img

Prof. Dr. Muharrem DÜĞENCİ

  • Mühendislik Fakültesi
  • Endüstri Mühendisliği
  • Endüstri Mühendisliği

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
53
Atıf
216
h-index
7
Proje
5
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği (Dr), 2005, 2007
Yüksek Lisans, Türkiye, Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği (Yl) (Tezli), 1994, 1996
Lisans, Türkiye, İstanbul Teknik Üniversitesi, Sakarya Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Pr., 1989, 1993
Araştırma Alanları
Veri Madenciliği, Makine Öğrenmesi, Yapay Zeka
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği (Dr), 2005, 2007
Yüksek Lisans, Türkiye, Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği (Yl) (Tezli), 1994, 1996
Lisans, Türkiye, İstanbul Teknik Üniversitesi, Sakarya Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Pr., 1989, 1993
Kayıt Yok
İngilizce, ÜDS, 75, Bahar, 2012
Araştırma, Cloud Computing for Data Management, University of Bedfordshire, Department of Computer Science, İngiltere, 15-06-2011, 09-09-2011
[UAK] Mühendislik Endüstri Mühendisliği Veri Madenciliği
[UAK] Mühendislik Endüstri Mühendisliği Makine Öğrenmesi
[UAK] Mühendislik Endüstri Mühendisliği Yapay Zeka
2018-, Doçent, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Endüstri Mühendisliği, Türkiye
2010-2018, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Türkiye
2009-2010, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Türkiye
1994-2001, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Türkiye
2016-, Bölüm Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2012-2013, Bölüm Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
Ahmet Ziyaeddin Bulum, Doktora, Raylı taşımacılıkta alternatif hizmet politikalarının gelir yönetimi ve kapasiteye etkisi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Beyza Özdem, Yüksek Lisans, Elektrik enerjisi üretim stratejisinin bulanık mantık yöntemiyle belirlenmesi ve değerlendirilmesi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Dına Alobaıdı, Yüksek Lisans, Evaluation of automobile demand forecast in Turkey using artificial neural networks, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Emre Kenar, Yüksek Lisans, Klasik pert ve bulanık pert yöntemleri ile proje yönetimi ve bir mermer fabrikası kurulumunda uygulaması, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Ataberk Olcay, Yüksek Lisans, Çelik üretim sürecinde çok kriterli karar verme teknikleri ile iş değerlendirme analizi, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Şeyma Kökyay, Yüksek Lisans, Termoelektrik malzemelerin yenilikçi yaklaşımlarla üretilmesi ve geliştirilmesinde yapay sinir ağları ile tahmin modeli kullanımı, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2018, (Asıl Danışman)
Turgut Özseven, Doktora, Ses analizinde akustik parametrelerin tespiti ve anksiyete bozukluğunun akustik parametrelerle ilişkisinin araştırılması, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2017, (Asıl Danışman)
Muhammet Çakmak, Yüksek Lisans, Demir-çelik sektöründe bulanık hata türleri ve etkileri analizi (FUZZY FMEA) yöntemi ile risk değerlendirme uygulaması, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2015, (Asıl Danışman)
Ahmet Ziyaeddin Bulum, Yüksek Lisans, Türkiye demir-çelik sektörü için tahmin modelleri önerisi, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2015, (Asıl Danışman)
Turgut Özseven, Yüksek Lisans, Gaziosmanpaşa Üniversitesinin kurumsal web sayfası ziyaretlerinin web madenciliği ile analizi, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2011, (Asıl Danışman)
Hakan Yılmaz, Yüksek Lisans, Hibrit birliktelik analizi metadolojisi geliştirme ve yazılım uygulaması, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2010, (Asıl Danışman)
2021-2022, Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilim Etiği, Yüksek Lisans
2021-2022, Yönetim Bilgi Sistemi, Lisans
2021-2022, Sistem Analizi ve Tasarımı, Lisans
2019-2020, SİSTEM YAKLAŞIMI VE ANALİZİ, Lisans
2019-2020, YAPAY ZEKA VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMALARI, Yüksek Lisans
2019-2020, Veri Tabanı Tasarımı ve Uygulamaları, Lisans
2019-2020, Yapay Sinir Ağları, Lisans
2015-2016, ALGORİTMALAR VE PROGRAMLAMA I / II, Lisans
2015-2016, ÇİZELGELEME, Lisans
2015-2016, SIRALAMA ÇİZELGELEME, Yüksek Lisans
2015-2016, YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI II, Lisans
2015-2016, YAPAY ZEKA VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMALARI, Yüksek Lisans
2014-2015, KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA, Lisans
2014-2015, ÇİZELGELEME, Lisans
2014-2015, SIRALAMA ÇİZELGELEME, Yüksek Lisans
2014-2015, ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ, Lisans
2014-2015, ALGORİTMALAR VE PROGRAMLAMA I / II, Lisans
2014-2015, YAPAY ZEKA VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMALARI, Yüksek Lisans
2013-2014, ÜRETİM HİZMET BİLGİ SİSTEMLERİ, Lisans
2013-2014, SIRALAMA ÇİZELGELEME, Yüksek Lisans
2013-2014, ÇİZELGELEME, Lisans
2013-2014, VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ, Lisans
2013-2014, ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ, Lisans
2013-2014, YAPAY SİNİR AĞLARI, Lisans
2013-2014, YAPAY ZEKA TEKNİKLERİ, Lisans
2013-2014, KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA, Lisans
2013-2014, ALGORİRMALAR VE PROGRAMLAMA, Lisans
2012-2013, Sıralama Çizelgeleme, Yüksek Lisans
2012-2013, Çizelgeleme, Lisans
2012-2013, Veri Tabanı Yönetim Sistemleri, Lisans
2012-2013, Kurumsal Kaynak Planlama, Lisans
2012-2013, Algoritmalar ve Programlama I / II, Lisans
2011-2012, Çizelgeleme, Lisans
2011-2012, Veri Tabanı Yönetim Sistemleri, Lisans
2011-2012, Üretim Hizmet Bilgi Sistemleri, Lisans
2011-2012, Kurumsal Kaynak Planlama, Lisans
2011-2012, Algoritmalar ve Programlama I / II, Lisans
2010-2011, Karar Destek Sistemleri (Bilg Müh), Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2010-2011, Endüstri Mühendisliğine Giriş, Lisans
2010-2011, Proje Yönetimi (Bilg. Müh), Lisans
2009-2010, İleri Web Programlama, Yüksek Lisans
2009-2010, Bilişimde Proje Yönetimi (Bilg Müh), Yüksek Lisans
Kayıt Yok
Diversifying search in Bee algorithms for numerical optimisation (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2018-2019
EKÖK Metal Üretim ve İşleme Tesislerinin Değerlendirilmesi (EKÖK-METAL) (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı , 2018-2021
Yüksek Sıcaklıklarda Çalışabilen Yarıiletken Termoelektrik Malzemelerin ve Termoelektrik Jeneratörlerin Yenilikçi Yaklaşımlarla Üretilmesi Geliştirilmesi ve Otomobil Egzoz Sistemine Uygulanması (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Araştırmacı , 2015-2018
Ses Analizinde Akustik Parametrelerin Tespiti ve Anksiyete Bozukluğunun Akustik Parametrelerle İlişkisi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2015-2017
Demir Çelik Mamülleri AR GE Test ve Kalite Kontrol Merkez Laboratuvarı (Ulusal) Kalkınma Bakanlığı Destekli Proje: Proje Koordinatör Yrd. , 2010-2012
Kayıt Yok
(2024) "Determination of Electricity Production by Fuzzy Logic Method", Academic Platform Journal of Engineering and Smart Systems, 0 (0) Link DOI   
(2023) "Applying the Fuzzy PERT Method in Project Management: A Real-Life Case Study", International Journal of Computational and Experimental Science and Engineering, 0 (0) Link DOI   
Bulum, A.Z., Düğenci, M., İpek, M. (2022) "Application of a Seat-based Booking Control Mechanism in Rail Transport with Customer Diversion", Engineering, Technology & Applied Science Research, 12 (5) pp. 9126-9135 [ESCI] DOI  
Keskin, T.E., Özler, E., Şander, E., Düğenci, M., Ahmed, M.Y. (2020) "Prediction of electrical conductivity using ANN and MLR: a case study from Turkey", Acta Geophysica, 68 (0) [SCI Expanded] DOI  
Kökyay, Ş., Kılınç, E., Uysal, F., Çelik, E., Düğenci, M. (2020) "A prediction model of artificial neural networks in development of thermoelectric materials with innovative approaches", Engineering Science and Technology-An International Journal-JESTECH, 23 (6) pp. 1476-1485 [SCI Expanded] DOI  
Düğenci, M., Aydın, M.E. (2019) "A honeybees-inspired heuristic algorithm for numerical optimisation", Neural Computing and Applications, (0) [SCI Expanded] Link DOI  
Özseven, T., Düğenci, M., Doruk, A., Kahraman, H.İ. (2018) "Voice Traces of Anxiety: Acoustic Parameters Affected by Anxiety Disorder", Archives of Acoustics, 43 (4) pp. 625-636 [SCI Expanded] Link DOI  
Özseven, T., Düğenci, M. (2018) "SPeech ACoustic (SPAC): A novel tool for speech feature extraction and classification", APPLIED ACOUSTICS, 136 (0) pp. 1-8 [SCI Expanded] Link DOI  
Özseven, T., Düğenci, M. (2018) "Silah Sesleri Kullanılarak Ateşli Silahların Sınıflandırılmasında Akustik Parametrelerin Etkisi", Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, 6 (2) pp. 462-469 [TR Dizin] Link DOI  
Özseven, T., Düğenci, M. (2017) "The effects of digital filters on acoustic parameters, gender, age and emotion", Pamukkale University Journal of Engineering Sciences, 23 (2) pp. 144-148 [TR Dizin] Link DOI  
Uysal, F., Kılınç, E., Kurt, H., Çelik, E., Düğenci, M., Sağıroğlu, S. (2017) "Estimating Seebeck Coefficient of a p-Type High Temperature Thermoelectric Material Using Bee Algorithm Multi-layer Perception", Springer Science and Business Media LLC, 46 (8) pp. 4931-4938 [SCI] DOI  
Demir, H.İ., Erden, C., Demiriz, A., Düğenci, M., Uygun, Ö. (2017) "Integrating Process Planning, WATC Weighted Scheduling, and WPPW Weighted Due-Date Assignment Using Pure and Hybrid Metaheuristics for Weighted Jobs", International Journal of Computational and Experimental Science and Engineering, 3 (1) pp. 11-20 Link  
Uysal, F., Kılınç, E., Kurt, H., Çelik, E., Düğenci, M., Sağıroğlu, S. (2017) "Estimating Seebeck Coefficient of a p-Type High Temperature Thermoelectric Material Using Bee Algorithm Multi-layer Perception", Journal of Electronic Materials, 46 (8) pp. 4931-4938 [SCI] Link DOI  
Öztürk, T., Elhawil, A., Düğenci, M., Ünal, İ., Uluer, İ. (2016) "Extracting the dielectric constant of materials using ABC-based ANNs and NRW algorithms", Journal of Electromagnetic Waves and Applications, 30 (13) pp. 1785-1799 [SCI Expanded] Link DOI  
Özseven, T., Düğenci, M., Doruk, A. (2016) "The effect of age and gender on the acoustic analysis of anxious sound", International Journal of ADVANCED AND APPLIED SCIENCES, 3 (12) pp. 21-25 [ESCI] Link DOI  
Keskin, T.E., Kaçaroğlu, F., Ersöz, T., Düğenci, M. (2016) "Statistical analysis of water discharging from rocks of different origin a case study from Turkey", Environmental Earth Sciences, 75 (4) p. 311 [SCI] Link DOI  
Düğenci, M. (2016) "A new distance measure for interval valued intuitionistic fuzzy sets and its application to group decision making problems with incomplete weights information", Applied Soft Computing, 41 (0) pp. 120-134 [SCI Expanded] Link DOI  
Etöz, M., Düğenci, M. (2015) "Determination of effective critical success factors in successful implementation of ERP by using Fuzzy DEMATEL method", Suleyman Demirel UniversityThe Journal of Faculty of Economicsand Administrative Sciences, 20 (1) pp. 115-126  
Doruk, A., Düğenci, M., Ersöz, F., Taner, Ö. (2015) "Intolerance of Uncertainty and Coping Mechanisms in Nonclinical Young Subjects", Noro Psikiyatri Arsivi, 52 (4) pp. 400-405 [SCI Expanded] Link DOI  
Keskin, T.E., Düğenci, M., Kaçaroğlu, F. (2015) "Prediction of water pollution sources using artificial neural networks in the study areas of Sivas Karabük and Bartın Turkey", Environmental Earth Sciences, 73 (9) pp. 5333-5347 [SCI] Link DOI  
Düğenci, M., Alpay, A., Esen, İ., Aydın, M.E. (2015) "Creep modelling of polypropylenes using artificial neural networks trained with Bee algorithms", Engineering Applications of Artificial Intelligence, 45 (0) pp. 71-79 [SCI Expanded] Link DOI  
Çubukçuoğlu, B., Ersöz, T., Düğenci, M. (2013) "OECD Ülkeleri için Genişbant Abone Sayısını Etkileyen Faktörlerin Çoklu Regrasyon Modeli ile Analizi", Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 8 (2) pp. 26-41  
Şenyiğit, E., Düğenci, M., Zeydan, M., Aydın, M.E. (2013) "Heuristic based neural networks for stochastic dynamic lot sizing problem", APPLIED SOFT COMPUTING, 13 (3) pp. 1332-1339 [SCI Expanded] Link DOI  
Özseven, T., Düğenci, M. (2011) "LOG Analiz Erişim Kayıt Dosyaları Analiz Yazılımı ve GOP Üniversitesi Uygulaması", Bilişim Teknolojileri Dergisi, 4 (2) pp. 55-66  
Özseven, T., Düğenci, M. (1900) "Sayısal Filtrelerin Akustik Parametreler Cinsiyet Yaş Ve Duygu Durumu Üzerindeki Etkileri", Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, (0) [TR Dizin] Link DOI   
Düğenci, M., Aydın, M.E. (2018) "Diversifying Search in Bee Algorithms for Numerical Optimisation", 10. International Conference on Computational Collective Intelligence , (Ekim 2018
Özer, İ., Düğenci, M., Fındık, O., Özseven, T. (2018) "Convolutional Neural Network for Environmental Sound Event Classification", International Conference on Artificial Intelligence towards Industry 4.0 (ICAII4.0) , (Kasım 2018
Özseven, T., Düğenci, M. (2017) "Silah sesleri kullanılarak ateşli silahların sınıflandırılmasında akustik parametrelerin etkisi", 2nd International Defense Industry Symposium , Kırıkkale, Türkiye, (Nisan 2017 
Özseven, T., Düğenci, M. (2017) "Face recognition by distance and slope between facial landmarks", 2017 International Artificial Intelligence and Data Processing Symposium (IDAP) (IEEE Xplore) , Malatya, Turkey, (Eylül 2017
Özseven, T., Düğenci, M. (2017) "Industry 4.0 CAD: Psychological Diagnosis with Audivisual Data", International Symposium on Industry 4.0 and Applications , (Ekim 2017
Özseven, T., Düğenci, M., Ersöz, F., Demir, H.İ. (2017) "The Development of a Decision Support System for Iron and Steel Industry in Turkey", 3rd International Iron Steel Symposium , Karabük, Türkiye, (Nisan 2017
Bulum, A.Z., Düğenci, M., İpek, M., Demir, H.İ. (2017) "A forecasting analysis of exports of rail and rail equipments in Turkey by grey prediction and exponential smoothing", Third International Iron and Steel Symposium UDCS'17 , (pp. 217), (Haziran 2017
Demir, H.İ., Çakar, T., Çil, İ., Düğenci, M., Erden, C. (2016) "Integrating Process Planning WMS Dispatching and WPPW Weighted Due Date Assigment Using Genetic Algortihm", World Academy of Science, Engineering and Technology Conferance , (Temmuz 2016
Demir, H.İ., Demiriz, A., Düğenci, M., Uygun, Ö., Erden, C. (2016) "Integrating Process Planning WATC Weighted Scheduling and WPPW Weighted Due Date Assignment Using Genetic Algorithm for Weighted Jobs", 3rd International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering , (Ekim 2016
Keskin, T.E., Düğenci, M., Kaçaroğlu, F. (2016) "Forecast of water pollution sourcess using ANNs and hydrogeochemical analysis Case study from Turkey", International Conferance on Pollution Control and Sustainable Environment , (Nisan 2016
Öztemel, E., Düğenci, M. (2016) "Atıksu Arıtma Tesis Kontrolde Yapay Sinir Ağı ile Kirlilik ParametreTahmini", 3rd International Symposium on Environment and Morality ISEM2016 , (Kasım 2016
Özbilge, Ş., Düğenci, M., Kurt, H. (2016) "Termoelektrik Malzemelerin Yenilikçi Yaklaşımlarla Üretilmesi VeGeliştirilmesinde Yapay Sinir Ağları İle Tahmin Modeli Kullanımı", 4th International Symposium on Innovative Technologies inEngineering and Science , (Kasım 2016
Özseven, T., Düğenci, M. (2016) "Duyguların Sese Yansıtılmasında Konuşmacı Etkilerinin AkustikParametreler Üzerinden İncelenmesi", 4th International Symposium on Innovative Technologies inEngineering and Science , (Kasım 2016
Özseven, T., Düğenci, M. (2016) "The investigation the effects of the performance of an independent emotion recognition of model used in the dimensioning of emotions", International Conference on Engineering and Formal Sciences , (Aralık 2016
Özseven, T., Düğenci, M. (2016) "Korku Nötr ve Üzüntü Duygu Durumlarında Ön İşlemenin Akustik Parametreler ve Sınıflandırıcı Performansı Üzerindeki Etkileri", International Artificial Intelligence and Data Processing Symposium'16 , (Eylül 2016
Bulum, A.Z., Düğenci, M., İpek, M. (2015) "Türkiye demir çelik sektöründe zaman serileri analizi ile üretim ve ihracat tahmini", Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi ( YAEM 2015 ) , (pp. 71), Ankara, Türkiye, (Eylül 2015
Özseven, T., Düğenci, M. (2015) "The Effects of Noise on Acoustic Parameters", 3RD INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN ENGINEERING AND SCIENCE ISITES 2015 , (pp. 25-33), Valensiya, İspanya, (Haziran 2015
Bayraktar, T., Aydın, M.E., Düğenci, M. (2014) "A memory integrated artificial bee algorithm for 1 D binpacking problems", JOINT SYMPOSIUM ON IMSS’14 AND CIE’44 , (pp. 1023-1034), (Ekim 2014
Çakmak, M., Düğenci, M. (2014) "Demir Çelik Sektöründe Bulanık Hata Türleri ve Etkileri Analizi Fuzyy FMEA Yöntemi ile Risk Değerlendirme Bir Haddehane Uygulaması", 34. Ulusal Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi , (pp. 144), Bursa, Türkiye, (Haziran 2014
Açıkgöz, M., Düğenci, M. (2014) "Hemşire çizelgeleme sistemi", 34. Ulusal Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi , (pp. 143), Türkiye, (Haziran 2014
Özbilge, Ş., Düğenci, M., Konuşkan, Ö. (2014) "Proje Yönetimi ve Vinç üretiminde Uygulaması", 2nd International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science , (pp. 319-328), Karabük, Türkiye, (Haziran 2014
Düğenci, M., Ersöz, F. (2012) "Household Water Consumption in TURKEY An Application of Data Mining", International Scientific Conferance People, Buildings and Environment , (pp. 522-530), Budjevice, Çek Cumhuriyeti, (Kasım 2012
Yılmaz, H., Düğenci, M. (2010) "Su Tüketiminde Birliktelik Analizi İle Kullanıcı Özelliklerinin Etkisi", INTERNATIONAL SUSTAINABLE WATER AND WASTEWATER MANAGEMENT SYMPOSIUM , (pp. 164-173), (Ekim 2010
Yılmaz, H., Düğenci, M. (2010) "Hizmet içi eğitime farklı bir yaklaşım ehizmet içi eğitim", XII. Akademik Bilişim Konferansı , (pp. 67-74), Muğla, Türkiye, (Şubat 2010
Erkaymaz, H., Düğenci, M., Alp, S., Ayvalık, Y. (2009) "Disease diagnosis with fuzzy logic", 1ST INTERNATİONAL FUZZY SYSTEMS SYMPOSİUM-FUZZYSS09 , (Ekim 2009
Düğenci, M. (1996) "Genetik Algoritmalarla Permütasyon Tipi İş Sıralama", The First Turkish Symposium on Intelligent Manufacturing Systems , (pp. 428-437), Türkiye, (Mayıs 1996
Kayıt Yok
Düğenci, M., Türkoğlu, M.N. (2015) "8.Risk Değerlendirmenin Önemi", Kitap: Risk Değerlendirmesi, Erzurum/Türkiye : Erzurum Atatürk Üniversitesi Deneyim Açıköğretim Yayıncılık  
Düğenci, M., Konuşkan, Ö. (2015) "3.Risk Yönetiminin Dünü, Bugünü ve Geleceği", Kitap: Risk Değerlendirmesi, Erzurum/Türkiye : Erzurum Atatürk Üniversitesi Deneyim Açıköğretim Yayıncılık  
Kayıt Yok
(Uluslararası - Kitap) Innovative Approaches in Engineering, Mathematics and Natural Sciences, 2019, Editör
(Uluslararası - Kitap) Innovative Approaches in Engineering, Mathematics and Natural Sciences, 2019, Editör
(Uluslararası - Kitap) Mühendislik, Matematik ve Doğa Bilimlerinde Yenilikçi Yaklaşımlar, 2019, Editör
(Ulusal - Kitap) Mühendislik, Matematik ve Doğa Bilimlerinde Yenilikçi Yaklaşımlar, 2019, Editör
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) APPLIED SOFT COMPUTING, 2016
Üye, Yöneylem Araştırması Derneği, 2014-
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
A new distance measure for interval valued intuitionistic fuzzy sets and its application to group decision making problems with incomplete weights information
Applied Soft Computing
75 0 0 10 0 1 0 0 86
2
Prediction of water pollution sources using artificial neural networks in the study areas of Sivas Karabük and Bartın Turkey
Environmental Earth Sciences
34 0 0 4 0 0 0 0 38
3
Heuristic based neural networks for stochastic dynamic lot sizing problem
APPLIED SOFT COMPUTING
14 0 0 3 0 0 0 0 17
4
Extracting the dielectric constant of materials using ABC-based ANNs and NRW algorithms
Journal of Electromagnetic Waves and Applications
12 0 0 1 0 0 0 0 13
5
Estimating Seebeck Coefficient of a p-Type High Temperature Thermoelectric Material Using Bee Algorithm Multi-layer Perception
Springer Science and Business Media LLC
12 0 0 1 0 0 0 0 13
6
SPeech ACoustic (SPAC): A novel tool for speech feature extraction and classification
APPLIED ACOUSTICS
9 0 0 3 0 0 0 0 12
7
Creep modelling of polypropylenes using artificial neural networks trained with Bee algorithms
Engineering Applications of Artificial Intelligence
11 0 0 1 0 0 0 0 12
8
Voice Traces of Anxiety: Acoustic Parameters Affected by Anxiety Disorder
Archives of Acoustics
5 0 0 0 0 0 0 0 5
9
Hizmet içi eğitime farklı bir yaklaşım ehizmet içi eğitim
0 0 0 0 4 0 0 0 4
10
Intolerance of Uncertainty and Coping Mechanisms in Nonclinical Young Subjects
Noro Psikiyatri Arsivi
3 0 0 1 0 0 0 0 4
11
A prediction model of artificial neural networks in development of thermoelectric materials with innovative approaches
Engineering Science and Technology-An International Journal-JESTECH
4 0 0 0 0 0 0 0 4
12
Face recognition by distance and slope between facial landmarks
1 0 0 1 0 0 0 0 2
13
Prediction of electrical conductivity using ANN and MLR: a case study from Turkey
Acta Geophysica
2 0 0 0 0 0 0 0 2
14
Integrating Process Planning, WATC Weighted Scheduling, and WPPW Weighted Due-Date Assignment Using Pure and Hybrid Metaheuristics for Weighted Jobs
International Journal of Computational and Experimental Science and Engineering
0 0 0 1 0 0 0 0 1
15
Determination of effective critical success factors in successful implementation of ERP by using Fuzzy DEMATEL method
Suleyman Demirel UniversityThe Journal of Faculty of Economicsand Administrative Sciences
0 0 0 1 0 0 0 0 1
16
A honeybees-inspired heuristic algorithm for numerical optimisation
Neural Computing and Applications
1 0 0 0 0 0 0 0 1
17
Estimating Seebeck Coefficient of a p-Type High Temperature Thermoelectric Material Using Bee Algorithm Multi-layer Perception
Journal of Electronic Materials
1 0 0 0 0 0 0 0 1
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Turgut Özseven
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
1900 - 2018 16
Halil İbrahim Demir
Sakarya Üniversitesi
2016 - 2017 5
Mehmet Emin Aydın
-
2013 - 2019 5
Karabük Üniversitesi
2015 - 2020 4
Karabük Üniversitesi
2015 - 2022 3
Karabük Üniversitesi
2017 - 2020 3
Karabük Üniversitesi
2012 - 2017 3
Mümtaz İpek
Sakarya Üniversitesi
2015 - 2022 3
Caner Erden
Sakarya Üniversitesi
2016 - 2017 3
Fatih Uysal
Karabük Üniversitesi
2017 - 2020 3
Hüseyin Kurt
Necmettin Erbakan Üniversitesi
2016 - 2017 3
Erdal Çelik
Dokuz Eylül Üniversitesi
2017 - 2020 3
Fikret Kaçaroğlu
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
2015 - 2016 3
Karabük Üniversitesi
2010 2
Karabük Üniversitesi
2017 2
Karabük Üniversitesi
2013 - 2016 2
Ayhan Demiriz
Gebze Teknik Üniversitesi
2016 - 2017 2
Özer Uygun
Sakarya Üniversitesi
2016 - 2017 2
Ali Doruk
-
2016 - 2018 2
Özlem Konuşkan
-
2014 - 2015 2
Şeyma Özbilge
-
2014 - 2016 2
Karabük Üniversitesi
2015 1
Karabük Üniversitesi
2018 1
Karabük Üniversitesi
2014 1
Karabük Üniversitesi
2016 1
İbrahim Çil
Sakarya Üniversitesi
2016 1
Tarık Çakar
Sakarya Üniversitesi
2016 1
Mithat Zeydan
Erciyes Üniversitesi
2013 1
Murat Etöz
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
2015 1
Ercan Şenyiğit
Erciyes Üniversitesi
2013 1
Hande Erkaymaz
Bülent Ecevit Üniversitesi
2009 1
Ercan Öztemel
Marmara Üniversitesi
2016 1
İhsan Uluer
Karabük Üniversitesi
2016 1
Ali Doruk
-
2015 1
Amna Elhawil
-
2016 1
Aydemir Alpay
-
2015 1
Bilge Çubukçuoğlu
-
2013 1
Emrah Şander
-
2020 1
Emre Özler
-
2020 1
Hilal İ Kahraman
-
2018 1
İlhami Ünal
-
2016 1
İlyas Özer
-
2018 1
Medine Nur Türkoğlu
-
2015 1
Melike Açıkgöz
-
2014 1
Mohammed Yadgar Ahmed
-
2020 1
Muhammet Çakmak
-
2014 1
Öznur Taner
-
2015 1
Sevilay Alp
-
2009 1
Şeyma Kökyay
-
2020 1
Yasemin Ayvalık
-
2009 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Fen ve Mühendislik 50799
YÖKSİS Temel Alan Mühendislik Temel Alanı 24925
YÖKSİS Bilim Alanı Endüstri Mühendisliği 1298
Anahtar Kelimeler Veri Madenciliği, Makine Öğrenmesi, Yapay Zeka
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 222 215 125 135 50 100 0 20 0 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 447 . 448 . 588 . 537 . 610 . 515 . - 669 . - -
Sıra (Temel Alan İçinde) 255 . 264 . 407 . 361 . 449 . 357 . - 520 . - -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 23 . 29 . 69 . 79 . 130 . 73 . - 137 . - -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 3 . 2 . 5 . 4 . 14 . 6 . - 18 . - -
Sıra (Anahtar Kelime (2)) 2 . 2 . 5 . 7 . 19 . 8 . - 28 . - -
Sıra (Anahtar Kelime (3)) 3 . 3 . 17 . 16 . 40 . 23 . - 54 . - -
Toplam Yayın 7 9 9 5 1 2 0 1 0 0
Toplam Makale 4 4 3 3 1 2 0 1 0 0
Toplam Kitap 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Bildiri 2 5 6 2 0 0 0 0 0 0
Makale (SCI) 3 3 1 2 1 2 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0
Makale (Ulusal) 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 1 5 6 2 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri