img

Prof. Dr. Mücahit COŞKUN

  • Edebiyat Fakültesi
  • Coğrafya
  • Fiziki Coğrafya

Yayınlar

Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Coğrafya Eğitimi (Dr), 2000, 2004
Yüksek Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Coğrafya Eğitimi (Yl) (Tezli), 1998, 2000
Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, 1994, 1998
Yabancı Dil
İngilizce, ÜDS, 71, Güz, 2010
Alınan Sertifikalar/Kurslar
Sertifika, Appreciation Certificate, Hotel Istana Kuala Lumpur City Centre, Malezya, 23-12-2016, 24-12-2016
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Fiziki Coğrafya Türkiye Fiziki Coğrafyası
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Fiziki Coğrafya Klimatoloji
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Fiziki Coğrafya Biyocoğrafya
Akademik Ünvanlar
2017-, Profesör, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Fiziki Coğrafya, Türkiye
2012-2017, Doçent, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Fiziki Coğrafya, Türkiye
2009-2012, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Fiziki Coğrafya, Türkiye
2008-2009, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Türkiye
2004-2008, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Türkiye
1999-2004, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Türkiye
Mesleki ve İdari Deneyim
2020-2020, Dekan, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2019-, Rektör Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2016-2018, Genel Sekreter, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2016-2018, Bölüm Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2011-2017, Dekan Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2010-2017, Arş. Uyg. Merkezi Müdürü, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2010-, Anabilim Dalı Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
Yönetilen Tezler
Ayşe Nur Uzun Turan, Doktora, COĞRAFİ PLANLAMA VE HAVZA YÖNETİMİ AÇISINDAN PORSUK ÇAYI HAVZASI, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Coğrafya Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Semanur Üstündağ, Yüksek Lisans, Yeşilırmak Havzasında Sıcaklık, Yağış, Buharlaşma ve Akım Verilerinin Karşılaştırmalı Trend Analizi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Coğrafya Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Şaziye Arslantaş Dik, Yüksek Lisans, Ulus Çayı Havzası'nın Uygulamalı Hidrografyası, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Coğrafya Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Afife Kırmızı, Yüksek Lisans, Efteni Gölü ve Çevresinin Vejetasyon Coğrafyası ve Sürdürülebilirliği, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Coğrafya Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Safiye Yüksel Öztekinci, Yüksek Lisans, Devrek Çayı Havzasının Vejetasyonu ve Hidrografyası, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Coğrafya Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Kâmile Zeren, Yüksek Lisans, Devrek - Dorukhan - Mengen arasının vejetasyon coğrafyası ve ekolojik özellikleri, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Coğrafya Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Nesrin Sarsıcı, Yüksek Lisans, Karabük ilinde Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulabilecek alanların çok ölçütlü karar analizi ile t, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Coğrafya Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Onur Canbulat, Yüksek Lisans, İnceburun (Sinop) ve Akkuyu (Mersin) çevresinde topoğrafya ve sınır tabakası ikliminin olası radyolo, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Coğrafya Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Ahmet Öztürk, Yüksek Lisans, Bütüncül havza yönetimi yaklaşımının Ermenek çayı havzası örneğinde uygulanabilirliğinin değerlendir, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Yönetimi ve Planlaması Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Enes Taşoğlu, Yüksek Lisans, Devrek İlçesi'nin (Zonguldak) yapay sinir ağları ile heyelan duyarlılık değerlendirmesi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Coğrafya Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Mahmood Mohammed Mahmood Solıman, Doktora, Trend analysis of temperature and precipitation data in the northern part of Libya, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Coğrafya Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Cemil İrdem, Doktora, Elmacık dağı ve yakın çevresinin dendroklimatolojik ve dendrojeomorfolojik yöntemlerle analizi, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Muhammet Öztekinci, Yüksek Lisans, Yenice sıcak noktası: Ekolojisi ve sürdürülebilirliği, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Özlem Dündar, Yüksek Lisans, Karabük-Safranbolu Havzası'nda güncel ve paleosol toprakların belirlenmesi, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Sıracettin Gözalan, Yüksek Lisans, Yüzey, 850, 700 ve 500 hpa basınç seviyelerinde sıcaklık ile nem parametrelerinin karşılaştırmalı tr, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Güney Ortaç, Yüksek Lisans, Filyos Çayı Havzası'nın (Karabük-Gökçebey) çok kriterli karar verme yöntemi yardımıyla taşkın riskle, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Özlem Akyel, Yüksek Lisans, Yeşilırmak deltasının (Çarşamba Ovası) kumul vejetasyonu: Ekolojisi ve çevresel değerlendirilmesi, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Nureddin Polat, Yüksek Lisans, Araç çayı havzasının uygulamalı hidrografyası, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Yunus Emre Tan, Yüksek Lisans, Karabük ve Safranbolu havzasının karst jeomorfolojisi, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Hasan Zorba, Yüksek Lisans, Devrez Çayı Havzası'nın çok kriterli karar verme yöntemi yardımıyla taşkın ve heyelan risklerinin be, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Betül İlhan, Yüksek Lisans, Palinoloji ve coğrafyacıların Kuaterner çalışmaları açısından önemi, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Perihan Özbunar, Yüksek Lisans, Florya, Sarıyer, Kumköy ve Şile (İstanbul) istasyonlarının sıcaklık parametrelerinin trend analizi, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Nigar Üredi, Yüksek Lisans, Doğal afet araştırmalarında dendrojeomorfolojik yöntemlerin kullanımının değerlendirilmesi, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Ayça Yılmaz, Yüksek Lisans, Batı Karadeniz bölümünde sıcaklık ve yağış verilerinin trend analizi, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Ana Bilim Dalı, 2018, (Asıl Danışman)
Vedat Akbaş, Yüksek Lisans, Tarımsal klimatoloji açısından bir değerlendirme: Kastamonu örneği, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Ana Bilim Dalı, 2015, (Asıl Danışman)
Verilen Dersler
2013-2014, JEOMORFOLOJİ GİRİŞ, Lisans
2013-2014, KLİMATOLOJİ-I, Lisans
2013-2014, KLİMATOLOJİ GİRİŞ, Lisans
2013-2014, Vejetasyon Coğrafyası-I, Lisans
2013-2014, Toprak Coğrafyası-I, Lisans
2012-2013, JEOMORFOLOJİ GİRİŞ, Lisans
2012-2013, KLİMATOLOJİ-I, Lisans
2012-2013, KLİMATOLOJİ GİRİŞ, Lisans
2012-2013, Küresel İklim Değişmeleri, Yüksek Lisans
2012-2013, İklim Sınıflandırmaları, Yüksek Lisans
2011-2012, KAYAÇ COĞRAFYASI, Lisans
2011-2012, KLİMATOLOJİ GİRİŞ, Lisans
2011-2012, KLİMATOLOJİ-I, Lisans
Araştırma Deneyimi
Kayıt Yok
Projeler
Kayıt Yok
Fikri Mülkiyetler
Kayıt Yok
Makaleler
Kartal, F., Coşkun, M. (2022) "Jips Kayacının Ekolojisi ve Kullanim Alanları", Turkish Studies-Social Sciences, 17 (2) pp. 175-191 [TR Dizin] DOI
Coşkun, M., Şahiner, H., Canbulat, O. (2022) "COVİD 19 SÜRECİNDE COĞRAFİ ÖZELLİKLER VE ATMOSFER KARARLILIĞINA GÖRE KARABÜK İL MERKEZİ VE ZONGULDAK’IN EREĞLİ İLÇESİNDE AEROSOL OPTİK DERİNLİK ANALİZİ", International Journal of Geography and Geography Education, (45) pp. 380-403 Link     
Coşkun, M., Gözalan, S., Öztekinci, M., Coşkun, S. (2022) "Susurluk Çayı Havzasında Tropikal Gün - Yaz Günü Sayısındaki Eğilimler ve RCP 8.5 Senaryosuna Göre Modellenmesi", The Journal of Academic Social Science Studies, (89) pp. 343-358 Link
Coşkun, M., Öztürk, A. (2022) "Havza önceliklendirmesi bakımından Ermenek Çayı Havzası ve Gökçay Havzasının karşılaştırmalı morfometrik analizi", Turkish Journal of Forestry | Türkiye Ormancılık Dergisi, 21 (1) DOI  
Coşkun, M., Edward, G.G. (2022) "An Information-Based Approach to Sustainable Eco-Communities through Climate Change Initiatives", Terra Nova, 3 (2) DOI  
Coşkun, M., Gbadebo, E.G. (2021) "Climate change: A discourse of our contemporary world", World Journal of Environmental Research, 11 (1) pp. 23-41 DOI
Coşkun, M., Coşkun, S., Gözalan, S. (2020) "Karabük-Safranbolu Havzasında Kış Mevsimi Sıcaklık İnversiyonu'nun Doğal Ortam ve İnsan Üzerine Olası Etkileri", Journal of Turkish Studies, (1) pp. 71-82 [TR Dizin] DOI    
Coşkun, M., Kartal, F. (2020) "KPSS’de Çıkan Coğrafya Alan Bilgisi Sorularının Yenilenmiş BloomTaksonomisine Göre Analizi", Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi(BAEBD), 11 (2) pp. 625-642 [TR Dizin] Link     
Coşkun, M., Gözalan, S., Öztekinci, M., Dündar, Ö. (2020) "SUSURLUK ÇAYI HAVZASININ ORTALAMA SICAKLIK VE TOPLAMYAĞIŞ VERİLERİNİN TREND ANALİZİ", The Journal of Social Sciences, 7 (49) pp. 24-39 Link DOI  
Coşkun, M., Gbadebo, E.G. (2020) "Waste management education: A driven concern for academic community", World Journal of Environmental Research, 10 (2) pp. 17-36 DOI    
Khan, A.A., Coşkun, M. (2018) "Water buffalo production in Turkey part 2: products, economic profitability and future perspectives", Livestock, 23 (2) pp. 80-84 Link DOI    
Khan, A.A., Coşkun, M. (2018) "Water buffalo production in Turkey part 1: global trend and geographical distribution", Livestock, 23 (1) pp. 32-38 Link DOI    
Coşkun, M., Gök, M., Coşkun, S. (2017) "Climate Characteristics of Safranbolu (Karabuk) and Saffron Cultivation", International Journal of Geography and Geology, 6 (3) pp. 58-69 Link DOI    
Coşkun, M., Coşkun, S., Gök, M. (2017) "A New Activity in Turkey's Agricultural Forestry: Truffle Mushroom Cultivation", Journal of Forests, 4 (1) pp. 1-7 DOI    
Coşkun, M., Akbaş, V. (2017) "Karadeniz kıyısından iç kesime: Kastamonu çevresinin iklim parametreleri", Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (11) pp. 46-86 Link    
Coşkun, M., Gök, M., Coşkun, S. (2017) "An Example of Non-Wood Forest Products in Turkey: Production of Pine Nuts", Journal of Forests, 3 (2) pp. 7-15 Link DOI    
Coşkun, M., Sözen, E. (2017) "THE EVALUATION OF THE AGRICULTURE OF HAZELHAZELNUT INDUZCE ACCORDING TO CLIMATE PARAMETERS", International Journal of Sustainable Agricultural Research, 4 (1) pp. 16-27 DOI    
Sözen, E., Coşkun, M. (2017) "Evaluating the Fatih project applications in the Turkisheducational system according to teachers’viewpoints (Turkey)", Academic Journals Educational Research and Reviews, 12 (12) pp. 617-626 Link DOI     
Coşkun, M., Sözen, E. (2017) "Evaluation of the changes in the regulation ofsecondary education institutions according to teachers’viewpoints (Turkey)", Academic Journals Educational Research and Reviews, 12 (4) pp. 202-221 DOI     
Sözen, E., Coşkun, M. (2017) "Evaluation of Some School Applications in Turkish NationalEducation according to Students’ Viewpoints", Journal of Education and Training Studies, 5 (3) pp. 201-210 DOI    
Coşkun, M., Turan, A.U. (2016) "The Comparison of the Forms of Land Capability Classification of Atalay and USA in Eskişehir Province Turkey", Journal of Geoscience and Environment Protection, 4 (13) pp. 72-92 [SCI Expanded] Link DOI    
Aydın, F., Kaya, H., Coşkun, M. (2011) "The Role of Geography Course in Building Environmental Conscious", World Applied Sciences Journal, 12 (6) pp. 822-829 [SSCI] Link    
Aydın, F., Coşkun, M. (2011) "Secondary School Students Achievement Motivation towardsGeography Lessons", Scholars Research Library Archives of Applied Science Research, 3 (2) pp. 121-134 Link    
Aydın, F., Coşkun, M. (2011) "Geography TeacherCandidates Metacognitive AwarenessLevels A Case Study from Turkey", Scholars Research Library Archives of Applied Science Research, 3 (2) pp. 551-557 Link  
Aydın, F., Coşkun, M. (2011) "The Metaphoric Perceptions of Gifted Students towards Environment Concept Ankara Sample Turkey", Scholars Research Library Archives of Applied Science Research, 3 (2) pp. 577-585 Link
Coşkun, M. (2011) "Evaluation of Geographic Information System GIS Based Teaching Process According to Primary Education Students Reflective Thinking Skills", Middle-East Journal of Scientific Research, (0) [SCI]
Coşkun, M. (2011) "Fundamental pollutants in the European Union EU countries and their effects on Turkey", Procedia Social and Behavioral Sciences, (0) [SCI]    
Coşkun, M., Aydın, F. (2011) "Geography Teacher Candidates Perceptions towards the Greenhouse Effect", American – Eurasian Journal of Agriculture Environment Sciences, (10) pp. 290-295 Link  
Aydın, F., Coşkun, M., Kaya, H., İlker, E. (2011) "Gifted Students attitudes Environment A Case Study from Turkey", African Journal of Agricultural Research, 6 (7) pp. 1876-1883 [SSCI] Link    
Coşkun, M. (2011) "Primary 8th Grade Students Understanding of Global Warming A Qualitative Study", World Applied Sciences Journal, (12) pp. 1428-1434 [SCI] Link
Coşkun, M. (2011) "Gifted Students Opinions about Earthquake A Qualitative Study", International Journal of the Physical Sciences, (0) [SCI]    
Coşkun, M. (2010) "The Efficacy of Geography Teachers According to Secondary School Students Views in Turkey Karabük Case", World Applied Sciences Journal, (9) pp. 1033-1038 [SCI] Link
Coşkun, M. (2010) "High School Students Metaphors towards Climate Concept According to Gender Variable", African Journal of Agricultural Research, (5) pp. 719-729 [SCI] Link    
Coşkun, M. (2010) "Rainfall Effectiveness of Safranbolu Karabük in Turkey", World Applied Sciences Journal, (10) pp. 416-420 [SCI] Link
Coşkun, M. (2010) "Aksu Vadisi Giresun Aşağı Kesiminde Doğal Ortam Şartlarının Taşkın Üzerine Etkileri", Ankara: Gazi Türkiyat - Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi, (4) pp. 135-154 Link  
Aydın, F., Coşkun, M., Kaya, H. (2010) "Ticaret Meslek Lisesi Öğrencilerinin Coğrafya Dersine Yönelik Tutumları Elbistan Örneği", Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1 (1) pp. 183-203  
Coşkun, M., Aydın, F. (2010) "Olay Temelli Öğrenmede Çözümleme Analiz Tekniği ve Coğrafya Öğretiminde Kullanılmasına Bir Örnek Fırtınalar", E-journal of New World Sciences Academy, 5 (4) pp. 2006-2017  
Coşkun, M. (2010) "Evaluation of Project Based Learning Process in Geography Lesson in terms of Students Reflective Thinking Skills", Journal of Turkish Studies, 52 (5) pp. 897-911 Link DOI    
Coşkun, M. (2010) "Lise öğrencilerinin “iklim” kavramıyla ilgili metaforları (zihinsel imgeleri)", Turkish Studies - Language and Literature, (0) pp. 919-940 [TR Dizin]  
Coşkun, M. (2010) "Evaluation of the Geography Information System GIS Based Learning Process According to the Reflective Thinking Capabilities of the Students in Geography Course", World Applied Sciences Journal, (11) pp. 18-23 [SSCI] Link
Aydın, F., Coşkun, M. (2010) "Observation of the Students Earthquake Perceptions by Means of Phenomenographic Analysis Primary Education 7th Grade Turkey", International Journal of the Physical Sciences, (5) pp. 1324-1330 [SSCI] Link    
Aydın, F., Kaya, H., Coşkun, M. (2010) "The Analysis of High School Students Perceptions towards Environment Consept", African Journal of Agricultural Research, 5 (13) pp. 1591-1597 [SCI] Link DOI    
Coşkun, M. (2010) "The Mental Images Metaphors of High School Students about Climate Concept", Journal of Turkish Studies, 53 (5) pp. 919-940 Link DOI    
Aydın, F., Coşkun, M. (2010) "Global Warming Perceptions of Primary Education 7th Grade Students in Turkey", World Applied Sciences Journal, 10 (4) pp. 426-432  
Coşkun, M., Kaya, H., Aydın, F. (2010) "The Perceptions of Secondary School Students Towards Earthquakes A Phenomenographic Research", World Applied Sciences Journal, 9 (9) pp. 1013-1019 Link  
Coşkun, M. (2007) "The Effect of the False Land Use on the Urbanization and Environment the Example of Bursa plain", ICANAS 38. Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, (0) [SCI] Link
Coşkun, M. (2004) "COĞRAFYA ÖĞRETİMİNDEKUBAŞIK İŞBİRLİĞİYLE ÖĞRENME", Kastamonu Eğitim Dergisi, 12 (1) pp. 235-244  
Coşkun, M. (2004) "COĞRAFYA ÖĞRETİMİNDE PROJE YAKLAŞIMI", Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 5 (2) pp. 99-107  
Aksoy, B., Coşkun, M. (2004) "Türkiye nin Yakın Dönem Dış Ticaretindeki Değişmeler", G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24 (3) pp. 397-415  
Coşkun, M. (2003) "Coğrafya Öğretiminde Nem Konusundaki KavramYanlışlıkları ve Giderilmesine Yönelik Öneriler", Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23 (3) pp. 147-158  
Coşkun, M. (2003) "Nem Konusunun Kavram Öğretimi Yönünden Değerlendirilmesi", Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7 (3) pp. 77-87
Bildiriler
Atalay, İ., Altunbaş, S., Siler, M., Coşkun, M. (2019) "Transportation Effects of the Sandy Materials on the Weathered Granite and Gneiss Upon Present-Day Sedimentation In the Vicinity of Pütürge (malatya) and Baskil (Elazığ)", Uluslararası Katılımlı Sedimentoloji Çalıştayı , Elazığ, Türkiye, (Eylül 2019)
Coşkun, M., Erten, Ş., Erdönmez, İ. (2019) "Üstün Yeteneklilerle Yenice Ormanları ve Çevresinde EkolojiTemelli Doğa Eğitimi", II. Coğrafya Eğitimi Kongresi , Eskişehir, Türkiye, (Aralık 2019)  
Coşkun, M., Kartal, F. (2019) "KPSS’ DE ÇIKMIŞ OLAN COĞRAFYA ALAN BİLGİSİSORULARININ YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖREANALİZİ", II. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi , (pp. 17), (Ekim 2019)
Atalay, İ., Coşkun, M. (2019) "Relationship Between Geomorphological Evolution and Formation of TravertineDeposits of the Göksu Stream Basin in the Southwestern Part of Eskipazar(Karabük)", Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu 2019 , (pp. 46-56), Ankara, Türkiye, (Aralık 2019)  
Atalay, İ., Altunbaş, S., Siler, M., Coşkun, M. (2019) "Pütürge (Malatya) ve Baskil (Elazığ) Dolaylarında Ayrışmış Gnays ve Granitler Üzerinden Taşınan Kumlu Malzemenin Güncel Sedimentasyon Üzerindeki Etkileri", Uluslararası Katılımlı Sedimentoloji Çalıştayı , Elazığ, Türkiye, (Ağustos 2019)
Atalay, İ., Altunbaş, S., Khan, A.A., Coşkun, M. (2018) "The Mountain Ecology of the Taurus Mountains and Its Effects on Nomadism", TÜCAUM 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu , (pp. 623-635), Ankara, Türkiye, (Aralık 2018)    
Atalay, İ., Altunbaş, S., Khan, A.A., Coşkun, M. (2018) "The Effects of Tectonic Movements on The Shaping of Topography, Karstification andSoil Formation in The South Western Part of Taurus Mountains in Turkey", TÜCAUM 30. YIL ULUSLARARASI COĞRAFYA SEMPOZYUMU , Ankara, Türkiye, (Aralık 2018)    
Coşkun, M., Sözen, E., Coşkun, S. (2017) "Opininons of local People Towards the Impact of Ecotourism on Rural Development: The Case of Dadalı Ecovillage, Düzce", 4th European Ecotourism Conference , (Mayıs 2017)
Khan, A.A., Coşkun, M., Gök, M. (2017) "Status of Contemporary Ecotourism Research in Turkey: Challenges, Focus and Critical issues", 4th European EcotourismConference, Safranbolu, Turkey , (Mayıs 2017)
Coşkun, M., Coşkun, S. (2017) "SAFRANBOLU’DA TARIMSAL ORMANCILIK VE GIDA ORMANI UYGULAMA ÖNERİSİ: MENENGİÇ (Pistacia terebinthus) BİTKİSİNE ANTEP FISTIĞI AŞILAMA", 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON PRIMARY EDUCATION , (Kasım 2017)
Coşkun, M. (2017) "SAFRANBOLU ÖRNEĞİNDE SAFRAN (CROCUS SATİVUS L.) BİTKİSİNİNETNOBOTANİK ÖZELLİKLERİ", 4th International Conference on Primary Education , (pp. 196-197), Granada, İspanya, (Eylül 2017)
Coşkun, M., Turan, A.U. (2017) "An Analytical Overview of Sustainable Tourism Illusion on Frigian Valley", 4th European Ecotourism Conference , (pp. 41), Safranbolu/Karabük, Türkiye, (Mayıs 2017)
Sözen, E., Coşkun, M. (2017) "DÜZCE OVASI VE YAKIN ÇEVRESİNİN JEOMORFOLOJİSİ VE ARAZİ KULLANIM ÖZELLİKLERİ", INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GEOMORPHOLOGY (UJES) , (pp. 520), Elazığ, Türkiye, (Aralık 2017)
Coşkun, M., Sözen, E. (2017) "KAÇKAR DAĞLARI’NDA GLASİYAL PERİYOT SONRASI GELİŞEN PARAGLASİYAL JEOMORFOJENETİK ORTAMLAR", INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GEOMORPHOLOGY (UJES) , (pp. 315), Elazığ, Türkiye, (Aralık 2017)
Sözen, E., Coşkun, M. (2017) "An Evaluation Of Sustainable Planning And Ecotourism Example Of Düzce Province", 4th European Ecotoutism Conference , Karabük/Safranbolu, Türkiye, (Nisan 2017)
Coşkun, M., Sözen, E., Coşkun, S. (2017) "Opinions Of Local People On The Impact Of Ecotourism On Rural Development : Düzce/Akçakoca/Dadalı Ecovillage Example", 4th European Ecotourism Conference , Karabük/Safranbolu, Türkiye, (Nisan 2017)
Khan, A.A., Coşkun, M. (2017) "Contribution of Ecotourism in Sustainability of IndigenousCommunities: A Meta-Analysis", 4th European Ecotourism Conference, KarabukUniversity, Safranbolu Tourism Faculty , (Nisan 2017)
Khan, A.A., Coşkun, M., Gök, M. (2017) "Status of Contemporary Ecotourism in Turkey,Challenges, Focus and Critical Issues,", 4th European Ecotourism Conference, KarabukUniversity, Safranbolu Tourism Faculty, , Karabük, Türkiye, (Nisan 2017)
Khan, A.A., Coşkun, M. (2017) "Contribution of Ecotourism in Sustainability Indigenous Communities: A Meta Analysis", 4th European Ecotourism Conference , (pp. 74), Safranbolu/Karabük, Türkiye, (Mayıs 2017)
Coşkun, M., Coşkun, S., Gök, M. (2017) "KARABÜK- SAFRANBOLU ÇEVRESİNDE JEOMORFOLOJİK BİRİMLERİN VEJETASYONUN DAĞILIŞINA ETKİLERİ", INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GEOMORPHOLOGY, , (pp. 111-112), Elazığ, Türkiye, (Aralık 2017)
Coşkun, M., Coşkun, S. (2016) "An Analysis on the Distribution of Maquis Formation Case Study in Karabük Safranbolu Basin", 4th International Geography Symposium23 - 26 May, 2016 / Kemer, Antalya, TURKEY , (pp. 137), Antalya, Türkiye, (Mayıs 2016)    
Coşkun, M., Turan, A.U. (2016) "Land Capability Classification of Eskişehiraccording to Atalay s Method", 4th International Geography Symposium23 - 26 May, 2016 / Kemer, Antalya, TURKEY , (pp. 225), Antalya, Türkiye, (Mayıs 2016)
Coşkun, M. (2016) "The Effect of Wintertime Temperature Inversion on Air Pollutionin Karabük City", 4th International Geography Symposium23 - 26 May, 2016 / Kemer, Antalya, TURKEY , (pp. 170), Antalya, Türkiye, (Mayıs 2016)
Coşkun, M. (2016) "The Relationship between Topography and Vegetation A Case Study in Filyos Valley between Karabuk and Yenice", 4th International Geography Symposium23 - 26 May, 2016 / Kemer, Antalya, TURKEY , (pp. 334), Antalya, Türkiye, (Mayıs 2016)
Gök, M., Coşkun, M., Coşkun, S. (2016) "An Example of Non Wood Forest Products in Turkey Production of Pine Nuts", 19 th International Scientific Conference on Agricultural, Animal and Veterinary Research , Kuala Lumpur, Malezya, (Aralık 2016)
Coşkun, M., Gök, M., Coşkun, S. (2016) "Climate Characteristics of Safrabnolu Karabük and Saffron Cultivation", 19 th International Scientific Conference on Agricultural, Animal and Veterinary Research , Kuala Lumpur, Malezya, (Aralık 2016)
Coşkun, M., Sözen, E. (2016) "The Evaluation of the Agriculture of Hazelnut in Düzce according to Climate Parameters", 19 th International Scientific Conference on Agricultural, Animal and Veterinary Research , Kuala Lumpur, Malezya, (Aralık 2016)
Gök, M., Coşkun, M., Coşkun, S. (2016) "A New Activity in Turkey s Agricultural Forestry Truffle Mushroom Cultivation", 19 th International Scientific Conference on Agricultural, Animal and Veterinary Research , Kuala Lumpur, Malezya, (Aralık 2016)
Coşkun, M. (2015) "The Geomorphology of Karabük Safranbolu Basin NW of TURKEY", Biodiversity and Cultural Heritage , (pp. 91-101), Türkiye, (Ekim 2015)  
Atalay, İ., Oban, R.Ç., Coşkun, M. (2015) "Field Trip Notes on Biodiversity and Cultural Heritage of the Turkish Romanian Geographical Academic Seminar", Biodiversity and Cultural Heritage , (pp. 120-130), Karabük, Türkiye, (Ekim 2015)
Yiğit, G.K., Coşkun, M. (2015) "World Heritage and Tourism Potential of Karabük", Biodiversity and Cultural Heritage , (pp. 102-109), Karabük, Türkiye, (Ekim 2015)
Atalay, İ., Coşkun, M. (2015) "Present Day Soils and Paleosol Red Mediterranean Profiles on the Safranbolu Plateau Karabük NW of Black Sea Region", Biodiversity and Cultural Heritage , (pp. 84-90), Karabük, Türkiye, (Ekim 2015)  
Coşkun, M. (2013) "Kızılçamın Pinus brutia Batı Karadeniz Bölgesi ndeki Doğal Yayılışına Bir Örnek Filyos Çayı Havzası Karabük Yenice Arası", 3. Uluslararası Coğrafya Sempozyumu , (Haziran 2013)
Çağrı, D.Ö., Mücahit, C. (2013) "Coğrafya Eğitimi Alan Lisans Öğrencilerinin Sosyal Bilimci Algısı", 3. Uluslararası Coğrafya Sempozyumu (GEO 2013 MED) , (Haziran 2013)
Mücahit, C., Güzin, Y.K. (2013) "Hava Kirliliğinin Kronik Obstrüktif Akçiğer Hastalığına KOAH Etkisi Karabük Örneği", 3. Uluslararası Coğrafya Sempozyumu (GEO 2013 MED) , (Haziran 2013)
Coşkun, M. (2013) "Efficiency Of Precipitation Of Çatalca Kocaeli District", Ministry Of National Education , (Eylül 2013)
Coşkun, M. (2013) "An Example To Applied Agricultural Climatology Kiwi Cultivation In Duzce Turkey", Ministry Of National Education , (Eylül 2013)    
Kitaplar
Öztekinci, M., Coşkun, M. (2021) "Yenice Sıcak Noktası: Ekolojisi ve Sürdürülebilirliği", Ankara/Türkiye : İKSAD Publishing House       
Öztekinci, S.Y., Coşkun, M. (2021) "Devrek Çayı Havzasının Vejetasyonu ve Hidrografyası", Ankara/Türkiye : İKSAD Publishing House  
Atalay, İ., Altunbaş, S., Coşkun, M., Siler, M. (2020) "Taşların Ekolojisi ile Topoğrafyanın Toprak Oluşumu, Tarım ve Ormancılık Açısından Önemi", İzmir/Türkiye : Meta Basım  
Coşkun, M., Aydın, F., Coşkun, S., Öztekinci, M., Taşoğlu, E. (2020) "Karabük İli Mağaraları", Ankara/Türkiye : Ay-bay Kırtasiye İnşaat Gıda Pazarlama ve Ticaret Lim. Şir.  
Kitap Bölümleri
Coşkun, M. (2020) "Coğrafi Beceriler", Ankara/Türkiye : NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK
Coşkun, M. (2019) "Yer Bilimi", Ankara/Türkiye : Pegem Akademi
Coşkun, M. (2015) "81 İlde Kültür ve Şehir KARABÜK", Karabük/Türkiye : KARABÜK VALİLİĞİ
Coşkun, M. (2011) "Yapılandırmacı Coğrafya Öğretimi", Türkiye : MKM Yayınları
Coşkun, M. (2003) "Konu alanı ders kitabı inceleme klavuzu sosyal bilgiler", Ankara/Türkiye : Gündüz Eğitim Yayıncılık
Diğer Yayınlar
Kayıt Yok
Bilimsel Dergi Editörlükleri
(Uluslararası - Dergi) Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 2015, Yayın Kurulu Üyeliği
(Uluslararası - Dergi) Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 2015, Yayın Kurulu Üyeliği
(Uluslararası - Dergi) Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları, 2015, Yayın Kurulu Üyeliği
(Uluslararası - Dergi) Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları, 2015, Yayın Kurulu Üyeliği
(Uluslararası - Dergi) Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırmaları Dergisi UYAD, 2015, Yayın Kurulu Üyeliği
(Uluslararası - Dergi) Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırmaları Dergisi UYAD, 2015, Yayın Kurulu Üyeliği
Bilimsel Yayınlarda Hakemlikler
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2016
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 0
Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlardaki Üyelikler
Üye, Türk Coğrafya Kurumu, 2002-
Atıflar
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
Sıra Yayın Makale
(WoS)
Makale
(ESCI)
Makale
(Scopus)
Makale
(TR Dizin)
Kitap
(Uluslararası)
Kitap
(Ulusal)
Makale
(Diğer)
Toplam Atıf
1
Gifted Students attitudes Environment A Case Study from Turkey
African Journal of Agricultural Research
6 3 0 0 0 14 23
2
Geography TeacherCandidates Metacognitive AwarenessLevels A Case Study from Turkey
Scholars Research Library Archives of Applied Science Research
0 3 0 0 0 16 19
3
The Mental Images Metaphors of High School Students about Climate Concept
Journal of Turkish Studies
2 2 0 0 2 12 19
4
Ticaret Meslek Lisesi Öğrencilerinin Coğrafya Dersine Yönelik Tutumları Elbistan Örneği
Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
0 2 0 0 0 11 13
5
Secondary School Students Achievement Motivation towardsGeography Lessons
Scholars Research Library Archives of Applied Science Research
1 2 0 0 0 9 12
6
Lise öğrencilerinin “iklim” kavramıyla ilgili metaforları (zihinsel imgeleri)
Turkish Studies - Language and Literature
1 1 0 0 0 10 12
7
COĞRAFYA ÖĞRETİMİNDE PROJE YAKLAŞIMI
Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
1 0 0 0 1 6 11
8
Observation of the Students Earthquake Perceptions by Means of Phenomenographic Analysis Primary Education 7th Grade Turkey
International Journal of the Physical Sciences
2 1 0 0 0 5 8
9
Evaluating the Fatih project applications in the Turkisheducational system according to teachers’viewpoints (Turkey)
Academic Journals Educational Research and Reviews
0 0 0 0 0 7 7
10
The Metaphoric Perceptions of Gifted Students towards Environment Concept Ankara Sample Turkey
Scholars Research Library Archives of Applied Science Research
0 1 0 0 0 4 5
11
Geography Teacher Candidates Perceptions towards the Greenhouse Effect
American – Eurasian Journal of Agriculture Environment Sciences
1 0 0 0 0 4 5
12
Climate Characteristics of Safranbolu (Karabuk) and Saffron Cultivation
International Journal of Geography and Geology
0 1 0 0 0 2 5
13
Coğrafya Öğretiminde Nem Konusundaki KavramYanlışlıkları ve Giderilmesine Yönelik Öneriler
Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
1 1 0 0 0 2 4
14
Yapılandırmacı Coğrafya Öğretimi
0 0 0 0 0 2 4
15
Fundamental pollutants in the European Union EU countries and their effects on Turkey
Procedia Social and Behavioral Sciences
0 0 0 0 0 3 3
16
Evaluation of Some School Applications in Turkish NationalEducation according to Students’ Viewpoints
Journal of Education and Training Studies
0 1 0 0 0 2 3
17
Karadeniz kıyısından iç kesime: Kastamonu çevresinin iklim parametreleri
Sosyal Bilimler Dergisi
0 0 0 0 0 3 3
18
Gifted Students Opinions about Earthquake A Qualitative Study
International Journal of the Physical Sciences
0 1 0 0 0 1 2
19
COĞRAFYA ÖĞRETİMİNDEKUBAŞIK İŞBİRLİĞİYLE ÖĞRENME
Kastamonu Eğitim Dergisi
0 0 0 0 0 1 2
20
Türkiye nin Yakın Dönem Dış Ticaretindeki Değişmeler
G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 0 0 2 2
21
Coğrafya Eğitimi Alan Lisans Öğrencilerinin Sosyal Bilimci Algısı
1 0 0 0 0 1 2
22
Yer Bilimi
0 0 0 0 0 2 2
23
Olay Temelli Öğrenmede Çözümleme Analiz Tekniği ve Coğrafya Öğretiminde Kullanılmasına Bir Örnek Fırtınalar
E-journal of New World Sciences Academy
0 0 0 0 0 0 1
24
The Comparison of the Forms of Land Capability Classification of Atalay and USA in Eskişehir Province Turkey
Journal of Geoscience and Environment Protection
0 1 0 0 0 0 1
25
Global Warming Perceptions of Primary Education 7th Grade Students in Turkey
World Applied Sciences Journal
1 0 0 0 0 0 1
26
Konu alanı ders kitabı inceleme klavuzu sosyal bilgiler
0 0 0 0 0 0 1
27
The Perceptions of Secondary School Students Towards Earthquakes A Phenomenographic Research
World Applied Sciences Journal
1 0 0 0 0 0 1
28
The Analysis of High School Students Perceptions towards Environment Consept
African Journal of Agricultural Research
0 0 0 0 0 1 1
29
Evaluation of Project Based Learning Process in Geography Lesson in terms of Students Reflective Thinking Skills
Journal of Turkish Studies
1 0 0 0 0 0 1
30
Present Day Soils and Paleosol Red Mediterranean Profiles on the Safranbolu Plateau Karabük NW of Black Sea Region
0 0 0 0 1 0 1
31
The Role of Geography Course in Building Environmental Conscious
World Applied Sciences Journal
1 0 0 0 0 0 1
32
High School Students Metaphors towards Climate Concept According to Gender Variable
African Journal of Agricultural Research
0 0 0 0 0 1 1
33
THE EVALUATION OF THE AGRICULTURE OF HAZELHAZELNUT INDUZCE ACCORDING TO CLIMATE PARAMETERS
International Journal of Sustainable Agricultural Research
0 0 0 0 0 1 1
Ödüller
Kayıt Yok
Kongre/Sempozyum Görevleri
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Tasarımlar
Kayıt Yok
Sanatsal Etkinlikler
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Karabük Üniversitesi
2017 2
Karabük Üniversitesi
2010 - 2020 13
Karabük Üniversitesi
2015 1
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
2015 - 2020 8
Karabük Üniversitesi
2016 - 2017 9
Karabük Üniversitesi
2016 - 2022 14
Erol Sözen
Düzce Üniversitesi
2016 - 2017 10
Hüseyin Kaya
Süleyman Demirel Üniversitesi
2010 - 2011 5
Sevda Altunbaş
Akdeniz Üniversitesi
2018 - 2020 5
Ashfaq Ahmad Khan
Karabük Üniversitesi
2017 - 2018 4
Muhammet Öztekinci
-
2020 - 2022 4
Muzaffer Siler
Fırat Üniversitesi
2019 - 2020 3
Fatih Kartal
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
2019 - 2022 3
Ayşenur Uzun Turan
-
2016 - 2017 3
Sıracettin Gözalan
-
2020 - 2022 3
Ashfak Ahmad Khan
-
2018 2
Edward Gbadeyanka Gbadebo
-
2020 - 2021 2
Raziye Çakıcıoğlu Oban
Dokuz Eylül Üniversitesi
2015 1
Hüseyin Şahiner
-
2022 1
Bülent Aksoy
Gazi Üniversitesi
2004 1
Ahmet Öztürk
Karabuk University
2022 1
Vedat Akbaş
Milli Eğitim Bakanlığı
2017 1
DEMİRBAŞ ÖZTÜRK Çağrı
-
2013 1
Enes Taşoğlu
-
2020 1
Erdönmez İlker
-
2011 1
Gbadeyanka Gbadebo Edward
-
2022 1
İlker Erdönmez
-
2019 1
Onur Canbulat
-
2022 1
Özlem Dündar
-
2020 1
Safiye Yüksel Öztekinci
-
2021 1
Şenol Erten
-
2019 1
YİĞİT KANTÜRK Güzin
-
2013 1
2022 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
207.
76547 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
174.
30127 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
7.
213 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 76547
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 30127
YÖKSİS Bilim Alanı Fiziki Coğrafya 213
Anahtar Kelimeler Türkiye Fiziki Coğrafyası, Klimatoloji, Biyocoğrafya
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ağırlıklı Puan 40 95 163 50 115 300 215 90
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 422 . 384 . 380 . 477 . 415 . 221 . 353 . 207 .
Sıra (Temel Alan İçinde) 341 . 306 . 270 . 408 . 354 . 168 . 277 . 174 .
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 53 . 32 . 27 . 48 . 38 . 2 . 9 . 7 .
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 21 . 12 . 9 . 25 . 15 . 1 . 4 . 3 .
Sıra (Anahtar Kelime (2)) 20 . 16 . 12 . 19 . 13 . 1 . 4 . 2 .
Sıra (Anahtar Kelime (3)) 7 . 4 . 2 . 12 . 7 . 1 . 1 . 4 .
Toplam Yayın 1 9 21 4 7 7 3 5
Toplam Makale 0 1 8 2 0 4 1 5
Toplam Kitap 1 0 0 0 2 3 2 0
Toplam Bildiri 0 8 13 2 5 0 0 0
Makale (SCI) 0 1 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 8 2 0 3 1 3
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 1 0 2
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 2 2 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 1 0 0 0 2 1 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 8 13 2 5 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri