (2023) "Bir Kaynak Operatörünün Çalışma Maruziyetinin QEC Tekniği ile Değerlendirilmesi", 1 st International Conference on Contemporary Academic Research , (pp. 56-64), Konya, Türkiye, (Mayıs 2023  
Erden, M.A., Akkaş, M. (2023) "Investigation of the Effect of V Particles Added to Steels Manufactured by Powder Metallurgy", 1 st International Conference on Contemporary Academic Research , (pp. 1-4), (Mayıs 2023
Erden, M.A., Özmen, R., Günay, M. (2023) "W-Ni-Mo İlaveli Toz Metal Çeliğinin Çekme Dayanımına Sıcak Presleme ve Sinterlemenin Etkisi", 3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON INNOVATIVE ACADEMIC STUDIES ICIAS 2023 , (pp. 551-554), Konya, Türkiye, (Ekim 2023
Elkilani, R., Erden, M.A., Çuğ, H. (2023) "INVESTIGATION OFMICROSTRUCTURE, HARDNESS ANDWEAR PROPERTİES OF 0.5% CR AND0.5% NI ADDED TO UNALLOYPOWDER METAL STEEL AFTERDIFFERENT HEAT TREATMENTS", 2nd International Conference on Frontiers in Academic Research (ICFAR 2023) , (pp. 654-657), Konya, Türkiye, (Aralık 2023
Elkilani, R., Çuğ, H., Erden, M.A. (2023) "EFFECT OF COOLING MEDIUM ONWEAR AND HARDNESS PROPERTIESOF POWDER METAL STEELCONTAINING 3%CR + 10%MO", 2nd International Conference on Frontiers in Academic Research (ICFAR 2023) , Konya, Türkiye, (Aralık 2023
Elkilani, R., Çuğ, H., Erden, M.A. (2023) "INVESTIGATION OF THETRIBOLOGICAL PROPERTIES OF THEADDITION OF DIFFERENT AMOUNTSOF CHROMIUM TO MOLYBDENUM-CONTAINING POWDER METAL STEELAFTER QUENCHING", 2nd International Conference on Frontiers in Academic Research (ICFAR 2023) , (pp. 661-665), Konya, Türkiye, (Aralık 2023
Erden, M.A., Elkılanı, R., Çuğ, H. (2023) "THE INFLUENCE OF HEATTREATMENT ON MICROSTRUCTUREAND TRIBOLOGICAL PROPERTIES OFPM 316L STAINLESS STEELCONTAINING 7% Si", 2nd International Conference on Frontiers in Academic Research (ICFAR 2023) , Konya, Türkiye, (Aralık 2023
Erden, M.A., Çuğ, H. (2023) "TOZ METAL SICAK İŞ TAKIM ÇELİĞİNİN FARKLI ISIL İŞLEM PARAMETRELERİNİN MİKROYAPI, SERTLİK VE AŞINMA ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ", 2nd International Conference on Frontiers in Academic Research (ICFAR 2023) , Konya, Türkiye, (Aralık 2023
Erden, M.A., Çuğ, H. (2023) "INVESTIGATION OF THE EFFECTS OFFURNACE, SAND AND WATERCOOLING PROCESSES ON THETRIBOLOGICAL PROPERTIES OFPOWDER METAL STEEL WITHADDED VANADIUM CARBIDE", 2nd International Conference on Frontiers in Academic Research (ICFAR 2023) , (pp. 650-653), Konya, Türkiye, (Aralık 2023
Eklılanı, R.H.R., Albahlol, O.A.A., Erden, M.A., Çuğ, H. (2022) "INVESTIGATION OF THE MICROSTRUCTURAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF PLAIN CARBON STEEL MANUFACTURED BY POWDER METALLURGY AFTER HOT ROLLING", 1st International Conference on Engineering, Natural and Social Sciences ICENSOS 2022 , (pp. 981-984), Konya, Türkiye, (Aralık 2022
Erden, M.A., Çuğ, H. (2022) "TOZ METALURJİSİ İLE ÜRETİLEN C-NB-V-Nİ İÇEREN FE MATRİS MALZEMESİNİN SİNTERLEME SICAKLIĞININ MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİNİN İNCELENMESİ", 1st International Conference on Engineering, Natural and Social Sciences ICENSOS 2022 , (pp. 912-916), Konya, Türkiye, (Aralık 2022
Erden, M.A., Tekin, M.E., Çiftçi, B. (2022) "The Effect of Additional Zinc Stearate on Compressive Properties of 316L Stainless Steel Manufactured by Powder Metallurgy", 1st International Conference on Scientific and Academic Research - ICSAR 2022 , (pp. 1095-1097), Konya, Türkiye, (Aralık 2022
Erden, M.A., Oleiwi, F.H., Demirtaş, H. (2022) "Toz Metalürjisi ile Üretilen 316L Paslanmaz Çeliğe Sinterleme Sıcaklığının Çekme Özelliklerine Etkisi", 1st International Conference on Scientific and Academic Research - ICSAR 2022 , (pp. 948-951), Konya, Türkiye, (Aralık 2022
Erden, M.A., Tekin, M.E. (2022) "TOZ METALÜRJİSİ İLE ÜRETİLEN 316L PASLANMAZ ÇELİĞE ÇİNKO STEARAT İLAVESİNİN ÇEKME ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ", KARABAKH III. INTERNATIONAL CONGRESS OF APPLIED SCIENCES “YEAR OF SHUSHA- 2022” , (pp. 130-136), Karabagh, Azerbaycan, (Haziran 2022
Güney, B., Erden, M.A. (2022) "BİR KAYNAK OPERATÖRÜNÜN KAYNAK POZİSYONUNA BAĞLI OLARAK MARUZ KALDIĞI ERGONOMİK RİSKLERİN REBA YÖNTEMİ İLE ANALİZİ", 3rd International Kasankeyf Scientific Research and Innovation Congress , (pp. 720-734), Batman, Türkiye, (Aralık 2022
Erden, M.A., Güney, B. (2022) "Presleme Basıncının AlC ilave edilen TM Çeliğinin Mekanik Özelliklerine Etkisinin Araştırılması", 1st International Conference on Scientific and Academic Research - ICSAR 2022 , (pp. 975-977), Konya, Türkiye, (Aralık 2022
Uzun, F.G., Akgün, M., Gökçe, H., Erden, M.A. (2022) "TOZ METALURJİSİ YÖNTEMİYLE ÜRETİLEN 316L PASLANMAZ ÇELİĞE Nb VE Ti İLAVESİNİN SERTLİK VE MİKROYAPI ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ", KARABAKH III. INTERNATIONAL CONGRESS OF APPLIED SCIENCES “YEAR OF SHUSHA- 2022” , (pp. 274-282), Karabagh, Azerbaycan, (Haziran 2022
Algım, E., Şimşir, H., Erden, M.A. (2021) "Sustainable Carbon Effect on Mechanical Properties of Low Carbon Contained 316 L Stainless Steel", 5. International Iron and Steel Symposium (UDCS’21) , Karabük, Türkiye, (Nisan 2021
Akgül, Y., Ahlatcı, H., Şimşir, H., Toptaş, A., Erden, M.A., Kılıç, A. (2020) "Investigation of Wear Properties of Polyethylene/Carbon Fiber Composites", 6. International Fiber and Polymer Research Symposium , (pp. 70-71), Bursa, Türkiye, (Mart 2020 
Taştemür, D., Gündüz, S., Erden, M.A. (2020) "Investigation of Thermomechanical Processing of Nb Microalloyed Steel Produced by Powder Metallurgy", ICMATSE 2020 , Ankara, Türkiye, (Ekim 2020    
Şimşir, H., Akgül, Y., Erden, M.A. (2019) "Investigation of Mechanical Properties of Hydrothermal Carbon-Iron Composites", 4rd Iron and Steel Symposium (UDCS’19) , (pp. 423-425), (Nisan 2019
Akgül, Y., Şimşir, H., Erden, M.A. (2019) "Investigation of Corrosion Behaviour of Hot Rolled Carbon Steel Against Dimethylformamide", 4rd Iron and Steel Symposium (UDCS’19) , (pp. 294-296), (Nisan 2019
Erden, M.A., Selim, E., Çuğ, H. (2019) "Investigation of The Effect of Ball Diameter on Tensile Strength of Nonalloyed Powder Metallurgy Steels in Mechanical Alloying", 4th INTERNATIONAL IRON STEEL SYMPOSIUM (UDCS’19) , (pp. 479-481), Karabük, Türkiye, (Nisan 2019 
Erden, M.A. (2019) "The Effect of Al2O3 on Microstructure and Hardness Properties of Fe-C Alloy Composites", UDCS’xx19 Fourth International Iron and Steel Symposium , (pp. 55-57), (Nisan 2019 
Çuğ, H., Erden, M.A., Aydın, İ.F. (2019) "Effect of Laser Surface Hardening on the Microstructure and Hardness of AISI 8620 Steel", 4th INTERNATIONAL IRON STEEL SYMPOSIUM (UDCS’19) , (pp. 505-507), Karabük, Türkiye, (Nisan 2019
Çuğ, H., Erden, M.A. (2019) "Experimental Studies on the Microstructure and Hardness of Laser Surface Hardening of Low Alloy Steel", 4th INTERNATIONAL IRON STEEL SYMPOSIUM (UDCS’19) , (pp. 502-504), Karabük, Türkiye, (Nisan 2019
Erden, M.A., Selim, E., Çuğ, H. (2019) "The Effect of Alloying Time on The Tensile Strength of Unalloyed Steels In Mechanical Alloying", 4th INTERNATIONAL IRON STEEL SYMPOSIUM (UDCS’19) , (pp. 466-468), Karabük, Türkiye, (Nisan 2019
Erden, M.A., Selim, E., Çuğ, H. (2019) "The Effect of Powder / Ball Ratio on Mechanical Properties of Non-Alloyed Powder Metal Steels in Mechanical Alloying", 4th INTERNATIONAL IRON STEEL SYMPOSIUM (UDCS’19) , (pp. 463-465), Karabük, Türkiye, (Nisan 2019 
Bektaş, S., Erden, M.A., Tarıverdi, A.N., Akgül, Y. (2019) "Tribological Behaviours of Fe-Graphene Composites", UDCS’xx19 Fourth International Iron and Steel Symposium , (pp. 202-205), (Nisan 2019 
Karabulut, H., Erden, M.A. (2019) "Investigation of the Effect of Sintering Temperature on Hardness in Fe Based SiC Reinforced Composites", UDCS’xx19 Fourth International Iron and Steel Symposium , (pp. 52-54), (Nisan 2019 
Erden, M.A., Karabulut, H. (2019) "Effect of SiC Amount on the Hardness Properties of Fe Matrix SiC Reinforced Composites", UDCS’xx19 Fourth International Iron and Steel Symposium , (Nisan 2019 
Erden, M.A. (2018) "VAGONLARDA KULLANILAN SADE KARBONLU ÇELİĞE SİNTERLEME SÜRESİNİN MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI", 4. International Symposium on Railway Systems Engineering , (pp. 695-698), Karabük, Türkiye, (Ekim 2018
Erden, M.A. (2018) "Wear Behavıour Of Sıntered Nb-V Mıcroalloyed Powder Metallurgy Steel", International Congress on Mathematic, Engineering, Natural Health Sciences-IV , (pp. 197-206), Kiev, Ukrayna, (Eylül 2018
Erden, M.A. (2018) "Effect Of Mo Content On Mıcrostructure And Mechanıcal Propertıes Of AISI 4140 Steel Produced By Powder Metallurgy Method", International Congress on Mathematic, Engineering, Natural Health Sciences-IV , (pp. 197-206), Kiev, Ukrayna, (Eylül 2018
Erden, M.A. (2018) "VAGONLARDA KULLANILAN SADE KARBONLU ÇELİĞE SİNTERLEME SICAKLIĞININ MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI", 4. International Symposium onRailway Systems Engineering , (pp. 637), Karabük, Türkiye, (Ekim 2018 
Erden, M.A. (2018) "PRODUCTION OF MO-Nİ STEEL BY POWDER METALLURGY WHICH IS USED AS COUPLING MATERIAL", 4. International Symposium onRailway Systems Engineering , (pp. 631-636), Türkiye, (Ekim 2018 
Erden, M.A., Karabulut, H., Gündüz, S. (2017) "Effect of Graphite Content on Microstructure andMechanical Properties of Mo Added Steel ProducedBy Powder Metallurgy Method", 3rd International Iron Steel Symposium , (pp. 616-619), (Nisan 2017 
Türkmen, M., Karabulut, H., Erden, M.A., Gündüz, S. (2017) "EFFECT OF TIN ADDITION ON THE MICROSTRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES OF PM STEELS", 2. International Science Symposium(ISS2017) , (pp. 105), (Eylül 2017
Erden, M.A., Odabaşı, Ç., Ferik, F., Kuyupınar, Ö. (2017) "TOZ METALÜRJİSİ İLE ÜRETİLEN ALAŞIMSIZ ÇELİĞE BAKIR İLAVESİNİN MİKROYAPI MEKANİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI", Uluslararası Mühendislik Araştırmaları Sempozyumu(UMAS17) , (pp. 149), (Eylül 2017
Erden, M.A., Barlak, S., Adalı, B., Çelikkıran, Ö. (2017) "TOZ METALÜRJİSİ İLE ÜRETİLEN NB-V MİKROALAŞIM ÇELİĞİNE VANADYUM İLAVESİNİN MİKROYAPI MEKANİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ", Uluslararası Mühendislik Araştırmaları Sempozyumu(UMAS17) , (pp. 150), (Eylül 2017
Odabaşı, Ç., Erden, M.A. (2017) "TOZ METALURJİSİ İLE ÜRETİLEN Nb-V MİKROALAŞIM ÇELİĞİNE BAKIR İLAVESİNİN MİKROYAPI-MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI", II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS) 18-21 Mayıs 2017 Roma/İtalya , (Mayıs 2017
Erden, M.A., Kahvecigil, F., Karaoğlu, Ö. (2017) "Effect of Nb Content on Microstructure andMechanical Properties of Nb-V Added MicroalloyedSteel Produced By Powder Metallurgy Method", 3rd International Iron Steel Symposium , (pp. 604-608), (Nisan 2017
Erden, M.A., Gündüz, R. (2017) "Effect of Cr Content on Microstructure and TensileStrength Properties of Cr Added Steel Produced ByPowder Metallurgy Method", 3rd International Iron Steel Symposium , (pp. 609-611), (Nisan 2017
Erden, M.A., Topçu, Ö. (2017) "The Mechanical Properties of Carburized andUncarburized AISI 8620 Steel by Powder MetallurgyMethod", 3rd International Iron Steel Symposium , (pp. 612-614), (Nisan 2017
Erden, M.A., Gündüz, S., Çalıgülü, U., Boz, M. (2016) "Tozaltı kaynak yöntemi ile birleştirilen alaşımsız ve hardoks çeliklerin mikroyapı ve sertlik özelliklerinin araştırılması", 4th International Conference on Welding Technologies and Exhibition (ICWET’16) , (pp. 784-792), (Mayıs 2016   
Özdemirler, D., Gündüz, S., Erden, M.A., Karabulut, H., Türkmen, M. (2016) "The effect of sintering temperature on the microstructure and mechanical properties of NbC added PM steels", 1st International Conference on Engineering Technology and Applied Sciences , (Aralık 2016
Özdemirler, D., Gündüz, S., Erden, M.A., Karabulut, H., Türkmen, M. (2016) "Microstructure and mechanical properties of Nb added PM steels sintered at different temperatures", 1st International Conference on Engineering Technology and Applied Sciences , (pp. 163-167), (Nisan 2016
Erden, M.A. (2016) "Effect of TiCN and AlC addition on the microstructure and mechanical properties of PM steels", 2nd International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS 2016) , (pp. 1237-1243), (Mayıs 2016
Erden, M.A., Gündüz, S., Demir, H., Karabulut, H., Özdemirler, D. (2016) "Effect of TiCN addition on the microstructure and mecranca properties of PM steels", 2nd International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS 2016) , (pp. 1230-1236), (Mayıs 2016
Erden, M.A., Gündüz, S., Özkurt, E. (2016) "The effect of AlC added on the microstructure and mechanıcal properties of PM steels", ICAT 16 , (pp. 1107-1110), (Eylül 2016
Karabulut, H., Erden, M.A. (2016) "Alüminyum matrisli niyobyum karbür takviyeli kompozit malzemenin toz metalurjisi yöntemi ile üretimi ve mekanik özelliklerinin incelenmesi", International Science Symposium (ISS2016) , (pp. 196-214), (Eylül 2016
Uygur, İ., Gerengi, H., Erden, M.A., Yıldız, M. (2016) "Toz metalürjisi ile elde edilen düşük karbon çeliğinin 3 5 nacl ortamındaki korozyonuna niyobyum ve vanadyumun etkisi", 14. Uluslararası Korozyon Sempozyumu (KORSEM 16) , (pp. 77-87), (Ekim 2016 
Erden, M.A., Taşçi, M.T. (2016) "An investigation of the effect of Nb V and Ni on the microstructure and mechanical properties of Fe matrix composites", 2nd International Conference On Science, Ecology And Technology-2016 (ICONSETE’2016) , (Ekim 2016
Karabulut, H., Türkmen, M., Erden, M.A., Gündüz, S. (2016) "Effect of different current values on microstructure and mechanical propertıes of microalloyed steels joıned by submerged arc weldıng method", 4th International Conference on Welding Technologies and Exhibition (ICWET’16) , (pp. 109-117), (Mayıs 2016
Türkmen, M., Karabulut, H., Erden, M.A., Gündüz, S. (2016) "Tozaltı Kaynak Yöntemi ile Birleştirilen Mikroalaşımlı Çeliklerde Normalizasyon işleminin Mikroyapı ve Mekanik Özelliklere Etkisi", 4th International Conference on Welding Technologies and Exhibition , (pp. 793-800), (Mayıs 2016
Erden, M.A., Gündüz, S., Karabulut, H., Türkmen, M. (2014) "Düşük Karbonlu Ti Mikroalaşım TM Çeliğinin Mikroyapı ve Mekanik Özelliklerinin Sinterleme Sıcaklığına Bağlı Olarak Geliştirilmesi", 7th International Powder Metallurgy Conference and Exhibition, (PM7) , (pp. 8-9), (Haziran 2014
Erden, M.A., Karabulut, H., Türkmen, M., Gündüz, S. (2014) "Toz Metalurjisi Yöntemiyle Üretilen Alaşımsız Çeliklerde Sinterleme Ortamının Mekanik Özelliklere Etkisi", 15th International Materials Symposium (IMSP’2014) , (pp. 1120-1125), (Ekim 2014
Türkmen, M., Karabulut, H., Erden, M.A., Gündüz, S. (2014) "Farklı Akım Değerlerinin Tozaltı Kaynak Yöntemi ile Birleştirilen Alaşımsız Yapı Çeliğinde Mikroyapı ve Mekanik Özelliklere Etkisi", 15th International Materials Symposium (IMSP’2014) , (pp. 177-185), (Ekim 2014
Türkmen, M., Karabulut, H., Erden, M.A., Gündüz, S. (2014) "Tozaltı Kaynak Yöntemı İle Birleştirilen Mikroalaşımlı ve Alaşımsız Çeliklerin Mikroyapı ve Mekanik Özelliklerinin Araştırılması", 3rd International Conference on Welding Technologies and Exhibition (ICWET’14) , (pp. 929-940), (Mayıs 2014
Erden, M.A., Gündüz, S., Karabulut, H., Türkmen, M. (2014) "The effect of V addition on microstructure an mechanical properties of low carbon microalloyed powder metallurgy steels", 13. International symposium on phiysics of materials (ISPMA 13) , Prague, Çek Cumhuriyeti, (Eylül 2014
Gündüz, S., Karabulut, H., Türkmen, M., Erden, M.A. (2013) "An investigation of microstructure and mechanical properties of Fe matrix composites reinforced by 1 SIC", 7. INTERNATİONAL ADVANCED TECHNOLOGİES SYMPOSIUM , (pp. 55), (Kasım 2013
Erden, M.A., Demirci, H.İ. (2011) "Otomotivlerde Kullanılan Termostat Yuvasının Farklı Malzeme ve Yöntemlerle Üretimi ANSYS ile Analizi", 6th International Advanced Technologies Symposium (IATS’11) , (pp. 16-18), (Mayıs 2011 
Kayıt Yok
Güney, B., Erden, M.A. (2023) "YÜKSEK ENTROPILI ALAŞIM KAPLAMALAR", Kitap: MÜHENDISLIK ALANINDA ULUSLARARASI ÇALIŞMALAR Haziran 2023, Ankara/Türkiye : Serüven Yayınevi / Serüven Publishing  
Kayıt Yok
Kayıt Yok
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2017
(Uluslararası - Diğer) Third International Iron Steel Symposium, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) International Journal of Materials Research, 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS, 2016
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2016
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Investigation of microstructure, mechanical and machinability properties of Mo-added steel produced by powder metallurgy method
The International Journal of Advanced Manufacturing Technology
25 0 0 0 0 0 0 0 25
2
Microstructural characterization and mechanical properties of microalloyed powder metallurgy steels
Materials Science and Engineering: A
14 0 0 0 3 2 0 0 19
3
Influence of the heat treatment on the microstructure and machinability of AISI H13 hot work tool steel
The International Journal of Advanced Manufacturing Technology
13 0 0 0 1 0 0 0 14
4
The Effect of the Sintering Temperature and Addition of Niobium and Vanadium on the Microstructure and Mechanical Properties of Microalloyed PM Steels
Metals
10 0 0 0 3 0 0 0 13
5
The influence of vanadium and titanium on the mechanical properties of microalloyed PM steel
POWDER METALLURGY AND METAL CERAMICS
12 0 0 0 1 0 0 0 13
6
Mechanical, tribological, and biological properties of carbon fiber/hydroxyapatite reinforced hybrid composites
Polymer Composites
10 0 0 0 0 1 0 0 11
7
Wear and mechanical properties of carburized AISI 8620 steel produced by powder metallurgy
International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials
9 0 0 0 1 0 0 0 10
8
The Effect of Nickel on the Microstructure, Mechanical Properties and Corrosion Properties of Niobium–Vanadium Microalloyed Powder Metallurgy Steels
Materials
10 0 0 0 0 0 0 0 10
9
Hydrothermal carbon effect on iron matrix composites produced by powder metallurgy
Materials Chemistry and Physics
6 0 0 0 1 1 0 0 8
10
Dynamic Strain Aging Behaviour in AISI 316L Austenitic Stainless Steel under As-Received and As-Welded Conditions
Metals
7 0 0 0 0 0 0 0 7
11
Influence of carbon fiber content on bio-tribological performances of high-density polyethylene
Materials Research Express
5 0 0 0 0 1 0 0 6
12
Microstructural Effects on Fatigue Behaviour of a Forged Medium Carbon Microalloyed Steel
Materials Testing
6 0 0 0 0 0 0 0 6
13
Influence of NbC Addition on the Sintering Behaviour of Medium Carbon PM Steels
Metals
4 0 0 0 1 0 0 0 5
14
Effect of aging treatment on microstructure and mechanical properties of AZ31 Mg alloy
METAL SCIENCE AND HEAT TREATMENT
5 0 0 0 0 0 0 0 5
15
EFFECT OF THE ADDITION OF NIOBIUM AND ALUMINIUM ONTHE MICROSTRUCTURES AND MECHANICAL PROPERTIES OFMICRO ALLOYED PM STEELS
Materiali in Tehnologije
4 0 0 0 1 0 0 0 5
16
The Effect of V Addition on the Microstructure and Mechanical Properties of Low Carbon Microalloyed Powder Metallurgy Steels
Materials Testing
3 0 0 0 2 0 0 0 5
17
Effect of Different Current Values on Microstructure and Mechanical Properties of Microalloyed Steels Joined by the Submerged Arc Welding Method
Metals
5 0 0 0 0 0 0 0 5
18
The Effects of Heat Treatment on the Microstructure and Mechanical Properties of Nb-V Microalloyed Powder Metallurgy Steels
ACTA PHYSICA POLONICA A
3 0 0 0 1 0 0 0 4
19
Wear behaviour of sintered steels obtained using powder metallurgy method
Mechanics
2 0 0 0 1 0 0 0 3
20
Mechanical properties of graphene-nanoparticle and carbon-nanotube-reinforced pe-matrix nanocomposites
Materials and Technologies - MATERIALI IN TEHNOLOGIJE
3 0 0 0 0 0 0 0 3
21
Effect of different current values on microstructure and mechanical propertıes of microalloyed steels joıned by submerged arc weldıng method
0 0 0 0 1 0 2 0 3
22
Tozaltı Kaynak Yöntemi ile Birleştirilen Mikroalaşımlı Çeliklerde Normalizasyon işleminin Mikroyapı ve Mekanik Özelliklere Etkisi
0 0 0 0 1 0 2 0 3
23
Farklı Akım Değerlerinin Tozaltı Kaynak Yöntemi ile Birleştirilen Alaşımsız Yapı Çeliğinde Mikroyapı ve Mekanik Özelliklere Etkisi
0 0 0 0 1 0 2 0 3
24
Effect of C Content on Microstructure and Mechanical Properties of Nb V Added Microalloyed Steel Produced by Powder Metallurgy Method
European Journal of Science and Technology
1 0 0 0 2 0 0 0 3
25
TOZALTI KAYNAK YÖNTEMİ İLE BİRLEŞTİRİLEN ALAŞIMSIZ VE HARDOKS ÇELİKLERİN MİKROYAPI VE SERTLİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi
3 0 0 0 0 0 0 0 3
26
Tozaltı kaynak yöntemi ile birleştirilen alaşımsız ve hardoks çeliklerin mikroyapı ve sertlik özelliklerinin araştırılması
1 0 0 0 1 0 1 0 3
27
EFFECT OF TIN ADDITION ON THE MICROSTRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES OF PM STEELS
e-Journal of New World Sciences Academy
0 0 0 0 2 0 0 0 2
28
The Effect on Mechanical Properties of Pressing Technique in PM Steels
ACTA PHYSICA POLONICA A
1 0 0 0 1 0 0 0 2
29
Tozaltı Kaynak Yöntemı İle Birleştirilen Mikroalaşımlı ve Alaşımsız Çeliklerin Mikroyapı ve Mekanik Özelliklerinin Araştırılması
0 0 0 0 1 0 1 0 2
30
Effect of Mo addition on microstructure, mechanical and machinability properties of Cr-PM steels
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science
2 0 0 0 0 0 0 0 2
31
Toz Metalürjisi ile Üretilen Nb V Mikroalaşım Çeliğine Ni İlavesinin Mikroyapı ve Mekanik Özellikler Üzerine Etkisi
Politeknik Dergisi
1 0 0 0 0 0 0 0 1
32
PRESLEME BASINCININ TOZ METALÜRJİSİ İLE ÜRETİLEN ALAŞIMSIZ ÇELİKLERİN MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ
Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
0 0 0 0 1 0 0 0 1
33
Farklı Sıcaklıklarda Sinterlenen Nb Katılmış TM Çeliklerinin Mikroyapı ve Mekanik Özellikleri
Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi
0 0 0 0 1 0 0 0 1
34
Toz Metalurjisi İle Üretilen Nb-V Mikroalaşim Çeliğine Vanadyum İlavesinin Mikroyapi Mekaniksel Özellikleri Üzerine Etkisi
Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi
0 0 0 0 1 0 0 0 1
35
Düşük Karbonlu Ti Mikroalaşım TM Çeliğinin Mikroyapı ve Mekanik Özelliklerinin Sinterleme Sıcaklığına Bağlı Olarak Geliştirilmesi
0 0 0 0 1 0 0 0 1
36
Toz Metalurjisi Yöntemiyle Üretilen Alaşımsız Çeliklerde Sinterleme Ortamının Mekanik Özelliklere Etkisi
0 0 0 0 1 0 0 0 1
37
Toz Metalürjisi İle Üretilen Alaşımsız Çeliklerde Nikel İlavesinin Mikroyapı ve Mekanik Özellikler Üzerine Etkisinin Araştırılması
Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part: C Tasarım ve Teknoloji
0 0 0 0 1 0 0 0 1
38
Influence of Nano-WC Addition on Wear Performances of Cu-Ni Matrix Nanocomposites
Institute of Physics, Polish Academy of Sciences
1 0 0 0 0 0 0 0 1
39
Effect of TiC, TiN, and TiCN on Microstructural, Mechanical and Tribological Properties of PM Steels
Science of Sintering
1 0 0 0 0 0 0 0 1
40
The effect of sintering temperature on the microstructure and mechanical properties of NbC added PM steels
Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi
1 0 0 0 0 0 0 0 1
(2020) "The Effect of Nickel on the Microstructure, Mechanical Properties and Corrosion Properties of Niobium–Vanadium Microalloyed Powder Metallurgy Steels"
(2018) "Influence of NbC Addition on the Sintering Behaviour of Medium CarbonPM Steels" TÜBİTAK
(2017) "The Effect of the Sintering Temperature and Addition of Niobium and Vanadium on the Microstructure and Mechanical Properties of Microalloyed PM Steels"
(2014) "Microstructural characterization and mechanical properties of microalloyed powder metallurgy steels" TÜBİTAK
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Karabük Üniversitesi
2013 - 2023 38
Karabük Üniversitesi
2013 - 2022 31
Mustafa Türkmen
Kocaeli Üniversitesi
2013 - 2023 26
Karabük Üniversitesi
2019 - 2023 17
Karabük Üniversitesi
2019 - 2022 11
Karabük Üniversitesi
2019 - 2023 7
Doğan Özdemirler
-
2016 - 2017 6
Bekir Güney
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
2022 - 2023 5
Karabük Üniversitesi
2019 - 2020 4
Karabük Üniversitesi
2019 - 2023 4
Mahir Akgün
Aksaray Üniversitesi
2021 - 2023 4
Çağrı Odabaşı
-
2017 - 2022 4
Rajab Elkilani
-
2023 4
Karabük Üniversitesi
2020 - 2023 3
-
2022 - 2023 3
Ali Kılıç
İstanbul Teknik Üniversitesi
2019 - 2020 3
Muhammed Elitaş
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
2022 - 2024 3
Erman Selim
-
2019 3
Mahmud Esad Tekin
-
2022 - 2023 3
-
2022 - 2024 2
Karabük Üniversitesi
2020 - 2021 2
Karabük Üniversitesi
2016 - 2018 2
Karabük Üniversitesi
2016 - 2018 2
Karabük Üniversitesi
2019 - 2020 2
Karabük Üniversitesi
2019 - 2020 2
Uğur Çalıgülü
Fırat Üniversitesi
2016 - 2018 2
İlyas Uygur
Düzce Üniversitesi
2016 - 2017 2
Hüsnü Gerengi
Düzce Üniversitesi
2016 - 2017 2
Fatma Gül Uzun
Karabük Üniversitesi
2022 - 2023 2
Mahir Akgün
İstanbul Teknik Üniversitesi
2023 2
Ahmet Nusrev Tanrıverdi
-
2016 - 2022 2
Alperen Yılmaz
-
2016 - 2020 2
Berkay Adalı
-
2017 - 2018 2
Burak Ayvacı
-
2019 - 2021 2
Erdem Özkurt
-
2016 2
Erden, Mehmet Akif
-
016 - 018 2
Fadhil Hussein Oleiwi
-
2022 - 2023 2
Fatih Ferik
-
2017 - 2018 2
Gunduz, S.
-
016 2
Karabulut, H.
-
016 2
Muhammed Taha Taşçi
-
2016 2
Osama Albahl Alshtewe Albahlol
-
2022 - 2023 2
Özgür Çelikkıran
-
2017 - 2018 2
Özkan Kuyupınar
-
2017 - 2018 2
Samet Barlak
-
2017 - 2018 2
Turkmen, M.
-
016 2
-
2020 1
-
2022 1
Karabük Üniversitesi
2019 1
-
2023 1
-
2021 1
-
2022 1
-
2023 1
-
2021 1
Mehmet Akkaş
-
2023 1
Hasan Gökçe
-
2022 1
Mustafa Acarer
Selçuk Üniversitesi
2020 1
Uğur Köklü
-
2024 1
Nuri Şen
Düzce Üniversitesi
2020 1
Mesut Yıldız
Düzce Üniversitesi
2017 1
Kubilay Karacif
-
2022 1
Kerim Çetinkaya
Ostim Teknik Üniversitesi
2019 1
Hamza Simsir
Karabük Üniversitesi
2023 1
Mehmet Akif Erden
Karabük Üniversitesi
2023 1
Muhammed Elitaş
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
2023 1
Abdul Rahman Vassouf
-
2022 1
Abkar Ahmed Ali Dhaıbaın
-
2022 1
Ahmet Nusrev Tarıverdi
-
2019 1
Alla Muhammed Tanouz
-
2023 1
Ayşe Gözde Yirik
-
2023 1
Boz, Mustafa
-
018 1
Caligulu, Ugur
-
018 1
Demet Taştemur
-
2017 1
Erden, M. A.
-
016 1
Erden, M. Akif
-
016 1
Esra Algım
-
2021 1
Ferhat Kahvecigil
-
2017 1
Gunduz, Suleyman
-
018 1
Halil İbrahim Demirci
-
2011 1
Hüseyin Kerenciler
-
2016 1
İsmet Faruk Aydın
-
2019 1
K Nimel Sworna Ross
-
2021 1
Kerenciler, H.
-
016 1
Mehmet Furkan Taşlıyan
-
2021 1
Mesut Yıldız
-
2016 1
Mohamed Ahmed Ahssi
-
2020 1
Muhamed Guma Alnaji
-
2017 1
Orçun Zengin
-
2019 1
Özcan Topçu
-
2017 1
Özge Kayabaş
-
2019 1
Özkan Karaoğlu
-
2017 1
Rajab Elkılanı
-
2023 1
Rajab Husseın Rajab Eklılanı
-
2022 1
Rajab Hussein Rajab Elkilani
-
2023 1
Rıfat Gündüz
-
2017 1
Salih Bektaş
-
2019 1
Tasci, Muhammed Taha
-
016 1
2024 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
231.
50799 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
171.
24925 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
38.
1225 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Fen ve Mühendislik 50799
YÖKSİS Temel Alan Mühendislik Temel Alanı 24925
YÖKSİS Bilim Alanı Malzeme ve Metalurji Mühendisliği 1225
Anahtar Kelimeler Toz Metalurjisi, Metalik Malzemeler, Biyomalzemeler
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 0 465 325 180 375 210 205 355 550 50
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - 227 . 391 . 493 . 294 . 407 . 469 . 341 . 198 . 231 .
Sıra (Temel Alan İçinde) - 101 . 216 . 317 . 152 . 249 . 327 . 205 . 125 . 171 .
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - 22 . 33 . 73 . 32 . 56 . 67 . 37 . 18 . 38 .
Sıra (Anahtar Kelime (1)) - 4 . 8 . 22 . 6 . 16 . 15 . 7 . 5 . 14 .
Sıra (Anahtar Kelime (2)) - 1 . 7 . 20 . 4 . 11 . 12 . 5 . 2 . 9 .
Sıra (Anahtar Kelime (3)) - 4 . 7 . 20 . 5 . 13 . 20 . 7 . 5 . 18 .
Toplam Yayın 0 23 16 9 17 8 5 17 20 1
Toplam Makale 0 12 8 4 6 6 4 9 8 1
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Toplam Bildiri 0 11 8 5 11 2 1 8 11 0
Makale (SCI) 0 5 4 2 5 3 4 4 8 1
Makale (Uluslararası) 0 4 2 0 0 2 0 4 0 0
Makale (Ulusal) 0 3 2 2 1 1 0 1 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Bildiri (Uluslararası) 0 11 8 5 11 2 1 8 11 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri